interior llibre.cdr - Xavier Caballé

media.caballe.cat

interior llibre.cdr - Xavier Caballé

122 · Fons documentals i bibliografia

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE TERRASSA,

Normativa. Ajuntament de Terrassa, 2004, p.195-196.

PLÀNOL DE CAMINS HISTÒRICS DE TERRASSA I ENTORNS.

Ajuntament de Terrassa, Medi Ambient, textos de Francesc

J. Suàrez, 1998.

PLÀNOL DE CAMINS DE TERRASSA I ENTORNS.

Ajuntament de Terrassa, Medi Ambient, textos de Francesc J. Suàrez, 2007.

PONT, J.; ROMERO, J.; LOZANO, F. ”Proposta de treball per a la recuperació de camins del terme municipal de Terrassa”,

Gerència Municipal d'Urbanisme, 1994, 9p. + annexos.

PUIG I USTRELL, PERE. ”El monestir de Sant Llorenç del Munt sobre Terrassa”. Diplomatari dels segles X i XI. Fundació

Noguera, vol. I, Barcelona, 1995, p.41-102.

ROGENT, ELIES. ”Monasterio de Sant Llorens del Munt. Memoria descriptiva”. Barcelona, 1900, p.21-22.

RUIZ I GÓMEZ, VICENÇ “Petita comunitat, mala senyoria i economia moral. Poders i resistències a Terrassa (segles XI i

XII)”, dins Terme, núm. 21, Terrassa, 2006, p.53-84.

SOLÀ, JOAN. ”Guia monogràfica de Sant Llorenç del Munt”, Centre Excursionista de Terrassa, 1935, p.117 i 118.

SOLÉ, MIQUEL. “El nostre imaginari col·lectiu: rondalles i llegendes de Sant Llorenç del Munt”, dins Sant Llorenç del Munt,

Ed.Lundwerg, 1996, p.144.

SOLÀ, FORTIÀ. ”Història de Sant Llorenç del Munt”, Sabadell, 1964, p.13.

SUADES MARIGOT, J.; SANZ PÉREZ, D. ”Històries i Llegendes de Sant Llorenç del Munt i l'Obac”, Farell editors, 2005, 128p.

SUÀREZ FERNÀNDEZ, FRANCESC J. ”Els camins veïnals del partit judicial de Terrassa l'any 1850”, ACEPAC, Terrassa, 1996.

Treball inèdit.

SUÀREZ FERNÀNDEZ, FRANCESC J. ”Els camins històrics de Terrassa”, Terrassa, 2006. Treball inèdit.

VENTALLÓ I VINTRÓ, JOSEP. ”Cant del excursionista i àlbum de la pintoresca montanya”. Imp.Ventayol, 2ª ed., Terrassa, p.3.

VERDAGUER I CABALLÉ, JOAQUIM. ”Rieres i torrents del terme de Terrassa”, Fundació Mina Pública d'Aigües de Terrassa,

2000, 143p.

VERGÉS I SOLÀ, LLUÍS. ”Bellesa i atractiu de Sant Llorenç del Munt”. La Mola. Sant Llorenç Savall, 1973, p. 206-207.

VERGÉS I MIRASSÓ, ANTONI. ”Sant Llorens: son passat, son present y venider. Historia de aquell antiquíssim monastir

utilíssima als que·s dedican a l'estudi de les antigüetats de Catalunya, y en especial als vehins de las més importants

poblacions del Vallès”. Barcelona, 1871, p.67-68.

More magazines by this user
Similar magazines