Sonorització d'orquestres clàssiques en grans espais. - DTIC

dtic.upf.edu

Sonorització d'orquestres clàssiques en grans espais. - DTIC

Sonorització d’orquestres clàssiques

en grans espais. espais

Equip de so.

– De quin equip volem disposar? disposar

– De quin equip podrem disposar? disposar

Formació / Repertori. Repertori

– Quina plantilla orquestral tindrem? tindrem

– Quin gènere/estètica

gènere estètica farem? farem

Director.

– El coneixem? coneixem

– Té experiència prèvia en concerts d’aquest tipus? tipus

– Quines necessitats tècniques tindrà? tindrà

L’espai. L’espai

– El coneixem? coneixem

– L’hem sonoritzat prèviament?

prèviament

– En tenim referents sonors?

sonors

More magazines by this user