Incorporacio de joves agricultors - Solucions

solucions.info

Incorporacio de joves agricultors - Solucions

Ajuts PER LA INCORPORACIÓ DE JOVES

Quantia dels Ajuts:

En general, 30.000 euros que es podran incrementar en 3.000 euros en cada un

d’aquests casos:

• Generació d’una unitat de treball addicional

• Zona de muntanya, desfavorida per despoblament o Xarxa Natura 2.000

• Agricultura i ramaderia ecològica.

En cas de préstec l’ajut combinat de prima més bonificació l’ajut potser superior.

Similar magazines