Treball - Premis Universitat de Vic

secundaria.uvic.cat

Treball - Premis Universitat de Vic

COM S’ORGANITZA UNA EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA Treball

de

Recerca

Sinopsi:

L’arqueologia ens permet saber d’on venim, qui eren els nostres avantpassats i quina

era la seva forma de vida. Tot això és molt fàcil de trobar en museus, jaciments,

exposicions, festivals, etc. Però per a que aquests coneixements arribin a la societat

mitjançant aquestes vies, primer ha calgut tot un procés d’investigació i de recerca fet

a partir de les troballes de les excavacions dels jaciments i ruïnes del nostre passat. En

aquest treball intentaré, doncs, mostrar totes les etapes i requisits necessaris per a

que es pugui dur a terme una intervenció arqueològica i que els coneixements

adquirits en aquesta, arribin a la societat.

Abstract:

The archaeology lets us know where we come from, who our ancestors were and what

their way of life was. All this is very easy to find in museums, archaeological sites,

exhibitions and festivals. But, because that knowledge reaches society by these

pathways, first it required a process of investigation and research carried out from the

finds of the excavation of archaeological sites and ruins of our past. In this project I will

try to show all the stages and requirements necessary for it to conduct an

archaeological intervention and that the knowledge acquired in this reach society.

0

More magazines by this user
Similar magazines