interior llibre.cdr - Xavier Caballé

media.caballe.cat

interior llibre.cdr - Xavier Caballé

120 · Fons documentals i bibliografia

CABEZA I SABATER, RAMON. “De la Mola a Sant Cugat passant pel camí dels Monjos”, a Centro Excursionista de Tarrasa,

1966, p.277-279.

CANYAMERES, FERRAN. ”Com el Vallès no hi ha res”. Geografia poètica, Barcelona, Aymà ed., 1951, 171 p.

CARDÚS, SALVADOR. “Toponímia de Sant Llorenç del Munt”, al Butlletí del Club Pirinenc de Terrassa, núm. 16, maig-juny

1926, p.57.

CARDÚS, SALVADOR. “Monestir de Santa Magdalena del Puigbarral”, al Butlletí del Centre Pirinenc de Terrassa, núm.25,

novembre-desembre 1927, p.9-11.

CARDÚS, SALVADOR. “Apunts de toponímia local. IV Can Montllor [Mas de les Mosteroles]”, Butlletí del Club Pirinenc de

Terrassa, núm. 32, gener-febrer 1929, p.120.

CARDÚS, SALVADOR. “Terrassa medieval: Castells, esglésies i masos”, a Terme, 14, 1999, p.60-61.

CIURANETA, E.; CLOSA, J.; REQUENA, D. ”Sant Llorenç del Munt, tres rutes literàries”. Argentona, 1993, p.124.

COMELLAS, JAUME. ”Història d'un barri de Terrassa”, Raysa, 1989, p.89.

COROMINES, JOAN. ”Onomasticon Cataloniae”, s.v. El Bol·lot, Gallinera, …

CORZO SUÁREZ, BEGOÑA. ”Can Vilardell. Terrassa”. Els Barris d'Adigsa, núm.35. Generalitat de Catalunya, 1995, p.39.

DDAA. ”Terregada. Apunts sobre folklore de Terrassa”, Ed.El Mèdol, Tarragona, p.27.

DE PERAY, JOSEP. ”Monografia histórich-descriptiva de Sant Cugat del Vallès”. Barcelona, 1908.

ELIAS, JACINT. ”L'actual areny de la riera de les Arenes data d'època molt moderna”. Terrassa, 1932, p.2.

ELIAS, JACINT. ”Geología de los alrededores de Tarrasa”, Terrassa, 1943, 168 p.

“EXCURSIONS” a ”L'Excursionista”. Butlletí de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques, 1884, p.331-332.

“EXCURSIÓ PARTICULAR” a ”L'Excursionista”. Butlletí de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques, 1882, p.73-74.

FARÍAS ZURITA, VÍCTOR. “El mas en los dominios reales de Terrassa según una encuesta real de los años 1311-1314”, dins

”El mas català durant l'Edat Mitjana i la Moderna”, Barcelona, CSIC, 2001, p.159-188.

FAURA, M.; VIÑALS, M.; PALET, D. ”Dictamen sobre abastecimiento de aguas potables para la ciudad de Tarrasa”, Tallers

Salvatella, Terrassa, 1923, p.8-12.

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, ANA. ” El jardí de la memòria. El cementiri de Terrassa ” , Funerària Egarense, 2007, p.72-73.

”FONTS NATURALS DEL TERME DE TERRASSA”, Ajuntament de Terrassa, Medi Ambient, 2003, p.61.

FUSALBA I BOSC, MATEU. “Travessa de l'històric i medieval Camí dels Monjos. II. De Matadepera a Can Parellada”, Al Vent,

núm. 44, octubre 1981, p. 35 i 36.

GARCIA, G; OLESTI, O. “Terrassa i el seu territori a l'Edat Antiga: estat de la qüestió i noves perspectives de recerca”, a

Terme, núm.14, 1999, p.13-23.

GERÈNCIA MUNICIPAL D'URBANISME DE TERRASSA. ”Gestió 2003-2006”, Ajuntament de Terrassa, 2007, 103 p.

GERMAIN I OTZET, JOSEP. ”La connectivitat i el cinturó verd de Terrassa en el sector est de la ciutat”, 2005, 110p.

“LES MASIES DE TERRASSA” Catàlegs del Museu de Terrassa, núm. 4, Ajuntament de Terrassa, 1997, 39 p.

MASSÓ TORRENTS, ANTONI. “Memòria pintoresca de l'excursió a la montanya de Sant Llorens del Munt”, Memòries de

l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques, vol. II, p.120-134.

MONTLLOR I PUJAL, JOAN. “El Camí dels Monjos”. El Dia, 3 de maig 1928, p.1.

MONTLLOR I PUJAL, JOAN. “L'altre Camí dels Monjos”. El Dia, 19 de juny 1928, p.1.

MONTLLOR I PUJAL, JOAN. ”Sant Llorenç del Munt. Quaderns d'Arxiu, núm. IV”, Sabadell, 1985, p.35 i 36.

OLLER, J.M; SUÀREZ, F.J.; VERDAGUER, J. ”Serveis d'aigua a Terrassa”, coeditat per Ajuntament de Terrassa i Fundació

Mina Pública d'Aigües de Terrassa, 2007, 119p.

ORDEIG, RAMON. “Inventari de les actes de consagració i dotació de les esglésies catalanes” a Revista Catalana de

Teologia, VIII, 2, 1985, p.453-455.

PALET I BARBA, DOMÈNEC. ”Estudio del Terreno Pliocénico de Tarrasa”, 1896, p. 95.

PANAREDA, JOSEP Mª; PINTÓ, JOSEP. ”Sant Llorenç del Munt: visió geogràfica”, Eumo ed., Vic, 1997, 130p.

PASTALLÉ, P.; SOLÉ, M. ”Mina Pública d'Aigües de Terrassa. Una empresa al servei de la comunitat”, Barcelona, Lunwerg

ed., 2002, 152 p.

PEDRÓ I FONTANET, ROGELI. www.totsantcugat.com/pdf/cami.pdf l'any 2007.

El Camí dels Monjos · 121

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DELS CAMINS DEL TERME DE TERRASSA,

març 1997. Exp. 1307/96. Aprovat al DOGC

2485 del 30 de setembre de 1997, p.11230.

More magazines by this user
Similar magazines