Justificació del projecte. - Ajuntament de Terrassa

web.terrassa.org

Justificació del projecte. - Ajuntament de Terrassa

Projecte Educatiu 2010

TERRASSA

ÉS

MASSA!

Autores:

Olga Salvador Bermejo

Adelmai Company Ordoño

1


Justificació del projecte.

El nostre projecte té com a objectiu conèixer la pròpia ciutat, requisit indispensable

per estimar-la, convidant als alumnes de P-5 de l’escola a descobrir alguns edificis

emblemàtics de Terrassa .

Amb aquest projecte volem ampliar l’estudi dels espais en què es desenvolupa la vida

dels infants i tractarem els voltants de l’escola, farem una aproximació als

diferents carrers de la localitat incloent edificis públics com l’ajuntament, els

monuments artístics representatius, escultures... que sovint serveixen per

identificar una localitat.

Per aprofundir en el coneixement de la pròpia ciutat el millor recurs que nosaltres

considerem és l’organització d’ una sortida al centre ciutat per veure què hi

veurem...

Aquest projecte està pensat per dur-lo a terme aproximadament durant tot el curs

escolar.

2


Explicació del projecte.

Creiem que per poder portar a terme un projecte sobre la nostra ciutat amb infants,

és molt important centrar-lo en la necessitat d’ educar el sentit de la vista.

La visió, és a dir, una bona educació visual, ajudarà al nen a organitzar-se

mentalment per poder saber seleccionar tot allò que pugui ser del seu interès.

Pensem que per donar lloc a una bona educació visual el primordial és sortir al carrer

i observar la Nostra ciutat i el seu entorn: edificis, monuments, places, parcs,

vivendes, escultures, xemeneies…És importantíssim que el nen aprengui a observar

detalladament allò que té al seu davant.

Així doncs, el nostre objectiu és aconseguir que els nens gaudeixin observant els

colors, les formes, les textures tant de monuments com d’escultures o pintures de la

seva pròpia ciutat, per poder desenvolupar la seva capacitat creativa.

3


Guia d’ activitats.

Basarem les activitats del projecte en tres apartats:

Arquitectura

Escultura

Pintura

4


Arquitectura.

1.- ”Sortida pel centre de Terrassa.”

Justificació:

L’ itinerari que hem marcat és pel centre de Terrassa, doncs els edificis que hem

decidit observar i treballar són: Ajuntament, Torre del Palau, Mercat de la

Independència i la Catedral de Sant Esperit. Considerem que aquest recorregut és

el més adient ja que els carrers són peatonals i les distàncies entre aquests edificis

són relativament curtes. Això permetrà que la mobilitat amb els nens sigui més

lleugera i gens perillosa.

Amb aquesta activitat pretenem que el nen/a s’iniciï en l’observació directa d’alguns

edificis públics i monuments representatius que serveixen per identificar la nostra

ciutat. Partirem de l’ observació directa fent que el nen/a s’ adoni dels detalls de l’

edifici: la seva forma, les arcades, les finestres, l’ amplada, la simetria, la textura...

5


Material:

- Làmina per cada nen (on estarà imprès l’ edifici però amb parts inacabades).

- Llapis i goma.

- Carpeta.

Activitats:

Observació i experimentació:

Ens situarem amb els nens/es davant de l’ edifici escollit. Preguntarem si algú el

coneix i sap el seu nom. A continuació, direm nosaltres el nom.

Tot seguit preguntarem als nens/es:

Què hi ha a sota de...? i a sobre de...? i a dalt? i a baix? i en un costat? i a l’ altre? i

davant? i darrera? Quantes portes té l’ edifici? i columnes? i finestres, balcons...?

D’aquesta manera treballarem aquests conceptes matemàtics.

6


Ordenarem als nens que busquin la làmina que correspon a aquell edifici. El nom

estarà escrit al darrera.

Intentarem que els nens/es es fixin en les característiques de la façana i dibuixaran

allò que falta en la seva fitxa “in situ” amb la finalitat de que es fixin bé en tots els

detalls.

* Davant de l’ edifici els mestres preguntarem als nens/es si ells creuen que

l’edifici és ample o estret, és més ample que l’ edifici del costat? És més estret?

Com podríem mesurar la seva amplada? (amb els nostres peus, comptant les

rajoles del terra, amb els nens estirats a terra...) i realitzarem aquesta activitat

i apuntarem els resultats, per una vegada a l’aula comparar aquesta mesura amb

la del pati o la de l’aula.

7


2.- “Busquem la parella”.

Justificació:

Volem que el nen reconegui els diferents edificis i sigui capaç de poder trobar les

peces que confegiran la foto dels edificis.

Material:

- Fotos d’ edificis plastificades.(per penjar a la paret)

- Nom d’ edificis plastificats. (per penjar a la paret)

- Fotos d’edificis plastificades i tallades per la meitat.

- Fulls DIN A-3.

- Pintura.

8


Activitats:

Observació i experimentació:

Després d’ haver realitzat l’ observació directa dels edificis , intentarem que el

nen/a el reconegui en una foto. Després, barrejarem les diferents parts de les fotos

(tallades) i els nens hauran de buscar les parts que confegeixen la imatge dels

edificis.

* El nen/a haurà de plasmar amb pintura la meitat de la silueta de l’edifici que ha

triat en la meitat marcada d’un full DIN-A3 .

Plegarem el full DIN-A3 i el dibuix quedarà estampat a l’altra meitat del full en

blanc. Haurem treballat la simetria.

9


3.- ”Juguem amb els volums”.

Justificació:

Volem fer constatar la importància de les formes geomètriques. Tot el que envolta

al nen/a en la vida real són volums: prismes, esferes, cubs,... A partir dels volums

trobarem les formes.

Pretenen fer un treball previ perquè el nen/a manipuli, classifiqui, identifiqui les

formes geomètriques amb la finalitat que associï la forma de l’ edifici amb un volum.

Material:

- Objectes de rebuig: tetrabrics de suc,llet, iogurts,rotlles de paper higiènic, de

cuina, taps de cava, d’ aigua, taps de cafè (Nespresso)...

11


Activitats:

Observació i experimentació:

Amb tot el material de rebuig, intentarem que els nens/es facin una classificació

segons el criteri que ells creguin. En segon lloc, intervindrà la mestra establint

criteris per a la classificació: roden o no rodolen?, té punxes o no ?, es pot apilar o

no? D’aquesta manera, haurem aconseguit fer una classificació on tindrem tres

grups: cilindres, prismes i cubs.

* En petits grups, hauran de fer construccions amb els pots segons la imaginació

de cadascú. Amb les construccions pretenem estimular la imaginació del nen/a al

mateix temps que es desenvolupen altres processos cognitius.

* Taparem els ulls d’ un nen/a amb un mocador i li donarem un pot qualsevol. El

nen/a haurà d’ endevinar de quin volum es tracta. Finalment, els nens hauran d’

associar els edificis que han observat a una forma geomètrica.

12


4.- “Construïm els nostres edificis”.

Justificació:

En aquesta activitat els nens/es representaran els edificis en un volum. Hauran de

representar la realitat, el més exacta possible amb totes les característiques

treballades i plasmar-ho sobre el paper.

Material:

- Capses de sabates i rotlles de paper de cuina.

- Fulls DIN-A4.

- Ceres toves, vernís i pintura.

- Papers de diari.

- Cola d’ empaperar.

- Fotos d’ edificis plastificades.

14


Activitats:

Observació i experimentació:

Cada nen/a haurà de portar de casa una capsa de sabates.

La folraran amb trossets de paper de diari amb cola d’ empaperar i després triaran l’

edifici que volen representar.

Es fixaran en la làmina de la foto plastificada per anar dibuixant l’ edifici amb tot

detall, és a dir el més semblant a la realitat en un full DIN-A4. Seguidament

pintaran el dibuix amb les ceres toves, el vernissaran i una vegada sec enganxaran la

làmina acabada a la capsa de sabates.

Els nens que hagin triat la Torre del Palau hauran de folrar el tub de paper de cuina

amb trossets de paper de diari per fer el cilindre més gruixut. Seguidament

pintaran amb pintura el cilindre. Quan estigui sec faran els detalls de les pedres,

15


finestra... amb les ceres del seu color corresponent i retallaran amb tisores la part

de dalt de la Torre.

Finalment, proposem fer una exposició a l’ escola,amb aquests treballs tan elaborats,

en un lloc visible per tothom: passadís, vestíbul... tant els pares com la resta d’

alumnes de l’ escola podran gaudir de l’ exposició dels alumnes de P-5: els edificis de

Terrassa.

16


5.- “Moments geomètrics”.

Justificació:

Aquesta activitat està pensada per gaudir de la “geometria” i fer-ho quelcom

divertit. Volem que els nens/es s’ adonguin que en les coses que es mengen també

podem trobar formes geomètriques.

Així doncs, muntarem un berenar geomètric.

Material:

- Pa bimbo.

- Mortadela o “choped”.

- Quesitos.

- Pernil dolç.

25


Activitats:

Observarem les formes dels aliments i seguidament prepararem juntament amb

els nens/es el berenar amb diferents formes que donarem al pa i berenarem.

BERENAR GEOMÈTRIC

26


MOMENTS

GEOMÈTRICS

27


6.- “Les xemeneies”.

Justificació:

Volem donar a conèixer el nen/na les diferents xemeneies de la seva ciutat i la seva

importància dins de l’arquitectura egarenca.

Material:

- Power Point (amb imatges de diferents xemeneies de Terrassa, fet per la

mestra).

- Projector i tapis blanc per la paret.

28


Activitat:

Tindrem un Power Point com a suport visual per realitzar l’ activitat.

En aquest Power Point nens/es veuran imatges de diferents xemeneies de Terrassa.

Els hi preguntarem: què són? Quina forma tenen? Per què creieu que serveixen?

Perquè creieu que hi ha tantes a Terrassa?

Després d’haver respost aquestes preguntes i d’haver arribat a unes conclusions

sobre la importància de les xemeneies, farem una sortida al museu tèxtil on els

nens/es realitzaran una activitat que s’ anomena “d’on surt el fil?” la qual considerem

força interessant.

29


Escultura.

1.- “Escultures ben a prop”.

Justificació:

Pretenem que el nen/a s’ iniciï en l’ observació directa de 2 escultures. Així doncs,

ens centrarem en un curt recorregut ja que observarem l’escultura de la Flama i de

la Família Petra.

Partirem de l’observació directa fent que el nen/a s’adongui de les característiques

físiques de les escultures que volem treballar.

30


Material:

- Paper vegetal.

- Ceres toves.

- Power Point (amb diferents escultures de Terrassa, fet per la mestra)

- Projector i tapis per la paret.

Activitats:

Explicarem als nens/es què és una escultura, perquè es fa, qui la fa i quin nom se li

posa.

A partir de l’observació de les escultures farem preguntes com: Quines formes

tenen els cossos geomètrics que componen l’ escultura? És llisa? És rugosa? És suau?

És tova? És freda? És calenta? Punxa?

Amb paper farem el frottage per poder comprovar les diferents textures.

31


* A l’ aula ensenyarem als nens/es un Power Point amb diferents fotos d’

escultures a Terrassa i ells hauran de distingir quines són les escultures que vam

visitar i quin era el seu nom.

Després hauran de pensar amb quin tipus de material deu estar feta cadascuna d’

elles i classificaran fotos plastificades de les anteriors escultures pel tipus de

material que estan fetes.

32


2.- “La meva escultura”.

Justificació:

Creiem que és realment important que el nen sigui capaç de construir la seva pròpia

escultura amb diferents materials, donant doncs una gran importància a la

creativitat individual de cada nen/a.

Material:

- Objectes de rebuig: taps, ampolles, gots iogurts,...

- Cola blanca.

- Cinta per precintar.

- Pintura.

34


Activitats:

Primerament el nen/a farà un esbós de l’ escultura que voldria fer.

Després amb el material que té intentarà construir la seva escultura. Li posarà un

nom i explicarà a la mestra el perquè d’ aquest nom.

LA NOSTRA ESCULTURA

35


Pintura.

1.- “Floreal Soriguera”.

Justificació:

Considerem important que els alumnes sàpiguen gaudir al màxim de les seves

creacions artístiques, fent al mateix temps que l’ activitat sigui d’ allò més

motivadora, interessant i engrescadora.

Així doncs, a partir del coneixement de les obres d’ un pintor de la nostra ciutat, el

qual coneixeran en persona i li faran una entrevista amb les preguntes que els

nens/es hauran elaborat, serà el motiu motivador perquè els alumnes es sentin

interessats en convertir-se en grans pintors com en Floreal.

36


Material:

- Fotos dels nens.

- Fulls DINA4.

- Llapis.

Activitats:

Els nens/es coneixeran personalment al pintor Floreal Soriguera.

Li faran una entrevista amb les preguntes que anteriorment hauran elaborat entre

tots a l’ aula.

* A partir d’ una foto de cada nen/a, elaboraran el seu autoretrat.

37


2.- “Obra recent”.

Justificació:

Els nens/es han de saber gaudir d’ una obra artística: de la bellesa dels colors, de

les formes, dels material emprats...

És necessari que sàpiguen valorar la importància de l’ art, que valorin l’ esforç que

requereix fer una creació per tal de poder expressar allò que es vol a través de l’

art.

Material:

- Fulls de dibuix DIN-A3.

- Pintures.

- Pinzells de diferents grandàries.

- Comptagotes.

38


- Papers amb diferents textures.

- Cola blanca.

- Trossos d’ escuma.

- Rotllos wc.

- Caixes de “quesitos”.

- Sorra.

- Blondes.

- Fulles.

- Power Point (amb imatges d’obres d’en Soriguera, fet per la mestra).

- Projector i tapis de paret.

Activitats:

Els nens/es coneixeran les obres del pintor Floreal Soriguera a través d’un Power

Point fet per la mestra.

Seguidament, els alumnes elaboraran el seu propi quadre utilitzant els materials i les

tècniques que la mestra els hi proposa: esquinçar, estampar amb cilindres, amb

esponges, amb fulles i fent taques amb diferents materials.

39


* Fer una exposició amb els quadres elaborats pels nens/es en el vestíbul de l’

escola.

40


Contes,cançons,endevinalles,poemes i

rodolins.

Justificació:

Nosaltres creiem en la importància que té la literatura infantil com a eina per iniciar

als nens en l’àmbit lector.

Hi ha moltes activitats per poder realitzar amb els nens a l’ aula i que estan

relacionades amb la literatura infantil, entre elles: els contes, poemes i cançons com

a font de diversió i entreteniment i les endevinalles i rodolins com a jocs

lingüístics.

Hem de dir que les endevinalles les considerem com un joc verbal que consisteix en

una enginyosa combinació de paraules que plantegen un enigma que cal desxifrar per

deducció, la qual cosa entusiasma als nens/es.

41


El conte telemàtic.

Títol: La Tomassa viu a Terrassa!

Tema: La sostenibilitat, tenir cura del medi ambient a la nostra ciutat.

Activitat: El conte es treballarà realitzant una historia gràfica a mode de

deo muntatge amb veu, que es projectarà a classe.

42


Cançó.

Títol: Terrassa, la meva ciutat!

Activitat: Memoritzar la cançó i dramatitzar-la.

43


Endevinalles.

“Endevinalles encertem i contents ens posem”.

Activitat: Les treballarem en les TAC.

Entre tots farem un recull d’endevinalles inventades per tots i després les

exposarem a altres nivells perquè les endevinin.

* Intentarem encertar endevinalles relacionades amb la ciutat.

Exemples:

Tinc cavalls però no se’m veuen

corro molt i corro poc.

Però si no em donen beguda

No arribo en lloc.

(El cotxe)

Sóc més alta que un gegant

Sóc airosa i bella i amb tot i ser-ne femella

Em passo el dia fumant. (La xemeneia)

45


Poemes.

“Poemes de la nostra ciutat”.

Activitat: Explicarem als nens/es que és un poema, parlarem dels

acabaments de les paraules...

* Els nens memoritzaran un poema realitzat per les mestres, el dramatitzaran i el

recitaran a altres cursos:

Al carrer:

Jo, al carrer

m’ ho passo molt bé.

Quina olor que fa,

de coca i pa!

Miro les cases,

modernes i altes.

Vaig al mercat,

46


a comprar varat

i a les botigues,

ous i olives.

Davant de l’Ajuntament,

hi ha molta gent:

saludo al capellà,

al metge i a l’ urbà.

Al mig de la plaça,

l’ església s’alça.

I la gent seu al sol,

prenent cafè sol.

Jo, al carrer,

m’ ho passo molt bé.

Però el passeig s’ ha acabat,

i a l’ escola he tornat!

47


* Elaboració dels nostres poemes: entre tots pensarem allò que volem dir de la

nostra ciutat i escriurem a la pissarra les paraules que mencionin els nens.

Després, entre tots formarem frases, amb les paraules de la pissarra, que

tinguin una rima.

Una vegada tinguem el poema elaborat, el memoritzarem i el dramatitzarem

davant d’ altres alumnes de l’ escola perquè aquests gaudeixin de les nostres

elaboracions poètiques.

Finalment farem un recull per l’ aula dels nostres poemes.

48


Rodolins.

“Rodolins fem i molt aprenem”.

Activitat: Explicarem als nens/es què són els rodolins.

* Aprendrem uns rodolins fets per les mestres:

Exemples:

“La plaça Didó és el lloc millor”

“A la plaça Vella es distreu inclús la vella”

“A la Torre del Palau els nens fan sarau”

“Pel carrer de l’ hospital si no hi passes tant se val”

“De la masia Freixa ningú es queixa”

“El parc de Vallparadís és un paradís”

49


“Al parc de Sant Jordi no només hi va en Jordi”

Els nens/es hauran d’ acabar els rodolins trobant la paraula que correspon a cada un

d’ ells a partir de diferents paraules donades.

* Els treballarem en les TAC.

50


La caixa dels jocs.

Justificació:

El joc és un escenari privilegiat per l’ aprenentatge infantil, aprendre a utilitzar

aquesta plataforma és molt interessant pel professor que es plantegi la seva feina

com una intervenció per potenciar el progrés natural del desenvolupament cognitiu,

afectiu i socioemocional dels nens.

Dit tot això, pensem que els jocs són necessaris per l’ aprenentatge escolar dels

nens, ja que, d’aquesta manera apropem els conceptes al seu món d’interessos i a més

potenciem la motivació envers l’ aprenentatge.

Alguns jocs són:

5.a.- Joc de l’ oca.

5.b.- Joc “Terrassa”.

5.c.- 3 en ratlla.

5.d.- Puzle.

5.e.- Memory.

51


Objectius del projecte.

Pretenem que el nen conegui la seva ciutat, que sigui capaç d’ observar, distingir i

descriure els elements que la componen: diferents tipus d’edificis, escultures,

botigues... i d’ aquesta manera sabrà que és el que diferència la seva ciutat d’ una

altra.

El nostre objectiu és fer un projecte que tingui una programació on es treballa l’

educació visual i plàstica a partir dels elements arquitectònics importants de la

nostra ciutat però que al mateix temps sigui un projecte interdisciplinari on s’

incloguin per treballar totes les àrees: llenguatge matemàtic, llenguatge verbal,

llenguatge plàstic i descoberta.

52

More magazines by this user
Similar magazines