Icones turístiques de Catalunya - Premsa

premsa.gencat.cat

Icones turístiques de Catalunya - Premsa

Projecte Icones turístiques

de Catalunya

DIUE

Barcelona, 1 d’Octubre de 2010


Projecte Icones turístiques de Catalunya del DIUE

1.- Perquè Icones ?

La motivació

El repte del projecte

Què entenem per Icona?

2.- Desenvolupant el projecte

Segmentació de les icones

Com es materialitzaran les icones?

Usos i destinataris

3.- Del projecte al Catàleg

Qui i com s’ha fet el Catàleg d’Icones?

Etapes del procés

La constel·lació de significats

4.- Proposta d’edició del Catàleg


1.- Per què Icones ?

La motivació

La identitat és un factor clau i transversal per al desenvolupament

de l’activitat turística.

La política de creació de producte turístic de la DGT i de promoció

de Turisme de Catalunya s’ha de dotar d’elements visuals que

contribueixin a identificar, singularitzar i projectar Catalunya com a

destinació turística.


1.- Per què Icones ? /La motivació

Així ho recull el Pla Estratègic de Turisme a Catalunya 2005-

2010:

Programa 3: Identificació i potenciació dels trets

diferencials de l’oferta turística.

Línia 3.1. Elaboració d’un Catàleg d’Icones que

identifiqui Catalunya des de la perspectiva turística.


1.- Per què Icones ?

El repte del projecte

Com concretem els factors d’atractivitat turística d’un país en

signes (imatges, sons, idees)?

Basant-nos en el concepte d’icona


1.- Per què icones /El repte del projecte

Quina utilitat tindrà el Catàleg d’Icones ?

O Eina de promoció turística: Marca Catalunya.

O Eina de creació, posada en valor i de vinculació de

productes i atractius turístics

El Catàleg d’Icones, un cop editat, es posarà a disposició de les

institucions, organismes i ens locals implicats en la promoció

turística i la creació de producte d’arreu del país.


1.- Per què Icones ?

Què entenem per Icona ?

“Allò relatiu o pertanyent a un mode de representació en què

la imatge és presa com a signe”.

En semiòtica: “signe que té una relació de semblança amb

una realitat determinada”.

(Diccionari Llengua Catalana)

ICONA CATALANA: Signe o manifestació de la identitat

visual de Catalunya.


1.- Per què icones ? /Què entenem per icones?

Els valors associats a les Icones

Les icones s’associen a una sèrie de valors que cal transmetre als

públics objectiu dels mercats emissors.

Els valors a transmetre són:

o Identitat / Origen o Qualitat

o Autenticitat / Singularitat o Modernitat / Innovació

o Cultura / Patrimoni o Contemporaneïtat

o Tradició o Universalitat

o Mediterraneïtat / cruïlla de cultures o Genialitat


2.- Desenvolupant el projecte

Segmentació de les icones

A partir d’un curós estudi hem definit les referències i els elements

del patrimoni tangible i intangible de Catalunya que es consideren

icones representatives, segons la seva capacitat d’expressió

simbòlica, sempre des de la perspectiva turística.

Les icones es defineixen i es classifiquen segons 3 criteris:

A Segons la naturalesa de la icona

B Segons l’àmbit temàtic de referència

C Segons la vinculació a productes i destinacions turístiques


2.- Desenvolupant el projecte /Segmentació de les icones

A Segons la naturalesa de la Icona :

Tangibles Intangibles Personatges

Naturals Tradicionals Històrics

Humanitzades Contemporànies Contemporanis

De ficció


2.- Desenvolupant el projecte /Segmentació de les icones

B Segons l’àmbit de referència: exemples d’estructura

Cultura

Art

Ciència i

tecnologia…

Esports i

Esdeveniments…

Natura i

territori…

Història

Gastronomia

Arts plàstiques

Pintura i dibuix

Escultura

Arquitectura

Llengua, literatura

i pensament

Cultura

popular…

Arts escèniques Arts de l’objecte

Música i dansa

Cinema

Teatre

Disseny i arts

plàstiques

Moda

Artesania


2.- Desenvolupant el projecte /Segmentació de les icones

C Segons la vinculació a productes i destinacions turístiques

Les Icones, per ser representatives del país, han estat concebudes

a partir de la seva vinculació amb els productes i destinacions

turístiques que singularitzen Catalunya com a destinació integral:

- Vinculació amb les 10 marques turístiques territorials.

- Vinculació amb els segments de demanda i productes turístics

(familiar, vacacional, negocis; sol i platja, turisme rural, natura,

gastronomia, salut i benestar, cultura, etc.)


2.- Desenvolupant el projecte

Com es materialitzaran les Icones ?

Els usos i les expressions tangibles de les Icones poden ser

diversos.

Un cop definides les icones podran ser objecte d’adaptació a

diferents línies de promoció turística per a diferents públics objectiu.


2.- Del concepte al catàleg /Desenvolupant el projecte

Usos Destinataris

Línies de marxandatge de suport a

la promoció turística

Souvenirs

Regals Institucionals

Material per a publicacions, guies,

webs i fulleteria

Qualsevol article o producte que

pugui ser d’interès per al

consumidor

Turistes i visitants, tant

autòctons com forans (mercats

emissors)

La ciutadania

Les institucions i empreses

destinatàries de regals

institucionals


3.- Del projecte al Catàleg

Qui i com s’ha fet el Catàleg d’Icones ?

Una Comissió d’Institucions i Experts ha contribuït a definir les

116 icones més representatives de Catalunya des de la

perspectiva turística:

- L’Institut d’Estudis Catalans

- El Museu Nacional d’Art de Catalunya

- El Foment de les Arts i del Disseny

- La Direcció General de Turisme, Turisme de Catalunya i

Artesania de Catalunya.


3.- Del projecte al Catàleg/ Qui i com s’ha fet el catàleg

d’Icones ?

En el procés de validació de les Icones ha intervingut un Grup de Treball

Pluridisciplinar format per representants de les anteriors institucions i un

equip de savis i professionals en diversos àmbits del món del pensament,

la cultura, el coneixement, les arts i la comunicació.

La seva funció ha estat la de validar la consistència i el potencial icònic de

les 116 referències definides i seleccionades.


3.- Del projecte al Catàleg

Etapes del procés:

- Definició dels àmbits temàtics del patrimoni tangible i

intangible

- Identificació, recollida i classificació de referències

- Selecció, fusió i destil·lació d’icones

- Validació de les 116 icones

- Edició del Catàleg


3.- Del projecte al Catàleg

La constel·lació de significats

Com estructurar les icones?

Mitjançant un “work in progress” s’ha convertit un llistat de més de 1.000

referències en una relació de 116 icones,

concebudes com una constel·lació de significats.

Cada Icona - referència consta de:

- Icona principal: considerada com una part d’un tot.

- Extensions de la Icona: Sub - icones que pertanyen al mateix camp

semàntic.

- Associacions d’Icones: Altres elements directament relacionats

(circumstancials de lloc o temps) que resten fora del camp semàntic.


3.- Del projecte al Catàleg /La constel·lació de

significats

Àmbit temàtic Icona-Referent Extensions Associacions

Cultura popular

Arquitectura

Correfoc

Sagrada Família

La Pedrera

Diables i colles de diables

Cultura del foc

Antoni Gaudí

Casa Batlló

Palau Güell

Parc Güell

Esglèsia de la Colònia Güell

Seguicis populars

Bestiari

Gegants i capgrossos

Balls populars (gitanes,

parlats, bastons)

Esbarts dansaires

Colles geganteres

Modernisme

Mansana o Illa de la

Discòrdia


4.- Una proposta d’edició del Catàleg d’Icones

Un cop definida, estructurada i validada aquesta

constel·lació d’icones turístiques de Catalunya, es

materiarlitzarà en un Catàleg.

Edició de prestigi

116 referències

480 pàgines 21 x 27 cm

Souvenir en sí mateix


4.- Una proposta d’edició del Catàleg d’Icones


4.- Una proposta d’edició del Catàleg d’Icones


4.- Una proposta d’edició del Catàleg d’Icones


4.- Una proposta d’edició del Catàleg d’Icones


4.- Una proposta d’edició del Catàleg d’Icones


4.- Una proposta d’edició del Catàleg d’Icones


4.- Una proposta d’edició del Catàleg d’Icones


4.- Una proposta d’edició del Catàleg d’Icones


4.- Una proposta d’edició del Catàleg d’Icones


4.- Una proposta d’edició del Catàleg d’Icones


4.- Una proposta d’edició del Catàleg d’Icones


4.- Una proposta d’edició del Catàleg d’Icones


4.- Una proposta d’edició del Catàleg d’Icones


4.- Una proposta d’edició del Catàleg d’Icones


4.- Una proposta d’edició del Catàleg d’Icones


4.- Una proposta d’edició del Catàleg d’Icones


4.- Una proposta d’edició del Catàleg d’Icones


4.- Una proposta d’edició del Catàleg d’Icones


4.- Una proposta d’edició del Catàleg d’Icones


Estudi per a l’elaboració del Catàleg d’Icones de

Catalunya del DIUE

i.

Projecte

Icones turístiques de Catalunya

del DIUE

More magazines by this user
Similar magazines