Bedienungsanleitung, Manuel, Manual, Manuale, 9113, PR ...

mts.ch

Bedienungsanleitung, Manuel, Manual, Manuale, 9113, PR ...

pR 4501 DIsplAy- / pRogRAmmERIngsFRonT

Funktionalitet

Den enkle menustruktur og de forklarende hjælpetekster

leder dig automatisk gennem opsætningen, og

gør produktet meget enkelt at anvende. Se beskrivelse

af funktioner og opsætningsmuligheder under afsnittet

”Progammering / betjening af trykknapper”.

Anvendelse

• Kommunikationsinterface til ændring af driftsparametre i 9113.

• Kan flyttes fra en 9113 til en anden 9113 og downloade opsætningen fra det

første modul til andre af samme type.

• Som fastmonteret display til visualisering af procesdata og status.

Teknisk karakteristik

• Fire liniers LCD-display, linie 1 (5,57 mm høj) viser indgangsstatus, linie 2 og

3 (3,33 mm høje) viser analog indgangs- / udgangsværdi eller TAG-nr samt

enheder - UNIT, og linie 4 viser status for kommunikation og SIL-lås. Statisk

prik = SIL-låst og blinkende prik = ikke SIL-låst.

• Programmeringsadgang kan forhindres ved indkodning af et password.

Passwordet gemmes i transmitteren, så sikkerheden mod uønskede ændringer

er så høj som muligt.

montage / installation

• Klikkes på fronten af 9113.

8 9113 - Product Version 9113-002

More magazines by this user
Similar magazines