Sonorització d'orquestres clàssiques en grans espais. - DTIC

dtic.upf.edu

Sonorització d'orquestres clàssiques en grans espais. - DTIC

Sonorització d’orquestres

clàssiques en grans espais. espais

Ferran Conangla

Esmuc - Seminari de sonologia 26-11 26 11-2007 2007


Sonorització d’orquestres clàssiques

en grans espais. espais

Equip de so.

– De quin equip volem disposar? disposar

– De quin equip podrem disposar? disposar

Formació / Repertori. Repertori

– Quina plantilla orquestral tindrem? tindrem

– Quin gènere/estètica

gènere estètica farem? farem

Director.

– El coneixem? coneixem

– Té experiència prèvia en concerts d’aquest tipus? tipus

– Quines necessitats tècniques tindrà? tindrà

L’espai. L’espai

– El coneixem? coneixem

– L’hem sonoritzat prèviament?

prèviament

– En tenim referents sonors?

sonors


Esplanada Palacio de Congresos de Granada

Orquesta Ciudad de Granada 16-9-2002 16 2002


Tirant lo Blanc – Palacio de Deportes de Granada

Orquesta Ciudad de Granada 9-6-2003 9 2003


Estadi Olímpic de Barcelona

La Festa de Barcelona 92-02 92 02-04 04


Palau Sant Jordi – Barcelona

Corals Infantils de Catalunya 13-maig 13 maig 2007


Parc de la Ciutadella de Barcelona

Simfònica de l’Esmuc 11-9-2007 11 2007


Plaza de Toros de Granada

Orquesta Ciudad de Granada 14-9-2007 14 2007


Plaza de Toros de Granada

Orquesta Ciudad de Granada


El rider rider

La fitxa tècnica de so

Llistat de canals. canals

Material i col.locació. col.locació

Plànol d’escenari: d’escenari:

Stage Stage plot.. plot

Imatges o referències.

referències


Què cal tenir en compte en fer un rider? rider

Lloc a sonoritzar: sonoritzar

– Dimensions / Forma.

– Característiques acústiques. acústiques

– Aïllament: Aïllament

Tancat. Tancat

Aire lliure. lliure

Formació / Repertori

– Nombre de canals. canals

– Cànons estètics. estètics

Altres: Altres

– TV en directe. directe

– Projeccions / Llums / Lasers

– Pirotecnia / Fonts


Equip / empresa / material:

Pressupost amb el que treballarem

Qui decideix l’empresa? l’empresa

Taula analògica o digital?

Taula de monitors o envios des de fora? fora

Microfonia dura o tova? tova

P.A. P.A.

d’arrays o clusters convencionals?

convencionals

Eines / persones de control i anàlisi?

anàlisi


Eines de control i anàlisi. anàlisi

Programes de simulació. simulació

– Soundvision – L Acoustics

– Modeller - Bose

Programari-maquinari

Programari maquinari d’anàlisi i gestió. gestió

– Sim – Meyer

– Smaart - EAW

– Galileo - Meyer

– Sound web – BSS

– Audio Core -XTA XTA


Rider tipus


Rider tipus


Rider tipus


Cronologia d’un concert prototípic. prototípic

1 Any abans

– Reserva espai

– Reserva dates orquestra i director

– Reserva dates tècnic per disseny i sonorització

4 Mesos abans

– Programa / Repertori

– Formació

– Partitures / Arranjaments

– Rider de so

3 Mesos abans

– Concurs públic

1 Mes abans

– Repassada rider amb empresa de so

– Adaptacions,

Adaptacions,

propostes i nous materials

– Càlculs i simulacions


Cronologia d’un concert prototípic. prototípic

6 dies abans

– Muntatge generadors i escomeses de corrent

– Implantació d’escenari

– Seguretat

5 dies abans

– Muntatge ponts, ponts,

genies, genies,

trusos i estructures auxiliars per a llums i so

4 dies abans

– Muntatge llums

– Muntatge projectors de vídeo

3 dies abans

– Muntatge P.A. P.A.

i controls

– Ajustos llums i vídeo

2 dies abans

– Muntatge microfonia i monitors

– Proves tècniques, tècniques,

anàlisi equip i ajustos tècnics

El dia abans

– Ajustos personals

– Assaig general / Prova de so

El dia del concert

– Polit d’escenari

– Concert

– Desmuntatge en ordre invers


Qualitats que ha de tenir un sonòleg per a poder

sonoritzar grans orquestres en grans espais

Orquestra

– Imatge / Saber estar

– Respecte

– “Don de gentes”

– Conèixer la partitura

– Saber escoltar

Equip humà i tècnic, tècnic,

de so

– Exigència / Saber manar

– Rigor

– Competitivitat

– Coneixement del material

– Flexibilitat / Capacitat d’adaptació

Pel concert en general

– Templança

– Auto-control

Auto control

– Saber aguantar molta pressió

– Exercir constantment l’escolta crítica (Control de qualitat) qualitat

– Disfrutar el concert


Links d’interès

http://www.meyersound.com/sim3/

http://pro.bose.com/ProController?event=VIEW_STATIC_PAGE_EVENT&url

http://pro.bose.com/ProController?event=VIEW_STATIC_PAGE_EVENT&url

=/pro/products/modeler.jsp

http://www.meyersound.com

http:// www.meyersound.com/616/ /616/

http://www.bss.co.uk

http:// www.bss.co.uk/includes includes/soundweb_home.aspx

soundweb_home.aspx

http://www.eaw.com

http:// www.eaw.com/products products/software/ /software/EAWSmaart

EAWSmaart/index.html index.html

http://www.xta.uk.com

http:// www.xta.uk.com/products products-series4. series4.html html

http://www.dbaudio.com

http:// www.dbaudio.com/pub pub/live live/TI330_ /TI330_E.PDF E.PDF

http://www.l

http:// www.l-acoustics.com

acoustics.com/anglais anglais/argu argu-soundvision.htm#

soundvision.htm#

http://www.l

http:// www.l-acoustics.com

acoustics.com/anglais anglais/produitsgb.htm

produitsgb.htm

http://www.l

http:// www.l-acoustics.com

acoustics.com/anglais anglais/retdgb.htm#

retdgb.htm#

More magazines by this user