Views
5 years ago

Previsió de la població infermera a catalunya a - Associació ...

Previsió de la població infermera a catalunya a - Associació ...

Previsió de la població infermera a catalunya a - Associació

PREVISIÓ DE LA POBLACIÓ INFERMERA A CATALUNYA A L’HORITZÓ DE L’ANY 2025 Realització: Marc Ajenjo Cosp, Marta Merino Tejada i Rocío Treviño Maruri (Setembre de 2008) Universitat Autònoma de Barcelona - Edifici E2 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) Telèfon: 34 / 3 / 93. 581.30.60 Telefax: 34 / 3 / 93. 581.30.61 demog@ced.uab.cat

Consulta la Revista - Associació de Dones Periodistes de Catalunya
Previsió de la població infermera a Catalunya. - Consorci de Salut i ...
Consulta la Revista - Associació de Dones Periodistes de Catalunya
Consulta la Revista - Associació de Dones Periodistes de Catalunya
Consulta la Revista - Associació de Dones Periodistes de Catalunya
Informatiu Infermer/a - UGT
Consulta la Revista - Associació de Dones Periodistes de Catalunya
revista DONES 15 af - Associació de Dones Periodistes de Catalunya
veure tríptic - Associació de Diabètics de Catalunya
Consulta la Revista - Associació de Dones Periodistes de Catalunya
Consulta la Revista - Associació de Dones Periodistes de Catalunya
veure tríptic - Associació de Diabètics de Catalunya
estructura del sector primari a catalunya - Associació Catalana de ...
interior tabac-PDF - Generalitat de Catalunya
001-180 Informe situacio.qxd - Generalitat de Catalunya
Principals resultats de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població ...
EL TREBALL A BARCELONA 2011 - CCOO de Catalunya
Evolució de les desigualtats en la salut a Catalunya - Fundació ...
Tabac i dona - Generalitat de Catalunya
Tabac i dona - Generalitat de Catalunya
economia i pensament econòmic a la catalunya de l'alta edat moderna
ANEM -HI! - Casal de Catalunya
CR 9 - Generalitat de Catalunya
Llibre pdf - Enginyers Industrials de Catalunya
Premis CIRIT 2008 - Generalitat de Catalunya
Informe 14/2009 - Generalitat de Catalunya
Treball i economia en femení - Associació de Dones Periodistes de ...
Fracàs escolar? - Catalunya Ràdio
A l'amat he donades totes les claus - Generalitat de Catalunya