Views
5 years ago

Bloc 2. UNITAT 8 EDICIO DE TEXTES, FULL CÀLCUL I BASE DE ...

Bloc 2. UNITAT 8 EDICIO DE TEXTES, FULL CÀLCUL I BASE DE ...

Bloc 2. UNITAT 8 EDICIO DE TEXTES, FULL CÀLCUL I BASE DE

Bloc 2- Eines informàtiques Bloc 2. UNITAT 8 EDICIO DE TEXTES, FULL CÀLCUL I BASE DE DADES 1. Microsoft Word Pràctica 3. Elements de la barra d'estat, moviment i ortografía L'objectiu d'aquesta primera part de la pràctica és aprofundir sobre els elements de la barra d'estat. La barra d'estat del Word proporciona informació del context o del que s'està veient a la finestra. Els elements de la barra d'estat, indicats d'esquerra a dreta, són: Número de pàgina. Secció del document. Número de pàgina actual en relació al total de pàgines del document. Distància del punt d'inserció a la part superior de la pàgina. Línia que ocupa el cursor. Columna que ocupa el cursor. GRB: estat de la gravació de macros; si està atenuat, no n'està gravant cap. MCA: estat del control de canvis (mode de revisió); si està atenuat, no és actiu. EXT: estat del mode de selecció estès; si està atenua,t no és actiu. SOB: estat de sobreescriptura; si està atenuat, no és actiu. AWP: estat de l'ajuda del WordPerfect; si està atenuat, no és actiu. Estat de revisió ortogràfica i gramatical. Si està comprovant si hi ha errors, apareix un llapis animat sobre el llibre. Si no troba errors, mostra una marca de verificació sobre el llibre. Si detecta un error, mostra una "X"; un doble clic desbloqueja l'error. Estat de desar en segon pla. Si es mostra un disc fent pampallugues, s'està desant el document en segon pla. Impressió en segon pla. Si es mostra una impressora s'està imprimint en segon pla; un número indica la pàgina que s'està imprimint. Per cancel·lar la impressió, només cal fer un doble clic sobre la icona. En desplaçar-se pel document, observareu com canvien els valors que mostra la barra d'estat: 1 Carregueu el document MODPR3.DOC que trobareu a T:\alumnes\practiquesinformatica 2 Feu Ctrl + Inici per a situar-vos a l'inici del document. 3 Observeu els valors que indica la barra d'estat en referència al número de pàgina i la secció. • Quin valor indica per al número de pàgina? • A quina secció sou? • Quantes pàgines té el document? 4 Baixeu, en el text, unes quantes línies, amb la fletxa de desplaçament del teclat o situant-vos amb el ratolí 5 Observeu els canvis que s'han produït a la barra d'estat en referència a: • La posició del punt d'inserció d’escriptura respecte del marge superior del paper. • El número de línia. • El número de columna. 6 Premeu Ctrl + AvPag i observeu el canvi d'aquests valors. 7 Premeu Ctrl + Fin i observeu els valors en la barra d'estat. (©)Segismundo García 2007 IES D’HORTICULTURA DE REUS Pàg. 14

L'automòbil i la conducció segura Unitat 10 Bloc 3 Altres factors de ...
Unitat 1: LES PARAULES Unitat 2: ELS SINTAGMES I ... - Digital-Text
ÍNDEX j BLOC 1. Nombres i trigonometria j BLOC 2. Geometria
Tarea 8 de Matemáticas Elementales 1.- Calcula ( + i )( − i ) 2 ...