interior llibre.cdr - Xavier Caballé

media.caballe.cat

interior llibre.cdr - Xavier Caballé

32 · De llegendes i excursions El Camí dels Monjos · 33

Aportem també la descripció feta l'any 1989. A diferència de totes les altres descripcions presentades, l'excursió aquesta

vegada es fa des de Sant Cugat a Sant Llorenç. Així el tram de Terrassa comença quan ja es porten 3 hores i 5 minuts de

marxa i 10.880 metres de recorregut:

“3:05 [10'880 km] A uns 100 m. abans d'arribar a la masia de Can Sabater per l'esquerra i ja dessota l'autopista, surt un

altre camí (que cal seguir per poder retrobar de nou i dalt de la carena el Camí dels Monjos). Travessada l'autopista, cal

seguir per l'esquerra, en direcció a la benzinera. Prop d'ella prenem un corriol que ens portarà a un camí que, tot enfilantse,

ens durà novament cap a la carena. Deixem un camí a la dreta.

3:25 [11'870 km] Cruïlla. El de l'esquerra n'és l'originari “dels Monjos”. Avui es troba tallat per l'autopista i la recent zona

industrial d'Els Bellots. Cal continuar recte, per l'esquerra s'hi troba una vorada d'ametllers. El camí avança sempre pel

llom del carener entre bonics i ben cuidats conreus. Passem pel peu d'una torre metàl·lica d'electricitat. Uns metres

abans, i en una cruïlla de camins, hem deixat a l'esquerra el que porta a la masia dels Bellots. Continuem pel camí carener;

a poques pases, a la dreta, un altre camí porta a la xamosa Font de Montserrat, la qual és situada dins l'enclotall de la

primera torrentera, cara a llevant.

3:35 [12'900 km] Ens trobem davant de Can Torrella del Mas, casa de pagès molt senyorial i amb notables ornaments

gòtics a la seva façana principal de migjorn; voregem la tanca del jardí i prenem el camí vorejat de xiprers que mena a la

carretera de Terrassa a Sabadell. Travessada dita carretera, i situats quasi a la gran esplanada d'entrada al cementiri, cal

seguir vers l'esquerra en direcció al nucli urbà de Terrassa. Voregem la tanca de ponent del grandiós cementiri terrassenc,

el qual talla amb el seu dilatat enclòs l'antic traçat del camí que recorrem. Finalitza la llarga murada del cementiri, sempre

seguint de dret, travessem el barri de Torre-sana pel seu carrer, molt encertadament rotulat amb el nom de “Camí dels

Monjos”. Cal seguir-lo fins arribar a una gran plaça circular (Plaça de Vilardell), desprovista d'edificacions i amb parada

d'autobús urbà vers el centre de Terrassa. Seguirem pel denominat carrer d'Àlava, entremig d'un migrat claper de pins

per la dreta i algunes edificacions per l'esquerra.

3:57 [14'350 km] Arribem al pont de la Grípia que ens permet passar per damunt de les vies de la línia ferroviària de la

Renfe. Abans d'aquest pont i a la dreta, un camí porta al Baixador de Torrebonica. Passat el pont, el camí carreter

prossegueix pel mig d'una pineda i conreus fins arribar a una cruïlla (al peu d'una torre metàl·lica d'electricitat); cal seguir

per l'esquerra fins a una gran esplanada i camp de futbol situada a l'extrem sud del popular barri de la Grípia. Per poder

travessar aquesta laberíntica barriada que ha esborrat l'antic camí, es podria seguir, tallant en diagonal pels carrers del

Mont Perdut, Sierra Nevada, Camí dels Monjos, Cervera, Reus i Reis Catòlics. Però una millor solució és seguir el camp de

futbol, virar per l'esquerra i, al cap de pocs metres, prendre el carreró “Camí dels Monjos” fins arribar al carrer de Sierra

Nevada i després al de Cervera, Reus i Reis Catòlics.

4:15 [15'780 km] Davant del carrer del Vendrell, retrobem el camí carreter que porta a l'antiga casa de pagès de Can

Montllor; es voreja per la dreta aquesta masia i ens dirigim vers la carretera de Terrassa a Castellar del Vallès.

4:20 [16'400 km] Carretera de Terrassa a Castellar del Vallès. Cal anar molt amb compte en travessar-la, degut a la corba

molt tancada per l'esquerra. Davant, i pel llom de la carena, el camí segueix enmig de camps de conreu, farigoles, oliveres

i dessota les línies d'alta tensió. A l'esquerra i un xic ensotada tenim la masia de Can Petit. Continuem en direcció nord

fins arribar a la tanca de la finca de Santa Magdalena del Puigbarral. Cal remarcar la circumstància que actualment el

nostre camí es troba tallat i clausurat per un gran finca particular, encerclada de tanques per tot el seu extens contorn.

Això fa impossible, no sols el seu normal recorregut, sinó també tota lògica possibilitat de vorejat per ambdues bandes

aquest enclòs, situat damunt d'un carener on, pel seu vessant nord, s'hi troba la difícil i també closa vall de l'Espardenyera

i pel sud es troba artificialment tallat a pic a causa d'una massiva i abusiva extracció de terres i sorres. És més de lamentar

aquesta interrupció del camí perquè dins el clos d'aquesta finca, es troba la bellíssima ermita romànica de Santa

Magdalena del Puigbarral del segle XIII. Després de justificar-la improvisarem una variant del seu normal i originari

traçat. Seguirem la tanca per l'esquerra, finalitzada, baixarem pel dret, en direcció a la Riera de les Arenes i agafarem el

camí que va revoltant la finca, fins arribar a un corriol a la dreta que puja pel marge de la finca; novament arribats al camí,

per la dreta trobarem la porta de la finca; seguirem per l'esquerra fins a trobar la carretera de Terrassa a Matadepera.

4:57 [18'600 km].

More magazines by this user
Similar magazines