Views
5 years ago

Pràctica 5 - Instituto de Robotica

Pràctica 5 - Instituto de Robotica

Pràctica 5 - Instituto de

Práctica 5: Llistes d’accés estàndar i exteses Material necessari: maqueta de routers, cables de xarxa i consola i ordinadors de consola. Introducció: Les llistes d’accés (ACLs access lists) són filtres que utilitzen la numeració per identificar-se: 1 1-99 són ACLs estàndar 2 100-199 són ACLs exteses. Les ACLs estàndard té la configuració següent: Router (config)# access-list nº permit|deny origen [wild-mask] i s’apliquen a les interfícies amb: Router (config-if)# ip access-group nº in|out sent in la indicació del trànsit a filtrar que ENTRA per la interfície del router i out la indicació per a filtrar el trànsit que SURT per la interfície del router. A més la wild-mask, indica amb 0 el bit a avaluar i amb 1 indica que el bit corresponent s’ignora. Per exemple, si vull indicar un únic host 192.13.13.1 específic: 192.13.13.1 amb wild-mask 0.0.0.0 i si vull especificar tota la xarxa classe C corresponent l’indique amb 192.13.13.0 i wild-mask 0.0.0.255. Les ACLs exteses tenen la configuració següent, on depenent del protocol especificat (IP, ICMP, TCP, UDP, ...) tindrem opcions de configuració diferent, sempre acord amb el protocol, és a dir amb TCP podré utilitzar operació de ports però amb IP no. La sintaxis de les ACLs exteses és: Router (config)# access-list nº permit|deny protocolo origen [wildmask] [operación] [puerto origen] destino [wild-mask] [operación] [puerto] destino [established] L’opció de [established] indica que sols passaran paquets TCP amb els flags ACK o RST activats, és a dir, que no permet passar cap començament de connexió amb el flag SYN=1 ACK=0, d’inici de sessió TCP. Forcem que l’establiment de la connexió es realitze en el sentit contrari on està establida la llista d’accés. Com a operació se sol usar eq que significa igual (equal) Les ACLs s’apliquen a les interfícies amb la següent sintaxi, sent “out” l’opció per defecte: Router (config-if)# ip access-group nº in|out

5-2 - Eventos del Instituto de Ingeniería, UNAM
Presentación 5. Equilibrio Hardy-Weinberg - Instituto de Ecología
Catequesis 5 - instituto de valle arizpe
Vol. 5 Num. 25 - Instituto Nacional de Investigaciones Forestales ...
Año 5 Nº 2 - Instituto Universitario Italiano de Rosario
5 82 99 01 Tel. - IDEHAD Instituto de Desarrollo de Habilidades ...
“prácticas”? - dirección de educación superior - Instituto Nacional de ...
5. Pensiones estatales otra bomba de tiempo - Instituto Mexicano ...
Vol. 5 Num. 23 - Instituto Nacional de Investigaciones Forestales ...
Pràctica 6 - Instituto de Robotica
Pràctica 7 - Instituto de Robotica
Pràctica 2 - Instituto de Robotica
Pràctica 1 - Instituto de Robotica
Pràctica 10 - Instituto de Robotica
Pràctica 3 - Instituto de Robotica
Openoffice Calc: Pràctica 4. Notes d'alumnes. - Instituto de Robotica
Untitled - Instituto de Robotica
Informe Técnico - Instituto de Robotica
Introducción Horario - Instituto de Robotica
Untitled - Instituto de Robotica
Tríptico - Instituto de Robotica - Universitat de València
Pràctica 8 - Instituto de Robotica
Descripción del Dominio - Instituto de Robotica
Simulador UVSim de grúas pórtico - Instituto de Robotica
Folleto informativo. - Instituto de Robotica - Universitat de València
PRÀCTICA 5: Telefonia IP 1.- Objectiu 2.- Introducción
PRÀCTICA: Configuració de MPLS en modo trama