FISIOPATOLOGIA de la DIABETIS MELLITUS TIPUS 2

acdiabetis.org

FISIOPATOLOGIA de la DIABETIS MELLITUS TIPUS 2

FISIOPATOLOGIA de la

DIABETIS MELLITUS TIPUS 2

Curs Cu Curs s Intensius te s us de Diabetis

abet s

Març 2009


Etiopatogènia de la DM2

Resistència a la insulina

Factors Genètics Secreció d´Insulina

d Insulina

DM2

Factors ambientals

- Obesitat

- Sedentarisme


Instauració de la DM2


Resposta aguda dd´insulina

insulina

després de glucosa i. v.

μ


Factors implicats en el

deteriorament d ddeteriorament t i t progressiu i de d la l

secreció dd´insulina

d insulina en la DM2

Glucotoxicitat

Lipotoxicitat

↑ FFA

↑ TG

Genètica Ge èt ca

↑ TG Cèl Cèl.lula lula β

↓ Efecte incretina

TNF - α

Altres??

Resistència a

l´insulina

Edat

Amilina

Hexosamines


Resistència a ll´insulina

l insulina


Relació entre les concentracions

d de glucèmia l è i en d dejú jú i dd´insulina

dd´i

insulina i li

en normals, o s, en IHC i en DM2

μ


Relació entre les concentracions

de glucèmia en dejú i dd´insulina

insulina

en normals, en IHC i en DM2

μ


Factors genètics


Factors genètics

• Familiars de primer grau (risc 15-40%)

• Bessons monocigots (risc 90%)

• Grups ètnics (indis pima, etc)

• MODY (gen glucoquinasa, risc 40-50%)


Glucotoxicitat


Efecte del control glucèmic

sobre la secreció dd´insulina

d insulina


Lipotoxicitat


Efecte deleteri d´elevacions

d elevacions

prolongades dd´àcids

d àcids grassos

lliures


Adipoquines


Adipoquines

TNF-α

Proinflamatories IL-1-ββ

IL-6

IL-18

Antiinflamatories f

Adiponectina


Incretines


El GLP GLP-1 1 i el GIP són les

d dos i incretines i principals i i l

GLP-1

• Secretat per les cèl·lules L del intestí

distal (íleon i colon)

•Estimula l´alliberació d´insulina

depenent de glucosa

• Suprimeix la producció hepàtica de

glucosa inhibint la secreció de

glucagó de forma depenent de

glucosa

• Potència la proliferació i la

supervivència de la cèl·lula beta en

models animals i illots humans

GIP

• Secretat per les cèl·lules K del

intesti proximal (duode)

•Estimula l´alliberació d´insulina

depenent de glucosa

• Potencia la proliferació i la

supervivència de la cèl·lula beta

en les cel·lules dels illots

GLP-1=péptido é parecido al glucagón ó 1; GIP=polipéptido é insulinotropo depenentes de glucosa

Drucker DJ Diabetes Care 2003;26:2929–2940; Ahrén B Curr Diab Rep 2003;3:365–372; Drucker DJ Gastroenterology 2002;122:

531–544; Farilla L et al Endocrinology 2003;144:5149–5158; Trümper A et al Mol Endocrinol 2001;15:1559–1570; Trümper A et

al J Endocrinol 2002;174:233–246.


Les incretines regulen ll´homeostasi

homeostasi de la

glucosa amb efectes sobre la funció de les

cèl·lules dels illots

Ingestió

Via GI

Lliberació

d´ incretines

en l´intestí l intestí

GLP-1 i GIP

actius

Depenent de glucosa

↑ insulina

des de cèl·lula beta

(GLP-1 y GIP)

Pàncreas

cèl. beta

cèl. alfa

Glucagó

Des de cèl·lules

alfa (GLP-1)

Depenent de

glucosa

L´insulina

augmenta la

captació ió

perifèrica

de glucosa

L´augment d´ insulina i

el descens de

glucagó

redueixen

la producció

hepàtica de

glucosa

Control de la

glucèmia

Brubaker PL, Drucker DJ Endocrinology 2004;145:2653–2659; Zander M et al Lancet 2002;359:824–830; Ahrén B Curr Diab Rep

2003;3:365–372; Buse JB et al. In Williams Textbook of Endocrinology. 10th ed. Philadelphia, Saunders, 2003:1427–1483.


L´efecte efecte incretina després de glucosa oral

està s reduït du en la DM DM2

Gluucemia

venoosa

(mmol/ /L)

Insuulina

IR (mUU/L)

20

15

10

5

0

Controles sanos (n=8) Diabetes tipo 2 (n=14)

Glucosa oral (50 ( g g/400 ml) ) Glucosa intravenosa isoglucémica g

20

Gluucemia

venoosa

(mmol/ /L)

–10 –5 60 120 180

–10 –5 60 120 180

80 Efecto incretina normal

80

60

40

20

0

*

* * * *

*

Insuulina

IR (mUU/L)

15

10

5

0

60

40

Efecto incretina reducido

–10 –5 60 120 180

–10 –5 60 120 180

Ti Tiempo (minutos) ( i t )

Ti Tiempo (minutos)

( i t )

*p≤0,05 frente al valor respectivo tras la carga oral

IR=inmunorreactiva

Nauck M et al Diabetologia 1986;29:46–52.

*

20

0

* *

*


Nivells de GLP GLP-1 1 reduïts en la

(pmol/ /L)

GLP-1

20

15

10

5

0

*

*

* *

*p


El GLP GLP-1 1 augmenta la proliferació i

inhibeix ll´apoptosi

l apoptosi apoptosi de la cèl cèl·lula

lula

beta en rates diabètiques Zucker

2,5

2,0

15 1,5

1,0

0,5

0

Proliferació de cèl·lula beta

30

25

20

Apoptòsi de cèl·lula beta

Augmento de

1,4 vegades

(p


El GLP GLP-1 1 preservà la morfologia de

les cèl·lules cèl lules dels illots humans in

vitro

Dia 1

Dia 3

Dia 5

Control

Farilla L et al Endocrinology 2003;144:5149–5158.

Células tratadas con

GLP-1

Els illots tractats amb

GLP-1 en cultius

varen mantenir

l´integritat durant

mes temps.

More magazines by this user
Similar magazines