El millor equip de la Festa Major - CapGros.com

capgros.com

El millor equip de la Festa Major - CapGros.com

Publicació associada

acpg

associació catalana

de la premsa gratuïta

Control difusió i distribució

La samarreta de la

Festa Major | 6

La nit més boja

| 16

Dia 24 | 26 Dia 25 | 29 Dia 26 | 32

Dia 27 | 38 Dia 28 | 41 Dia 29 | 46

Santes esportives

| 48

Una visió literaria

de Santes | 52

Consulta l’última hora a www.capgros.com

CAPGRÒS no es fa necessàriament responsable del contingut dels articles i missatges comercials en l’edició

38.000

EXEMPLARS

SETMANALS AL

MARESME

Distribució Gratuïta

El programa de Les

Santes | 66

Sant Benet16,18

08302 de Mataró (Barcelona)

Tel.: 937904546 | Fax:937906072

www.capgros.com | www.capgrosserveis.com

redacció: redaccio@capgros.com

Publicitat: publicitat@capgros.com

Mitja última acta publicada2007:32.028

EDITOR/DIRECTOR Mateu Ros i Monrós PUBLICITAT F. Salazar, E. Ros, K. Brau. DISSENY GRÀ FIC

i MAQUE TACIÓ F. Pous (Cap Disseny), M. Ra mis, O. Blaya. REDACCIÓ J. Vives (Directora), V. Bueno, S.

Fernández, M. Guillem, Romuald Gallofré (Fotografi a). ADMINISTRACIÓ R. Muñoz, Y. Argüelles, J. Nogueras

i F. Vivas. Imprimeix: IMGESA. D.L.B. B-19984 -1984

CAPGRÒS es distribueix tots els divendres de forma gratuïta. Els seus 38.000 exemplars es reparteixen a la

ciutat de Mataró i a les poblacions del Maresme: Alella, Masnou, Premià de Mar, Premià de Dalt, Vilassar de Mar,

Vilassar de Dalt, Cabrils, Cabrera, Argentona, Orrius, Dosrius, Canyamars, St. Andreu de Llavaneres, St. Vicenç de

Montalt, Caldes d’Estrach, Arenys, Canet, St. Pol, Calella, Pineda, Sta. Susanna i Malgrat.


6 núm.1027 núm.1027 7

Anson, amb la samarreta dissenyada

per Santes. Al fons, reproduccions

de portades de Capgròs fetes

pel mateix artista en el marc del projecte

que el va dur a reconstruir Can

Fàbregas a la Biennal de Santa Fe.

El millor equip de

la Festa Major

La samarreta de futbol dissenyada per Martí Anson

es converteix en l’icona de Les Santes 2008


8 núm.1027 la samarreta de la Festa Major

núm.1027 9

Verm Bueno. FOTOS: R. Gallofré | A. Canalejo no pensava pas que passaria mai”,

El cartell de Santes genera cada any

discussions, defenses i animadversions

que poden derivar en polèmiques

agries. Res de nou, és part intrínseca

de la Festa Major de Mataró, ja que el

cartell sempre té una quota important

de protagonisme. Enguany, però, pren

una nova dimensió. De fet, ja no parlem

de cartell, sinó de samarreta. D’una

samarreta de disseny i material propi

de la d’un club de futbol que s’està

venent com autèntics xurros i que

tenyirà aquests dies els carrers de

groc-i-negre, els colors tradicionals

de l’esport a la ciutat. Parlem de la

peça de roba dissenyada per Martí

Anson, l’icona de la Festa Major de

Les Santes 2008.

Fins ara, l’artista escollit per la

Comissió d’Imatge del Patronat de

L’artista, reproduint la típica celebració del futbolista.

Cultura dedicava els seus esforços

al cartell, i aquest era traspassat

posteriorment a la samarreta. Anson,

insatisfet amb el resultat d’aquest

procés, l’ha revertit i s’ha centrat en

dissenyar la camiseta, per reproduir-la

posteriorment al cartell. “La samarreta

té un element molt més personal que

el cartell. Qui es ‘vesteix de Santes’

està participant en la festa, mentre que

el cartell no té aquest fet identitari”,

recalca Anson.

L’element identitari és precisament la

clau del treball d’Anson. “Amb aquesta

camiseta no estic parlant directament

de futbol, sinó de l’element comunitari

que hi ha al darrere”, constata l’artista

i dissenyador mataroní, qui estableix

una clara analogia entre l’esport rei

i la Festa Major mataronina. Anson

destaca que si algun dia li arribava

el torn de fer el cartell, “cosa que

vestiria la gent de futbolista. “Com

Les Santes, el futbol reuneix un grup

variadíssim de gent que s’identifi ca

amb un mateix fet, en aquest cas un

mateix equip, però que hi participa i

en gaudeix de manera diferent”. El

Camp Nou un diumenge a la tarda

i la Passada, el Desvetllament o el

Sarau coincideixen en ajuntar pares,

mares, fi lls i avis, personatges de

totes les edats, sexe i condicions.

Els simpatitzants d’un club de futbol

s’unifi quen dins la seva varietat vestint

la samarreta amb els colors de l’equip,

exactament com els “santeros”. Per

això Anson dóna els tints futbolístics a

la samarreta, el disseny de la qual fi ns i

tot permet personalitzar-la posant-hi el

teu nom a la part del darrera. “Aquesta

possibilitat li dona un plus identitari”,

insisteix el dissenyador.


10 núm.1027 la samarreta de la Festa Major

núm.1027 11

Anson, treballant al seu estudi. L’equip, fent pinya poc abans de començar la festa.

El futbol i l’art contemporani

La “samarreta-cartell” de Santes

2008, obra d’un creador de caire conceptual

arrelat en les noves tendències

de l’art contemporani, és una mostra

més de la importància del futbol en

el panorama artístic i cultural. “Molts

intel·lectuals utilitzen el futbol com a

metàfora, pel seu component social

i identitari”, relata Anson. L’artista

refl exiona que aquest esport és “molt

seductor”, al tractar-se d’un element

quotidià i popular. “Utilitzar-lo facilita

que puguis captar l’atenció de la gent”,

destaca. L’interès en estirar un element

quotidià i traspassar-lo a un altre

llenguatge genera molt d’interès entre

els artistes contemporanis. “El futbol

és l’activitat que reuneix més gent a la

vegada, el més vist per televisió, el que

ven més diaris. I és una metàfora de

la societat actual”, afi rma. Anson no

combrega amb la idea que el cartell

de Santes es relacioni gairebé sempre

amb els gegants, els capgrossos o

altres fi gures de la ciutat. “Sembla

que sempre hagi de reivindicar certes

estampes localitzades a les Santes.

Hi ha una certa incongruència en

veure en Robafaves mentre el portes

estampat a la samarreta”, afi rma. “Ens

hem de preguntar a qui està dedicada

la festa major. Jo prefereixo dedicar-la

a la gent”, destaca Anson, en referència

al seu disseny de samarreta

i cartell. Per ell, els espectadors, els

assistents a Les Santes són el què defi neixen la Festa

Major de Mataró.

Contra la crítica destructiva

Anson troba “divertidíssim” el fenomen dels elogis i

crítiques desbocades que se succeeix cada any quan el

cartell es fa públic, sobretot si la proposta és trencadora

i no pren un element clàssic de la festa com a referent.

“D’alguna manera, tot aquest fenomen representa el

contraatac de Les Santes contra allò que trenca el funcionament

habitual de la mateixa”, afi rma. Tanmateix, renega

de les crítiques destructives, les que posen en dubte que

Groc i negre o vermell i blau

L’elecció del groc i negre com a colors de la samarreta

també ha despertat opinions dispars. Alguns s’hi mostren

contraris perquè creuen que aquesta combinació només

representa el CE Mataró de futbol, un dels molts clubs

esportius de la ciutat (tot i que hi ha equips d’altres

disciplines que també els utilitzen). Anson constata que el

groc i negre són “els colors que em venen a la ment” quan

pensa en esport mataroní. Consultant-ho amb gent del

seu entorn, tothom li va assenyalar la mateixa combinació.

L’altra opció hauria estat utilitzar els colors de la bandera

de la ciutat, el blau i el vermell. No cal ni recordar, però, a

quin club de futbol recorden aquests dos colors.


12 núm.1027 la samarreta de la Festa Major

núm.1027 13

la creació d’Anson tingui res d’artístic

o que la seva proposta li hagi suposat

cap mena d’esforç, unes crítiques que

han sovintejat des de la presentació

de la samarreta i el cartell. “No tinc

cap problema amb la gent a qui no li

agrada el que faig, però no pot posar

en dubte la meva professió. Sempre em

pregunto per què l’art contemporani

necessita defi nir-se. Algú qüestiona

a Amaral si el que fan és música?”,

recalca l’artista. Anson recorda que

quan l’IMAC (amb qui ha mantingut

una relació “molt positiva”) li va

encarregar el cartell, ja els va deixar

clar la manera com ell treballava i què

es podrien trobar. “I no hi van posar

cap pega”, afegeix. Segons Anson, a

Mataró estan molt arrelats els tòpics

que deslegitimen les propostes artístiques

més conceptuals i basades

en idees, que a vegades donen més

importància al procés que al resultat

fi nal, enfront d’aquelles altres més

tradicionals, basades en la tècnica

i que no surten del límit del quadre.

L’artista recorda que, per molt que

la gent ho vegi “tan sols” com una

La foto prèvia al partit; Les Santes són a punt de començar. Dos afi cionats decidits a animar l’equip de Santes

samarreta, darrere hi ha un esforç “He

arribat a fer cinc cartells diferents, per

veure quin és el què millor funciona en

relació a la camiseta. S’ha d’estudiar

com vendre el producte, informar-te,

pensar en la peça de roba, de quin

tipus ha de ser, de quin color, etc. Formalment dóna molts

problemes i hi ha molta feina per fer”.

El món de l’art és el món de les idees, i aquí estem davant

d’una idea”. Més clar impossible, Perecoll, un dels artistes

més destacats de l’escena local, legitima completament

la proposta d’Anson. “Una cosa és l’ofi ci, la tècnica, i

Jugar amb foc

El poliéster, teixit utilitzat per a la samarreta per adequarla

al seu disseny futbolístic, no lliga gens bé amb el foc, ja

que una espurna el crema amb molta facilitat. Per aquest

motiu, s’han reforçat els avisos perquè la gent no dugui la

samarreta als actes de foc de la festa, tant en l’embolcall o

l’etiqueta de la mateixa samarreta com en la publicitat de

Santes i des del sistema de megafonia. El grup municipal

de CiU va criticar que s’hagués escollit aquest material,

ja que genera “intranquil·litat” davant les incidències que

podria provocar portar aquesta peça de roba al correfoc.

Anson és taxatiu en aquest sentit. “Al correfoc no es pot

anar amb màniga curta, per tant ningú s’hauria de posar ni

aquesta samarreta ni cap altra que no li tapi completament

els braços”, afi rma l’artista


14 núm.1027 núm.1027 la samarreta de la Festa Major

15

l’altra és l’art”, recalca. “Anson és un

personatge de vàlua reconeguda,

que no actua per capritx, sinó que

ho té tot molt pensat i calculat”. En

aquesta mateixa línia, el crític d’art Pere

Pascual, qui no sempre ha defensat

les propostes d’Anson, recorda que

l’art “és per sí mateix un concepte,

que en unes ocasions s’expressa per

una via plàstica, i en altres de manera

més etèria o fi losòfi ca”. Com recorda

Pascual, el cartell de l’any passat, en

què el músic i pintor Marc Prat representava

lade Robafaves, oferia un

“impacte visual directe” a l’espectador,

que era “traduït immediatament”. “En

el cas d’Anson, l’espectador ha de

fer la traducció, perquè el concepte

obliga a una refl exió”. Un concepte que

Pascual aplaudeix, ja que la proposta

Divisió d’opinions, però

èxit de vendes

Una hora després que s’obrís la

botiga de Santes, al carrer Nou,

ja s’havien venut un centenar de

samarretes, a 14 euros les talles

grans i 11 la petita. Malgrat l’èxit

en el seu primer dia de posada a

la venda, l’’afi ció’ segueix dividida

sobre l’aposta futbolística i els

colors escollits per l’artista. “A mi

m’encanta, trobo que és una gran

idea”, explica Emili Castellà. Malgrat

això, el mataroní afegeix que pot

“entendre que hi hagi gent que no

li agradi, jo sóc un fanàtic del futbol

i la idea fa per mi, però no tothom

segueix l’esport”. Per la seva banda,

Sònia Soriano ha assegurat que

no li fa gens de gràcia el disseny

escollit: “no m’agrada, el material

és perillós pel correfoc i estic aquí

per comprar-li a la meva fi lla”. Mercè

Llinàs valora molt positivament

aquest disseny. “A casa no som

d’Anson li sembla molt encertada. “El

groc i negre representa la col·lectivitat,

la ciutat en sí, dóna un sentit de grup,

tribal, i convida a participar a la festa”,

destaca el crític d’art. Per Jordi Cuyàs,

artista mataroní que comparteix amb

l’autor del cartell una visió de l’art més

conceptual, destaca que actualment

Anson és un dels artistes mataronins

“amb més projecció i reconeixement

internacional”. A més, ha apuntat

que quan la Comissió d’Imatge,

de la qual Cuyàs ha format part

en diverses ocasions, escull un

artista, ho fa amb la intenció que aquest

“aporti una obra personal, expressant

els seus sentiments i món interior”.

El disseny del cartell pot agradar

més o menys, però és la seva obra, i

s’entén en el seu context de treball,

gens ‘futboleros’, però estic aquí

per comprar-ne una per cadascú

perquè ens sembla uns colors molt

encertats que representen l’esport

mataroní”,. De la mateixa opinió és

Pol Carreño, que “independentment

del futbol”, tot i que admet ser-ne un

gran seguidor, troba molt encertada

el concepte de la samarreta: “És

molt millor que les típiques de cotó

s’inscriu en la seva trajectòria, en que

sòl prendre elements quotidians per

reinterpretar-los o

donar-los un

nou context”,

conclou.

El capgròs

de la portada

també es posa

la samarreta

amb un disseny estampat que no

diu res”. Precisament l’estampat és

el que troba a faltar Isabel Flores,

descontenta amb el disseny de

Martí Anson. “La compraré perquè

la tinc de tots els anys de la festa

i en aquest no serà menys, però

hauria preferit algun estampat amb

algun gegant o alguna cosa de les

Santes”, assegura.


16 núm.1027 núm.1027 17

Les innovacions tècniques

s’endinsen en la Nit Boja

La sonorització del Desvetllament Bellugós, el reforç en matèria

de seguretat i la reducció de cabal d’aigua a la Ruixada són els

principals reptes per aconseguir que la millor nit de Santes no perdi

la seva essència.

Vern Bueno / FOTOS: Capgròs en un caos desenfrenat que cap altra

El gran dia de Santes és el 27 de

juliol? Des de fa uns anys, això és

força discutible per a molta gent,

que prefereix retrocedir dos dies i

quedar-se amb el 25 com la seva

data preferida. La fórmula de la Nit

Boja, integrada principalment pel

Desvetllament Bellugós, el Correfoc

i la Ruixada, és una mescla infalible

que converteix el centre de la ciutat

nit de l’any pot igualar. Els ingredients

de la Nit Boja han estat inamovibles

des de fa molts anys, i enguany ho

seguiran sent, però aquest 2008 s’hi

introduiran importants novetats en la

seva composició. El més destacat passa

per la sonorització del Desvetllament,

seguit de la reducció del cabal d’aigua

de la Ruixada i el reforç en matèria de

seguretat. Novetats tècniques destinades

a protegir l’essència i reforçar

la seguretat de la nit més personal i

intransferible de la ciutat.

El Desvetllament Bellugós, que

obre la Nit Boja és potser l’acte

més conegut de la Festa Major de

Mataró. La família Robavafes balla El

Bequetero, l’himne ofi ciós de la ciutat

que interpreta l’Agrupació Musical

del Maresme, baixant la Riera des

de l’Ajuntament i acompanyada d’un

caòtic cor de milers de persones que

embogeixen comptant fi ns a 15 seguint

el compàs, ajupits i saltant, d’aquesta

peça musical d’origen alacantí. La

cercavila cada cop ha anat guanyat

més adeptes i en els darrers anys la

presència és massiva, especialment

de públic jove i àvid de festa. Fins al

punt que la cosa s’ha descontrolat.

“L’assistència a l’acte cada cop és

més elevada i es corre el perill de

desvirtuar-lo, perquè molta gent no el

coneix”, explica el president de l’Institut

Municipal d’Acció Cultural (IMAC),

Sergi Penedès. Els protagonistes de la

festa, l’Agrupació Musical del Maresme

i els Geganters, coincideixen amb

el regidor. “Darrerament molta gent

sovint ve borratxa, o es posa a beure

allà mateix com si fos un ‘botellón’, i es

diverteixen llançant-se contra el cordó

de seguretat de la banda o contra els

mateixos músics”, explica David Serra,

un dels coordinadors de la banda. Serra

recorda que l’any passat a diversos

músics els van caure gots plens de


18 núm.1027 la nit més boja

núm.1027 19

Els músics, enmig de la gentada

durant el Desvetllament Bellugós

Avisos de seguretat

Durant el Desvetllament, una falca sonarà

constantment per megafonia advertint de les

mesures de seguretat que cal prendre perquè

l’acte es desenvolupi correctament

Respectar els músics, els portadors dels Gegants i

el cordó de seguretat

Seguir el ritme de la música i el pas dels Gegants

No empènyer ni fumar. No llençar aigua ni

objectes

Si es pateix o es presencia algun incident, avisar

la Policia Local o la Creu Roja

Si la música para, quedar-se quiet i esperar indicacions

a través de megafonia.

cervesa i fi ns i tot escopinades. “La

massifi cació del Desvetllament ha fet

perdre la seva essència”, resumeix el

geganter Toni Vidal. “S’ha perdut la

mesura”, afegeix Joan Fradera, un dels

portadors més veterans de la família

Robafaves. La gran quantitat de gent

que es concentra a La Riera, a més

de posar en perill la integritat física

dels membres de la banda, fa que el

so de la mateixa tan sols arribi a un

diàmetre molt curt i molts assistents

ja no són ni conscients que hi ha un

grup de músics entre la munió de gent.

Enguany la Nit Boja cau en divendres,

així que la previsió de públic és encara

més gran que anys anteriors. Per això

cal un cop de timó.

L’IMAC i les diverses comissions que

integren l’organització de Santes porta

tot l’any pensant en solucions perquè

el Desvetllament Bellugós “mantingui

la seva essència i sigui un acte més

segur”, com diu Penedès. Això passa

per potenciar el so la banda perquè

tothom pugui sentir el Bequetero.

D’aquesta manera, es vol millorar la

seguretat de l’acte, evitant que els

assistents s’aglomerin al voltant dels

músics. S’han valorat tot tipus de

propostes, des d’ampliar la banda amb

músics de fora fi ns a fer-la tocar des

d’un entarimat. Els mateixos geganters

eren partidaris de contractar bandes

més potents, com alguna agrupació

del País Valencià “que tenen 80 o 100

músics i saben com tocar al carrer”,

com diu Toni Vidal, o una xaranga

de les Terres de l’Ebre. David Serra

explica que també es va proposar instal·lar la banda en

un vehicle descobert que baixés La Riera amb sistema de

so incorporat (a l’estil de la rua de Carlinhos Brown). Cap

d’aquestes propostes, però, era prou convincent, ja que

es corria el risc de desvirtuar l’acte (precisament el què

es vol evitar). “La banda i els gegants han de baixar junts”,

subratlla Vidal. Per això, la decisió fi nal va ser sonoritzar la

banda. La solució passa, bàsicament, per la captació del

so de la banda i la seva reproducció, tot en directe, fent

servir el mateix sistema que s’utilitza per a la sonorització

de les retransmissions televisives de curses de MotoGP

i Fórmula 1. La captació de la música es farà a través

d’un sistema de micròfons de condensador penjats en

llances i elevats per sobre dels músics. Dues persones

integrades a la Banda seran els encarregats de portar

els micròfons durant tot el recorregut del Desvetllament.

El so captat per aquests micròfons serà retransmès per

radiofreqüència fi ns a una mesa de control.

Per a la reproducció del so captat a la Banda, es disposaran

dues torres, una de nou metres a La Riera, una mica

més amunt de l’Ajuntament, i l’altra de sis metres a la plaça

de Santa Anna. En aquests construccions s’hi instal·la

un sistema d’altaveus Line Array, que també s’usen en

macroconcerts i festivals de música. Es tracta d’un seguit


20 núm.1027 la nit més boja

núm.1027 la nit més boja

21

d’altaveus apilats en vertical i alineats

en corba que permeten un control

òptim de direccionalitat i una cobertura

uniforme. La seva principal virtut és

que tot el ventall d’espectadors, de

les primeres a les últimes fi les, reben

el so amb la mateixa pressió acústica

i qualitat sonora. A través de l’altaveu

es transmetrà en directe la senyal

acústica que arribi dels micròfons,

cobrint tot el trajecte de la cercavila.

Aquest sistema ha desbancat l’altra

proposta que va estudiar l’IMAC, ubicar

diversos alteveus en els dos fl ancs de

La Riera, desestimada perquè podria

provocar acoblaments de so amb el

pas dels micròfons.

La solució adoptada genera dubtes

entre els músics. “Aquest sistema

de sonorització no es pot assajar,

necessitaríem la Riera plena amb

milers de persones fent soroll, així que

el resultat és ara mateix una incògnita”,

explica David Serra. Tot i així, agraeix

que es dugui a terme pensant en la

seguretat. “Com a mínim la gent no

se’ns tirarà a sobre”. Per als geganters,

la sonorització escollida pot fer

“perdre la sensació de moviment”, diu

Vidal. En tot cas, el porador recalca

que la solució passaria per tenir una

banda més potent. “Sense ànims de

ferir susceptibilitats, són una bona

La ruixada, un dels actes més populars de la festa, reduirà el cabal d’aigua. La manguera desapareixerà per

estalviar litres.

banda per fer concerts, però no per a

cercaviles”. El coordinador de l’Agrupació

reconeix que fan el que poden i

treballen per millorar, però assegura

que “molts dels que ens critiquen

per Santes mai hi són quan ens cal

un cop de mà per avançar”.

Un major dispositiu de seguretat

La sonorització del Desvetllament

anirà acompanyada per un nou Pla

d’Actuació de Seguretat. La principal

novetat d’aquest sistema és que serà

mòbil, amb l’objectiu d’estar molt més

a prop de l’acte per poder actuar amb

major celeritat en cas d’incidències.

Fins ara el dispositiu era fi x i se situava

a l’edifi ci de l’IMAC, al carrer Sant

Josep. A més, hi haurà observadors

repartits a diversos balcons de La

Riera. El nou pla ha de permetre una

resposta ràpida i la coordinació més

efectiva d’ambulàncies, bombers

i cossos de seguretat. Tot i que hi

haurà agents policials com cada any,

aquests no augmentaran de número. “El

dispositiu estarà format per bombers,

membres de la Creu Roja, voluntaris

i personal de l’IMAC, la gent que ha

portat la seguretat de la festa des

de fa molt de temps i que cada any

rep formació actualitzada”, constata

Sergi Penedès.

Des dels geganters es miren amb

un cert neguit el reforç en matèria

de seguretat. “Les festes s’han de

muntar amb el cap i amb el cor –diu

Vidal-, però si es prioritza el cap, es

perd la festa. Multiplicar la seguretat

i el control encara desvirtuarà més el

Desvetllament”. Entenen que cal un pla

de seguretat; “però si posem el possible

Càmeres, mòbils i

webs interactives

La tecnologia també servirà per potenciar

la difusió de Les Santes. Per

segon any s’ha creat una aplicació

per descarregar al telèfon mòbil que

permet consultar el programa d’actes

o baixar-se el Bequetero, entre altres.

A més, s’instal·lade nou una pantalla

gegant per seguir la Crida, i una

càmera a la Riera que enregistrarà

imatges les 24 hores del dia que

seran retransmeses via web. La plana

ofi cial de Santes, www.lessantes.

cat, guanya en interactivitat, oferint

a l’usuari que hi deixi comentaris i hi

pengi les seves fotografi es.


22 núm.1027 la nit més boja

núm.1027 la nit més boja

23

perill de l’acte per davant de la gent,

matem la festa”, afi rma Fradera.

Menys cabal a la Ruixada

La reducció del cabdal d’aigua a

La Ruixada és espectacular: dels

200.000 litres dels darrers anys a tan

sols 20.000. Tanmateix, des de l’IMAC

s’assegura que aquesta disminució tan

brusca no es notarà. Per aconseguirho,

s’han adquirit nous aspersors que

funcionen amb un sistema diferent al

dels actuals. Principalment, vaporitzen

l’aigua, mesclant el líquid amb aire, una

aplicació que darrerament, amb motiu

de la sequera, s’ha fet força popular a

les llars ja que permet reduir molt el

cabal necessari. Els quatre aspersors

ubicats a les cantonades de la plaça

Honorat Vilamanyà, que llençaven fi ns

a 30.000 litres l’hora, també s’han

substituït per uns altres que gastaran

molta menys aigua tot i que mantindran

el mateix efecte mànega. L’altre canvi

important és que els aspersors, que

fi ns ara se situaven a quatre metres

d’alçada, ara s’enfi laran fi ns als vuit

metres. Aquesta mesura permet que

l’aspersió abarqui més espai i per

tant ajuda a estalviar aigua. Per últim,

l’aigua que s’utilitzarà provindrà de la

xarxa d’aigua freàtica que gestiona

Aigües de Mataró, mentre que en anys

anteriors s’havia utilitzat la de la piscina

municipal. Totes aquestes mesures,

segons Penedès, no es notaran gaire

entre els assistents. “L’aigua sortirà

més vaporitzada, però tothom acabarà

mullat igualment”, destaca el regidor,

qui insisteix que cal fer “pedagogia”

amb l’ús de l’aigua després de l’episodi

greu de sequera que s’ha viscut

aquest 2008 al país.

Robafaves, observador privilegiat de

la rauxa al Desvetllament

Les principals novetats

- Se sonoritzarà la banda al

Desvetllament amb micròfons

inhalàmbrics i la música es

reproduiràa través d’un sistema

d’altaveus Line Array (a la foto)

- El nou dispositiu de seguretat

serà mòbil per poder estar més a

prop dels fets

- El cabal d’aigua de La Ruixada

passa de 200.000 a 20.000 litres

gràcies a l’ús de nous aspersors

que vaporitzen l’aigua


24 núm.1027 núm.1027 25

FESTA MAJOR / MATARÓ / 2008

introducció

L’Anem a

tancar, un dels

actes més

emblemàtics.

Una Festa Major plena de reptes

L’aposta pel circ i per les innovacions tècniques, canvis en actes

tradicionals i noves propostes marquen Les Santes 2008

per: Vern Bueno

Les Santes 2008 presenta una

constel·lació de punts d’interès de

més ampli que en edicions anteriors.

Força novetats a la Festa Major, com

la sorprenent aposta pel Circ, amb

l’acte “Festa, Circ i Firaires” que del

25 al 28 de juliol omplirà d’espectacles

pluridisciplinars el Parc Central, o el nou

Ball dels Dracs, del dia 28, perquè el

Dragalió pugui lluir-se. El mateix dia, el

No n’hi ha prou busca consolidar-se

en la seva segona edició. La Nit Boja

concentra la majoria de canvis, tant pel

que fa a la sonorització del Desvetllament

com la reducció de cabal d’aigua a la

Ruixada, passant pel nou recorregut de

l’Escapada a Negra Nit, que fi nalitzarà

al Parc, on tindrà lloc la Tabalada (que

fi ns ara pujava per la Riera). En l’aposta

musical, contrasta la potència d’Amaral

amb un Sarau una mica descafeïnat.

El Pati de Can Marchal acollirà de

nou petites perles, com el concert de

Raynald Colom Quintet o Tactequeté. I

en el teatre, dos mataronins, el carismàtic

Joan Pera i la coreògrafa Maria Rovira,

centraran tota l’atenció.


26 núm.1027 núm.1027 27

FESTA MAJOR / MATARÓ / 2008 24

dijous

Trànsit convida un coreògraf i recupera

una peça del repertori al Monumental

| J. V.

Dansa | Art Trànsit Dansa estrena

per Santes. La companyia resident

a Mataró, dirigida per Maria Rovira,

presentarà l’espectacle Gossos de

ciutat/Rugged lines, confi gurat per

dues coreografi es, la primera de les

les quals és obra del brasiler Bebeto

Cidra i la segona, de la mateixa Rovira.

La directora d’Art Trànsit Dansa

explica que la col·laboració amb Cidra

“dóna una idea del projecte que té la

nostra companyia de convidar altres

coreògrafs”. Gossos de Ciutat és una

coreografi a “concebuda a partir de les

relacions i la vida a les ciutats”. Segons

Rovira, el treball de Cidra “sorgeix de la

improvisació i de l’organicitat del cos”,

mentre que Rugged Lines, en contrast

amb la llibertat de Gossos de Ciutat,

La fi txa: Dijous, dia 24. A les 9 del vespre

al Teatre Monumental. Preu: 13 euros (platea),

11 euros (amfi teatre).

La coreògrafa mataronina Maria Rovira, directora de Trànsit. | S. R.

“és tot un repte pels ballarins perquè

és hipertècnica”. La companyia Trànsit

comptarà en amb la col·laboració de

ballarins convidats procedents del

Conservatori de Dansa de Granada.

S08

D’aquesta manera, els granadins li

retornen a la companyia mataronina el

favor, després que Rovira hagi participat

al festiva Internacional de Dansa que

se celebra a la ciutat andalusa.


28 núm.1027 dijous 24

núm.1027 29

Nit de retrobaments a

tocar del mar amb les

clàssiques Havaneres

| V. B.

Música | El Passeig del Callao es

converteix, la nit del 24, en l’espai

idoni per als retrobaments. La nit de

les Havaneres cita mig Mataró a tocar

de la platja, a la recerca d’una mica de

brisa fresca i del passeig vora la platja

al so de les tonades mel·lancòliques

que recorden el passat mariner no tan

llunyà de la ciutat. És la calma abans

de la tempesta, la nit tranquil·la que

obre ofi ciosament l’activitat frenètica

de Les Santes. Això sí, el tradicional

rom cremat que no falti.

En aquesta edició, prendran l’escenari

dues agrupacions, els Pescadors de

l’Escala, un dels grups d’Havaneres

més antics de Catalunya, amb 36

anys de trajectòria i una vintena de

Tornades marineres vora el mar | O. R.

discos publicats; i Arrels de Terra

Ferma, grup sorgit l’any 1993 a les

poc marineres terres del Segrià, amb

l’objectiu d’arrelar l’havanera, el cant de

taverna i la cançó catalana en general

dins les comarques de Ponent.

La fi txa: Dijous, dia 24. A 2/4 d’11 de la

S08

nit al Passeig del Callao.

L’Escenari Obert rep els

nous grups mataronins

i maresmencs

| Red.

Música | Una alternativa més moguda

a les Havaneres es podrà trobar ben

a prop, al mateix Passeig Marítim. És

l’Escenari Obert, la iniciativa del Collectiu

de músics del Maresme que obre

la possibilitat als grups de Mataró i la

comarca de tocar en directe per Santes.

Una proposta que promet varietat

musical (i també qualitativa) durant la

nit del 24 i la del 27, en ple Sarau. En

aquesta edició, s’hi han apuntat més

de 40 grups, així que de cara a l’any

que ve els organitzadors ja pensen en

ampliar l’esdeveniment.

La fi txa: Dijous, dia 24, i diumenge, dia 27,

a partir de les 8 de la tarda al Passeig Marítim

(a tocar del Cargol).

S08

FESTA MAJOR / MATARÓ / 2008

La Nit Boja preveu una assistència

espectacular al caure en divendres

| V. B.

Figures | Un dels esdeveniments

més genuïns de les Santes, la Nit Boja,

compta cada any amb més adeptes,

però en aquesta edició es preveu

que congregarà més gent que mai.

El to marcadament festiu de la nit es

potencia al caure en divendres. El

trajecte s’inicia com sempre amb el

Desvetllament Bellugós, que per primer

cop se sonoritzarà per millorar-ne la

seguretat i mantenir l’essència de

l’acte. Després de la convidada de la

Família Robafaves a plaça de Santa

Anna, amb el grup Xarop de Canya,

tots de retorn a l’Ajuntament, on cap a

quarts de dues de la matinada començarà

l’Escapada a negra nit. Enguany

El Correfoc, que canvia de recorregut | ARXIU.

canvia el recorregut del Correfoc, amb

la Riera com a eix central. El Drac de

Montornès del Vallès i la Polseguera

d’Argentona, el Drac de Ripoll; i les

Diablesses, acompanyades dels Diables

de la Barceloneta, de Reus, de Premià

i de La Llàntia, la Colla del Basilisc i els

Ducs de Foc de Torroella de Montgrí

són les fi gures convidades per la

Momerota, el Drac i les Diablesses de

Mataró. El recorregut fi nalitzarà al Parc

Central, on es realitzarà l’encesa fi nal

del correfoc, i on tindrà lloc la Tabalada,

que enguany no serà “pujada”, amb els

Tabalers del Drac i de la Momerota i els

Tabalers do Maresme. L’acte enllaçarà

el correfoc i l’aigua de la Ruixada, que

redueix el cabal utilitzat.

divendres 25

Prohibit circular

Servei sanitari

Vies d’evacuació

Muralla de

la presó

Argentona

La Riera

Ajuntament

Onofre

Arnau

La crida a la festa

Per segon any, una pantalla

gegant permetrà seguir la Crida a La

Festa Major, l’acte que dóna el tret de

sortida simbòlic de Les Santes, amb

el discurs de l’alcalde, Joan Antoni

Baron, que convidarà els mataronins

des del balcó de l’Ajuntament a gaudir

dels actes programats. L’Àliga i els

ministrils esperaran a l’Ajuntament

la resta de comparses de la ciutat,

que sortint des de diversos punts de

la ciutat per donar-se cita a la Casa

Gran. És el primer de l’estressant

nombre d’actes al carrer que els

espera en els propers quatre dies.

La fi txa: Divendres, dia 25. Crida a la

Festa Major. A les 8 de la tarda. Nit Boja, a

partir de 2/4 de 12. A l’Ajuntament.

S08


30 núm.1027 divendres 25

núm.1027 divendres 25

31

Els espectacles

de circ s’endinsen

durant quatre dies al

programa de la Festa

| S. Fernàndez

Teatre | Festa, circ i fi raires. Aquest

és el nom de la principal novetat de

les Santes d’enguany. Del 25 al 28

de juliol, un espai de 50x50 metres

a la plaça de la Música del Parc

Central s’habilitarà per l’actuació de

companyies professionals com Circ

Pànic o Antigua i Barbuda, junt amb

les de col·lectius amateurs. Aquest

“homenatge al món del circ”, com el

va defi nir el regidor de Cultura, Sergi

Penedès, donarà el tret de sortida

abans de les actuacions. A partir de

les 6 de la tarda de divendres 25, els

fi raires arribaran a Mataró per instal·lar-

Imatge d’un dels muntatges | CEDIDA.

hi les seves parades, fi res, escenaris i

atraccions. El muntatge en sí serà el

primer dels espectacles que tenen

preparats els alumnes de l’Aula de

Teatre i els fi raires professionals.

La primera gran jornada de circ de

les Santes d’enguany tindrà lloc el

dia 26 a les 6 de la tarda. La

companyia Antigua i Barbuda

portarà tres espectacles: Tingalya,

Zoòtrop i Minicavallets. El primer

muntatge sorgeix a partir d’una

nòria que es convertirà en un

forat del temps, excusa perquè

els protagonistes puguin explicar

diverses històries. Zoòtrop

servirà perquè els assistents

participin en grups en l’estudi

d’un personatge que sembla estar

en un altre món. I Minicavallets

demanarà la participació dels

pares en un espectacle inspirat

en els antics joguets fets realitat per

als infants del segle XXI.

Múltiples variants del circ

La jornada seguirà amb QueSíQueNo,

de la companyia Circus Rucs Rics i

que explica una història sobre dos

personatges que es discuteixen per

tenir la raó. Més tard arriba el Sopar

cabaret, un espectacle que barreja

circ, humor, poesia i música en directe

a càrrec del Cronopis.

Bar Automatitzat Rústic Realment

Autèntic. B.A.R.R.A és el nom de

l’espectacle que farà la companyia

Antigua i Barbuda a partir de les 10.30,

i que està inspirada en la pel·lícula The

boy in a plastic bubble, protagonitzada

per John Travolta. L’objectiu, lluny

d’homenatjar el fi lm, és convertir en

espectacle una gran construcció

mecànica i artesanal anomenada

BARRA. Tancaran la diada de circ

dues actuacions més. La primera, a

càrrec de Vola qui vol, que presenta

un espectacle amb música en directe,

equilibris acrobàtics, trapezi i malabars

sota el nom de Nmor i amb el rerefons

d’explicar una història d’amor. Ja entrat

en la nit del dia 27, Mirando a Yucali,

de Seriosamente

Tragicomedia, a

cavall entre el circ

i el cabaret.

La fi ra permetrà

veure un total de set

muntatges, la majoria

d’ells concentrats

els dies 26 i 28

Reposicions el 27

i el 28

El dia 27 la companyia

Antigua i

Barbuda portarà

els mateixos tres

espectacles que el dia anterior. El darrer

dia de Festa, circ i fi raires serà el 28.

Els espectacles seran els mateixos

que el dia 26 amb una novetat. De

les 7 de la tarda a les 12 de la nit,

Programa d’espectacles

Tingalya, Zootrop i Cavallets

Cia. Antigua i Barbuda

QueSíQueNo

Cia. Circus Rucs Rics

Sopar Cabaret

Cia. Cronopis

B.A.R.R.A

Cia Antigua i Barbuda

NMOR

Vola qui vol

Mirando a Yucali

Seriosamente Tragicomédia

La Caravana Passa

Circ Pànic

just al costat del recinte on s’instal·len

els fi raires, Circ Pànic hi portarà La

caravana passa, un espectacle que

combina diverses

disciplines pròpies

del circ amb dansa,

música i humor.

Paral·lelament, es

podran tornar a veure

els sis muntatges

de circ ja estrenats

el dia 26, és a dir,

QueSíQueNo,

Mirando a Yucali,

BARRA, Nmor i Sopar Cabaret.

La fi txa: De divendres, dia 25 a dilluns,

dia 28. De 6 de la tarda fi ns la matinada a la

plaça de la Música del Parc Central

S08

Ray Cornils protagonitza

el tradicional concert

d’orgue de Santa Maria

Concert d’Orgue de 2007 | O. R.

| Red.

Música | El tradicional Concert

d’Orgue de Santa Maria estarà prgotagonitzat

per Ray Cornils, un prestigiós

músic que des de fa 18 anys ostenta

el càrrec d’organista municipal de la

ciutat nordamericana de Portland.

L’organista, nascut a l’Estat d’Illinois,

acumula un currículum impressionant

que, a més de les seves habituals

cites amb l’Orquestra Simfònica de

Portland, l’ha portat a oferir recitals

a Alemanya, Russia, Nova Zelanda i

França, entre d’altres països. El concert,

integrat per peces de compositors com

Bonnet, Bach, Guilmand i Bédard,

està patrocinat per Costa Descans i

Jordan Construccions, i compta amb

el suport de Capgròs.

La fi txa: Divendres, dia 25. A les 9 de la

S08

nit a la Basílica de Santa Maria.


32 núm.1027 núm.1027 33

FESTA MAJOR / MATARÓ / 2008 26

dissabte

Amaral, el principal reclam de Santes,

presenta el seu treball més ambiciós

| V. B.

Música | Totes les mirades de la

programació musical de Santes se

centren en Amaral, que arriben a Mataró

per presentar el seu darrer treball,

l’ambiciós Gato negro-Dragon rojo.

Un disc que compta amb 19 cançons

i ve precedit pel single Kamikaze, i

amb les col·laboracions de Ruben i

Leiva (Pereza) Ivan Ferreiro (ex Los

Piratas) i de Xoel López (Deluxe). El

grup saragossà va iniciar a la seva ciutat

natal la gira de presentació del nou

àlbum que els porta a Mataró.

Amaral es va formar com a grup l’any

1997, però no va ser fi ns el 2002 que

es van convertir en estrelles gràcies al

seu tercer disc, Estrella de Mar, gràcies

a cançons com ara Sin ti no soy nada,

Te necesito o Toda la noche en la calle.

Melodies tradicionals

des del País Valencià al

Concert de Barram

| E. Castro

Música | El concert de Barram

d’aquest any es trasllada a un espai

poc habitual, La Riera entre el Carrer

Argentona i la Muralla de la Presó (fi ns

ara es feia al Fossar Xic) on s’esperarà

amb impaciència la repicada de

campanes de Santa Maria. En aquesta

ocasió serà el grup Escandall, coneguts

també com els dolçainers de

Puçol que arribats directament des

del País Valencià oferiran melodies

tradicionals de diferents estils, com

valsos, masurques o marxes mores.

Dues hores després les velles cam-

La fi txa: Dissabte, dia 26. A 2/4 de 10

del vespre al Camp de futbol de Cerdanyola.

Preu: 28 euros.

Juan Aguirre i Eva Amaral, integrants del grup saragossà | ARXIU.

El següent disc, Pájaros en la cabeza

(2005), va seguir el mateix camí amb

temes com El universo sobre mi o No

quedan días de verano. Al llarg de la

seva carrera també han fet de teloners

panes de Santa Maria repicaran ben

fort i celebrar la imminent arribada

de la diada de les santes patrones,

l’endemà diumenge, dia 27, i cridaran

a la festa als ciutadans i a la resta de

les campanes de la ciutat. Al llarg de

mitja hora els cops de batall a les tres

campanes grosses i el tritlleig de les

petites atrauran l’atenció cap a la

basílica, més que mai un dels centres

neuràlgics de la Festa Major amb la

celebració del seu Mil·lenari. La força

de les campanyes estarà acompanyada,

A més, dels vint-i-cinc morters llançats

des de l’Hort del Rector.

La fi txa: Dissabte, dia 26. A les 12 del migdia

a La Riera (C/ Argentona - Muralla de la Presó).

A les 2, Barram i repicada a Santa Maria

S08

S08

de Bob Dylan i han col·laborat amb

gurús de la música electrònica com

Moby. En total, porten comptabilitzats

més de 1.700.000 còpies venudes

dels seus quatre discos.

Ritmes mediterranis i sons

aràbics al pati de Can Marchal

Música | El pati de Can Marchal

sol acollir per Santes petites perles

en forma de concerts íntims però

brillants. No serà una excepció la nit

del 26 amb l’espectacle que oferiran

Tactequeté, un septet on predominen

els instruments de vent i de percussió

amb un to marcadament mediterrani,

i el duet M’Raihi, disposats a mostrar

al públic la seva cultura a través d’uns

sons d’arrel àrab i infl uenciat també

per la cultura mediterrània.

La fi txa: Dissabte, dia 26. A les 10 de la

S08

nit al pati de Can Marchal.


34 núm.1027 dissabte 26

núm.1027 dissabte 26

35

La Tribu de Santi Arisa i

De Noche animen el Ball

de Festa Major al Parc

| E. Castro.

Música | La plaça d’Honorat

Vilamanyà del Parc Central tornarà

a ser l’escenari del popular Ball de

Festa Major. El recinte s’omplirà de

nou, ja sigui d’entusiastes del ball

amb orquestra o de gent que, a falta

d’una alternativa millor per la nit del

26, es deixa caure pel parc (i que, amb

una mica de motivació, sempre acaba

ballant alguna tornada).

La llarga nit de ball de revetlla comptarà

aquest any amb dues orquestres

per posar ritme a una de les cites més

tradicionals de les Santes. L’orquestra

La Tribu, fundada per Santi Arisa, músic

català i popular bateria, és una de les

orquestres de ball més sol·licitades

del panorama musical dels Països

Catalans. La formació, que compta

amb 32 anys d’història, s’ha guanyat

el reconeixement del públic i dels

professionals amb la consecució del

premi ARC 2005 a la millor orquestra

El ball al Parc del 2007 | O. R.

de l’any. Una proposta musical variada,

una llarga trajectòria a les esquenes i

la qualitat dels més de setanta músics

que han posat el seu talent al servei

de la formació, són les claus de la

longevitat d’aquesta orquestra. Per

la seva banda, l’orquestra De Noche,

posarà el toc enèrgic de la nit fent

versions peces del pop internacional i

repassarà les cançons catalanes més

populars dins el panorama rock..

La fi txa: Dissabte, dia 26. A partir de

S08

mitjanit al Parc Central.

Sons més variats que mai

al Concert de Marrinxa

Música | El reggae dels mataronins

Oh! Yellow i la rumba fusió de Sotazero

escalfaran l’ambient al concert de Marrinxa

a l’espera de la gran protagonista

de la nit, la sonoritat mediterrània del

grup Titani, integrat per membres de

La Coixinera i Escandall.

La fi txa: Dissabte, dia 26. A mitjanit a la

S08

plaça de l’Ajuntament.

El Cor Madrigalista rescata

el repertori de Les Luthiers

Música | Un punt d’humor per al

tradicional concert coral del Pati de

les Caputxines. El Cor Madrigalista

rescatarà dues peces dels músics

i còmics argentins Les Luthiers, a

més d’una insalata de R. Genée i un

interludi de Haendel.

La fi txa: Dissabte, dia 26. A 2/4 de 8 de

S08

la tarda al Pati de les Caputxines.

El mataroní Joan Pera protagonitza la

proposta teatral més còmica de les Santes

| J. Vives.

Teatre | Què tenen en comú Louis

de Funès, Sylvester Stallone i Joan

Pera? Els tres actors han donat vida

a l’hipocondríac i atabalat empresari

protagonista d’Oscar. Una maleta,

dos maletes, tres maletes, una obra

teatral adaptada en dues ocasions al

cinema i que arriba aquestes santes al

Teatre Monumental. Oscar. Una maleta,

dos maletes, tres maletes relata com

la vida del senyor Costabella, un ric

empresari del sector de la cosmètica,

es veu trasbalsada quan el seu home

de confi ança li demana un augment

de sou per poder-se casar. La situació

s’agreuja quan Òscar descobreix que

la futura núvia és la seva fi lla.

L’obra, basada en un text del francès

Claude Magnier, està dirigida pel

també actor Abel Folk, que destaca

el talent de l’autor “per dosifi car els

gags” i per “crear una comèdia de

situació esplèndida”. El text original

Pera, en una escena d’’Oscar, una maleta, dues maletes, tres maletes’ | FOCUS.

de Magnier ironitzava sobre el món

de la cosmètica. Folk, que ha adaptat

la situació en el temps i en l’espai, hi

ha afegit també certa ironia sobre l’ús

dels productes ecològics.

El muntatge es va estrenar l’any passat

al Teatre Condal. Per l’actor mataroní

Joan Pera, aquesta obra suposa el seu

primer treball sense el seu partenair

La fi txa: Dissabte, dia 26. A les 10 de

la nit al teatre Monumental. Preu: 24 euros

(platea), 21 euros (amfi teatre).

S08

dels darrers tretze anys Paco Morán.

A canvi, Pera comparteix repartiment

amb Lloll Bertran, Mont Plans, Miquel

Sitjar, Mireia Aixalà, Eva de Luis, Damià

Plensa, Anna Azcona i Aliou Danfa. En

el moment de la seva estrena, la crítica

va destacar la capacitat de l’obra per

fer riure el públic i el talent de Pera

com a actor de teatre còmic.


36 núm.1027 dissabte 26

núm.1027 37

La família Robafaves

fa d’amfi triona als

gegants de Manresa

| E. Castro.

Figures | Els protagonistes de la

Postal de Gegants d’aquest any seran

els Gegants, els Gegantons, l’Hereu,

la Pubilla i tres parelles de Nans de

Manresa. La comitiva manresana serà

rebuda per la Família Robafaves i tots

junts iniciaran el característic recorregut

fi ns a arribar a l’Ajuntament on les autoritats

locals els esperaran per iniciar

els corresponents actes protocol·laris i

fer la tradicional fotografi a de família. A

continuació ballaran tots junts i aniran

en comitiva fi ns al portal del Carrer

Barcelona on els gegants i els nans

de les dues ciutats s’acomiadaran.

Tot seguit es procedirà característica

dormida. El recorregut s’iniciarà a la

plaça dels Corrals i tots junts aniran

Els gegants manresans | CEDIDA.

pel c. de Pasqual Madoz, c. de Sant

Pelegrí, Baixada de les Espenyes, c.

de Palma, plaça del Beat Salvador i c.

de Na Pau. Entraran pel carrer Pujol,

deixant enrera Plaça Xica, fi ns a la Riera,

on pujaran fi ns l’Ajuntament.

La fi txa: Dissabte, dia 26. A 2/4 de 7 de

S08

la tarda des de plaça dels Corrals

Els més petits s’endinsen

en els espectacles de foc

amb el Correguspira

| Red.

Infantil | Les Santes sempre es

reserven un vespre per ensenyar als

més petits com són els espectacles

de foc i què es trobaran quan es

facin grans a l’Escapada a negra

nit. El Correguspira comptarà amb

la Momeroteta, que enguany ha

convidat el Bou i la Víbria infantils de

Tarragona i els Diables petits de La

Llàntia; i el Dragalió, que porta amb

ell els Diablons de Vilassar de Dalt.

El recorregut pels carrers del centre

fi nalitzarà amb una petita ruixada per

refrescar l’ambient.

La fi txa: Dissabte, dia 26. A 1/4 de 9

S08

del vespre des de l’Ajuntament.


38 núm.1027 núm.1027 diumenge 27

39

FESTA MAJOR / MATARÓ / 2008 27

diumenge

La Missa de Les Santes de Mossèn

Blanch celebra el seu 160è aniversari

El ritual habitual

El matí i migdia del 27 viuran el seu

particular ritual. Les diverses comi-

Noves combinacions per aconseguir les La rumba i les

tives avisaran a tothom, des de les

7 del matí, que comencen els actes

fi gures de sempre en els Focs Artifi cials acrobàcies donen

ritme al Sarau

de celebració. A 2/4 de 10 s’iniciarà

l’Anada a Ofi ci, amb els membres del

consistori i les comparses instituci-

| S. Fernández.

onals. A la sortida de la Missa, com

és tradició, repicaran les campanes

i les relíquies de Les Santes sortiran

a plaça, mentre que els Capgrossos

aixecaran un pilar en el seu honor

i L’Àliga ballarà un ball cerimoniós.

De tornada a l’Ajuntament, es retrà

homenatge a l’altar de Les Santes i,

un cop al consistori, se celebrarà la

Dormida més sentida de la festa.

Festa | 18 minuts intensos, variats

i diferents. Aquesta és la defi nició del

Castell de Focs que Pirotècnia Tomás

té preparat per la nit del 27. Una de les

novetats d’enguany seran els colors

intermitents, tot i que la força d’aquest

Castell estarà en la combinació dels

ingredients que l’empresa té preparats:

Els petards ballarins els podem muntar

perquè facin coreografi es diferents,

combinades amb tipus de focs que no

hem barrejat mai. D’aquesta manera,

aconseguim que amb efectes similars

al de l’any passat, la pel·lícula sigui

totalment diferent”, afegeix. Una altra

de les peces que destaca Miguel Àngel

és la de les carcasses oscil·lants. Es

tracta de petards que es queden

suspesos en l’aire i de dins seu surten

25 petards més que donen un efecte

bastant peculiar. El que no faltarà a la

festa seran les palmeres. “A Catalunya

agraden molt. Nosaltres apostem formar

un tronc ferm”. D’altra banda, el director

Els focs, l’acte més massiu | O. R.

tècnic s’ha mostrat molt content amb

la relació establerta amb Mataró i les

Santes: “Portem tres anys i entre els

focs i el treball en altres actes com el

correfoc estem satisfets amb la feina

feta a la Festa Major”.

La fi txa: Diumenge, dia 27. A les 11 de

S08

la nit al Passeig Marítim.

| E. Castro.

Música | Després del tradicional

castell de focs, el Sarau torna per

oferir tres bones raons per continuar

la festa: una explosiva mescla de

música, balls i espectacles. L’àmbit

musical estarà protagonitzat per Ai,

ai, ai, un dels grans exponents de la

rumba catalana; la rumba fusió de

Gertrudis, amanida amb uns tocs

de reggae, cúmbia i sons llatins; i el

punxadiscs Dr. Batonga, que destaca

per la seva barreja de diferents estils.

Amb tot, si hi ha una iniciativa que

desperta curiositat enguany dins

el Sarau és l’espectacle K@osmos

que es durà a terme a la Platja

del Varador. Catalogat de “ritual

molecular”, compta amb 45 minuts

d’acrobàcies a 30 metres d’altura

amb música en directe”.

La fi txa: Diumenge, dia 27. Acabats els

S08

Focs, al llarg del Passeig Marítim.

Sortida de l’Ofi ci, el 27 de juliol de 2007 | O. R.

| V. B.

Religió | L’Ofi ci de Les Santes

està de celebració. Aquest 2008 es

compleixen 160 anys de l’estrena de

la Missa de les Santes amb la partitura

de Mossen Blanch, i també se celebra

el Mil·lenari de la Basílica de Santa

Maria. Per commemorar-ho, l’abat

de Montserrat, Pare Josep M. Soler,

celebrarà l’ofi ci, que comptarà amb

quatre directors d’orquestra i de cor. Els

mataronins Josep Canals, Lluís Carné,

Francesc Cortés i Pere González es

repartiran la tasca de dirigir la cerimònia

amb la seva batuta. Els solistes seran

la soprano Lídia Martínez, la contralt

Montserrat Torroella, la mezzosoprano

Pilar Adan, el tenor Jorge Armando

Jasso, i el baix Josep Pieres.

En relació amb el Mil·lenari de la

Basílica, al llarg de les pregàries i la

presentació de la missa es farà una

referència a l’efemèride. Durant la

celebració, a més, es presentarà la

imatge del Mil·lenari, i es lliurarà en

el moment de l’ofertori perquè quedi

per la posteritat que l’any 2008 s’ha

celebrat els mil anys de la basílica de

Santa Maria. A més, com cada any, es

presentarà un quadre en honor a Les

Santes. En aquesta ocasió, l’encàrrec

ha recaigut en el pintor mataroní Josep

Maria Codina.

La fi txa: Diumenge, dia 27. A les 10 del

S08

matí a la Basílica de Santa Maria.


40 núm.1027 diumenge 27

núm.1027 41

Totes les fi gures i

comparses de Les Santes

es donen cita a la Passada

| V. B.

Figures | En unes Santes en què les

novetats són presents a molts actes

clàssics, també n’hi ha que mantenen

tota la seva essència i no requereixen de

nous invents per congregar multituds.

És el cas de La Passada, una cercavila

tan espectacular com entranyable que

reuneix totes les fi gures i comparses

de la Festa Major. Les Diablesses i els

Tabalers do Maresme, la Momeroteta

i la Momerota, amb els seus grallers i

tabalers; el Dragalió i el Drac amb els

seus Tabalers, els Cavallets de Mataró;

la Colla Castellera Capgrossos de

Mataró, l’Herald i les Trampes, els

Nans i la Família Robafaves amb els

fl abiolaires, l’Àliga amb els ministrils,

i els Macers, complementats per les

Els cavallets, una de les comparses de la ciutat, a La Passada | ARXIU.

autoritats de l’Ajuntament i l’Agrupació

Musical del Maresme, confi guren la

llarga llista de participants.

Recorregut

Les fi gures es trobaran a l’Ajuntament

i enfi laran Riera amunt fi ns al carrer

d’Argentona. Baixaran pel Torrent fi ns

a la plaça de les Tereses, des d’on

enfi laran el carrer de Montserrat que els

portarà a la plaça de Santa Anna. De

nou, Riera amunt fi ns l’Ajuntament.

La fi txa: Diumenge, dia 27. A les 6 de la

S08

tarda des de l’Ajuntament.

FESTA MAJOR / MATARÓ / 2008

Petits retocs al ‘No n’hi ha prou’ per

consolidar-lo en la seva segona edició

El debut del ‘No n’hi ha prou’, l’any passat | A. CANALEJO.

| V. B.

Figures | Una de les grans novetats

de Les Santes de 2007 va ser el debut

del No n’hi ha prou, que enguany arriba

a la segona edició amb la voluntat de

consolidar-se i esdevenir un referent de

la festa. De nou, les fi gures de la ciutat,

La Família Robafa-

ves, la Momerota,

les Diablesses, el

Drac i l’Àliga, es

desvetllaran ben

entrada la matinada,

aparcaran la seva

institucionalitat i

sortiran a ballar i

a gaudir com uns participants més

de la festa. L’experiment del primer

any va sortir prou reeixit. “La fi losofi a

de l’acte es manté, creiem que van

funcionar, així que només farem uns

petits retocs”, afi rma Oriol Rodri, un dels

coordinadors del No n’hi ha prou. Entre

els canvis que s’han impulsat, hi fi gura

Es potenciarà la

música i les fi gures es

repartiran per la Riera

per evitar aglomeracions

la potenciació de la música, que anirà a

càrrec del sextet La Principal de la Nit

i les fi gures es repartiran al llarg de la

Riera, per evitar massa aglomeracions

enfront de l’Ajuntament.

Un altre dels objectius dels organitzadors

és aconseguir que la gent s’impliqui

en l’acte des

del primer moment,

cosa que va costar

l’any passat. D’altra

banda, s’evitarà

encavalcar el No

n’hi ha prou amb

els Requisits de

Festa Major, deixant

un marge d’uns quinze minuts entre la

fi nalització del ball a la plaça de Santa

Anna, perquè tothom pugui pujar la

Riera i afegir-s’hi.

La fi txa: Dilluns, dia 28. Acabat el ball

de Requisits (aprox. a les 2 de la matinada)

davant de l’Ajuntament.

S08

dilluns 28

El Dragalió llueix fi gura

al Ball dels Dracs, una de

les novetats de la festa

El fi ll del Drac | ARXIU.

| V. B.

Figures | El Dragalió, va ser una de

les icones de la Festa Major de 2007.

Passat l’efecte sorpresa, la nova fi gura

de la ciutat s’ha de fer un lloc per sí

sol en el programa d’actes de Santes.

De moment ho ha aconseguit amb el

Ball de Dracs, una de les novetats

d’aquest 2008, en què hi participa

junt amb el seu pare i amb el Drac i el

Drac petit de Granollers, espectaculars

bèsties de tres caps. “Bàsicament és

un correfoc tranquil, amb l’objectiu

que la gent interactui amb el Drac

i el Dragalió”, explica Joan Lleonart,

coordinador d’aquest nou acte. Hi

haurà foc, però tènue i reposat, perquè

tota la família pugui gaudir del Ball

dels Dracs. La cercavila també viurà

l’estrena d’una composició per al un

ball conjunt del Drac i el Dragalió,

composat per Dani Àlvarez i Jaume

Punsola, de La Coixinera.

La fi txa: Dilluns, dia 28. A les 9 del vespre

S08

des de l’Ajuntament.


42 núm.1027 núm.1027 dilluns 28

43

Gospel Sons presenta el seu primer disc ple

de temes clàssics en un concert a la platja

La formació mataronina, en un concert | ARXIU.

| J. V.

Música | El concert de Gospel

Sons al Passeig del Callao serà,

aquest any, ben especial. El cor de

gospel mataroní presentarà el seu

primer disc, titulat Gospel Sons U, i

que recull alguns dels temes clàssic

que ja formen part del repertori del

conjunt. La presentació d’aquest disc

confi rma l’evolució i l’èxit d’aquest

cor actualment integrat per vuitanta

persones. Gospels Sons U ha estat

produït per La Casa de la Música i es

va enregistrar el passat mes de febrer

a l’Aula de Teatre i a la masia de Can

Fulló, a Òrrius. Entre els onze temes

inclosos al disc, n’hi ha alguns de tant

Debut discogràfi c

Gospel Sons U

És el títol del primer àlbum de la

formació mataronina.

populars com Get Exited, Down by the

riverside o Jesus, però també s’han

inclòs cançons afegides recentment

al repertori del cor. Alguns d’aquests

temes es podran escoltar també al

concert on estaran acompanyats per

un piano, un baix i una bateria.

La fi txa: Dilluns, dia 28. A les 8 de la

S08

tarda al Passeig del Callao.

Raynald Colom extreu el

millor del ‘groove’ al pati

de Can Marchal

Imatge del trompetista català | ARXIU.

| Red.

Dansa | Raynald Colom és un jove

trompetista que ja ha demostrat el seu

talent a grans festivals de jazz com el

de Terrassa, Barcelona o Copenhage, i

la capacitat que té d’adoptar estils com

el hip-hop, el tango o el fl amenc. Es

presentarà a Can Marchal amb el seu

quintet, una formació de referència, i

amb un nou disc, Sketches of Groove.

Una bona oportunitat per sentir el so

rotund, fresc i lliure que Colom extreu

de la seva trompeta

La fi txa: Dilluns, dia 28. A les 10 de la

S08

nit al Pati de Can Marchal.


44 núm.1027 dilluns 28

núm.1027 45

Els arenyencs Fènix Teatre representen una

visió corrosiva de l’Auca del senyor Esteve

| J. V.

Teatre | Fènix Teatre portaran

per Santes a l’escenari del Teatre

Monumental la seva personal visió de

L’Auca del Senyor Esteve, de Santiago

Rusiñol, titulada La classe neutra. La

companyia creada l’any 83 i resident

al Teatre Principal d’Arenys de Mar

proposa una adaptació peculiar, ja

que els personatges i l’argument

són manllevats a la novel·la i al text

dramàtic de Rusiñol, però la trama

es desenvolupa d’una manera que fa

que els espectadors vegin l’obra com

si mai haguessin llegit ni vist aquest

clàssic de les lletres catalanes.

L’obra es planteja com un gran

fl ashback des del llit de mort del senyor

Esteve, que en els seus darrers

moments repassa els somnis, desitjos,

pors i frustracions de la seva vida. Es

tracta d’una aproximació crítica, a mig

camí entre la tendresa i la crueltat, a

un dels arquetips més representatius

de la societat catalana, el de “botiguer

conservador que ha portat una vida gris,

sempre estalviant però sense viure, en

una mena d’antivida”, explica el director

de l’obra, Jordi Pons-Ribot. La versió en

Els dos protagonistes de l’obra | CEDIDA.

novel·la és “molt més incisiva i crítica”,

segons Pons-Ribot, que explica que la

versió pel teatre que va fer el mateix

autor “està dulcifi cada”, mentre que

la que serveix de base per La classe

neutra és un text “més corrosiu i va

al moll de l’òs”. L’obra, protagonitzada

per Santi Ricart, Lluïsa Sala i Cesc

Casanovas, es va estrenar l’any passat

a la sala Muntaner.

La fi txa: Dilluns, dia 28. A les 7 de la

tarda al Teatre Monumental. Preu: 13 euros

(platea), 11 euros (amfi teatre).

S08

Els Requisits es traslladen

a la plaça de Santa Anna

Música | Les reserves de parelles, la

juliana servida amb poca moderació, i

la Principal de la Bisbal posant ritme a

la nit. Tot segueix igual als Requisits de

Festa Major. Tot? No! Perquè enguany

es traslladen de lloc, deixen la plaça de

l’Ajuntament (que es troba en obres)

per anar-se’n a la plaça de Santa Anna.

Però seguirà sent un dels actes amb

més encant de la festa.

La fi txa: Dilluns, dia 28. A les 11 de la

S08

nit a la plaça de Santa Anna.

Els nans se’n van a jugar

amb els nens de la ciutat

Figures | Per una tarda, els nans

fugen de la protecció dels gegants,

surten corrents de l’Ajuntament i se’n

van cap a les places del casc antic

de la ciutat, a la recerca d’infants que

vulguin passar amb ells una tarda ben

divertida. Els nans, en la seva Revolta,

hi organitzaran un seguit de tallers i

activitats infantils.

La fi txa: Dilluns, dia 28. A les 6 de la

tarda a la plaça Xica, plaça Gran i plaça de

Beat Salvador.

S08


S08

46 núm.1027 núm.1027 dimarts 29

47

29

FESTA MAJOR / MATARÓ / 2008

dimarts

Tronada, ball fi ns la matinada a l’Espetec La fi txa: Dimartis, dia 29. Tronada a 3/4 i

La Xeringada combat

la calor amb aigua de

colors al Parc Central

| Red.

El penúltim ball de la festa

amb Orgue de Gats

Música | Els que no vulguin, o ja

no es vegin capaços després de tanta

festa, esperar a l’Espetec Final, encara

i Albada per dir adéu a la Festa Major

5 de 12 a l’Espai Firal. Espetec fi nal a mitjanit

al Parc Central. Albada al fi nalitzar l’Espetec.

Infantil | Samarretes velles per

mullar-se sense remordiments, i moltes

tenen una oportunitat per fer l’últim ball.

La Residència Sant Josep muntarà un

ganes de fer front a la calor xafogosa

escenari per acollir l’orquestra Orgue

es reuneixen a la Xeringada, que se

de gats, que tirarà de tots els estils

celebra al Nou Parc Central. La zona

de música ballable, des del twist al

disposada per a la Xeringada estarà

swing passant per la salsa o el bolero,

dividida en tres espais: una per als

més petits, entre 2 i 5 anys, una altra

Infants remullant-se | ARXIU.

perquè ningú pari quiet.

per a la franja d’entre 6 i 9 anys, i una

tercera per als més grans, que arriba

fi ns als 12 anys.

La fi txa: Dimarts, dia 29. A les 12 del

migdia al costat de l’Espai Firal del Nou

Parc Central.

La fi txa: Dimarts, dia 29. A les 7 de la

tarda a la Residència Sant Josep.

| V. B.

Música | Els autèntics herois de

Santes són aquells que, després de 4

dies desenfrenats, es troben a la plaça

de Santa Anna a la matinada del dia 29,

l’últim de la festa, i encara no volen que

pari la festa. A l’Albada s’hi barregen

l’euforia del moment amb la depressió

del comiat de Les Santes, l’hora de

dir adéu i començar el compte enrere

per a la Festa Major de 2009. Però per

arribar a l’Albada abans cal passar per

diverses caselles. La partida comença

poc abans de mitjanit amb la Tronada

de fi de festa, l’espectacular muntatge a

càrrec de Pirotecnia Tomás que canvia

d’ubicació en aquesta edició i es trasllada

al recinte fi ral del Parc Central.

Un cop esclatat l’últim petard, tots

els espectadors faran via cap a la

plaça Honorat Vilamanyà al cor del

Parc Central, a retrobar-se amb uns

clàssics que no fallen mai: la Cimarrón

i la Girasol, que mantenen una

relació molt especial amb Santes i

L’espectacle pirotècnic de la Tronada del 2007 | ARXIU.

que protagonitzaran l’Espetec Final.

Les dues orquestres, que s’aniran

alternant fi ns ben entrada la matinada,

Les veteranes orquestres

Girasol i Cimarrón

tornaran a protagonitzar

l’Espetec Final.

S08

empatarien en una competició que

premiés l’experiència i currículum. El

ball acabarà quan surtin els primers

raigs de sol. Llavors serà el torn del

grup Los Labradores, que s’enduran a

tots aquells que encara tinguin forces

en cercavila Riera avall, fi ns plaça de

Santa Anna. Els més valents podran

fer balade Les Santes 2008 amb

un bon got de xocolata calenta.

El Pont d’Arcalís i Les

Violines, junts al Pati

de Can Marchal

| E. Castro

Música | El pati de Can Marchal

serà l’escenari del concert d’El Pont

d’Arcalís i Les Violines, dues de les

formacions més sòlides i veteranes

del panorama de la música tradicional

catalana. Ambdues són hereves de la

tradició musical del Pirineu, sobretot

la dels vells violinistes i acordionistes.

Les dues formacions es van trobar per

primer cop en un escenari a Jasa, al

S08

Pirineu aragonès, dins el Festival PIR.

L’èxit d’aquella primera trobada els va

engrescar a realitzar un espectacle

conjunt, en què les diferències entre

els dos grups són les que hi aporten

el valor principal. A l’escenari, els onze

músics generen una nova sonoritat,

més rica i diversa, i tots dos grups

toquen els seus repertoris barrejats

amb peces recuperades de l’antiga

tradició oral dels Pirineus.

La fi txa: Dimarts, dia 29. A les 10 de la

S08

nit al Pati de Can Marchal.

Arriba l’hora de dir adéu a la

festa amb l’Anem a tancar

Figures | Les comparses es retiren

a l’’Anem a Tancar’, quan a la festa ja

només li queden hores per fi nalitzar.

Se’n tornen a Can Marfà, casa seva

durant tot l’any, on guardaran repòs

després de quatre dies plens d’activitat

per Santes. La comitiva farà via pels

carrers del casc antic, acompanyats

de les autoritats municipals.

La fi txa: Dimarts, dia 29. A 1/4 de 8 del

S08

la tarda des de l’Ajuntament.


48 núm.1027 núm.1027 Santes esportives

49

FESTA MAJOR / MATARÓ / 2008 esportives

La Cursa Popular de Les Santes mostra la

seva bona salut arribant a la XXX edició

La sortida de la cursa popular de l’any passat.

| S . F.

Atletisme | I ja en són trenta. La

cursa popular Les Santes compleix el

seu 30è aniversari el proper dilluns dia

28 a les 9.30h. El Parc Central donarà

el tret de sortida a la tradicional cursa

que aplega centenars de persones

edició rere edició, sent així un dels

esdeveniments més populars de la

festa. S’espera que es torni a superar

el mig miler de participants, tal i com

va ocórrer en les dues darreres curses

populars. El CA Laietània i el Patronat

Municipal d’Esports organitzaran una

cursa defi nida com una prova on

tothom hi té cabuda. L’organització

entregarà préssecs i diplomes a tots

els que aconsegueixin creuar la meta,

La fi txa: Dilluns, dia 28. A 2/4 de 10 del

S08

matí des de l’espai fi ral del Parc Central

així com també donarà un servei de

dutxa pels participants que prenguin

part en la cursa.

El Recorregut

El traçat de la cursa començarà i

acabarà enguany a l’Espai Firal situat

al Nou Parc Central i acabarà al mateix

lloc. Entremig, un reguitzell de carrers

de la ciutat: Carrer dels Pirineus, Camí

de la Geganta, carrer de Melcior de

Palau, carrer d’Isern, carrer de Tetuan,

carrer d’Iluro, carrer de la Cooperativa,

carrer dels Germans Thos i Codina,

avinguda Jaume Recoder, Camí Ral,

carrer de l’Hospital, carrer de Sant

Bonaventura, El rierot, Carretera de

Mata, Ronda Alfons X el Savi, plaça

Espanya i avinguda del Corregiment

fi ns tornar al punt de sortida.

La 22a Milla Urbana

Ciutat de Mataró manté

les cinc categories

| S. F.

Atletisme | Una de les tradicionals

cites esportives de les Santes és la

Milla Urbana ‘Ciutat de Mataró’, que

enguany arriba a la seva XXII edició.

Aquest esdeveniment, organitzat per

l’Institut d’Esports i pel Centre Atlètic

Laietana, acollirà de nou al Passeig

Marítim atletes d’alt nivell per participar

en aquest memorial Ventura Brunet. Es

mantenen, a l’igual que l’any passat les

quatre curses masculines, que són la

cadet-juvenil, veterà, júnior-promesa i

sènior masculina i una única cursa feme-

Els guanyadors de l’any passat

nina, que va des de cadet fi ns a veterà.

La participació és per rigorosa invitació

en totes les categories, i l’organització de

moment encara es troba a l’espera de la

confi rmació de tots els atletes.

Hi haurà trofeu per als tres primers

classifi cats de cada categoria sènior i

per al primer atleta que pertanyi a un

club mataroní. Els vuit primers classifi

cats tindran un premi en metàl·lic

que anirà dels 300 euros fi ns els 50

euros pel sisè, setè i vuitè lloc. D’altra

banda, l’organització també té un premi

de 75 euros pel primer atleta mataroní

que creui la línia tant en masculí com

en femení. Si algun dels corredors

locals aconseguís entrar entre els vuit

primers, no li correspondria el premi de

75 euros sinó el que li pertoqui segons

la seva posició.

En busca del rècord

Com cada any, hi haurà un plus en cas

d’aconseguir batre els rècords actuals

que hi ha per categoria. En categoria

masculina, ja fa més de quinze anys que

Víctor Rojas es manté com el rei de la

milla. El seu temps de 4’01’0 encara

no ha estat superat, i el va realitzar l’any

1992. En categoria femenina, el rècord

també està establert als anys noranta.

Jacqueline Martin, el 1996, va aconseguir

un temps de 4’37’3 que encara avui no

s’ha pogut millorar.

La fi txa: Dijous, dia 24. A 1/4 de 10 del

vespre al Passeig Marítim.

S08


50 núm.1027 núm.1027 51

FESTA MAJOR / MATARÓ / 2008

Més de 40 gegants es van reunir al Parc Central, escenari nou per

al fi nal de la Gegantada, que tot i el canvi d’emplaçament va reunir

milers de persones dissabte passat, dia 19. | FOTO: ANNA ROMEU

Plaça de

la Muralla

va acollir

el primer Skate

Festival en el marc

de la festa de Les

Santes, un desdeveniment

organitzat

per Comerç Mataró

Centre i la botiga

ICE Mataró. | FOTO:

ALBERT CANALEJO

coses vistes

Chambao i Amparanoia (a la

foto), dues de les veus més

signifi catives de la música

mestissa, van congregar 4.000 persones

al Parc Central dissabte, dia 19, al Cruïlla

de Cultures. | FOTO: MÓNICA ARRANZ

Els Capgrossos van descarregar

la Tripleta Màgica

(5 de 8, 3 de 9 amb folre

i 4 de 9 amb folre -a la foto-) en

una de les millors Diades de Santes

que es recorden. Els Castellers de

Vilafranca no van aconseguir cap

Gamma Extra | FOTO: ÓSCAR ROJANO


52 núm.1027 núm.1027 53

FESTA MAJOR / MATARÓ / 2008

visions literàries

Care Santos | escriptora

L’agenda de Les Santes

Fa vuit dies vaig passar a prop

d’una escola on hi havia un grup de

nois que jugaven a pilota. De cop, la

pilota va saltar la reixa i em va caure

als peus. Estava a punt de fer un

llançament únic —sobre tot perquè

mai n’he fet cap— quan un dels

xicots va demanar-me siusplau si

podia retornar-los la pilota. Va alçar

la veu i va dir: «Què li fa res llançarla,

senyora?».

Senyora.

Fa uns quants anys, quan mirava

el programa de la Festa Major, tot

era buscar-hi les festes nocturnes:

concertes, balls, escapades a negra

nit... Tot em semblava poc. Els

focs m’agradaven de petita, però

a l’adolescència m’avorrien força.

Segurament perquè era d’aquelles

coses que s’han de fer tant sí com

sí amb els pares. I jo estava en

edat d’escapades (a negra nit o a

ple sol).

Ara, en canvi, quan rebo el

programa de Santes

m’afanyo a buscar-hi

gresques matinals, o

de tarda (però que no

acabin tard). Sóc la

reina de la xeringada

i del ball de gegants.

La dormida m’agrada,

però la gentada em

fa por. Quan passen

en Robafaves i companyia, els

anomeno pel seu nom i quan un

fi ll meu té por dels nans, corro a

tocar-los, com si fos ximpleta. Vaig

a veure espectacles teatrals quan

comença a vesprejar i exhibicions

gimnàstiques, però només quan

els participants són criatures. Les

Santes, ara, ja no són boges, ni

noctàmbules. S’han tornat familiars

i criatureres. I una llauna, segons

com, però una llauna d’aquelles que

es fan de gust perquè saps que

sembres alguna cosa, perquè és un

primer pas, un pòrtic del que haurà

de venir quan els

meus fi lls ja no

em necessitin per

divertir-se.

Aquest matí he

rebut el programa

de Santes i m’he

omplert l’agenda

de compromisos.

Per suposat, els

focs en formen

part, com una tradició

d’aquelles que convé passar

de pares a fi lls. Quan repasso la

llista, no sé per què, recordo aquells

xicots que jugaven a pilota. I també

les vegades que vaig córrer davant

la Momerota, i els balls de fi de

festa, i els concerts, i els amics...

I arribo a la conclusió que potser

podria buscar una cangur per anar

a veure les havaneres.

Senyora, van dir-me aquells nois

que jugaven a pilota. I jo em vaig

ofendre (sense que se’m conegués).

Ara penso que potser tenien

raó. Quines coses.


54 núm.1027 visions literàries

núm.1027 55

Albert Calls | escriptor

Les altres Santes

T’ho juro Jonàs, tan cert com em

dic Joan Albert que això que et diré

em va passar de veritat.

Només ho explico a les persones

de confi ança. No et pensis pas

que ho dic a tothom o que l’alcohol

m’estira la llengua. Ca! Si tot plegat,

aquí al bar, només m’he begut sis o

set còctels d’aquests de les Santes.

Si el que et diré no és veritat,

que vinguin Juliana i Semproniana

en persona aquí mateix i que se

m’enduguin.

Era el juliol del 2014, fa 40 anys.

A Mataró encara manaven els

socialistes.

Jo passejava pels carrers quan

vaig veure aquells dos paios vestits

de guiris, amb ulleres fosques i bar-

rets. Al mig de l’ambient

festiu no cantaven, però

me’ls vaig trobar massa

vegades i no crec en

coincidències.

La veritat, em va fer

mala espina... perquè

aquests forasters anaven

a tot i a més prenien notes desaforadament

amb les seves PDA, com si

fossin espies.

No se’n van perdre ni una els

malparits. Ni la Ruixada, ni el Desvetllament

Bellugós, ni la Missa, ni

el còctel... com si fossin dos notaris.

T’ho juro! Per això se’m va posar

la mosca al nas i els vaig seguir de

lluny fi ns a la platja.

Era negra nit, però allí, amagat rere

una paperera, vaig veure

com es treien les carotes

que duien, la pell verda que

hi havia sota i el seu rostre

mig de granota mig de pop.

També, t’ho juro per les

Santes, com una mena de

platet volador els recollia i

se’ls enduia.

Amb tot això que et vull dir? Que

no m’estranyaria gens que en algun

planeta perdut de la nostra galàxia,

aquests paios s’ho estan passant

com Déu celebrant les nostres Santes.

Segur que ho han copiat tot els

bandarres: l’Àliga, la Momerota, els

gegants, tot el bestiari, tota la festa.

T’ho juro, Jonàs, que em va passar

com hi ha cel. Cambrer, porti’m un

altre còctel d’aquests, que estic sec.


56 núm.1027 visions literàries

núm.1027 57

Jordi Carrión | escriptor

Cap a una defi nició

de les Santes

Les Santes –com el seu cartell–

és un tema de conversa, un

misteri, una broma molt seriosa, una

paradoxa indefi nible per defi nició.

Les Santes és un viatge iniciàtic,

òbviament urbà, en petites dosis

com una droga, com un verí, una

setmana cada any.

Les Santes és una disputa amb

Sant Cugat, però d’això ja ningú no

se’n recorda.

Les Santes és el refugi de l’adolescència

mataronina al conservadorisme

moral de la ciutat. Un oasi.

Un parèntesi. El forat per on surt el

vapor a pressió.

Les Santes és la introducció multitudinària

al desert de l’agost.

Les Santes són una missa

geriàtrica i una platja sembrada de

condons, pirotècnia ofi cial i incipient

mercat matrimonial, dia sòbria i

nit èbria, molt soroll per no res.

Les Santes és l’aparador de

la procreació dels membres de

la generació (per això, deu anys

després de la fi nalització de la

meva iniciació dosifi cada, canvio de

continent quan arriba la Festa Major

de Mataró).

Les Santes no són, sobretot,

santes. Afortunadament.


58 núm.1027 núm.1027 59


60 núm.1027 visions literàries

núm.1027 61

Jordi Lopesino | escriptor

Les Santes de 1955

1955 va ser l’any que es van

submergir les Santes, Juliana i

Semproniana, a la rada de Mataró.

Després de la cerimònia d’immersió

del conjunt escultòric es va aixecar

un molest vent de Garbí que va provocar

un fort onatge. Què oportú!

Vent i mala mar el dia que estava

previst un espectacular castell de

focs aquàtic! Estaven a punt d’anullar

els focs quan el sr. Estalella, el

pirotècnic, es va fer càrrec de la

situació i va assegurar que Mataró

tindria els seus focs aquàtics, tan sí

com no.

Uns pescadors van portar el

pirotècnic, l’ajudant i els petards

fi ns dues gavarres ancorades just a

sobre de les Santes submergides

i els van deixar treballant en unes

condicions duríssimes, ballant les

ones i procurant que els esquitxos

de mar no mullessin la pólvora. Van

fer un esforç titànic i a l’hora prevista

un magnífi c castell de focs es va

aixecar sobre la irregular i moguda

superfície del mar. En acabar es va

encendre una torxa sobre les Santes

i tothom va aplaudir emocionat.

Tot seguit van començar diversos

balls de festa major i la gent es va

repartir per la platja, ballant i fent

gresca.

I els pirotècnics? Doncs ningú hi

va pensar fi ns l’endemà al matí. Van

passar la nit al ras, sense menjar ni

beure, mullats i morts de fred, a les

gavarres, mentre els mataronins s’ho

passaven bé al ball de festa major.

Diuen els pescadors que els van

recollir a l’endemà, que la gavarra

estava plena de vomitades i que el

sr. Estalella no parava de repetir:

“mai a la vida oblidaré aquesta maleïda

ciutat, ni els seus habitants!”


62 núm.1027 visions literàries

núm.1027 63

Lola Casas | escriptora

Balla. Robafaves!

Els Nans mai havien estat sants

de la seva devoció. La resta de

gegants, la Momerota... els trobava

simplement interessants.

Però, es quedava astorat, palplantat,

bocabadat veient ballar en

Robafaves.

Les faldilles i la capa giravoltant

com ales d’ocellot. El casc brillant

coronat amb l’àliga altiva.

La barba obscura i serrada.

Amb aquella mirada fosca, perduda

en l’infi nit.

Ai! És tan guapo!

Guapo? I molt alt i molt gran i molt

valent! – va puntualitzar sa mare

amb determinació nerviosa. Sí...

Però, oi que és guapo?

Aquell vespre, des del seu llit, els

va sentir parlar. (A l’estiu, les portes

entreobertes ajuden a escampar

secrets)

Així que, tan sols, s’ha quedat

amb la idea que en Robafaves és

molt guapo? – xiuxiuejava el pare

amb to seriós – No sé pas què en

farem d’aquest nano!

La mare només sospirava. Se la va

imaginar amb cara de rumiar i un xic

descol·locada.

Es va adormir somiant amb el

gegant de faldilles balladores i casc

enlluernador tot meravellant-se

que, de cop, el seu posat sorrut

s’endolcís amb un somriure murri i

entremaliat.

Els anys han desfi lat de pressa.

Arriben unes noves Santes. El pas

del temps no ha fet perdre en Manel

la fascinació pel seu Robafaves tan

formós i tan esvelt.

La plaça de Santa Anna és plena

de gom a gom. Tot té olor i color

de festa.

Veient-lo ballar de nou, en Manel li

comenta a en Pep, el seu company:

Oi que és el gegant més guapo

del món?

I l’altre, amb una rialleta còmplice,

li respon:

I tant! Realment... és tot un tros

d’home!!!


64 núm.1027 visions literàries

núm.1027 65

Joan Carles González | escriptor

La història de sempre

Les hores són belles a l’estiu, totes,

especialment –pensa– les dels

capvespres en festa, quan un no

sé què d’aromes fa que sembli que

amb l’aire que es respira la vida es

fa més dolça. Per això, per gaudir a

consciència l’alegria que s’ensuma

en temps de Santes, no ha volgut

quedar amb ningú que no sigui

ell mateix. Ha volgut sortir a veure

què passa, i ha anat descabdellant

el temps d’aquí allà prenent tallat,

orxata i cervesa per les terrasses.

Fins que ha petat, irresistible,

l’estridència absoluta de la festa. Un

núvol de fum i pólvora s’ha aixecat i

ha anat cap a la cridòria, barrejantse

amb grups de joves que canten,

s’agenollen i salten i a ell se li ha

encomanat la juguesca.

Llavors la veu, en una d’aquestes

grimpades. O creu veure-la. Sigui

ella o no, se li fi ca per la fi nestra

darrera de la nostàlgia aquella olor

de gessamins de ca seva. Porta

una samarreta blanca, pantaló curt

i sandàlies. Salta també, alça els

braços, sembla infi nitament alegre.

No la veia, si és que és ella, que

potser és algú que s’hi sembla,

des que li va escriure l’últim

poema.

Es mou davant d’ell i la gent

l’arrossega. La veu a mitges, la veu

d’aquella manera. Li reconeix les

espatlles, els turmells i la cabellera.

Milers de cossos pugen el

carrer i ell es deixa portar per les

empentes. Ara hi és, ara no hi és.

Mira d’apropar-se i tira pel dret,

com pot entre la gent. Amb els ulls

entelats va rodant damunt de les

rialles i la gresca, s’apropa més i

més. Ara la veu, ara no la veu. Són

moltíssims els cossos entre ells.

Són molts, centenars, una bona

colla, un grapat, uns quants, quatre

o cinc, ningú, res. La té al davant,

d’esquenes. Amb el cor en un puny

li posa la mà damunt la pell.

Quan es regira, ell i ella són en

un punt indefi nible de la Riera, sols

sota les estrelles, contemplats per

les ninetes benignes de la Momerota,

que somriu contenta.

Les hores són belles. Especialment

aquesta.


66 núm.1027 núm.1027 programa santes 08

67

FESTA MAJOR / MATARÓ / 2008

Dijous 24

Música

Passeig Marítim · 20.00 h

Escenari Obert. Concerts de

grups del Maresme.

Organitza: Col·lectiu de Músics del Maresme

Dansa

Teatre Monumental · 21.00 h

“Gossos de ciutat” i “Rugged

lines”. Representació d’aquests

dos espectacles a càrrec de la

companyia Trànsit.

Preu: 13 € platea; 11 € amfi teatre.

Música

Passeig del Callao · 22.30 h

Havaneres i rom cremat. Amb

els grups Pescadors de l’Escala i

Arrels de Terra Ferma.

Divendres 25

Teatre

Parc Central (pl. de la Música)

· 18.00 h

Festa, circ i fi raires. El circ pren

un protagonisme especial en aquest

espai, en el qual durant 4 dies hi

haurà accions de circ, cabaret,

teatre de carrer... Aquest primer dia

podrem veure l’arribada dels fi raires

i un tastet dels espectacles.

Música

Antic Hospital (c/ Hospital, 31)

· 18.00 h

Concert de Banda. L’Agrupació

Musical del Maresme oferirà

un variat repertori que abasta

des de pasdobles i swing fi ns a

melodies pop i bandes sonores

de pel·lícules.

Figures

Diversos indrets · 19.45 h

Cap a la Crida. La Momerota,

la Momeroteta sortiran de la pl.

Peixateria; el Drac i el Dragalió del

carrer d’en Pujol; les Diablesses

del c/ St. Josep amb el carrer

Moles; la Família Robafaves i els

Nans, des de La Riera amb c/

de Bonaire.

Figures

Ajuntament · 20.00 h

Crida de Festa Major. L’alcalde

proclamarà l’inici de la Festa Major.

Just després, una sorollosa traca

donarà pas als primers balls i

a la dormida de les comparses

de la ciutat.

Música

Basílica Santa Maria · 21.00 h

Concert d’orgue. A càrrec de

Ray Cornils, reconegut intèrpret

de Portland, Maine (EUA), que

interpretarà peces de Bonnet,

Bach, Guilmant i Bédard...

Marc: XXVIII Cicle d’orgues de Catalunya. Organitza:

Associació Catalana de l’Orgue

NIT BOJA

Figures

Des de l’Ajuntament · 23.30 h

Desvetllament bellugós. La

Família Robafaves sortirà per

baixar La Riera ballant al so d’”El

bequetero” amb l’Agrupació Musical

del Maresme.

Música

Plaça Santa Anna · 00.00 h

Convidada de la Família Robafaves.

Amb el grup Xarop de

Canya. Popodrem apagar la set i

degustar unes galetes. A la 1 en

punt els Gegants tornaran a casa

i repetirem el ritual d’acompanyarlos

cantant i saltant fi ns a la seva

entrada a l’Ajuntament.

Figures

Des de l’Ajuntament · 01.45 h

Escapada a negra nit. Correfoc

amb les fi gures de foc de la ciutat

i colles convidades.

Recorregut: Riera, c/ Argentona, Caminet de

les Vinyes, Muralla Presó, Muralla Genovesos,

pl. Bous, c/ Bisbe Mas, c. Onofre Arnau, Riera i

pl. d’Espanya fi ns al Parc Central.

Música

Parc Central · 03.00 h

Tabalada. Els tabalers seguiran

participant de la Nit boja ambls

ritmes assajats conjuntament.

Música

Parc Central · 03.15 h

La Ruixada. Ball passat per aigua

amb música d’ara i de sempre.

Dissabte 26

Música

Pati de Les Esmandies (rda.

O’Donnell, 94) · 12.00 h

Concert vermut. Amb La Banda

d’en Vinaixa, una banda referent

de la música folk que es fa als

Països Catalans.

Música

La Riera (entre c/ d’Argentona i

Muralla de la Presó) · 12.00 h

programa Santes 08

Concert de Barram. Concert

mentre esperem la repicada de

campanes de Santa Maria. En

aquesta ocasió el grup Escandall,

els dolçainers de Puçol ens visiten

des del País Valencià per fer-nos

gaudir de la màgia de les melodies

tradicionals de diferents.

Festa

Des del campanar de Santa

Maria · 14.00 h

Barram i repicada. Les campanes

de Santa Maria celebren la imminent

arribada de la diada de les santes

patrones i criden a la festa els ciutadans.

Acompanyaran les campanes

vint-i-cinc morterets llançats des

de l’Hort del Rector.

Festa

Saló de Sessions de l’Ajuntament

· 18.00 h

Recepció ofi cial de les Julianes

i les Sempronianes.

Des del consistori es vol retre

un homenatge especial a totes

les Julianes i Sempronianes i

l’alcalde les rebrà personalment

i els mostrarà les dependències

de l’Ajuntament.

Teatre

Parc Central (pl. de la Música)

· 18.00 h

Festa, circ i fi raires. Fins ben

entrada la nit espectacles i atraccions:

Tingalya, una nòria; Zoòtrop,

un muntatge que convidarà els

assistents a espiar un personatge

estrafolari; i Minicavallets, un giny

inspirat en els antics joguets. De la

companyia Antigua i Barbuda.

Figures

Des de la plaça dels Corrals

· 18.30 h

Postal de Gegants. La Família

Robafaves rebrà les fi gures de

Manresa a la pl. dels Corrals, i

tots junts aniran pel c/ Madoz, c/

St. Pelegrí, bda. Espenyes, c/ de

la Palma, pl. Salvador, c/ Na Pau,

pl. Xica i c/ Pujol i La Riera, fi ns a

l’Ajuntament.

Música

Pati de les Caputxines · 19.30 h

Concert coral. El Cor Madrigalista

de Mataró oferirà un concert molt

festiu i amb un to d’humor. Dues

obres de Les Luthiers, una insalata

italiana de R. Genée i un interludi

de Haendel per a orquestra.

Teatre

Parc Central (pl. de la Música)

· 19.30 h

“QueSíQueNo”

Espectacle en el que dos personatges

extravagants i divertits es

barallaran per tenir la raó, a càrrec

de la Cia. Circus Rucs Rics.

Dins dels actes deFesta, circ i fi raires’.

Infantil

Des de l’Ajuntament · 20.15 h

Correguspira. Correfoc pels menuts

amb la Momeroteta, el Dragalió...

Recorregut: Riera, c/ Argentona, Caminet Vinyes,

Muralla de la Presó, La Riera, c/ Onofre Arnau, c/

Bisbe Mas, pl. dels Bous, Muralla dels Genovesos,

c/ St. Francesc d’Assís i pl Sta. Maria.

Teatre

Parc Central (pl. de la Música)

· 21.00 h

“Sopar Cabaret”. Un espectacle

de varietats amb circ, humor, poesia

i música en directe, a càrrec del

col·lectiu Cronopis.

Dins del cicle ‘Festa, circ i fi raires’.

Música

Camp de futbol de Cerdanyola

· 21.30 h

Amaral. L’exitosa gira del grup

arriba a Mataró i promociona el

seu darrer treball, “Gato Negro

- Dragón Rojo”.

Preu: 28 . Organitza: The Project, Clap i PMC.

Astronomia

Seu del Grup Cosmos (c/ Bonaire,

25, àtic · 22.00 h

El cel de Les Santes a través

del telescopi”. Enguany Cosmos

Mataró celebra el seu 50è aniversari

obrint el seu observatori durant tota

la nit. Organitza: Cosmos.

Sardanes

Plaça Santa Anna · 22.00 h

Ballada de sardanes nocturna

i festiva. De lade la Cobla

Contemporània. Al fi nal hi haurà

la interpretació d’algunes peces

de ball vuitcentista animades pels

membres de la mateixa cobla.

Teatre

Teatre Monumental · 22.00 h

“Òscar. Una maleta, dues

maletes, tres maletes”. Comèdia

esbojarrada dirigida per Abel Folk

i protagonitzada per Joan Pera,

Mont Plans, Lloll Bertran i Anna

Azcona, entre d’altres.

Preu: 24 platea; 21 amfi teatre.

Música

Pati de Can Marchal · 22.00 h

“Tactequeté”. Espectacle fresc i

ple d’imaginació amb instruments

procedents de tot el món o fabricats

a partir d’objectes quotidians, a

càrrec del duet tunisenc Amin i

Hamza M’Raihi.

Teatre

Parc Central (pl. de la Música)

· 22.30 h

“B.A.R.R.A.”. Espectacle en el

que els espectadors esdevenen

els clients del Bar Automa-titzat

Rústic Realment Autèntic, una

màquina extraordinària, a càrrec

de la companyia Antigua i

Barbuda.

Dins dels actes deFesta, circ i fi raires’.

Música

Plaça de la Brisa · 23.00 h

Ball a la brisa. Amb l’orquestra

Big Band Jazz del Maresme.

Teatre

Parc Central (pl. de la Música)

· 23.00 h

“Nmor”. Espectacle de circ amb

música en directe en el qual els

equilibris acrobàtics, el trapezi

i els malabars explicaran una

història d’amor, a càrrec de la Cia.

Vola qui vol.

Dins dels actes deFesta, circ i fi raires’.

Música

Plaça de l’Ajuntament · 00.00 h

Concert de Marrinxa. Actuacions

de grups amb estils musicals

molt diferents: el reggae dels

joves mataronins Oh! Yellow; la

rumba fusió dels Sotazero i la

sonoritat mediterrània i tradicional

de Titani.

Organitza: Associació cultural Marrinxa

Música

Parc Central · 00.00 h

Ball de Festa Major. Llarga nit de

ball de revetlla amb l’orquestra La

Tribu, de Santi Arisa, i De noche,

la qual versionarà peces del pop

rock internacional i català.

Teatre

Parc Central (pl. de l a Música)

· 00.00 h

“Mirando a Yucali”. Espectacle

a cavall entre el circ i el cabaret

ple de poesia i humor, a càrrec

de la companyia Seriosamente

Tragicomedia.

Dins dels actes deFesta, circ i fi raires’.

Diumenge 27

Música

Des de diversos punts de la

ciutat · 07.00 h

Matinades. Diverses comitives

recorreran els carrers de la ciutat: els

Grallers dels Capgrossos; la Colla

de Mar i els Vernets de Vilafranca

del Penedès; els Marcets i dues

colles de l’Escola de Grallers de

Sitges i els Grallers de Santa

Madrona i Montònec.

Festa

Basílica de Santa Maria ·

09.00 h

Toc d’Ofi ci. Congregació dels

diferents grups de les matinades. Les

gralles i els coets donaran pas, a les

9 en punt, a la veu de les campanes

cridant els ciutadans a ofi ci.

Figures

Des de l’Ajuntament · 09.30 h

Anada a Ofi ci. Els membres del

consistori i les comparses institucionals

es prepararan davant de

les portes de l’Ajuntament per anar

al solemne Ofi ci de Les Santes.

Enfi laran La Riera i tombaran pel

carrer Nou fi ns a Santa Maria.

Música

Basílica Santa Maria · 10.00 h

Missa de Les Santes. Celebrarà

l’ofi ci el Rvdm. Pare Josep M. Soler

Canals, abat de Montserrat. Tot

seguit repicaran les campanes,

sortiran les relíquies de Les Santes

i la Colla Castellera farà un pilar.

L’Àliga ballarà un ball i fi nalment es

procedirà a l’aviada de coloms.

Sardanes

C/ Pujol · 12.00 h

Ballada de sardanes. El carrer

en el qual diu la tradició que hi

van néixer les santes patrones

s’engalana i prepara un bonic

altar, i ofereix una petita i singular

ballada de sardanes a càrrec de

la Cobla Ciutat de Mataró.

Figures

Des de Santa Maria · 13.00 h

Desfi lada. Acabat l’ofi ci i els actes

a la plaça el ritual de la diada seguirà

amb el camí de tornada de tota la

comitiva a l’Ajuntament. Al passar pel

carrer d’en Pujol es retrà homenatge

a l’altar de Les Santes.

Teatre

Parc Central (pl. de la Música)

· 18.00 h

Festa, circ i fi raires. Durant

dues hores les fi retes-espectacle

Tingalya, Minicavallets i Zoòtrop, de

la companyia Antigua i Barbuda,

estaran en funcionament.

Figures

Des de l’Ajuntament · 18.00 h

La Passada. Cercavila amb les

fi gures de la ciutat, seguits de

les autoritats i l’Agrupació Musical

del Maresme.

Recorregut: Riera amunt, c/ Argentona, El Torrent,

pl. de les Tereses, c/ Montserrat, La Rambla, pl.

Sta. Anna i La Riera fi ns a l’Ajuntament.

Música

Parc Central · 19.30 h

Concert de Festa Major. Concert

dels de sempre, evocador i divertit,

i que aquest any protagonitzarà

l’orquestra Amoga, formació veterana

i especialista en festes majors.

Música

Passeig Marítim · 20.00 h

Escenari Obert. Últim dia d’actuacions

de grups musicals de

Mataró i comarca.

Organitza: Col·lectiu Músics del Maresme

Festa

Passeig Marítim · 23.00 h

Castell de focs. Pirotecnia Tomás

ha treballat dur per oferir un espectacle

òptim tècnicament i artística.

SARAU

Música

Passeig Marítim (davant del

Centre Natació) · 23.30 h

Concert. A càrrec dels grups Ai, ai,

ai (rumba), Gertrudis (rumba) i sessió

del punxadiscos Dr. Batonga.

Teatre

Platja del Varador (darrere

l’EUM) · 23.30 h

“K@osmos”. Espectacle d’acrobàcies

a 30 metres d’altura amb

música en directe, a càrrec de la

companyia Puja! Teatro Aereo.

Música

Passeig Marítim (entre el Cargol i

el pas de Sant Agustí) · 23.30 h

Escenari Obert. Els grups de

música de Mataró i el Maresme

també tenen l’oportunitat de tocar

en el marc del Sarau.

Música

Passeig Marítim (escenari del fi nal

del pg. del Callao) · 23.30 h

Sardanes i xindriada. Amb la Cobla

Sant Jordi-Ciutat de Barcelona,

la cobla La Principal del Llobregat,

i la cobla Amoga.

Dilluns 28

Figures

Des de l’Ajuntament · 11.00 h

Anada a la Residència Sant

Josep. Els Gegants, Nans i totes

les fi gures aniran, juntament amb

les autoritats del consistori i

l’Agrupació Musical del Maresme,

a la residència municipal.

Recorregut: c/ St. Josep i Muralla de Sant Llorenç

fi ns la residència.

Sardanes

Residència Sant Josep (Muralla de

Sant Llorenç, 15) · 11.30 h

Ballada de sardanes. Amb La

Principal de la Bisbal.

Teatre

Parc Central (pl. de la Música)

· 18.00 h

Festa, circ i fi raires. Fins les 10

de la nit s’aniran succeint els espectacles-fi

reta de la nòria Tingalya, els

Minicavallets i el Zoòtrop, a càrrec

d’Antigua i Barbuda.

Infantil

Pl. Gran, pl. Xica i pl. Beat

Salvador · 18.00 h

La revolta dels Nans. Els Nans

correran en grups des de l’Ajuntament

fi ns a les places. Allà

organitzaran activitats infantils.

Teatre

Teatre Monumental · 19.00 h

“La classe neutra”. Versió lliure

de la novel·la “L’Auca del senyor

Esteve”, de Santiago Rusiñol, amb

direcció i adaptació de Jordi Pons-

Ribot, a càrrec de Fènix Teatre.

Preu: 13 platea; 11 amfi teatre

Teatre

Parc Central (al costat del recinte

dels fi raires) · 19.00 h

“La caravana”. Espectacle visual

de Circ Pànic que combina diverses

disciplines pròpies del circ amb

dansa, música i molt, molt d’humor.

També a les 12 de la nit.

Dins dels actes deFesta, circ i fi raires’.

Música

Residència Sant Josep (Muralla de

Sant Llorenç, 15) · 19.15 h

Concert de sardanes. Amb La

Principal de la Bisbal, amb direcció

de Francesc Cassú.

Teatre

Parc Central (pl. de la Música)

· 19.30 h

“QueSíQueNo”. Espectacle a càrrec

de la Cia. Circus Rucs Rics.

Dins dels actes deFesta, circ i fi raires’.


68 núm.1027

Dilluns 28

Música

Passeig del Callao · 20:00 h

Concert de gospel. Amb el grup de

gospel mataroní Gospel Sons.

Figures

Des de l’Ajuntament · 21:00 h

El ball de dracs. El Drac i Dragalió,

amb el Drac i el Drac Petit de Granollers,

sortiran de l’Ajuntament i

aniran per separat fi ns a la cruïlla

de La Riera amb c/ Argentona i c/

Bonaire, des d’on aniran fi ns a la plaça

dels Bous, a lluir els seus balls.

Teatre

Parc Central (pl. de la Música)

· 21:00 h

“Mirando a Yucali”. Espectacle

a càrrec de Seriosament

Tragicomedia.

Dins dels actes deFesta, circ i fi raires’.

Teatre

Parc Central (pl. de la Música)

· 22:00 h

“B.A.R.R.A.”. Espectacle a càrrec

d’Antigua i Barbuda. També a 2/4

d’1 de la matinada.

Dins dels actes deFesta, circ i fi raires’.

Música

Pati de Can Marchal · 22:00 h

Raynald Colom Quintet. Concert

d’aquesta formació que presentarà

el seu segon disc “Sketches of

Groove”.

Ball

Plaça de Santa Anna · 23:00 h

Requisits de Festa Major.

Enguany serà la plaça de Santa

Anna la que s’engalanarà i es

transformarà en un envelat per acollir

programa Santes 08

els balls interpretats per l’orquestra

La Principal de la Bisbal.

Teatre

Parc Central (pl. de la Música)

· 23:00 h

“Nmor”. A càrrec de Vola qui vol.

Dins dels actes deFesta, circ i fi raires’.

Teatre

Parc Central (pl. de la Música)

· 00:30 h

“Cabaret”. A càrrec de Cronopis.

Dins dels actes deFesta, circ i fi raires’.

Figures

Davant de l’Ajuntament · 02.00 h

No n’hi ha prou!. Les comparses

mataronines ballaran entre ells i amb

tots nosaltres en una segona nit boja.

Després de la dormida , La Principal

de la Nit seguirà tocant.

Dimarts 29

Infantil

Parc Central (al costat de l’espai

fi ral) · 12:00 h

Xeringada. L’espai per jugar amb

l’aigua estarà dividit en tres zones:

una zona per als nens de 2 a 5 anys;

una altra per als que estan entre els

6 i els 9 anys, i fi nalment una altra

zona per als de a 12 anys.

Infantil

Biblioteca Pública Pompeu Fabra

(pl. d’Occitània, s/n) · 18:00 h

“Meravellosament meravellós”.

Recull de contes amb música a

càrrec de Cesc Serrat.

Organitza: la Biblioteca

Ball

Residència Sant Josep (Muralla de

Sant Llorenç, 15) · 19:00 h

Ball de vesprada. L’orquestra

Orgue de gats oferirà un variat

repertori de ball.

Figures

Des de l’Ajuntament · 19:15 h

Anem a tancar. Les fi gures tornen

a Can Marfà, i juntament amb les

autoritats els podrem acompanyar

en aquest últim seguici.

Recorregut: Riera, c/ Pujol, pl. Xica, c/ St. Cristòfor,

bda. les Escaletes, pl. St. Joan, c/ Sant Joan i c/

Colom fi ns a Can Marfà.

Música

Pati de Can Marchal · 22:00 h

Concert. A càrrec de les bandes

El Pont d’Arcalís i Les Violines,

que interpretaran temes dels

seus repertoris i d’altres peces

que han recuperat de la tradició

oral del Pirineu.

Festa

Parc Central (espai fi ral) · 23:45 h

Tronada de fi de festa. El canvi

d’ubicació de la tronada permetrà

a molta més gent accedir-hi i viure,

amb l’emoció d’una mascletà. A

càrrec de la Pirotecnia Tomás.

Ball

Parc Central (pl. Honorat

Vilamanyà) · 00:00 h

Espetec fi nal. Últim ball de la

Festa Major amb les orquestres

Cimarrón i la Girasol.

Música

Des del Parc Central · 06:00 h

L’albada. Els amics del grup Los

Labradores els acompanyaran en

una animada cercavila Riera avall

fi ns a la plaça de Santa Anna, on

els esperarà una xocolatada.

SANTES ESPORTIVES

Dijous 24

Passeig Marítim · 21:15 h

XXII Milla urbana internacional

Ciutat de Mataró.

Organitza: Centre Atlètic Laietània

Dissabte 26

Pg. del Callao · 11:00 h

Sessió oberta de tai-txi. Classe

oberta a tothom.

Organitza: Gimnàs Paradise

Poliesportiu municipal Teresa Maria

Roca · 13:00 h

III Torneig 24 h d’hoquei sala Les

Santes. Hi participaran diferents

equips masculins, femenins i mixtos

de categories juvenil i sènior.

Organitza: Iluro Hoquei Club

Pg. del Callao · 16:30 h

II Torneig partides ràpides d’es cacs.

Amb 14 equips del Maresme.

Organitza: Club d’escacs Cerdanyola Mataró i

Club d’escacs Mataró

Diumenge 27

Can Canyameres · 09:30 h

XIII Tirada de Les Santes. Torneig

de tir de pistola i carrabina d’aire.

Organitza: Tir Esportiu

Club Billar Mataró (c/ Los Alamos,

42) · 17:30 h

Trofeu Les Santes de billar.

Final oberta al públic.

Organitza: Club Billar

Dilluns 28

Des del Parc Central · 09:30 h

XXX Cursa Popular Les Santes. Hi

haurà dutxa, préssecs i diplomes per

a tots els qui arribin a la meta.

Organitza: PME i Centre Atlètic Laietània

Gm

Pàg. 51

núm.1027

Per a aquestes Santes la Carnisseria-

Xarcuteria Bartomeu els suggereix

els seus canelons elaborats de

manera tradicional, acabats amb

foie, a punt de gratinar i servir. Un

àpat per llepar-se’n els dits, ideal

per aquestes festes.

Preu: 4,20 euros per ració

Carnisseria-Xarcuteria Baromeu

C/ Sant Benet, 53. Mataró

Tel.: 93 799 17 00

A les vitrines de La Mandolina s’hi

pot trobar habitualment aquest plat

típic català, el pollastre amb prunes i

pinyons, molt adequat per les festes

que ja tenim a sobre. A punt per

escalfar-lo i gaudir-lo.

Preu: 18,00 euros/kg

La Mandolina

Rda. Sant Oleguer, 41. Mataró

Tel.: 93 756 21 83

www.lamandolina.com

A Mataró

ALVARIÑO

Rda. Barceló, s/n ........................... 937575193

ALVARIÑO LAIETÀNIA

Veïnat de Valldeix, s/n...... ............. 937551266

ANTIC CELLER D’EN MARC

Muralla St. Llorenç, 14 bis ............ 9374103 58

Carn a la brasa i embotits ibèrics.

ARCIMBOLDO

Sant Francesc d’Assís,17 .............. 937906658

ASADOR BRASERÍA EL ÁLAMO

Energia,50 ...................................... 937961413

ATENAS

Atenes,5 ....................................... 937572546

B

BAR RESTAURANT MUNDIAL

Cami Ral,54 ................................... 937981597

BARRANCAS DEL SALADO

Rda. de Josep Irla,28 ..................... 937416416

BLUE RESTAURANT

Santa Marta,37 .............................. 937552174

BOLBORETA

Port de Mataró, loc.12 ................... 937551595

C

CA LA MARIA

Foneria,47 .................................... 937551362

CA LA ROSA

Miquel Biada,10 ............................. 937576830

CA LA TIETA

Sant Bonaventura,23 ..................... 937550024

CA L’ANGELITA

Francisco Pizarro,32 ..................... 937588508

CA L’ANNA

Rda. de Bellavista,21 ..................... 937575339

CA L’AVI

Av. Velòdrom, 75 ............................ 937989664

CA L’IBÈRIC

Rda. d’O’Donnell,27 ....................... 937579803

CA L’OLIVA

Veïnat de Cirera,29 ....................... 937986650

CACTUS RESTAURANT

Nou,20 ........................................... 937901389

CAMBADOS

Pg. del Callao,14 ............................ 937908117

CAN BRUGUERA

Veïnat de Valldeix,23 ..................... 937903643

CAN COSTA

Pg. del Callao, loc.7 ....................... 937907883

CAN DIMAS

Pg. Callao, s/n ................................ 937903209

CAN LARU

Sant Simó,3 ................................... 937903234

CAN MANEL

Prat de la Riba,14 .......................... 937906818

CAN MANOLO

Pepeta Moreu,10-16 ..................... 937982892

CAN ROSENDO

Port de Mataró, loc.15-16 ............ 937907613

CAN SERRA

Pg. Rocafonda,49 ........................... 937904733

CAN TORRU

Torrent d’en Pregària .................... 937576463

CANTINA SANTA CLARA

Jaume Isern,65 .............................. 937579231

CASA FERMÍN

Pl. Gran,6 ....................................... 937905807

CASABLANCA

Carrasco i Formiguera,46 .............. 937576351

CAVA86

Cuba,86 ......................................... 937980486

CAVALL D’OR

Camí Ral,624 ................................. 937578710

CHINA TOWN

Camí Ral,492 ................................. 937574992

COMACASA

Esteve Albert,77 ............................ 937562981

D

E

DA BAFFONE

Sant Antoni,17 ............................... 937410437

EL BALCÓ DE L’ILURO

La Rambla,14 ................................. 937903208

EL CAU GRILLAT

Bda. de les Escaletes,2 ................. 937410474

Especialistes en creps i bacallà. Menú diari

EL DELFÍN

Ctra. Barcelona, km649 ................. 937903252

EL FANALET

Sant Cristòfor,15 ............................ 937907842

EL GRAÓ

Sant Cristòfor,18 ............................ 937907211

EL NOU-CENTS

El Torrent,21 .................................. 937993751

EL PETIT XEF

Rda. de Josep Tarradellas,64 ......... 937586209

EL PORTET

Port de Mataró, loc.26 .................. 937551696

EL POPULAR

Sant Joaquim, 2 ............................ 937987437

Bar - Restaurant - Copes

EL RACÓ DEL JABUGO

La Rambla,20 ................................ 937960796

EL RACÓ DEL TORRENT

Torrent de les Piques,37 ................ 937576930


70 núm.1027 Gastronomia

núm.1027 Gastronomia

71

EL RACÓ D’EN BIADA

Miquel Biada,89 ............................. 937980013

EL REBENQUE

Rda. d’Alfons XII,54-56 ................. 937991304

EL RODEO

Pablo Iglesias,33-35 ....................... 937586357

EL SETRILL

Camí Ral,576 ................................. 937574886

EL TAST DE NIT

Alemanya,33 ................................. 937573302

EL TRABUCAIRE

Port de Mataró, s/n ....................... 937410256

G

GRAN MÓN

Rda. de Mn. Jacint Verdaguer,41 ... 937579422

GRAN SIGLO

Camí Ral,619 ................................. 937586031

GRUPO CHA CA LA VONG

Av. Puig i Cadafalch, 290-292 ........ 937984859

I

IL QUARTIERE

Rda. de Mn. Jacint Verdaguer,31 ... 937572021

ISAAC

Camí de la Geganta,25 .................. 937994952

K

KAZKABARRA

Carreró,43-45 ................................ 937901354

KENN-PORT

Port de Mataró, local Ec-2c ........... 937903042

KRISTAL SEVEN

Av. de Lluís Companys,62 .............. 937578822

L

LA COVA D’EN MARTÍ

Julià Gual,7 .................................... 937987166

LA DITA

Alcalde Josep Abril, 33................... 937589239

Cuina italiana. Pizzes, pastes, amanides, carn i peix

LA LACANDA

Rda. Països Catalans,66-68 ........... 937411138

LA LLAGOSTETA

Camí Ral,104 ................................. 937906311

LA LLUNA

Cuba,92 ......................................... 937577411

LA MANDOLINA

Rda. sant Oleguer, 41-43 ............... 937562183

LA MAR

Riera Figuera Major, 69 ................. 937409115

LA MARINA

Pg. Marítim, s/n ............................. 937901842

LA MORERA

Av. del Maresme,507-509 .............. 937960754

LA NAVE

Rda. de Josep Irla, s/n ................... 937575779

LA PÈNTOLA

Pujol,27 ......................................... 937902610

LA PIAZZA

Barcelona,53 ................................. 937908788

LA PIZZERIA

Port de Mataró, local45 ................. 937902796

LA TAGLIATELLA

Lepant,1 bis.................... ............... 937416294

Pasta i pizzes (productes d’origen)

LA TAVERNETA

Camí Ral,504 ................................. 937579892

LA TEULADA

Sant Isidor, 78 ................................ 937990135

LA TREVA

Illuro,50 .......................................... 937569084

L’ALLIOLI

Camí Ral,31 ................................... 937962358

L’ARQUERA

Av. del Maresme,26-28 ................. 937578243

LES MIL I UNA NITS

Pujol, 10 ......................................... 937992891

L’ÚNIC

C/ Barcelona,18 ............................. 937907350

M

MALAMBO

Camí Ral,538 ................................. 937988059

MANDIOCA TAPIOCA

Sant Francesc d’Assís,7 ................ 937962512

MEZZALUNA

Pl. de Cuba,13 ............................... 937993498

N

NEW BOHÈME

Jaume Isern,55 ............................. 937569261

Cuina mediterrània i de mercat

NEW LUCKY

Via Europa,45-47 ........................... 937999115

NILO

Burriac,55 ...................................... 937990591

NISHIKI

Joan Fuster,2-8 .............................. 937586837

NOU WOK

Carrasco i Formiguera,9 ................ 935104357

Buffet lliure. Cuina japonesa, xinesa i mediterrània.

NOVA ROSALEDA

Altafulla, 39 ................................... 937994321

P

PATA NEGRA

Pl. Tereses,12 ................................. 937410084

PINTXAO TAVERNA BASCA

Camí Ral,546 ................................. 937995605

PIZZERIA BELLA VENEZIA

Port de Mataró, loc. B-3 ............... 677833491

PIZZERIA CAMINETTO

Camí Ral,407 ................................. 937961428

PIZZERIA GATTOPARDO

Rda. d’Alfons X el Savi,41 .............. 937986662

PIZZERIA ITÀLIA

Via d’Europa,45 ............................. 937588198

PIZZERIA LLUÍS

Bda. de les Escaletes,10 ................ 937962968

PIZZERIA RACÓ D’EN MIQUELET

Coma,36 ........................................ 937902648

Q

QUICO

Guifré el Pelós,39..........................937570303

R

RACÓ D’EN MARGARIT

Pg. Callao, 15 ................................ 93790 6678

Vermuts, aperitius, tapes i paelles

RESTAURANT ASADOR

Ptge. Francesc Borja Moll 9-13 .... 93799 3336

RESTAURANT BOCCA

Pl. d’Espanya,18 ........................... 937411269

RESTAURANT FLOR DE CERA

Sant Bonaventura,26 ..................... 937905202

RESTAURANT KARMA

Llauder, 99......................................937992720

RESTAURANT LA BELLA MARINA

C. Alemania, 38 ............................ 93758 95 90

RESTAURANT LA PISCINA

Pg. del Callao, s/n .......................... 937962806

RESTAURANT NORAI

Port de Mataró, loc.32-33 ............. 937907565

RESTAURANT PIZZERIA ISAAC

Camí de la Geganta,25 .................. 937994952

RESTAURANT SCORPIO

Rda. de Sant Oleguer,25-27 .......... 937997412

RESTAURANT AURUM

Port de Mataro, s/n ......................... 93796480

RESTAURANT CHINO KUAI LE

Pg. del Callao, s/n (Port Mataró) .... 937908302

RESTAURANT JAPONÉS TOKYO-TO

Camí Ral,600 ................................. 937588886

RUSTIK

Port de Mataró, local50 ................. 937906858

S

SALSA TROPICANA

C/ Iluro, 2 ....................................... 937988126

SANGIOVESE

San Josep,31 .................................. 937410267

SAUDADES

Torrent de les Piques,7 .................. 937575699

SENTITS

Cuba,32. ........................................ 937586249

SUQUET

Port Mataró, local 9 ....................... 937907257

T

TILT

Via Sergia,20 .................................. 937414954

TAFI

Port de Mataro, s/n ....................... 937964804

TOT BO

Deu de Gener,7 .............................. 937903276

TOT PER PICAR

Rda. Frederic Mistral, 10-12 .......... 937983800

U V

URI RESTAURANT

Rambla,40 ...................................... 937552096

VILLANUEVA

Jaume I,69 ..................................... 937579028

VINT-I-4

Pujol,35 .......................................... 937909470

VISTA MAR

Av. del Maresme,309 ..................... 937903243

X Y

XIONG MAO

Rda. de Barceló,39-41....................937578096

YUAN LU KAITENSUSHI

Rda. d’Alfons XII,102 ..................... 937573041

Maresme

Alella

1789

Rambla Angel Guimerà, 1 ..............935553455

CAN JONC

Ctra. Masnou a Granollers, KM4.100 ..935552068

CAN SORS

Calle Mediterrània, 5 ....................935556154

CELLER MARFIL ALELLA

Àngel Guimerà, 62 .........................935404661

EL NIU

Rambla Àngel Guimerà, 14-16 ......935551700

EL NOU CAN DOCTOR

Paseo Antoni Borrell, 13 ...............935401794

FLO

Calle Anselm Clavé, 38 ..................935552144

L’ESPINETA D’OR

Plza Antoni Pujades, 20, 1 - A ........935403986

Argentona

CAN BALADIA

Passeig Baró de Viver, 56 .............937974008

CAN RIBOSA

Carrer Riera Clara, 17 ....................937970851

D’ARGENT

Pso. Baró de Viver .........................937561795

EL CELLER D’ARGENTONA

Bernat de Riudemeia, 6 .................937970269

EL CENTRE

Bernat de Riudemeia, 4-6 ..............937560847

ELS CAÇADORS

Ctra. Vilassar de Mar, 16 ...............937561321

LA ORQUESTRA

Carrer Bellavista, 1 ........................937971370

LA TORRETA

Puig i Cadafalch, 36 .......................937972507

LES GINESTERES

C/ Ignasi Barraquer49 bis ..............937970255

MASIA RAIMI

Urbanització Can Raimi, s/n .........937970004

SALMAIA

Cruïlla Crta. C-1415 i BV-5106 .......937974238

TERRACOTTA

Carrer Gran, 64 .............................937560457

Arenys

CASA PONCIO

Pl. Cassà, 24 .................................... 937921132

CASTELL JALPÍ

Castell Jalpí s/n ............................... 937937177

EL POSIT D’ARENYS

Zona Port, s/n ................................937920841

EL PORTINYOL

Port d’Arenys de Mar ....................937920009

EL REBOST D’EN PEP

Goday, 4 (abans dels pinxaners) ....937957664

LA BODEGUETA D’EN LLUÍS

Anselm Clavé, 43 (Carrer Ample) ..937958146

LA NONNA

Passeig Xifré, 22. ..........................937957468

L’ERA RESTAURANT

Torrent d’en Puig, 11 ........................ 937950114

HISPANIA

Carretera Real, 54 .........................937910457

MARINERS

Port Esportiu .................................937923820

MERENDERO MARTÍNEZ

Passeig Maritim s/n .......................937921278

RESTAURANTE DEL PUERTO

Port Arenys de Mar ......................... 937921483

TAPASBAR

Bisbe Català, 23 ........................... 93792 57 49

PIZZERIA LLUÍS

Pg. Xifré, 22 ..................................... 937959258

SUBIRANS

Subirans, 1 ........................................ 937911290

Cabrils

AXOL

Arboç, 6 ......................................... 937538645

CAL GRAS

Cal Gras, 4 .....................................937531953

CA L’ESTRANY

Camí de Coll de port, 19 ...............937507066

CAN RIN

Torrent Roig, 2 ...............................937509001

CAN TOSCA

Ctra. de Vilassar a Cabrils, s/n ....... 937507899

HOSTAL DE LA PLAÇA

Pl. de l’Església, 32 ........................937531902

HOTEL CABRILS

Emília Carles, 31 ............................937532456

LA BODEGA

Emília Carles, 12 ............................937531805

LA CONCÒRDIA

Torrent Roig1-3 ..............................937507880

MASIA CAN TOSCA

Ctra Vilassar de Mar a Cabrils s/n .937507899

PIZZERIA DE L’HORT

Ps. R.Martinez Valls, 8-10 ..............937533350

SAL I PEBRE

Ptge. dels Morts, s/n ...................... 937538090

SPLA

Emília Carles, 26 ............................937531906

TEMPO

Pg. R Martinez Valls no8-10 ...........937508671

TENAS

Torrent Roig, 9 ...............................937538398

XARET

C/ Torrent Xaret, s/n ......................937507549

XEFLIS

Camí de Vilassar de Dalt, 15 .........937508195

Cabrera

MASIA CAN RODÓN

Jaume català, 19 ............................937506445

EL RACÓ DE L’ÀNGEL

Ctra. NII km 643 (Quadis 1a pl.) .....937542251

PAPAGENO

Camí de Can Segarra 2630 ............937591746

SANTA MARTA

C/Josep Domenech, 35 .................937590198

Caldes d’Estrac

CAN RICAN SUÑÉ

Callao, 4 .........................................937910051

EL TALLER

Passatge de Sant Pere, 2 ...............937912601

EL VELLARD

Camí Ral, 5 .....................................937910003

LA CALA

Camí Ral, 11 ...................................937910259

MARIA GALANTE

Plaça de les Barques, s/n ..............937910400

MAROLA

Passeig dels Anglesos, 6 ...............937913200

VORAMAR

Pg. Maritim, 10 ..............................937910944

Calella

CA LA NURI

Carrer Riera, 16 .............................937697193

CA L’ISARD JARDI

Jovara, 109 ....................................937690503

EL HOGAR GALLEGO

Ànimes, 73-75 ...............................937662027

EL HOGAR GALLEGO CALELLA

Bruguera, 169 ................................937692014

LA LLAR DE FOC

Carrer Àngel Guimerà n.14 ...........937691948

LA LLAR DEL PESCADOR

Pg. Manuel Puigvert, s/n ...............937697150

LA PEIXATERIA

Avda. Doctor Vives, s/n .................937691878

LES ARTS

Vallderoure, 1 ................................937694214

PIZZERIA TANGER

Jovara, 75 ......................................937690340

PIZZERIA TASTA-HO

Amadeu, 28 ...................................937660737

VIDAL JORDA

Sant Joan, 79 .................................937661649

ZHAO

Rda. Caspaspre, 22 ........................937662037

Canet

EL PARADOR DE CANET

Carretera NII, km660, 8 .................937940694

LA FONT

Rafael Massó, 1-3 ..........................937943673

SANT JORDI DE CANET

Riera Sant Domènech, 1 ...............937954696

6Q

Calle de la Font, 21 .......................937940509

Dosrius

CAN VICTOR

Major, 70 ........................................937955010

L’OLLA BENIGNA

Ctra. De Dosrius Km2.8 .................937918240

Caps de setmana, sopars i ball

PUJOL GENSANA

Ctra. Canyamars, Km0.5 ................937919052


72 núm.1027

Gastronomia

Malgrat

EL CORTIJO

Ramon Turró, 15 ............................937654707

GRAN CASANOVA

Passeig Maritim, 58 .......................937653042

L’AVI PEP

Ctra. N-II, Km.674 ............................93765845

LOS OLIVOS

Av. Costa Brava, 102 ......................937654545

PETRUS

c/ Caporal Fradera, 2 .....................639481127

PIZZERIA NOLO

Sant Esteve61 ................................937654659

VISTA MAR

Passeig Marítim, 46 .......................937653713

Masnou

ENRICO

Port Esportiu, s/n ..........................935553062

EL TIMONEL.

Puerto Deportivo29-30 ..................935401987

LA COVA DEL MASNOU

C/Barcelona34 ...............................935552825

TRATTORIA COLOMA

Port Esportiu del Masnou, local20 935403317

XARCUTERIA COLOMA

Port Esportiu, local17-19 ...............935555102

Pineda

CA LA MARGARIDA

Doctor Bartomeu, 75 .....................937671220

CAN FORMIGA

Església, 104 ..................................937671735

LA TABERNA

Ciutadans, 15 .................................937671568

LA VIÑA

Mossèn Verdaguer, 14 ...................937672625

DIAGONAL

Av. Montserrat19 ...........................937671502

REVERTER

Garbí, 180 ......................................937671915

RESTAURANT MAS PÍ

Garbí, 105, Ctra. NII km 671,6 .......937671568

SAFRA

c/ Mar, 43 .......................................937671777

Premia de Dalt

CAL MUSIC

Camí de la Font, 24 .......................937548018

CAN VERBOOM

Ctra. Premià Mar a Pr. Dalt, 70 ......609181896

Premia de Mar

BEC D’OR

C/ Terra Alta, 12 .............................937513953

CLUB NÀUTIC PREMIÀ DE MAR

Camí Ral, s/n .................................937548350

EL REBOST DE PREMIÀ

Ctra. de Vilassar, 143 . ...................937523893

EL PALLER

Torrent Malet, 10 ...........................937524168

LES FORQUILLES

Carrer Llevant, 1 ............................937523848

Sant Andreu de Llavaneres

BLUE FINN

Port Balís, s/n ................................937927592

CAN JAUME

Port Balís, s/n ................................937926960

CAN MARIO

Port Balís, Local6 ...........................937929130

CASTELL DE MAR

Ctra. Nacional II Km.651, 8 ............937927194

CLUB NÀUTIC EL BALÍS

Port Balís .......................................937926326

DALT VILA

L’Avall, 9 .........................................937926656

Especialitzats en cuina tradicional. Menú diari.

EL ITALIANO

Ctra. N II, Km.659, 5 .......................937929074

EL RACÓ DEL NAVEGANT

Port Balís, 94-95 ............................937928613

EL RACÓ DE LA HÍPICA

Centro ecuestre ............................937952215

IL PORTO

Port Balís, Local2 ...........................937927929

LA BRASA

C/ de Munt, 48 ...............................937926419

LA CREMA

Avda. Catalunya, 12-16 .................937928241

LAS PALMERAS

Carretera NII, km.652 ....................937930044

LA PANIFICADORA

Doctor, 17 ......................................937928085

L’ESGUARD

Pg. Alzines, 16 ................................937927767

MAS NADAL

Riera Avall, 31 ................................937927244

MASIA GRAUPERA

Paseo Monges, 48-50 ...................937926447

PETIT SUÑÉ

Port Balís .......................................937927622

PINS MAR

Carretera NII, km.651 ....................937926902

SANÇ RESTAURANT

Av. Catalunya, 63 ...........................937927551

TABERNA DEL PORT

Port Balís .......................................937927303

VIL·LA MINERVA

Pas del Pla, 3 .................................937926104

Santa Susanna

LA CUINA DE CAL FERMÍ

Ctra. N-II, km672, 50 ......................... 937679360

Sant Pol de Mar

HOTEL GRAN SOL

Crtra. N II, s/n Km664 ....................... 937600051

SANT PAU

Calle Nou, 10 .................................... 937600662

Sant Vicenç de Montalt

CASINET

St. Antoni, 5 ...................................937913336

CASTELL DE L’OLIVER

Can Milans .....................................937911529

MALIBÚ

Riera de Torrenbó, 1 ......................937912123

EL RACÓ DEL BUGATTI

Carrer Costa Brava, 4 ....................937910480

EL TOC

Ctra. St. Andreu de Llavaneres ......937915016

EL TURÓ DEL SOL

Ctra. St. Vicenç de Montalt, Km.0, 7 ...937911274

ESTO ES MÉXICO

C/ Costa Brava, 13 ........................937913678

FONDA VENTURA

Riera, 11 .........................................937910563

HANDICAP GOLF SANT VICENÇ

Carretera BV-5031 km.7 ................937913498

LA CALETA

Pg. Marqués de Casa Riera, 45 .....937911658

LA LAR DE L’ALLI OLI

Llaudoners, s/n ..............................937912906

MONTALTMAR

Avgda. Montalmar, 1 .....................937911017

Vilassar de Dalt

9 MANELIC

C/ Rafel Riera Prats, 17 ..................937537490

CAL ANDREU

Calle Manuel Moreno, 113-115 ....937507445

CAL SENYOR

Masía Cal Senyor ...........................937532160

EL RACÓ DE CAN FELIU

Àngel Guimerà, 4 ...........................937532916

EL CHEFF

Finca Mas Brassó, s/n ...................937523432

LA TAVERNA DE LES SEDES

Riera de Targa, 27 ..........................937531263

Vilassar de Mar

ATLÀNTIDA2

Av. Carlos III, 48 .........................93.759.46.49

CAN PA AMB TOMÀQUET

C/ Santa Isabel, 20 ........................937592804

EL NOU BOTAVARA

C/ Cristòfor Colom, 76 ..................937592945

EL PIC A PIC DEL POC A FOC

Carrer d’en Roig no8 .....................937501158

EL TERRAL

Carrer Sant Joan, 46 ......................937506915

NOVA ATLÀNTIDA

Narcís Monturiol, 23 ......................937594649

PACHAMAMA

Camí Ral, 6 (Ctra. N-II) ...................937540889

PALOMARES

Encreuament Ctra. Argentona ......937593234

PANTAIBÈRIC

Maria Vidal, 6 .................................937596946

TINACRIA

Gran Vía de Carlos III .....................937590793

Cc

Pàg. 73

núm. 1027 del 25 al 31 de juliol | Crítiques i sinopsis a capgros.com

Crítica de

cinema

Judith Vives

SedaPeriodista

Humor absurd, violència

extrema

Martin McDonagh és un dramaturg de

nova fornada i clara infl uència cinematogràfi

ca que acaba de fer el salt a la

direcció de llargs amb Escondidos en

Brujas. Tot i les infl uències evidents de

Quentin Tarantino i dels germans Coen,

entre d’altres, McDonagh aconsegueix

signar una obra amb personalitat pròpia,

que destaca per enginyosos diàlegs,

un humor tirant a absurd i una violència

extrema. En la seva posada de llarg,

McDonagh ha comptat amb el versàtil

Colin Farrell i Brendan Gleeson, en

els papers de dos sicaris refugiats a

Brujas. A la ciutat belga esperen les

ordres d’un cap mafi ós, que es tradueix

en una breu però destacada aparició

d’un Ralph Fiennes fabulosament

embogit. La seva entrada en escena

desencadena un violent bany de

sang que fa d’aquesta pel·lícula una

interessant nova mostra del cinema

negre de marca britànica.

Brujas es converteix en aquest fi lm en

un personatge més de la trama i en blanc

d’alguns dels acudits que amaneixen

aquest fi lm d’un humor absurd molt

tarantinià. McDonagh introdueix també

alguns apunts sobre el sentiment de

culpa que turmenten el personatge de

Colin Farrell, i que resulten un interessant

contrapunt dramàtic a una pel·lícula

que, sense fugir-ne del tot, es resisteix

contínuament a caure en les còmodes

solucions del gènere.

Les estrenes de la setmana

Cinesa Mataró Parc 902 33 32 31

Titol Matinal 1a Sessió Tarda Nit S. Golfa

Doomsday - 12.10 16.00 18.15-20.30 22.50 01.05

El increíble Hulk - 12.15 - - - -

El patito feo y yo - 12.15 - - - -

Escondidos en Brujas - - - - 22.30 00.45

Eskalofrío - - - 19.00 22.00 00.30

Gente de mala calidad - - - - - 01.00

Hancock Sala 1 - 16.00 18.00-20.00 22.00 00.00

Sala 2 12.15 16.30 18.30-20.30 22.30 00.30

Sala 3 12.30 17.00 19.00-21.00 23.00 01.00

Indiana Jones y el reino de... - 12.00 16.00 - - -

Kung Fu panda Sala 1 - 16.00 18.00-20.00 22.00 00.00

Sala 2 12.10 16.30 18.30-20.30 - -

Sala 3 12.30 17.00 19.00 - -

Las Crónicas de Narnia 2 - 12.15 16.15 19.00 22.00 -

Paso de ti Dv., Ds. - - 21.00 - -

PD: te quiero - - 16.30 19.15 22.00 00.45

Sexo en N.Y. * Dv., Ds. no - - - 22.00* 23.30

Superagente 86 - 12.15 16.00 18.15-20.30 22.45 01.00

X Files - 12.15 16.00 18.15-20.30 22.45 01.00

Dimecres dia de l’espectador - Sessió golfa divendres i vigílies de festius - Sessions matinals dissabtes i festius

Estrena:

8 Cinemes Arenys | Nacional II - 93 792 33 90

Titol 1a Sessió Tarda Nit S. Golfa

Superagente 86 Dv., Dl.-Dj. - 18.00-20.20 22.40 01.00

Ds., Du. 16.00 18.15-20.30 22.45 01.00

Hancock - 16.00 18.00-20.15 22.30 01.00

X Files - 16.00 18.00-20.15 22.30 01.00

Kung Fu panda - 16.00 18.00-20.15 22.30 01.00

Oh, Jerusalén - 16.00 18.00-20.15 22.30 01.00

Las Crónicas de Narnia 2 Dv., Dl.-Dj. - 18.00 - -

Ds., Du. 16.00 18.50 - -

Gente de mala calidad Dv., Dl.-Dj. - 20.45 22.40 01.00

Ds., Du. - - 22.40 01.00

PD: te quiero Dv., Dl.-Dj. - 18.00-20.20 22.40 01.00

Ds., Du. 16.00 18.50 21.45 00.30

Eskalofrío - 16.00 18.00-20.15 22.30 01.00

Sessió golfa divendres i vigílies de festius. 1a sessió divendres, dissabtes i festius - Estrena:


74 núm.1027 Cartellera de cinema

núm.1027 75

Les estrenes de la setmana

Superagente 86 de película

Dir.: Peter Segal. Int.: Steve Carell, Anne Hathaway, Dwayne Johnson, Terence Stamp...

Sinopsi | Maxwell Smart té una missió: evitar que la maligna organització

coneguda com a KAOS arribi a dominar el món. Quan la central de l’agència

d’espies Control nord-americana és atacada, les identitats dels seus agents

secrets corren risc de ser descobertes. Al cap de l’agència, no li queda cap

altra opció que cridar a seu sempre llest analista Maxwell Smart.

Doomsday - El día del juicio

Dir.: Neil Marshall. Int.: Rhona Mitra, Bob

Hoskins, Malcolm McDowell...

Sinopsi | Any 2033. Vint-i-cinc anys

després que un virus arrasés Escòcia,

es detecta un nou focus del mateix en

un Londres superpoblat, i queda patent

que els plans del govern per erradicar-lo

no han servit de res. El primer ministre

i l’eminència Michael Canaris criden

a Bill Nelson, cap del Departament

de Seguretat Nacional i li mostren

fotos realitzades des d’un satèl·lit dels

supervivents a la zona calenta.

Hancock

Dir.: Peter Berg. Int.: Will Smith, Charlize

Theron, Jason Bateman, Daeg Faerch...

Sinopsi | Un superheroi té molt

mala imatge de cara al públic a causa

dels danys que causa quan resol crims

i al seu alcoholisme. Un consultor

de relacions públiques corporatiu,

després de ser salvat pel superheroi,

intentarà tornar-li el favor millorant la

seva imatge pública.

Escondidos en Brujas

Dir.: Martin McDonagh. Int.: Colin Farrell,

Brendan Gleeson, Clemence Posey...

Sinopsi | Dos assassins a sou

s’amaguen a la ciutat de Bruges després

d’una feina difícil a Londres. Ray, que no

aconsegueix oblidar les brutals imatges

del seu últim treballet a Londres, odia

la ciutat. Mentrestant Ken observa amb

mirada paternal al seu company i les

seves proeses sovint hilarants.

X Files: creer es la clave

Dir.: Chris Carter. Int.: David Duchovny, Gillian

Anderson, Xzibit, Amanda Peet...

Sinopsi | Seqüela de l’adaptació

a la gran pantalla d’una de les sèries

més importants dels 90. Tornen els

agents especials del FBI Fox Mulder i

Dana Scully. En la relació entre ells, tan

problemàtica com sempre, es produeixen

girs inesperats. Mulder continua la seva

inexorable recerca de la veritat, i Scully,

la doctora apassionada i molt intel·ligent,

roman inexplicablement lligada a la tasca

investigadora de Mulder.

Eskalofrío

Dir.: Isidro Ortiz. Int.: Junio Valverde, Blanca

Suárez, Jimmy Barnatán...

Sinopsi | Santi, un jove solitari a causa

de la seva al·lèrgia a la llum solar, es

trasllada amb la seva mare a un poble

del nord amagat entre monatañas i amb

poques hores de llum natural. Una sèrie

d’estranyes morts, de les quals ell és

el principal sospitós, commocionen el

lloc. L’única forma de demostrar la seva

innocència serà revelar el terrible secret

que el bosc oculta.

Kung Fu panda

Dir.: John Stevenson, Mark Osborne.

Sinopsi | El protagonista és un ós

panda anomenat Po que és el més

gandul de totes les criatures de la Vall

de la Pau. Amb poderosos enemics

apropant-se, l’esperança és dipositada

en una antiga profecia que diu que un

heroi s’alçarà per salvar-los.

Mr

Pàg. 75

núm. 1027

Les afectacions del trànsit

durant la Festa Major

| Redacció

Motor | Durant els dies de la Festa

Major els serveis dels aparcaments

i de transport públic de la ciutat es

veuran alterats degut als diversos

talls circulatoris produits pels diferents

actes de la pròpia festsa. Podeu consultar-ne

el detall al web de la Festa

Major (www.lessantes.cat) i al servei

d’atenció ciutadana (la Riera, 48 o al

telefon 010).

En quant al dia dels focs, la nit del

vint-i-set de juliol, degut a la massiva

assistència de gent a la platja, des de

l’Ajuntament s’aconsella procurar no

Sempre

accedir-hi amb cotxe i, si això no fos

possible, estacionar els vehicles a la

zona del polígon industrial del Pla d’en

Boet o al pàrquing de Can Xammar.

També es recorda que per aquell

dia hi haurà un reforç important de

les línies 6 i 7 d’autobusos a partir

de les 10 de la nit i fi ns a la 1 de la

matinada.


Sb

Pàg. 76

núm. 1027

El perill de les joguines magnètiques

| laMalla.net

SiB | “Atenció. Aquesta joguina conté

imants o components magnètics. La

unió dels imants entre sí o a un objecte

metàl·lic dins el cos humà pot provocar

lesions greus o mortals. Si ha empassat

o inhalat els imants, busqui atenció

mèdica immediata”. Aquest missatge

l’hauran de dur, a partir d’avui, totes les

joguines magnètiques que es comercialitzin

a Espanya. Així ho ha establert el

Ministeri de Sanitat i Consum, que ha

recordat que des de principis de 2006

fi ns a l’abril de 2007, 32 nens europeus

van necessitar tractament mèdic pels

imants de les joguines.

Totes les joguines magnètiques, que

són aquelles que duen imants, hauran

de dur un missatge “clarament visibles

i fàcilment llegible” alertant dels riscos

que aquests productes poden tenir per

a la salut. L’advertència, segons fi xa la

nova normativa, “estarà exposat de

manera que salti a la vista a l’envàs” per

tal que “sigui visible per al consumidor

al punt de venda”.

El Ministeri de Sanitat ha explicat que

la ingestió de dos o més imants o d’un

imant i un objecte metàl·lic pot provocar,

a l’atraure’s, una perforació de l’intestí,

una infecció o una obstrucció pulmonar.

Les lesions poden ser molt greus i, fi ns

Motor

i tot, mortals. Des de principis de 2006

fi ns a l’abril de 2007, 32 nens d’entre

10 mesos i 12 anys van haver de ser

atesos per aquesta causa.

Una joguina magnètica.

núm.1027 77


78 núm.1027 Salut i Bellesa

núm.1027 79

Sempre


80 núm.1027 Salut i Bellesa

núm.1027 81


82 núm.1027 Salut i Bellesa núm.1027 Salut i Bellesa

83

Sanitat alerta que els

tatuatges de henna negra

poden provocar al·lèrgies

| laMalla.net

L’Agència Espanyola de Medicaments

i Productes Sanitaris (AEMPS) ha

alertat que els tatuatges temporals amb

henna negra poden provocar reaccions

al·lèrgiques setmanes després de la

seva aplicació i, fi ns i tot, la decoloració

permanent de la pell i cicatrius en la

zona tatuada. L’agència, organisme

depenent del Ministeri de Sanitat i

Consum, recorda en un comunicat

els riscos de decorar-se la pell amb

henna negra que, en els últims anys

i especialment en èpoques estivals i

entre la població jove, s’ha convertit

en una moda.

La AEMPS destaca que l’henna negra

és una substància colorant natural que

s’obté de les fulles i fl ors d’un arbust.

La diferència amb la henna natural

és que incorpora colorants com la pfenilendiamina

o PPD, que pot produir

diferents reaccions al·lèrgiques. De

fet, l’’ús directe d’aquests colorants

sobre la pell està prohibit pels riscos

que suposa.

L’agència demana precaució als

ciutadans i assenyala que els símptomes

d’aquestes reaccions al·lèrgiques

són picors, envermelliment, taques,

butllofes i, fi ns i totm la decoloració

permanent de la pell i cicatrius. Aquests

efectes poden aparèixer diverses

setmanes després de l’aplicació de

la henna negra.

A més, ha subratllat l’agència, les persones

exposades a aquesta substància

colorant poden quedar permanentment

sensibilitzades i, en cas d’una posterior

exposició en qualsevol moment de la

seva vida, desenvolupar un quadre de

dermatitis al·lèrgica per contacte. Els

eccemas produïts en aquests casos

poden requerir atenció mèdica urgent

i fi ns a hospitalització.


Mc

Pàg. 84

núm.1027

Mascotes

Gran participació a l’Agility 2008

La XIII edició del trofeu Les

Santes d’Agility celebrat

al Nou Parc Central es va

tancar amb un gran èxit de

participació

| Redacció

El diumenge dia 20, a

2/4 de 7 de la tarda, el Parc Central

va acollir la tretzena edició del trofeu

Les Santes d’Agility, organitzat pel

Club d’Agility Iluro-Jara de Mataró,

amb la participació de 55 gossos de

16 clubs diferents. I més alta hagués

sigut la participació si no s’haguessin

hagut de tancar les inscripcions degut

a que, tal i com va explicar Juan Pedro

Guerra president del Club d’Agility

Iluro-Jara, el temps que tenien per

poder celebrar la prova era limitat i si

haguessin acceptat més participants

haurien acabat massa tard.

De fet, el començament de la prova

ja es va endarrerir força degut a l’alt

nombre d’inscripcions i al fet de que

tots els participants heugessin de fer

el reconeixement del circuit.

Finalment vaguanyar la prova el

Club d’Agility Top can (Vallgorguina),

seguit del Club agility Ciutat Comtal

(Barcelona) i en tercer lloc va quedar

el Club Agility Marvi (La Roca).

Juan Pedro Guerra va quedar molt

satisfet de com havia anat la prova

que, segons paraules seves, està

esdevenint un referent de les proves

d’Agility per aquestes dates.

Un moment de la prova del dia 20.

núm.1027 Mascotes

85

Mc La meva mascota

Daina. Sóc la Daina, (una teckel mestissa) i em van adoptar

quan tenia 3 mesos. D’això fa quatre anys i estic molt contenta

perquè em porten d’excursió i m’estimen molt.

Fes-te una foto amb la teva mascota, explica’ns

com és, envia-la a mascotes@capgros.

com i ensenya-la a tothom.* Si l’amo de la mascota

és menor d’edat, els pares o tutors han de passar per

Capgròs per signar un document de conformitat amb

la publicació de la foto.

Mc

Adopta’m

Protectora d’Animals de Mataró

www.protectoramataro.org

Tel. 93 741 40 91

Pruna Preciosa gata molt tímida,

de tamany mitjà, amb un bonic pèl

tricolor, molt mansa i tranquil·la, és

encantadora. Adópta-la!

Pusqui Cadell de color blanc i

negre, mascle de pocs mesos d’edat,

ja està preparat per ser adoptat, està

vacunat i amb xip.

Alaska Magestuosa gossa de

raça nòrdica trobada a Sant Joan

Despí. No congenia bé amb altres

gossos, esta llesta per ser adoptada

o apadrinada.


Gb

Pàg. 86

núm. 1027

Mataró

HORARI LABORABLE de 9 a

13,30h. i de 16,30 a 20,30h.

E. Carvajal:

Gatassa, 10 ............. Tel. 93 798 29 15

V. Coarasa:

Torrent, 7 ................... Tel. 93 798 70 04

E. Coll:

St. Josep, 30 ........... Tel. 93 790 43 40

T. Coll:

Plaça Xica,1-3 .......... Tel. 93 796 09 08

R. Corona-C. Subirana:

R. Berenguer, 75 ..... Tel. 93 757 90 93

M. Centeno:

Pl. Vista Alegre, 2. . Tel. 93 798 50 08

M. M. Ferrer Ferrer:

Rda. P. Macià, 61 ....Tel. 93 741 16 66

S. López: (no tanca al migdia)

R. F. Mistral, 26-28 . Tel. 93 799 80 48

B. Fité:

Riera 57 ..................... Tel. 93 790 10 30

E. Julià:

Camí Ral, 93 ............ Tel. 93 790 43 69

Ma A. Majoral:

Irlanda / Boixa. ........ Tel. 93 798 49 47

M. Masjuan:

Rda. Dr. Ferran, 28 . Tel. 93 798 69 15

M. T. Nogueras:

Siete Partidas, 79 ... Tel. 93 790 54 18

J. Plana:

Pça. de Cuba, 4 ...... Tel. 93 798 55 50

P. Roca:

C. Nou, 1 ....................Tel. 93 790 19 57

A. Ruiz-Carrillo:

Alarcón, 41 ................Tel. 93 790 15 17

M. R. Ruiz-carrillo: (no tanca

al migdia)

Rda. Rocablanca, 1 Tel. 93 798 59 69

Sañes, SCP:

C/ Creu Roja, 3 ....... Tel. 93 798 97 06

Serrano:

Rda. O’Donnell, 102 ... Tel. 93 798 03 43

M. Spá:

S. Valentí, 43 ............ Tel. 93 798 33 93

R. Spà:

Pl. Sta. Maria, 3 ....... Tel. 93 790 10 43

M. A. Via:

Poeta Punsola, 16 .. Tel. 93 790 18 28

A. L. Vilardell:

Av. P. i Cadafalch 256 T. 93 798 25 50

GUÀRDIA DIÜRNA

de 9.00 a 22.00 hores

Alfonso-cos:

Av. Amèrica, 33 ....... Tel. 93 790 31 04

M. R. Colldeforn:

Rda O’Donnell, 13 ......T. 93 757 92 93

Ma De La Peña:

Rambla, 16 ............... Tel. 93 790 20 24

G. Porcher:

Rda. Alfons X, 18-20 . T. 93 796 14 91

Ma I. Simón:

Av. J. Recoder, 62 ... Tel. 93 798 43 00

Pizarro 95:

C. Pizarro, 95 ........... Tel. 93 757 90 25

G. Sempere:

Riera, 10 .................... Tel. 93 790 10 58

R. Subirats:

Blai Parera, 35 ..........Tel. 93 796 17 21

GUÀRDIA NOCTURNA

de 22 a 09:00 hores

M. R. Colldeforn:

Rda O’Donnell, 13 .. Tel. 93 757 92 93

R. Subirats:

Blai Parera, 35 ..........Tel. 93 796 17 21

Maresme

Municipis amb farmàcia de torn

nocturn a partir de les 22 hores i

festius segons cada poble.

DIVENDRES 25 Arenys de Mar: B.

Fita. C/ Pare Fita, 75

DISSABTE 26 Canet: Sánchez. Av.

Maresme, 12

DIUMENGE 27 Arenys de Mar: B.

Fita. C/ Pare Fita, 75

DILLUNS 28 Arenys de Mar: E. Reyes.

Riera P. Fita, 32-34

Canet: Martínez. Carrer Ample, 34

DIMARTS 29 Arenys de Mar: E. Reyes.

Riera P. Fita, 32-34

DIMECRES 30 Canet: Roca. Riera

Buscarons, 55

DIJOUS 31 Arenys de Mar: E. Reyes.

Riera P. Fita, 32-34

No es dispensarà medicaments sense

recepta mèdica ni sense la presència de

la Policia Municipal.

Per qualsevol informació consultar

cartells anunciadors en les farmàcies i a

la Policia Municipal de cada poble.

Urgències

Ajuntament de Mataró,

Ofi cina d’Atenció Ciutadana: ....................... 010

Bombers de Mataró ....................................... 085

Mossos d’esquadra ........................................ 088

Ugències mèdiques ........................................ 061

Policia Local ..................................................... 092

Hospital de Mataró ....................... 93 741 77 00

Hospital de Calella ......................... 93 769 02 01

Policia Nacional .............................................. 091

Emergència ...................................................... 112

Centres d’Atenció Primària

CAP Mataró Centre

Camí Ral, 208-210 ......................................Tel. 93 755 51 90

CAP Cirera-Molins

C/ Frederic Mistral, s/n ........................... Tel. 93 757 55 54

CAP Maresme (abans CAP Gatassa)

Camí del Mig, 36 4a. planta ................... Tel. 93 799 94 47

CAP La Riera

La Riera, 7 ......................................................Tel. 93 755 05 19

CAP Rocafonda-Palau

Ronda Pintor Rafael Estrany, 24 ......... Tel. 93 755 62 07

CAP Ronda Cerdanya

Carrer Vallès, 37 .......................................... Tel. 93 741 57 85

CAP Ronda Prim

Ronda Prim, 35 ............................................. Tel 93 757 87 50

CAP Maresme (Especialitats)

Camí del Mig, 36 ......................................... Tel. 93 741 51 91

Transport públic

Associació Radio Taxi Maresme ..902 454 510

Barcelona Bus (Grup Segalés) ....93 593 11 50

Empresa Casas d’autobusos ....... 93 798 11 00

Estació de RENFE ...........................902 240 202

Ràdio Taxi Mataró ...........................93 798 60 60

Transport Públic Urbà. CTSA - Mataró Bus .....

............................................................. 93 757 53 94

Nr

Pàg. 87

núm. 1027

Ventura Clavaguera Clavaguera

“Ventura Ametller”

Veterinari i escriptor

Va morir el dia 18 de juliol a l’edat de 75 anys havent

rebut els Sants Sagraments.

18 de juliiol de 2008

Miquel Gasau Coll

Filomena Llagostera Dot

“La vostra estimació és fermesa de bell record i

companyia perdurable.”

La vostra fi lla Ma. Carme

Eucaristia: 26 de juliol de 2008 a 2/4 de 8 de la tarda a l’església de Santa Anna.

Stanley Lowery. Va morir el dia

5 de juliol a l’edat de 65 anys. El

funeral va tenir lloc a l’aeroport del

Prat (BCN) el dia 11.

Luisa Paque Rey. Va morir el dia

9 de juliol a l’edat de 74 anys. El

funeral va tenir lloc al tanatori de

Mataró el dia 11.

María-Engrácia Rengel Rengel.

Va morir el dia 10 de juliol a l’edat

de 93 anys. El funeral va tenir lloc al

tanatori de Mataró el dia 11.

Segundo Flores Torremocha. Va

morir el dia 11 de juliol a l’edat de 94

anys. El funeral va tenir lloc al tanatori

de Mataró el dia 12.

Josep Jové i Misoy. Va morir el

dia 12 de juliol a l’edat de 90 anys.

El funeral va tenir lloc al tanatori de

Mataró el dia 13.

Assumpció Mora i Cunill. Va morir

el dia 13 de juliol a l’edat de 90 anys.

El funeral va tenir lloc a l’església de

Santa Maria de Mataró el dia 14.

Joan San Martín Rovira. Va morir el

dia 14 de juliol a l’edat de 80 anys. El

funeral va tenir lloc a l’església de Santa

Maria d’Arenys de Mar el dia 15.

Roser Rossell i Morató. Va morir

el dia 13 de juliol a l’edat de 93 anys.

El funeral va tenir lloc al tanatori de

Mataró el dia 15.

Soledad Martínez Jiménez. Va

morir el dia 14 de juliol a l’edat de

77 anys. El funeral va tenir lloc al

tanatori de Mataró el dia 15.

Josep Pérez i Fernàndez. Va morir

el dia 14 de juliol a l’edat de 50 anys. El

funeral va tenir lloc a l’església de Sant

Andreu de Llavaneres el dia 15.

| Del 10 al 16 de juliol |

Salvador Barbena i Cot. Va morir el

dia 14 de juliol a l’edat de 73 anys. El

funeral va tenir lloc a l’església de Santa

Maria d’Arenys de Mar el dia 16.

Micaela Cortés Barrero. Va morir

el dia 15 de juliol a l’edat de 69 anys.

El funeral va tenir lloc al tanatori de

Mataró el dia 16.

Leonor Buxens Galimany. Va morir

el dia 14 de juliol a l’edat de 86 anys.

El funeral va tenir lloc al tanatori de

Mataró el dia 16.

Anna Martínez i Requena. Va morir

el dia 16 de juliol a l’edat de 86 anys.

El funeral va tenir lloc al tanatori de

Mataró el dia 17.

Josep Maria Bellalta i Rimblas.

Va morir el dia 15 de juliol a l’edat

de 52 anys. El funeral va tenir lloc al

tanatori de Mataró el dia 17.

Josep Maria Castellví i Masjuan. Va

morir el dia 16 de juliol a l’edat de 76

anys. El funeral va tenir lloc a l’església

de Sant Josep de Mataró el dia 17.

Ginés Marin Robles. Va morir el

dia 16 de juliol a l’edat de 54 anys.

El funeral va tenir lloc al tanatori de

Mataró el dia 17.

Francisca Merino Rodríguez.

Va morir el dia 16 de juliol a l’edat

de 88 anys. Directe al crematori de

Granollers el dia 17.

Esqueles

al diari local

Capgròs.com/necrologiques

Cabré Junqueras S.A.

93 741 53 70


Per insertar anuncis per

paraules dirigiu-vos a:

MATARÓ

Centre: Publicitat Fermalli Maresme: Muralla

Sant Llorenç 2 O a la nostra redacció:

Capgròs, c. Sant Benet 16-18.

Cirera: Estanco-librería Sánchez, c.

del Pilar, 16.

Rocafonda: Llibreria l’Estel, c. Poeta

Punsola, 26.

Molins: Llibreria Los Molinos, c. Ntra.

Sra. de la Esperanza, 53.

Cerdanyola: Llibreria Gatassa, c.

Gatassa, 18.

MARESME

Arenys de Mar: Llibreria i tabacs Àngela

Mateu, Rambla Bisbe Pol, 70.

Argentona: Llibreria Casabella, c. Puig

i Cadafalch, 10.

Caldes d’Estrach: Estanc de Caldes,

Camí Ral, 26.

St. Andreu de Llavaneres: Comercial

Munné, plaça de la Vila, 5.

Vilassar de Mar: La copisteria, Narcís

Monturiol, 126.

Treball

Ae

Pàg. 88

núm. 1027

SE OFRECE chica responsable para

trabajar de lunes a viernes. Tel. 661 29

05 21

ALEMANA BUSCA trabajo por las mañanas

3 horas de lunes a viernes, cuidado

mayores, niños, despacho, camarera o

limpieza. Tel. 653 05 41 44

ME OFREZCO para hacer muestras. Tel.

635 27 30 06

BUSCO TRABAJO camarero. Tel. 628

44 03 99

ES NECESSITA educadora per a cente

infantil. Enviar c.v. a monmagic@monmagic.

net

SEÑORA CATALANA busca cuidar persona

mayor sólo noches. Tel. 661 03 04 53

MULTINACIONAL AMERICANA busca 5

personas trabajadoras enseñables, formación

a cargo de la empresa. Altos ingresos. Tel.

639 76 27 41

INGRESOS EXTRAS. Gana 500 a

2.000e/mes. www.negociosdesdecasa.com

Tel. 93 492 73 23 / 647 69 36 85

ME OFREZCO para hacer transportes por

Mataró y Maresme por las tardes, furgoneta

propia. José, tel. Tel. 93 798 38 05

SE OFRECE chico para trabajo. Tel. 93

798 38 05

PINTOR presupuesto sin compromiso.

Se hacen estuco, tierra y cornisa. Tel. 678

46 27 51

PREJUBILADO de 58 años. Se ofrece

para cualquier trabajo por las tardes. Tel.

639 94 63 03

ADMINISTRATIVA de 24 anys busca

feina. Responsable i amb ganes de treballar.

Experiència demostrable. Tel. 671

24 23 37

S’OFEREIX DISSENYADOR GRÀFIC.

Especialitat en premsa. Disseny, maquetació

i retoc d’imatge. 18 anys d’experiencia. Tel.

616 23 46 87

PINTOR con experiencia presupuesto

sin compromiso todo tipo de pinturas. Tel.

663 87 54 54

BUSCO TRABAJO media jornada tardes

de lunes a viernes. Carnet de conducir. Tel.

678 46 27 51

PEDICURA A DOMICILI. TELF-686

75 82 72

ESPAÑOL limpia jardines y casas. Tel.666

23 19 61

CANGURO ANCIANOS, niños hago

limpiezas. Tel.693 54 55 62

ES PRECISA

ASSESSOR -

COMERCIAL

PER EMPRESA DE

PUBLICITAT

I ARTS GRÀFIQUES

Indispensable

experiència en el sector

Tel. 677 48 71 88

(de 16h a 19h dilluns a divendres)

VDF tratamientos de agua

selecciona

5 COMERCIALES

para la promoción de sus

productos. Ingresos superiores

a los 36.000€ anuales.

Llamar al tel. 93 844 45 20 y

concertar entrevista.

CHICO BUSCA TRABAJO. TEL 600

89 25 46

DISEÑADORA- PATRONISTA se ofrece

para trabajar de Freelance. Tel.618 77

99 03

CHICO BUSCA TRABAJO TEL. 652

498 755

núm.1027 Anuncis classificats

89

Empresa textil moda joven en

Mataró precisa

PATRONISTA

DISEÑADORA Y

CONFECCIONISTA DE

MUESTRARIO

Imprescindible experiencia.

Tel. 650 91 91 69, Eva

Se precisa

ADMINISTRATIVO/

COMERCIAL

Capacidad organizativa, conocimientos

word, excel, transporte propio.

De martes a domingo, St. Andreu de

Llavaneres. C.V.:

info@centroecuestrellavaneres.com

¿Quieres conformarte

con un sueldo cuando

PUEDES GANAR MÁS

DE 30.000€ AL MES?

Trabajo serio. Imprescindible documentación

en regla. No pierdas la

posibilidad de informarte.

Llama al 902.154.164

y concierta una entrevista.

CATALANA s ‘ofereix per cangurar. Tel.654

63 79 25

SEÑORA SE OFRECE para cuidado de

personas mayores, limpieza y canguro fi ja.

Tel.617 58 97 86

MATARONI 59A. s ‘ofereix mes d ‘agost

per vegilar, repartir...Tel.696 35 20 39

CHICA 24años busca trabajo. Tel.696

54 56 69

SE OFRECE canguro con experiencia.

Tel.696 54 56 69

Compra venda

SE VENDEN CANTIS de Argentona,

buen precio. Tel. 93 756 08 43 Montse

CACHORROS Golden Retriever 440e y

Pastor Aleman 290e. Tel.651 03 45 25

Motor

VENDO FORD MONDEO 3940

BPS, económico. Tel. 628 42 91 91

GAS GAS ROOKIE 50, C-3442-

BPB. 1.365e. Moto End 50. Tel. 93 796

13 26

KTM XC 450 4T., 1241-CMS. 6090e.

Solo 8567Km. Tel. 93 796 13 26

HARLEY D. XL 883. BX. 6.015e. Resp

+ Alf + Pant + Defens + Faros. Tel. 93

796 13 26

APRILIA ETX 125. VG. 1.860e. Buen

estado. Tel. 93 796 13 26

HONDA CR 250. 3.460e. Buen estado.

Tel. 93 796 13 26VENC moto Beta ARK.

Tel.678 74 01 31

OPEL VECTRA 2200 elegance any04,

buen estado. Tel.607 79 50 02

CINQUECENTO a.a, e.e. 25.000km.

Preu:1200e. Tel.606 75 69 97

VENDO LLAUT madera. Economico.

Motor sole diesel. Tel.625 65 42 24

YAMAHA SUPERTENERE 750. LG.

2.500e. Buen estado. Tel. 93 796 13 26

APRILIA PEGASO 650. OL . 2.995.

Buen estado. Tel. 93 796 13 26

HONDA DOMINATOR 650. PM. 1.600e.

Buen estado. Tel. 93 796 13 26

YAMAHA YZ 450 F. Nueva! 5.500e. Tel.

93 796 13 26

YAMAHA WR250. Nueva! 6.799e. Tel.

93 796 13 26

NISSAN PATROL muy barato. 3500e.

Tel. 93 757 21 24

FORD FOCUS TDCI 1.8 año 2004.

7.800e. Tel. 93 757 21 24

HYUNDAI SANTA FE CRDI

11/2002. 11.900E. TEL. 93 757 21 24

BETA REV3 00 250. B-WN. 1.900e.

Buen estado. Tel. 93 796 13 26

BETA REV3 00 250. DWL. 3.258e. Buen

estado. Tel. 93 796 13 26

GAS GAS TXT300 PRO. DKK. 3.100e.

Buen estado. Tel. 93 796 13 26

GAS GAS TXT280. 1886. 2.250e. Buen

estado. Tel. 93 796 13 26

GAS GAS TXT280 PRO. 556. 3.600e.

Buen estado. Tel. 93 796 13 26

BMW F800S, amarilla. DZG. 8.100e. Tel.

93 796 13 26

DERBI GPR 50 negra, C-5367-BS.

2.450e. Tel. 93 796 13 26

HONDA CBR110. negra CS-7906-A.

4735e. Tel. 93 796 13 26

HONDA DEAUVILLE 650, burdeos,

CHN. Maleta trasera y alarma. 5.900E.

Tel. 93 796 13 26

KAWASA ZX 636 ninja, verde, DYV. Portamatricula.

6.900e. Tel. 93 796 13 26

SUZUKI GSX, azul, DJR. 5.600e. Tel.

93 796 13 26

YAMAHA DIVERSION 900, roja. VU.

3.655e. Tel. 93 796 13 26

Varis

REGALO GATETS 1mes. Tel.619 73

69 44

PLAQUES DE CAVA, canvio a Mataró,

truca’m i quedem. Tel. 677 48 71 88

WEBS CREACIÓ, MANTENIMENT i

allotjament pàgines. Tel. 93 790 36 15.

MANUEL CUSACHS I CORREDOR:

periodista i investigador. Arbres genealògics,

biografi es, història d’entitats, fons

notarials, arxius, premsa, registre de la

propietat. Tel. 93 796 34 56 E-mail:

manucuco@wanadoo.es

SE HACEN MUDANZAS, pequeñas

- grandes. Presupuestos sin compromiso.

Tel. 677 45 77 02

REFORMAS - INTERIORISMO. Tel.

678 45 71 30. www.gaudiqualitat.com

CONSTRUCCIONES y reformas integrales.

Tel. 653 79 65 06

INSTALACIONES DE LAMPISTERIA

vivienda, comercial e industrial bolletines

y urgencias. Tel 659 96 00 63

INFLABLES, lloguer. Tel.606 34 49

33

MAGIA, COMUNIONES, aniversarios...

Telf-629 08 61 95/93 757 62 44

HERRERO rejas, puertas, escaleras,

barandas y todo tipo de reparaciones en

hierro e inoxidable. Tel.667 53 39 78

SE TAPIZAN sillas, precios economicos.

el.93 759 83 38

MUDANZAS, reformas, economicas.

Tel.666 23 19 61

PINTOR ECONOMICO, pisos, escaleras...

Tel.657 97 08 20

TRANSPORTES pequeñas mudanzas.

Tel.669 13 54 91


90 núm.1027 Anuncis classificats

núm.1027 Anuncis classificats

91

PINTOR 20AÑOS experiencia-económico.Tel.651

67 36 35

PINTORES-ECONOMICOS profesionales-rapido.

Tel.651 67 36 35

CANSADOS(de)MEDICAMENTO?

Gratis-conferencia sobre-orina-terapia.

Tel.651 67 36 35

PINTORES B.B.B-rapido.Tel.651 67

36 35

PALETA autónomo. Tel.651 56 54 10 AN-

TONIO - PINTOR. Todo en pinturas y

decoración, colocación de placas, cornisas,

estantes de escayola, parquet, eliminamos

manchas de humedad, moho, alisamos

estucado.. etc. Experiencia y seriedad.

Antonio, tel. 600 44 52 65 Mataró

PINTOR ECONÓMICO, experiencia,

responsabilidad, limpieza. escelentes

acabados Tel.629 98 85 98

PALETA de 1a, reformas. Tel.664 38

04 25

INSTALADOR OFICIAL agua, gas,

luz, calefacción, solar, aire acondicionado

(BOLETINES). Tel.610 21 03 10

PALLASSOS, MAGIA. Tel.609 84 60

98 Toni Cruz

PINTOR precios economicos. Tel.605

33 28 50

WEBS CREACIÓ, MANTENIMENT i

allotjament pàgines. Tel. 93 790 36 15.

PINTO pisos 600e 800e Tel. 685 28

46 18

Fe d’errates:

El cava Mil·leni no té relació amb els mil anys de Santa

Maria, tal i com es va publicar erròniament a la secció

Delicatessen del número 1026 de Capgròs. Tanmateix, els

cellers de Mataró sí que han creat un cava per celebrar

l’efemèride de la basílica mataronina, que es pot adquirir

per 7,20 euros.

Classes

REFUERZO ESCOLAR especializado. Tel.

652 46 09 62

Vidència

NARA VIDENTE, 93 717 21 34. Visa,

no es gabinete.

PILAR TAROT seriedad total. Tel. 806

40 19 39

TAROT de Elena Vázquez. Respuestas

claras. tel. 806 40 19 30

VICKY TAROT, 806 48 41 33 / 902

50 18 20 (visas)

ELENA TAROT 972 21 55 90 Experiencia,

chat Helena 7477Ma Jose Vidente Tarotista

union parejas, amor, negocios, mal de ojo,

treinta años experiencia, visitas:93 799 77

94 ( la voluntat ). Tarot telefonico 806 48

82 03. mayores 18a, red. fi ja 1,09e/min,

red movil 1,51e Iva incluido, Cooperativa,

77 Mataró

Relax


Sp

92 núm.1027 Directori de

núm.1027 Directori de Serveis i Professionals de Capgròs

93

Pàg. 92

núm. 1027

Advocats

M. Teresa Aliberas Morros

C. Sant Valentí, 45 08302 Mataró

- Tel. 93 757 25 77 - Fax 93 757 73

14 - mtaliveras@icamat.org - d. civil/

impagats/arrendaments/trànsit

Admin. de

fi nques

Comajuan Finques.

Es pe cialistes al Maresme, compra,

venda, lloguer. Av. Jaume Re co der,

62-64, 1r 4a. 08302 Mataró.

Finques Pous

Atenció personalitzada a cada administració.

Administrador col·legiat

núm. 3218. C/ Pujol, 20. Tel. 93 790

39 45. Mataró.

M. Macià.

Administració i gestió fi nques. Bda.

Figueretes, 5 (amb c/ Hospital).

Tel. 93 799 44 74 - 615 81 81

82 Mataró.

Ag. de

viatges

RACC

C. Sant Josep, 23, Mataró - Tel. 93

790 37 25 - Fax 93 755 35 59

Assegurances

Assegurances Bilbao

Agència d’assegurances i productes

fi nancers. Rda. Prim, 82

- 08302-Mataró - Tel. 93 798

46 47 - Fax 93 757 21 77 www.

segurosbilbao.com

Assessories

Amsel Assessors

Assessoria fi scal i comptable. C. Santa

Marta, 7-9, 1r - 08302 Mataró - Tel.

93 755 47 20 / Fax 93 796 44 64

- www.amsel.es

Area Consulting Empresarial, SL

C. Sant Cugat, 61, baix 08302 Mataró

- Tel. 93 799 71 99 / Fax 93 799 64

19 - assessoria empresarial

Assessoria Buch

Assessoria laboral, fi scal, comptable i

agència d’assegurances. C. Sant Isidor,

54 - 08302-Mataró - Tel. 93 799 51

11 - Fax 93 799 23 54

Assistència

gent gran

C.B. Associats S.L.

Cuidados a la tercera edad: comidas,

compras, hospital, salidas, higiene,

limpieza, lavandería, dependencia.

Limpieza comunidades i empresas

Urgencias 24h. Tel.: 620 50

28 97.

Automatismes

Systems & Motors

Instalación de motores para puertas.

Reparaciones, revisiones, mantenimiento

en comunidades de vecinos,

para empresas y particulares. Tels.:

93 790 97 44 - 652 89 83 81. Web:

www.systemsmotors.com

Automòbils

de lloguer

Quadis Rent a Car

Condueix el que et vingui de gust.

Dona’t el plaer de provar cotxes nous.

Quadis Autocentre. Ctra. Nacional

II, km. 643 (08349) Cabrera de

Mar. Tel. 93 741 80 35. Web: www.

quadisrentacar.es.

Detectius

privats

Detectives Zepol

Licencia 369. Investigación empresarial

y privada general. Consultas

gratuitas. Facilidades de pago. Tel.

93 799 61 61.

Espectacles

Espectacles Poquet.

Festes Majors, banquets i con vencions.

C/ Cuba, 53. Mataró. Tel. i fax: 93 790

33 95 (5 línies). E-mail: poquet@es

pectaculospoquet.com. Web: www.

espectaculospoquet.com

Fotocòpies

Castellá Copisteria

Fotocòpies blanc-negre i color, plànols,

impremta ràpida, offset. C/. Pujol, 40

Tel. 93 796 40 93. Mataró.

Imprès

Fotocòpies blanc-negre i color,

enquadernacions, plastifi cats.

Descomptes per alt núm. còpies.

C/ St. Agustí, 54 (08301) Mataró.

Tel. 93 755 63 00. Fax 93 755 62

44. Web: www.impres03.net.

Fust. d’alumini

Fusteria d’alumini Mediterráneo

Vidres, mam pares, portes, fi nestres,

ofi cines, per sianes, sist. europeu

reformes. Pres. a mida. C/ Vallveric,

91, 1r 1a (pol. ind. Vallveric). Mataró.

Tel.: 93 756 70 79. Fax: 93 756

70 71.

Carpintería de Aluminio Iluro Sl.

Distribuidor serie europea Apotema

y Technal. La mejor garantía a su

servicio. Tel. 93 755 60 25. Fax. 93

755 02 68.

Hnos. Ruiz

Puertas, locales co merciales, galerías,

terrazas, balcones, cierres comedor,

oscilobatientes. C/ Sant Pol, 182

Tel. 93 799 28 01 Mataró.

Carpinteria De Aluminio J. Ruiz

Venta y exposición, correderas,

divisionarias, ofi cinas, persianas,

etc. presupuestos rápidos. Rda.

Exterior 16, Tel. 93 756 12 42

- Argentona

Hotels

Hotel NH Ciutat de Mataró

Situat al centre de Mataró. Disposa

de 8 sales fi ns a 300 persones, per

a convencions i celebracions. Menú

diari i carta oberta al públic. C. Ral,

648 - 08302 Mataró - Tel. 93 757 55

22 / Fax. 93 757 57 26 - www.nhhotels.com

- nhciutatdemataro@nhhotels.com

Impremptes

Impremaspe s.l.

C. Serra i Moret, 9, pol. Pla d’en

Boet - 08302 Mataró - Tel. 93 799

57 61 / Fax 93 798 24 54 - www.

impremaspe.com

Imprès

C. Sant Agustí, 54 08301 Mataró

- Tel. 93 755 63 00 /Fax 93 755 62

44 - disseny gràfi c

de Capgròs

Inst.

elèctriques

Bigay , J.

Instal·lacions i reparacions: aigua,

gas, electricitat i calefacció - aire

condicionat. C/ d’en Padró, 6, baix.

Mataró. Tels.: 667 46 66 51 - 93

790 10 25.

Mataró LR

C. Sant Cugat, 107, local 4 - 08302

Mataró - Tels. 93 757 75 80-93 757

11 06 - www.matarolr.com

Instal-mat

Instal·la cions i reparacions: aigua,

gas, elec tri citat i calefacció - a.

condi cio nat. Tels. 93 790 10 33

- 696 70 76 10. C/. St. Brú, 22.

Mataró.

Instal·lacions i Repa racions Juli Ruiz

Elec trici tat, aigüa, gas, calefac ció,

aire condicionat des de l’any 1954.

C/ Prat de la Riba, 66. Mataró. Tel i

fax: 93 790 23 08

Marbres

Marbres Úbeda

Marbres, granits, superfícies de

quars i tot tipus de pedra natural.

Elavoració de marbres de cuina, bany,

plats de dutxa, escales, façanes,

terres, escultura, frisos... Tel.: 669

87 06 19 - 629 30 45 91. Fax: 93

798 88 28.

Massatges

Rosa Martinez

Terapeuta, osteòpata. Cervicàlgies,

dorsàlgies, lumbàlgies,

reflexologia, massatge terapèutic,

correccions articulars. Tel. 645

04 65 75.

Material

d’ofi cina

Imprès

C. Sant Agustí, 54 08301 Mataró

- Tel. 93 755 63 00 Fax 93 755

62 44 - papereria-copisteria

Equimar

Mecanografi a, infor màtica, copiadores,

fax, mob. ofi cina. Servei tèc nic. Rda.

Prim, 77. Tel. 93 790 33 43 Fax. 93

755 09 84.

Missatgers

Missatgers St. Valen tí

St. Valentí, 30 B. Mataró.T. 93 798 66

05 - 93 757 60 60. Fax. 93 757 56 38.

Catalunya, nacional-int. Moto, furgoneta.

E-mail: msantvalenti@telefonica.net.

Mobles

Forats-Armaris a Mida

Camí Ral, 371 - 08301 Mataró - Tel.

93 796 06 00 - Fax 93 796 06 00

- exposició i venda

Nou Esquema

Via Europa, 49 - Tel. 93 741 49 83 / Fax 93

741 49 83 - Rda. Prim, 77 08302 Mataró

-Tel. 93 741 16 67 / Fax 93 741 16 68.

Web: www.nouesquema.com

Modista

La Modista.

Arreglem tot tipus de roba, abrics,

jaquetes, etc. Cremalleres, confeccionem

a mida. C/ Cuba, 35 Tel. 93

741 00 19 Mataró.

Neteges

poliments

Ambi Net

Neteja i manteniment de comunitats,

ofi cines, pàrquings, domicilis, vidres...

Neteges d’obra. C/ Vall, 55. Canet de

Mar. Tel.: 93 794 22 60. C/ Alarcón, 8.

Mataró. Tel.: 93 790 50 19 / 663 99 18

91. E-mail: ambi_net@hotmail.com.

Arquera Ne teges

Ofi ci nes, comunitats de veïns, manteniment

de la llar, fi d’obra. 11 €

l’hora + IVA. Serietat i efi càcia. Tel.

93 757 91 91.

Net Brill. Empresa de neteges

Tot tipus de neteges i manteniments.

Pressupostos sense compromís. T.

93 799 62 61.

Master Clean

Serveis de neteja i manteniment

integral. Pressupostos sense cost.

C/ Unió, 80. T. 93 741 41 85. E-mail:

info@mastercleannet.com.

Pavid-net

Neteja i man teniments, abrillantat i

re bai xats. Pressupostos sense compro

mís. Preus asse quibles. C/ Pere

III el Ceri moniós, 45 local esq. T. 93

757 76 83 - 607 24 97 90.

Parquets

Marcos Artero

Restauración de parquets, pulido y

barnizado. Suministro y colocación

todo tipo par quets.Tel. 93 799 12

50 - 610 21 03 37

Instal·lacions - Mante ni ment -

Reparacions.

De tot tipus de persianes. Posi fi

als seus problemes. Tel. 675 74

93 31. Joan.

Persianes

Persiluro

Muntatge i repa ració persianes. Instal.lació

motors. Fabricació pròpia.

Exposició i taller: C/. Bellavista, 10.

Tel. 93 799 40 54. Mataró.

Pintors

Antonio Pintor

Todo en pin turas y decoración, colocación

planchas, cornisas, estantes de es cayola,

parquet. Eliminamos manchas humedad,

moho, alisamos estucado... Experiencia i

seriedad. Tel. 600 44 52 65. Mataró

Publicitat

Capgròs

C. Sant Benet, 16-18 08302 Mataró

- Tel. 93 790 45 46 / Fax 93 790 60

72 - comunicació-imatge

Recursos

humans

6TMA

Formació, selecció i consultoria. C.

d’en Moles, 34, 1r 1a Mataró - Tel. 93

790 66 33. Web: www.6tma.com

Reformes i

construcció

Antonio

Reformas de cocinas 5m2, desde

1.600 ; baños desde 1.500 . Incluye

material de agarre y lampistería. También

pequeños arreglos y pinturas en general.

Tel. 665 69 32 98. Antonio

Constr.-reformas Rasal-E.A.J.

Construcciones y reformas en general,

empresas y particulares. Presupuestos

sin compromiso. Seriedad asegurada.

Financiamos obra. Tel. 663 80 25 35.

Rep.

electrodomèstics

Reparación Electrodomésticos

C. Esteban.

Servicio rápido. Todas las marcas,

garantía. C/ St. Fran cesc As sís, 9.

Tels. 93 790 70 55 - 607 22 46

48 Mataró.

Retolistes

Imprès

Disseny i confecció de rètols de

tot tipus. Retolació d’aparadors

i vehicles. C/ Jaume Isern, 90,

Mataró. Tel. 93 757 63 19. Web:

www.impres03.net.

Retolmat

Fabricació i disseny de tot tipus de

rètols, pancartes, vehicles, textos

ad hesius, etc. Camí Ral, 184 Tel.

93 796 32 84 Mataró.

Serralleries

Serralleria Rigau

Trabajos y reparaciones en hierro,

acero inox. y aluminio. Rejas, puertas,

balcones, escaleras, barandillas, cerramien

tos, claraboyas... Cerrajería para

obras y estructuras metálicas. Tel. 93

750 07 34 - 678 40 25 55.

Traduccions

International House

Formació d’idiomes i servei de

traducció. C/ Balmes, 29 - 08301

Mataró - Tel. 93 796 01 25 - www.

ihes.com/mat/

Transportes i

mudances

Alfonso Jara, transportes y

mudanzas.

Montaje y desmontaje muebles. Servelevador

i alquiler. Guarda mue bles.

Viajes semanales a Extre madura,

Andalucía, Galicia. Presupuestos

sin compromiso. Tel. 93 798 82

23 - 608 94 60 85. www.mudanzasjara.es

Empresa De Mudanzas Nieto S.l.

Montaje y des montaje de muebles.

Em balajes de goma espuma y cajas.

Tels. 93 757 76 72 Mataró 616 488

488. info@mudanzasnieto.com.

Iluro - Mudanzas y Transportes

Desmontaje y montaje de muebles.

Presupuesto sin compromiso. Calidad

en el servicio. Servicio de guarda

mue bles. Mudanzas a cualquier punto

de España. Tel. 677 45 77 02.

Mudanzas Mataró

Nacionales e internacionales, guardamuebles

propio, desmontaje y

montaje con servicio de carpintería,

elevadores. Tel. 93 750 61 80.

Veles “toldos”

Hidalgo Toldos

Fabricación y montaje de todo tipo

de toldos. Carretera de Mata, esquina

c/. Siete Partidas Tel. 93 796 38

05. Mataró.

Iluro Aluminios

Si busca un toldo de calidad, exposición

en: Via Europa, 189, junto al Deca thlon.

Tel. 93 757 76 03. Mataró.

Tendals Mim

Venda i mun tatge de tot tipus de tendals.,

Pressupost sense com pormís:

C/ Fortuny, 6. Ma taró. Tel. 93 790 99

44 - 618 38 28 32.

Toldos Europa

Todo tipo de soluciones para protegerse

del sol: capotas, corre de ros, venecianas,

toldos motorizados... C/ Irlanda, 38.

Ma taró. Tel. 93 757 45 14.

Toldos Santa Ana

Fabricació a mida de tot tipus de toldos.

Solucions per terrasses, pèrgoles,

hostaleria, comerços... Bda. Santa Anna,

2 (08301) Ma taró. Tel. 93 790 66 36.

Web: www.toldossantana.com.

Vidriers

Gibernau-Vidriers

Taller artesà, treballs amb vidres i

mi ralls. MATARÓ: Rda. Prim, 65 T. 93

798 19 32. Llauder, 41 T. 93 798 05

97. Llavaneres. Pge. Jau me Brutau,

32 T. 600 59 18 62.

Vidres Mascarell

Des de 1954 a Mataró. Obert de

dilluns a divendres de 8.30 a 20.00 h.

Dissabtes tancat. Servei Ràpid. Le pant,

64, Mataró. Tel. 93 755 25 25.


94 núm.1027 núm.1027 95

Per insertar anuncis per

paraules dirigiu-vos a:

MATARÓ

Centre: Publicitat Fermalli Maresme: Muralla

Sant Llorenç 2 O a la nostra redacció:

Capgròs, c. Sant Benet 16-18.

Cirera: Estanco-librería Sánchez, c.

del Pilar, 16.

Rocafonda: Llibreria l’Estel, c. Poeta

Punsola, 26.

Molins: Llibreria Los Molinos, c. Ntra.

Sra. de la Esperanza, 53.

Cerdanyola: Llibreria Gatassa, c.

Gatassa, 18.

MARESME

Arenys de Mar: Llibreria i tabacs Àngela

Mateu, Rambla Bisbe Pol, 70.

Argentona: Llibreria Casabella, c. Puig

i Cadafalch, 10.

Caldes d’Estrach: Estanc de Caldes,

Camí Ral, 26.

St. Andreu de Llavaneres: Comercial

Munné, plaça de la Vila, 5.

Vilassar de Mar: La copisteria, Narcís

Monturiol, 126.

Compra venda immobiliaria

OCASIÓN TORRE obra nueva en Fogars de

Tordera. 286.000e. Tel. 653 79 65 06

VENDO PISO en plaza Catalunya. Ascensor.

2 Hab. (Antes 3). Gran comedor de

22 m”. Balcón. Cocina y baño reformados

ampliados. Entrega inmediata. Solamente

particular. No se atenderá a inmobiliarias. P.V.

273.460E(45.5) 650.91.57.78 Dani

SE VENDE PISO en zona ptte. Tarradellas.

Bloque de 3 vecinos. Apto con 2 dorm.

Terraza a nivel de 15 m2. Comedor amplio

y polivalente. Cocina reformada con zona

offi ce. Baño reformado. Ideal 1a vivienda,

como un alquiler. Entrega inmediata. P.V.

189.500.E/(31.5) 650.91.57.78 Dani

PLAÇA D’APARCAMENT a la Via Europa

per a cotxe tipus Audi A4. Abans 25.000 e,

ara 21200e. Tel. 696 92 16 96

PLAÇA D’APARCAMENT a l’avinguda

Jaume Recoder per a cotxe petit tipus Smart.

Abans 18.000e. Ara 14.500 e. Tel. 696

92 16 96

PLAÇA D’APARCAMENT a l’avinguda

Jaume Recoder per a dues motocicletes

grosses. Abans 10.000e. Ara 7.500e. Tel.

696 92 16 96

PLACES D’APARCAMENT a la Rda.

Alfonso X el Sabio per a sis motocicletes.

Abans 15.000 euros, ara 12.500 euros Tel.

696 92 16 96

|Guia immobiliària i de la construcció

PARTICULAR CASA 3 VENTS LLAVA-

NERES. Zona platja, 330m2 útils + 300m2

jardí i piscina privada. Impecable, acabats

màxima qualitat. Tel. 677 48 71 88

MATARÓ CINE ILURO 125m2, 4 hab, 2

banys, tot exterior. Reformat. 395.000e. Tel.

630 92 62 23

PARTICULAR

EN CIRERA

seminuevo, consta de 2 hab.,

baño completo, cocina americana,

calefacción, trastero,

balcón, gas natural y trastero. C/

Transversal. Por 650e/mes.

Tel. 650.183.496


96 núm.1027 Guia immobiliària i de la construcció núm.1027 Guia immobiliària i de la construcció

97

SE VENDE PISO centro Mataró, situado

al lado de la playa, zona tranquila, 50m, 2

hab. 1 db. Reformado y amueblado. Trastero

15m2. Precio 220.000e. Negociables. Tel.

678 46 27 51

VENC LOCAL Mataró centre de 25m2 apte

per despatx, molt il.luminat. Preu:60.000e.

Tel.686 83 90 58/639 75 37 47

MARESME gran surtido de masias y fi ncas

con y sin casa desde 8 millones. Tel.659

49 03 09

VENDO PISO Prat de la Riba Mataró, 85m2,

3hab pocos vecinos.Precio:45.500.000millones

Tel.685 13 18 20

PARTICULAR vende piso en Vilassar de

Mar a 50m de la playa, 125m2 con amplia

terraza, piscina comunitaria, a/ a, parket,

trastero, parking nuevo. 595.000e. Tel.649

92 77 72 Sr. Enrique

Lloguer - Traspàs

TRASPASO BAR 21.000e. Tel.. 625 90

53 82

ALQUILER CASA

en Sant Iscle

de Vallalta

Salón-comedor con chimenea, 1

hab. doble, muebles y electrodomésticos.

1.600 m2 de parcela.

Precio 700 euros.

609 86 99 95

SE TRASPASA TIENDA DE ANIMALES

con peluqueria canina, dispone de baterias de

roedores, reptiles y peces. Tienda esquinera

con 5 escaparates. El Maresme, Barcelona.

Tel. 93 795 64 27

LOCAL EN ALQUILER sin traspaso, en

la calle Rosellón. Zona altamente comercial.

95 m2. Amplio escaparate montado a ambos

lados. Despacho. Baño. Contadores de alta.

Ideal despachos, ofi cinas.. Listo para entrar.

Alquiler de 900.e. Tel. 93.799.11.61

TRASPASO HERBORISTERIA - Diétetica.

Buena clientela. Tel. 618 03 66 72

- 93 796 24 73

ALQUILO LOCAL 20m2. 150e. Tel. 653

79 65 06

SÚPER GANGA, traspaso peluquería recién

reformada en Mataró más vivienda de 85m2,

2 patios. Traspaso 20.000e, alquiler 300e.

Tel. 692 69 26 89 - 93 796 12 37

SE ALQUILA habitación chico o chica.

Tel. 93 512 60 56

TRASPÀS LOCAL al centre de Mataró,

(Plaça de Cuba). Econòmic. Tel. 646 38

97 87

ALQUILER en Sant Iscle de Vallalta. Salóncomedor

con chimenea, 1 hab. doble, muebles

y electrodomésticos. 1.600m2 de parcela.

Precio 700e/mes. Tel. 609 86 99 95

ALQUILO piso Mataró. Tel 620 08 48 33

TRASPASO Ludoteca Mataró. Tel.670 44

92 67/617 91 53 67

TRASPASO bar franfurt Mataró (centre

Cirera). Tel.627 32 06 35

URGE MATARO traspaso tienda de pollos a

l’ast por enfermedad. Tel.697 87 41 96

TRASPASO CAFETERIA z/Parc Central

Mataró per jubilacion. Tel.627 98 67 48/627

98 67 54

SEÑOR RESPONSABLE 58años

con trabajo busca habitación z/Plaza

Granollers,Catalunya, Peramas. Tel.635 40

96 02

MATARO alquilo habitacion reformada con

vistas al mar. A persona responsable con

trabajo. Precio:280e. Tel.664 20 28 63

LLOGO apartament centric 50m2, fuell

equip. Tel.615 28 83 41

PARKING GRANDE

EN PLENO CENTRO

DE MATARÓ (Pg. Ca l’Ymbern)

Cerca Plaza de Cuba,

para coche grande

o monovolumen.

24.600€

93 798 95 77

SE ALQUILA habitación. Tel 636 39 61

78

MATARÓ LLOGO habitació amb banyera

per horas. Tel.619 44 91 29

LLOGO habitació noia centre Mataró.

Tel.609 02 39 85

BUSCO apartamento para alquilar por 15dias,

maximo 600e. Tel.93 756 20 53/677 61

71 63

BUSCO compañera de piso. Tel.696 54

56 69


98 núm.1027

Belén Dopazo

Administradora de fi nques

Col·legiada nº 5406

Gestió individualitzada

per a cada comunitat

Tel. 685 95 01 23

admindopazo@yahoo.es

Guia immobiliària i de la construcció

PINTOR Y ALBAÑIL, PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

TRABAJOS DE PINTURA

Y REFORMAS EN GENERAL

Comunidades, casas, pisos, parkings, etc.

Tel. 629 98 85 98


100 núm.1027 núm.1027 101


102 núm.1027 Guia immobiliària i de la construcció

núm.1027 103


104 núm.1027 núm.1027 105


106 núm.1027 núm.1027 107


108 núm.1027 núm.1027 109


110 núm.1027 núm.1027 111


112 núm.1027 núm.1027 113


114 núm.1027 Guia immobiliària i de la construcció

More magazines by this user
Similar magazines