Osuusliike Keskimaan 50-vuotishistoriikki 1915-1965
keskimaa