AddOn twO - Audio Pro

audiopro.com

AddOn twO - Audio Pro

MINIMAL HIFI

POWERHOUSE

AddOn twO

Aktivt 2 kAnALS högtALArSyStem

Addon One är moderna och stilrena aktiva monitorer som

tar små högtalare till helt nya höjder med mycket bra hifi-ljud

med fyllig bas och trådlösa möjligheter.

Addon One is a modern and sober active monitor speaker,

which takes small loudspeakers to a whole new level with

great hifi sound, a rich bass and wireless possibilities.

POwered 2 ChAnneL LOudSPeAker SyStem


ADDON

TWO

under de senaste 10 åren har otroligt mycket hänt på tv-fronten.

Från vanliga fyrkantiga lådor till widescreen till dagens lövtunna

skärmar med högupplöst bild. men där bilden har fått ta mer och

mer plats, har det motsatta hänt för ljudet. nu för tiden är just de

inbyggda högtalarna unzder all kritik och ljudåtergivningen är

därefter. därför har nu Audio Pro utvecklat Addon two, ett par

moderna satelliter med stilren design. högtalarna är små och tar

liten plats bredvid din tv, men trots den ringa storleken levereras

ett mycket bra hifi-mässigt ljud med djup bas. koppla enkelt in till

hörlursuttaget, och du sköter volymen med tv’ns egen fjärrkontroll.

AnSLut AddOn twO tiLL

COnneCt AddOn twO tO

AnSLut tiLL tvÅ

LjudkäLLOr SAmtidigt

med dubbla ljudingångar kan

du ha två enheter inkopplade

samtidigt, och byta ljudkälla med

fjärrkontrollen.

Addon two kan anslutas till alla

enheter som har ljudutgång, eller

hörlursuttag.

© Audio Pro AB Sverige

Audio Pro ® , Audio Pro logotypen, ‘a’ symbolen, och ace-bass ® är registrerade varumärken av Audio

Pro AB, Sverige. Alla rättigheter reserverade. Audio Pro följer en policy om ständig produktutveckling.

Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

COnneCt twO SOurCeS

At the SAme time

with dual line inputs, you can

have two soundsources connected

at the same time, and

easily switch source with the

remote.

Addon two can be connected

to all devices which has a sound

output, or headphones out.

the last ten years has been an incredible time in the development

of the television. From big bulky boxes to widescreen to the thin,

high definition tv’s of today. But the rapid evolution of the tv

screen has not rubbed off on the loudspeakers. today, the built-in

sound is a terrible experience most of the time. that’s why Audio

Pro has developed Addon two, a modern satellite speaker with a

clean design. the loudspeakers are small and claims little space

next to your tv. But despite its small appearance, Addon two

delivers great hifi sound with a rich bass. Connect to your tv’s

headphone output and your tv’s remote will control the volume.

SPeLA muSik trÅdLöSt FrÅn din dAtOr

PLAy muSiC wireLeSSLy FrOm yOur COmPuter

med Audio Pro wF100

trådlösa donglar kan du

enkelt spela musik trådlöst

från din dator eller annan

enhet. (wF100 är tillbehör.)

SPeCiFiCAtiOn

type: Powered stereo loudspeaker system,

2 way bass reflex cabinet

Amplifier: 2 x 36w

tweeter: 1” soft dome

woofer: 3.5”

Frequency range: 55 – 20.000hz

dimensions:

h: 163mm w: 104mm d: 137mm

tillbehör / Options

Fot. vinklar upp Addon One vid lyssning nära.

Basestands. For elevation in nearfield listening.

www.audiopro.com

www.audiopro.se

with the wireless wF100

dongles you can easily play

music wireless from your

computer or other device.

(wF100 are optional.)

Connections:

2 x Line in + SuB Out

uSB dC Out / 5v 250mA

(for Audio Pro rX100 only)

dC in 17v

Power consumption:

On mode 3.65w

OFF mode 0.90w

© Audio Pro AB Sweden

Audio Pro ® , the Audio Pro logotype, the ‘a’ symbol, and ace-bass ® are all registered trademarks of

Audio Pro AB, Sweden. All rights reserved. Audio Pro follows a policy of continuous advancement in

development. Specifications may be changed without notice.

More magazines by this user
Similar magazines