Views
5 years ago

Oslak, Sentencoj - Kristana Misio en Esperanto

Oslak, Sentencoj - Kristana Misio en Esperanto

48 Damaĝon „suferi“

48 Damaĝon „suferi“ estas sensenca sintagmo. La sufero estas ĝuste la plej intensa formo de koncentrado. Pri vera damaĝo oni povas paroli nur, se oni perdiĝas survoje al la transcenda celo. * Nia pravo vere pravas nur tiam, kiam per ĝi ni ne turmentas plu la aliulon, kiu laŭsupoze en la sama afero ne pravis. * Nudecon de la korpo oni ne povas kovri per teksaĵo. Oni povas ĝin kovri nur per la pura rigardo de la senkulpa homo. * Diferenco inter la ideologo kaj filozofo estas proporcia al la diferenco inter la farbŝmiristo kaj arta pentristo ... * Spertante malbonon oni devas konservi la sencon pri ĝusta mezuro. Damaĝo, kiun eventuale povas al ni kaŭzi la malica homo, estas nur portempa kaj nenieca kompare kun la damaĝo, kiun tiu malfeliĉulo ŝargas sur sian animon. Sed se la sorto de lia animo ne vekas en ni pli da zorgoj ol niaj relative etaj perdoj, kiujn ni povas rekompenci, ni tiel allasis, ke vere grava damaĝo okazis ankaŭ por ni. Ĉiu vera amo estas en la mondo malpermesita. Ĉiu vera amo estas punita. Niaj plandoj surtretas diversajn terenojn, kiuj nin foje je kontinentoj kaj oceanoj apartigas; sed niaj kapoj etendiĝas en la saman ĉielon, kiu nin povas kunigi kaj reciproke repacigi, se ni ĝin alrigardas en kredo. La diferenco inter ambaŭ situacioj estas malpli ol du metroj ... * * *

49 Artisto, se li havas talenton, levas estaĵojn, objektojn kaj fenomenojn el la iluzio pri ordinareco sur la veron de surprizeco; se li estas genio, ankaŭ de ekscitiĝo. La triviala homo mallevas ĉion, eĉ la pintan arton, sur la subnivelon de banaleco. * Filozofoj ĝis nun la mondon diversmaniere interpretis kaj ankaŭ transformis, sed temas pri tio, ke oni ĝin akceptu! Ne en senco de identiĝo, sed en senco de la medio, en kiu estas eble repaciĝi kun Dio kaj tiel iam atingi alian mondon, kiun oni ne bezonos interpreti nek transformi nek kun klopodo de sia kredo akcepti, ja en ĝi la savitoj vivos en komuneco kun la Kreinto de ĉiuj mondoj. * La energio, uzita por la rifuzo aŭ prokrasto de nepraj reformoj, kongrue kun la leĝo pri la konservo kaj transformiĝo de energio, kolektiĝas kiel potenciala energio malantaŭ la digo, kiu dislimigas la cilivizitan juran socion disde la revolucio kaj teroro. La patroj de la revolucio kaj de la politika teroro estas en vero tiuj, kiuj la pacajn reformajn ŝanĝojn el egoismaj motivoj rifuzas – kaj ne unuarange tiuj, kiuj la ŝanĝojn postulas ... * Kial komunistoj anstataŭ la tradicia esprimo „salajro“ enkondukis la esprimon „premio“? Salajrojn oni prijuĝas laŭ justeco, sed premio estas senkonsidere pri alteco ĉiam bonvena. Por sia salajro laboristo pledas kaj batalas, sed premion li devas akcepti senkomente. Uzante la biblian kategorion de salajro kiel premio kaj ne justa pago, la kamaradoj sin levis al la samnivelo kun Dio – almenen sia patologia fantazio! * Mi ne kredas, ĉar mi havus pruvojn, ke la respondoj de la religio estas ĝustaj, sed tial, ĉar mi havas pruvojn, ke ĉiuj aliaj respondoj estas malĝustaj. * Personoj, kiuj plej nepre bezonus kritikon, ĝin kutime plej malbone akceptas. Kaj tiuj, kiuj ĝin mature akceptas, ĝin preskaŭ ne bezonas plu ... *

Esperanto (Julio-aŭgusto 2013) - Ĉina Radio Internacia
La Ondo de Esperanto, 2008, n-ro 7 - Plansprachen.ch
ﺎﯿﭘم - Irana Esperanto-Asocio
La Ondo de Esperanto, 2007, n-ro 6 (162) - Plansprachen.ch
Venezuela Stelo N-ro 90 - Esperanto-Venezuela | Esperanto en ...
Riverego #112 - Société québécoise d'espéranto
Elŝuti la gazetan numeron ĉe gazetejo.org (pezo: 1.1 Mb)
Venezuela Stelo N-ro 89 - Esperanto-Venezuela | Esperanto en ...
pezo - La Esperanta Gazetejo
1536 n-ro 013 januaro 2009 - La Esperanta Gazetejo
db_2013_rejkjaviko
de Claire Ducreux-Toni Mira (Tot esperant l'inesperat) - La Seca
JONGE ESPERANTO NIEUWS - Nederlandse Esperanto-Jongeren
IKU-libro 2010 - Universala Esperanto-Asocio
IKU-libro 2010 - Universala Esperanto-Asocio
JONGE ESPERANTO NIEUWS - Nederlandse Esperanto-Jongeren
ŝirin ebadi - La Esperanta Gazetejo
anoncoj – Usona Esperantisto - Esperanto-USA
Venezuela Stelo N-ro 76 - Esperanto-Venezuela | Esperanto en ...
Ronald Glossop: LA KULTURO DE ESPERANTO - ILEI
realigas la mondan pacon la bahaa kredo kaj esperanto
Ĝisdate 42, julio-septembro 2008 - Esperanto Association of Britain