Views
5 years ago

Infants i adolescents acollits - Generalitat de Catalunya

Infants i adolescents acollits - Generalitat de Catalunya

Infants i adolescents acollits - Generalitat de

 • Page 2 and 3: Infants i adolescents acollits pels
 • Page 4: Nota: Per no fer feixuga la lectura
 • Page 8 and 9: Índex Agraïments . . . . . . . .
 • Page 10: 5.6.2. Resultats de l’observació
 • Page 14 and 15: Pròleg Aquest llibre constitueix u
 • Page 16 and 17: Introducció La recerca que present
 • Page 18: sistema de protecció infantil a Ca
 • Page 21 and 22: des de la igualtat d’oportunitats
 • Page 23 and 24: als nens, a la seva família i al s
 • Page 25 and 26: econeix en el seu article 11 sobre
 • Page 27 and 28: Al llarg de la història els nens h
 • Page 29 and 30: Al fil del que s’ha exposat, acab
 • Page 31 and 32: González, 2004) en joves i adults.
 • Page 33 and 34: notable de parelles de fet i de lla
 • Page 35 and 36: tres països com Dinamarca, Suècia
 • Page 37 and 38: - Compartir l’enfocament ecològi
 • Page 39 and 40: teixen situacions de negligència i
 • Page 41 and 42: ia de nens en centres residencials,
 • Page 43 and 44: - Una demanda creixent de nens per
 • Page 45 and 46: Salazar (2004) aporta que el parent
 • Page 47 and 48: «L’acolliment en família extens
 • Page 49 and 50: nya. D’altra banda, des de la Uni
 • Page 51 and 52: propis progenitors. Villalba (2002a
 • Page 53 and 54:

  econòmic que es troben presents en

 • Page 55 and 56:

  c) Característiques dels acollimen

 • Page 57 and 58:

  Respecte a aquest últim punt, Hega

 • Page 59 and 60:

  un biaix en les recerques que consi

 • Page 61 and 62:

  família extensa en aquell país (q

 • Page 63 and 64:

  .3. Desenvolupament del comportamen

 • Page 65 and 66:

  protecció, l’hem vista a l’apa

 • Page 67 and 68:

  ents malgrat les dificultats (Minkl

 • Page 69 and 70:

  sitivament el contacte que mantenie

 • Page 71 and 72:

  liars van experimentar inestabilita

 • Page 73 and 74:

  e.2. Majoria d’edat i tancament d

 • Page 75 and 76:

  ció, el finançament, els plans de

 • Page 77 and 78:

  dels membres de la tríada i una co

 • Page 79 and 80:

  llida alienes disponibles per acoll

 • Page 81 and 82:

  És a la Ley orgánica 1/1996, de 1

 • Page 83 and 84:

  equips de protecció infantil (vege

 • Page 85 and 86:

  - Avaluació: L’avaluació dels a

 • Page 87 and 88:

  amb gran diferència amb la resta.

 • Page 89 and 90:

  Taula 8. Nombre de nens en seguimen

 • Page 91 and 92:

  Taula 10. Població i mostra de fam

 • Page 93 and 94:

  94 Taula 13. Característiques dels

 • Page 95 and 96:

  mateix sentit, autors com Berrick e

 • Page 97 and 98:

  els acollidors aliens, que no recau

 • Page 99 and 100:

  Objectius específics: Els set obje

 • Page 101 and 102:

  - els acollidors - els nois i noies

 • Page 103 and 104:

  mostra total de 57 acollidors. Aque

 • Page 105 and 106:

  Un cop iniciat el procés de passac

 • Page 107 and 108:

  - la transcripció i l’anàlisi d

 • Page 110 and 111:

  5. Resultats A partir de conèixer

 • Page 112 and 113:

  Taula 22. Valoració de la positivi

 • Page 114 and 115:

  5.1.2. Resultats de l’observació

 • Page 116 and 117:

  i tot arribar a fer-los fora de cas

 • Page 118 and 119:

  A la taula 23 es pot observar com e

 • Page 120 and 121:

  Explicació del noi Taula 24. Els n

 • Page 122 and 123:

  situacions anòmales o problemes de

 • Page 124 and 125:

  D’altra banda, però lligat amb e

 • Page 126 and 127:

  Rebre suport apropiat Les valoracio

 • Page 128 and 129:

  Pel que fa a la percepció de supor

 • Page 130 and 131:

  Anàlisi comparativa de les dades o

 • Page 132 and 133:

  5.5. Les satisfaccions amb l’acol

 • Page 134 and 135:

  dels acollidors, l’escola, la sal

 • Page 136 and 137:

  Finalment, s’ha de destacar que e

 • Page 138 and 139:

  del grup d’acollidors els agradar

 • Page 140 and 141:

  5.6.2. Resultats de l’observació

 • Page 142 and 143:

  5.6.3. Resultats dels grups de disc

 • Page 144 and 145:

  6. Discussió Aquest capítol sisè

 • Page 146 and 147:

  Altres autors (Keller, 2001; dins S

 • Page 148 and 149:

  Pel que fa als adults, els acollido

 • Page 150 and 151:

  protectors del nen i de donants de

 • Page 152 and 153:

  espectar aquest espai, no citar-los

 • Page 154 and 155:

  mic i en general de serveis que els

 • Page 156 and 157:

  veure si voldran fer-se càrrec del

 • Page 158 and 159:

  poc estigmatitzat, potser en part p

 • Page 160 and 161:

  7. Propostes Els estudis revisats p

 • Page 162 and 163:

  Tenir en compte de no fer-los perdr

 • Page 164 and 165:

  8. Conclusions La recerca presentad

 • Page 166 and 167:

  Sobre els resultats Destaquem de la

 • Page 168 and 169:

  àsica per saber de què estem parl

 • Page 170 and 171:

  Referències bibliogràfiques Ajunt

 • Page 172 and 173:

  en la población infantil: factores

 • Page 174 and 175:

  GARELLI, F. (2000). L’esperienza

 • Page 176 and 177:

  LÁZARO, A. (1994). «Intervención

 • Page 178 and 179:

  SOLOMON J. C., i MARX, J. (1995).

 • Page 180:

  Webs consultades www.aarp.org/grand

portada i contraportada_8.indd - Generalitat de Catalunya
portada i contraportada_7.indd - Generalitat de Catalunya
portada i contraportada_5.indd - Generalitat de Catalunya
Coneixement i Societat núm. 15 - Generalitat de Catalunya
Quadern dones i esport -1 - Generalitat de Catalunya
PROPOSTA DE PRIMÀRIA - Generalitat de Catalunya
La vigilància i el control de plaguicides - Generalitat de Catalunya
Tabac i dona - Generalitat de Catalunya
Tabac i dona - Generalitat de Catalunya
concepte i objecte de les - Generalitat de Catalunya
Manual per a la identificació i avaluació de - Generalitat de Catalunya
Aran, entre Catalunya i Occitània - Generalitat de Catalunya
La realitat juvenil a CATALUNYA - Generalitat de Catalunya
EXPERIÈNCIA I PRÀCTICA DE TALLER - Generalitat de Catalunya
Estructura, organització i mitjans - Generalitat de Catalunya
Parlem d'infància - Generalitat de Catalunya
Consulta en línia - Generalitat de Catalunya
I. Informació general - Generalitat de Catalunya
RECERCA I IMMIGRACIÓ - Generalitat de Catalunya
Consulta en línia - Generalitat de Catalunya
CR 9 - Generalitat de Catalunya
governança i - Generalitat de Catalunya
Consulta en línia - Generalitat de Catalunya
La realitat juvenil a CATALUNYA - Generalitat de Catalunya
Capgrossos, pigues i berrugues - Generalitat de Catalunya
00 Portada i índex - Generalitat de Catalunya
serveis socials i atenció a la dependència - Generalitat de Catalunya