interior llibre.cdr - Xavier Caballé

media.caballe.cat

interior llibre.cdr - Xavier Caballé

102 · La memòria dels espais

En realitat el títol del quadre mai va ser aquest. És per aquest motiu que vàrem destinar molt de temps a destriar de quin

quadre es tractava dins de la producció de Vancells. Finalment vàrem descobrir que es tractava de l'obra coneguda com a

“Viver de Plàtans”. L'obra va ser objecte de molts elogis, entre ells el del conegut periodista, escriptor i crític d'art Raimon

Casellas, en un article a La Vanguardia de l'11 de juny de 1892. És especialment suggeridor i fins tot suggestiu observar la

frondositat dels plataners a plena tardor, amb la fullaraca que cobreix el sòl donant un aspecte molsut i humit al quadre. És

especialment trist imaginar a l'actualitat un paisatge que res té a veure amb els erms descuidats que envolten la masia.

Només algunes clapes de pineda testimonien l'existència d'antics boscos al voltant del sector. De fet, les pinedes són en

realitat molt més recents, fins i tot, que els plataners de finals del segle XIX. Els plataners, en realitat, es plantaven a prop de

les riberes pel fet que eren arbres que creixien ràpid i que la seva fusta era valuosa a ebenistes i a fabricants de mànecs o

rems. Normalment un plataner necessita d'uns 20 anys de creixement perquè puguin ser tallats i la fusta pugui ser

utilitzada. Si fem aquest càlcul amb els que surten al “Viver de Plàtans”, que semblen prou crescuts, podríem dir que foren

plantats vers 1871 aproximadament. Per aquest motiu no surten a l'inventari de Magí Tobella de 1863.

El Camí dels Monjos · 103

Una segona versió del quadre fou realitzada el 1907, i en ella s'hi poden veure els efectes de la necessitat industrial de fusta

de plataner. La frondositat de 1892 no té res a veure amb la important clariana que desvetlla el massís de Sant Llorenç al

fons. Els temps canviaven.

El “Viver de Plàtans” de Joaquim Vancells. Any 1891. Fotografia: Autor. El “Viver de Plàtans” de Joaquim Vancells. Any 1907. Fotografia: Autor.

More magazines by this user
Similar magazines