Greece in Figures 2008 - Icap

icap.gr

Greece in Figures 2008 - Icap

www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2010

Κάµψη αποδοτικότητας σηµειώθηκε και σε όλους ανεξαιρέτως τους τοµείς. Η εµπορική δραστηριότητα εξακολουθεί ωστόσο

να είναι η αποδοτικότερη. Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων στον τοµέα αυτό είναι συστηµατικά υψηλότερη αυτής των

άλλων τοµέων. Στην κατάταξη του 2008, ακολουθούν οι λοιπές υπηρεσίες, στις οποίες περιλαµβάνεται και ο ΟΠΑΠ, οι

µεταφορές-επικοινωνίες και τα ορυχεία-λατοµεία.

30

25

20

15

10

5

0

-5

Γεωργίααλιεία

Ορυχείαλατοµεία

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων του Εταιρικού Τοµέα: 2007-2008

Κατανοµή βάσει Τοµέα

(Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών)

Μεταποίηση

Ενέργειαύδρευση

Κατασκευές

2007 2008

Εµπόριο

Ξενοδοχείαεστιατόρια

Μεταφορέςεπικοινωνίες

Λοιπές

υπηρεσίες

Οι επιδόσεις του τοµέα της γεωργίας-αλιείας, στον οποίο συµµετέχουν 371 επιχειρήσεις, χειροτέρευσαν το 2008. Ο

κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά µόλις 2,1% σε €1,6 δισ., ρυθµός χαµηλότερος του πληθωρισµού. Τα µεικτά κέρδη

µειώθηκαν και το καθαρό αποτέλεσµα έγινε αρνητικό. Χαµηλές ήταν επίσης οι αυξήσεις του ενεργητικού, ενώ τα ίδια

κεφάλαια µειώθηκαν ελαφρά. Αποτέλεσµα των εξελίξεων αυτών ήταν η επιδείνωση των περισσότερων χρηµατοοικονοµικών

δεικτών.

Η κερδοφορία του τοµέα ορυχεία-λατοµεία υπέστη µεγάλη κάµψη το 2008. Παρά την κατά 5,8% αύξηση του κύκλου

εργασιών σε €555 εκ., τόσο τα µεικτά, όσο και τα καθαρά κέρδη µειώθηκαν, τα δε καθαρά για δεύτερο συνεχές έτος. Το

προ φόρου αποτέλεσµα διαµορφώθηκε σε €21 εκ. που είναι λιγότερα από τα µισά κέρδη του 2007. Χαµηλή, 4,3%, ήταν

επίσης η αύξηση του ενεργητικού. Σχεδόν όλοι οι δείκτες χειροτέρευσαν. Επισηµαίνεται η απότοµη µείωση της

αποδοτικότητας από 16,7% το 2007 σε 6,1% το 2008.

Εταιρικός τοµέας: Βασικά οικονοµικά µεγέθη ανά τοµέα 2007-2008

(€ εκατ.)

Ενεργητικό Κύκλος εργασιών Κέρδη προ φόρου

Κλάδος 2007 2008 % 2007 2008 % 2007 2008 %

Μη χρηµατοπιστωτικός τοµέας

Γεωργία – αλιεία 3.372 3.575 6,0 1.609 1.642 2,1 38 -22 -156,7

Ορυχεία – λατοµεία 770 804 4,3 525 555 5,8 53 21 -59,7

Μεταποίηση 65.377 70.290 7,5 55.042 60.485 9,9 2.929 1.578 -46,1

Ενέργεια-ύδρευση 21.575 23.073 6,9 8.462 14.841 75,4 382 74 -80,5

Κατασκευές 17.935 20.371 13,6 6.870 8.370 21,8 371 80 -78,4

Εµπόριο 53.104 58.774 10,7 76.931 80.854 5,1 2.668 1.883 -29,4

Ξεν/χεία-εστ/ρια 12.002 13.800 15,0 3.848 4.061 5,5 53 -121 -328,4

Μετ/ρές-επικ/νίες 27.706 31.894 15,1 11.685 12.221 4,6 1.264 614 -51,5

Λοιπές υπηρεσίες 55.363 58.933 6,5 19.754 20.724 4,9 2.815 2.132 -24,3

Σύνολο 257.204 281.514 9,5 184.726 203.753 10,3 10.572 6.239 -41,0

Σύνολο

5

Similar magazines