interior llibre.cdr - Xavier Caballé

media.caballe.cat

interior llibre.cdr - Xavier Caballé

PRIMERA EDICIÓ

2008-2009

EDITA

Ajuntament de Terrassa

AUTOR

Joan Soler Jiménez

COORDINACIÓ EDITORIAL

Olga Cabús

EDICIÓ

Servei de Turisme

DISSENY GRÀFIC

Susanna Torres

IMPRESSIÓ

Grup Digital

ISBN

978-84-86838-66-9

DIPÒSIT LEGAL 2008

B-3384/2009

FOTO DE COBERTA

Badia Casanova Fotografia

FOTOGRAFIES INTERIOR

Joan Soler i Arxiu Municipal de Terrassa.

Amb la col·laboració del Pla de Barris del Districte 2 i el Centre d'Estudis Històrics.

© Ajuntament de Terrassa / Presidència / Imatge i Comunicació / Turisme

www.terrassa.cat

More magazines by this user
Similar magazines