Leseprobe: Thomas Adcock: The Cannibal of Pang Yang