Views
5 years ago

Protocol de seguiment de l'embaràs a Catalunya - Generalitat de ...

Protocol de seguiment de l'embaràs a Catalunya - Generalitat de ...

Protocol de seguiment de l'embaràs a Catalunya - Generalitat de

PROTOCOL DE SEGUIMENT DE L’EMBARÀS A CATALUNYA 2a edició revisada

 • Page 3: PROTOCOL DE SEGUIMENT DE L’EMBAR
 • Page 6 and 7: Biblioteca de Catalunya. Dades CIP:
 • Page 8 and 9: PROTOCOL DE SEGUIMENT DE L’EMBAR
 • Page 10 and 11: PROTOCOL DE SEGUIMENT DE L’EMBAR
 • Page 13: Presentació El Departament de Salu
 • Page 17: Introducció
 • Page 20 and 21: PROTOCOL DE SEGUIMENT DE L’EMBAR
 • Page 23 and 24: Rosa Fernández Bardón Departament
 • Page 25 and 26: Mercè Peris Tuser Servei Català d
 • Page 27: Capítol I Seguiment de l’embarà
 • Page 31 and 32: 1.1. Taules resum 1.1.1. Freqüènc
 • Page 33 and 34: Exploració ecogràfica Proves de L
 • Page 35: - La segona ecografia, a la 18a-20a
 • Page 39 and 40: La història clínica obstètrica
 • Page 41 and 42: Els ítems a tenir en compte són:
 • Page 43: 3. Exploració física de l’embar
 • Page 46 and 47: PROTOCOL DE SEGUIMENT DE L’EMBAR
 • Page 48 and 49: PROTOCOL DE SEGUIMENT DE L’EMBAR
 • Page 51 and 52: 4.1. Taules resum 4.1.1. Ecografies
 • Page 53 and 54:

  4.2.2. Ecografia del segon trimestr

 • Page 55 and 56:

  en el seu diagnòstic (habitualment

 • Page 57:

  5. Proves de laboratori durant l’

 • Page 60 and 61:

  PROTOCOL DE SEGUIMENT DE L’EMBAR

 • Page 62 and 63:

  PROTOCOL DE SEGUIMENT DE L’EMBAR

 • Page 64 and 65:

  PROTOCOL DE SEGUIMENT DE L’EMBAR

 • Page 66 and 67:

  PROTOCOL DE SEGUIMENT DE L’EMBAR

 • Page 68 and 69:

  PROTOCOL DE SEGUIMENT DE L’EMBAR

 • Page 70 and 71:

  PROTOCOL DE SEGUIMENT DE L’EMBAR

 • Page 72 and 73:

  més idònia seria poder disposar d

 • Page 75 and 76:

  Exploracions ecogràfiques durant I

 • Page 77:

  - Constantine NT, Callahan JD, Watt

 • Page 81 and 82:

  1. Taules resum

 • Page 83 and 84:

  Fumadora habitual Si fuma (independ

 • Page 85 and 86:

  - Hepatitis B “ “ “ “ Infec

 • Page 87:

  Patologia associada greu - Afeccion

 • Page 91:

  L’anàlisi del risc per a la mare

 • Page 95:

  3.1. Identificació de I’embaràs

 • Page 99 and 100:

  4.1. Identificació de I’embaràs

 • Page 101 and 102:

  un augment significatiu de nadons a

 • Page 103 and 104:

  Possibles complicacions El tabaquis

 • Page 105 and 106:

  La valoració respecte als riscos q

 • Page 107 and 108:

  dona que manté el comportament de

 • Page 109 and 110:

  Les dones embarassades no desenvolu

 • Page 111:

  5. Risc alt

 • Page 114 and 115:

  PROTOCOL DE SEGUIMENT DE L’EMBAR

 • Page 116 and 117:

  PROTOCOL DE SEGUIMENT DE L’EMBAR

 • Page 119 and 120:

  6.1. Identificació de I’embaràs

 • Page 121 and 122:

  Especificacions Actualment es dispo

 • Page 123 and 124:

  Possibles complicacions El retard d

 • Page 125:

  7. Bibliografia del capítol II

 • Page 128 and 129:

  - Nierburg O, Marks JS, McLaren NM,

 • Page 131:

  Capítol III Educació sanitària d

 • Page 135 and 136:

  1.1. Consell educatiu (counselling)

 • Page 137 and 138:

  tingui el protessional sanitari i t

 • Page 139 and 140:

  1.2. Educació sanitària grupal De

 • Page 141:

  2. Educació sanitària pregestacio

 • Page 144 and 145:

  Taula 1. Educació sanitària prege

 • Page 147 and 148:

  3.1. Objectius La importància del

 • Page 149 and 150:

  Taula 2. Educació sanitària gesta

 • Page 151:

  4. Desenvolupament de les àrees d

 • Page 154 and 155:

  PROTOCOL DE SEGUIMENT DE L’EMBAR

 • Page 156 and 157:

  PROTOCOL DE SEGUIMENT DE L’EMBAR

 • Page 158 and 159:

  PROTOCOL DE SEGUIMENT DE L’EMBAR

 • Page 160 and 161:

  PROTOCOL DE SEGUIMENT DE L’EMBAR

 • Page 162 and 163:

  Taula 1. Interferències en el sist

 • Page 164 and 165:

  PROTOCOL DE SEGUIMENT DE L’EMBAR

 • Page 166 and 167:

  PROTOCOL DE SEGUIMENT DE L’EMBAR

 • Page 168 and 169:

  PROTOCOL DE SEGUIMENT DE L’EMBAR

 • Page 170 and 171:

  PROTOCOL DE SEGUIMENT DE L’EMBAR

 • Page 172 and 173:

  PROTOCOL DE SEGUIMENT DE L’EMBAR

 • Page 174 and 175:

  PROTOCOL DE SEGUIMENT DE L’EMBAR

 • Page 176 and 177:

  PROTOCOL DE SEGUIMENT DE L’EMBAR

 • Page 178 and 179:

  PROTOCOL DE SEGUIMENT DE L’EMBAR

 • Page 180 and 181:

  PROTOCOL DE SEGUIMENT DE L’EMBAR

 • Page 182 and 183:

  PROTOCOL DE SEGUIMENT DE L’EMBAR

 • Page 184 and 185:

  PROTOCOL DE SEGUIMENT DE L’EMBAR

 • Page 186 and 187:

  • Tenir a mà, a la tauleta de ni

 • Page 188 and 189:

  una pasta dentifrícia amb fluor, i

 • Page 190 and 191:

  PROTOCOL DE SEGUIMENT DE L’EMBAR

 • Page 192 and 193:

  PROTOCOL DE SEGUIMENT DE L’EMBAR

 • Page 194 and 195:

  PROTOCOL DE SEGUIMENT DE L’EMBAR

 • Page 196 and 197:

  PROTOCOL DE SEGUIMENT DE L’EMBAR

 • Page 198 and 199:

  seves relacions sexuals inicialment

 • Page 200 and 201:

  PROTOCOL DE SEGUIMENT DE L’EMBAR

 • Page 202 and 203:

  PROTOCOL DE SEGUIMENT DE L’EMBAR

 • Page 204 and 205:

  PROTOCOL DE SEGUIMENT DE L’EMBAR

 • Page 206 and 207:

  4.3.10. Tabac PROTOCOL DE SEGUIMENT

 • Page 208 and 209:

  PROTOCOL DE SEGUIMENT DE L’EMBAR

 • Page 210 and 211:

  PROTOCOL DE SEGUIMENT DE L’EMBAR

 • Page 212 and 213:

  PROTOCOL DE SEGUIMENT DE L’EMBAR

 • Page 214 and 215:

  PROTOCOL DE SEGUIMENT DE L’EMBAR

 • Page 216 and 217:

  PROTOCOL DE SEGUIMENT DE L’EMBAR

 • Page 219 and 220:

  - Abrams B. Prenatal weight gain an

 • Page 221 and 222:

  - Pardell H, Guayta R, Tresserras R

 • Page 223 and 224:

  Cribratge d’anomalies congènites

 • Page 225 and 226:

  Consell alimentari i nutricional -

 • Page 227 and 228:

  - Grisso JA, Hansen L, Zelling I, B

 • Page 229 and 230:

  - Hanna EZ, Faden VB, Dufour MC. Th

 • Page 231:

  Annex 1 Atenció a la diversitat en

 • Page 235 and 236:

  1.1. Un fenomen creixent Des de l

 • Page 237:

  1.4. Perspectiva de gènere El rol

 • Page 241 and 242:

  En general s’han d’aplicar tote

 • Page 243:

  • Hepatitis B: Principalment en d

 • Page 247:

  - American College o Physicians “

30 anys de seguiment del faig Itinerari del - Generalitat de Catalunya
CARNET EMBARASSADA - Generalitat de Catalunya
mutilacio - Generalitat de Catalunya
Tabac i dona - Generalitat de Catalunya
Tabac i dona - Generalitat de Catalunya
Guia embarassades 2.indd - Generalitat de Catalunya
Protocol per a l'assistència natural al part normal - Generalitat de ...
Serveis Regionals - Generalitat de Catalunya
A l'amat he donades totes les claus - Generalitat de Catalunya
Portada OK - Generalitat de Catalunya
Any 2010 - Generalitat de Catalunya
Índex - Generalitat de Catalunya
interior catala.indd - Generalitat de Catalunya
beveu menys - Generalitat de Catalunya
Barcelona única - Generalitat de Catalunya
AEFI normes 2011 - Generalitat de Catalunya
pla de salut portades - Generalitat de Catalunya
Risc Cardiovascular - Premsa - Generalitat de Catalunya
Publicació 44 - Generalitat de Catalunya
8 equilibris - Generalitat de Catalunya
Educació maternal - Generalitat de Catalunya
Memoria RSB 08 - Generalitat de Catalunya
Recull legislatiu - Generalitat de Catalunya
interior tabac-PDF - Generalitat de Catalunya
Quadern dones i esport -1 - Generalitat de Catalunya
00 Portada i índex 08 - Generalitat de Catalunya
PDF - Generalitat de Catalunya
Los faros de Catalunya - Generalitat de Catalunya
riskcat - Generalitat de Catalunya
Annex 3. Informe anual sobre el seguiment dels - Generalitat de ...