interior llibre.cdr - Xavier Caballé

media.caballe.cat

interior llibre.cdr - Xavier Caballé

92 · La memòria dels espais

Vista del passatge del Camí dels Monjos al barri de la Grípia que manté la corba original del traçat. D'igual manera que el carrer d'Elx,

l'amplada del carrer és de cinc metres. Fotografia: Autor.

CRUÏLLA AMB EL CAMÍ RAL DE TERRASSA A SABADELL

El Camí dels Monjos · 93

Uns quants metres més amunt de la via del tren, existia una important cruïlla de camins. El Camí dels Monjos es creuava

amb l'antic Camí Ral de Terrassa a Sabadell. El seu traçat estava protegit pel Pla Especial de Protecció de Camins, però com

el Camí dels Monjos, ha acabat desapareixent. Es tracta del camí número 3 del Pla Especial, i es defineix com a camí carreter

que sortia de la zona urbana de Terrassa a l'alçada del carrer Amposta i del Camí dels Monjos. Almenys això passava l'any

1997. En un petit tram coincidia pel mateix Camí dels Monjos, per a continuació virar cap a llevant en direcció a la finca de

Can Viver de Torrebonica.

Una fotografia aèria de 1958 ens demostra que en el lloc on connectaven els dos camins, el Camí dels Monjos realitzava un

gir molt pronunciat cap a l'est, com intentant evitar alguna peculiaritat del terreny que no hem acabat d'identificar.

L'Amillarament de Sant Pere realitzat cent anys abans, també ens mostra aquest gir. Actualment el carrer d'Amposta i la

rotonda que s'ha construït quan coincideix amb el carrer del Mont Perdut han fossilitzat, en certa manera, aquest antic

moviment del Camí. En realitat, i si analitzem l'espai sobre el terreny, el punt en què connecta en carrer d'Amposta i la

rotonda, és el més elevat de la geografia del sector, gairebé a manera de puig. Antigament, doncs, hem d'entendre que el

Camí dels Monjos sortejava un puig elevat que dificultava continuar el línia recta en direcció a Can Montllor. La urbanització

actual del sector, tanmateix, ha mitigat i dil·luït la preponderància d'aquest punt elevat. Aquest gir convençut ens fa pensar

que en temps reculats, el puig era molt més alt del que ara podem observar.

Un cop superat aquest puig, a l'actual rotonda, el Camí tornava a girar cap a ponent en direcció a l'actual passatge del Camí

dels Monjos, continuant en direcció a Can Montllor.

More magazines by this user
Similar magazines