interior llibre.cdr - Xavier Caballé

media.caballe.cat

interior llibre.cdr - Xavier Caballé

FONTS DOCUMENTALS EDITADES

ALTURO I PERUCHO, JESÚS. ”L'Arxiu antic de Santa Anna”. Barcelona: Fundació Noguera, 1985. [AASA]

PÉREZ, XAVIER. ”Diplomatari de la cartoixa de Montalegre”. Barcelona: Fundació Noguera, 1998. [DCM]

PUIG, PERE; CARDELLACH, TERESA; ROYES, MONTSERRAT; TAPIOLAS, JUDIT. ”Pergamins de l'Arxiu Històric Comarcal

de Terrassa, 1278-1387”. Barcelona: Fundació Noguera, 1988. [PAHCT]

PUIG I USTRELL, PERE. ”Capbreu primer de Bertran acòlit, notari de Terrassa, 1237-1242”. Barcelona: Fundació Noguera,

1992. [BA]

PUIG I USTRELL, PERE. ”El monestir de Sant Llorenç del Munt sobre Terrassa. Diplomatari dels segles X i XI”. Barcelona:

Fundació Noguera, 1995. [SLM]

PUIG, PERE; RUIZ, VICENÇ; SOLER, JOAN. ”Diplomatari de Sant Pere i Santa Maria d'Ègara, 958-1207”. Barcelona:

Fundació Noguera, 2001. [SPT]

RIUS I SERRA, JOSEP. ”Cartulario de Sant Cugat del Vallés”. Barcelona: CSIC, 1945. [CSCV]

BIBLIOGRAFIA

ALAYÓ, J.C.; FUSALBA, M.; SUÀREZ, F.J. ”Camí dels Monjos: de Sant Cugat del Vallès a Sant Llorenç del Munt”. Comitè

Català de Senders de Gran Recorregut, FEEC, Barcelona, 1989, 63p.

AVELLANEDA, MATEU. ”Iconografia Terrasenca”. Patronat Soler i Palet, Terrassa, 1963, p.174, amb un esbós biogràfic de

Marian Trenchs.

ARABIA SOLANAS, RAMON. “Excursió a Sant Llorenç del Munt”, Memòries de l'Associació Catalanista d'Excursions

Científiques, vol. II, p.106-118.

BALLBÈ, MIQUEL. “Les llegendes de Sant Llorenç del Munt: el Camí dels Monjos, dins Matadepera” i ”Sant Llorenç del

Munt: més de mil anys d'història, vol. II”, 1982, p.443-444.

BARÓ I CABRERA, ROBERT. “La divisió parroquial del terme del castell de Terrassa”, a Terme, núm. 12, 1997, p.21.

BISSON, THOMAS N. ”Veus turmentades”, Ed.Curial, Barcelona, 2003, 248p.

El Camí dels Monjos · 119

More magazines by this user
Similar magazines