Dossier Premis - Parc Fluvial

parcfluvial.cat

Dossier Premis - Parc Fluvial

Premi Estudis

El Jurat ha valorat l’estudi per tractarse

d’un tema innovador i inèdit, únic a

Catalunya i molt documentat.

El Jurat vol destacar el tracte entenedor

i divulgatiu de l’obra.

el Jurat ha decidit atorgar un accèssit a

Esperit de bit. Història de la informàtica i dels seus fantasmes

de Joan Anton Tubau Cardó

Aquest llibre és el resultat de la recerca històrica desenvolupada al

llarg de més de dos anys i motivada dins del marc de la col·lecció

d’informàtica del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i

de les exposicions que s’hi facin en el futur.

La rapidesa del desenvolupament de les tecnologies relacionades i la

constant onada d’ascensió i caiguda de potències empresarials implicades

en la revolució tecnològica en canvi constant han creat una

base històrica i tècnica que cal explicar i plasmar.

El nostre país no hi ha estat aliè, fins i tot hi ha desenvolupat papers

importants, especialment en els punts àlgids de l’explosió d’aquestes

tecnologies i la seva aplicació.

De la mateixa manera que les màquines han anat quedant obsoletes

i, per tant, desapareixent i amb elles els seus processos de producció,

excepte en casos excepcionals, els protagonistes de la gènesi

d’aquesta revolució tecnològica van desapareixent i restant en l’oblit

i fan necessari fer un esforç per conservar-ne la memòria històrica i

tècnica.

Aquest llibre pretén ser una modesta aportació en aquest sentit. Intenta

fer una repassada cronològica des dels orígens més remots fins a

l’actualitat amb una visió internacional, però centrant-se en el nostre

país, els nostres científics i els nostres tècnics.

El llibre és entenedor i de lectura fàcil per a les persones interessades

en el tema. S’ha adoptat un format lleugerament novel·lat amb dues

finalitats: la principal és permetre una mica d’informalitat i de marge

de comparació per a fets i opinions, i l’altra és per tal de fer-ne més

planera la lectura, sense perdre, però, el rigor històric.

S’han escrit molts llibres sobre la història de la informàtica i a Internet

es pot trobar moltíssima informació d’una història que encara s’està

escrivint.

Aquest llibret no és una història de la informàtica, sinó una sèrie de

narracions informals i desenfadades sobre el desenvolupament de les

tecnologies de la informació, sense pretensions tècniques i tractant

d’explicar de la manera més amena i real possible les vies que ens

hi han dut.

Fullet Bonaplata 09.indd 6 9/12/09 10:27:28

More magazines by this user
Similar magazines