adria airways - Bad Request

adria.si

adria airways - Bad Request

Vaš brezplačni izvod - junij, julij | Your personal copy - June, July 2012

Destinacija Dunaj

Destination vienna

RobeRt waltl

Veliko srce mini teatra /The Big hearT of Mini TeaTer

KRižeVnišKa četRt / KriževnišKa quarter

destinaciJa: klet / desTinaTion: BaseMenT

olimpijec maRKo Račič / Olympic athlete marKO račič

Adria Airways

In-flight Magazine

Guiseppe tartini / guiseppe TarTini

Razbiti santoRinsKi steReotipi /

BreaKing the SantOrini StereOtypeS

reka in šaman / river and shaMan

pot neKega oReščKa / the JOurney Of a Simple nut

03)


draGe potnice in

cenJeni potniki!

VeselI me, da Vas laHko V Imenu adrIe

aIrways pozdraVIm na našem letalu.

V adrii se zavedamo, da je za uspešno dolgoročno

poslovanje družbe najpomembnejša kakovostno

opravljena storitev. prizadevamo si, da bi vsak

potnik že ob prihodu na letalo zaznal naše glavne

vrednote – skrb za varnost ter prijaznost in udobje.

naš trud za potnike je še večji v manj ugodnih

gospodarskih razmerah, ko moramo izrabiti prav

vse notranje in zunanje sile, da svojim potnikom

zagotovimo kakovostno ponudbo. pri tem na

nekatere dejavnike lahko vplivamo, na druge

ne moremo. z letom 2012 smo se na podlagi

smernic evropske unije vključili v sistem trgovanja

z emisijami toplogrednih plinov, kar poleg visoke

cene kerozina posredno vpliva na ceno letalskih

vozovnic. na to žal ne moremo vplivati, vendar

naša prodajna služba nenehno išče nove poti,

kako potnikom v obliki najrazličnejših prodajnih

akcij omogočiti cenovno ugodna potovanja.

dobrih poslovnih odnosov pa ne gradimo samo

s potniki, ampak tudi z ostalimi partnerji – tako

s predstavniki posameznih letalskih družb kot

tudi letališč, kjer pristajajo naša letala. adria, ki je

redna članica mednarodnega združenja letalskih

prevoznikov star alliance in je skupaj z ostalimi

članicami maja praznovala 15-letnico ustanovitve

združenja, ima že tradicionalno dobre

povezave z družbami združenja. poleg tega smo

se začeli dogovarjati še o sodelovanju na komercialnem

področju z letalskimi prevozniki balkanske

regije. Želimo si, da bi vsa naša poslovna

prizadevanja pripomogla k temu, da bi čim več

krajev postalo za vas še lažje dostopnih. tako kot

prevozniki so tudi letališča naši zvesti partnerji.

V tokratni izdaji In-Flight magazina lahko preberete,

kako smo s posebnim dogodkom obeležili

dvajseti jubilej linije ljubljana–zuerich, ko sta

adrii v čast poletela tudi švicarska vojaška lovca

F/a-18C Hornet. s ponosom dodajamo, da smo

druga tuja letalska družba na svetu, ki ji je bila

posvečena tolikšna pozornost.

V kolikor se še niste odločili, kam boste šli letos na

dopust, vam to poletje pripravljamo široko izbiro

zanimivih počitniških ciljev. z letom na letalih

adrie boste varno, hitro in udobno prispeli do več

kot 19 evropskih mest in do številnih počitniških

krajev v sredozemlju, kjer vas čaka obilo prijetnih

doživetij. prav na vseh rednih linijah za vas pripravljamo

vrsto ugodnih ponudb, ki so vam na voljo

na naših spletnih straneh www.adria.si.

Hvala vam za zaupanje in prijeten let!

klemen Boštjančič,

predsednik uprave

PISMO / LETTER

Fotografija: Irena Herak

dear passengers,

PLEASE ALLOW ME TO WELCOME yOU ONBOArd THIS AIrCrAFT ON BEHALF OF AdrIA AIrWAyS.

Here at Adria we understand that providing quality

services is of the utmost importance for the longterm

success of a company’s business operations.

We strive to make each and every passenger, from

the moment they step on the plane, aware of our

main values – assurance of safety, friendliness and

comfort. Our care for passengers is even greater

in less favourable economic circumstances, when

all possible internal and external efforts have to be

made in order to provide quality to our passengers.

We have influence over some of the factors in

these matters, but not over all of them. In keeping

with EU guidelines, we have joined the Emissions

Trading System in 2012; in addition to the high

price of kerosene, this also has an indirect effect

on the price of airline tickets. This is unfortunately

something we have no control over; however, our

sales department is constantly seeking new ways

of providing our passengers with low-cost travel

options in the form of special offers.

Not only do we build good business relationships

with our passengers, but also our partners – representatives

of individual airlines, and the airports

where our aircraft land. As a full member of Star Alliance,

Adria joined the other members in celebrating

the 15th anniversary of the global airline network

in May. We are known for having traditionally

good connections with other Star Alliance airlines.

We have also initiated talks on cooperation in the

commercial field with airlines in the Balkan region.

It is our hope that our business efforts will contribute

to making as many destinations as possible even

more accessible to you. Along with the airlines, the

airports are also our loyal partners. In this issue of

In-Flight Magazine, you can read about how we

marked the 20th anniversary of the Ljubljana-Zurich

route with a special event that saw two Swiss F/A-

18C Hornet fighter jets fly in honour of Adria. We can

proudly say that we are the second foreign airline in

the world to have been granted this privilege.

If you have not yet decided where to go on vacation

this year, we are preparing a wide choice of

interesting summer destinations for you to consider.

Safe, fast and comfortable – flying aboard an Adria

aircraft will take you to more than 19 European

cities and numerous holiday resorts in the Mediterranean,

where you can enjoy countless pleasant

experiences. We have a number of offers on every

single regular route, which are available on our

website www.adria.si.

We thank you for your trust and wish you a

pleasant flight.

Klemen Boštjančič,

President of the Management Board & CEO

5


6

adria airways In-Flight magazine

revija adria airways In-Flight magazine je namenjena potnikom

na poletih z adrio airways. adria In-flight magazine is complimentary

on adria airways flights.

Izdajatelj/publisher:

adria airways, slovenski letalski prevoznik, d.d.

adria airways, the airline of slovenia

zgornji Brnik 130h, 4210 Brnik – aerodrom

uredništvo / editorial: Barbara mihevc Bukovec

tel. / phone + 386 4 259 4541

e- mail: barbara.bukovec@adria.si

oglaševanje / advertising: alenka dvoršak

tel. / phone + 386 4 259 4526

e- mail: alenka.dvorsak@adria.si

slo enG

oblikovanje in ad / design and ad: Idearna d.o.o.

prevod / translated by: amidas

alkemist, prevajalske storitve d.o.o.

lektorica/ proofreader: Vera samohod

Fotoliti / lithography: set, d.o.o.

tisk / printed by: korotan – ljubljana, d.o.o.

Issn 1318-0789

naslovnica/Cover: Getty Images

mnenja, izražena v tej publikaciji, so zgolj mnenja

avtorjev ali intervjuvancev in ne odsevajo nujno

stališč adrie airways. razmnoževanje brez pisnega

dovoljenja je prepovedano. Izdajatelj ne prevzema

nikakršne odgovornosti za nenaročeno gradivo.

the opinions expressed in this publication are

those of the authors or persons interviewed only

and do not necessarily reflect the views of adria

airways. reproduction without written permission

is prohibited. the publisher accepts no

responsibility for unsolicited material.

Brezplačen izvod / your personal copy

54

36

86

100

42

92

80


Vsebina

Contents

36.

42.

48.

54.

62.

adrIjIn potnik / AdrIA PASSENGER

Robert waltl >>

dIrEKTOr IN UMETNIšKI vOdjA MINI TEATrA

MANAgINg ANd ArTISTIC dIrECTOr OF MINI TEATEr

matJaž potokar miha fras

destinaciJa

dunaJ

dESTINATION vIENNA

miško kranJec

WaCHaU, prestolniCa

romantike

WAchAu, thE homE of RomANcE

saša suhadolnik

ljubljana

veliko srCe mini teatra

thE BiG hEARt of miNi tEAtER

matJaž potokar miha fras

ljubljanske znamenitosti –

križevniška četrt

the sights of ljubljana –

KRižEvNišKA QuARtER

matJaž potokar miha fras

68. maJa cimerman mateJ sitar

dEStiNAcijA: KlEt

dEStiNAtioN: BASEmENt

74. olimpiJec marko račič -

leGenda

olymPic AthlEtE ANd lEGENd

mARKo RAčič

marJan žiberna iGor lapaJne

80. reka in šaman:

Vrnitev na začetek

RivER ANd ShAmAN:

A return to the Beginning

marko frelih charles brewer carías,

rafael santana, arhiV fundaciJe cisneros

86. Violinist Giuseppe tartini -

ponos pirana

thE violiNiSt GiuSEPPE tARtiNi -

The Pride of Piran/Pirano

metoda kokole iGor lapaJne

92. razbiti santorinski stereotipi

V iskanju »atlantide«

BREAKiNG thE SANtoRiNi

StEREotyPES

On the Search for “Atlantis”

Jože balas

100. pot nekeGa oreščka

pravična trgovina v Burkini Faso

thE jouRNEy of A SimPlE Nut

Fair Trade in Burkina Faso

noemie de pas tit brecelJ

7


noVostI - neWs

poletni Vozni red

25. marca je stopil v veljavo poletni vozni red. adria

airways povezuje slovensko prestolnico z več kot

170 rednimi leti tedensko z 18 destinacijami. adrijina

letala vas popeljejo v amsterdam, Barcelono, Beograd,

Bruselj, Carigrad, na dunaj, v Frankfurt, københavn,

london, manchester, moskvo, muenchen, podgorico,

prištino, sarajevo, skopje, zuerich in v tirano. kot

članica združenja letalskih prevoznikov star alliance

omogoča adria airways zelo dobre in cenovno

ugodne povezave z destinacijami po vsem svetu.

Vsakodnevno opravi združenje star alliance kar 20.500

letov na 1.293 letališč v 190 državah.

V poletni sezoni, ki jih opravlja adria airways v

sodelovanju s turističnimi agencijami, povezuje s

čarterskimi leti ljubljano s številnimi počitniškimi

destinacijami, predvsem v sredozemlju. Iz ljubljane

leti tedensko na naslednja letališča: v Grčijo v Heraklion,

na rodos, kos, santorini, karpatos, kefalonijo,

zakintos, skiatos, samos, Hios, lezbos, lefkas/preveza

in v kavalo. leti tudi na menorco in v palmo de mallorco

v španiji, na malto in v antalyo v turčiji. sharm

el sheikh in Hurgada v egiptu sta edini čarterski destinaciji,

kamor leti slovenski letalski prevoznik celo leto.

redni poleti med prištino in nemškima mestoma

Frankfurt in muenchen so v adrijinem voznem redu

že od decembra 2010, od začetka letošnjega leta

dalje pa adrijina letala povezujejo prištino tudi z

italijansko Verono.

Fotografija: marko Vavpotič

8

posloVni salon

– izboljšana storitev za potnike, ki potujejo

v poslovnem razredu

adrijini potniki so na ljubljanskem letališču po

novem deležni več udobja, saj začenjajo odslej svoja

potovanja v prenovljenem in razširjenem poslovnem

salonu. aerodrom ljubljana se je odločil za prenovo,

saj želi dvigniti zavedanje, da je storitveno podjetje,

kjer je skrb za potnike na prvem mestu. ker je to tudi

naše vodilo že vrsto let, nam je v veliko zadovoljstvo,

da se začne za potnika poslovnega razreda celovito

potovanje z adrio airways tako prijetno. prenovljeni

interjer poslovnega salona na letališču jožeta pučnika

ljubljana je bil zasnovan v Gorenje design studiu v

suMMer flighT

schedule

The 2012 summer flight schedule applies as of 25 March.

Adria Airways operates over 170 scheduled flights every

week, linking the Slovenian capital to 18 destinations. Adria

aeroplanes will fly you to Amsterdam, Barcelona, Belgrade,

Brussels, Copenhagen, Frankfurt, Istanbul, London, Manchester,

Moscow, Munich, Podgorica, Pristina, Sarajevo,

Skopje, Tirana, vienna and Zurich. As a member of Star

Alliance, the association of air carriers, Adria Airways is able

to offer excellent connections to destinations around the

world at affordable prices. Star Alliance members operate

20,500 flights daily to 1,293 airports in 190 countries.

during the summer season, Adria Airways works with travel

agencies to offer chartered flights connecting Ljubljana

to a number of holiday destinations, particularly those in

the Mediterranean. Adria operates weekly flights to these

airports in greece: Heraklion, rodos, Kos, Santorini, Karpathos,

Kefalonia, Zakynthos, Skiathos, Samos, Chios, Lesbos,

Lefkas/Preveza and Kavala. Chartered flights to Menorca

and Palma de Mallorca in Spain, to Malta and to Antalya in

Turkey are also available. Sharm el Sheikh and Hurgada in

Egypt are the only two destinations served by Adria Airways

chartered flights all year round.

Scheduled Pristina-Frankfurt and Pristina-Munich flights

have been part of the Adria schedule since december 2010;

as of the beginning of this year, the airline also operates

scheduled flights between Pristina and verona in Italy.

sodelovanju z arhitekturnim birojem Hišeriše arhitektura.

z rešitvijo, ki so jo predlagali, so želeli potnikom

vrniti izgubljeni čas letališke poti v obliki prijetne

izkušnje, ki se v interjerju odraža v kombinaciji udobja

dnevne sobe in sodobne pisarne v malem.

Business lounge

– Improved service for Business Class

passengers

The Adria business class passengers can enjoy more

comfort in the renovated and enlarged business lounge

at the Ljubljana airport as they await their flight. Aerodrom

Ljubljana organised the renovation in order to raise

awareness of the company as a service oriented company

that always puts passengers first. Since this has also been

our guiding principle for many years, it is a great pleasure

to know that business class passengers can now start

their journey with Adria Airways in such a comfortable

manner. The renovated interior of the business lounge

at the jože Pučnik Airport Ljubljana was designed by the

gorenje design studio in collaboration with the architecture

bureau Hišeriše arhitektura. Their proposed solution

was intended to return passengers to a lost time of airline

travel as an enjoyable experience, reflected in the interior

designed as a combination of a comfortable living room

and modern office.

letalski preVozniki

V tranziciJi,

istanbul

19. in 20. aprila je v Istanbulu potekal vrh »Letalski

prevozniki v tranziciji« (Airlines in Transition), ki so

se ga udeležili vodilni predstavniki letalskih družb

s celega sveta. dogodek je organiziralo združenje

CAPA – Centre for Aviation s sedežem v Sydneyu. g.

Klemen Boštjančič, predsednik uprave Adrie Airways,

je sodeloval kot vabljeni govorec pri okrogli mizi na

temo o prihodnosti letalske industrije, ki se sooča

s strukturno nestabilnostjo in spremembami (The

Future Shape of an Industry Undergoing Structural

Instability and Change). Med drugim so govorili o

vplivu nizkostroškovnih letalskih prevoznikov na

profitabilnost mrežnih letalskih prevoznikov ter

vplivu lastniških struktur na industrijo.

airlines in

TransiTion, isTanBul

The Airlines in Transition summit was held in

Istanbul on 19 and 20 April, attended by key

representatives of the world’s air carriers. The event

was organised by CAPA – Centre for Aviation, based

in Sydney. Adria Airways CEO Klemen Boštjančič

attended the summit as the guest speaker at a

round table discussion entitled “The Future Shape

of an Industry Undergoing Structural Instability

and Change”. The subjects of discussion included

the influence of low-cost airlines on the profitability

of network airlines and the effect of ownership

structures on the industry.

The key representatives also touched on other

current issues such as the future of airline associations

and non-member airlines, the evolution

of the low-cost airline model and opportunities

for generating profit.


© Corbis/Ipak Images aktualno

- latest oFFers

uJemi uGoden polet ...

na vseh adrijinih rednih linijah imamo ugodne ponudbe po načelu

»kupi prej, potuj ceneje«. da bi našo ponudbo še bolj približali vašim

potrebam, imamo na voljo znižane cene potovanj tudi med tednom.

adriJine e-noVice

Vabimo vas, da obiščete naše spletne strani www.adria.si in se prijavite

na adrijine e-novice. s tem boste enkrat mesečno obveščeni o naših

novostih in posebnih ponudbah. e-novice bodo za vas vir dragocenih

informacij in idej pri načrtovanju potovanja ali počitnic.

naj bo obveščenost vaša prednost!

last minute ponudba

adrie airways

ali vedno prelistate dnevno časopisje? še posebej bodite pozorni

med prebiranjem dela in nedela! posebna koda, vpeta v vsebino časnikov,

vam na spletni strani www.adria.si omogoča izredno ugoden

nakup vozovnice za določeno destinacijo. akcijska cena za posamezen

let traja tri dni, oglaševane destinacije pa se dnevno spreminjajo.

V london že za 119 eur

119 eur je cena za povratno letalsko vozovnico na direktnih letih adrie

airways z že vključenimi pristojbinami in brez stroška rezervacije preko

http://www.adria.si/. povračila za že kupljeno vozovnico ni, sprememba

rezervacije pa je možna z doplačilom 60 eur. akcija velja do

zapolnitve prostih mest.

lJublJana -

beoGrad

od

from

158 eur

lJublJana -

podGorica

od

from

189 eur

adria airways special offers!

Special offers are available on all of Adria’s scheduled services on a

“buy early, fly for less” basis. To make our services even more attractive,

reduced fares are available for travel during the week.

adria e-news

Why not visit our website www.adria.si and subscribe to Adria’s E-news

service? Once a month you will receive updates on new services and special

offers – straight to your inbox! This means that E-news will be a valuable

source of information and ideas when you are planning a journey or holiday.

Let information be your advantage!

adria airways

lasT MinuTe offers

do you always look through the daily newspapers? From now on, pay

special attention when you read delo and Nedelo! There is a special code

hidden in the newspaper content that will allow you to book tickets for a

particular destination at a lower price on www.adria.si. The special price for

an individual flight is valid for three days and the destinations advertised

change daily.

fly To london for only €119

For just €119, you can buy a return ticket for direct Adria Airways flights

at http://www.adria.si/. With the exception of booking fees, all taxes are

included in the price. Tickets cannot be refunded. Bookings can be changed

subject to a €60 surcharge. The offer is valid until supplies last.

pRiDRužite se nam na FacebooKu

join us on FacebooK

http://www.facebook.com/adriaairways

saraJeVo -

lJublJana -

frankfurt

pristina -

lJublJana -

copenhaGen

od

199 eur from 249 eur

Vse navedene cene veljajo za povratna potovanja na adrijinih poletih in vključujejo vse ostale dajatve razen stroška rezervacije. število ponujenih sedežev po tej ceni je omejeno. ponudba velja v času trajanja veljavnosti

In-flight magazina. The prices listed above are for Adria Airways return flights and include all taxes and fees except booking fees. There is a limited number of seats avaliable at this price; the offer is valid for the time the In-Flight

Magazine is valid or longer.

od

from

sleDite nam na twitteRju

Follow us on twitteR

http://twitter.com/adria_airways

9


Fructal d.d., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina

LEDENO SADNA OSVEŽITEV

www.fructal.si


14

ADRIA AIRWAYS

Vse, kar vas zanima o letalstvu

Fotografija: rok Belič

V tokratnI šteVIlkI odGoVarja

kapItan Iztok kaVčIč na zanImIVo

Vprašanje, kaJ se zGodi z

letalom, če VanJ med letom

udari strela.

spoštovani potniki,

verjetno se še spomnite, kako neprijetne so se

nam zdele nevihte, ko smo bili še otroci. otroški

strah je bil še večji, ko sta nevihtne oblake

spremljala strela in grom. z odraščanjem smo

se na strelo, ta naravni pojav, postopoma

navajali in ga sprejeli takega, kot je, čeprav

ga v celoti še nismo razumeli. ob nevihtah z

grmenjem in strelami so nas starši mirili z besedami,

da je strela zelo daleč. šteli smo sekunde

med bliskom, ki jo je ustvarila strela, in samim

gromom, saj je vsaka sekunda med udarom

strele in gromom pomenila, kar seveda velja še

danes, da je nevihta oddaljena od nas približno

300 metrov . z vsako sekundo je bila nevarnost

bolj oddaljena od nas.

Glede razlage in razumevanja pojava strele si

tudi znanstveniki niso edini. obstaja več teorij,

ki pa so laiku precej nerazumljive. znano je, da

pride pri pojavu strele do izenačevanja električne

napetosti med oblakom in zemljo, lahko

pa tudi med samimi oblaki. povedano nekoliko

poenostavljeno, se v nevihtnem oblaku zaradi

gibanj zračnih plasti, vodnih kapljic in drobnih

delcev ustvarijo električne napetostne razlike.

ko se ustvarijo pogoji – pride namreč do

velikih razlik v napetosti in prevodnost zraka

postane zadovoljiva –, se napetost izenači v

obliki strele.

z nevihtnimi oblaki in strelami se srečujemo

tudi v letalstvu. nevihtni oblaki povzročajo

turbulenco, točo in strele. da bi se izognili

nevihtnim oblakom, so letala opremljena z

vremenskimi radarji, ki nam nazorno pokažejo

obliko, velikost in pozicijo teh oblakov. sama

velikost oziroma oblika nevihtnega oblaka sicer

ni pogoj za udar strele, ampak, kot že omenjeno,

je pogoj določena razlika v električni

napetosti v oblaku. letalo ustvari v letu med

oblakom in zemljo oziroma med samimi oblaki

zaradi svoje prevodne kovinske konstrukcije

pogoje za izenačevanje napetostne razlike, kar

pa je vzrok, da pride občasno do udara strele

tudi v letalo.

podobno kot avto je tudi letalo Faradayeva

kletka, torej omejen prostor, ki razločuje električno

polje. pri udaru strele v letalo so potniki

popolnoma varni. seveda pa je ta naravni

pojav zelo neprijeten za potnike zaradi samega

poka in bliska, kar je še posebej opazno pri

nočnih letih. letalo po udaru strele neovirano

nadaljuje let. kljub temu da so konstrukcija letala

in elektronske naprave primerno testirane

in zaščitene v primeru takšnih okoliščin, letalo

po vsakem zabeleženem udaru strele pregleda

po pristanku tehnična ekipa. Včasih se zgodi,

da je vstop oziroma izstop strele viden kot

površinska ožganina, na konstrukciji letala pa

ni posledic.

sam sem v svoji letalski karieri že trikrat doživel

udar strele med letom, vsakič brez posebnosti,

če izključim, da sta bila pok in blisk tudi zame

tisti trenutek neprijetno presenečenje. z letalom

in elektronskimi napravami se ni zgodilo

nič nenavadnega; vselej smo nadaljevali let in

ga varno zaključili z običajnim pristankom.

dragi potniki, kljub temu da smo že pošteno

zakorakali v čas poletnih vročinskih neviht, ki

jih običajno spremljajo tudi udarci strele, so

skrbi popolnoma odveč, saj se posadka s pomočjo

inštrumentov, ki so ji na voljo, nevihtnim

oblakom izogiba, sama oblika letala pa poskrbi

za to, da se vam ne bo prav nič zgodilo. morda

bo ostala v nizu lepih in vznemirljivih doživetij

z vaših počitnic le zanimiva zgodba.

prijetno poletje vam želim!

kaj pa vas zanima o letalstvu? Vaša vprašanja

pričakujemo na elektronskem naslovu

inflightmagazine@adria.si.


everything you wanted to know about aviation

In tHIs Issue, CaptaIn

Iztok kaVčIč answers

tHe InterestInG

questIon oF what

happens to an

aeroplane if it is

struck by liGhtninG

mid-fliGht.

dear passengers,

you probably still remember how anxious we were

as children when the weather was stormy. The fear

was even worse when storm clouds brought with

them thunder and lightning. As we got older, we

gradually got used to these natural phenomena

and accepted them for what they are, even though

we still did not understand them fully. during thunderstorms,

our parents would try to reassure us by

explaining that the lightning bolts are very far away.

We would count the seconds between each bolt of

lightning and rumble of thunder; with every second

that passed between the sight of lightning and the

sound of thunder, another 300m were added to the

distance between us and the storm. Obviously, this

rule still holds today. With every second that passed,

the danger was further away from us.

When it comes to explaining and understanding the

phenomenon of lightning, even scientists have not

yet reached a unanimous conclusion. There are several

competing theories, none of which are entirely

comprehensible to a layperson. What we do know is

that when lightning occurs, there is an equalisation

of voltage between the cloud and the ground or

just between several clouds. Simply put, the movement

of air layers, water drops and tiny particles

that occurs inside a storm cloud creates changes in

voltage. In the right conditions, when there is a large

enough discrepancy in voltage and the air reaches a

sufficient level of conductivity, the voltage equalises

in the form of lightning.

Storm clouds and lightning bolts are something we

also encounter in aviation. Storm clouds cause turbulence,

hail and lightning. In order to avoid storm

clouds, every aeroplane is equipped with weather

radar that clearly shows the shape, size and position

of such clouds. The size and shape of a storm cloud

does not affect the likelihood of a lightning strike;

what matters is the discrepancy in voltage inside

the cloud. Flying between a cloud and the ground or

between clouds, the conductive metal construction

of an aeroplane creates the right conditions for voltage

equalisation, which is the reason why lighting

sometimes strikes an aeroplane.

Similarly to a car, an aeroplane also functions as

a Faraday cage, i.e. an enclosed space that blocks

out external electric fields. When lightning strikes

an aeroplane, the passengers inside are perfectly

safe. Obviously this natural phenomenon can

be highly unpleasant due to the noise and flash,

which is particularly noticeable on night flights. An

aeroplane that has been struck by lightning will

continue its flight unimpeded. Although the construction

and electronic devices of aeroplanes are

tested and protected against these circumstances,

any aeroplane that has been struck by lightning

will be additionally examined by a technical

team upon landing. The entrance or exit point of

the lightning bolt can sometimes be visible as a

scorched area on the surface, but the aeroplane

construction will remain undamaged.

In the course of my career in aviation, I have

personally experienced three mid-flight lightning

strikes; none of them had any special consequences,

excluding the momentary unpleasant surprise of

the noise and flash. Nothing out of the ordinary

happened to the aeroplane or its electronic devices;

we were able to continue the flight safely and end it

with a normal landing.

dear passengers, even though we are well into the

period of summer heat storms that are usually accompanied

by lightning strikes, there is no cause for

concern. Using the dedicated weather instruments,

the flight crew will avoid storm clouds as much as

possible, and the build of the aeroplane will ensure

that you remain absolutely safe throughout the

flight. At most, you will be left with another interesting

story to add to the memorable and exciting

adventures from your vacation.

I wish you a pleasant summer!

what would you like to know about aviation?

send us your questions to the email address

inflightmagazine@adria.si.

15


16

ADRIA AIRWAYS

Fotografija: ©schweizer luftwaffe

20 let poletoV

med ljuBljano In zuerICHom


od leve proti desni: mag. alen mlekuž, direktor korporativnega komuniciranja, adria in zvone petek, predstavnik adrie v švici s članicama kabinskega osebja.

from left to right: alen mlekuž, msc, Director corporate communications, adria and Zvone petek, adria representative and the head of the Zurich Office accompanied by cabin crew members

20 let letalske lInIje nItI nI tako dolGa doBa, če pa jo

ponazorImo s šteVIlkamI, se šele pokaŽe, kaj pomenI leta In

leta redno letetI na določeno destInaCIjo: od leta 1992

do danes Je adria opraVila med obema kraJema skoraJ

11.000 letoV, kar Je 22.000 pristankoV, in prepelJala

nekaJ manJ kot 750.000 potnikoV.

prvi let ljubljana–zuerich je bil 29. marca

1992 in to leto jih je adria opravila

še 150. za primerjavo: v letu 2011 so

adrijina letala odletela na tej relaciji

preko 1.000 letov.

prva leta smo leteli petkrat tedensko, leta

1998 pa smo uvedli že dva leta na dan.

tretji let dnevno je opravljal naš takratni

veliki konkurent swissair.

po prelomnem letu za letalstvo 2001

se je adrijin promet prepolovil, pa tudi

novo nastali swiss ni dosegel takšnih

rezultatov kot poprej swissair; promet

na liniji je rasel počasi. ko se je swiss

pridružil lufthansinemu koncernu, je

opustil letenje v ljubljano; adria je pohitela

s sklenitvijo pogodbe za letenje

pod skupno oznako in uvedla še tretji

– opoldanski let.

leta 2007 smo prvič presegli številko

50.000 potnikov na leto in jih lani prepeljali

že 74.000. letos pričakujemo na

tej liniji 80.000 potnikov. linija, ki je med

adrijinimi destinacijami dolgo životarila

in bila po številu potnikov in finančnih

rezultatih šele na 15. mestu, sodi danes

med tri naše najboljše.

sprva so na tej linji leteli predvsem

potniki, ki so preko ljubljane potovali

na Balkan, zlasti v prištino in skopje, pa

tudi v tirano in sarajevo. danes je njihov

delež seveda še vedno pomemben,

vendar je padel pod 20 %. skoraj 50 %

potnikov je tako imenovanih »point

to point« potnikov, zahvaljujoč vedno

boljšim gospodarskim stikom med švico

in slovenijo, pa tudi zato, ker imamo

na liniji potnike iz avstrijske koroške,

hrvaške Istre in kvarnerja ter iz Furlanije.

pozabiti ne smemo tudi na turizem:

vsak sedmi potnik leti v slovenijo kot

turist, pa tudi slovenci radi poletijo na

počitnice preko zuericha, še posebej

z našimi star alliance partnerji, kot so

swiss, singapore airlines, thai ...

adrijina linija ljubljana–zuerich pa ni

zgolj letalska povezava med dvema

mestoma, ampak je tudi pomembna

vez med dvema državama: že takoj po

osamosvojitvi je adrijino predstavništvo,

ki ima še danes sedež v centru zuericha,

ponudilo svoje prostore za konzularne

dejavnosti mlade države. kasneje je več

kot 10 let v adrijini »slovenski hiši« v

zuerichu poslovalo turistično predstavništvo

slovenije, od leta 2010 pa je v

adrijinem predstavništvu na loewenstrasse

tudi konzulat republike slovenije;

adrijin predstavnik zvone petek, ki že

17 let vodi predstavništvo v zürichu, pa

je častni konzul republike slovenije.

ob 20-letnici linije je predstavništvo

adrie marca organiziralo v zuerichu

odmevno prireditev, ki so se je udeležili

številni ugledni gostje iz slovenije

in švice, okronal pa jo je panoramski

polet v švicarske alpe, ki sta ga spremljala

dva lovca švicarskega vojaškega

letalstva – Fa 18. to je bil zgodovinski

dogodek tudi zato, ker je bil adrijin

pilot Iztok kavčič kot prvi tuji pilot

deležen te časti.

17


18

ADRIA AIRWAYS

od leve proti desni/ from left to right: Klemen boštjančič/

predsednik uprave adrie/ president of the managementBoard & ceO;

peter grünig/ letališče zuerich/ Zurich airport. Fotografija: natalie zalan

Fotografija: m. Klemenc


Fotografija: natalie zalan

Fotografija: natalie zalan

20 years of

ljuBljana-zurICH FlIGHts

perHaps 20 years oF operatInG a reGular ConneCtIon Is not

a Very lonG perIod, But wHen It Is expressed In numBers, It

BeComes easIer to understand wHat It really means to Fly

Between tHe same two destInatIons For years and years:

from 1992 until today, adria has operated almost

11,000 fliGhts, which means 22,000 landinGs. close to

750,000 passenGers were transported between the

two destinations.

The first Ljubljana-Zurich flight took place

on 29 March 1992 and was followed by a

further 150 Adria flights that year. By comparison:

in 2011 alone, Adria aeroplanes

made over 1000 flights along this route.

Initially we offered just five flights a week

until two daily flights were introduced in

1998. The third daily flight was operated

by Swissair, one of Adria’s major competitors

at that time.

2001 was a turning point for aviation;

Adria saw its traffic cut in half and the

newly-established Swiss airline failed to

match the results achieved by Swissair,

its predecessor. Traffic along the

Ljubljana-Zurich connection increased

only gradually. Once Swiss joined the

Lufthansa group and dropped its flights

to Ljubljana, Adria quickly concluded a

code-share agreement and introduced a

third, midday flight.

2007 was the first time that we carried

over 50,000 passengers in a year, while

last year saw as many as 74,000 passengers

using this connection. In 2012, we

expect 80,000. The Ljubljana-Zurich line,

long one of the less popular Adria flights

and ranking only 15th by the number of

passengers and financial results, is today

one of the top three best Adria lines.

Initially, the connection was used

mainly by passengers travelling through

Ljubljana onward to destinations in

the Balkans, particularly to Pristina and

Skopje, as well as Tirana and Sarajevo.

We still see a significant number of such

passengers, although their share has

dropped below 20%. Close to 50% of

passengers are point to point passengers;

this is thanks to the ever improving

economic relations between Switzerland

and Slovenia, but also because the connection

is often used by passengers from

Carinthia in Austria, Istra and Kvarner

in Croatia and the Friuli region. Tourism

is also an important factor. One out of

every seven passengers flies to Slovenia

as a tourist and Slovenians like to go on

vacation via Zurich, especially flying with

our Star Alliance partners such as Swiss,

Singapore Airlines, Thai, etc.

Adria’s Ljubljana-Zurich line is more than

just a flight connection between two

cities; it also represents an important bond

between two countries. Immediately after

Slovenia’s declaration of independence,

the Adria office in Switzerland, even today

located in the very heart of Zurich, offered

its premises to be used for consular activities

of the newly independent country.

Later, Adria’s “Slovenian building” in Zurich

hosted the Slovenian tourism office for

more than a decade, and since 2010, the

Adria office at Loewenstrasse has also

housed the Consulate of the republic of

Slovenia. Mr. Zvone Petek, Adria representative

and head of the Zurich office for the

last 17 years, also serves as the honorary

consul of Slovenia.

To celebrate the 20th anniversary of the

Ljubljana-Zurich line, the Adria office

in Zurich organised a highly publicised

event in March that was attended by a

number of prominent guests from Slovenia

and Switzerland. The highlight of the

event was a panoramic flight over the

Swiss Alps in the company of two FA 18

fighter jets from the Swiss air force. Adria

pilot Iztok Kavčič was the first foreign pilot

to receive this honour, making this a truly

historical event in every respect.

19


20

ADRIA AIRWAYS

Intervju/Interview with mateja krpač

BesedIlo/TExT: barbara m. bukoVec

Fotografija: osebni arhiv

Gospa mateja krpač, doma Iz ljuBljane, Že enajst

let ŽIVI In dela V zuerICHu. razpeta med sVojIm

domačIm krajem In šVICo, ostaja ena adrIjInIH

najzVestejšIH potnIC na lInIjI ljuBljana–zuerICH.

V dVaJsetih letih obstoJa zračne poVezaVe

med obema mestoma Je že Več kot 400-krat

letela na teJ proGi. priJetna soGoVornica

Je, strpna potnica in dobra poznaValka

adriJine flote.

Gospa krpač, verjetno se v trenutku,

ko vstopite v katero od adrijinih letal,

počutite povsem domače?

po tolikih letih v adrijinih letalih je to čisto res.

seveda občasno letim tudi na druge destinacije

z drugimi letalskimi družbami, vendar se

nikjer ne morem tako sprostiti kot na adrijinih

poletih. pravzaprav se samo na adrii počutim

res varno. morda zato, ker jo najbolj poznam,

po imenih in na pogled pa poznam večino

pilotov in kabinskega osebja. pa tudi zato,

ker sem prepričana, da adria lepo skrbi za

svoja letala, saj ima ne nazadnje na ljubljanskem

letališču edini pooblaščeni center za

vzdrževanje Crj letal v evropi. In seveda zato,

ker je to »naša«, slovenska družba.

Je res, da že po zvoku motorja ločite,

katero letalo vas bo tokrat popeljalo?

mislim, da tudi večina voznikov pozna zvok

svojega osebnega vozila. ko se toliko let redno

voziš z letali, postaneš pozoren tudi na njihov

zvok. Vedno se vnaprej pozanimam, s katerim

letalom bom letela, saj mi je prav po zvoku

motorja kakšno letalo ljubše. se mi je pa tudi

že zgodilo, da sem se kakšnega letala izogibala,

ker se mi je dozdevalo, da mi zvok njegovega

motorja ne ugaja. ko pa sem bila čez čas primorana

leteti prav z njim, sem z zadovoljstvom

opazila, da je tisti »čudni« zvok izginil.

se morda spomnite kakšnega še posebej

zanimivega trenutka nad oblaki?

moram reči, da se mi je v vseh teh letih letenja

nasmehnila sreča, da sem lahko letela v kokpitu.

to je bilo nepozabno doživetje.

a bi nam lahko glede na to, da precej svojega

časa preživite na poti, svetovali, kaj

pogrešate v naši ponudbi? morda bi lahko

vam in vsem ostalim potnikom te poti še

olajšali.

Vedno se najde še kaj, kar bi se dalo izboljšati,

vendar bi težko rekla, da kaj zares pogrešam. morda

sem manj zahtevna kot drugi, vendar mi še

nikoli ni nič manjkalo. malo za ’hec’ bi lahko rekla,

da mi adria ob 3-urni zamudi iz zuericha v ljubljano

ponudi celo 3-urno zamudo ob povratku v

zuerich, tako da lahko doma v sloveniji preživim

prav toliko časa, kot nameravam. so pa zamude v

zadnjih časih, vsaj na moji relaciji, prava redkost.

sicer pa se zame začne adrijina ponudba že z

nakupom letalske karte, ki ga vedno opravim

preko adrijinega predstavništva v zuerichu.

Veliko stvari je, ki pri načrtovanju leta zahtevajo

osebni kontakt in jih preko spleta ni mogoče

urediti. pri tem se želim res iskreno zahvaliti

gospodu zvonetu petku in njegovi ekipi za izjemen

servis v vseh teh letih, kar živim v zuerichu.

Velikokrat me celo pokličejo in opozorijo, da

je pred vrati kakšen praznik, jaz pa še nimam

rezervirane vozovnice ...


OrIgINALLy FrOM LjUBLjANA, MS. MATEjA

KrPAč HAS BEEN LIvINg ANd WOrKINg IN

ZUrICH FOr THE LAST ELEvEN yEArS. TOrN

BETWEEN HEr HOME TOWN ANd SWITZErLANd,

SHE rEMAINS ONE OF AdrIA’S MOST LOyAL

PASSENgErS ON THE LjUBLjANA-ZUrICH

LINE. IN THE TWENTy yEArS THAT AdrIA HAS

OPErATEd A rEgULAr CONNECTION BETWEEN

THE TWO CITIES, SHE HAS FLOWN ON THIS

LINE OvEr 400 TIMES. MS. KrPAč IS A PLEASANT

CONvErSATIONALIST, A PATIENT PASSENgEr ANd

AN ExPErT ON THE AdrIA FLEET.

Ms. Krpač, the moment you board any adria

aeroplane, you probably feel right at home,

is that correct?

After so many years spent on Adria aeroplanes

that’s completely true.

Of course I sometimes fly to other destinations with

other airlines, but I never feel as relaxed as I do on

Adria flights. It’s only on Adria aeroplanes that I feel

completely safe. Perhaps it’s because I’m so familiar

with them; I know most of the pilots and cabin

crew by name and by sight, and I am certain that

Adria takes excellent care of its aeroplanes. I know

that the Adria centre at the Ljubljana airport is the

only authorised centre for the maintenance of Crj

aeroplanes in Europe. And it’s also because Adria is

“our” company, a Slovenian company.

is it true that you can tell just from the engine

noise which aeroplane you are about to fly on?

I think that most drivers would recognise the

sound of their car. After so many years of regular

flying,you start to pay more attention to the

aeroplane sounds. I always check in advance

what type of aeroplane I’ll be flying on, because

I do prefer the engine noise of some aeroplanes

to others. It has happened before that I avoided

a certain aeroplane, because I had convinced

myself that I didn’t like the sound of its engine.

But after a while, I was forced to fly on that very

aeroplane, and I was happy to realise that the

“strange noise” was gone.

are there any particularly interesting moments

above the clouds that you can recall?

yes, after so many years of flying, I was fortunate

enough to fly in the cockpit once. That was an

experience that I'll never forget.

TRGOVINA

NAD OBLAKI

ADRIASKYSHOP.si

considering how much of your time is spent

travelling, is there anything that you have

missed within our offer? something that

would make your travels easier?

Well, there is always something that could be

improved, but it would be difficult for me to say

that I really miss anything in particular. Perhaps I’m

less demanding than other people, but I’ve never

missed anything. On a lighter note, I could say that

after a 3-hour delay on the Zurich-Ljubljana flight,

Adria even offers a 3-hour delay on the return to

Zurich, giving me the opportunity to spend exactly

as much time at home in Slovenia as I’d planned.

But in recent years, delays have been extremely

rare, at least on my line.

As far as I’m concerned, Adria’s offer starts with

the purchase of flight tickets, which I always do at

the Adria office in Zurich. When planning a flight,

there are so many things that call for personal

contact and simply can’t be done online. I’d like to

take this opportunity to express my gratitude to Mr.

Zvone Petek and his team for the excellent service

throughout the years that I’ve lived in Zurich. They

often even call me to warn me that a holiday is

coming up and that I haven’t booked a ticket yet…


UMETNOST IN KULTURA / ART & CULTURE

Fotografija: matevž paternoster

22

Ljubljana, Mestni muzej Ljubljana

Več glav več ve

pomembne glave na ogleD v

mestnem mUzejU ljUbljana

na kaj pomislite, ko je govora o pomembnih glavah? na državnike

in župane, vladarje in plemiče, umetnike in filozofe? Vsi našteti so

skozi stoletja oblikovali in vplivali na življenje v ljubljani. očitno so

bili tako pomembni, da so znani in neznani kiparji ohranili njihove

podobe v lesu, glini, marmorju in bronu vse do danes. tiste portrete

pomembnežev, ki jih hrani mestni muzej ljubljana, si je sedaj

mogoče ogledati na razstavi Več glav … iz kiparske zbirke mestnega

muzeja ljubljana … več ve, ki je na ogled do konca leta.

med znamenitimi portretiranci si lahko ogledate habsburškega

cesarja Franca jožefa I., italijanskega kralja Viktorja emanuela III., jugoslovanska

kralja aleksandra in petra karađorđevića, slavnega maršala

radetzkega, papeža pija VI. in še marsikoga drugega. spogledujete

se lahko z okamenelimi obličji slovenskih literatov, slikarjev, kiparjev

in drugih kulturnikov, npr. pesnikom otonom Župančičem in igralko

savo severjevo. predstavljate si lahko, kakšne lepotice so se sprehajale

po ljubljanskih ulicah v časih, ko je ženskemu svetu narekovala

modna merila cesarica sissi, ali kako je kipar v portretu utelesil

usodno privlačnost svoje svakinje, kasnejše soproge.

Vabljeni v mestni muzej ljubljana, Gosposka 15, od torka do nedelje

med 10. in 18. uro, ob četrtkih pa do 21. ure.

Več informacij na: www.mgml.si.

Ljubljana, City Museum of Ljubljana

Many Heads Are Better than One

BuStS of PRomiNENt PEoPlE

ExhiBitEd At thE city muSEum of

ljuBljANA

What is your definition of prominent people? Statesmen and mayors, rulers

and aristocrats, artists and philosophers? Over the course of many centuries,

all of these people have shaped and influenced life in Ljubljana. They were

obviously prominent enough to be depicted in wood, clay, marble or bronze

by celebrated as well as unknown sculptors, who preserved the image of these

people until the modern day. The busts of important people in the collection

held by the City Museum of Ljubljana are now part of an exhibition entitled

“Many Heads … from the City Museum of Ljubljana sculpture collection …

Are Better than One,” which will run until the end of this year.

The portraits of the famous include the Habsburg Emperor Franz joseph I,

King victor Emmanuel III of Italy, Kings Alexander and Peter Karađorđević of

yugoslavia, the famous field marshal radetzky, Pope Pius vI and many more.

you will also come face to face with the busts of Slovenian writers, painters,

sculptors and other artists, e.g. the poet Oton Župančič and the actress Sava

Sever. Imagine the beautiful women who lived in Ljubljana at a time when

fashion trends were set by Empress Sissi, or imagine a sculptor expressing in a

portrait the fatal attraction he felt towards his sister-in-law, who would later

become his wife.

visit the City Museum of Ljubljana, gosposka 15, open Tuesday to Sunday from

10:00 to 18:00 and until 21:00 on Thursdays.

For more information, please visit: www.mgml.si.


UMETNOST IN KULTURA / ART & CULTURE

Ljubljana, Galerija Jakopič, MGML; 29. maj–2. september 2012

mesec fotografije 2012

magnUm prvič: obraz časa

sloVenskI jaVnostI letošnje poletje

prVIč oBšIrneje predstaVljamo

aGenCIjo maGnum, najprestIŽnejšo

FotoGraFsko aGenCIjo na sVetu, kI

Velja za FotoGraFskI mIt 20. stoletja

ter Vedno znoVa naVdIHuje noVe

GeneraCIje FotoGraFoV.

Izbor razstave »magnum prvič« (magnum's First) vključuje 83 originalnih

črno-belih vintage fotografij svetovno priznanih fotografov, med

njimi tudi ustanoviteljev magnuma, to so: robert Capa, marc riboud,

werner Bischof, Henri Cartier-Bresson, ernst Haas, erich lessing, jean

marquis in fotografinja Inge morath.

V Galeriji jakopič v ljubljani se obeta nezamenljiva priložnost ogleda

vrhunske svetovne klasične fotografije. razstava ne pomeni le

presežka, ki bo navdušil poznavalce fotografije zaradi svoje slogovne

in tehnične kvalitete ter ohranjenosti fotografij, temveč prinaša tudi

izjemno zanimive zgodbe, ki so jih v svojih fotoreportažah obravnavali

posamezni fotografi.

tako fotografije Henrija Cartier-Bressona uprizarjajo zadnje dni življenja

velikega indijskega voditelja Gandija in njegov pogreb. ernst Haas je

avtor fotoreportaže o snemanju monumentalnega filmskega epa Howarda

Hawksa dežela faraonov iz leta 1955. pristne podobe londonske

družbe zgodnjih 50. let prinaša serija fotografij avstrijke Inge morath,

medtem ko je francoski fotograf marc riboud v vrvežu dalmatinskih

uličic med drugim ujel prenašanje velikega titovega portreta. morda

najbolj znan fotoreporter vseh časov, robert Capa, je za prvo magnumovo

razstavo prispeval tri fotografije baskovske pokrajine, najbolj

eksotične pa so podobe fotografskega dnevnika wernerja Bischofa iz

peruja, čileja, japonske, kambodže ... dva od treh še živečih avtorjev

(poleg ribouda) – erich lessing in jean marquis – sta na razstavi znova

predstavljena s podobami iz naše bližnje okolice: prvi s fotografijami

dunajskih otrok in drugi z vedutami iz madžarske.

Ljubljana, Jakopič Gallery, MGML; 29 May to 2 September 2012

Month of Photography 2012

mAGNum’S fiRSt: fAcE of timE

tHIs summer wIll see tHe FIrst

extensIVe exHIBItIon oF maGnum

pHotoGrapHs In sloVenIa. maGnum

Is tHe world’s most prestIGIous

pHotoGrapHIC aGenCy, a 20tH

Century pHotoGrapHy leGend

and an InexHaustIBle sourCe oF

InspIratIon For new GeneratIons oF

pHotoGrapHers.

Included in the Magnum’s First Exhibition are 83 black-and-white photographs,

vintage originals by world famous photographers including Magnum

founders: robert Capa, Marc riboud, Werner Bischof, Henri Cartier-Bresson,

Ernst Haas, Erich Lessing, jean Marquis and Inge Morath.

The jakopič gallery in Ljubljana is offering an unparalleled opportunity to see

these superb examples of classic photography. The exhibition in itself is an

extraordinary achievement that will impress photography experts with the

high level of stylistic and technical quality, as well as with the excellent condition

of the prints on show. just as importantly, the exhibition also presents a

number of fascinating stories highlighted by individual photographers in their

photojournalistic reports.

The photographs taken by Henri Cartier-Bresson, for instance, show the last

days of the great Indian leader gandhi, concluding with his funeral. Ernst

Haas created a photo essay about the filming of Howard Hawks’ lavish 1955

epic Land of the Pharaohs. Austrian photographer Inge Morath portrayed a

series of genuine moments in London society of the early 1950s, while French

photographer Marc riboud focused on the bustling streets of dalmatia,

catching, among other scenes, a large portrait of Tito being carried around.

robert Capa, perhaps the best known photojournalist of all time, contributed

three photographs of the Basque landscape, but the most exotic images in

Magnum’s First were taken from the photographic journal of Werner Bischof:

photographs taken in Peru, Chile, japan, Cambodia … The work of Erich Lessing

and jean Marquis, two of the three authors that are still alive today (the

third being Marc riboud), is represented at the exhibition with images taken

closer to Slovenia – Lessing’s photographs of children in vienna and Marquis’

series of Hungarian photographs.

23


24

UMETNOST IN KULTURA / ART & CULTURE

Ljubljana, 20. junij–13. september 2012

ljUbljana

Festival

60. ljuBljana FestIVal Bodo 20.

junIja uradno odprlI dunajskI

FIlHarmonIkI pod taktIrko sloVIteGa

sIra sImona rattla. častnI

pokroVItelj konCerta je predsednIk

drŽaVe dr. danIlo türk.

THE 60TH LjUBLjANA FESTIvAL

OFFICIALLy OPENS ON 20 jUNE

WITH A CONCErT By THE vIENNA

PHILHArMONIC LEd By PrOMINENT

CONdUCTOr SIr SIMON rATTLE. THE

HONOrAry SPONSOr OF THE CONCErT

IS THE PrESIdENT OF SLOvENIA, dr.

dANILO TürK.

Fotografija: arhiv snG opera in balet ljubljana

prvi dogodek pa se je zgodil že 30. maja s fotografsko razstavo

60 alenke slavinec v jakopičevem sprehajališču v parku tivoli.

kongresni trg bo ljubljana Festival zasedel 21. junija s poletno

nočjo, poklonom 50. obletnici slovenske popevke, ki je sicer tudi

del velikega projekta mestne občine ljubljana junij v ljubljani, na

katerem se bo odvila vrsta brezplačnih prireditev za vse generacije

v izvedbi najvidnejših institucij. prva večja Festivalova gledališka

predstava bo v juniju Gospoda Glembajevi beograjskega ateljeja

212; v glavni vlogi nastopa Boris Cavazza. jani Golob bo krstno

izvedel operno delo ljubezen kapital, študentje treh ljubljanskih

akademij pa baročno opero orfej. zaradi velikega zanimanja bo

ljubljana Festival gostil umetnino marija kogoja črne maske.

poletje v ljubljani bo ponovno popestril violinist Vadim repin, ki bo

nastopil skupaj z orkestrom slovenske filharmonije. ta bo spremljal

tudi baletno skupino Béjart Ballet iz lozane ter enkratna operna

solista, sopranistko Invo mula (svetovno prepoznavnost je med

drugim doživela z glasom, ki ga je posodila divi plavilaguni v filmu

peti element) in baritonista lea nuccija. med velikimi koncerti naj

omenimo gostovanje skladatelja in pianista michaela nymana, ki je

prispeval glasbo za nekaj večkrat nagrajenih filmov (med drugim

klavir), komornega orkestra dunajskega koncertnega združenja

in orkestra mariinskega gledališča iz sankt peterburga, ki mu bo

dirigiral njegov direktor in umetniški vodja Valerij Gergijev. med

lahkotnejšimi prireditvami bosta muzikal čarovnice iz eastwicka

mestnega gledališča ljubljanskega in jesus Christ superstar, ki

nastaja v londonski produkciji Bronowski. križanke bosta zagotovo

dvignila na noge Vlado kreslin, ki tam nastopa že enaindvajsetič,

in hudičev goslač, romski violinist roby lakatos. ljubljana Festival

2012 se končuje v septembru: njegov iztek bosta zaznamovala

Hommage à stravinsky, sodobni balet koreografa edwarda Cluga,

in najnovejša predstava tomaža pandurja medeja.

Festival ljubljana je ob obletnici prenovil spletno stran

www.ljubljanafestival.si, ki omogoča tudi nakup vstopnic, dejaven

pa je tudi na socialnih omrežjih.

However, the first Festival event happened even before the official opening:

30 May sees the opening of the Alenka Slavinec photography exhibition

entitled 60, located on the jakopič Promenade in Tivoli Park. The Ljubljana

Festival continues at the Kongresni trg square on 21 june with Summer

Night, a tribute to the 50th anniversary of Slovenian popular song. The concert

is also a part of june in Ljubljana, an extensive project of the Ljubljana

Municipality that will include a range of free events for all ages, organised

by prominent institutions. The first major Festival theatre show is scheduled

for june: a performance of The glembajs, staged by Belgrade’s Atelje 212 and

starring Boris Cavazza in the lead role. There will also be a world premiere of

jani golob’s opera Love Capital, while students of three Ljubljana academies

will perform Orpheus, a baroque opera. due to popular demand, the

Ljubljana Festival will also host Marij Kogoj’s masterpiece Black Masks. Once

again, the summer in Ljubljana will be made a little bit hotter by violinist

vadim repin performing with the Slovenian Philharmonic Orchestra. The

Orchestra will also accompany the Béjart Ballet Lausanne ballet company

and two supreme opera soloists: soprano Inva Mula (famous among other

things for being the voice behind the diva Plavalaguna in the film The Fifth

Element) and baritone Leo Nucci. Some of the biggest Festival concert names

include composer and pianist Michael Nyman, who has scored a number of

award-winning films (including The Piano), the vienna Chamber Orchestra

and the St. Petersburg Mariinsky Theatre Orchestra conducted by its artistic

and general director, valery gergiev. Popular music is represented by the musicals

The Witches of Eastwick by the Ljubljana City Theatre and jesus Christ

Superstar by London’s Bronowski Productions. Audiences at the Križanke

venue will be entertained by vlado Kreslin, returning for his 21st performance

there, and romani violinist roby Lakatos, also known as “the devil’s fiddler”.

The 2012 Ljubljana Festival ends in September with Hommage à Stravinsky,

a contemporary ballet choreographed by Edward Clug, and Tomaž Pandur’s

latest show, Medea.

To mark its anniversary, the Ljubljana Festival has overhauled its website at

www.ljubljanafestival.si, where tickets are now available for purchase. The

Festival is also active on various social networks.


UMETNOST IN KULTURA / ART & CULTURE

Različna prizorišča

II. mednarodni trienale keramike unicum 2012 – slovenija

SEcoNd iNtERNAtioNAl tRiENNiAl of cERAmicS uNicum 2012 - SlovENiA

Maribor

na druGem trIenalu unICum 2012 Bodo orGanIzatorjI zVeze

društeV sloVenskIH lIkoVnIH umetnIkoV In unICum 2012

predstaVIlI Vse smerI ustVarjanja V teHnIkI keramIke In pomaGalI

prI razumeVanju, presojanju pa tudI IzoBraŽeVanju

na področju sodoBne keramIke. IzVedlI Ga Bodo V Več slo-

VenskIH mestIH HkratI. spremljeValnI proGram Bo oBseGal

poGoVore, delaVnICe, projekCIje FIlmoV In druGe doGodke.

evropski kulturni in tehnološki center (ektC) maribor, dvorec Betnava

– osrednja razstava del, ki so prispela na mednarodni razpis, in razstava

študentskih del;

15. 5.–30. 9. 2012

European Cultural and Technological Centre (EKTC) Maribor, Betnava Manor

– central exhibition of works received in response to an international call for

participation and exhibition of student works,

15 May to 30 September 2012.

Ljubljana

zdslu Galerija, vrt zdslu – razstava Vere stanković;

7. 5.–30. 5. 2012

ZdSLU gallery, ZdSLU garden – vera Stanković Exhibition,

7 May to 30 May 2012.

Galerija zdslu – razstava toneta demšarja;

26. 4.–25. 5. 2012

ZdSLU gallery – Tone demšar Exhibition,

26 April to 25 May 2012.

narodni muzej slovenije, metelkova, ljubljana – razstava izdelkov tovarne

dekor ljubljana in študijska zbirka keramike in stekla stalne zbirke;

15. 5.–30. 9. 2012

National Museum of Slovenia – Metelkova, Ljubljana – exhibition of objects

produced in the dekor Ljubljana factory and a ceramics and glass study collection

from the Museum’s permanent exhibition,

15 May to 30 September 2012.

ljubljanski grad, kazemate – avtorska razstava vabljenih ustvarjalcev (mirsad

Begić, jakov Brdar, ana Cajnko, tanja smole Cvelbar, dragica čadež, Vasilije

Ćetković–Vasko, anton Flego, lovro Inkret, tomaž kržišnik, Franc novinc, eva

lenassi peterson, karel plemenitaš, mojca smerdu, dušan tršar);

23. 5.–31. 8. 2012

Ljubljana Castle, Kazemate – exhibition of works created by guest artists

(Mirsad Begić, jakov Brdar, Ana Cajnko, Tanja Smole Cvelbar, dragica čadež,

vasilije Ćetković – vasko, Anton Flego, Lovro Inkret, Tomaž Kržišnik, Franc Novinc,

Eva Lenassi Peterson, Karel Plemenitaš, Mojca Smerdu, dušan Tršar),

23 May to 31 August 2012.

UNICUM 2012, OrgANISEd By THE UNION OF SLOvENIAN FINE ArTS

ASSOCIATIONS, PrESENTS THE BrOAd SPECTrUM OF ArTISTIC STyLES

APPLIEd TO CErAMICS ANd AIMS TO HELP IN THE UNdErSTANdINg ANd

ArTISTIC EvALUATION OF MOdErN CErAMICS AS WELL AS IN EdUCATION

IN THIS FIELd. THE TrIENNIAL WILL TAKE PLACE ACrOSS SEvErAL CITIES

ANd TOWNS IN SLOvENIA. THE ACCOMPANyINg PrOgrAMME WILL

INCLUdE TALKS, WOrKSHOPS, FILM SCrEENINgS ANd OTHEr EvENTS.

Krajinski park Goričko

Grad Grad – razstava del redukcijskega žganja;

3. 4.–3. 6. 2012

grad Castle – exhibition of reduction firing works,

3 April to 3 june 2012.

Slovenj Gradec

koroška galerija likovnih umetnosti – stalna zbirka podarjenih del I. mednarodnega

trienala keramike unicum 2009

Koroška Art gallery – permanent collection of donated works from the First

International Triennial of Ceramics Unicum 2009.

Kostanjevica na Krki

lapidarij Galerije Božidar jakac – soočanje avtorskega raziskovanja v

umetniški keramiki;

25. 5.–5. 8. 2012

Božidar jakac gallery Lapidarium – facing original research in ceramic art,

25 May to 5 August 2012.

Ajdovščina

pilonova galerija – razstava o keramični dediščini v prenovljenih notranjščinah

arhitekta svetozarja križaja;

maj, junij 2012

Pilon gallery – exhibition on ceramic heritage in the renovated interiors designed

by architect Svetozar Križaj,

May and june 2012.

Slovenska Bistrica

Grasslov stolp – javni poziv slovenskim ustvarjalcem v keramiki;

28. 5.–6. 9. 2012

grassel Tower – open call for Slovenian artists working with ceramics,

28 May to 6 September 2012.

Novo mesto

dolenjski muzej, knezova soba – razstava črne prazgodovinske lončenine;

28. 10.–31. 5. 2013

dolenjska Museum, Knezova soba room – exhibition of black prehistoric pottery,

28 October to 31 May 2013.

www.unicum.si

25


26

UMETNOST IN KULTURA / ART & CULTURE

apt Foto

Maribor in Novo Mesto, Junij

pomladanska evropska prestolnica kulture 2012

SPRiNGtimE iN thE EuRoPEAN cAPitAl of cultuRE 2012

V sklopu eVropske prestolnICe kulture 2012 junIj na šIroko

odpIra sVoja Vrata raznolIkIm kulturnIm doŽIVetjem. na

odre V GledalIšča In na trGe laHko zaVIjete tako V marIBoru

kot V VseH partnerskIH mestIH. V tokratnem IzBoru Vam ponujamo

roCk opero, konjenIškI GledalIškI spektakel In akroBatsko

predstaVo.

Jasa na Otočcu, Grajska cesta, Otočec pri Novem mestu

26. 6. ob 21.15 premiera in 27. 6. ob 21.15 ponovitev

človeka z bombami

projekt človeka z bombami na horizontalni ravni – z detonacijami

glasbenega kolektiva siddharta – sproža in artikulira miselni in estetski

dvoboj obeh avantgardistov, na vertikalni ravni pa performerji

(gibalci, intermedijski umetniki, športniki) »teoretsko« komentirajo

čas po postpostmoderni in iščejo novo dobo in status elitnega

nasproti množičnemu. predstava je eksperiment brechtovske provenience,

so potujitev časa in prostora ter sodelovanje emancipiranega

gledalca notranji pogoj detonacije, podnaslova, ki skriva v sebi

arzenal, glasbo, nacijo.

AS PArT OF THE EUrOPEAN CAPITAL OF CULTUrE 2012 PrOjECT,

jUNE WILL SEE A WIdE rANgE OF CULTUrAL EvENTS. THErE WILL BE

PLENTy TO SEE ON THE STAgES IN THEATrES ANd ON TOWN SqUArES

IN MArIBOr AS WELL AS ITS PArTNEr TOWNS. THIS TIME, OUr

SELECTION COMPrISES A rOCK OPErA, A HOrSE SPECTACULAr ANd

AN ACrOBATIC SHOW.

Meadow on Otočec, Grajska cesta, Otočec near Novo mesto

26 June at 21:15 – opening night, 27 June at 21:15 – repeat.

tWo mEN With BomBS

On the horizontal axis, the Two Men with Bombs Project triggers and articulates

the mental and aesthetic battle of two avant-garde artists using musical

detonations created by the Siddharta collective; on the vertical axis, the

performers (dancers, intermedia artists, athletes) provide a theoretical commentary

on the time after post-post-modernism and search for a new age

and an elite status to counter mass consumption. The event is an experiment

in Brechtian origins that symbolises the alienation of our time and space; the

participation of an emancipated audience is an internal condition for detonations.

The subtitle of the piece encompasses an arsenal, music, a nation.


UMETNOST IN KULTURA / ART & CULTURE

Fotografija: mario de Curto

Univerzitetni športni center Leona Štuklja, Maribor; 5. in 6. 6. 2012 ob 21.00

Chouf ouchouf:

CHoUF oUCHoUF /

še enkrat dobro poglej –

akrobatska predstava

zimmermann & de perrot in Groupe acrobatique de tanger (akrobatska

skupina iz tangerja). simbioza dveh nekonvencionalnih švicarskih umetnikov,

znanih po nenavadnih spektaklih, polnih absurdnega humorja

in dovršene vizualne podobe, ter mladeničev in mladenk, dedičev

tradicionalne maroške poulične akrobatike. navdušujoča predstava,

polna energije in neverjetnih akrobatskih točk, osvaja najodličnejše

mednarodne odre in nagrade.

Hipodrom Kamnica, Maribor; 12., 13. in 14. 6. 2012 ob 21.00

konjenikova pot –

konjeniški gledališki spektakel

Veliki konjeniški spektakel z več kot 30 konji pasme luzitanec je delo

slovitega francoskega režiserja, producenta in konjeniškega mojstra Bartabasa,

ki je v nekdanjih kraljevih konjušnicah gradu Versailles osnoval

akademijo za gledališče s konji. doživite konjeništvo – ne kot športno

disciplino, ampak kot umetnost, ki združuje eleganco konjskega telesa z

magično močjo gledališča.

www.maribor2012.eu

Leon Štukelj University Sports Centre, Maribor, 5 and 6 June 2012 at 21:00

chouf ouchouf:

chouf ouchouf /

look, but take a Real Good look,

acrobatic show

Zimmermann & de Perrot and groupe acrobatique de Tanger (Acrobatic

group of Tangier). The symbiosis of two unconventional Swiss artists, famous

for creating unusual spectaculars filled with absurd humour and featuring

highly perfected visuals, and a group of young people continuing the tradition

of Moroccan street acrobatics. This exciting show, bursting with energy and

featuring breathtaking acrobatic performances, has been performed on the

most respected international stages and has been winning countless awards.

Kamnica Hippodrome, Maribor, 12, 13 and 14 June 2012 at 21:00.

thE WAy of thE EQuEStRiAN,

a horse theatrical spectacular

This grand horse spectacular featuring over 30 Lusitano horses was developed

by the renowned French director, producer and equestrian expert

Bartabas, who founded the Equestrian Arts Academy at the royal stables

of versailles. Experience equestrianism not as a sports discipline but as an

art form that combines the elegance of the horse’s body with the magical

power of theatre.

27


28

UMETNOST IN KULTURA / ART & CULTURE

Dunaj, paviljon Otta Wagnerja

PaviljOn Otta

Wagnerja na

KarlsPlatzu je

sPet ODPrt

Do začetka novembra

znamenito secesijsko zgradbo so

prenovili, v njej pa so razstavljena

dela otta wagnerja.

otto wagner (1841–1918) je kot

arhitekt, umetnik, teoretik urbanističnega

načrtovanja in profesor

na dunajski akademiji za likovno

umetnost pomagal odpreti pot

dunajskemu modernizmu. njegovi

načrti so združevali učinkovite

tehnične in gradbene rešitve z

izjemnim estetskim učinkom.

V nekdanji postajni stavbi dunajske

mestne železnice (hitri tranzitni

vlak) je danes razstava, ki priča

o življenju in delu tega velikega

avstrijskega arhitekta. znamenita

zgradba na karlsplatzu nudi od

l. 2005 avtentično domovanje

manjši zbirki del otta wagnerja, ki

jo sestavljajo dokumenti, wagnerjevi

načrti in arhitekturne makete.

razstava v paviljonu otta wagnerja,

ki jo je organiziral dunajski

muzej, prikazuje same začetke

wagnerjevih najslavnejših del in

arhitekturnih projektov, kot so

npr. secesijska cerkev na steinhofu,

stavba poštne hranilnice ali

prelomni projekt postaje mestne

železnice. razstava razkriva tudi

wagnerjevo identiteto radikalnega

teoretika in polemičnega pisca,

ki je nasprotoval tradicionalizmu

in »idiličnosti«.

poleg številnih dokumentov sta v

zbirki tudi dve maketi wagnerjevih

zgradb. obiskovalci dojemajo

razstavo kot poklon arhitektu,

ki jih vabi, naj odkrijejo dunaj z

njegove perspektive.

amsterdam

HOlanDsKi

festival

Od 1. do 26. junija

Holandski festival, vodilni mednarodni

festival performativne

umetnosti na nizozemskem, se

ponovno vrača v času od 1. do 26.

junija. Festival že od l. 1947 ponuja

nizozemskim in mednarodnim

obiskovalcem pregled najboljših

in najbolj priznanih performansov

z vsega sveta.

na sporedu je privlačna mešanica

gledališke, glasbene, plesne, operne,

filmske in vizualne umetnosti,

pa tudi performansi z zahoda in

drugih delov sveta v najrazličnejših

jezikih. Festivalski program se

dosledno osredotoča na prehajanje

med disciplinami in vedno

vključuje performanse, ki ustrezajo

najvišjim umetniškim standardom.

med festivalskimi lokacijami so

tudi najbolj zanimiva gledališka

prizorišča v amsterdamu, kot npr.

muziekgebouw aan 't Ij na reki Ij,

gledališče Carré ob reki amstel,

muziektheater v središču mesta

ter stadsschouwburg in westergasfabriek

v trendovski četrti

westerpark.

www.hollandfestival.nl

Kassel, nemčija

dOCuMenta (13)

Od 9. junija do 16. septembra

9. junija bodo v nemškem kasslu

odprli razstavo doCumenta (13).

Vse od ustanovitve l. 1955 velja

doCumenta za eno ključnih

mednarodnih razstav sodobne

umetnosti na svetu, ki ponuja

čas za razmislek o odnosu med

umetnostjo in družbo. razstavo

organizirajo vsakih pet let, odprta

pa je sto dni.

na letošnji doCumentI se bo

srečalo več kot 160 umetnikov in

drugih sodelujočih z vsega sveta,

predstavili pa bodo najrazličnejše

umetniške prakse, kot so: kiparstvo,

performans, inštalacije, raziskovanje

in arhiviranje, slikanje, fotografija,

film, kuratorstvo, tekstualna

in avdio dela, pa tudi druge

eksperimente v estetiki, umetnosti,

politiki, književnosti, znanosti in

ekologiji. umetniška direktorica

Carolyn Christov-Bakargiev dojema

doCumento (13) kot obliko poizvedovanja

in uživanja v materialih.

njen intuitivni pristop je podoben

pristopu umetnikov in drugih udeležencev,

ki jih je izbrala za letošnje

sodelovanje. 13. doCumenta bo

tako ponujala presenetljivo prizorišče

za zastavljanje vprašanj, ki

oblikujejo naše dojemanje življenja

v sedanjosti.

letošnja razstava tako priča o

edinstvenosti našega odnosa

do predmetov in naše fasciniranosti

nad njimi. Vsaki zgodbi

predmeta s težavno preteklostjo

se posveča na svojstven način,

prav tako vsem spreminjajočim

se konotacijam. predmeti so iz

prvinskih, zemeljskih materialov:

od masivnega, izklesanega

kamna do keramike (trajne, pa

vendar lomljive). razstavljeni so

ekscentrični, negotovi in krhki

predmeti, pradavni in sodobni

predmeti, nedolžni predmeti in

predmeti, ki so nekaj izgubili;

uničeni predmeti, poškodovani

predmeti in neuničljivi predmeti,

ukradeni predmeti, skriti ali

prikriti predmeti, predmeti, ki se

umikajo, predmeti v zavetišču,

travmatizirani predmeti. »uganka«

doCumente (13) je paradoks,

prostor s številnimi skrivnostmi,

prostor nasilja in prostor morebitnega

ozdravljenja.

d13.documenta.de

Köbenhavn

jazz festival

KÖBenHavn

Od 6. do 15. julija

jazz festival v köbenhavnu je

eden največjih in najbolj spoštovanih

glasbenih dogodkov te

vrste v evropi. na njem se srečujejo

ljudje iz glasbene industrije,

privrženci jazza in ljubitelji kulture

na splošno. odvija se na prizoriščih

po vsej danski prestolnici.

Festival se poklanja svobodi in

valovanju jazzovske glasbe kot

umetniške oblike ter njenemu

obravnavanju glasbene estetike.

V jazzu je nujno poskušati kaj novega,

obenem pa ohranjati nekaj

klasične izraznosti – to je podlaga

za dolgotrajen uspeh in sposobnost

zapeljevanja vedno novih

poslušalcev leto za letom.

med posebne značilnosti festivala

sodijo številni brezplačni

koncerti po vsem mestu, ki so

veliko pripomogli k temu, da je

köbenhavnski jazz festival postal

najpomembnejši javni festival v

danski prestolnici. poleg tega je

zaščitni znak festivala tudi predstavljanje

jazza v edinstvenih okoljih.

tako lahko poslušalci uživajo

na koncertih v najimenitnejših

mestnih koncertnih dvoranah,

pa tudi na stari vzhodnonemški

ribiški ladji, v nekdanji tiskarni in

v častitljivem, veličastnem parku

pivovarne Carlsberg.

köbenhavnski jazz festival ponuja

tudi odlično priložnost za raziskovanje

in doživljanje mesta samega

– in njegovih najboljših strani.

www.jazz.dk/en/

london, Muzej victoria and

albert

BritansKO

OBliKOvanje

1948–2012:

inOvaCije v

MODerni DOBi

Do 12. avgusta

leta 1948 so v londonu potekale

prve olimpijske igre po drugi

svetovni vojni. »skromne igre«

(kot so jim rekli) so potekale v

času gospodarske krize v mestu,

porušenem zaradi bombardiranja,

vendar so zagotovile podlago za

spravo in obnovo. leta 2012 Velika

Britanija znova gosti olimpijske

igre in čeprav duh ostaja enak,

se je okolje, v katerem bodo

potekale, v celoti spremenilo.

Britansko oblikovanje 1948–2012

ponuja pregled teh sprememb z

raziskovanjem stavb, predmetov,

podob in zamisli, ki so jih ustvarili

oblikovalci in umetniki, izobraženi

ali živeči v Veliki Britaniji.


UMETNOST IN KULTURA / ART & CULTURE

Vienna, Otto Wagner Pavilion

otto WAGNER

PAvilioN oN

KARlSPlAtz

REoPENEd

Until the beginning of November

The Art Nouveau landmark building

has been redesigned. It houses an

exhibition of works by Otto Wagner.

As an architect, artist, theoretician on

urban planning, and professor at the

vienna Academy of Fine Arts,

Otto Wagner (1841-1918) helped to

pave the way for viennese Modernism.

His designs combined effective

technical and construction solutions

with high aesthetic quality.

The former station building of the

vienna Stadtbahn (rapid transit

train) contains an exhibition

documenting the life and work of

the great Austrian architect. Since

2005, the landmark building on

Karlsplatz has provided an authentic

setting for a small Otto Wagner

collection consisting of documents,

designs by Otto Wagner, and architectural

models.

The exhibition in the Otto Wagner

Pavilion is organised by Wien

Museum and covers the origins of

Wagner's most famous designs and

architecture projects, such as the

Art Nouveau church at Steinhof, the

Postsparkasse building or the pioneering

Stadtbahn station project.

It also documents Otto Wagner's

identity as a radical theoretician

and polemic writer against all

things traditionalist and "idyllic".

In addition to numerous documents,

the collection also includes

two models of Otto Wagner buildings.

visitors will find it is a homage

to the architect himself, which

invites them to discover vienna from

his perspective.

Amsterdam

hollANdfEStivAl

June 1-26

As the leading international

performance arts festival in the

Netherlands, the Holland Festival

is back once again this year from

1-26 june. Since 1947, the festival

has been providing dutch and

international theatregoers with a

survey of the best and most widelyacclaimed

performance pieces

from around the world.

The festival offers a heady mix of

theatre, music, dance, opera, film

and visual arts, as well as Western

and non-Western performance

pieces in a variety of languages.

Its programming consistently

emphasises discipline crossovers

and always includes pieces of the

highest artistic standards.

The festival graces the stages of

some of the city's most exciting

theatrical locations, such as

Muziekgebouw aan 't Ij on the Ij

river, Carré Theatre on the Amstel,

centrally-located Muziektheater

and Stadsschouwburg and Westergasfabriek

in the hip district of

Westerpark.

www.hollandfestival.nl

Kassel, Germany

documENtA (13)

From June 9 to September 16

On june 9 dOCUMENTA (13)

will open to the public in Kassel.

Since it was established in 1955,

documenta has been regarded as

a key international exhibition of

contemporary art worldwide and

a moment of reflection on the relationship

between art and society.

It takes place every five years, and

runs for 100 days.

Over 160 artists and other participants

from around the world will

meet and present a variety of artistic

practices, including sculpture, performance,

installation, research

and archiving, painting, photography,

film, curatorial, text-based

and audio works as well as other

experiments in the fields of aesthetics,

art, politics, literature, science,

and ecology. For the Artistic director

Carolyn Christov-Bakargiev, dOCU-

MENTA (13) is a form of inquiry and

indulgence in materials. Her intuitive

approach resembles that of the

artists and other participants she

has chosen to work with. Thus, the

13th edition of documenta will be a

surprising stage to present questions

that shape our notion of life in the

present.

This exhibition speaks about the

uniqueness of our relationship with

objects and our fascination with

them. It explores the individual and

troubled histories of these objects,

and their shifting connotations.

The materials of these objects are

earthly: from solid carved stone to

ceramics (permanent yet breakable).

There are eccentric, precarious,

and fragile objects, ancient and

contemporary objects, innocent

objects and objects that have lost

something; destroyed objects,

damaged objects and indestructible

objects, stolen objects, hidden

or disguised objects, objects on retreat,

objects in refuge, traumatized

objects. The “riddle” of dOCUMENTA

(13) is a paradox, a space of many

secrets, a space of violence, and a

space of potential healing.

d13.documenta.de

Copenhagen

coPENhAGEN

jAzz fEStivAl

July 6 to 15

Copenhagen jazz Festival is one of

the largest and most respected music

events of its kind in Europe and serves

as a rendezvous for trades people,

jazz enthusiasts and culture-minded

folks in general. It takes place all over

the danish capital.

The festival pays tribute to the freedom

and fluctuations of jazz music

as an art form and its treatment of

musical aesthetics. It is a necessity

for jazz to try something new,

while preserving its more classical

expression - that is the basis for its

enduring success, making it capable

of seducing new audiences,

year after year.

The many free, outdoor concerts

around town are one of the

festival’s special features and help

to make Copenhagen jazz Festival

the city’s most important public

festival. In addition, the festival has

made the presentation of jazz in

unique surroundings its trademark.

Thus the public is able to enjoy

concerts in the city’s best concert

halls, on an old, East-german

trawler, in a disused printing plant

and Carlsberg Brewery’s venerable,

stately gardens.

Copenhagen jazz Festival also

provides an excellent occasion for

experiencing the city itself - from its

best side.

www.jazz.dk/en/

London, Victoria and Albert

Museum

BRitiSh dESiGN

1948–2012:

iNNovAtioN iN

thE modERN AGE

Until 12 August

In 1948 London hosted the first

Olympic games after the Second

World War. The "Austerity games"

(as they became known) took place

at a time of economic crisis in a city

devastated by bombing, but they

provided a platform for reconciliation

and reconstruction. In 2012

Britain welcomes the Olympics once

more, and while the spirit remains,

the context in which they are taking

place has entirely changed. British

design 1948–2012 traces those

changes by exploring buildings, objects,

images and ideas produced by

designers and artists born, trained

or based in Britain.

29


F: Arhiv Anton Podbevšek Teater

European Capital of Culture

NE pREZRITE!

HIgHLIgHTS!

konjEnikova

pot

ČLOVEKA Z

BOMBAMI

F: Arhiv Rock Otočec, d.o.o.

GEnEralni pokrovitElji / GEnEral SponSorS:

F: Agathe Poupeney

12.-14.

JUN

2012

FEStival

lEnt

26. - 27.

JUN

2012

roCk

OTOČEC

ODER MED NEBOM IN ZEMLJO:

konjEnikova pot

THE Way Of THE RIdER (La VOIE dE L‘écuyER)

Doživite konjeništvo: ne kot športno disciplino, ampak kot umetnost, ki združuje eleganco

konjskega telesa z magično močjo gledališča.

HipoDrom kamNica

experience equestrianism: not as a sports discipline, but as an art form that combines the elegance

of equine bodies with the magic of theatre.

hiPPOdROme KAmNicA

F: Arhiv Narodni dom

ČLOVEKA Z BOMBAMI

TWO MEN WITH BOMBS

umetniška akcija človeka z bombami je poklon avantgardnemu gestusu, ki se je izpostavil,

zavzel nepopularno držo, ponudil novo etiko, novo vizijo, nov sistem vrednotenja in

imaginacije in postal nova paradigma slovenske umetnosti.

otočec, Novo mesto

Two men With Bombs is a rock opera and an interactive tribute to Anton Podbevšek, a poet and

avant-garde pioneer from Novo mesto who released the homonymous collection of poems in 1925.

OTOčec, NOvO mesTO

22. JUN

07. JUl

2012

28. JUN

01. JUl

2012

FEStival lEnt

“Festival Lent” je eden izmed pomembnejših slovenskih festivalov

in predstavlja eno ključnih kulturno-turističnih prireditev v sloveniji.

po mestu, maribor

The “Festival Lent” is one of the most important slovenian festivals

and represents one of the key cultural-tourist events in slovenia.

ARROuNd The ciTy, mARiBOR

ROCK OTOČEC

Pestro koncertno dogajanje bodo dopolnjevale

najrazličnejše delavnice, natečaji in tekmovanja.

otočec, Novo mesto

The concerts will be accompanied by various workshops,

contests, and competitions.

OTOčec, NOvO mesTO

Nakup vstopNic mogoč Na

ticket purchase at

www.maribor2012.eu

www.eventim.si

www.maribor2012.eu


This year we celebrate our 15th Anniversary.

So on behalf of all our Member Airlines,

who are committed to working hard for you,

now and in the future,

I’d like to say thank you.

Mark Schwab, CEO Star Alliance Services GmbH.

Come and celebrate with us from 14th May 2012 at staralliance.com

Information correct as at 18APR12

Ta oglas je zaradi ohranitve neposrednosti in avtentičnosti besedila in ker

je besedilo zlasti namenjeno tujim bralcem, natisnjen v angleškem jeziku.


www.nlb.si/klik

NLB Klik

Izberite svoj motiv

kar prek spleta.

Odslej lahko naročite svojo najlepšo NLB Plačilno kartico MasterCard in/ali

Visa, kar prek računalnika. Vse, kar potrebujete, je spletna banka NLB Klik in

dostop do interneta.

Prek NLB Klika lahko opravite tudi večino ostalih bančnih storitev:

plačujete položnice in ostale obveznosti, spremljate vaše prejemke in

izberi svoj

motiv

izdatke, sklenete depozit, naročite spremembo limita na osebnem računu,

nakazujete denar na varčevalni račun, naročite trajno obremenitev,

varnostne SMS-e in še marsikaj. Prihranili boste čas in denar.

Za več informacij obiščite najbližjo NLB Poslovalnico, nas pokličite na

01 477 20 00 ali obiščite www.nlb.si/klik.

Kontaktni center 01 477 20 00


038

adrIjIn

potnik

BesedIlo: matJaž potokar FotoGraFIje: miha fras

robert waltl >>

Direktor in Umetniški voDja mini teatra

»nI napačnIH VloG. z Vsako, kI sem sI jo IzBral alI jo je predme postaVIlo ŽIVljenje, sem nekaj prIdoBIl, se

nečesa naučIl. so samo slaBe alI doBre predstaVe,« praVI roBert waltl. njeGoVe dosedanje VloGe so res

zelo razlIčne. je dIrektor In umetnIškI Vodja mInI teatra, predsednIk unIme – društVa sloVenskIH lutkoVnIH

umetnIkoV In prIjateljeV lutk, IGraleC In lutkar (če je to dVoje potreBno ločItI), reŽIser, kulturnI

anImator, pa tudI menedŽer, oBlIkoValeC In poVezoValeC kulturneGa ter urBaneGa prostora, dedek

mraz In mIklaVŽ, če naštejem samo nekatere njeGoVe VloGe.

katera od množice vlog, ki jih igrate, vam je najbolj pri srcu?

težko bi oddvojil eno od druge. povezujejo se med sabo, ene ustvarjalcem

bolj zagotavljajo pogoje za delo, v drugih sem sam kreativec. V kreativnem

delu se v zadnjih letih bolj kot igri posvečam režiji, saj sem v tem času

režiral preko šestdeset predstav. In to ni malo. V povprečju delam petnajst

ur na dan, največ energije od naštetih vlog pa mi, žal, jemlje vsakodnevna

borba za denar, ki ga gledališče potrebuje za svojo dejavnost. umetniško

v zadnjih desetih letih zagotovo ne morem mimo svoje monodrame B. m.

koltesa »noč čisto na koncu gozdov« in prve virtualne lutkovne predstave

na svetu »palčica«, ki sem jo režiral in odigral na številnih festivalih že v

dvaindvajsetih jezikih. Gotovo pa me je prepoznavno oblikovala tudi vloga

dedka mraza, ki jo igram že dvajset let in po kateri sem morda najbolj znan

v širšem slovenskem prostoru.

pogosto potujete?

po naravi sem radoveden in rad potujem. z našimi predstavami sem obiskal

že vse kontinente, še raje pa v drugih kulturnih okoljih oblikujem nove predstave.

trenutno režiram v Belorusiji, po Hrvaški in Bosni, sodeloval sem tudi

z Buljanom pri režijah in študijskih projektih v newyorški lamami, v umbriji,

Franciji. kamorkoli pridem, se počutim kot doma in uživam v različnosti.

moje trenutno veselje je projekt puppet nomad academy. to je vseevropski

projekt antičnega prenašanja znanj od starejših na mlajše, od bolj izkušenih

na manj izkušene. slovenski igralci so izjemni, nimajo pa časa za lutkarstvo.

s projektom želimo predvsem zbuditi ljubezen do lutk, zato sodelujemo

z mojstri iz različnih držav: slovenije, Hrvaške, madžarske, češke, slovaške,

estonije, Belgije, armenije, Belorusije in srbije. letos končujemo pna II in


adrIjIn potnik

39


adrIjIn potnik

40

začenjamo tretjo izdajo, v kateri se nam pridružuje še nemčija. pomembno

vlogo ima tudi raziskovanje postdramskega gledališča.

mini teater ste začeli v majhni dvoranici na ljubljanskem gradu?

začel sem na cesti, iz nič. pred štirinajstimi leti sem najprej zagnal urbani

gledališki festival za najmlajše mini poletje. če je pokojni primož lorenz

želel spodbuditi zanimanje za stari del mesta skozi glasbo, sem sam želel

oživiti ljubljanska dvorišča, atrije in trge s prireditvami za najmlajše. Že

takoj smo jim ponudili več kot 150 brezplačnih predstav, koncertov, delavnic

in celo varstvo za otroke. ena od lokacij je bila tudi ljubljanski grad. V

najem smo dobili klet in jo lastnoročno preuredili v dvorano. po festivalu

nismo nehali in jeseni istega leta uprizorili prvo lastno premiero. začela sva

z Ivico Buljanom kot gledališčem »dveh«, on kot režiser, sam kot igralec in

režiser. do danes smo naredili okrog 100 lastnih predstav, v katerih igra več

kot 150 igralcev. razvijamo različne principe igre, tehnologije lutk, predstav,

vanje vključujemo najboljše sodelavce iz evrope in sveta. prevladuje

koprodukcijski način sodelovanja z gledališči iz nekdanjega jugoslovanskega

in evropskega kulturnega prostora; večkulturnost – kot ideja evrope – v

našem gledališču v resnici živi.

naše predstave so hitro prerasle začetno zasnovo predvsem po zahtevnosti.

pravi preboj se je najprej zgodil v tujini, kjer so nas že zgodaj nagrajevali in

vabili na pomembne festivale. sodelovali smo z najbolj eminentnimi režiserji.

doma se nam je odprlo z nagradami na Borštnikovih srečanjih, začenši s

schneewittchen after party, kasneje z macbethom po shakespearu in lani s

predstavo Bartleby, pisar. privilegij mini teatra je eksperimentiranje, po čemer

se ločimo od drugih gledališč. naš končni cilj je raziskovanje nečesa novega.

mini teater neguje duh skupine, kakršno so razvili Brook, kantor, Grotowski,

living theatre. Igralca vključujemo v skupino, sozvočje celote, velikodušnosti

do partnerja v ustvarjanju in do občinstva.

kakovost mt dokazujejo tudi nagrade. še bolj pa ste ponosni na

podiranje plotov in povezovanje ex jugoslovanskega kulturnega,

pa tudi novega evropskega prostora.

kakovost predstave ni vezana na države. Ideja mini teatra se je zelo razširila

po okolici. ljudje iz nekdanjega skupnega jugoslovanskega kulturnega

prostora nas iščejo, želijo sodelovati, se zgledovati po naših izkušnjah. mini

teater je zasebno gledališče, ki se za razliko od ostalih zasebnih gledališč

obrača k umetniškemu in ne h komercialnemu gledališču. za nas se

zanimajo gledališčniki iz srbije, madžarske, Francije, švice, ogledujejo si

naš model. ne, da si ne bi želeli finančno uspešnih predstav, nista pa temu

podrejena koncept in program našega gledališča. z Ivico ga razumeva

kot raziskovalni laboratorij. Vanj povabiva vse, ki delijo naše poglede. našo

širino v zadnjem času prepoznavajo tudi v Bruslju.


lani ste začeli oživljati križevniško ulico z enkratno predstavo v

počastitev sedemdesetletnice pesnika tomaža šalamuna.

Že ko smo z mojim in Ivičinim denarjem ter s sredstvi norveškega finančnega

mehanizma tu gradili gledališče, sem začel raziskovati križevniško.

Želel sem izvedeti, kdo je tukaj živel. odkril sem fantastične podatke o

teh dvesto metrih ulice, za katero veliko ljubljančanov sploh ne ve.

tu je živelo veliko pomembnih osebnosti, od prešerna, kosovela, linharta,

Valvazorja, kemika in nobelovca preglja do slikarja jelovška, kiparja robbe,

mecena Blaža Crobatha, njegove hčere luize pesjakove, čopa, smoleta, ane

jelovškove in drugih. Fasciniran sem bil nad zoisovim krožkom in ljudmi, ki

so zahajali v njegovo hišo: od papeža, ki je nekoč obiskal ljubljano in spal v

zoisovi palači, pa do metternicha, ki se je udeležil znamenitega ljubljanskega

kongresa svete alianse. našel sem tudi anekdotične zapise iz tistih časov.

metternich je recimo po gostitvi v zoisovi palači v svojih spominih zapisal,

da so bili zoisova žena in otroci grdi kot sedem smrtnih grehov.

s prireditvami želimo ljubljančane zvabiti na ulico, da se družijo in so

ponosni na izročilo križevniške. postavili smo klopi, posadili drevje in rože.

šalamunova sedemdesetletnica je bila idealna priložnost, da se z Ivico

oddolživa temu velikemu svetovljanu. performans pa je pomagal odkriti vse

skrite kotičke, ki jih ponuja križevniška z okolico.

kakoVost predstaVe nI Vezana na

drŽaVe. Ideja mInI teatra se je zelo

razšIrIla po okolICI.

lJudJe iz nekdanJeGa skupneGa

JuGosloVanskeGa kulturneGa

prostora nas iščeJo, želiJo

sodeloVati, se zGledoVati po

naših izkušnJah.

adrIjIn potnik

41


42

AdrIA PASSENGER

TExT: MaTjaž poToKar PHOTOgrAPHy: Miha fras

robert waltl >>

managing anD artistiC DireCtor oF mini teater

“THErE ArE NO WrONg rOLES. EvEry rOLE THAT I HAvE CHOSEN Or THAT LIFE HAS CHOSEN FOr ME HAS gIvEN ME SOMETHINg, TAUgHT ME

SOMETHINg. THErE ArE ONLy BAd Or gOOd SHOWS,” SAyS rOBErT WALTL. HIS rOLES UP TO dATE COULd NOT HAvE BEEN MOrE dIvErSE. HE

IS THE MANAgINg ANd ArTISTIC dIrECTOr OF MINI TEATEr, PrESIdENT OF THE SLOvENIAN BrANCH OF UNIMA (THE WOrLdWIdE PUPPETry

OrgANISATION), ACTOr ANd PUPPETEEr (TWO THINgS THAT gO HANd IN HANd), dIrECTOr ANd COOrdINATOr OF CULTUrAL ACTIvITIES, A

MANAgEr, dESIgNEr ANd INTEgrATOr OF UrBAN SPACE ANd dEdEK MrAZ (A SANTA CLAUSE-LIKE FIgUrE IN SLOvENIAN CULTUrE) ANd ST.

NICHOLAS, jUST TO LIST A FEW OF HIS rOLES.

which of the multitude of roles that you play

is closest to your heart?

It would be difficult for me to separate them into

individual roles. They are all interconnected; some

of them give artists better conditions for creating,

while in others I do the creating myself. As far

as creative work goes, I have been focusing on

directing rather than acting in recent years – I have

directed over sixty shows. That is a lot. On average,

I work some fifteen hours per day, but unfortunately

most of my energy is expended on the daily

struggle for money, which is indispensable for the

theatre and its activities. Looking at the artistic side

of my work over the last decade, I am proud of my

monodrama The Night just Before the Forests by B.

M. Koltes and the world’s first virtual puppet show,

Thumbelina, which I directed. I have performed

Thumbelina at countless festivals in 22 different

languages. Last but not least, I have obviously

been greatly shaped and influenced by the role of

dedek Mraz, whom I have been playing for two

decades now. This role is perhaps what I am best

known for among the general public in Slovenia.

do you travel often?

I am naturally curious, and I love to travel. I have

taken our shows to every single continent, but my

favourite thing to do is create new shows in other

cultural environments. I am currently directing in

Belarus, Croatia and Bosnia; together with Ivica

Buljan, I have participated in directing and study

projects at the La MaMa in New york, in Umbria, in

France … I feel at home anywhere I go. I just enjoy

the differences, the diversity.

My biggest pleasure at the moment is the Puppet

Nomad Academy. This pan-European project

takes its cues from Antiquity and aims to facilitate

the transfer of knowledge from older people to

younger, from the more experienced to the less.

Slovenian actors are magnificent, but they have no

time for puppetry. With this project, we are looking

to awaken the love of puppets in people and to this

end we are working with master puppeteers from

a number of countries: Slovenia, Croatia, Hungary,

Czech republic, Slovakia, Estonia, Belgium, Armenia,

Belarus and Serbia. In 2012, we are wrapping

up PNA II and getting started on the third stage,

where we will be joined by germany. Exploration of

postdramatic theatre also plays an important role.

is it true that you started Mini teater in a

small hall in the ljubljana castle?

I started on the street, from nothing. Fourteen years

ago, I established an urban theatre festival for children,

Mini poletje (Mini Summer). In the same way

that the late Primož Lorenz was looking to reawaken

the interest in the old part of town through music,

I wanted to revive the courtyards, gardens and

squares of Ljubljana through children’s events. As

soon as we started, we were offering over 150 free

shows, concerts, workshops and even a babysitting

service. The Ljubljana Castle was one of the

venues. We hired the basement, took matters into

our own hands and converted the basement into

a hall. After the festival ended, we just kept going,

and in autumn that year, the first of our very own

shows premiered. Ivica Buljan and I started out as

“a theatre of two” – he directed, I acted and directed.

Up until today, we have put on some 100 of our own

shows featuring over 150 actors. We develop various

principles of acting, puppet technology and shows,

and we include in them the best partners from

Europe and the rest of the world. Our main mode of

collaboration is co-production with theatres from

the former yugoslav and European cultural space.

Multiculturalism as the idea behind Europe is actually

alive in our theatre.

Our shows quickly outgrew the original premise,

particularly in complexity. The first breakthrough

happened abroad – very soon, we started

receiving awards and invitations to important

festivals. We worked with eminent directors. In

Slovenia, things took off with awards we received

at various Borštnik Theatre Festivals, starting with

Schneewittchen After Party, followed by Macbeth

after Shakespeare and last year’s Bartleby, the

Scrivener. Mini teater has the privilege of being

able to experiment; that is what sets us apart

from other theatres. Our aim is always to explore

something new. Mini teater nurtures the group

spirit developed by Brook, Kantor, grotowskiand

the Living Theatre. An actor becomes part of the

group, a contributor to the harmony of the whole,

a recipient of the generosity of his or her creative

partner and of the audience.

The many awards are proof of MT’s quality.

But there is something that makes you

even prouder: breaking down fences and

establishing connections within the former

yugoslav cultural space, as well as the new

european space.

The quality of a show is not linked to a particular

country. The concept of Mini teater has expanded

throughout the region. People from the once

shared yugoslav cultural space are contacting us,

looking to collaborate with us and to follow our

example, learn from our experience. Mini teater is

a privately owned theatre, but unlike other private

theatres, its focus is art rather than commercial

drama. Theatre people from Serbia, Hungary,

France and Switzerland are all expressing interest

in us and looking at our model of operation.

Of course we want our shows to be financially

successful, but we will not compromise on the

concept and programme in order to achieve

that. Ivica and I see our theatre as a research lab.

Anyone who shares our views is welcome here.

Our reputation has recently been recognised even

in Brussels.


as soon as we started,

we were oFFerInG

oVer 150 free

shows, concerts,

workshops and eVen

a babysittinG serVice.

last year you temporarily brought life back

to the Križevniška ulica street through a

one-off show honouring the 70th birthday of

poet Tomaž Šalamun.

My explorations of Križevniška started while we

were still building our theatre here, using Ivica’s

money, my money and funds from the Norwegian

Financial Mechanism. I wanted to find

out who lived here. I discovered some fantastic

information about this street, these 200 m that

most people in Ljubljana have probably never

even heard of.

So many important figures lived here – from

poets and writers Prešeren, Kosovel, Linhart, čop,

Smole and valvasor to chemist and Nobel Prize

winner Pregl, painter jelovšek, sculptor robba,

patron of the arts Blaž Crobath and his daughter

Luiza Pesjakova, Ane jelovšek and others. I was

fascinated by the Zois circle and the many people

who visited his house – including the pope, who

once visited Ljubljana and spent the night in

the Zois mansion, and Metternich, who came to

attend the famous Congress of Laibach (the modern

Ljubljana), a conference of the Holy Alliance. I

have also uncovered a number of anecdotes from

those days. After his visit to the Zois mansion, for

instance, Metternich wrote in his memoirs that

Zois’s wife and children were as ugly as sin!

Our hope is that these events will bring the people

of Ljubljana out on the street, where they can

meet and socialise. We want them to be proud

of the history of Križevniška. We have put up

benches, planted trees and flowers. šalamun’s

70th birthday was the perfect opportunity for

Ivica and I to repay this great, cosmopolitan

man. Meanwhile, the performance helped us to

discover the many hidden corners of Križevniška

and the surrounding area.

adrIa passenGer

43


044

dunaJ, dunaJ, samo ti …, GoVori tekst

znane pesmice, kI opeVa Vsem znano prelepo

mesto oB donaVI. kdo pozna to eVropsko

prestolnICo Bolje kot tIstI, kI tja poGosto

odHajajo In se tudI Vedno znoVa Vračajo? ena

takIH zVestIH oBIskoValk je adrIjIna steVardesa

manCa knaFlIč. zaupala nam je nekaj VtIsoV In

korIstnIH namIGoV o dunaju.


FotoGraFIje: miško kranJec

Wien, wIen, nur du allein ...


avstrijska prestolnica je res nekaj posebnega, vsak lahko najde

tam kaj zase. dunaj je privlačen za ljubitelje umetnosti, glasbe,

zgodovine, za sladokusce … Vendar moramo malce spremeniti

krpanovo misel »če greš na dunaj, moraš postiti trebuh

zunaj!« namreč – če greš na dunaj, nikakor ne smeš pustiti

trebuha zunaj, saj človeka na vsakem koraku čaka kaj slastnega.

pa nikar ne hodite v to mesto samo za en dan, saj bi bil greh,

če ne bi vsaj malo začutili mestnega vrveža. okusiti morate

kulinarične specialitete, slišati straußov valček in se v mislih vrniti

v čas monarhije in blaginje. seveda pa ne gre brez nakupa

kakšne malenkosti, ogleda številnih muzejev, dvorcev in palač,

ki pričajo o bogati zgodovini Habsburžanov. dunajčani so še

vedno zelo ponosni na svojo preteklost in jo radi razkazujejo.

dunaj je čudovit v vseh letnih časih: spomladi, ko zacveti

na tisoče meni tako ljubih vrtnic; poleti, ko se mesto spremeni

v letovišče in lenobno vzdušje v starih kavarnah spominja

na nek drugačen, pretekli čas. Vožnja s ’fijakarjem’ nas popelje

v bogate čase monarhije, topot konjskih kopit obljublja

nepozabno doživetje avstrijske prestolnice. pozimi pa, ko v

predbožičnem času zaživijo sejmi z neštetimi stojnicami, si

greješ roke s kozarcem punča med sprehodom iz schönbrunna

do Gloritte.

ko sem na dunaju, se nikakor ne morem odreči slastnemu

dunajskemu zrezku, ki ga najbolje pripravijo v legendarni

gostilni Figlmüller, kjer je v času sezone brez rezervacije zelo

težko dobiti prosto mesto. pisan mozaik govoric z vsega sveta

izpričuje, da sega sloves gostilne daleč onkraj meja domovine.

zrezek, ki ti ga postrežejo, je nepozaben: značilno tanek in

ogromen presega krožnikov premer, kot bi želel kljubovati

sodobnim smernicam malih porcij na ogromnih krožnikih; s

pregovorno najboljšo skorjico v mestu (drobtine so iz posebnih

žemljic, ki jih pečejo samo za Figlmüller), z rezinico limone

in skledo krompirjeve solate z bučnim oljem. Božansko! V Figlmüllerju

ne boste našli piva in sladic, imajo pa zato prvovrstno

vinsko karto in vsega le ducat jedi prvorazredne kakovosti.

uglajeni natakarji, gospodje pri poznih petdesetih v elegantnih

oblekah, poskrbijo, da je obedovanje v eni najstarejših krčem v

mestu nepozabno doživetje.

mestnemu vrvežu se najraje umaknem v eno od mnogih

galerij. letos so ob 150-letnici rojstva secesijskega umetnika

Gustava klimta na različnih prizoriščih pripravili vznemirljive

razstave. leopold museum tako predstavlja klimtova dela iz

svoje lastne zbirke, dopolnjena z deli iz pomembnih avstrijskih

in mednarodnih zbirk. najbolj so me navdušili klimtovi komentarji,

njegove opombe, s katerimi so dela opremljena; tako se je

med ogledom odvijal zanimiv dialog med mojo interpretacijo

in klimtovim videnjem lastnih stvaritev. za ogled meni najljubšega

poljuba pa še skok do gradu Belvedere.

!

adria leti na liniji

ljubljana Dunaj

3 krat dnevno


48

WiEN, WiEN,

NuR du AllEiN ...

PHOTOgrAPHy: MiŠKo Kranjec

vIENNA, vIENNA, ONLy yOU ... ArE THE LyrICS OF A FAMOUS SONg ABOUT

A FAMOUS ANd MAgNIFICENT CITy ON THE dANUBE. WHO COULd BE

MOrE FAMILIAr WITH THIS EUrOPEAN CAPITAL THAN THE PEOPLE WHO

TrAvEL THErE OFTEN ANd NEvEr STAy AWAy FOr LONg? ONE SUCH LOyAL

vISITOr IS AdrIA AIrWAyS FLIgHT ATTENdANT MANCA KNAFLIč. HErE SHE

SHArES SOME OF HEr IMPrESSIONS ANd INSIdEr TIPS ON vIENNA.

The Austrian capital is truly something special. There is something for everyone

here. vienna appeals to lovers of art, music, history, good food … However,

literary hero Martin Krpan’s advice – “If you are going to vienna, leave your belly

at the door!” – should be altered slightly. If you are going to vienna, the last thing

you should do is leave your belly at the door, because there is something delicious

waiting for you at every step. And you should spend more than just one day in

the city – it would really be a shame not to experience the city life properly. you

have to taste the local cuisine, hear a waltz by Strauss and let your imagination

wander back to the time of the monarchy, with its splendour and opulence. Of

course you should also buy a little something and visit some of the many museums,

mansions and palaces that testify to the rich history of the Habsburgs. The

people of vienna are still very proud of their past, and they love to show it off.


you sHould spend more tHan

just one day In tHe CIty –

it would really be a shame

not to experience the city life

properly.

vienna is magnificent in every season: in spring, when thousands of roses

that I love so dearly are in bloom; in summer, when the city transforms into

a holiday resort and the lazy atmosphere in old coffeehouses evokes memories

of a different era that is long gone. A carriage ride reminds us of wealthy

monarchs who once ruled here, and the sound of horse hooves promises an

unforgettable experience in the Austrian capital. And then there is the winter

season, the time before Christmas when the city is alive with traditional Christmas

fairs and you can buy a glass of punch to warm your hands as you walk

through Schönbrunn to the gloriette.

whenever i am in vienna, i simply have to treat myself to a delicious

vienna-style steak. The finest steaks are served at the legendary Figlmüller

restaurant; if you are in vienna during high season, make a reservation as it is

virtually impossible to get a table without one. The hubbub of languages from

all over the world shows that the reputation of this restaurant far exceeds the

borders of Austria. you will never forget the steak that you eat there: characteristically

thin and enormous, it hangs over the edge of the plate as if to spite

the modern trend of tiny portions on huge plates; the steak has the best crust

in town (the crumbs are made from buns baked specially for Figlmüller) and it

comes with a slice of lemon and a bowl of potato salad with pumpkinseed oil.

divine! you will not find beer or desserts at Figlmüller, but they do have a first rate

wine list; they only offer about half a dozen of dishes, but every one of them is

exceptionally good. The courteous waiters – gentlemen in their late 50s, dressed

in elegant suits – will make sure that your lunch at one of the oldest restaurants

in vienna is an experience that you will cherish forever.

To get away from the bustling city streets, i like to visit one of the many

galleries in vienna. This year, in celebration of the 150th anniversary of the

birth of Art Nouveau artist gustav Klimt, a number of exciting exhibitions

have been organised at various locations. The Leopold Museum houses an

exhibition of Klimt’s art from its permanent collection, with added works

from other important Austrian and international collections. The thing that I

enjoyed most was Klimt’s commentary, his notes that accompany the paintings;

they led to an interesting dialogue between my personal interpretation

and Klimt’s perception of his own creations. And finally, a quick visit to the

Belvedere Castle to see my favourite – The Kiss.

!

adria flies between

ljubljana&Vienna

3 times daily


050

»prost!« odmeVa Iz VseH kotIčkoV

waCHaua, približno 35 km

dolGe doline ob donaVi, do

koder Je dobro uro VožnJe s

cesarskeGa dunaJa.


prestolnICa romantike

wachau, idilična destinacija, velja za eno najstarejših

in najlepših vinskih območij v evropi,

kjer se toči najboljše belo vino, ki ga premorejo

naši sosedje. povrhu tega ta očarljiva pokrajina

uživa zaščito unesca, zato ostaja prepredena z

romantičnimi mesteci, pol porušenimi gradovi

in skrivnostnimi samostani, ki burijo domišljijo.

dovolj razlogov torej, da sem se tja odpravila

na kozarček ...

ob obisku wachaua ne gre brez obveznega

postanka v kakšnem izmed simpatičnih lokalnih

»heurigenov« oziroma po naše – vinotočev pod

vejo. ta mala družinsko vodena »podjetja«, na

pročeljih katerih se ponavadi vzpenja vsaj sto let

stara trta, so prava zakladnica ne le odličnega

vina, pač pa tudi nenavadnih zgodb in pisanih

vaških junakov. ko pokukamo v njihov svet, dobimo

občutek, kot bi stopili nazaj v čas. Ženski

je prostor še vedno namenjen le za štedilnikom,

lokalni barčki so ponosni na še vedno ločene

prostore za moške in ženske. zakaj že? moški

so krepki, ponavadi zardelih lic in prav radi

vam povedo kakšno anekdoto. z dvignjenim

kozarcem hitijo razlagat, da so prvo trto zasadili

v teh krajih že rimljani, prvo letino pa pridelali

menihi, ki so v času strogega vladanja marije

terezije lahko edini proizvajali alkohol. seveda le

v verske namene.

»danes, hvala bogu, takih omejitev ni več,« se

zakrohota walter, lastnik enega izmed dvesto

vinotočev v tej mali dolini. »danes sami

BesedIlo In FotoGraFIje: saša suhadolnik

poskrbimo, da je naše vino nekaj posebnega,«

še doda in mi razloži, da z izjemo ene same

vinoteke lokalni vinogradniki služijo izključno

s prodajo obiskovalcem, ki se ustavijo pri njih.

njihovega vina zato ne najdemo niti v najbolj

imenitnih restavracijah dunaja. kakšna ekskluzivnost!

In gredo še dalje: imajo svoje združenje

vinarjev in poseben romantičen način razvrstitve

vin, ki ga ne najdemo nikjer drugje na svetu.

tako so recimo kategorijo vina z največ alkohola

poimenovali smaragd po majhnih wachauskih

zelenih kuščarjih, ki se tako kot grozdi radi

grejejo na soncu. ob taki prispodobi se ti vsako

vino zdi še boljše. splača se tudi poizvedeti, kaj

izbrati z vinske karte. odgovor na to vprašanje je

bil povsod soglasen: absolutno belo – zeleni veltlinec,

rumeni muškat ali rizling. rdeče vino tu

močno zaostaja v kvaliteti, kar ni presenetljivo,

če se ozreš po terasastih vinogradih – skalnata,

hribovita pokrajina narekuje uspeh belih sort. In

odličnega belega vina, kot sem kmalu ugotovila.

škandali, tatovi in izkopane kosti

a kaj je tisto, kar wachau poleg res spektakularne

pokrajine in prvovrstnega vina loči od drugih

vinskih pokrajin? marsikdo bi se strinjal, da njena

pestra, na trenutke kar precej čudaška zgodovina.

V njej prav gotovo zaseda prvo vrsto tako

imenovani »škandal z antifrizom«. da, prav ste

prebrali. pred tridesetimi leti je poskušalo nekaj

51


waCHau, prestolnica romantike

52


wachauskih »iznajdljivcev« pridelati zelo drago

in sladko ledeno vino. to vino zahteva zmrzal, ki

pa je zaradi blage klime v wachauu ni, in tako

so prišli na idejo, da bi sladkost vina dosegli z

dodajanjem antifriza. ni treba posebej poudariti,

da je po razkritju prevare sledil velik škandal

in avstrijsko vinogradništvo je potrebovalo

leta, da si je opomoglo. toda na srečo se je na

koncu stvar izkazala kot pozitivna. od takrat se

v wachauu prav zaradi te sramote še toliko bolj

trudijo, da pridelajo vino le najboljše kvalitete –

seveda brez »antifriza«. tega menda dodajajo le

še porednim turistom.

česa takega nisem želela preizkusiti, zato sem

kot pridna turistka nadaljevala raziskovanje v

prikupnem mestecu dürnstein, ki se ponaša z

edino modro katoliško cerkvico daleč naokoli.

»ste gledali film robin Hood s kevinom Costnerjem?

se spomnite, da se ob koncu filma pojavi

angleški kralj richard levjesrčni in ga vsi sprašujejo,

kje se je mudil? no, verjemite ali ne, richard

je bil takrat v wachauu!« vzhičeno razlaga lokalni

vodič tega mesteca in nam pokaže pravljične

razvaline nekdanjega gradu dürnstein, kjer naj bi

bil richard preživel nekaj svojih zaporniških dni.

če je verjeti legendi in vodiču, naj bi bil pogumnega

kralja richarda ob vrnitvi iz križarskih vojn

tja zaprl njegov sovražnik. richard je bil izpuščen

iz zapora po plačani odkupnini, toda medtem ko

je nekaj mesecev iz svoje celice užival fantastičen

razgled na hribčke, posejane s trto, se je že

zaljubil v wachau. po izpustitvi je zato tam ostal

ter užival v vinu in dekletih. posledice tega so

še vedno prisotne, kajti če se danes zaljubite

na terasah wachaua, se zna zgoditi, da bo vaš

izbranec potomec richarda levjesrčnega.

V wachauu marsikdo pusti svoje srce. tudi

znameniti italijanski pisatelj umberto eco si je za

prizorišče v svojem najbolj znanem romanu Ime

rože izbral prav wachauski samostan melk. ne

moreš mu zameriti, samostan je resnično eden

najlepših na svetu, in ko se sprehajaš po njegovi

znameniti knjižnici, ki hrani več kot sto tisoč knjig,

tudi sam v mislih kuješ srednjeveške spletke.

wachau je v vsakem pogledu bogata dolina.

Vrednost nepremičnine tu zlahka doseže milijon

evrov, a domačini kljub temu ostajajo preprosti.

ni sledu o razkošnih avtomobilih in dragih

oblačilih, proste dni vsi preživljajo doma. danes

služijo predvsem na račun vina in turizma, a tudi

pred nekaj stoletji so v teh krajih že znali »pošteno«

obogateti. Brutalni baroni, ki so živeli v

gradovih ob donavi, so od ladij, ki so plule mimo,

zahtevali plačilo in v primeru, če si jih zavrnil, so

ti prijazno ponudili na izbiro: stradati do smrti ali

skočiti v smrt. ni kaj, »prijetni« časi.

podobno pretresljiva je še danes cerkvica sv.

mihaela, ki se nahaja prav na sredi wachauske doline

in ima izredno majhno in čudovito urejeno

pokopališče. še nedolgo nazaj so tam pokopavali

vaščane, a le začasno. ko je na pokopališču

zmanjkalo prostora, so pokojne preprosto odkopali

in kosti prestavili v kostnico ter s tem naredili

prostor za nove. kosti so še vedno na ogled, sicer

le skozi majhno špranjo velikih masivnih vrat, a že

to je dovolj, da se ti postavijo kocine pokonci.

waCHau, prestolnica romantike

romantično, oranžno in dišeče

wachau je poseben še iz enega razloga. tu so

poleg trte doma tudi marelice. preko sto tisoč

mareličnih dreves uspeva v tej magični dolini

in iz marelic so domačini ustvarili pravo tržno

nišo. prikupne majhne trgovinice so na vsakem

koraku in ponujajo vse iz marelic – marelični

liker in žganje, marelično čokolado in milo ter

seveda odlično marelično marmelado in grenčico.

zaradi marelic se splača priti v te kraje

spomladi, ko drevesa zacvetijo v vsem svojem

sijaju, ali pa julija, ko oranžno obarvajo dolino –

vonj in razgled sta takrat res nekaj posebnega.

sama sem želela doživeti wachau v najlepši luči,

zato sem se podala na pot s kolesom. skozi dolino

namreč poteka znamenita 200-kilometrska

kolesarska pot od nemškega passaua do dunaja

in prav kilometri, ki se vijejo skozi prekrasne

vinograde, so najbolj vredni truda. na kolesu ti

hitro postane jasno, zakaj je wachau priljubljena

destinacija za poroke. za navdušene fotografe

je raj, »škljocaš« lahko na vsakem koraku, a te je

hkrati strah, da fotografije ne bodo uspele zajeti

naravne lepote, ki jo vidi oko.

nIč ne de, še Vedno sI

laHko utrGaš Grozd,

prIVoščIš skok V

donaVo In sI Vtisneš

te trenutke V

spomin. za druGič.

53


waCHau, the home of romance

54

Wachau,

thE homE of

RomANcE

TExT ANd PHOTOgrAPHy: saŠa suhadolniK

SHOUTS OF “PrOST!” ECHO FrOM EvEry COr-

NEr OF WACHAU, A vALLEy THAT STrETCHES

ALONg THE dANUBE FOr SOME 35KM. FrOM vI-

ENNA, IT CAN BE rEACHEd By CAr IN jUST OvEr

AN HOUr. THE IdyLLIC WACHAU IS WIdELy

rEgArdEd AS ONE OF EUrOPE’S OLdEST ANd

MOST BEAUTIFUL WINE-grOWINg ArEAS, PrOdUCINg

THE FINEST WHITE WINE IN AUSTrIA.

TO TOP IT OFF, THIS CHArMINg LANdSCAPE IS

A PrOTECTEd UNESCO SITE, SCATTErEd WITH

rOMANTIC TOWNS, HALF-rUINEd CASTLES

ANd MySTErIOUS MONASTErIES THAT STIr THE

IMAgINATION. PLENTy OF rEASONS, THEN, FOr

ME TO HEAd THErE FOr A gLASS OF WINE …

When visiting Wachau, stopping in a charming

local “Heuriger” – a tavern serving its own wine of

the most recent year – is a must. In addition to this,

these small family “companies”, usually found in

buildings covered in hundred-year-old vines, are

veritable treasure troves of unusual stories and colourful

local characters. Take a peek into their world

and you will feel as though you have travelled back

in time. Here, women still belong in the kitchen

and local bars are proud of having separate rooms

for men and women. Why is this? The local men

– strong, stout, usually red-faced – will be happy

to share an anecdote with you. raising their glass,

they will explain that the first vines were planted

here by the ancient romans, while the first wine

was produced by monks, the only people to hold

alcohol licences under the strict rule of Maria Theresa.

Strictly for religious purposes, of course.

“Thank god those laws no longer apply today,”

Walter laughs; he is the owner of one of about

two hundred wine taverns in this small valley.

“Nowadays, we ourselves make sure that our wine

is special,” he adds and explains that, with the

exception of a single wine cellar, local wine-growers

make a living exclusively by selling wine to visitors

who stop by. Their wines can’t even be found in the

finest restaurants in vienna. That is real exclusivity!

But they have gone even further: they have

founded their own wine-growers’ association and

use a particularly romantic and unique system for

classifying wines. For instance, the category of wine

with the highest alcohol content is named Smaragd

(Emerald) after the tiny Wachau lizards that love the

sun just as much as the local grapes do. Metaphors

such as this make any wine taste better. It is also

worth asking for a recommendation from the wine

list. Everywhere, the answer was unanimous: absolutely

a white wine – grüner veltliner, yellow Muscat

or riesling. Local red wines lag far behind in quality,

which is hardly surprising; look around the terraced

vineyards and you will see rocky, hilly terrain, ideal

for white wines. Excellent white wines, as I would

soon discover.

scandals, Thieves and Bare Bones

Other than the truly spectacular landscape and

first-rate wine, what is it that makes Wachau

different from any other wine-growing region?

Most people would agree that it is the colourful and

sometimes frankly bizarre history, in which pride of

place undoubtedly goes to what is known as the

“antifreeze scandal”. yes, you read right. Thirty years

ago, a group of particularly resourceful Wachauers

attempted to produce a very expensive and

sweet ice wine. But in order to produce ice wine,

you need frost, and Wachau has a mild climate.

So the idea came to make wine sweeter by adding

antifreeze. When the scheme was uncovered, it

naturally caused considerable scandal and it took

Austrian wine-growers many years to recover their

reputation. But fortunately the final outcome was a

positive one. Ever since the scandal, the shame has

made Wachauers work even harder to produce only

the finest quality wine – without any help from antifreeze,

of course. Nowadays, it is only used to spice

up the drinks of the most obnoxious tourists.

Not wanting to experience anything of that sort,

I remained on my best behaviour and continued

my explorations in dürnstein, a charming town

boasting the only blue Catholic church far and

wide. “Have you seen robin Hood, the movie

starring Kevin Costner? remember when English

king richard the Lionheart appears at the end of

the movie and everybody is wondering where he’d

been? Believe it or not, richard the Lionheart spent

that time in Wachau!” says a local guide, bursting


take a peek Into tHeIr world and you will feel as thouGh you haVe

traVelled back in time.

with excitement as he shows us around the

fairytale-like remains of what was once dürnstein

Castle. richard the Lionheart is said to have spent

some time in jail here. If legend and our tour guide

are to be believed, the brave King richard, returning

home from the Crusades, was incarcerated

in dürnstein castle by an enemy. After receiving

the ransom money, King richard was released

but, having spent several months in a prison cell

offering magnificent views over the nearby hills

covered in vines, he had already fallen in love with

Wachau. After his release, he stayed in Wachau for

a while, enjoying the local wines and women. The

consequences of his stay are still evident today: fall

in love on the terraces of Wachau and it could very

well be that your chosen one is a descendant of

richard the Lionheart.

Many people have left their heart in Wachau. Even

the famous Italian author Umberto Eco chose

the Wachau monastery of Melk as the setting of

his most widely known novel, The Name of the

rose. And who could blame him? Melk is truly one

of the most beautiful monasteries in the world;

walking around its famous library, home to over

100,000 books, one can’t help dreaming up various

medieval schemes.

Wachau is a rich valley in every sense of the word.

The value of property here easily climbs to a million

euros, but despite everything, the locals remain

modest. There is no trace of luxury cars or expensive

clothing; holidays are usually spent at home.

Today, people here make most of their money

from wine and tourism, but even some centuries

ago they knew how to earn an “honest” living. The

merciless barons who lived in the castles along the

danube demanded payment from passing boats

and ships. If you turned them down, they kindly offered

you two choices: to starve to death or plunge

to death. Ah, the good old days!

The church of St. Michael offers a similarly jarring

experience. Located in the very centre of

the Wachau valley, this church has a tiny but

beautifully maintained graveyard. Until recently,

deceased villagers were still buried here – but

only temporarily. When there was no more room

in the graveyard, they would simply exhume the

remains and move the bones to an ossuary in order

to make room for new burials. The exhumed

bones can still be seen today, though you can

only catch a glimpse of them through a small

crack in the large, solid door, but that is enough

to make your hair stand on end.

romantic, orange and fragrant

There is something else that makes Wachau so

waCHau, the home of romance

special. In addition to vines, this is also the home

of apricots. There are over 100,000 apricot trees

growing in this magical valley and the locals

have successfully established a marketing niche.

There are charming little shops at every step,

selling everything that can possibly be made

from apricots – apricot liqueur and spirits, apricot

chocolate, apricot soap and, obviously, superb

apricot marmalade and apricot brandy. It is

worth coming to Wachau in the spring when the

apricot trees are in full bloom or in july to see the

whole valley glowing orange – the fragrance and

the view are truly unforgettable.

Wanting to experience Wachau in the best possible

way, I set off on a cycling trip. There is a famous

200km cycle route from Passau in germany to

vienna in Austria that leads through the valley. The

route twists and turns through these magnificent

vineyards, repaying you for your effort and making

it all worthwhile. Cycling through Wachau, you

will soon discover why it is such a popular wedding

destination. This is a paradise for photography

enthusiasts; you can snap away at every step and

still worry that your photographs will never capture

all the natural beauty that your eyes can see. But

never mind; you can still pluck a grape, take a swim

in the danube and save these special moments in

your mind. For next time.

55


056

Veliko srce

BesedIlo: matJaž potokar FotoGraFIje: miha fras

mInI teatra


zasebna gleDališča V sloVeniji

niso Več ReDKost, RepeRtoaRno

umetnišKa pač. mini teateR je eno

ReDKih gleDališč, Ki sVojo pRepoznaVnost

gRaDi na pRogRamu

in KaKoVosti. Vse to DoKazujejo

nagRaDe in želja po poVezoVanju

s poDobnimi iDejami V šiRšem

eVRopsKem pRostoRu.

V zadnjih letih je teater s Križevniške eno največkrat

nagrajenih gledališč v sloveniji. enkrat

so njihove predstave bolj namenjene otrokom

kot odraslim, bolj eliti kot množicam in bolj

ekscentrikom kot ostalim, drugič pa je ravno

obratno. na prvi pogled zgleda vse skupaj

kot paradoks, v resnici pa gledališče deluje

odlično in uspešno.

in kaj pomeni odlično delovanje? Vsekakor

dejstva, da so lani spravili pod streho več kot

240 uprizoritev za otroke, 90 predstav za odrasle

in skupaj privabili več kot 70.000 gledalcev.

predstave so pogosto razprodane, sapramiška

svetlane makarovič je doživela že stoto

ponovitev. in nagrade? Kakovosten program

že nekaj let zapored pobira najvišje nagrade na

borštnikovem srečanju in drugih najpomembnejših

letnih pregledih domače gledališke bere.

Ker ni prerokov v domovini, pomenijo odlično

delovanje tudi številna gostovanja po evropi

in severni ameriki. gostovanje predstave macbeth

po shakespearu v kultnem newyorškem

gledališču la mama prav gotovo sodi med bolj

prestižno. gledališki paradoks presega ljubezen

do otrok in njihovih ustvarjalnih potreb ter inovativni

in kontroverzni postdramski program.

57


58

danes je mInI teater

pojem sodobneGa

in kakoVostneGa

repertoarneGa

Gledališča za Vse

GeneraciJe.

mini teater je nastal pred štirinajstimi leti iz poletnega

otroškega festivala. na ljubljanskem gradu

so waltl in zanesenjaki najprej sami uredili zapuščeno

dvorano. za izvedbo festivala ob prelomu

tisočletja je waltl prodal družinsko dragocenost,

sliko Ivana Groharja. Vsi nastopajoči, brez izjeme,

pa so se odpovedali honorarjem. ljubiteljem

gledališča in slikarja Groharja se ob tem gotovo

naježi koža. po prvem festivalu so ostali v dvorani

na gradu in začeli uprizarjati lastne predstave. še

danes jih postavljajo tam, čeprav domujejo tudi v

stari ljubljani, na križevniški ena.

kako je dotrajana in zapuščena meščanska hiša

v srcu starega mesta postala čudovito adaptiran

center za sodobno gledališko umetnost, je dolga

zgodba. zaradi predanosti, trme, organizacijske

spretnosti ter norosti waltla in Buljana postaja

vizija iz tunela pod ljubljanskim gradom,

za lutkovnim gledališčem, resničnost. danes je

mini teater pojem sodobnega in kakovostnega

repertoarnega gledališča za vse generacije.

V programu za mlado občinstvo posveča

teater posebno pozornost inovativnim

umetniško-vzgojnim projektom. predstava

palčica je recimo zasnovana kot prva virtualna

predstava na svetu. računalniška animacija

in lutkovna igra si podajata roko. otroci so

navdušeni, saj imajo možnost sooblikovanja

predstave. Vsaka situacija je v igri sestavljena

iz dveh ali več različnih rešitev. otroci skupaj

z animatorjem določijo potek igre in izberejo

značaje za ustrezno situacijo. andersenova

pravljica je oblikovana kot igra z močnim

poudarkom na skupinskem, ustvarjalnem delu.

Gledališče je s palčico sodelovalo na več kot

tridesetih gostovanjih in festivalih po evropi,

vsakič v jeziku dežele, v kateri je gostovalo.

predstava pekarna mišmaš svetlane makarovič

je danes vedno bolj aktualna zgodba. pesnica

naslika dobroto skromnega peka mišmaša, ki

daje revnim otrokom kruh zastonj.


VelIko srCe mini teatra

60


če so VelIko otroško srCe, IznajdljIVost In

orGanIzaCIjska enerGIja roBerta waltla

en pol paradoksa mInI teatra, Je druGi del

paradoksa praV GotoVo estetska in

proGramska usmeriteV iVice bulJana.

zlobna in jezična jedrt pa hoče za vsako ceno

izvedeti, kako mišmašu uspe speči tako dober

kruh. letošnja obnovitev je nastala v okviru

mednarodnega evropskega projekta puppet nomad

academy II, ki ga podpira kulturni program

evropske komisije.

postdramski del programa je usmerjen k izbranim

avtorjem, kot so: j. m. koltes, H. miller, j. Genet,

e. jelinek. H. Gulbert , a. rimbaud, a. s. puškin

in H. C. andersen. In ko smo pri imenih avtorjev,

seveda ne smemo izpustiti današnjih sodelavcev,

ki oživljajo gledališče. tudi na deskah mini teatra

so zasijali: milena zupančič, marko mandič in Veronika

drolc, jurij souček, ana karić, senka Bulić

in janez pipan, olga kacjan …

če so veliko otroško srce, iznajdljivost in organizacijska

energija roberta waltla en pol paradoksa

mini teatra, je drugi del paradoksa prav gotovo

estetska in programska usmeritev Ivice Buljana.

začelo se je z zanimanjem za modernistične

pesnike in dramatike, nadaljevalo z gledališkimi

kritikami in z dramaturgijami. danes o Buljanu

lahko govorimo kot o enem najboljših

evropskih režiserjev tega trenutka.

predaval je na académie expérimentele des

théatres v parizu, la mama school v new

yorku, Bruslju in v moskvi. svoje znanje prenaša

VelIko srCe mini teatra

na študente v šolah national théatre v saint

etiennu in rennesu v Franciji. do leta 2002 je

bil direktor Hrvaškega narodnega gledališča v

splitu. je soustanovitelj mini teatra v ljubljani

ter ustanovitelj in umetniški vodja svetovnega

gledališkega festivala v zagrebu. nagradili so ga

na Hrvaškem, v Franciji, na kubi, slovaškem in

seveda v sloveniji. kar dvakrat je prejel Borštnikovo

nagrado za najboljšo predstavo: leta 2007

za režijo predstave oedipus Iva svetine in dve

leti kasneje za režijo predstave Heinerja müllerja

macbeth po shakespearu. letos je Ivica Buljan

dobil tudi nagrado prešernovega sklada za režije

predstav v zadnjem času.

V mini teatru se vseh priznanj vedno veselijo,

a so z njimi tudi pazljivi, saj jih vse nagrade in

vsaka posebej zavezujejo. dobro se jim zdi, da

smo slovenci z letošnjo prešernovo nagrado

Ivici Buljanu spet pokazali, da znamo biti odprti

in brez predsodkov. pa tudi, da opazimo uspešne

in prodorne tuje ustvarjalce na naših odrih,

čeprav bi o nagrajencu težko govorili kot o tujcu.

kdor vsaj enkrat prestopi prag te pravljične

hiše, zlepa ne pozabi topline in dobre energije,

ki se kopiči med temi zidovi. prav takšno je tudi

srce tega gledališča. Veliko! In sprehod po stari

ljubljani gotovo ne bi bil izpolnjen brez obiska

križevniške kulturne četrti, ki v poletnih časih

zažari v vsej svoji skrivnostnosti.

61


62

thE BiG hEARt of miNi tEAtER

TExT: MaTjaž poToKar PHOTOgrAPHy: Miha fras

WHILE PrIvATELy OWNEd THEATrES ArE NO LONgEr A rArITy IN SLOvENIA, THEATrES WITH AN

ArT rEPErTOry STILL rEMAIN FEW ANd FAr BETWEEN. MINI TEATEr IS ONE OF THE FEW THEA-

TrES ExPANdINg THEIr POPULArITy By FOCUSINg ON PrOgrAMMINg ANd qUALITy.

This is evident from Mini teater's many awards

and the desire to connect with similar ideas

throughout Europe. Situated on Križevniška ulica

street, Mini teater has become one of Slovenia’s

most award winning theatres in recent years.

Sometimes their shows are aimed more at children

rather than adults, the elite rather than the

masses, eccentrics rather than the more conventional

– and sometimes it is the other way around.

This might seem like a paradox at first glance, but

in reality the theatre is functioning perfectly and

with considerable success.

So what does “functioning perfectly” actually

mean? For a start, it means that last year they put

on more than 240 performances for children and

90 performances for adults, attracting a total of

over 70,000 audience members. The shows often sell

out; Svetlana Makarovič's Sapramiška has recently

celebrated its 100th performance. And the awards?

For several years in a row, Mini teater’s quality

programme has been winning the top awards at

the Borštnik Theatre Festival and other recognised

annual reviews of Slovenian theatre. But a prophet

is not without honour except in his own country, so

even more telling perhaps are the many guest performances

throughout Europe and North America,

including prestigious venues such as the cult New

york theatre La MaMa, which hosted a guest performance

of Macbeth after Shakespeare. The theatre

paradox surpasses a mere affection for children and

their creative needs, as well as the innovative and

controversial post-dramatic programme.

Fourteen years ago, Mini teater developed from

a summer children’s festival. Waltl and his small

band of enthusiasts started by renovating an

abandoned hall in the Ljubljana Castle with their

own hands. To finance the festival at the end of the

last millennium, Waltl even sold a family heirloom

– an Ivan grohar painting – while every single

performer waived any appearance fee. This would

undoubtedly horrify theatre and Ivan grohar fans.

Following that first festival, the performers stayed

on in the Castle hall and started putting on their

own shows. Performances are still staged there

today, although the theatre now has a permanent

home in the old part of Ljubljana, at Križevniška 1.

How does one turn a dilapidated, abandoned

building in the heart of the old town into a beautifully

adapted centre of modern theatrical art? That

is a long story. But thanks to Waltl and Buljan’s

dedication, stubbornness and organisational talent,

along with a pinch of madness, the vision that

first appeared in the tunnel under the Ljubljana

Castle, behind the Puppet Theatre, is gradually becoming

a reality. Today, Mini teater is synonymous

with a modern, high quality repertory theatre for

all generations.

The programme aimed at a younger audience

especially focuses on innovative projects that

combine art with an educational aspect. For

instance, Thumbelina has been designed as the

world’s first virtual show, where computer animation

and puppetry go hand in hand. Children love

it because they have the opportunity to influence

the show. Every situation within the show has

two or more possible outcomes. guided by a

coordinator, the children determine how the show

will continue and choose the characters for each

individual situation. Andersen’s fairy-tale has been


eimagined as a show with a strong emphasis on

team work and creativity. Mini teater has taken

Thumbelina to over thirty festivals and events

throughout Europe, always performing the show

in the language of the host country.

These days, the story of Svetlana Makarovič’s

Mišmaš Bakery is increasingly topical. The poet

writes about the kind and humble baker Mišmaš,

who hands out free bread to impoverished children.

Meanwhile, the mean, malicious jedrt is willing

to go to any length to discover how Mišmaš

manages to bake such delicious bread. This year’s

reprise is part of Puppet Nomad Academy II, an

international European project supported by the

European Commission’s culture programme.

The post-dramatic portion of the programme is

focused on select authors such as j. M. Koltes, H.

Miller, j. genet, E. jelinek, H. gulbert , A. rimbaud, A.

S. Pushkin and H. C. Andersen. But we should also include

in this list the many artists keeping the theatre

alive today. To list just some of the stars who have

shone on the Mini teatre stage: Milena Zupančič,

Marko Mandič and veronika drolc, jurij Souček, Ana

Karić, Senka Bulić and janez Pipan, Olga Kacjan …

If the large, childlike heart, inventiveness and

organisational energy of robert Waltl is half of the

paradox that is Mini teater, the second half is completed

by Ivica Buljan’s aesthetics and focus on the

programme. It all started with an interest in modernist

poets and playwrights and continued with

theatre reviews and dramaturgy. Today, Ivica Buljan

is arguably one of the best European directors of his

time. He has lectured at the Académie expérimentele

des théatres in Paris and the La MaMa School in New

york, as well as in Brussels and Moscow. He shares his

knowledge with students at the National Théatre in

Saint Etienne and in rennes, France. Until 2002, Buljan

worked as the managing director of the Croatian

National Theatre in Split. He is the co-founder of Mini

teater in Ljubljana and the founder and artistic director

of the World Theatre Festival in Zagreb. Buljan

has received various awards in Croatia, France, Cuba,

Slovakia and, obviously, Slovenia. He is a two-time

winner of the Borštnik Award for best show: in 2007

for directing Ivo Svetina's Oedipus and in 2009 for

directing Heiner Müller's Macbeth after Shakespeare.

This year, Ivica Buljan also won a Prešeren Fund

Award for his direction of recent shows.

At Mini teater, they are always glad of the awards,

but at the same time the awards make everyone

involved even more focused, as they see each and

every prize and plaque as a standard to live up to.

They are happy to see Slovenia demonstrate once

again that it can be open-minded and unprejudiced,

as demonstrated by granting this year's

Prešeren Award to Ivica Buljan. Similarly, they are

happy that successful and original foreign artists

working on Slovenian stages do not go unnoticed,

although in this case, the award winner could

hardly be described as a foreigner. Anyone who

has ever entered this magical fairy-tale building

will remember the feeling of warmth and positive

energy stored inside these walls forever. And the

best description for the heart of this theatre? Big!

No walk in the old part of Ljubljana would be

complete without a visit to the Križevniška cultural

quarter, especially in the summer time when the

whole area glows with a special aura of mystery.

IF tHe larGe, CHIldlIke Heart, InVentIVeness

and orGanIsatIonal enerGy oF roBert waltl

Is HalF oF tHe paradox tHat Is mInI teater, the

second half is completed by iVica bulJan’s

aesthetics and focus on the proGramme.

63


064

ljuBljanske znamenItostI

križevniška

četrt

ste se kdaj VprašalI, zakaj je petek, 13., slaB dan? zGodoVInskI VIrI trdIjo, da je FranCoskI kralj FIlIp lepI V

petek, 13. oktoBra 1307, aretIral In kasneje poBIl Vse člane templjarskeGa reda. templjarjI so BIlI pred-

HodnIkI krIŽnIškeGa reda In so tudI V sloVenIjI pustIlI sVoje zGodoVInske sledI. kdo ne pozna krIŽank In

krIŽeVnIške ulICe V samem Centru sloVenske prestolnICe? tam so V desetem In enajstem stoletju razVIlI

sVojo postojanko templjarjI, nato so jIH zamenjalI krIŽnIkI.

BesedIlo: matJaž potokar FotoGraFIje: miha fras

ko se po ulici sprehajajo turisti in posedajo po popisanih klopeh, marsikdo

ne ve, zakaj so klopi popisane z imeni: France prešeren, ana jelovšek, Ivan

mrak ali Blaž Crobath. ne vedo, zakaj je ta ulica okrašena z zelenjem in rožami,

zakaj deluje domače. takoj opazijo portale, dvorišča, lokale, umetniške

galerije in gledališče, začutijo drugačnost. zasluga, da je danes ulica, ki

nosi ime po katoliškem redu, živa in igriva, gre predvsem zanesenjakom,

zbranim okrog mini teatra. najprej so z nje odpihnili prah in ruševine z zgodovinskega

spomina. ugotovili so, da je močno tlakovana tudi z usodami

pomembnih literatov, slikarjev in drugih umetnikov ter znanstvenikov in

njihovih mecenov, prijateljev in sorodnikov. pod vodstvom roberta waltla

in arhitekta denisa petrovčiča so med mestnim muzejem in novim Bregom

ustvarili novo kulturno četrt. na ulico so postavili majhne likovne instalacije,

označevalne table, napise, zelenje in cvetje ter klopi za branje in druženje.

odpihnimo z ulice prah zgodovine še mi! še preden je dobila današnje

ime, se je imenovala ribiška. V okolici so živeli ribiči in na lokaciji okrog

današnje gostilne pod skalco sušili svoje mreže. še pred njimi so tod živeli


morda je še Bolj pomemBno, da se tudI danes ŽIVljenje In kultura nIsta

umaknIla z ulICe. želJa snoValceV, prenesti enerGiJo žiVlJenJa iz

Gledališča na ulico, se uresničuJe.

koliščarji, rimljani in srednjeveški ljubljančani. način življenja meščanov

v baroku lahko še danes zaslutimo v čudovitih atrijih in na tristo let starih

hrastovih stropih nekaterih stavb.

še bolj je ulica zanimiva zaradi literarnih in arhitekturnih usod. na vogalu

križevniške in Brega še vedno stoji zoisova palača. Žiga zois jo je dokončal

leta 1760. V njej je baron gostil prijatelje iz prosvetljenskega krožka: antona

tomaža linharta, Valentina Vodnika, Blaža kumerdeja in mnoge druge.

njegov sin michelangel je kasneje uredil pred hišo tudi prvi park v ljubljani.

palača je bila v zoisovem času znana kot najbolj gostoljubna ljubljanska

hiša za visoke goste. V njej je prespal eden od papežev pa tudi avstrijski

diplomat metternich. arhitekt jože plečnik je kulturnemu mecenu zoisu

postavil v neposredni bližini palače kamnito piramido. morda samo kot

pomnik, nemara pa tudi kot navdih bodočim študentom Fakultete za

arhitekturo, ki danes študirajo nasproti piramide.

V zgodnjem baroku so na drugem vogalu ulice zgradili Codellijevo hišo.

krIŽeVnIška četrt

danes je znana predvsem kot Gostilna Vitez, gostišče pa je v hiši že od leta

1574. V prešernovih časih jo je posedoval njegov prijatelj andrej smole. na

portal hiše je znameniti kipar Francesco robba izklesal viteza s šlemom

na glavi. V drugem nadstropju Codellijeve hiše so odkrili zanimive freske

slovenskega baročnega slikarja jelovška.

na številki 8 je svoje zadnje dni, pred smrtjo v domačem tomaju, preživel

pesnik srečko kosovel. tam so mladi kosovel, mile klopčič, Bratko

kreft, Ivo Grahor, angelo Cerkovnik, anton ocvirk in drugi ustanovili tudi

literarno-dramatični krožek Ivan Cankar. Vanj so se kasneje vključili tudi

gledališčniki mira danilova, slavko jan, emil kralj in Ferdo delak. še kasneje

je v palači živel tudi dramatik Ivan mrak. ulica je prepojena z biografijami

ljudi in s številnimi zgodovinsko-umetniškimi lokacijami.

morda je še bolj pomembno, da se tudi danes življenje in kultura nista

umaknila z ulice. Želja snovalcev, prenesti energijo življenja iz gledališča na

ulico, se uresničuje. običajno se dogajanje najbolj razmahne poleti.

65


krIŽeVnIška četrt

66

takrat zaživi četrt s posebno energijo. turisti, sosedje, otroci, meščani in

umetniki se srečujejo, brez odra, neposredno na ulici.

kulturno četrt so avgusta lani odprli s performansom »jaz, po katerem

se lahko imenuje ljubljana« v režiji Ivice Buljana, s katerim so počastili

sedemdesetletnico največkrat prevajanega slovenskega pesnika tomaža

šalamuna. zvedavim pogledom je performans razprl skrite lokacije križevniške.

peklensko dvorišče, križanke, križevniška cerkev in celotna četrt so

utripali v izbranih besedah pesnika. performerji so bili seveda najpomembnejši

sodelavci mini teatra, razen njih pa še nekateri gosti. četrt je za en

večer spet postala umetniška pravljica, prisotni pa smo začutili magično

moč skupnega prostora.

tu potekajo tudi ustvarjalne delavnice in predstave mini poletja, Festivala

črk, Festival srednjeveške in renesančne glasbe, branja poezije in proze ter

manjši koncerti, srednjeveški dnevi v ljubljani in spoznavni večeri. tudi

zato postaja ljubljana svetovna kulturna metropola. križevniška kulturna

četrt danes prerašča ozke ulične okvire. če je bil njihov načrt najprej

pomagati igralcem, umetnikom, pouličnim gledališčnikom in drugim, so

današnje ambicije že večje. počasi se vanjo vključujejo vse bližnje kulturne

in znanstvene ustanove, od dvornega trga s slovensko akademijo znanosti

in umetnosti (sazu) do narodne in univerzitetne knjižnice (nuk) in

mestnega muzeja.

kulturnega oživljanja ulic, četrti in sosesk v slovenski prestolnici pa ni

opaziti samo v križevniški, saj jo že nadgrajujeta in posnemata še dve

ljubljanski četrti. lani je tako zaživela tudi kulturna četrt tabor. kulturno

in družabno oživljanje soseske ter sodelovanje med prebivalci na taboru

nadgrajujejo tudi s trajnostnim razvijanjem četrti in njenimi ekološkimi

popravki. predvsem z namenom podpore umetniškim projektom, aktualni

glasbeni ustvarjalnosti in nevladnim organizacijam pa nastaja tudi

kulturna četrt šiška.


krIŽeVnIška četrt

alI postaja sloVensko GlaVno mesto zato kaj Bolj prIjazno do sVojIH

preBIValCeV? praV GotoVo. to dokazujejo tudI nekatere sprememBe V

oBnašanju. preBIValCI oŽIVljenIH predeloV ljuBljane se med seBoj poznajo

In tudI pozdraVljajo. kot Včasih na Vasi ali V manJših mestih. V hitrih

in trpkih časih pa take Geste šteJeJo preceJ Več, kot Je Videti na

prVi poGled.

67


krIŽeVnIška quarter

68

The Sights of Ljubljana –

KRižEvNišKA QuARtER

TExT: MaTjaž poToKar PHOTOgrAPHy: Miha fras

HAvE yOU EvEr WONdErEd WHy FrIdAy THE 13TH IS CONSIdErEd TO

BE A dAy OF BAd LUCK? ACCOrdINg TO HISTOrICAL SOUrCES, IT WAS

ON FrIdAy, 13 OCTOBEr 1307, THAT THE FrENCH KINg PHILIP THE FAIr

OrdErEd EvEry MEMBEr OF THE KNIgHTS TEMPLAr TO BE ArrESTEd

ANd LATEr KILLEd. THE KNIgHTS TEMPLAr WErE PrEdECESSOrS OF

THE CrUSAdErS, ANd THEIr TrACES CAN STILL BE FOUNd IN SLOvE-

NIA TOdAy. EvEryONE IS FAMILIAr WITH THE KrIŽANKE THEATrE ANd

KrIŽEvNIšKA ULICA STrEET IN THE HEArT OF LjUBLjANA. IN THE 10TH

ANd 11TH CENTUrIES, THE KNIgHTS TEMPLAr ANd LATEr THE CrUSAd-

ErS HAd THEIr POST HErE.

Many of the tourists walking along the street or lounging on the inscribed

benches have no idea why the benches bear these names: France Prešeren,

Ana jelovšek, Ivan Mrak or Blaž Crobath. They do not know why this street is

filled with greenery and flowers, why it feels so homey. But they immediately

spot the portals, courtyards, cafes, art galleries and the theatre; they feel

that there is something different about this place. The fact that this street,

named after a Catholic order, is so full of life and playfulness today is largely

thanks to the group of enthusiasts focused around Mini teater. They started

by sweeping away the dust and removing the ruins from the street’s historical

memory. Their efforts were repaid with the discovery that the street was

paved with the fates of a number of great authors, painters and other artists,

scientists and their patrons, friends and relatives. Led by robert Waltl and architect

denis Petrovčič, this small group of people established a new cultural

quarter between the City Museum and the renovated Breg area. They filled

the street with small sculptures and installations, information signs, inscriptions,

greenery, flowers and benches for reading and chatting to friends.

Let’s join Mini teater and sweep the centuries-old dust from the street! Before the

name change, it was known as ribiška ulica (Fisherman Street); it was inhabited

by fishermen who dried their nets where the Pod skalco restaurant stands today.

Even earlier, this area was inhabited by lake dwellers. They were followed by romans

and the medieval people of Ljubljana. We can still imagine the way people

lived here during the Baroque period just by looking at the magnificent atria and

300-year-old oak ceilings of some buildings.

What makes this street even more fascinating are the many literary and architectural

fates that played out here. The Zois mansion still stands on the corner

of Križevniška and Breg today. Finished in 1760, the mansion was where baron

Žiga Zois hosted friends from the enlightenment circle – Anton Tomaž Linhart,

valentin vodnik, Blaž Kumerdej and many more. Later, Ljubljana’s first park was

built in front of the mansion by Zois’s son Michelangel. In Zois’s lifetime, the

mansion was known as the most hospitable house in Ljubljana for important

guests, accommodating even a pope and Austrian diplomat Metternich. In

memory of Žiga Zois, this great patron of culture, architect jože Plečnik built a

stone pyramid in close vicinity to the mansion. The pyramid serves as a tribute

as well as perhaps an inspiration to future architects spending their days at the

Faculty of Architecture across the road from it.

In the Early Baroque, the Codelli house was built on the other street corner. Today

the home of the vitez restaurant, the building has hosted inns and restaurants

since 1574. In Prešeren’s lifetime, the inn was owned by his friend Andrej Smole.

The stone portal of the Codelli house, depicting a knight wearing a helmet, is

the work of famous sculptor Francesco robba, while the second floor houses

fascinating frescoes created by the Slovenian Baroque painter jelovšek.

In the house at number 8, poet Srečko Kosovel spent his last days before returning

to his home town of Tomaj to die. Number 8 was where the young Kosovel,


Mile Klopčič, Bratko Kreft, Ivo grahor, Angelo Cerkovnik, Anton Ocvirk and others

founded the Ivan Cankar Literary and drama Circle that was later joined by theatre

people such as Mira danilova, Slavko jan, Emil Kralj and Ferdo delak. Later,

the mansion became the home of playwright Ivan Mrak. The street is brimming

with life stories and countless historically and artistically significant locations.

Perhaps even more significantly, life and culture continue to exist on the street

today. The creators’ desire to transfer vital energy from the theatre out onto

the street is becoming a reality. Summer is usually the most active time. The

quarter vibrates with special energy. Tourists, neighbours, children, city dwellers

and artists meet directly on the street, without the barriers created by the stage.

The cultural quarter was inaugurated in August 2011 with a performance

of jaz, po katerem se lahko imenuje Ljubljana (I, Whom Ljubljana Could

Be Named After), directed by Ivica Buljan and staged in honour of the 70th

birthday of Tomaž šalamun, Slovenia’s most translated poet. The performance

served to reveal the hidden locations of the Križevniška to curious eyes. The

Courtyard of Hell, Križanke, Križevniška church and the entire quarter breathed

in time with the poet’s creations. The performers were comprised of Mini

teater’s most important collaborators and select guests. On that special night,

the quarter was revived as an art fairytale; everyone present felt the magical

power of a shared space.

Today, the quarter is the venue of many creative workshops and shows that are

part of the Mini Summer Festival. It also plays host to the Festival of Letters, the

Festival of Medieval and renaissance Music, poetry and prose readings, smallscale

concerts, medieval days in Ljubljana and introductory evenings. Sharing

the credit for Ljubljana becoming an international cultural metropolis, the

Križevniška cultural quarter is now starting to outgrow the narrow constraints of

the street. The initial plan was simply to help actors, artists, street performers and

others, but now ambitions have grown to include the nearby cultural and science

institutes, from the Slovenian Academy of Sciences and Arts on the dvorni

trg square to the National and University Library and the City Museum.

krIŽeVnIška quarter

The cultural revival of Ljubljana’s streets, quarters and neighbourhoods is

spreading beyond the Križevniška, with two new quarters already building

on its example. Last year, the Tabor cultural quarter was inaugurated, with

inhabitants reviving the cultural and social aspects of the neighbourhood

and expanding upon them through sustainable, environmentally friendly

development. The šiška cultural quarter, on the other hand, is focused

primarily upon supporting art projects, musical creativity and non-governmental

organisations.

Is all tHIs makInG tHe CapItal oF

sloVenIa a FrIendlIer CIty For Its

InHaBItants? wItHout a douBt. tHIs

Is nowHere more eVIdent tHan In

CertaIn sHIFts In people’s attItudes.

people lIVInG In tHe reVIVed

neIGHBourHoods are startInG to

reCoGnIse and Greet eaCH otHer

on tHe street. Just like in the old

days in VillaGes and smaller

towns. and in these stressful

and difficult times, Gestures

such as a simple GreetinG mean

a lot more than it appears at

first Glance.

69


068

DestinaCija

klet

BesedIlo: maJa cimerman FotoGraFIje: mateJ sitar


destInaCIja: klet

VarnostnI pas je zateGnjen, GlaVa počIVa na Belem preGrInjalu VzGlaVnIka, pIlot naznanI »Crew prepare For take oFF«, motorjI

BrnIjo, Vse Glasneje In Glasneje. zdaj, zdaj BI me moralo V ŽelodCu majčkeno, a zelo prIjetno zVItI, kot me Vedno, ko se

letalo odlepI od tal In raHlo naGne krIla na stran …, zdaj, zdaj ..., ampak oBčutek Izostane. ker tokrat ne sedIm na letalu

In ne BrenčIm nekje med oBlakI protI kakšnI daljnI destInaCIjI, temVeč V kletI aleša wallanda V marIBoru. na potI V košček

zGodoVIne nekeGa moŽa.

»Bil je srečen dan, ko sem začel leteti,« pravi walland, medtem ko zniža

glasnost zvočnikov, ki predvajajo zvoke vzleta. »moja mama je na tomboli

zadela polet na douglasu dC-3 in podarila ga je meni. takrat sem imel pet

let, ampak vsega se zelo dobro spomnim.«

douglas dC3 zato zavzema med njegovimi modelskimi letali prav posebno

mesto, čeprav so vsi, približno štiri ducat jih je, ki visijo na njegovem

kletnem nebu, neločljivo povezan s kakšnim spominom.

»na takšnem tovornem letalu B-707 so iz maribora v arabske države

vozili kure in jajca, na teh so se pri nas urili piloti swissaira, na tem jumbo

jetu md-11 pa se je v kanadi ponesrečil moj prijatelj, pilot in kapitan urs

zimmermann.«

zamisli se, medtem ko od nekod privleče plastične letalske kozarce in

postreže z ananasovim sokom. pomigne proti mizi, kjer je steklena posoda,

polna majhnih vrečk prigrizkov letalskih družb iz vsega sveta.

71


destInaCIja: klet

72


destInaCIja: klet

»nekateri so še prav sveži, z mojih nedavnih potovanj,« pravi z nasmehom.

kdor pozna toliko zgodb, kot jih walland, tudi na letenje gleda drugače.

pravi, da izredno nerad leti kot običajen potnik. V svoji karieri se je preveč

razvadil, ko je kot letalski inženir lahko sedel s posebno dovolilnico spredaj

pri pilotih in ves čas natančno vedel, kaj se dogaja. zdaj mu postaja

med turbulencami neprijetno in se zato drži pregovora, ki ga je nekoč

slišal: »nikoli pijan v službo, nikdar trezen na letalo.« seveda je v tem

dobršen del šale, ampak kot povsod je v vsaki šali tudi nekaj resnice.

walland je kot mladenič želel postati pilot. najprej je gradil modele letal

in uspešno sodeloval na tekmovanjih v modelarstvu. s sedemnajstimi

je začel letati z jadralnim letalom, v katerem se je uspel obdržati v zraku

tudi do osem ur. dokler ni moral na stranišče. svojemu cilju je sledil na

letalski akademiji v zagrebu, vendar pilot zaradi poškodbe hrbtenice

potem le ni postal.

»danes se mi zdi, da je bilo bolje tako,« pravi.

morda je za letalstvo res naredil več na tleh, kot bi mogel v zraku. na različnih

delovnih mestih, do vključno direktorskega, je bil na mariborskem

letališču že od njegovega ustanavljanja leta 1975 pa vse do upokojitve

pred nekaj leti.

ampak čisto brez tega norega letalskega sveta ni mogel niti po upokojitvi.

zato si je omislil svoje kokpitsko pribežališče, kamor lahko povabi

prijatelje ali pa se umakne v svoj svet, ki je hkrati pod zemljo in nad njo. V

neznansko obilico detajlov, ki jih lahko ustvari samo strastno zbirateljsko

življenje. V objem vžigalnikov, prtičkov, pisal in priznanj letalskih družb,

pilotskih čepic, reklamnih posterjev, knjig o letenju, fotografij in video

posnetkov. V paralelno realnost, ki je še na hodniku blokovske kleti, kakršnih

je v mariboru na tisoče, nepredstavljiva.

Iz zvočnikov zdaj prihajajo zvoki Glenna millerja. ker je bil glasbenik med

vojno član air Forcea in je umrl v letalski nesreči nad rokavskim prelivom,

ima vso pravico za obstoj v wallandovem kletnem panteonu. In kot

zanalašč zazvoni telefon, na drugi strani pa je alešev nekdanji inštruktor

letenja in prijatelj z isto strastjo, da se dogovorita za naslednji polet.

»to je uŽItek, kI sI Ga ne pustIm

VzetI. na sopIlotoVem sedeŽu se mI

V majHnem motornem letalu nad

prelepo štajersko čIsto spremenI

perspektIVa.« letalec na nebu

ostane letalec tudi na zemlJi in

še pod nJo ...

73


destInatIon: basement

74

dEStiNAtioN: BASEmENt

TExT: Maja ciMerMan PHOTOgrAPHy: MaTej siTar

My SEATBELT IS FASTENEd, My HEAd IS rESTINg ON THE WHITE HEAdrEST

COvEr, THE PILOT ANNOUNCES “CABIN CrEW PrEPArE FOr TAKE-OFF” ANd

THE drONE OF THE ENgINES grOWS LOUdEr ANd LOUdEr. NOW, NOW

IS THE MOMENT I SHOULd FEEL THAT TINy BUT PLEASANT FLUTTErINg

IN My STOMACH, AS ALWAyS HAPPENS WHEN THE PLANE TAKES OFF

ANd BANKS gENTLy TO ONE SIdE, NOW, NOW... BUT THE FEELINg IS NOT

THErE. BECAUSE THIS TIME I’M NOT SITTINg IN AN AErOPLANE BUZZINg

THrOUgH THE CLOUdS TOWArdS SOME dISTANT dESTINATION, BUT IN

ALEš WALLANd’S BASEMENT IN MArIBOr. ON My WAy TO A LITTLE PIECE

OF ONE MAN’S PErSONAL HISTOry.

“It was a happy day when I started flying,” says Walland, as he turns down the

volume of the speakers that are broadcasting the sounds of the take-off. “My

mother won a flight in a douglas dC-3 at a raffle, and gave her prize to me. I

was five years old at the time, but I remember it all very well.”

That is why the douglas dC-3 occupies a special place in his collection of

model aeroplanes, although each of the models hanging from the ceiling –

there are around four dozen of them – is tied up with a specific memory.

“A Boeing 707 cargo aircraft like that one used to carry chickens and eggs from

Maribor to the Arab countries. Swissair pilots trained here on these. This is the

Md-11 airliner piloted by my friend Urs Zimmermann that crashed in Canada.”

Lost in thought, he pulls out some plastic airline cups from somewhere and

serves pineapple juice. He points towards the table, where a glass bowl is full of

little packets of in-flight snacks from airlines from all over the world. “Some of

them are still fresh, from my recent travels,” he says with a smile.

Someone who knows as many stories as Walland does also sees flying in a

different way. He tells me he hates flying like an ordinary passenger. Over the

course of his career he grew too used to a different way of flying, when his

special aircraft engineer’s permit allowed him to sit up front with the pilots and

he always knew exactly what was going on. These days he finds turbulence

unpleasant and sticks faithfully to a maxim he once heard: “Never go to work

drunk, never board a plane sober.” A joke, of course, but, as always, one that

contains a grain of truth.

As a young man Walland wanted to become a pilot. To begin with he built

model aircraft and enjoyed success in aircraft modelling competitions. At the

age of 17, he started flying a glider and was soon capable of staying aloft for

up to eight hours. Until he needed to go to the bathroom, in fact. He continued

to follow his dream at the Academy of Aviation in Zagreb, but a back injury

meant that he could not become a pilot.

“Today it seems to me that perhaps it was better that way,” he says.

It could be that he really did achieve more for aviation on the ground than he

would have been able to in the air. Over the course of his career at Maribor Airport

– a career that lasted from the airport’s founding in 1975 until his retirement a few

years ago – he occupied a number of different positions, including that of director.


But he would not have been able to retire without taking some of the crazy

world of aviation with him. And so he devised his cockpit refuge, a place to

invite his friends or retreat into his own world, a world that is simultaneously

below and above the ground. Into an incredible wealth of details that only a

life passionately devoted to collecting can create. Cigarette lighters, napkins,

writing implements and commendations from airlines, pilot’s caps, advertising

posters, books about flying, photographs and videos. A parallel reality

that is unimaginable even in the corridor outside this basement beneath a

tower block, identical to so many others in Maribor.

Now the sounds of glenn Miller are coming from the speakers. The great

bandleader was a serving Air Force officer who died when his plane plunged

into the English Channel, so he has every right to exist in Walland’s basement

pantheon. As if on cue, the telephone rings: it is Aleš’s former flying instructor, a

friend who shares the same passion, calling to talk about their next flight.

“That is a pleasure I will never give up. Sitting in the co-pilot’s seat of a small plane

above the beautiful štajerska countryside gives me an entirely new perspective.”

An aviator remains an aviator even six feet under.

destInatIon: basement

“It was a Happy day wHen I started FlyInG,” says walland, as He turns down

tHe Volume oF tHe speakers tHat are BroadCastInG tHe sounds oF tHe

take-oFF. “my mother won a fliGht in a douGlas dc-3 at a raffle,

and GaVe her prize to me. i was fiVe years old at the time, but i

remember it all Very well.”

75


074

olImpIjeC

marko račič

BesedIlo: marJan žiberna

FotoGraFIje: iGor lapaJne in osebni arhiV marka račiča

V njeGoVI dneVnI soBI je med šteVIlnImI prIznanjI In druGImI odlIčjI, kI

prIčajo o njeGoVem dolGem In dejaVnem ŽIVljenju, tudI pokal z napIsom

»leGenda«. preJel Ga Je od »sVoJe« atletske zVeze sloVeniJe. marko

račič Je praV to: leGenda.

poznam ga, vsaj na videz, okroglo 30 let. kot osnovnošolec, ki ga je začela

srkati vase neubranljiva privlačnost atletike, sem ga začel srečevati na

atletskih stadionih – vitkega, sivolasega gospoda živahnih gibov, ki je budno

skrbel, da so tekmovanja potekala skladno s pravili in v poštenem duhu. V

naslednjih letih sem ga v tem okolju srečal še velikokrat. V zadnjem desetletju

so se najina pota križala veliko redkeje, a vsakič posebej sem se čudil,

kako malo se je medtem spremenil; kot da bi se ga čas komaj dotaknil. ko

sem se konec aprila oglasil pri njem doma, v ljubljanski šiški, sem se lahko

ponovno prepričal o tem, kako vitalen je. tako kot vselej je imel kup načrtov

in obveznosti, povezanih z atletiko, ki ji je ob svoji družini posvetil življenje.

marko račič, ki je 25. aprila praznoval 92. rojstni dan, je najstarejši slovenski

udeleženec poletnih olimpijskih iger. V londonu je leta 1948 kot član

jugoslovanskega moštva nastopil v teku na 400 m in v štafeti 4 x 400 m.

»potovali smo elegantno, z orient expressom do pariza, kjer smo prestopili

na direktni vlak za london, ki je zapeljal na trajekt čez rokavski preliv

in nas pripeljal na cilj,« se spominja poti na olimpijske igre. a povojno

obdobje je bilo tudi čas pomanjkanja. »ker so rekli, da bo hrana slabša,

smo morali s seboj pripeljati cele kartonaste škatle salam, ki pa so bile

nekaj dni po našem prihodu, ko smo jih odprli, vse plesnive.« navodilo

vodstva reprezentance, kako naj tekmuje, je bilo precej nenavadno: naj

že od samega začetka teče hitro, da bo v čast mladi jugoslovanski državi.

»po 300 metrih sem imel tako trde noge, da nisem vedel, ali bom sploh

pritekel do cilja. ampak zgodil se je skoraj čudež, bil sem drugi v skupini

legenDa

in se uvrstil v četrtfinale.« V nadaljnje tekmovanje se sicer ni prebil, a je

na svoj olimpijski nastop upravičeno ponosen. »to je nekaj, kar te spremlja

vse življenje. kamorkoli pridem, rečejo, da sem olimpijec, čeprav

nisem osvojil medalje.«

Že kot 11-letni fantič, ki je skupaj s štirimi brati in sestrami živel v rožni

dolini v ljubljani, kjer je njegov oče, ravnatelj zavoda za žensko domačo

obrt, kupil manjšo hišo, je telovadil pri sokolu. »poleti smo se ukvarjali

tudi z atletiko. nekoč sem v teku na 100 m, ki se je odvijal na stezi ob

nogometnem stadionu za današnjo bencinsko črpalko na Viču, dosegel

dober čas, kar je bilo objavljeno v časopisu, ki je poročal o dejavnostih

sokolov. kmalu potem se je oglasil trener iz Ilirije, enega od treh predvojnih

ljubljanskih atletskih klubov, in začel sem trenirati. prvič sem kot atlet

nastopil prav na svoj rojstni dan leta 1937. oče nad tem ni bil navdušen,

prav tako ni bilo posluha na učiteljišču, ki sem ga kasneje obiskoval. tekmovali

smo celo pod izmišljenimi imeni. jaz sem si omislil priimek čičar,

torej svoj priimek, prebran v nasprotni smeri …,« se smeje ob spominih

na neke danes težko pojmljive čase.

»leta 1938 sem bil še kot mladinec rezerva v jugoslovanski članski štafeti 4

x 100 m, ki je nastopila v Beogradu na balkanskih igrah, in bi bil zato skoraj

izključen iz šole. nisem se mogel pravočasno vrniti domov, da bi ujel začetek

pouka, ki se je tedaj začenjal 15. septembra. a sem se obrnil na draga ulago,

ki je takrat služboval v Beogradu na ministrstvu za ljudsko telesno vzgojo.


olImpIjeC marko račič - leGenda

78

ulaga, ki je bil prvi slovenec z visokošolsko športno izobrazbo, mi je izdal

potrdilo, ki me je rešilo pred izključitvijo. dobil sem ’le’ ukor.«

po končanem učiteljišču je dobil službo v zgornjem tuhinju. a že po nekaj

mesecih se je njegova šolniška kariera za vedno končala; zaradi začetka

vojne se je vrnil v ljubljano. Iz istega razloga se je za več let prekinila njegova

športna pot. medvojna leta je preživel kot uslužbenec na železnici. »leta

1940 sem na prigovarjanje prijatelja prestopil iz Ilirije v takratno železničarsko

športno društvo Hermes in to je kasneje, ko so ljubljano okupirali Italijani,

svojim članom pomagalo tako, da so nas zaposlili na železnici, kjer smo

bili kolikor toliko varni pred aretacijami in preganjanji.« dve leti je služboval v

črnomlju in iz tega obdobja se spominja tudi, kako je pestoval igralca radka

poliča raca. »V črnomlju smo se tisti, ki smo bili povezani z osvobodilno

fronto, dobivali pri poličevih. radko, racev oče, je bil tedaj v partizanih in

njegova žena ga je dvakrat obiskala. Vsakič se je potem rodil otrok; eden od

njiju je bil rac …«

takoj po vojni, junija 1945, mu je prišel pred oči razpis višje šole za telesno

kulturo v Beogradu, kamor je odšel na sprejemne izpite in jih opravil bolje

kot kdorkoli drug. še isto leto je tudi postal prvak jugoslavije v teku na 200

metrov. »slovenski atleti, za razliko od Hrvatov, ki so trenirali in tekmovali

za ndH (nezavisno državo Hrvatsko), in srbov, med vojno nismo trenirali

in tekmovali. tako smo se vključili v kulturni molk, ki ga je razglasila

osvobodilna fronta. zato je bilo veliko presenečenje, ko sem po vsega

nekaj mesecih treninga postal državni prvak.« ta naslov je v tekih na 100 in

200 metrov ter v štafetah, kjer je dosegel kar 18 državnih rekordov, osvojil

še večkrat. tudi na 200 in 300 metrov je večkrat izboljšal državni rekord. za

jugoslovansko reprezentanco je nastopil tridesetkrat, poleg londonskih

olimpijskih iger tudi na dveh evropskih prvenstvih pa na balkanskih in

sredozemskih igrah, meddržavnih dvobojih …

V Beogradu je ostal 20 let. V tem času je doštudiral na dIF-u (državnem

inštitutu za fizkulturo) in odslužil vojaško obveznost. resno je tekmoval do

leta 1952, kasneje pa le še občasno. leta 1953 je za nekaj mesecev odšel

na dodatno športno izobraževanje na švedsko. »znal sem kolikor toliko

nemško, in so me poslali. takrat sem obžaloval, da se nisem bolje naučil

nemščine. pred vojno me je treniral otto klein, po rodu avstrijec, ki je bil

nekakšen glavni atletski trener dravske banovine, kamor je tedaj spadal

precejšen del slovenije. znal je slovensko, a me je kot gimnazijca vprašal,

če bi se morda raje pogovarjal v nemščini. takrat smo bilo proti nemcem

že precej nastrojeni, in sem to zavrnil.«

še v času aktivne kariere in študija je poleg samega sebe treniral še vrsto

drugih atletov, sicer pa je bil kot profesor telesne vzgoje zaposlen v

jugoslovanski vojski, kjer je predaval na vojaških šolah in akademijah. V

letih 1960–1968 je bil selektor ženske državne atletske reprezentance. kot

strokovni opazovalec in sodelavec je bil prisoten na letnih olimpijskih igrah

v rimu, münchnu in montrealu ter na zimskih v Innsbrucku in sarajevu. leta

1965 se je z družino – poročil se je z dekletom, ki jo je poznal še iz otroštva

– vrnil v ljubljano. Vsa nadaljnja leta je bil dejavno vpet v atletiko kot sodnik,

trener, funkcionar, statistik … prav na področju statistike so njegove zasluge

izjemne: slovenska in jugoslovanska atletika bi brez številnih publikacij, ki

jih je pripravil, vedela o svojih koreninah veliko manj, kot ve. kot mojstra

tega področja so ga povabili k organizaciji olimpijskih iger v sarajevu l.

1984, kjer je s svojo izredno natančnostjo in organizacijskimi sposobnostmi

skrbel, da so bili rezultati in številni drugi podatki vedno pravočasno na voljo

novinarjem, funkcionarjem, javnosti ... kasneje je sodeloval še pri organizaciji

univerzijade v zagrebu, evropskega atletskega prvenstva v splitu in številnih

drugih tekmovanj.

marko račič je še vedno zelo dejaven pri organizaciji atletskih tekmovanj,

pripravlja svojo biografijo, ukvarja se z atletsko statistiko. na vprašanje,

kako je pri svojih letih tako čil, odgovarja, da so to geni. »moj oče je umrl

za pljučnico, star 93 let,« pravi. In pa zmernost: »ne ukvarjam se obsedeno

s športom, kot to počnejo mnogi moji znanci. nikoli nisem bil asket, a

nikoli tudi nisem v ničemer pretiraval. Vedno sem se držal načela svojega

predavatelja fiziologije, ki je zagovarjal 'zakon zmerne obremenitve'. tudi

kot atlet sem dal na tekmovanju vse od sebe, na treningu pa me ni kaj

dosti motilo, če so bili drugi boljši.«

»telovadbi« pa pripisuje zasluge, da je njegov spomin kljub letom še

vedno izvrsten: mnenja je, da ga je najbrž prav statistika, to nenehno

pretresanje podatkov, ohranila bistrega. Več kot dobro tudi ve, da za temi

na videz suhoparnimi številkami stojijo življenja ljudi, ki so se, podobno

kot on, strastno predajali svoji veliki ljubezni – atletiki. morda je prav

zato marko račič tako veder, pozitiven človek. tako ne more biti nobeno

presenečenje, da je med priznanji, ki krasijo njegov dom, tudi »odličje« z

napisom »najboljši dedi na svetu«.


»tekmoVali

smo celo pod

izmišlJenimi

imeni. Jaz sem si

omislil priimek

čičar, toreJ

sVoJ priimek,

prebran V

nasprotni

smeri …«

79


80

Olympic Athlete and Legend

mARKo RAčič

TExT: Marjan žiBerna

PHOTOgrAPHy: igor lapajne and MarKo račič’s privaTe archive

AMONg THE COUNTLESS MEdALS ANd PLAqUES TESTIFyINg TO

HIS LONg ANd ACTIvE LIFE, HIS LIvINg rOOM ALSO HOUSES A CUP

BEArINg THE INSCrIPTION “LEgENd”. IT WAS gIvEN TO HIM By “HIS”

SLOvENIAN ATHLETICS FEdErATION. ANd THAT IS WHAT MArKO

rAčIč TrULy IS – A LEgENd.

I have known him – at least by sight – for some 30 years now. When I was

still in primary school and the irresistible attraction of athletics was just beginning

to draw me in, I would often see Mr. račič in track and field stadiums

– a slim, silver-haired, lively man keeping a watchful eye over the competitions

to make sure that everything was in accordance with the rules and in

the spirit of fair play. In the following years, that was the environment where I

would frequently encounter him. In the last decade, our paths crossed much

less often, but whenever they did, I would regularly be astonished at how

little he had changed in the mean time; it was as if time had barely touched

him. When I stopped by at his home in the Ljubljana quarter of šiška at the

end of April, I noticed yet again how full of life he is. As usual, he had a heap

of plans and commitments in connection with athletics, the thing that

means most to him after his family.

On 25 April, Marko račič celebrated his 92nd birthday. He is the oldest surviving

Slovenian athlete who took part in the summer Olympics. As a member of

the yugoslav Olympic team, he competed in the 400m dash and the 4x400m

relay race in 1948 in London. “We travelled in style; we took the Orient Express

to Paris where we switched to a direct train to London. The train was loaded

onto a ferry to cross the Channel and bring us to our destination,” Mr. račič remembers

his journey to the Olympic games. But the post-war period was also

a time of shortages. “They told us that the food there wouldn’t be much good,

so we had to bring a few cardboard boxes of salami with us. But by the time

we opened the boxes a few days after our arrival in London, they were covered

in mould.” He also received rather unusual instructions from the national team

management on how he should run the race – he was told to run as fast as

he could from the very start in order to bring honour to the young country of

yugoslavia. “After 300m, my legs were so stiff that I wasn’t sure whether I would

even make it to the finish. But thanks to something close to a miracle, I finished

second and made it to the quarter-final.” While Mr. račič did not make it to the

next round of the competition, he is justifiably proud of his participation in the

Olympics. “It’s something that stays with you for the rest of your life. Wherever I

go, they call me an Olympian, even though I didn’t win a medal.”

He spent his childhood in a small house in Ljubljana’s rožna dolina quarter. He

had four siblings, and his father was the director of the Institute for Women’s

Handicrafts. Even as an 11-year-old boy, Marko was a member of the Sokol

gymnastics organisation. “In the summer, we sometimes did athletics. At one

100m race on the track in the football stadium behind where the filling station

stands today in vič, I achieved a good result and it was published in the

newspaper that reported about Sokol activities. Soon after, I was contacted by

an Ilirija coach – one of the three pre-war athletics clubs in Ljubljana – and I

started my training.My first appearance as an athlete was on my birthday in

1937. My father was not happy about it. I didn’t find much understanding at

the teachers’ training college I attended later either," he laughs, remembering

a difficult era long ago that we find hard to imagine today. We would even

compete under made-up names. I chose the surname čičar, which was my

own surname read backwards …” laughs Mr. račič, remembering a difficult

era long ago that we find hard to imagine today.

“In 1938, still in the youth team, I was the reserve runner for the yugoslav

national team competing in the 4x100m dash at the Balkan games in

Belgrade. I was almost expelled from school because of it. I wasn’t able to

come back home before school started, which was on 15 September in those

days. But I contacted drago Ulaga; at that time, he worked in Belgrade at

the Ministry of Public Health Education. Ulaga, the first Slovenian to have a

university-level education in sports, gave me a certificate that saved me from

expulsion. In the end, I was only reprimanded.”

After graduating from teachers’ training college, he found work in Zgornji

Tuhinj. But just a few months later, his brief teaching career was over forever;

he returned to Ljubljana when the war broke out. For the same reason, his

sports career was on hold for several years. He spent the war years working

for the railway. “In 1940, my friend convinced me to change from Ilirija to

Hermes, which was the railway’s sports club at the time. Later, when Ljubljana

was under Italian occupation, Hermes helped its members to get jobs at the

railway, where we were relatively safe from persecution and arrests.” For two

years, he worked in črnomelj; one of his memories from this time is holding the

baby who would grow up to become the actor radko Polič – rac. “In črnomelj,

those of us with connections to the Liberation Front would meet in the Polič

house. radko, rac’s father, had joined the partisans and his wife went to visit

him twice. After each visit, a baby was born; one of them was rac …”

Soon after the war, in june 1945, he noticed a call for applications published by

the college of physical education in Belgrade; he took the entrance examination

and scored higher than any other applicant. That very same year,

he became the yugoslav champion in the 200m dash. “Unlike Croats, who

trained and competed for the NdH (Independent State of Croatia), and Serbs,

Slovenian athletes didn’t train and compete during the war. It was our way

of joining the cultural embargo declared by the Liberation Front. So it was a

great surprise when I became the national champion after just a few months

of training.” He would win this title several times more in the 100m and 200m

dashes and in relay races, where he set 18 national records. He also set several

national records in the 200m and 300m dashes. As a member of the yugoslav

national team, he took part in thirty competitions, from the London Olympic

games and two European championships to the Balkan and Mediterranean

games, competitions against other national teams, etc.

He remained in Belgrade for 20 years. during this time, he finished his studies

at the National Institute of Physical Education and completed his military

service. He competed seriously until 1952 and occasionally after that. In 1953,

he was sent to Sweden for a few months for additional sports education. “I

could speak some german, so they sent me. I regretted then that I hadn’t learnt

more german. Before the war, my coach was Otto Klein, who was Austrian by

birth; he was more or less the leading athletics coach in the drava Banovina,

which covered a large part of Slovenia at the time. He could speak Slovenian,

but since I was in the upper secondary school, he asked me if I’d prefer to talk in

german. At that time, we were quite opposed to germans already, so I refused.”


during his active career and studies, he trained a number of other athletes in

addition to himself; later, he was employed as a professor of physical education

in the yugoslav army, lecturing at military schools and academies.

From 1960 to 1968, he was the selector of the women’s national athletics team.

As an expert observer and contributor, he attended the summer Olympic

games in rome, Munich and Montreal as well as the winter Olympic games

in Innsbruck and Sarajevo. In 1965, he returned to Ljubljana with his family; he

had married a girl whom he knew since they were children. In the following

decades, he remained actively involved in athletics as a referee, coach, official

and statistician. He made some extraordinary achievements in statistics; it

is largely owing to the countless publications he compiled that we know as

much about the history of Slovenian and yugoslav athletics as we do. As an

expert in this field, he was invited to participate in the organisation of the

Sarajevo Olympics in 1984. His unfailing accuracy and organisational abilities

ensured that the results and other relevant information were always quickly

made available to reporters, officials and the public. Later he also participated

in the organisation of the Universiade in Zagreb, the European athletics championship

in Split and many other competitions.

olympIC atHlete marko račič

we would eVen Compete under made-up names. I CHose tHe surname

čIčar, wHICH was my own surname read BaCkwards …” lauGhs mr.

račič, rememberinG a difficult era lonG aGo that we find hard to

imaGine today.

Marko račič remains highly involved in organising athletics competitions; he

is also working on his autobiography and still compiles statistics related to athletics.

When I marvel at how fit he is considering his age, he says it is all down

to good genes. “My father died of pneumonia at 93,” he tells me. He also owes

his fitness to moderation: “I don’t exercise as obsessively as a lot of the people I

know. I was never exactly ascetical, but I never overdid anything either. I have

always followed the principle of my physiology lecturer; he believed in ‘the law

of moderate loading.’ Even as an athlete, I would give it my all at competitions,

but I never minded if others beat me in training.”

The credit for his memory, still excellent despite his age, goes to “exercise” – he believes

that it is statistics, the constant sifting through piles of data, that has kept

his mind so sharp. He is also well aware that behind these numbers, so tedious at

first glance, there are the lives of people who shared his passion for athletics, their

greatest love. Perhaps that is why Marko račič is such a cheerful and positive

person. It is no surprise to find among the many cups and medals decorating his

home a plaque with the inscription “The World’s greatest grandpa”.

81


080


eka in šaman:

VrnIteV

na začetek

BesedIlo: marko frelih

FotoGraFIje Iz Venezuele: charles brewer carías

FotoGraFIje z razstaVe: rafael santana

FotoGraFIje predmetoV: arhiV fundaciJe cisneros

V sloVenskem etnoGraFskem muzeju Bo še do začetka septemBra 2012 odprta

VelIka Gostujoča razstaVa z nasloVom »orInoCo – IndIjanCI amazonskeGa deŽeVneGa

Gozda«. razstaVa je nastala V sodeloVanju s FundaCIjo CIsneros (Funda-

CIón CIsneros), kI razpolaGa z Izjemno muzejsko zBIrko predmetoV manj znanIH

etnIčnIH skupIn V VenezuelI. Iz nerVozneGa VsakdanjeGa sVeta, prepredeneGa z

dIGItalIzaCIjo In GloBalIzaCIjo, VzBudI Vstop V muzejske soBane skoraj sleHernemu

oBIskoValCu oBčutek, da se je znašel V čaroBnem okolju, V katerem prInašajo

predmetI, slIke In tekstI osrednje, zelo preprosto sporočIlo razstaVe: čloVek je

del naraVe, zato naj ŽIVI z njo V HarmonIjI!

83


eka In šaman: VrniteV na začetek

84

V spremenjenem stanju doŽIVI VIzIjo, V katerI

odpotuje V neznanI sVet onostranstVa In laHko

oBVladuje neskončne dImenzIje –

od podzemlJa do nebeških VišaV.

okoli 600 eksponatov je razstavljenih po sklopih, ki vodijo obiskovalca iz

enega prostora v drugega. najprej je predstavljeno naravno geografsko

okolje Venezuele, od koder izhajajo ljudstva, zastopana na razstavi. uvod

v srečanje z njimi je izjemno slikovita narava z nenavadnimi rastlinami in

živalmi. ta ljudstva spoznavamo po njihovih osnovnih značilnostih, tudi

po nakitu in barvanju obraza in telesa. nakit je tako kot glavnina eksponatov

narejen iz naravnih materialov. ker razstava omenja slavno reko, je

razumljivo, da je prikazan način ribolova in življenja na njej in ob njej. med

ročnimi izdelki prevladujejo košare in pladnji. Bogata paleta izdelkov je še

posebej zanimiva zaradi nenavadnih motivov, povezanih z mitološkimi

zgodbami. domačini stalno živijo v stiku z mitičnimi predniki in duhovi

pragozda. Vse se med seboj prepleta in takšno 'prepletanje' najdemo tudi

v pletarskih mojstrovinah.

na razstavi zagotovo pritegne največjo pozornost duhovni svet staroselcev,

ki je največkrat povezan s šamanskimi obredi. šaman ima glavno vlogo v

strukturi družbe. odgovoren je za njeno homogeno delovanje in rešuje vse

težave, ki se pojavijo od znotraj (npr. bolezni, prepiri) ali od zunaj (npr. napad

sovražnika). prav tako se 'spopade' z nevihto, grmenjem in drugimi naravnimi

katastrofami. odgovoren je za dobro letino in uspešen ulov. šaman je

tisti, ki pozna pot do duhov pragozda. za obred se vedno skrbno pripravi, še

posebej je natančen pri krašenju telesa in uporabi zdravilnih pripomočkov.

na razstavi so prikazani različni šamanski rekviziti in okrasje, med katerim

izstopajo t. i. pernate krone. sestavljene so iz pletene vlaknaste osnove, na

katero je pritrjeno perje svetih ptic: rumeno, rdeče in zeleno perje macawa,

oranžno tukanovo, zeleno papigino in črno perje curassowa. skozi trans, ki

ga doseže s pomočjo psihoaktivnih sredstev, kot je npr. rastlina jopo, stopi

v stik z bogovi in gozdnimi duhovi ter mitičnimi predniki. V spremenjenem

stanju doživi vizijo, v kateri odpotuje v neznani svet onostranstva in lahko

obvladuje neskončne dimenzije – od podzemlja do nebeških višav. šamanizem

ima med domačini v venezuelskem pragozdu zelo veliko arhaičnih

potez in je v marsičem podoben obredom nekdanjih šamanov v sibiriji. to

so tiste oblike (npr. plezanje na kozmično drevo, preobrazba v ptico), ki so

zelo univerzalne in jih pozna veliko starih kultur.

Harmonija pa ni prisotna samo v okolju, kjer živijo staroselci deževnega

pragozda, ampak zajema dimenzije celotnega vesolja. to ponazarja tudi

obred warime, ki ga pozna ljudstvo de’áruwa (piaroa). ob plesu in glasbi

pojejo o stvarjenju, poveličujejo rodovitnost narave in ji izražajo svojo

hvaležnost. V mističnem obredu se obračajo k mitološkim prednikom,

divjim prašičem. plesalci imajo celo telo prekrito z oblačili iz ličja, na glavi

pa konično pokrivalo, ki predstavlja divjega prašiča. obred izvajajo samo

moški. Ženske spremljajo nastop plesalcev z velikim navdušenjem, saj je to

osrednji dogodek za celotno skupnost, ki zagotavlja obilje v prihodnosti in

hkrati poveže vse prisotne z božanskimi silami prednikov.

na razstavi v slovenskem etnografskem muzeju je warime predstavljen v

zadnjem prostoru in obredna oblačila ustvarjajo videz negibnih statuet.

toda čim dlje jih gledaš, tem bolj si prepričan, da se bodo nevidni plesalci

vsak trenutek premaknili.


IVer and sHaman: a return to the beGinninG

86

river and Shaman:

A REtuRN to thE

BEGiNNiNG

TExT: MarKo frelih

PHOTOgrAPHy FrOM vENEZUELA: charles Brewer carías

PHOTOgrAPHy FrOM THE ExHIBITION: rafael sanTana

PHOTOgrAPHy OF ExHIBITS: cisneros foundaTion archive

UP UNTIL EArLy SEPTEMBEr 2012, THE SLOvENE ETHNOgrAPHIC

MUSEUM WILL BE HOSTINg AN ExTENSIvE TOUrINg ExHIBITION

ENTITLEd “OrINOCO – INdIANS OF THE AMAZON rAINFOrEST”. THE

ExHIBITION WAS CrEATEd IN COOPErATION WITH THE CISNErOS

FOUNdATION (FUNdACIóN CISNErOS), WHICH HOLdS AN

ExTrAOrdINAry MUSEUM COLLECTION OF OBjECTS FrOM A NUMBEr

OF LESS WELL KNOWN ETHNIC grOUPS IN vENEZUELA. STEPPINg OUT

FrOM THE NErvE-WrACKINg, dIgITAL, gLOBAL WOrLd OF TOdAy ANd

INTO THE MUSEUM rOOMS, vISITOrS FEEL AS THOUgH THEy HAvE

ENTErEd A MAgICAL ENvIrONMENT IN WHICH OBjECTS, IMAgES ANd

TExTS COMMUNICATE THE CENTrAL MESSAgE OF THE ExHIBITION. THE

MESSAgE IS vEry SIMPLE: PEOPLE ArE A PArT OF NATUrE, SO THEy

SHOULd BE LIvINg IN HArMONy WITH NATUrE.

There are some 600 objects exhibited in sections that guide the visitor from

one room to the next. First we are introduced to the natural and geographical

environment of venezuela, the home of the peoples represented in the

exhibition. The picturesque nature, filled with unusual plants and strange

animals, serves as the introduction to the ethnic groups of venezuela. We

learn about them through their basic characteristics, including the jewellery

they wear and the style in which they paint their faces and bodies. Like the

majority of exhibits, the jewellery is made of natural materials. Since the title of

the exhibition refers to the famous river, it is understandable that fishing and

the way of life on the river are also depicted. Among the handmade artefacts,

baskets and trays are the most commonly represented. The wide array of

objects is made particularly interesting by the unusual motifs connected with

various mythological stories. The natives have remained in touch with their

mythical ancestors and the spirits of the rainforest. Everything is intertwined,

and this type of intertwining continues in the masterpieces of weaving art.

The most interesting thing to discover at the exhibition is undoubtedly the

indigenous people’s spiritual world, which typically includes shamanic rituals.

The shaman plays the most important part in the structure of the society. He is

responsible for its homogeneity and solves any problems stemming from the

inside (e.g. illnesses, arguments) or the outside (e.g. enemy attack). The shaman

will also “deal with” storms, thunder and other natural disasters. He is responsible

for a good harvest and successful hunting. The shaman knows how to

communicate with the spirits of the rainforest. He always prepares meticulously

for any ritual and is particularly careful when it comes to decorating the

body or using medicine. The exhibition includes a number of shaman’s tools


and decorations, among which the feather crowns are particularly stunning.

These crowns consist of a base made of woven fibres, to which feathers of sacred

birds have been attached: yellow, red and green macaw feathers, orange

toucan feathers, green parrot feathers and black curassow feathers. Using psychoactive

substances such as the yopo plant, the shaman goes into a trance

and is able to contact gods, spirits of the forest and mythical ancestors. In this

altered state, he experiences a vision in which he travels into an unknown

world, into the beyond, where he has the power to control endless dimensions

from the nether world to the heavens. The shamanism that is practiced in the

ethnic groups of the venezuelan rainforest has many archaic characteristics;

in many ways, it is similar to the rituals once performed by shamans in Siberia.

These rituals (e.g. climbing the cosmic tree, transformation into a bird) are

highly universal and typical of many ancient cultures.

There is harmony in the environment inhabited by the indigenous rainforest

peoples; it is the same harmony that encompasses the dimensions of the entire

universe. This is symbolised in the Warime ritual performed by the de’áruwa

(Piaroa) people. Accompanied by dancing and music, they sing about creation,

praise the fertility of nature and express their gratitude to nature. In this

mystical ritual, they also address wild boars, their mythological ancestors.

The dancers cover their bodies with bast clothing and wear conical hats on

their heads. The hats represent wild boars. The ritual is performed solely by

men. The women watch the dancers with great enthusiasm – this is an event

of the highest importance for the whole community; it ensures that they will

continue to live in abundance and establishes a connection between people

and the divine forces of their ancestors.

rIVer and sHaman: a return to the beGinninG

at tHe exHIBItIon In tHe sloVenIan

etHnoGrapHIC museum, warIme

Is presented In tHe FInal room,

wItH rItual ClotHInG GIVInG tHe

appearanCe oF motIonless statues.

the lonGer you spend lookinG

at them, howeVer, the more

you are conVinced that the

inVisible dancers are Just

about to burst into moVement.

87


086

BesedIlo In FotoGraFIje:

dr. metoda kokole (zrc sazu)

iGor lapaJne (zrc sazu)

Violinist

Giuseppe

tartini

ponos pirana


na skrajnem juGozaHodnem delu sloVenIje, kjer se modrI

ValoVI jadranskeGa morja zaGanjajo V Bele skale nasIpoV,

se dVIGuje starodaVno mesto pIran. zGodnejše naselje je

sVojo današnjo oBlIko doBIlo V času, ko je mesto še sodIlo

pod upraVo Beneške repuBlIke, kI je trajala od konCa 13.

stoletja do leta 1797. piran z zaledJem Je še danes uradno

dVoJezično sloVensko-italiJansko mesto.

prav beneška arhitektura in kulturni vplivi so

mu dali odločilen pečat, ki je na vsakem koraku

viden še danes. tipično mediteransko mesto je

stisnjeno na ozek jezik kopnine in s svojimi ozkimi

ulicami in strminami, ki vodijo do osupljivih

razglednih točk, je povečini uspelo ohraniti svoje

kulturnozgodovinsko bogastvo, ki privablja

številne obiskovalce iz celega sveta.

V tem mestu se je v zatonu zlate dobe beneškega

časa rodil Giuseppe, četrti otrok mestnega

veljaka, uspešnega trgovca in lastnika več posesti

v bližnjem strunjanu, Giovannija antonia

tartinija po rodu iz Firenc, in njegove piranske

žene Catterine, rojene zangrando. krščen je bil

8. aprila 1692 v tedaj novozgrajeni krstilnici ob

zvoniku in bogato opremljeni župni cerkvi sv.

jurija, ki se dviga na vrhu griča visoko nad impozantnimi

loki obokov obzidanega morskega

VIolInIst Giuseppe tartini

obrežja. V družinski hiši tik ob starem notranjem

mestnem pristanišču je Giuseppe tartini, ki se

je pozneje neizbrisno zapisal med najslavnejše

glasbenike svojega časa, preživljal svoja brezskrbna

otroška leta.

Velika hiša, ki jo je prav glasbenikov oče razširil

v današnjo velikost, še danes kraljuje med pomembnimi

mestnimi stavbami na osrednjem piranskem

trgu, urejenem na notranjem mestnem

pristanišču, ki je bilo leta 1894 zasuto. V okviru

velikopotezno zasnovanih prireditev ob dvestoti

obletnici rojstva najslavnejšega meščana, »prve

violine evrope«, »učitelja narodov«, skladatelja

in glasbenega misleca so novi trg poimenovali

tartinijev trg in na njem postavili violinistov bronasti

kip. tartini ima vse od takrat prvenstvo med

kulturnimi poudarki, ki jih vsak obiskovalec zazna

ob prihodu v staro mestno jedro pirana.

89


VIolInIst Giuseppe tartini

90

Hiša tartini, danes sedež skupnosti Italijanov Giuseppe

tartini piran, je lepo obnovljena in gosti

za javnost odprto spominsko sobo, posvečeno

Giuseppu tartiniju. za to skrbi pokrajinski muzej

»sergej mašera« piran. V njej so poleg ene od

ohranjenih mojstrovih violin še nekateri osebni

predmeti in več dokumentov, izposojenih iz

zbirk pokrajinskega arhiva. zadnji hrani velik

del glasbenikove korespondence in njegovih

spisov o glasbi. med njimi so tudi nekatera dela,

ki so bistveno vplivala na razvoj evropskega

violinizma v 18. stoletju.

tudi sosednja cerkvica sv. petra se od tartinijevega

časa ni mnogo spremenila, in če se

desno od nje po ozki kamnito tlakovani ulici

povzpnemo nekaj deset metrov, smo že pred

vhodom v starodavni samostan, v katerem še

danes domujejo mali bratje iz reda sv. Frančiška.

slikovit križni hodnik in ob njem ležeča cerkev

sta prav taka, kot ju je poznal mladi Giuseppe

tartini, ki se je tam nedvomno večkrat mudil s

svojim uglednim in premožnim očetom; ta je

postal leta 1699 zaščitnik tega samostana in

pridobil pravico do družinske grobnice, ki se

nahaja v sredini cerkvene ladje.

Giuseppe tartini je bil vse življenje na razne

načine povezan s tem redom. oče ga je

prvotno namenil za redovnika ali duhovnika, a

se je ognjeviti mladenič, ki je bil pri šestnajstih

letih poslan v padovo, raje odločil za neduhovno

življenje. slovel je kot odličen mečevalec.

pri osemnajstih letih se je poročil, zaradi česar

je moral zbežati. zatekel se je v minoritski

samostan v assisiju, kjer se je posvetil glasbi in

violini. prav njegova izvrstna igra na to glasbilo

mu je v naslednjih letih pomagala iz anonimnosti

v vrh evropske glasbene elite. ustalil se

je v padovi, kjer je z izjemo triletnega premora

v pragi deloval kot violinist, učitelj, skladatelj in

glasbeni mislec vse do smrti leta 1770. pokopan

je v padovi.

Giuseppe tartini je pustil neizbrisen pečat v

evropski glasbeni kulturi predvsem kot inventivni

virtuoz na violini in pedagog. njegovo šolo

so spoštljivo imenovali »šola narodov«, saj je

imel poleg italijanskih tudi učence iz Francije,

nemčije, dalmacije itd. ustvaril je blizu 400

del za violino, predvsem koncertov in sonat,

med katerimi je zagotovo najslavnejša tista, ki

jo spremlja romantično obarvana zgodba o

nadnaravnem izvoru, Vražji trilček, ki naj bi ga

tartini zapisal na podlagi sanj, v katerih mu je

leta 1713 sonato zaigral sam vrag.

Veliki violinist ni nikoli pozabil rodnega pirana

in družine. z bratom in predvsem nečakom si je

bolj ali manj redno dopisoval in jima z oporoko

zapustil svoje imetje. zato se danes v piranu

nahaja bogata zapuščina njegovih rokopisov,

korespondence in teoretskih razprav, ena od


VIolIna, na katero je zelo Verjetno IGral tudI tartInI, je danes eksponat

V tartInIjeVI spomInskI soBI, za njeno VItalnost pa redno skrBI mladi

sloVenski Violinist žiGa faGanel in z nJo občasno tudi nastopa.

njegovih violin ter nekaj osebnih predmetov.

tartinijeva glasbena dela so ostala v arhivu

padovanske bazilike oz. pri njegovih učencih.

mesto piran je seveda na svojega slavnega

meščana in glasbenika ponosno in njegovo prisotnost

je zaznati na vseh nivojih. po Giuseppu

tartiniju se imenujeta osrednji trg s spomenikom

in njegova rojstna hiša, v imenu ga nosi

skupnost Italijanov v tem mestu, prav tako ena

od osrednjih mestnih kulturnih ustanov Gledališče

tartini, obiskovalci lahko bivajo v Hotelu

tartini, kjer pijejo čaj iz tartinijevih skodelic in si

nazdravijo z vinom znamke Giuseppe tartini, ali

pa si v čokoladnici na tartinijevem trgu kupijo

slastne praline linije Giuseppe tartini.

za prisotnost duha osebnosti in glasbe Giuseppa

tartinija med meščani in obiskovalci najzvesteje

skrbi že imenovana skupnost Italijanov, ki od leta

1996 vsako leto v aprilu in vse do poletnih mesecev

pripravlja sklope prireditev omaggio a tartini

– poklon tartiniju. te obsegajo od koncertov, razstav,

strokovnih srečanj do otroških delavnic. sicer

pa poleti redno poteka tudi glasbeni festival tartini.

poleg najširši publiki namenjenih prireditev

se je tartinija od leta 1992 že trikrat še posebej

spomnila tudi muzikološka stroka. osrednja znanstvena

ustanova, ki se ukvarja s starejšo glasbeno

dediščino, muzikološki inštitut zrC sazu, bo

tako v letu 2013 ponovno priredil mednarodno

študijsko srečanje, namenjeno razpravi o stanju

raziskav življenja in dela Giuseppa tartinija.

VIolInIst Giuseppe tartini

še posebno živahno je v piranu letošnje leto, saj

vse kulturne ustanove v mestu združene praznujejo

okroglo 320. obletnico rojstva Giuseppa

tartinija. V aprilu se je že zvrstila vrsta dogodkov,

koncerti, predstavitev novonapisanega

romana o tartiniju, odprtje številnih razstav

itd., ki domačine in obiskovalce opozarjajo na

Giuseppa tartinija. koncerti se nadaljujejo v poletnih

mesecih in v načrtu je prenova spominske

sobe pa izdaja Cd-ja s tartinijevo glasbo itd.

ponos in spomin na Giuseppa tartinija v piranu

živita in se bosta nedvomno uresničevala v

najrazličnejših oblikah tudi v prihodnosti.

91


92

The violinist giuseppe Tartini –

thE PRidE of PiRAN/PiRANo

TExT: MeToda KoKole, phd (Zrc saZu)

PHOTOgrAPHy: igor lapajne (Zrc saZu)

At the southwesternmost point of Slovenia, where

the blue waves of the Adriatic Sea caress the white

rocks of the reinforced shore, stands the ancient

town of Piran/Pirano. The earlier settlement grew

into its current form during the time between the

late 13th century and 1797 when the town was

still governed by the republic of venice. Piran and

its surroundings have survived as a bilingual area

until the modern day, with Slovenian and Italian

as the official languages. It was the venetian

architecture and cultural influences that gave the

town its characteristic nature and appearance that

still define it today. A typical Mediterranean town,

Piran is crowded on a small peninsula, its narrow

streets leading up a steep slope that rewards the

visitors with breathtaking panoramic views. For

the most part, the town’s wealth of cultural and

historical heritage have survived and still attract

visitors from all over the world.

It was in this town, during the decline of the

golden venetian age, that giuseppe was born as

the fourth child of giovanni Antonio Tartini and

his wife Catterina, née Zangrando, who was from

Piran. Born in Florence, giovanni Antonio, a successful

merchant and owner of several properties

in the nearby Strunjan, became an important

citizen of Piran. His son giuseppe was christened

on 8 April 1692 in the newly built baptistery next

to the bell tower and the richly decorated parish

church of St. george. The church stands on the top

of the hill, rising high above the imposing arches

of the sea shore embankment below. The Tartini

family home was situated at the old inner harbour,

and this is where giuseppe Tartini, who would later

join the ranks of the most renowned musicians of

his time, spent his carefree childhood years.

Even in the present day, the large building – expanded

to its current size by the musician’s father

– continues to dominate the important town

buildings in the central Piran square, opened in

1894 on the place of the drained old inner harbour.

As part of the extensive celebrations commemorating

the 200th birth anniversary of Piran’s most

famous inhabitant, “the first violin of Europe”, “ the

teacher of nations”, composer and music theorist,

the new square was named after Tartini and a

bronze statue of the violinist was unveiled there.

Ever since, Tartini has been the main focus of the

many cultural highlights that visitors cannot fail to

notice when entering the old town centre of Piran.

Today, the Tartini’s old home is the seat of the Italian

Community “giuseppe Tartini” of Piran; it has

been beautifully renovated and houses a memorial

room dedicated to giuseppe Tartini. The memorial

room is managed by the “Sergej Mašera” regional

Museum of Piran. In addition to one of the preserved

violin, once played by the virtuoso Tartini, the room

exhibits include also some of his personal items and

a number of original documents on loan from the

regional Archives, keeper of a number of Tartini’s

letters and writings about music. Some of these writings

have fundamentally affected the development

of European violinism in the 18th century.

The neighbouring church of St. Peter has not

changed much since Tartini’s days either; a walk up

the narrow paved street to the right of the church

leads to the entrance of the ancient Minorite

monastery still inhabited by the monks. The picturesque

cloister and the church situated next to the

monastery still look exactly as they did in Tartini’s

time. giuseppe was probably its frequent visitor as

his wealthy and influential father became in 1699

one of the monastery’s benefactors, gaining thus

the right to the family tomb located in the middle

of the nave.

Throughout his life, giuseppe Tartini was in various

ways connected to the Order of the Minorites.

Initially, his father intended him for church, but the

fiery young man, sent by his family to Padua at sixteen,

rather chose a secular life. He was renowned

for his fencing and at eighteen he married and

was consequently forced to escape from Padua. He

hid in the Minorite monastery in Assisi, where he

focused on music and violin. due to his virtuosity

on violin he rose from complete anonymity to the


very top of the European music elite in the following

years. Tartini eventually settled down in Padua,

where – except for a three-year stay in Prague – he

continued to work as violinist, teacher, composer

and musical theorist until his death in 1770. He is

buried in Padua.

giuseppe Tartini has left a deep imprint on the European

music culture. He was especially renowned

as an inventive virtuoso on his instrument and a

pedagogue. His school was revered as “the school

of nations” as beside Italian students he had pupils

from France, germany, dalmatia, etc. He wrote

close to 400 compositions for violin, prevailingly

concertos and sonatas. The most famous of the

latter is undoubtedly the devil’s Trill, according to

the a romantic legend of its supernatural origin,

composed in 1713 after Tartini had allegedly dreamt

of the devil himself playing for him this sonata.

The great violinist never forgot his native Piran

and his family. He regularly corresponded with his

brother and especially his nephew, bequeathing

him his worldly possessions. This is why Piran can

boast today with a rich legacy of Tartini’s manuscripts,

letters and theoretical discussions, one

of his violins and several personal items. Tartini’s

musical works, however, remained in the hands of

his pupils and employers and are now kept in the

archives of the Paduan Basilica.

tHe tartInI FamIly Crypt In tHe CHurCH of st.

francis (sV. frančišek) near the minorite

monastery.

The town of Piran is justly proud of its famous

‘son’ and musician. giuseppe Tartini’s presence

can be felt everywhere. The main town square is

named after the musician and is dominated by

his bronze statue. His birth house is called the Tartini

House, and he gave name to the local Italian

community. The Tartini Theatre is one of Piran’s

leading cultural institutions. Meanwhile, visitors

to the town can stay in the Hotel Tartini, drink

tea from Tartini cups, toast with giuseppe Tartini

wine or buy delicious guiseppe Tartini pralines

from the chocolate shop in Tartini square.

The spirit of Tartini’s personality and music has been

most faithfully kept alive by the Italian Community

“giuseppe Tartini”. Since 1996 this institution has

been organising the Omaggio a Tartini – Homage

to Tartini, a festival that runs from April through the

summer months and comprises countless concerts,

exhibitions, lectures and children’s workshops. Additionally,

the Tartini Festival of Music is held every

summer. Setting aside events aimed at the general

public, Tartini has been since 1992 at the focus of

already three scholarly meetings. Another international

musicological conference dedicated to the

state of research on giuseppe Tartini’s life and works

is planned for 2013 by the Institute of Musicology of

the Scientific research Centre of the Slovenian Academy

of Sciences and Arts – the leading institution

specialised in early music heritage in Slovenia.

This year giuseppe Tartini is in special focus of

various cultural institutions of Piran as they have

joined forces to celebrate the 320th anniversary of

his birth. April has already seen a number of events,

concerts, a presentation of a new novel about

Tartini, several exhibitions, etc., all of which keep

the memory of Tartini alive among inhabitants

of Piran and visitors alike. The concerts are set to

continue in the summer months. There are plans

for the renovation of the memorial room, and a

new Cd with Tartini’s music is to come out soon.

giuseppe Tartini is the pride of Piran and a memory

of this illustrious musician is more than alive and

will undoubtedly continue in various ways also in

the future.

93


092

Razbiti santorinski stereotipi

V Iskanju

»atlantide«

kar pomnim, sem Vedno potoVal

in odkriVal sVet V tako imenoVani

»low budGet ruzak« izVedbi, pa

naj je šlo za boliVijsKi altiplano ali

buenos aiRes na zahoDu, potepanje po

sulawesijsKih gozDoVih in KitajsKih

puščaVsKih RoKaVih puščaVe gobi na

VzhoDu in nič DRugače tuDi po eVRopi.

BesedIlo In FotoGraFIje: Jože balas


azBItI santorInskI stereotipi

96

tokrat sVa sI s prIjateljICo lIlI na tak načIn prIVoščIla tudI santorInI, le da sem namesto ’ruzaka’ Vzel star koVček na koleščkIH,

prI tem pa pozaBIl sVoje utrujene trekInG superGe zamenjatI z BelImI sandalI – in že zaradi teGa sem močno izstopal med

potniki V letališki čakalnici, čepraV si teGa res nisem želel.

santorini je res sanjski, vsaj tako se ga prodaja od 70. let, še posebej pa nekje

od 80. let prejšnjega stoletja, ko je film sommer lovers povzročil pravo invazijo

generacije mladih, ki so kot začarani iskali po otoku romantične kraje, na

katerih se je darryl Hannah ljubila s svojimi soigralci. In ni minilo dosti časa,

ko je santorini zavladal kikladskemu otočju. seveda se ta razcvet ne more in

se tudi ne bo mogel nikoli primerjati z razcvetom skrivnostne minojske kulture,

ki je nekoč cvetela na tem otoku, da ne govorimo o ugibanjih, da naj bi

prav ta vulkanski otok predstavljal zadnje ostanke legendarne atlandite, če

že ni celo kriv za njeno uničenje in izginotje. no, sam vulkan je še vedno živ,

zadnji izbruh, pa sploh ne tako tragičen, se je zgodil pred desetletji, danes pa

se na njegovem kraterju brezksrbno, a množično drenjajo turisti, ki v gosjem

redu in pri skoraj 40 stopinjah dokaj neprijetne vročine dobesedno šibajo

gor in dol, pozirajo in se celo sončijo, tlačijo kamne v žepe in že hitijo nazaj v

majhno pristanišče, da ne zamudijo svoje ladje, trajekta ali pa kakšnega večjega

čolna, ki vozi po točno določenem urniku in zamudnikov prav nič ne

tolerira. od tam hitijo na thirasio, kjer si tisti najbolj utrujeni lahko za kakšno

uro oddahnejo in mogoče celo kaj pojejo v kakšni od ne prav avtentičnih in

prijetnih restavracij na obali; drugi pa se lahko sami ali pa s pomočjo osličkov

povzpnejo na kaldero otoka, od koder se razprostira prelep razgled na star

vulkanski krater celotnega otoka oziroma na tisto, kar je po tisti nesrečni

ekploziji pred tisočletji od njega še ostalo. In če se te male restavracije ne

morejo ravno pohvaliti s svežimi ribami in ostalimi morskimi specialitetami

– v vasi je namreč ne samo premalo ribičev, ampak tudi prebivalcev –, da

bi lahko nalovili in nahranili takšne trume turistov, ki se vsakodnevno valijo

v to malo pristaniško mesto, se malo bolj skromni turist lahko zadovolji tudi

s prijetno ledeno ohlajenim pivom in preprostim girosom, kljub velikemu

ladijskemu prometu pa tudi s kristalno čisto vodo, ki odlično regenerira pregreto

telo. tako kot mali therasia tudi santorini glede na število turistov sam

enostavno ne premore zadostiti vsem potrebam po gurmanskih užitkih,

zato se velika večina hrane vozi tja s celine in okoliških otokov. domačini

se, če se že morajo, raje ukvarjajo s turizmom in njegovimi derivati kakor s

kakšno drugo dejavnostjo, saj enostavno ne morejo konkurirati grosističnim

»uvoznikom«. zato ne bodite presenečeni, če se bodo na vašem krožniku

znašle odmrzneje ribe, raki, hobotnice ... restavracije in gostilne, ki bi

gostom lahko ponudile dnevno sveže ulovljene »domače« ribe, je namreč

neverjetno težko najti. mogoče še najlažje pri kakšnem domačinu ali pa v

manjšem družinskem penzionu, sveže ulovljene so namreč prodane že za

celo sezono vnaprej prestižnim restavracijam in hotelom. enako je z ostalo

hrano, saj kakšnega razširjenega poljedelstva ni opaziti na obronkih vulkana,

niti kmetij ne ali pa bog ne daj prašičjih ali kurjih farm – te bi se v tej vročini

prej zavohale; tovrstno meso je namreč kar pogosto tako na jedilnikih kot

tudi na samih krožnikih. edino, kar je opaziti, so nasadi paradižnika – ta s santorinija

naj bi dosegel svetovno slavo – in vinska trta; vinogradov je kar nekaj,

zelo urejenih, napisi ob cestah vabijo v različne vinske kleti raznovrstnih

vsebin. drugače pa je santorini poln lokalov, kjer ponujajo različne specialitete

in še enkrat specialitete; in tu velja tako kot povsod po svetu za nasvet

vprašati lokalce, saj je »turist trap« lokalov enostavno preveč, tako cenovno

kot tudi po kvaliteti. In kadarkoli sva se ravnala po nasvetu domačinov, sva

jedla dobro in tudi poceni, in kadakoli sva lokal izbrala brez pomisleka, sva

bila lačna in praznih žepov. kljub stereotipu, da je prehrana na santoriniju

pregrešno draga, je to še en stereotip, ki ne velja. Veliko je lokalov, kjer se

da jesti zelo dobro, celo odlično, pa se cene bistveno ne razlikujejo od

povprečnih cen pri nas. Že samo dejstvo, da ne jeste ob glavni ulici, ampak

se zapeljete v sosednjo vas, kjer turistov skorajda ni, pomeni, da takega izleta

ne boste nikoli pozabili.

santorini je seveda znan tudi po svojih vulkanskih črnih plažah. posebnost

jim daje že omenjeni vulkanski pesek, ki pa ga seveda ni na vsaki plaži. največja

in menda najbolj znana plaža je ’šodrasta’, nekatere so tudi kamnite,

in kaj hitro te lahko nepredvidljvi morski valovi položijo po tleh. na teh

plažah se ponavadi niti ne gnete toliko turistov, kot bi človek pričakoval

po predhodnem jutranjem ogledovanju, so pa seveda urejene nekako po

cenovnih razredih. sem spadajo oblazinjena ležišča z mizicami, obvezno

senco, »tlakovanimi« potmi ipd.


santorInI je V prVI VrstI turIstIčen

otok, od teGa ŽIVIjo njeGoVa slaVa

In VečIna preBIValstVa pa tudI tujCeV.

in brez skrbi, tudi tam se da

prežiVeti dopust sorazmerno

poceni, kar razbiJa še en

stereotip o tem sanJskem otoku.

97


azBItI santorInskI stereotipi

98

In ker je poleti ponavadi peklensko vroče, bife pa je šele čez cesto, imate

na voljo zvonec, ponekod tudi telefon, in vaša ohlajena bira je v trenutku

pri vas. seveda pa obstajajo tudi malo manj prestižne plaže, preproste,

brez osnovne »infrastrukture«, zato pa daleč od ponorelega sveta.

In čeprav se zdi, da je santorini eno samo veliko turistično naselje, predstavljajo

največjo nevarnost, da se zataknete v kakšni zakotni ulici, prav

turisti s plavajočih hotelov, pravih križark, ki se drenjajo v pristanišču pod

pečinami. domači vodniki jih s čolniči, avtobusi, pa tudi z osli tako rekoč

od zore do mraka prevažajo do pečin, na katerih domujejo značilne bele

vasice Fira, Imeroviglija in oia. ozke ulice se spremenijo v počasni multinacionalni

gosji red, fotografiranje kakšnega portala ali pa zanimivega detajla

ulice postane misija nemogoče. polne so ulice, polne gostilne, restavracije

in ’kafiči’, polne so ’štacune’. takrat se zdi, da je še najbolje, da si poiščete

hladno senco v eni od 120 cerkva na otoku.

pred ogledom mestnih znamenitosti vrh kaldere se splača najprej pogledati

v pristanišče, kjer se proti popoldnevu sidrajo ogromne križarke

in napovedujejo, da se je neznosno pretesnih ulic oie najbolje izogniti;

nekaj prostih motivov je le še pod milim nebom, pa še ta se že kakšno

uro pred sončnim zahodom tudi zagrne. strehe, balkoni, zidovi, terase

so namreč zasedeni do zadnjega centimetra, čakajoč, da sonce potone v

noč in utopi še en zgrešen in zavajajoč stereotip. skratka, zaradi sončnega

zahoda vam res ni treba hoditi na santorini. pa tudi zaradi rajskih plaž

ne, tudi ne zaradi pristne grške kulinarike, sirtakija ... ampak kot sem že

omenil, vse je stvar osebnega okusa; in ne pozabite, da vam v tem trenutku

daje napotke nekdo, ki se za to pot ni niti primerno obul. Imate torej

vsaj en dober razlog, da me ne jemljete resno in vseeno odkrijete svojo

»atlantido« v njenem popolnem blišču in slavi.

Vendar pa vas santorini lahko vseeno preseneti s svojo preprostostjo, saj

ponuja tudi nekaj vsakdanjega zadovoljstva in užitkov. Že sama perisa,

njene plaže veljajo za ene najlepših, je pravo olajšanje in nasprotje

»industrijskim« mestom na vrhu kaldere; če pa z glavne ceste zavijete

malo na slepo, se lahko na snežno belih ulicah pyrgosa počutite celo

osamljeno. kakor koli, tam imajo tudi kulinarične zanimivosti popolnoma

drugačen okus. In če hočete pobegniti stran od gneče, vas lahko stranske

ceste čisto po naključju pripeljejo do prijaznih domačinov, ki se še vedno

preživljajo na način, kot so se preživljali njihovi dedi, res pa je, da jih je le

še za vzorec. In te poti vas lahko na koncu presenetijo še s kakšno drugo

znamenitostjo, pa naj si bodo to kakšne skrite in neobljudene plaže,

snežno bele crekvice, ostanki mogočnih mlinov na veter, osamljenih

zaselkov ... Vendar ne pričakujte preveč: santorini je v prvi vrsti turističen

otok, od tega živijo njegova slava in večina prebivalstva pa tudi tujcev. In

brez skrbi, tudi tam se da preživeti dopust sorazmerno poceni, kar razbija

še en stereotip o tem sanjskem otoku.


Breaking the Santorini

Stereotypes

oN thE SEARch

foR “AtlANtiS”

TExT ANd PHOTOgrAPHy: jože Balas

For as long as I can remember, I have always done my world travelling and

exploring the low budget way, with a backpack on my back, regardless of

whether I was going to Altiplano or Buenos Aires in the West, discovering

the forests of Sulawesi or the Chinese parts of the gobi desert in the East

or simply wandering around Europe. This time around, my friend Lili and I

went backpacking to Santorini, except that I replaced my backpack with an

old suitcase on wheels. Unfortunately, I had neglected to replace my worn

out trekking shoes with white sandals, which made me stick out like a sore

thumb from the remaining passengers waiting at the airport gate even

though that was the last thing I wanted.

Santorini has been marketed as a dream paradise ever since the 1970s, but

even more so since the 1980s when the film Summer Lovers caused a veritable

invasion of a whole generation of young people who would wander around the

island in a daze, looking for the romantic locations where daryl Hannah had

made love to her co-stars. It did not take long for Santorini to become the most

popular destination in The Cyclades. Obviously, this boost in popularity does

BreakInG tHe santorInI stereotypes

not even come close to the boom of the mysterious Minoan culture that once

flourished on the island. There are also several theories claiming that the volcanic

island of Santorini is actually what remains of the legendary island of Atlantis

or that an eruption of the Santorini volcano was what caused the destruction

and disappearance of Atlantis. The volcano is still active today, although it last

erupted (with only minor consequences) some decades ago, and its crater is now

surrounded by endless queues of carefree tourists. Ignoring the unpleasant 40°

C heat, they race up the hill and pose for a photo or even sunbathe for a while;

then they stuff a few rocks in their pockets and rush back to the small harbour

in order to catch their ship, ferry or even just a large boat that runs on a tight

schedule and has no time to wait for latecomers. From there, tourists hurry on to

Therasia, where the most tired among them take an hour to rest and maybe get

something to eat in one of the none too authentic or pleasant restaurants along

the shore. Others climb, either on their own or with the help of rented donkeys,

up to the caldera, which offers wonderful views of the island’s old volcanic crater

or rather what is left of it after that destructive eruption thousands of years ago.

There are not enough fishermen – or even inhabitants in general – in Therasia

to bring in the amount of fresh fish and other seafood that would be required

to feed the hordes of tourists coming in to this tiny harbour town every day. But

even so, the ice cold beer and simple gyros on offer in the small local restaurants

should be enough to satisfy any but the most demanding of tourists. Add to this

the refreshing water that has remained crystal clear despite the heavy ship traffic

and you have everything you need to regenerate your overheated body. Much

like the tiny Therasia, Santorini gets far too many tourists to be able to satisfy

their search for gourmet pleasures, so the majority of the food is brought in from

the mainland and the neighbouring islands. If they have no other choice, the

locals prefer to work in tourism and related branches rather than in any other

industry, since it is virtually impossible to compete with the wholesale “importers”.

99


BreakInG tHe santorInI stereotypes

100


don’t be surprised if you are faced with defrosted fish, crab and octopus on

your plate. It is incredibly difficult to find a restaurant or tavern that is able to

serve daily fresh, locally caught fish to its guests. your best chance is probably

with a local or a small family inn, but most of the freshly caught fish is sold

to the prestigious restaurants and hotels in advance for the entire season.

The same goes for other kinds of food; there are hardly any fields or farms

to be seen on the slopes of the volcano. There are no pig or poultry farms

either (you would definitely be able to smell them in this heat), even though

pork and chicken are frequently served and consumed here. The only things

you do see are fields of tomatoes – Santorini tomatoes are world famous

– and a considerable number of well-maintained vineyards, with roadside

signs advertising various wines and wine cellars. Santorini is bursting at the

seams with restaurants and taverns offering various “local specialities”. Like

anywhere else in the world, the best thing to do if you want to avoid the

overpriced, low quality tourist traps is to ask a local for a recommendation.

Every time we followed the locals’ advice, we enjoyed a good meal at a low

price, while choosing a random tavern without consulting anybody inevitably

resulted in an empty stomach and empty pockets. despite this, the claim

that restaurants on Santorini are hugely expensive is another stereotype

that is simply not true. There are plenty of places where you can find a good

– even great – meal at a price no different to the average prices in Slovenia.

Not to mention the fact that forgoing a restaurant on the main street and

driving to a neighbouring village instead where there are hardly any tourists

is something that will make your vacation truly memorable.

Santorini is also famous for its black beaches. They are coloured black by the

volcanic sand, which is only present on some beaches. The largest and most

popular beach is covered in pebbles; some of the other beaches are rocky and

the unpredictable waves can soon knock you off your feet. These beaches are

generally not as crowded with tourists as you would expect after the first morning

walk, but they do differ by price. The more prestigious beaches feature padded

sun loungers and tables in the shade, paved paths, etc. Since it is normally

boiling hot in the summer and the bar is across the road, you are provided with

a bell or sometimes even a telephone that you can use to order a cold beer.

Obviously there are less prestigious beaches as well – simple and without the

basic “infrastructure”, but quiet and far from the crowds.

Although Santorini can seem like an enormous tourist village, you are actually

more likely to get stuck in a side street in a crowd of tourists from one of

the “floating hotels” – the many cruise ships jammed in the harbour below

the cliffs. From dusk till down, these tourists are ferried by local guides on

boats, buses and donkeys to the cliffs to see the characteristic whitewashed

villages of Fira, Imerovigli and Oia. The narrow streets gradually turn into

one long multinational queue, and taking a picture of a portal or interesting

detail in the street becomes mission impossible. The streets are crowded,

the restaurants, taverns and cafes are crowded and the shops are crowded.

In this situation, it seems that the best thing to do is to relax in the cool and

refreshing shade of one of the island’s 120 churches.

Before seeing the town sights at the top of the caldera, it is worth stopping

at the harbour. The enormous cruise ships mooring there towards the

afternoon are a sure sign that the narrow streets of Oia will be overcrowded

and are best to be avoided. The only place to find a few opportunities for taking

pictures is out in the open, but even that loses its appeal about an hour

before sunset. Every square centimetre on the roofs, balconies, walls and

terraces is filled with people waiting to see the day turn into night; and so

another misleading stereotype is broken. The sunset is definitely not a good

enough reason to come to Santorini. Neither are the paradise beaches, genuine

greek cuisine, sirtaki … In the end, everything comes down to personal

taste; and remember, the person giving you advice right now is someone

who didn’t even manage to wear the right shoes for this trip. So you have

at least one good reason not to take me seriously and discover “Atlantis” for

yourself in all its splendour and glory.

BreakInG tHe santorInI stereotypes

Santorini may still surprise you with its simplicity – it does offer some simple

pleasures and enjoyment. Perissa is a revelation, its beaches – considered to

be among the most beautiful on the island – the antidote to the “industrial”

towns at the top of the caldera. Take a few turns off the main road and you

might actually find yourself all alone on the snow white streets of Pyrgos.

Even the culinary specialities have an entirely different taste there. If you are

looking to escape the crowds, stick to the side roads; with a bit of luck, they

will lead you to the friendly locals still making their living in the tradition

of their grandparents. Unfortunately, very few of them remain. Or maybe

the side roads will reward you in some other way, be it with a hidden and

deserted beach, a pristine white church, the remains of a majestic windmill

or a lonely village …

santorInI Is aBoVe all a tourIst

Island. tHat Is wHat perpetuates

Its reputatIon and proVIdes tHe

majorIty oF Its populatIon, as

well as a numBer oF ForeIGners,

wItH a lIVInG. and don’t worry,

eVen on santorini you can

haVe a relatiVely low budGet

Vacation, breakinG another

stereotype about this island

paradise.

101


100

pot nekega oreščka

BesedIlo/FotoGraFIje: noemie de pas/tit brecelJ

pRaVična tRgoVina V

burkini faso


ali si lahKo pReDstaVljamo,

KoliKo poti opRaVi majhen inDijsKi

oReščeK, pReDen se znajDe pReD

Vami? si lahko zamislimo, koliko

lJudi Ga predela in obdela,

koliko ust »nahrani« in koliko

družin osreči?

103


104

zgodba o indijskem oreščku ali akažuju, kot se

tudi imenuje, se je začela v porečju amazonke,

kjer so ga v 16. stoletju odkrili portugalci. V naslednjih

stoletjih so drevo zasadili v afriki in aziji. na

začetku so ga sadili le na obrežja rek, saj je zaradi

svojih globokih korenin preprečeval erozijo tal.

sistematično so drevo začeli izkoriščati v Indiji,

kjer je sredi 20. stoletja indijski orešček postal

pomemben izvozni pridelek – država je bila še do

osemdesetih let prejšnjega stoletja vodilna pridelovalka,

predelovalka in izvoznica, šele v zadnjih

letih je primat prepustila Vietnamu in Braziliji.

Indijski oreh gre med predelavo skozi vrsto dolgotrajnih

procesov, ki zahtevajo veliko človeške

delovne sile – v glavnem so to ženske, ki jih

delodajalci zaradi deprivilegiranega socialnega

statusa plačujejo manj kot moške. ko je oreh

končno pripravljen na izvoz, se predelovalec

sooči z zapletenimi zakonitostmi mednarodne

trgovine, zahtevami izvoznikov in uvoznikov,

grosistov in trgovcev. države zahodne afrike, ki

so po številu pridelanih »surovih« orehov med

vodilnimi na svetu, 90 odstotkov svojega pridelka

takoj izvozijo in tako izgubijo več kot 50 milijonov

evrov, ki bi jih lahko ustvarile s predelavo. mednarodne

razvojne agencije, med katerimi je tudi

razvojna fundacija Billa Gatesa, so v zadnjih letih

vložile veliko truda, da bi ta trend obrnile.

pot našega oreščka se je začela v zahodni afriki

na obrobju drugega največjega mesta v Burkini

Faso, Bobu dioulassu. natančneje, v zadrugi

yanta, eni od mnogih predelovalnih obratov na

jugozahodu Burkine Faso. zadrugo je leta 2002

ob pomoči burkinskega ministrstva za okolje

in luksemburške razvojne agencije luxdev

ustanovilo več kot 900 žensk, ki so se do tedaj

preživljale z nezakonito sečnjo lesa v zaščitenem

gozdu na obrobju mesta. temeljna ideja ministrstva

je bila, da se ženskam ponudi priložnost

za izboljšanje življenjske ravni in obenem zaščiti

gozdne površine pred divjim izsekavanjem.

zadrugo zdaj sestavlja 32 ženskih skupin, ki

predelujejo karitejevo maslo, pridelujejo med,

sezam, hibiskus in lokalna žita ter predelujejo

indijske oreščke.

Izvirni namen projekta yanta je bil, da bi čim več

dodane vrednosti končnega izdelka ustvarilo

lokalno prebivalstvo. predvsem je to pomembno

v širšem kontekstu mednarodne trgovine,

kjer zaradi nepravičnih trgovinskih zakonitosti

večino dodane vrednosti pridelkov na jugu

ustvarjajo podjetja na severu. s podobnimi projekti

države na jugu tako niso le vir surovin, ki jih

severu prodajajo pod ceno, temveč same ustvarijo

del dodane vrednosti. V tem duhu je lahko

Burkina Faso zgled ostalim državam v regiji, saj

je največja izvoznica predelanih indijskih orehov

v zahodni afriki. Veliko burkinskih pridelovalcev

in predelovalcev je v zadnjem času pridobilo

certifikate za ekološko pridelavo, med njimi leta

2011 tudi zadruga yanta.

Ženske so v zadnjih desetih letih prehodile dolgo

in pomembno pot. »še pred kratkim sem za

golo preživetje izsekavala gozd, zdaj imam trajen

vir dohodka. naučila sem se pisati in brati, pred

tremi leti so me izvolili za predsednico zadruge,«

mi je zaupala petdesetletna nathalie, mati osmih

otrok z dolgo in težko osebno zgodbo za sabo.

»projekt je resnično naredil veliko za nas: prej smo

bile lačne in izčrpane, zdaj smo lepe in imamo

veliko upanja,« je v smehu dodala. Veliko žensk

se je naučilo brati v lokalnem jeziku djoula, nekatere

so se naučile govoriti francosko. skoraj vse

članice imajo (vsaj) del leta zagotovljen reden vir

dohodka, kar jim v družbi, kjer moški upravljajo z

viri prihodka, zagotavlja finančno neodvisnost in

enakovrednejši status v gospodinjstvu. V obratu

za predelavo indijskih oreščkov vlada delovno

vzdušje: v skladišče prihajajo prve vreče orehov,

v učilnici poteka opismenjevanje članic zadruge,

maimouna je pravkar v sončni pečici »spekla«

veganske piškotke ... Ženske z optimizmom

gledajo v prihodnost, predvsem pa so ponosne

na solidarnost, ki jih povezuje, in na pot, ki so jo

prehodile v zadnjih letih.

nathalie in ostale vodilne v zadrugi so se zadnje

leto aktivno pripravljale na konec desetletnega

projekta. kljub temu da se bo julija letos

projekt zaključil, bosta burkinsko ministrstvo in

luxdev še naprej finančno podpirala zadrugo.

svet mednarodne trgovine, zapleten sistem

izvoznikov, špediterjev, uvoznikov, certifikatov,

strogih določil eu in neznan svet trženja

in komuniciranja so preprosto prezapleteni

za tako mlado zadrugo, kot je yanta, mi je v

neformalnem pogovoru priznal predstavnik

organizacije luxdev. zadrugi je na srečo lansko

leto in letos obljubil švicarski izvoznik odkup

večine predelanih orehov. zorenje plodov indijskega

oreha se nagiba v drugo polovico, prve

vreče orehov so že v skladišču. letos bo pridelek

slabši, indijski trgovci pa so ponovno »uspeli«

zvišati odkupno ceno »surovih« orehov. upajo


Ženske z

optImIzmom

Gledajo V

prIHodnost,

predVsem pa so

ponosne na

solidarnost,

ki Jih poVezuJe,

in na pot, ki so

Jo prehodile V

zadnJih letih.

le, da bo v skladišču dovolj orehov za predelavo

in da je »prodajni oddelek« zadruge

uspel zagotoviti delo do konca leta. kljub

temu ženske še niso izgubile upanja in se

pripravljajo na nov cikel dela.

hranilne vrednosti

tako kot večina oreščkov so indijski oreščki

polni beljakovin in vlaknin. kljub visoki

vsebnosti maščob vsebujejo dobre maščobe

in se tako uvrščajo med oreščke z malo

maščobami. Izmed drugih oreščkov (mandljev,

orehov, lešnikov in ostalih) imajo celo

najmanj maščob.

zdravilne učinkovine

Indijski oreščki so zdrava prehrana,

predvsem za srčne bolnike, saj znižujejo

tveganje za bolezni srca in ožilja. ker imajo

visoke vrednosti nenasičenih maščobnih

kislin, pomagajo pri vzdrževanju dobrega

holesterola.

burkina faso

država v zahodni afriki, »ujeta« med mali,

slonokoščeno obalo, niger, Benin in togo.

trenutno brez pomembnih in strateških

surovin je Burkina Faso predvsem

poljedelska država – več kot 80 odstotkov

prebivalstva goji bombaž, koruzo in ostala

lokalna žita. »kjer ni nafte, tam vlada mir,«

pravijo Burkinci, ki so zelo ponosni na svojo

kulturno izročilo in na to, da 62 etničnih

skupin živi skupaj v miru.


tHe journey oF a simple nut

106

Can you ImaGIne How

Far a small CasHew

nut Has traVelled

BeFore It FInally

reaCHes you?

The journey of a

Simple Nut

fAiR tRAdE iN

BuRKiNA fASo

TExT/PHOTOgrAPHy: noeMie de pas/TiT Brecelj

HAvE yOU EvEr THOUgHT ABOUT HOW MANy

PEOPLE IT TAKES TO grOW ANd PrOCESS

CASHEW NUTS, Or HOW MANy MOUTHS

CASHEW NUTS FEEd ANd HOW MANy FAMILIES

THEy MAKE HAPPy? THE STOry OF CASHEW

NUTS dATES BACK TO THE 16TH CENTUry,

WHEN THEy WErE FIrST dISCOvErEd IN THE

AMAZON rIvEr BASIN By THE POrTUgUESE.

IN THE FOLLOWINg CENTUrIES, CASHEW

TrEES WErE PLANTEd IN AFrICA ANd ASIA.

INITIALLy, THEy WErE ONLy PLANTEd ON rIvEr

BANKS, SINCE THEIr dEEP rEACHINg rOOTS

HELPEd TO PrEvENT ErOSION. CASHEW

TrEES WErE SySTEMATICALLy CULTIvATEd IN

INdIA, MAKINg CASHEW NUTS ONE OF THE

COUNTry’S MAjOr ExPOrTS IN THE MId-20TH

CENTUry. INdIA rEMAINEd THE LEAdINg

PrOdUCEr, PrOCESSOr ANd ExPOrTEr OF

CASHEWS UNTIL THE 1980S, ANd IT WAS NOT

UNTIL rECENTLy THAT IT WAS OvErTAKEN By

vIETNAM ANd BrAZIL.

The processing of cashew nuts consists of a long

line of lengthy processes that require large numbers

of workers; these are mostly women, whose

underprivileged social status means that they are

paid lower wages than men. Once the cashews

are finally ready to be exported, the processor is

faced with complex international trade laws and

the demands imposed by exporters and importers,

wholesalers and retailers. The countries in Western

Africa that rank among the leading producers of

“raw” cashews export as much as 90% of their produce

immediately, thus losing over EUr 50 million

that could have been earned by processing the

nuts. In recent years, international development

agencies – including the Bill & Melinda gates

Foundation aimed at global development – have

been investing a lot of effort into trying to reverse

this trend.

Our cashew nut’s journey starts in Western Africa,

on the outskirts of Burkina Faso’s second largest

city, Bobo-dioulasso. More precisely, it starts at the

yanta co-operative, one of the many processing

plants in Southwestern Burkina Faso. With support

from the Burkina Faso Ministry of the Environment

and the Luxembourg development agency

Luxdev, the co-operative was founded in 2002 by

over 900 women who had previously eked out a

living by chopping wood illegally in a protected

forest on the city’s outskirts. The Ministry’s intention

was to provide women with an opportunity

to improve their quality of life while at the same

time protecting forests from illegal logging. The

co-operative currently comprises 32 groups of

women; they produce honey, sesame, hibiscus

and local grains and process shea butter and

cashew nuts.

Originally, the aim of the yanta project was to

ensure that as much added value for the end

product as possible was generated by the local

population. This is particularly important in the

wider context of international trade, where unbalanced

trade laws mean that most of the added

value for products from the South is generated

by companies in the North. rather than remaining

mere sources of raw materials that are then

underpriced in the North, countries in the South

can now generate a share of the added value

themselves, thanks to projects such as yanta. It is

this spirit that has made Burkina Faso an example

for other countries in the region and the largest

exporter of processed cashew nuts in Western

Africa. In recent years, many of Burkina Faso’s producers

and processors have successfully acquired

certificates for organic production. The yanta

co-operative joined their ranks in 2011.

In the last ten years, the women have made a long

and important journey. “It was only recently that

I still had to cut down trees in the forest in order

to survive, but now I have a permanent source of

income. I've learnt to read and write; three years

ago, I was elected president of the co-operative,”

says 50-year-old Nathalie, mother of eight and a

woman with a long and difficult personal history.


“This project has truly done a lot for us: we used

to be hungry and exhausted, but now we’re

beautiful and filled with hope,” she laughs. Many

of the women have learnt to read dioula, the local

language, and some have even learnt to speak

French. virtually every member of the co-operative

has a guaranteed regular source of income for (at

least) part of the year; in a society where sources

of income are managed by men, this gives the

women financial independence and a more equal

status in the household. There is an industrious

atmosphere in the cashew nut processing plant:

the first bags of cashews are being delivered to

the warehouse, the classroom is filled with cooperative

members learning to read, Maimouna

has just “baked” a fresh batch of vegan cookies in

the solar oven … The women are optimistic about

their future, but most of all they are proud of the

solidarity that binds them together and of the

journey that they have made in recent years.

For the last year, Nathalie and other co-operative

leaders have been actively preparing for the end of

the ten-year project. However, despite the fact that

the project is coming to an end this year in july,

the Burkina Faso Ministry of the Environment and

Luxdev will continue to provide financial support

for the co-operative. The world of international

trade, the complex system of exporters, forwarding

agents, importers, certificates and strict EU

provisions and the unfamiliar world of marketing

and communication are simply too complicated

for a co-operative as relatively young as yanta,

admitted a Luxdev representative in an informal

conversation. Fortunately, last year as well as

this year, a Swiss exporter has pledged to buy

the majority of the processed cashews from the

co-operative. The cashew tree fruits are almost

ripe, and the first bags of nuts have been stored

in the warehouse. The harvest will be smaller this

year; meanwhile, Indian traders have successfully

driven up the purchase price of “raw” cashews

yet again. The women, however, refuse to give up

hope. They are starting the preparations for a new

cycle of work.

they hope that

the Volume of

cashews in the

warehouse

will suffice

for processinG

and tHat tHe CooperatIVe’s

“sales

department” wIll

suCCeed In proVIdInG

tHem wItH work

untIl tHe year Is out.

tHe journey oF a simple nut

nutritional value

Like most nuts, cashews are bursting with protein

and fibre. Their fat content is relatively high,

but since a large share of it consists of good fats,

cashews are considered to be low-fat nuts. In fact,

they actually contain less fat than any other nuts

(almonds, walnuts, hazelnuts, etc.).

Medicinal properties

Cashews are a healthy food; they reduce the risk

of cardiovascular diseases, so they are particularly

recommended for heart patients. Since cashew nuts

are high in unsaturated fatty acids, they contribute

to maintaining a good level of blood cholesterol.

Burkina faso

This Western African country borders Mali, Côte

d’Ivoire, Niger, Benin and Togo. Currently without

any important and strategic raw materials, Burkina

Faso is predominantly an agricultural country –

more than 80% of the population is occupied with

cultivating cotton, corn and other local grains.

“Where there is a lack of oil, there is an abundance

of peace,” say the locals, justifiably proud of their

cultural heritage and of the fact that in Burkina

Faso there are as many as 62 different ethnic groups

living in peaceful coexistence.

107


VELIKA NAGRADNA IGRA

V London

po zmago!

Oglej si Oi v živO!

OdpOtuj v LOndOn kOt navijač!

Sodeluj v nagradnih igrah sponzorjev Teama Slovenie ali OKS-a in

odpotuj v London z najboljšim slovenskim timom.

Sponzorji Teama Slovenie in Olimpijski komite Slovenije bodo prvič odpeljali več kot sto

slovenskih navijačev na olimpijske igre z olimpijskijskim navijaškim letalom. Poteguj se

za svoj sedež na olimpijskem letalu in odpotuj v London skupaj s Petro Majdič.

vEč na: www.olympic.si @TeamSlovenia

Slovenia Olympic Team

ZLATI PARTNER OLIMPIJSKEGA

KOMITEJA SLOVENIJE


Kontrola zraËnega prometa Slovenije, d.o.o.

SLOVENIA CONTROL, Slovenian Air Navigation Services, Limited

Kotnikova 19a, SI-1000 Ljubljana, www.sloveniacontrol.si

p: +386 1 47 34 850, faks/f: +386 1 47 34 860, e: info@sloveniacontrol.si

Še vedno tkemo nevidne niti

med nebom in zemljo

ter vas varno vodimo že 20 let.


flyljubljana

Nagrajujemo vašo zvestobo.

Program flyljubljana omogoča udobnejša in ugodnejša

potovanja z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana.

� Brezplačno članstvo

� Ugodnejši letališki nakupi

� Udobnejša in ugodnejša letalska potovanja

� Posebne ponudbe izbranih partnerjev

� Nepozabna doživetja

Pridružite se nam!

Izpolnite spletno pristopnico na www.flyljubljana.si ali s

telefonom poskenirajte kodo.

Pristopnice so na voljo tudi na okencih za prijavo na let v odhodni

avli na letališču.


www.pivo-union.si

Foto: Cirkus


SLOVENIJA

Zelena. Aktivna. Zdrava.

V deželi gozdov in voda vas čakajo navdihi aktivnega življenja.

Spoznajte prizorišča zmagovalcev!

TINA MAZE

Svetovna prvakinja v veleslalomu.

Doma s slovenskih smučišč.

VASILIJ ŽBOGAR

Srebrna medalje na OI 2008. Jadra tudi

po slovenskem morju.

ANJA KLINAR

Srebrna medalja na EP v plavanju 2010.

Sprošča se v slovenskih zdraviliščih.

ROMAN KEJŽAR

Najboljši slovenski olimpijski maratonec.

Zmaguje tudi na maratonu v Ljubljani.

MATJAŽ GOJČIČ

Prvi slovenski golfist na European Tour.

Vadi na slovenskih igriščih.

MARKO BALOH

Svetovni rekorder v vztrajnostnem

kolesarjenju. Trenira v Logarski dolini.

IZTOK ČOP

Prva olimpijska medalja za Slovenijo –

zlata na OI 2000. Vesla na Bledu.

EKIPA KOBILARNE LIPICA

Organizira tekme v konjeništvu.

Na slovenskem Krasu!

PETER KAUZER

Zmagovalec SP 2011 v slalomu na divjih

vodah. Doma premaguje reko Sočo.

PETRA MAJDIČ

Legendarna dobitnica olimpijske medalje

v teku na smučeh. Ljubi Pohorje!

Izberite svoja doživetja na www.slovenia.info/activeholidays.


SLOVENIA

Green. Active. Healthy.

The inspiration for a more active lifestyle can be found in this land of

woods and water. Familiarize yourself with the scenery of winners!

TINA MAZE

The first female giant slalom world

champion is at home on Slovenia’s ski

slopes.

VASILIJ ŽBOGAR

Our 2008 Olympic sailing silver

medallist trains in the Adriatic Sea, off

the coast of Slovenia.

ANJA KLINAR

The European swimming silver medallist

takes time out at Slovenia’s health

resorts.

ROMAN KEJŽAR

Slovenia’s Olympic marathon hopeful

is a multiple champion on the streets of

Ljubljana.

MATJAŽ GOJČIČ

The first Slovenian to make the European

tour has a choice of world-class courses

at home.

MARKO BALOH

Slovenia’s world-record holding ultracyclist

trains in the beautiful Logarska

valley.

IZTOK ČOP

The first Slovenian gold medal winner at

Sydney 2000 rows on Lake Bled.

THE LIPICA STUD FARM TEAM

Organise equestrian competitions on the

world famous Slovenian Karst.

PETER KAUZER

The 2011 canoe slalom world champion

loves to train on the Soča river.

PETRA MAJDIČ

Our Olympic cross-country skiing

medallist loves Pohorje.

Choose your experience at www.slovenia.info/activeholidays.


SLOVENIJA / SLOVENIA

nekaj osnovnih podatkov A few facts

površina (v km2) 20 273

gozdovi 11 854

travniki 5 593

polja in vrtovi 2 471

sadovnjaki 402

vinogradi 163

dolžina meje (v km)

s hrvaško 546

z avstijo 324

z italijo 235

z madžarsko 102

obala (v km) 46,6

najvišja točka

triglav 2864 m

gostota naseljenosti

(prebivalcev/km) 98

prebivalstvo 2 milijona

glavno mesto: ljubljana

večja mesta:

maribor, celje, Kranj, Velenje

podnebje:

alpsko, celinsko, sredozemsko

jezik: uradni jezik je

slovenščina, na območjih

z mešanim prebivalstvom

pa tudi madžarščina in

italijanščina.

pri stiku s tujci uporabljajo

prebivalci slovenije največkrat

angleščino, nemščino,

italijanščino in francoščino.

denarna valuta: Denarna valuta

je evro (euR). tuje valute lahko

zamenjate na mejnih prehodih,

v bankah, menjalnicah in

hotelih.

prazniki

1. in 2. januar novo leto

8. februar prešernov dan, slovenski kulturni praznik

8. april velika noč

27. april dan upora proti okupatorju

(druga svetovna vojna)

1. in 2. maj praznik dela

25. junij dan državnosti

15. avgust marijino vnebovzetje

31. oktober dan reformacije

1. november dan spomina na mrtve

25. december božič

26. december dan samostojnosti

territory area (in sq. km) 20273

forests 11 854

grassland 5 593

fields and gardens 2 471

orchards 402

vineyards

border length (in km)

163

with croatia 546

with austria 324

with italy 235

with hungary 102

coastline (in km)

highest point

46.6

triglav

population density

2864 m

(inhabitants/km) 98

population 2 million

capital: ljubljana

major towns:

maribor, celje, Kranj, Velenje

climate: alpine, continental,

mediterranean

language: the official language

is slovene, as well as hungarian

and italian in areas of mixed

population.

people who live in slovenia

most commonly use english to

communicate with foreigners,

then german, italian and

French.

currency: the currency is the

euro (euR). Foreign currency

may be exchanged at border

crossings, in banks, exchange

offices and hotels.

holidays

january 1 & 2 new Year’s holiday

February 8 prešeren Day, slovene Day of culture

april 8 easter sunday and monday

april 27 Day of uprising against the occupation

(ww2)

may 1 & 2 labour Day, pentecost

june 25 statehood Day

august 15 assumption Day

october 31 Reformation Day

november 1 all saints’ Day

December 25 christmas Day

December 26 independence Day


manchester

ibiza

london

barcelona

menorca

palma de mallorca

amsterdam

brussels

Frankfurt

zurich

Djerba

Verona

copenhagen

munich

malta

Vienna

ljubljana

sarajevo

Dubrovnik

podgorica

tirana

Kerkira/corfu

belgrade

lefkas

pristina

skopje

Kefalonija

zakinthos

skiatos

thessaloniki

thassos

lesbos

chios

mykonos

santorini

heraklion

istanbul

samos

Kos

Rhodos

Karpatos


antalya

moscow

cairo

hurghada

larnaca

sharm el sheikh

tel aviv

aqaba

EVROPA / EUROpE

redni poleti

Scheduled Flights

zimsKi in poletni Vozni ReD

Iz/from

ljubljana/Brnik nm/km

Iz/from priŠtinA

čas poleta/

Flight time

(a320/Crj)

AMsterDAM 606/1122 1.35 h

bArCelonA 686/1270 1.46 h

belgrADe 267/494 0.65 h

brussels 559/1035 1.26 h

CopenhAgen 641/1187 1.39 h

frAnkfurt 420/778 1.07 h

istAnbul 781/1446 1.53 h

lonDon 757/1402 1.56 h

MAnChester 868/1608 2.11 h

MosCow (shereMetyevo) 1120/2074 2.35 h

MuniCh 224/415 0.41 h

pristinA 622/1150 1.50 h

poDgoriCA 365/676 1.25 h

sArAjevo 222/411 0.41 h

skopje 413/765 1.07 h

tirAnA 474/878 1.14 h

viennA 153/283 0.30 h

züriCh 334/619 0.56 h

viennA - frAnkfurt

frAnkfurt 930/1722 2.50 h

MuniCh 646/1196 2.00 h

veronA 650/1204 2.00 h

čarterski poleti

Charter Flights

winteR anD summeR timetable

Iz/from

ljubljana/Brnik nm/km

čas poleta/

Flight time

(a320/Crj)

AntAlyA 966/1789 2.35 h

AqAbA 1454/2692 3.18 h

CAiro 1276/2363 3.25 h

Chios 738/1367 2.10 h

DjerbA 796/1474 2.20 h

Dubrovnik 292/541 1.05 h

herAklion 832/1540 2.15 h

hurghADA 1533/2839 3.45 h

ibizA 799/1480 2.20 h

kArpAthos 996/1844 2.35 h

kefAlonijA 585/1083 1.45 h

kerkirA (Corfu) 523/968 1.35 h

kos 873/1616 2.20 h

lArnACA 1197/2216 3.00 h

lefkAs (prevezA) 567/1050 1.40 h

lesbos (Mitiline) 746/1381 2.10 h

MAltA 670/1241 2.00 h

MenorCA 646/1196 1.55 h

Mykonos 793/1468 1.56 h

pAlMA De MAllorCA 723/1339 2.10 h

rhoDos 947/1753 2.30 h

sAMos 823/1524 2.10 h

sAntorini 836/1548 2.15 h

shArM el sheikh 1505/2787 3.45 h

skiAtos 632/1170 1.50 h

thAssos (kAvAlA) 563/1043 1.45 h

tel Aviv 1286/2382 2.57 h

thessAloniki 571/1057 1.24 h

zAkinthos 632/1170 1.50h

adria airways has used the map or europe exclusively as an illustration of its flight connections and without any political or other implications.


120

ADRIA AIRWAYS

Flota - fleet

Ilustracije: miha Žnidar

airbus a319

število/total 2

dolžina/length 33.84 m

Višina/Height 11.76 m

razpon kril/wingspan 34.10 m

Hitrost/Cruising speed 900 km/h

Višina poleta/max. altitude 11 700 m

dolet/range 6 650 km

št. potnikov/passenger capacity 135

airbus a320

število/total 1

dolžina/length 37.57 m

Višina/Height 11.75 m

razpon kril/wingspan 31.10 m

Hitrost/Cruising speed 900 km/h

Višina poleta/max. altitude 11 700 m

dolet/range 3 890 km

št. potnikov/passenger capacity 180

bombardier Crj-900

število/total 4

dolžina/length 32.50 m

Višina/Height 7.57 m

razpon kril/wingspan 23.20 m

Hitrost/Cruising speed 882 km/h

Višina poleta/max. altitude 12 496 m

dolet/range 3 600 km

št. potnikov/passenger capacity 86

bombardier Crj-200 lr

število/total 6

dolžina/length 26.77 m

Višina/Height 6.22 m

razpon kril/wingspan 21.21 m

Hitrost/Cruising speed 860 km/h

Višina poleta/max. altitude 12 496 m

dolet/range 3 285 km

št. potnikov/passenger capacity 48/50


NAj se poletje zAčNe

na krilih doživetij!

Split že od 69 € London Luton že od 119 € Istanbul že od 149 €

Število razpoložljivih sedežev je omejeno. Navedene cene veljajo za povratna potovanja začeta v Ljubljani ter vključujejo prevoznino, vse

letališke in ostale pristojbine ter strošek internetne rezervacije. Informacije in rezervacije na www.adria.si, brezplačni številki 080 13 00,

prodajnih mestih Adrie Airways in pri vseh pooblaščenih potovalnih agencijah.

www.adria.si


122

ADRIA AIRWAYS

dobrodošli v letalu adrie airways

spoštoVanI potnIkI, Vaše zadoVoljstVo je naš uspeH. da BI BIlo potoVanje z namI čIm Bolj prIjetno, nam doVolIte, da Vas opozorImo

na nekaj napotkoV, kI so pomemBnI za Vaše udoBje In Varnost pred poletom, med njIm In po prIstanku.

pred poletom

ekonomski in poslovni razred

na večini adrijinih prog izmenično letijo letala tipa airbus a-319, a-320,

Canadair regional jet Crj-200lr in Crj-900.

Vozovnica za potovanje v poslovnem razredu je izdana po veljavni tarifi za

poslovni razred in velja eno leto z možnostjo rezervacije, plačila in prevzema

kadarkoli, omogoča pa tudi druge ugodnosti, kot so: sprememba datumov

potovanja brez doplačila, večja količina brezplačne prtljage, uporaba

poslovnih salonov na letališčih idr.

V ekonomskem razredu potujejo potniki z vozovnicami po ekonomskih

tarifah, ki so nižje in vsebujejo določene omejitve.

nakup vozovnice prek spleta

letalsko vozovnico lahko najceneje in hitro rezervirate

ter kupite na adrijini spletni strani www.

adria.si. to velja le za polete na adrijinih

letih. nakup prek interneta je zaščiten z

varnostnim certifikatom. elektronske

vozovnice prejme potnik po elektronski

pošti.

V primeru, da potrebujete letalsko

vozovnico, kjer bodo vključeni tudi

drugi prevozniki, vas prosimo, da

pokličete naš klicni center za rezervacije

in prodajo letalskih vozovnic na

telefonskih številkah 386 1 369 10 10 in

080 13 00.

Potujte z elektronsko vozovnico

na vseh rednih poletih slovenskega letalskega prevoznika je možno

leteti z elektronsko vozovnico.

potnik dobi ob nakupu potniški kupon, ki velja kot račun, in načrt poti

(itinerar) v ovitku adrie airways. dokument lahko prejme tudi na svoj elektronski

naslov in ga natisne sam. to dokumentacijo mora imeti s seboj ves

čas potovanja. pri okencu za prijavo na let se identificira s potnim listom ali

osebno izkaznico. uslužbenec izda potniku vstopni kupon za let, s katerim

ta vstopi v letalo. elektronski način dokumentiranja prodaje zagotavlja

sproten vpogled v dogajanje z vozovnico, hiter prenos podatkov in

manjše možnosti zlorab. najpomembnejše pri tem pa je, da so potnikovi

kuponi za let shranjeni v elektronski obliki in tako varni pred izgubo.

adria airways tudi na mobilnih telefonih

Vsem uporabnikom pametnih telefonov sporočamo, da

si lahko na svojem mobilnem brskalniku nastavite našo

mobilno stran m.adria.si ali pa s skenerjem kod poskenirate

qr kodo.

če skenerja nimate, si ga lahko naložite na povezavi »http://www.i-nigma.

com/download-nigmareader.html”. uporabniki iphona pa to najdete v istoru.

mobilna stran prinaša: spremljanje statusa letov, informacije o voznem redu,

informacije o naših destinacijah in informacije o vremenu na destinacijah.

poleg tega pa lahko na tej strani najdete še: vodič za potnike, turistični

vodnik, naše kontakte in različne povezave do sledenja prtljage, iskanja

poslovnih salonov po letališčih in preverjanje milj v klubu miles&more.

seveda pa so tu še novice in najbolj vroče cenovne ponudbe vozovnic ter

»checkmytrip«, kjer lahko preverite svoje potovanje.

Web Check-in

V adrii airways se zavedamo, da je pri potovanju pogosto dragocena vsaka

minuta. še posebej takrat, kadar nas na poti na letališče ovira gost promet.

web check-in je novost, s katero boste prihranili čas pri okencu za prijavo

na let, saj se nanj lahko prijavite že od doma, z delovnega mesta oziroma

povsod, kjer je vzpostavljena internetna povezava. svoj planirani let lahko

prijavite največ 24 ur in najmanj 60 minut pred poletom. storitev web-

-check-in je trenutno možna le za določene lete adrie airways. V prihodnjih

mesecih bomo obstoječim destinacijam postopoma dodajali še nove.

Omejitve pri vnosu živil v eu

potnikom svetujemo, naj pred potovanjem preverijo seznam artiklov,

ki jih je mogoče vnesti na območje evropske skupnosti. strog nadzor

nad uvozom mesa, mleka, rib, lupinarjev in drugih tovrstnih izdelkov

je nujen za zaščito ljudi in živali pred boleznimi, ki se lahko prenašajo

s temi živili.

V primeru, da carinska služba pri rutinskem pregledu osebne prtljage

ugotovi prisotnost nedovoljenih živil živalskega izvora, le-te zaseže. Informativni

letak “kaj prinesti domov?” vam je na voljo na naši spletni strani.

Več informacij lahko dobite na Glavnem uradu Vurs-a ali na njihovi spletni

strani www.vurs.gov.si v poglavju javne objave/uvoz živil za osebno rabo.

ročna prtljaga

zaradi vaše varnosti in udobja vas vljudno prosimo, da upoštevate mednarodna

pravila, ki potniku dovoljujejo imeti pri sebi en kos ročne prtljage v

velikosti 55 x 40 x 23 cm in z največjo težo osem kilogramov.

ročno prtljago namestite v za to namenjeni predal nad sedežem, težje kose

pa, če je le mogoče, shranite pod sedež pred sabo. priporočamo vam, da

predal s prtljago pazljivo odpirate, saj se lahko med poletom predmeti v

njem premaknejo.

na letalih Crj oddajte večjo ročno prtljago pred letalom. tam jo takoj po

izstopu iz letala tudi prevzemite.

varnostna pravila

evropska unija je v letu 2006 sprejela nova varnostna pravila. ta omejujejo

količino tekočin, ki jo lahko vzamete s seboj na letalo.

V svoji ročni prtljagi lahko prenašate samo majhne količine tekočin, ki morajo

biti shranjene v posamičnih posodah z največjo prostornino 100 mililitrov.

te posode morate zapakirati v prozorno plastično vrečko, ki jo je mogoče

znova ponovno zatesniti; prostornina vrečke posameznega potnika ne sme

biti večja od enega litra. med tekočine spadajo: voda in druge pijače, juhe

in sirupi; kreme, losjoni in olja; parfumi; razpršilci; geli, vključno z geli za lase

in tuširanje; posode z vsebinami pod pritiskom, vključno s peno za britje ter


drugimi penami in dezodoranti; kreme, vključno z zobno kremo; mešanice

tekočin in trdih snovi; črtalo za veke in tuš za trepalnice ter katerekoli druge

snovi s podobno vsebnostjo.

še vedno lahko tekočine prenašate v oddani prtljagi – nova pravila se nanašajo

samo na ročno prtljago. V svoji ročni prtljagi lahko prenašate:

• zdravila in nujno potrebna živila (vključno z otroško hrano), ki jih boste

uporabljali med potovanjem; morda boste morali dokazati, da jih nujno

potrebujete;

• tekočine, kot so pijače in parfumi (kupite jih lahko bodisi v prodajalni na

letališču v eu, ki je za točko, na kateri pokažete svoj vstopni karton, bodisi

na letalu, ki ga upravlja prevoznik eu).

če ste tekočine kupili zapakirane v posebni zatesnjeni vrečki, te vrečke

pred varnostnim pregledom ne odpirajte, sicer lahko varnostno osebje na

kontrolni točki njeno vsebino zaseže. če na letališču presedate na drug let,

vrečke ne odpirajte pred varnostnim pregledom na transfernem letališču

oziroma na zadnjem letališču, če presedate več kot enkrat.

če imate kakršne koli dvome ali vprašanja, se pred potovanjem obrnite na

svojega letalskega prevoznika ali potovalno agencijo.

med letom

napotki za varnost

z najpomembnejšimi varnostnimi napotki vas bo pred poletom seznanilo

naše kabinsko osebje, poleg tega pa boste v žepu sedeža pred sabo našli

navodila za postopke v sili. ker se glede na tip letala ta navodila razlikujejo,

vas prosimo, da jih pred vsakim poletom pazljivo preučite.

med vzletanjem in pristajanjem si morate pripeti varnostni pas, zaradi varnosti

in udobja pa vam priporočamo, da ostanete pripeti tudi med poletom.

po pristanku počakajte na svojem sedežu, dokler se letalo popolnoma ne ustavi

oziroma dokler ne ugasne znak za obvezno uporabo varnostnih pasov.

kapitan letala lahko podeli potniku, ki se v letalu neprimerno vede, tako

imenovani rdečI karton. ta je namenjen vsem, ki s svojim vedenjem

ovirajo delo kabinskega osebja, ne spoštujejo varnostnih pravil ali pa

ogrožajo varnost in udobje potnikov. napad na varnost zračnega prometa

je kaznivo dejanje po 330. členu kazenskega zakonika rs (kz-1), ki za

tovrstna dejanja predpisuje zaporno kazen.

uporaba elektronskih naprav

V letalu ni dovoljeno uporabljati prenosnih telefonov (biti morajo popolnoma

izključeni!), radijskih in televizijskih sprejemnikov, videoiger z daljinskim

upravljanjem, računalniških tiskalnikov in drugih naprav, ki bi lahko z elektromagnetnimi

valovi motile delovanje občutljivih letalskih instrumentov.

druge elektronske naprave, denimo prenosne računalnike, Cd in dVd predvajalnike

ter žepne kalkulatorje, je dovoljeno uporabljati le med poletom (če

ne povzročajo motenj), med vzletanjem in pristajanjem pa ne. prosimo vas,

da se pred uporabo elektronskih naprav posvetujete s kabinskim osebjem in

dosledno upoštevate njihove napotke.

nevarni predmeti

po mednarodnih varnostnih predpisih potnikom v letalu ni dovoljeno

imeti (ne pri sebi ne v prtljagi) orožja in drugih nevarnih predmetov, kot so:

vnetljive tekočine, pločevinke s stisnjenim ali utekočinjenim plinom, lahko

vnetljive snovi, vžigalice, ki niso označene kot varne, in podobno.

Počutje in zdravje

Vašemu dobremu počutju sta namenjena ventil za uravnavanje dotoka

zraka in lučka za branje, ki sta nameščena nad sedežem. tam je tudi

pozivni gumb, s katerim lahko po potrebi pokličete članico oziroma člana

kabinskega osebja.

V letalu je na voljo priročna lekarna, opremljena s sredstvi za nudenje prve

pomoči. med poletom lahko včasih v ušesih občutite neprijeten pritisk, do

česar prihaja zaradi sprememb višine in zračnega pritiska v letalu; težavo boste

zlahka odpravili s poudarjenim požiranjem sline ali z nakazanim zehanjem.

da bi se izognili težavam z ožiljem, ko gre za dolg polet, vam svetujemo, da

se večkrat sprehodite po potniški kabini, med sedenjem pa delate vaje za

raztezanje celega telesa.

Postrežba med letom

tudi na letalu bodo člani našega prijaznega osebja lepo poskrbeli za vas.

odvisno od trajanja leta, destinacije in razreda v letalu vam bodo na voljo

okusni obroki, postrežba pijače, časopisi in naš odlični In-Flight magazine,

na letih izven eu pa boste lahko nakupovali tudi v našem »zračnem« adria

shopu. Hrana in pijača sta na rednih letih adrie airways že vključeni v voznino,

na čarterskih poletih pa potnikom zaračunavamo alkoholne pijače

po naslednjem ceniku:

• pivo 0,33 l 2,50 €

• vino 0,2 l 3,00 €

• penina 0,25 l 3,50 €

• Chivas regal 0,05 l 2,10 €

• ostale miniature 1,80 €

V kolikor pa bi imeli zaradi zdravstvenih, verskih ali ideoloških pogledov

kakršnekoli zadržke do določene hrane, vam v adrii airways ponujamo

pester izbor tako imenovanih posebnih obrokov. Izbor si lahko ogledate na

naši spletni strani v rubriki Vodič za potnike; pomembno pa je, da svoje želje

zaupate svetovalcu že ob rezervaciji oziroma nakupu vozovnice.

alkohol v letalu

V letalu ni dovoljeno uživanje alkoholnih pijač, ki jih prinesete s sabo. kabinsko

osebje ne sme streči alkoholnih pijač osebam, ki kažejo znake vinjenosti,

in osebam, mlajšim od 18 let. dobronamerno vas opozarjamo, da alkohol

zaradi nekoliko nižjega zračnega pritiska med poletom deluje na telo hitreje

in bolj intenzivno kot na tleh.

po pristanku

zamujena, izgubljena ali poškodovana prtljaga

če bi med vašim potovanjem prišlo do

nepravilnega ravnanja z vašo registrirano prtljago

(velja tudi za prtljago, oddano pred

letalom), zadevo takoj po prihodu prijavite

na letališču pri ustrezni službi (Izgubljeno/

najdeno, lost&Found, arrival service). telefonska

številka pa je + 386 (0) 25 94 339.

Center za stike s potniki

V adrijinem Centru za stike s potniki lahko dobite

vse informacije o naši ponudbi in novostih pa tudi pomoč ali nasvet.

sem lahko potniki posredujete pritožbo ali odškodninski zahtevek, veseli

pa bomo tudi pohvale. na naš center se lahko obrnete osebno, pisno, po

elektronski pošti prc@adria.si ali po telefonu na brezplačno številko 080 13

03 za klice znotraj slovenije oziroma kot doslej na telefonsko številko +386

(0)1 369 11 33.

najem avtomobila in hoteli

na adrijini spletni strani smo pred kratkim dodali zavihek rent-a-car in

Hoteli, ki vam omogočata najugodnejši najem vozila in rezervacijo hotelskih

namestitev. zelo enostavno: obiščite www.adria.si in poiščite željeni zavihek.

na voljo je nekaj deset tisoč hotelskih objektov na vseh celinah, od tistih z

eno zvezdico do prestižnih mednarodnih verig. pri Budgetu lahko najamete

vozilo na več kot 3.400 lokacijah v 128 državah po vsem svetu.

123


124

ADRIA AIRWAYS

adria airways welcomes you aboard

dear passenGers, your satIsFaCtIon Is our suCCess. In order to ensure tHat your adrIa FlIGHt Is as pleasant as possIBle, allow us

to draw your attentIon to CertaIn poInts tHat are Important For your ComFort and saFety BeFore take-oFF, durInG tHe FlIGHt

and aFter landInG.

Before take-off

economy and business class

The majority of Adria routes are served by the following aircraft: Airbus A319 and

A320, Bombardier Crj-200 Lr and Crj-900.

A business-class ticket is issued according to the current business-class tariff and

is valid for one year. The ticket can be booked, paid for and picked up at any time

and includes other advantages such as changing the date of travel without additional

charge, a larger free baggage allowance, the use of business lounges at

airports, etc. Economy class is for passengers with economy-class tickets, which

are cheaper and carry certain restrictions.

online ticketing

The cheapest and quickest way to book a flight and buy a ticket is to visit Adria’s

website at www.adria.si. This only applies to flights operated by Adria. Online

purchases are protected by a security certificate. Passengers receive their electronic

tickets via e-mail.

If you require a ticket that will also include other carriers, please contact our Call

Centre for reservations and Ticket Sales on: 386 1 369 10 10 or 080 13 00.

Travel with an electronic ticket

you can travel with an electronic ticket on all Adria Airways

scheduled flights. On purchasing a ticket, passengers receive

a passenger coupon and itinerary in an Adria

Airways cover. you can also receive the document

via e-mail and print it yourself. you must

keep this document with you throughout the

journey. At the check-in, present your passport

or identity card. The check-in personnel will

issue you with your boarding pass. Electronic

documentation of the ticket sale means that

the ticket status can be verified at any time.

It also facilitates rapid transfer of data and

reduces the chance of abuse. Most importantly,

there is no danger of losing the boarding pass, since it is stored

in electronic form.

adria airways on mobile phones

To all smartphone users – we would like to inform you that

you can now set our mobile site, m.adria.si, on your mobile

browser or scan your qr code with a barcode scanner.

If you do not have a barcode scanner, you can download

one by clicking the following link http://www.i-nigma.com/downloadi-nigmareader.html.

iPhone users can find this in the iStore.

The mobile site provides information on the following: flight status, timetables,

destinations and weather conditions.

In addition, you will also find the following: travellers guide, tourist guide, our

contact details and various links to: baggage tracking, searches by airport

business lounge, and frequent flyer miles in the Miles & More Club.

Of course, you can also find news, the hottest ticket price bids and “checkmytrip”

where you can check information on your trip.

web check-in

At Adria we are aware that every minute is precious when you are travelling.

Especially when heavy traffic holds you up on the way to the airport. The web

check-in service is a new service that lets you save time at the check-in desk: because

you can check in from home or office – or anywhere with an Internet connection.

you can check in as early as 24 hours and up to 60 minutes before your

scheduled departure time. Web check-in is currently only available on selected

Adria flights. In the coming months new destinations will gradually be added.

restrictions on bringing food into the eu

We advise passengers to check the list of articles that may be brought into the

EU before travelling. Strict controls of the import of meat, milk, fish, shellfish

and products derived from them is necessary to protect people and animals

from the diseases that they can transmit.

If customs officials discover prohibited foodstuffs of animal origin during

routine luggage checks, they will be confiscated. The informative leaflet “What

to bring home” is available on our website.

More information is available from the veterinary Administration of the republic

of Slovenia or on its website http://www.vurs.gov.si/ under the section Public

Announcements/Import of Foodstuffs for Personal Use.

carry-on baggage

For your safety and comfort, we ask you to observe international rules that

permit passengers to have one piece of carry-on baggage of a maximum size

of 55 x 40 x 23 cm and a maximum weight of 8 kg.

Carry-on baggage should be placed in the overhead bins. Heavier items may

be stored under the seat in front of you if possible.

We recommend that you take care when opening the overhead bins as items

may have moved during the flight and may fall out.

If your flight is on a Crj aircraft, larger items of carry-on baggage must be surrendered

on boarding. They will be returned to you when you leave the aircraft.

eu airport security rules

In 2006 the European Union adopted new security rules that restrict the

amount of liquids that passengers can take aboard aircraft.

you are only allowed to take small quantities of liquids in your hand luggage.

These liquids must be in individual containers with a maximum capacity of 100

millilitres each. These containers must be packed in one transparent re-sealable

plastic bag of not more than one litre capacity per passenger. Liquids include:

water and other drinks, soups, syrups; creams, lotions and oils; perfumes; sprays;

gels, including hair and shower gels; contents of pressurised containers, including

shaving foam, other foams and deodorants; pastes, including toothpaste; liquidsolid

mixtures; mascara; any other item of similar consistency.

you can still:

• pack liquids in bags that you check in – the new rules only affect hand luggage;


• carry in your hand luggage medicines and dietary requirements, including baby

foods, for use during the trip. you may be asked for proof that they are needed;

• buy liquids such as drinks and perfumes in an EU airport shop when located

beyond the point where you show your boarding pass or on board an aircraft

operated by an EU airline. If they are sold in a special sealed bag, do not open

it before you are screened – otherwise the contents may be confiscated at the

checkpoint. (If you transfer at an EU airport, do not open the bag before screening

at your airport of transfer, or at the last one if you transfer more than once).

• If you have any doubts, please ask your airline or travel agent in advance of travel.

during the flight

safety information

Our cabin crew will give you important safety information before take-off. you

will find instructions for emergency procedures in the pocket of the seat in front

of you. Since these procedures differ depending on the type of aircraft, we ask

you to read the instructions carefully before every flight.

during take-off and landing you must fasten your seatbelt. For your

own safety and comfort we also recommend that you

leave it fastened during the flight. After landing, wait in

your seat until the aircraft comes to a complete stop or

until the seatbelt sign is switched off.

The captain can issue a passenger who acts inappropriately

on the aircraft with what is called a rEd

CArd. The red card is intended for anyone whose

behaviour obstructs the work of the cabin crew,

who does not observ safety instructions or who

threatens the safety and comfort of passengers.

Unacceptable behaviour on board an aircraft is a

violation of the law. Placing air traffic in jeopardy is a

criminal offence in accordance with Article 330 of the

Criminal Code of the republic of Slovenia (KZ-1), carrying

with it the penalty of imprisonment.

use of electronic devices

Use of the following devices is not permitted aboard the aircraft: mobile

phones (they must be switched off!), radios and televisions, video games with

remote control, computer printers and other devices emitting electromagnetic

waves which could interfere with sensitive aircraft systems.

Other electronic devices such as portable computers, Cd and dvd players and

pocket calculators may only be used during the flight (if they do not cause a disturbance).

They may not be used during take-off and landing. Please check with the

cabin crew before using electronic devices and be sure to follow their instructions.

hazardous items

Under international safety regulations air passengers may not transport, either

on their person or in their luggage, weapons and other hazardous items such

as flammable liquids, compressed or liquefied gas cylinders, highly inflammable

materials, matches (except safety matches), and so on.

comfort and health

For your comfort, an adjustable air vent and a reading light are located above

your seat. There is also a button which you can use to call a member of the

cabin crew if necessary.

The aircraft is equipped with a first aid kit. during the flight you may feel an

uncomfortable pressure in your ears. This is caused by changes in altitudeand

the air pressure in the aircraft; swallowing or yawning will help relieve the

discomfort.

In order to avoid vein problems associated with long flights, we advise you to

take frequent walks up and down the cabin and to do stretching exercises for

the whole body while seated.

service during the flight

Our friendly staff will also serve you while on board the aircraft. depending

on the length of the flight, the destination and the class of travel, you will be

offered tasty meals, drink service, newspapers and our outstanding InFlight

magazine, and on longer flights you can also make purchases in our “airborne”

Adria Shop. Meals and drinks are included in the ticket price on scheduled

flights, while on charter flights passengers have to pay for alcoholic beverages:

• Beer 0,33l 2,50 eur

• Wine 0,2l 3,00 eur

• Sparkling Wine 0,25l 3,50 eur

• Chivas regal 0,05l 2,10 eur

• Other miniature liquers 1,80 eur

With a thought of each passanger we carefully prepaired a huge sellection of the

so-called special meals which you could order. reason being either medical

or religious, a matter or your life style or personal belief – there is

something for each one of you. A variety of special meals is to

be found on our website, just follow the Passanger guide tab.

However, it is of significant importance to state you wish as

soon as you book or purchase your ticket.

After landing

alcohol on board

Consuming alcoholic beverages that you have

brought on board the aircraft yourself is not permitted.

The cabin crew is not allowed to serve alcohol

to passengers who show signs of intoxication or to

passengers under 18 years old. Please bear in mind that

because of the lower air pressure during flight, alcohol

has a faster and stronger effect than on the ground.

Delayed, lost and damaged baggage

If problems occur with your checked baggage during your journey (also applies

to luggage surrendered on boarding), contact the appropriate service as

soon as you arrive at the airport (Lost & Found, Arrival Service, etc.)

Passenger Relations Centre

Adria’s Passenger relations Centre provides you with news and information

about our services and can also offer assistance and advice.

Passengers can submit complaints or compensation claims, and praise is

always welcome. you can contact the centre in person, in writing, by e-mail to

prc@adria.si, and by phoning the free telephone number 080 13 03 if calling

from Slovenia, +386 1 369 11 33 if calling from outside Slovenia.

Car hire and hotels

We have recently added two tabs to Adria’s website that enables you to book a

hire car or hotel accomodation throughout the world at favourable rates. Simply

visit www.adria.si, and click on the desired tab. Choose from among tens of

thousands of hotels on every continent, ranging from one-star hotels to prestigious

international hotel chains. Budget offers Adria Airways customers the best

car hire deals in more than 3,400 destinations in 128 countries!

125


126

ADRIA AIRWAYS

ostale storitve adrie airways - other services

prevoz tovora

Blagovna služba adrie airways odpremi vse pošiljke hitro in kakovostno

do vseh letališč po svetu. V sodelovanju z drugimi prevozniki in s pomočjo

računalniško podprtega rezervacijskega sistema spremljamo vsako pošiljko

od sprejema do predaje naslovniku.

naša blagovna služba in prodajna zastopništva v tujini vam bodo z

veseljem pomagala odpremiti oz. dostaviti blago po najhitrejši in cenovno

najugodnejši poti.

adrIa CarGo, letališče ljubljana – prevoz tovora

telefon: + 386 (04) 259 43 40, Faks + 386 (04) 202 30 30

e-pošta: cargo@adria.si

Cargo

The Adria Airways cargo service provides fast, high-quality goods transport to

every airport in the world. In conjunction with other carriers, and with the help of

a computerised booking system, we monitor every item from reception to delivery.

Our goods service and sales offices abroad will be happy to help you dispatch or

deliver goods by the fastest and most competitively priced route.

AdrIA CArgO, Ljubljana jože Pučnik Airport – Cargo Transport,

Telephone: + 386 (04) 259 43 40, Fax: + 386 (04) 202 30 30,

E-mail: jp.cargo@adria.si

avio taxi – panoramski izleti

z letalom piper turbo arrow pa-28r-201t s tremi sedeži za potnike lahko

poletite do vseh večjih mest s špotnimi letališči v sloveniji in do bližnjih

letališč sosednjih držav. za lete se lahko naročite po telefonu: 04 23 63 460

(adria airways aviotaxi) ali 041 636 420 (tel. št. pilota).

Čarterski prevozi

Adria Airways ponuja potnikom, agencijam, podjetjem in drugim letalskim

prevoznikom poleg svojih rednih linij tudi čarterske polete iz Ljubljane in vseh

drugih (predvsem evropskih) letališč. Z vstopom v Evropsko unijo ponujamo

agencijam, podjetjem in drugim letalskim prevoznikom tudi polete z vseh drugih

evropskih letališč. Odlikujejo nas zlasti prilagodljivost, ažurnost, visoka kakovost

in točnost poletov. E-pošta: charter@adria.si

Charters

In addition to its scheduled services, Adria Airways offers charter flights from

Ljubljana and other (mainly European) airports to passengers, agencies, companies

and other carriers. Now that Slovenia is part of the European Union, we

can also offer flights from all other European airports to agencies, companies

and other carriers. Adria charters offer flexibility, up-to-the-minute services,

high quality and punctuality.

E-mail: charter@adria.si

uradni prevoznik dogodkov

kot sodobna družba razumemo potrebe poslovnega vsakdanjika, ki se vse

pogosteje odvija v globalnem prostoru. zato stopamo naproti tistim, ki

organizirajo konference, kongrese, sejme ali druge mednarodne dogodke

tako, da postanemo njihov uradni ekskluzivni prevoznik, udeležencem

ter organizatorju pa nudimo posebne ugodnosti. preprosto, učinkovito

in prilagojeno potrebam svojih uporabnikov poskrbimo za to, da poteka

dogodek uspešno, udeleženci pa prispejo na cilj pravočasno,varno in

zanesljivo. kot članica združenja star alliance Iahko za večje mednarodne

kongrese zagotovimo produkt “Conventions plustm”, v sklopu katerega

postane več članov združenja uradni prevoznik dogodka. za vse nadaljnje

informacije smo dosegljivi po elektronski pošti: events@adria.si

offiCial events Carrier

As a modern company we understand the needs of modern business, which

increasingly takes place in the global arena. For this reason we are ideally

positioned to work with organisers of conferences, congresses, fairs and other

international events by becoming their official exclusive carrier and offering

discounted fares and other advantages to participants and organisers. With a

simple, efficient approach adapted to the needs of our customers, we make sure

that the event runs smoothly, with participants arriving at their destination on

time, safely and reliably. As a Star Alliance member we offer the Conventions

Plus service for major international conferences, which effectively makes all Star

Alliance members the official carrier for the event. For more information write to

us at: events@adria.si.

aviotaxi – PanoramiC flights

Our Piper Turbo Arrow PA-28r-201T, with its three passenger seats, can fly you

to all major towns with sports airfields in Slovenia and to nearby airportsin

neighbouring countries. To book flights, call us on: 04 23 63460 (Adria Airways

Aviotaxi) or 041 636 420 (pilot).


spoznajte letenje v virtualnem svetu z našimi odličnimi inštruktorji

V simulatorju letenja – v 30 minutah za samo 39 eur (ddv je vključen v

ceno) – boste spoznali osnove letenja.

za rezervacijo termina in dodatne informacije o obisku simulatorja pošljite

e-mail na naslov: ales.bobnar@adria.si; Gsm: +386 (0) 41 604 116. letenje

je možno po plačilu vnaprej in predhodni rezervaciji termina. Več o ponudbi

preberite na spletni strani www.adrialetalskasola.si.

partnerska kartICa

diNERS cluB-AdRiA

potniki s stalnim prebivališčem v republiki sloveniji se lahko odločite

za skupno plačilno kartico diners Cluba in adrie airways. z uporabo

partnerske plačilne kartice diners Club-adria lahko zbirate milje in koristite

nagradne vozovnice in druge ugodnosti v programu miles & more. Vsak

porabljen evro vam bo prinesel 1 miljo. dogovor, sklenjen med adrio in

klubom miles & more, prinaša imetnikom partnerske kartice pomembno

dodatno ugodnost: milje, zbrane z nakupi s plačilno kartico diners Club-

-adria, ne zapadejo, če ste vsaj tri mesece član. kartica pa vam odpira vrata

in nudi brezplačne storitve tudi v več kot 130 letaliških salonih po vsem

svetu, kjer boste lahko v miru počakali na odhod svojega letala, brezplačno

prelistali časopis, se osvežili z napitki, telefonirali ali poslali faks.

Informacije: telefon 080 13 45, www.dinersclub.si, info@dinersclub.si

learn to fly in a virtual world with our excellent instructors.

In our flight simulator you can learn the basics of flying in just 30 minutes for a

mere 39 euros (vAT included).

To book a session and for more information about a visit to the simulator,

e-mail us at the following address: ales.bobnar@adria.si; gSM: +386 (0)41

604116. Booking essential. Payment in advance.

For more information visit www.adrialetalskasola.si.

klubi zvestobe - loyalty clubs

dIners CluB

AdRiA PARtNER cARd

Passengers with permanent residence in Slovenia can obtain the joint diners

Club and Adria Airways charge card. By using the diners Club – Adria Airways

charge card, you can collect miles and enjoy bonus tickets and other privileges

in the Miles & More programme. Every euro spent will give you one mile. The

agreement between Adria and Miles & More brings partner card holders an

important additional benefit: miles collected through purchases using the diners

Club- Adria payment card will not lapse if you have been a member for at least

three months, you use the card for at least one purchase each month and you

settle your account balance on time. At the same time, the card opens the door

to free services in more than 130 airport lounges around the world, where you

can await your departure in tranquillity, browse through newspapers, enjoy a

refreshing drink, make phone calls or send faxes.

Information: Telephone: 080 13 45, www.dinersclub.si, info@dinersclub.si

127


128

ADRIA AIRWAYS

star alliance

star allIanCe

partnerstvo

adria airways je letalski prevoznik z več kot 50-letnimi izkušnjami v čarterskem

in rednem prometu. uspešno sodeluje v evropskih integracijskih tokovih

in se partnersko povezuje z drugimi letalskimi prevozniki. decembra

2004 se je adria kot regionalna članica pridružila največjemu globalnemu

združenju letalskih prevoznikov star allianceu, z januarjem 2010 pa je

napredovala v polnopravno članico združenja.

potnikom zagotavljamo vse prednosti, ki jih prinaša izboljšan dostop do

svetovnega omrežja prevoznikov, združenih v star allianceu. V povezavi s

partnerji vam omogočamo dostop do svetovne mreže poletov 25 letalskih

prevoznikov, ki z več kot 20.500 leti dnevno povezujejo 1.290 destinacij v

190 državah.

poleg tega so vam na voljo ugodnosti, ki jih ponujajo prevozniki, člani star

alliancea, kot so: prijava na let do končne destinacije, priznavanje statusa,

vstop v letališke salone ter zbiranje in uveljavljanje točk ali milj v okviru

programov za pogoste potnike. za številne destinacije po svetu so vam na

voljo potovanja po ugodnejših cenah in posebna ponudba star alliancea

round the world – potovanje okoli sveta. za več informacij smo vam na

voljo na naših prodajnih mestih.

letos praznuJemo 15. obletnico mreže star alliance.

od skromnih začetkov leta 1997, ko je mrežo sestavljalo le pet letalskih prevoznikov,

smo zrasli v združenje, ki svoje storitve ponuja s pomočjo več letalskih

družb članic kot katerakoli druga mreža na svetu. na to smo zelo ponosni.

Hkrati s številom pridruženih letalskih prevoznikov je raslo tudi število

potnikov, ki redno letijo z nami. danes prevažamo 600 milijonov potnikov,

ki z našo pomočjo potujejo med več kot 1.290 destinacijami in z več uveljavljenimi

letalskimi prevozniki kot pri katerikoli drugi mreži.

združenje star alliance ponuja tudi najugodnejše prednosti za pogoste

potnike – dostopa do salonov in prednostne obravnave boste deležni pri

vseh letalskih družbah članicah. poleg tega lahko zdaj še lažje zaslužite in

porabite milje z eno samo kartico.

zato se v imenu vseh pridruženih letalskih prevoznikov zahvaljujemo

pogostim potnikom po vsem svetu.

to si zaslužite.

mark schwab

generalni direktor star alliance services GmbH.

od 14. maja naprej imate možnost, da na staralliance.com zadenete obisk

enega od 27 festivalov po vsem svetu.

STAr ALLIANCE

PARtNERShiP

Adria Airways has more than 50 years of experience in operating both charter

and scheduled flights. We are successfully participating in the process

of European integration and have established partnership arrangements

with other air carriers. In december 2004 Adria joined the Star Alliance, the

world’s largest airline alliance, as a regional member and later became a full

member in january 2010.

Our customers now benefit from improved access to the world-wide Star

Alliance network. In connection with our partners, we offer access to a global

network of flights on 25 airlines, which offer more than 20,500 flights daily

serving 1,290 destinations in 190 countries.

Moreover, our passengers enjoy customer benefits offered by Star Alliance

member carriers, such as through check-in, status recognition, lounge access,

frequent-flyer accrual and redemption. reduced-price flights are available

for numerous destinations throughout the world, along with the Star

Alliance round-the-World special offer. We will be glad to provide details at

any Adria sales outlet.

This year, we celeBraTe The sTar alliance neTworK’s 15Th

anniversary.

And having grown from just five airlines in 1997, we couldn’t be more proud

to now offer our services across more member airlines than any other network

in the world.

As our member airlines have expanded, so has the number of frequent flyers

that choose to fly with us. We now serve 600 million passengers, helping you

travel more seamlessly between over 1,290 destinations and across more

recognised airlines than any other network.

The Star Alliance network offers the very best frequent flyer benefits so you

can count on lounge access and priority treatment across all our member

airlines. Plus, it’s never been easier to earn and burn miles on just one card.

So on behalf of all our member airlines, to the frequent travellers around the

world, we’d like to say thank you.

you’ve earned it.

Mark Schwab

CEO Star Alliance Services gmbH.

From 14th May, you can win the chance to celebrate at one of 27 global festivals

at staralliance.com


doBrodošlI V mIles & more

razlog več, Da poletite

z aDrio airWays

adria airways nudi svojim pogostim potnikom program miles & more in jim

s tem omogoča pestrost zbiranja in uporabljanja milj v celotni mreži poletov

članic zveze star alliance. sem spadajo tudi vse redne proge adrie airways.

prijava

prijavite se lahko s prijavnico, ki jo dobite na vseh prodajnih mestih in v

letalih adrie airways, ali pa to storite na naslovu www.adria.si na naših

spletnih straneh.

zbiranje milj

milje lahko zbirate na celotni mreži poletov članic zveze star alliance. dodatne

milje lahko zbirate z bivanjem v hotelih, najemom vozil, telefoniranjem,

nakupi v določenih trgovinah in z uporabo kreditnih kartic.

podroben seznam vseh partnerjev, ki vas nagrajujejo v okviru miles & more

programa najdete na www.miles-and-more.com v rubriki »earn miles«.

zbrane milje so veljavne tri leta. člani miles & more v sloveniji lahko pridobijo

nagradne milje tudi s partnersko plačilno kartico diners Club-adria. Vsak

nakup v vrednosti 1 eur vam prinese eno miljo. čas veljavnosti zbranih milj

je neomejen, če plačilno kartico uporabljate najmanj 3 mesece, opravite z njo

vsak mesec vsaj en nakup in račune poravnate v roku.

koriščenje milj

zbrane milje lahko porabite za številne nagrade: nagradne vozovnice na progah

članic star alliancea, potovanje v višjem razredu, počitniška potovanja,

nakup različnih artiklov.

Članske kartice

z včlanitvijo postanete član programa in imetnik osnovne kartice. doseženo

število zahtevanih statusnih milj, zbranih v koledarskem letu, zagotavlja višje

nivoje članstva, kot so: srebrni član ali Frequent traveller, zlati član ali senator

in Hon Circle member. Višji nivo članstva vam prinese posebne ugodnosti. te

so prednost na čakalnih listah, prevoz večje količine prtljage, vstop v oslovne

salone idr. člansko kartico imejte vedno pri roki, potrebujete jo za beleženje

milj, uveljavljanje ugodnosti in naročanje nagrad. splošna pravila in pogoji

programa miles & more so objavljeni na www.miles-and-more.com.

dobrodošli na poletih adrie airways, članice združenja star alliance!

V klicnem centru miles & more na tel. št. (0)40 747 440 smo vam na voljo

za posredovanje informacije o zbranih miljah, o novostih v klubu in za

naročila nagradnih vozovnic ter drugih nagrad. navesti morate člansko

številko in pIn kodo. V delovnem času od 8. do 18. ure vam bodo informacije

na voljo v slovenskem jeziku, kasneje v angleškem ali nemškem.

welCome to mIles & more

oNE moRE REASoN foR

flyiNG AdRiA AiRWAyS

Adria Airways offers its frequent flyers the chance to join the Miles & More

programme, which makes available a variety of ways to collect and use miles on

the entire flight network of Star Alliance members. All Adria Airways scheduled

services are included in this network.

MILES & MORE

registration

you can join the programme by filling in the registration form available at all

sales offices and on board Adria Airways aircraft, or by registering online at our

website, www.adria.si.

earning miles

you can collect miles within the entire Star Alliance network. you can also collect

additional miles through hotel stays, car rental, telephone calls, purchases at

selected shops and using your credit cards. The complete list of all Miles & More

partners can be found on www.miles-and-more.com in »Earn miles« section.

Miles & More members in Slovenia can also receive award miles with the partner

diners Club-Adria credit card. Every euro charged earns you 1 mile. Miles collected

through purchases using the diners Club-Adria payment card will not

lapse if you have been a member for at least three months, you use the card for

at least one purchase each month and you settle your account balance on time.

spending miles

you can use the miles you have accumulated for various benefits: award tickets

on Star Alliance member routes, upgrades to business class, holiday travel and

various purchases.

membership cards

you become a member as soon as you join. Accumulating the required number

of status miles in a calendar year leads to higher levels of membership: silver

member or Frequent Traveller, gold member or Senator and HON Circle Member.

A higher level of membership offers you special benefits, such as priority on

waiting lists, excess baggage allowance, airport lounge access and so on.

Miles are valid for three years. Always have your membership card on hand,

because you’ll need it to register miles, claim benefits and request awards.

general Terms and Conditions of the Miles & More programme can be found on

www.miles-and-more.com.

Welcome aboard Adria Airways, a Star Alliance member!

For information on miles, latest news about programme and to order award

tickets or other benefits, call the Miles & More call centre at +386 40 747 440.

you’ll be asked for your membership number and PIN code. We’ll be happy to

take your calls in Slovene from 8 am to 6 pm. Service is also available in English

and german outside these hours.

129


130

ADRIA AIRWAYS

prodaja vozovnic in rezervacije - ticket offices and booking

adria airways

zGornjI BrnIk 130H

4210 BrnIk - aerodrom

poslovalnice / Sales offices:

letališče jožeta pučnika

ljubljana

ljubljana jože pučnik

airport

adria airways sales office

tel.: +386 (0)4 25 94 245

Fax: +386 (0)4 23 63 461

e-mail: adr.prodaja@adria.si

amsteRDam

adria airways, netherlands

tel.: +31 20 625 11 22

Fax: +32 2 753 23 37

airport ticketing desk

amsterdam schiphol airport

aviapartner

terminal 1

tel.: +31 20 79 52 600

Fax: +31 20 79 52 601

e-mail: adr.amsairport@adria.si

baRcelona

adria airways, General sales agent

kompas spain

C/ paris, 162-164 entlo 2a

08036 Barcelona

tel.: + 34 93 246 67 77

Fax: +34 93 245 41 88

e-mail: adr.barcelona@adria.si

belgRaDe

adria airways General sales agent

okI aIr InternatIonal

airport “nikola tesla”

11180 Belgrade 59

tel/Fax: +381 11 2286457,

2286458, 2097457

e-mail: okiairbeg@oki.me,

adr.belgrade@adria.si

bRussels

adria airways

Brussels airport – Box 4

1930 zaventem

tel.: +32 (0)2 75 32 336

Fax: +32 (0)2 75 32 337

e-mail: adr.brussels@adria.si

adria airways ticket desk

Flightcare row 5

airport zaventem / Brussels

tel.: +32 (0)2 75 32 335

copenhagen

adria airways

representative and Information

a CVItan aB

tings Gatan 2

256 56 Helsingborg, sweden

tel.: +46 (0)42 28 47 78

Fax: +46 (0)42 14 47 78

mobil: +46 708 28 47 78

e-mail: adr.copenhagen@adria.si

a.cvitan@adria-airways.se

vozovnice: info@adria-airways.dk

adria airways airport ticket desk

Copenhagen airport

terminal 2, Floor 2, office 230

2770 kastrup, denmark

tel. & Fax: +45 (0)32 51 59 59

mobil: +46 708 28 47 78

e-mail: adr.copenhagen@adria.si

FRanKFuRt

adria airways

Frankfurt airport

terminal 1, Building 201

room 201. 4043/4044

p.o.Box 039, 60549 Frankfurt am main

tel.: +49 (0)69 269 56 720, 269 56 721

Fax: +49 (0)69 269 56 730

e-mail: adr.frankfurt@adria.si

adria airways airport ticket desk

Frankfurt airport, terminal 1, Hall B

sales desk 307

p.o.Box 039, 60549 Frankfurt am main

tel. +49 (0)69 269 56 722

istanbul

adria airways

aIrport oFFICe

aCm

atatürk International airport,

departure level, Idl 38129 yesilkoy –

Istanbul / turkey

tel: +90 212 465 55 15

Fax: +90 212 465 55 16

mob: +90 0530 938 43 20

e-mail: adr.istanbul@adria.si

klicni center:

tel: +386 (0)1 36 91 010, 080 13 00, Fax: +386 (0)4 25 94 573

e-maIl: BookInG@adrIa.sI

lonDon luton

serviceair ticketing office

departure area

tel.: + 44 (0)1582 753377 int.356

Fax.: +44 (0)1582 773388

moscow

adria airways

derbenevskaja 4

115 114 moscow

tel.: +7 495 727 08 85, 727 08 87

Fax: +7 495 727 08 88

e-mail: adr.moscow@adria.si

adria airways

sheremetyevo airport

ticket office Bohemia

2nd floor of terminal F

ticketing +7 903 5613645,

e-mail: apt-svo@mail.ru,

fax +7 495 578 8197

supervisor on duty +7 916 267 2395,

e-mail: svokkjp@adria.si

munich

prosimo, obrnite se na predstavništvo

v Frankfurtu.

please contact our office in Frankfurt.

poDgoRica

adria airways, General sales agent

oki air montenegro

Ivana Vujoševića 46

81000 podgorica

tel. & Fax: +382 20 201 201, 201 202,

241 154

mobil: +382 67 24 11 54

e-mail: adr.podgorica@adria.si,

okiair@oki.me

adria airways ticket office

podgorica airport

okI aIr montenegro

tel. & Fax: +382 20 653074

mobil: +382 67 24 11 54

e-mail: adr.podgorica@adria.si

pRistina

adria representative office – town

office

pal palucij 3, 38000 pristina

tel.: +381 (0)38 54 34 11

tel. & Fax: +381 (0)38 54 32 85

e-mail: adr.pristina@adria.si

ticket issue at the airport

tel.: +381 (0) 38 548 437

Fax: +381 (0) 38 548 437

mobile: +377 44 501 241

saRajeVo

adria airways

representative and Information

Ferhadija 23

71000 sarajevo

tel.: +387 (0)33 23 21 25, 23 21 26

Fax: +387 (0)33 23 36 92

e-mail: adr.sarajevo@adria.si

adria airways airport ticket desk

sarajevo International airport

tel. & Fax: +387 33 464 331

sKopje

adria airways

General sales: agent aam dooel

ulica dame Gruev, Gradski zid, blok 4/8

1000 skopje

tel.: +389 (0)2 31 17 009, 32 29 975

Fax: +389 (0)2 31 65 531

e-mail: adr.skopje@adria.si

adria airways airport ticket office

skopje airport

tel. +389 (0)2 25 50 133

tel aViV

adria airways

mIrus serVICes ltd

el al BuIldInG

32 Ben yehuda street

8th Floor, room 822

tel aviv 63432

tel.: +972 (0)3 52 23 161

Fax: +972 (0)3 52 40 895

adria airways ticket desk

Ben Gurion airport

laufer aviation ltd.

tel.: +972 (0)3 97 74 300

Fax: +972 (0)3 97 12 022

tiRana

adria airways albania

europian trade Center

street Bajram Curi 19

town office

tel.: +355 4 227 4666

tel. & Fax: +355 4 227 2666

mobil off.: +355 6 94076614

airport

tel. & Fax: +355 4 238 1911

mobil in rinas apt.: +355 6 94076611

e-mail: adr.tirana@adria.si

VeRona

aIrport ValerIo Catullo Verona

airport ticketing office

departure area

tel.: +390 45 8619 006

Fax.: +390 45 8095 711

e-mail: ticket@aeroportoverona.it

Vienna

Fligt directors lufttransportvermittlung

Ges.m.b.H

a-1300 Vienna airport

tel.: +43 (1) 879 8705

Fax: +43 (1) 876 045311

e-mail: pia.karlovic@adria.si

p.karlovic@flightdirectors.at

zagReb

adria airways

praška 9

10000 zagreb

tel.: +385 (0)1 48 10 011, 48 10 016

Fax: +385 (0)1 48 10 008

e-mail: adr.zagreb@adria.si

zÜRich

adria airways

loewenstrasse 54/II.

8001 zürich

tel.: +41 (0)44 212 63 93

Fax: +41 (0)44 212 52 66

e-mail: adr.zurich@adria.si

adria airways airport ticket office

zürich airport

terminal B-2-521

tel.: +41 (0)43 81 64 437


Telekom Slovenije, d. d., 1546 Ljubljana

Z vsem srcem!

www.telekom.si

Sara Isaković

olimpijska podprvakinja


NoVA SeAT IBIZA.

SEAT ALHAMBRA 1.4 TSI Reference 110 kW (150 KM) že od 25.569 €

To mor'te

sami probat!

www.avTodegusTacija.si

deGUSTIRAJ IN ZAdeNI NoVo SeAT IBIZo!

Nova SEAT Ibiza Ł izjemnega videza s poudarjenimi linijami, novimi barvami in opremo, vključno s sprednjimi in

zadnjimi LED-žarometi, ki ubrano dopolnjujejo eleganco in inovativnost. Najnovejši motorji TSI in TDI so zmogljivi

in varčni, s čimer ustvarjajo harmonično povezavo med voznikom in cesto.

Primož

Kozmus

ENJOYNEERING

Povprečna poraba 3,4Ł5,9 l/100 km, povprečne emisije CO 2 89Ł139 g/km.

Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Fotografija je simbolična.

SLedITe NAM NA

SEAT.SI

More magazines by this user
Similar magazines