interior llibre.cdr - Xavier Caballé

media.caballe.cat

interior llibre.cdr - Xavier Caballé

88 · La memòria dels espais

Antigament, sembla que hauria existit un mas anomenat Fontcuberta, que va donar el seu nom al tram del Torrent del

Vilardell que passava pel seu redós, però aquesta és una informació que devem a Francesc J. Suàrez que nosaltres no hem

pogut verificar.

CRUÏLLA AMB L'ANTIC CAMÍ DE SANT CRISTÒFOR A SANT JULIÀ D'ALTURA

Des d'època altmedieval tenim constància d'un antic camí que permetia al caminant anar a l'església romànica de Sant

Cristòfor, al barri de Ca n'Anglada, i a l'església parroquial de Sant Julià d'Altura, actualment al terme municipal de Sabadell.

El 14 d'agost de l'any 1042 l'abat Odger de Sant Llorenç del Munt va fer donació a Mir Renard d'un seguit de terres i cases al

96

lloc anomenat Banyeres. El límit sud d'aquest lloc era “ipsa strada Sancti Christofori qui pergit ad Sancti Iuliani Altura”. Dos

anys més tard, una tal Espetosa, feia donació a l'abat Odger de diferents possessions situades també a Banyeres, i el límit

97

sud del qual era precisament la “strata qui pergit per Sancti Christofori sive a Buadella sive per Sancti Iuliani de Altura”. De

manera que estem parlant d'una via almenys d'antiguitat semblant al propi Camí dels Monjos.

La realitat actual és molt diferent. Aquest antic camí també ha perdut el seu traçat original i es fa difícil de saber en quin lloc

exactament coincidia la cruïlla amb el Camí dels Monjos. El Plànol de Camins Històrics de Terrassa descriu aquest camí al

número 35 amb el títol “Camí vell de Sant Cristòfol de Ca n'Anglada a Sant Julià d'Altura.” Aquest camí no es troba sota la

protecció del Pla Especial de Protecció dels Camins de 1997.

Tot sembla indicar que el punt de connexió entre ambdós camins estaria molt a prop de l'actual via de la Renfe.

L'Amillarament de Sant Pere de 1858 tampoc és molt clarificador en aquest sentit.

TRAVESSAR LA VIA DEL TREN

Haver de travessar la via del ferrocarril ha estat una activitat relativament recent en la història del camí. Les obres de

construcció de la via que havia de connectar Barcelona amb Saragossa varen començar l'any 1852. Quatre anys més tard, el

1856, s'inaugurà de forma pomposa el tram de Barcelona a Terrassa, que passava per Sabadell. El trajecte entre la nostra

ciutat i Sabadell es feia en 14 minuts, i arribar a Barcelona necessitava de 35 minuts.

La construcció de la via de tren va tallar en sec el Camí dels Monjos. Fins a mitjans del segle XX, el caminant que volgués

seguir el trajecte del camí havia de travessar la via a corre cuita. A partir de finals dels anys 60 s'habilità un pas superior,

anomenat de Torrebonica, per evitar el perill tant de la màquina com de l'electrificació de tot plegat.

96. SLM, 323.

97. SLM, 330: 28 d'abril del 1045.

ANY 1958

El Camí dels Monjos · 89

Traçat antic del Camí dels Monjos

Traçat actual del Camí dels Monjos

Travessar el tren l'any 1958. Alguns d'aquest pins encara es conservaven just abans de la construcció de la nova estació de

Torre-sana. Fotografia: Arxiu Municipal de Terrassa. Reg: 11142. La imatge ha estat tractada.

1. Traçat antic del Camí dels Monjos

2. Traçat actual del Camí dels Monjos

1

2

ACCÉS SUPERIOR PER TRAVESSAR LA VIA

ESTACIÓ DE TORREBONICA

More magazines by this user
Similar magazines