Journal of Eurasian Studies - EPA

epa.oszk.hu

Journal of Eurasian Studies - EPA

April‐June 2010 JOURNAL OF EURASIAN STUDIES Volume II., Issue 2.

_____________________________________________________________________________________

Szentkatolnai Bálint, Gábor. 1877. Párhuzam a magyar és mongol nyelv terén. Budapest:

Nyomtatott Hornyánszky Victor‐nál.

Szentkatolnai Bálint, Gábor. 1888. A Tamul nyelv a turáni nyelvek sanskritja vagy van‐e a

magyarnak testvére. In Az Erdélyi Muzeum‐Egylet Bölcselet‐, Nyelv‐ és Történelemtudományi

Szakosztályánák Kiadványai V kötet, ed. István Hegedűs, 33‐55; 215‐236. Kolozsvár.

Szentkatolnai Bálint, Gábor. 1900. Kabard Nyelvtan. Grammatica Cabardica, seu lingua

progeniei Hunnorum. Chazari et Utiguri dictum. Kolozsvár.

Szentkatolnai Bálint, Gábor. 1901. A honfoglalás reviziója vagyis a hún, székely, magyar,

besenye, kún kérdés tisztázása. Kolozsvár.

Vámbéry, Ármin. 1870. Magyar és török‐tatár szóegyezések. Nyelvtudományi Közlemények.

Pesten

Vámbéry, Ármin. 1877. A török‐tatár nyelvek etymológiai szótára. Nyelvtudományi Közlemények.

Budapest: A. M. T. Akadémia Könyvkiadó‐Hivatala.

Vámbéry, Ármin. 1882. A magyarok eredete. Ethnológiai tanulmány. Budapest: A M.T. Akadémia

Könyvkiadó‐hivatala.

Veres, Péter. 2007. Ősmagyarok a Kaukázus előterében, különös tekintettel Bálint Gábor

kaukazológiai munkásságának tükrében. In A magyarság eredetének nyelvészeti kérdései.

Szentkatolnai Bálint Gábor emlékkonferencia kiadványa, ed. Borbála Obrusánszky, 182‐220. Sfântu‐

Gheorghe: Táltos.

Zágoni, Jenő, 2005. Szentkatolnai Bálint Gábor. Válogatott írások. Budapest.

_____________________________________________________________________________________

© Copyright Mikes International 2001‐2010 93

More magazines by this user
Similar magazines