Views
5 years ago

Oslak, Sentencoj - Kristana Misio en Esperanto

Oslak, Sentencoj - Kristana Misio en Esperanto

46

46 Venko estas akirita nur tiam, kiam la venkinto supervenkas sin mem kaj sian venkon. Oni venkas nur tiam, kiam oni ne sentas plu venĝemon. * * Tiu, kiu ne supervenkis propran venkon, en la momento, kiam li venkis, efektive profunde perdis. * Diferenco inter la diktaturo kaj la demokratio evidentiĝis ankaŭ en la muziko: sur la sovetiaj gramofondiskoj estis registrita eĉ la aplaŭdo ... * Kiel fervore la lernejo klopodas instrui nin pri la pasinto – sed kiel malfervore ĝi klopodas instrui nin, kiamaniere feliĉe vivi kun tiu pasinto ... Vera feliĉo: foresto de la deziro je feliĉo ... * * Faktoj efikas sur nian animon ĝis la momento, kiam ni komencas ilin komenti. La ekstrema formo de komentado estas moralisma verdikto. En dion, kiun neas la ateisto, mi mem ne kredas. Laboremo estas patologia formo de pigreco. La homo estas tiom malmulte preta spekti en sian internon, ke li en drasta okazo prefere komencas labori. * * *

47 Oni povas ĝis relativa perfekteco ellerni kvin aŭ dek lingvojn; en ĉiu el ili oni povas parkere scii la poemon de la plej granda koncerna poeto. Sed se subite pretervenas patrino kun sia bebo en beboĉaro, kiu ne kapablas produkti ion alian ol sian „gru-gru“ – en tiu momento ĉiuj ĉeestantoj ignoros onian lingvan kaj literaturan kompetenton kaj turnos sin al tiu eta miraklo en la beba ĉaro. Kaj ili pravos ... * Multe pli da fantazio kaj fervoro, ol da ĝi troviĝas en tiu aŭ alia antropofilia ideo, da ĝi troviĝas en la klopodoj, tiun ideon kontraŭstari kaj malebligi ĝian realigon ... Artoj ekzistas ankaŭ tial, ke oni ne bezonu vivi plurajn vivojn. * * Malbono, eĉ la plej terura surtera malbono, estas specifa graco, per kiu Dio helpas al ni supervenki la fundamentan malbonon, kiu troviĝas en la fakto, ke ni ne povas plu (kaj jam denove) rigardi en Lian vizaĝon. La baraktado per la limigita malbono de la surtera vivo rezultigas, ke ne tuŝas nin rekte la senfina malbono de la malkuneco kun Dio. * Ĉiu ŝtonplato sur la tombo estas monumento de la kaŝita ateismo. Por vera kristano decas nur ligna krucifikso sen la nomsurskribo. Ne ekzistas motivo por timi, ke onia nomo perdiĝus aŭ forgesiĝus. La Sinjoro nin vokos laŭ nia nomo. Kaj elsub la herba tersurfaco ni – prenu metafore! – pli facile resurektos ol elsub la marmoraj blokoj ... * Paganoj promoviĝis kiel elstaraj artistoj. Kristanoj devus promoviĝi kiel elstaraj artaĵoj ... *

Esperanto (Julio-aŭgusto 2013) - Ĉina Radio Internacia
La Ondo de Esperanto, 2008, n-ro 7 - Plansprachen.ch
ﺎﯿﭘم - Irana Esperanto-Asocio
Venezuela Stelo N-ro 90 - Esperanto-Venezuela | Esperanto en ...
Riverego #112 - Société québécoise d'espéranto
La Ondo de Esperanto, 2007, n-ro 6 (162) - Plansprachen.ch
Elŝuti la gazetan numeron ĉe gazetejo.org (pezo: 1.1 Mb)
pezo - La Esperanta Gazetejo
Venezuela Stelo N-ro 89 - Esperanto-Venezuela | Esperanto en ...
1536 n-ro 013 januaro 2009 - La Esperanta Gazetejo
de Claire Ducreux-Toni Mira (Tot esperant l'inesperat) - La Seca
db_2013_rejkjaviko
IKU-libro 2010 - Universala Esperanto-Asocio
IKU-libro 2010 - Universala Esperanto-Asocio
JONGE ESPERANTO NIEUWS - Nederlandse Esperanto-Jongeren
JONGE ESPERANTO NIEUWS - Nederlandse Esperanto-Jongeren
ŝirin ebadi - La Esperanta Gazetejo
anoncoj – Usona Esperantisto - Esperanto-USA
Venezuela Stelo N-ro 76 - Esperanto-Venezuela | Esperanto en ...
Ronald Glossop: LA KULTURO DE ESPERANTO - ILEI
realigas la mondan pacon la bahaa kredo kaj esperanto
Ĝisdate 42, julio-septembro 2008 - Esperanto Association of Britain