Mennesker

mennesker
Byens mennesker
Menneske eller monster?
bønner!”Salme