agraïments - Premis Universitat de Vic

secundaria.uvic.cat

agraïments - Premis Universitat de Vic

- Avaluar si en el desenvolupament de la lateralitat influeix o no el sexe.

-Detectar si a mesura que l’edat augmenta, la lateralitat està més ben definida.

I tu, què prefereixes?

Per poder complir aquests objectius que em proposo, la metodologia a seguir serà: per

una banda, la recerca d’informació obtinguda de diferents fonts (llibres, pàgines web,

articles de revistes i diaris, enciclopèdies...). Per altra banda, les entrevistes amb

professionals de diferents àmbits (neuròlegs, metges i psicopedagogs) que em permetran

aprofundir en alguns punts més específics com la relació amb el sistema nerviós i

l’afectació d’un problema de desorganització lateral en l’aprenentatge. I per últim, a partir

d’un test anomenat Test de Harris que inclou proves físiques i escrites que realitzaré als

nens de 1r, 2n i 3r de Primària, obtenir uns resultats per poder contrastar posteriorment

amb els tres últims objectius detallats anteriorment.

El primer pas i més difícil ha estat cercar la bibliografia adient ja que no hi ha gaire

matèria que parli sobre la lateralitat. A més cal destacar que tots els estudis realitzats

sobre aquest tema s’han portat a la pràctica i no hi ha cap estudi específicament teòric.

Així doncs, aquest és un dels límits més important amb el que m’he trobat ja que degut a

l’escassa informació i desconeixement sobre el tema he tingut que cercar gran part de la

informació mitjançant entrevistes amb experts i afectats.

Per tant, he efectuat totes aquelles consultes necessàries als diferents experts, per tal

d’entendre tot el context de la lateralitat. Fent referència a tot el que abasta el sistema

nerviós he comptat amb l’ajuda d’un neuròleg i d’un metge especialitzat en medicina

general mitjançant entrevistes i tot tipus de consultes. Per altra banda, a l’hora

d’estructurar el treball, investigar com afecta una organització lateral mal estructurada en

l’àmbit de l’aprenentatge i analitzar els diferents resultats dels nens avaluats he rebut

l’assessorament d’una psicopedagoga. Finalment, m’han aportat molta informació sobretot

per l’apartat dels símptomes i el tractament d’una lateralitat desorganitzada els casos

d’afectats, en aquest cas, el d’una mare amb un nen de dotze anys amb lateralitat

creuada i el d’una noia de divuit anys també amb lateralitat creuada.

En quant altres límits que se m’han presentat a l’hora de realitzar aquest treball ha estat

per part de molts centres que tractaven la lateralitat ja que no m’han ofert cap tipus

d’ajuda. La resta, podríem dir que he pogut trobar bones combinacions a l’hora de

concertar entrevistes amb els especialistes i amb el centre per tal de realitzar les proves

amb els nens. Per tant, tot ha anat bastant rodat.

9

More magazines by this user
Similar magazines