2 - FTP Directory Listing - HP

h10032.www1.hp.com

2 - FTP Directory Listing - HP

HP LaserJet Sèries P4010 i P4510 Impressores

Guia de l'usuari

Syst strat


HP LaserJet Sèries P4010 i P4510 Impressores

Guia de l'usuari


Copyright i llicència

© 2008 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Es prohibeix la reproducció, adaptació o

traducció sense el permís previ per escrit,

excepte en els termes que contemplin les

lleis de propietat intel·lectual.

La informació d’aquest document està

subjecta a canvis sense previ avís.

Les úniques garanties pels productes i

serveis de HP s’especifiquen en les

declaracions de garantia expresses que

acompanyen els productes i serveis

esmentats. Cap informació d’aquest

document pot ésser considerada com una

garantia addicional. HP no serà responsable

del errors u omissions tècnics o d’edició que

contingui aquest document.

Número de referència: CB506-90964

Edition 1, 8/2008

Crèdits de marca registrada

Adobe ® , Acrobat ® i PostScript ® són marques

comercials d'Adobe Systems Incorporated.

Microsoft®, Windows® i Windows®XP són

marques comercials registrades als EUA de

Microsoft Corporation.

Windows Vista® és una marca registrada o

una marca de Microsoft Corporation als EUA

i/o altres països/regions.

UNIX ® és una marca registrada de The Open

Group.

ENERGY STAR i la marca ENERGY STAR

són marques registrades als EUA.


Índex de continguts

1 Informació bàsica del producte

Comparació del producte ..................................................................................................................... 2

Models HP LaserJet P4014 ................................................................................................ 2

Models HP LaserJet P4015 ................................................................................................ 3

Models HP LaserJet P4515 ................................................................................................ 4

Comparativa de característiques ......................................................................................................... 5

Identificació de les parts del producte .................................................................................................. 7

Vista frontal .......................................................................................................................... 7

Vista posterior ...................................................................................................................... 7

Ports d'interfície ................................................................................................................... 8

Localització de l'etiqueta del model i del número de sèrie .................................................. 8

2 Tauler de control

Configuració del tauler de control ....................................................................................................... 12

Utilització dels menús del tauler de control ........................................................................................ 14

Utilització dels menús ........................................................................................................ 14

Menú Digue'm com ............................................................................................................................ 15

Menú de recuperació de tasques ....................................................................................................... 16

Menú d'informació .............................................................................................................................. 17

Menú de manipulació del paper ......................................................................................................... 18

Menú de configuració del dispositiu ................................................................................................... 19

Submenú d'impressió ........................................................................................................ 19

Submenú de qualitat d'impressió ....................................................................................... 21

Submenú de configuració del sistema ............................................................................... 25

Submenú de grapadora/apiladora ..................................................................................... 29

Submenú d'MBM-5 (bústia de correu multisafata) ............................................................. 29

Submenú d'E/S .................................................................................................................. 29

Submenú Resets (Valors inicials) ...................................................................................... 36

Menú Diagnòstics ............................................................................................................................... 38

Menú de servei ................................................................................................................................... 40

3 Programari per a Windows

Sistemes operatius compatibles amb el Windows ............................................................................. 42

Controladors de la impressora compatibles per al Windows ............................................................. 43

CAWW iii


Controlador d'impressió universal (UPD) d'HP .................................................................................. 44

Modes d'instal·lació de l'UPD ............................................................................................ 44

Selecció del controlador de la impressora correcte per al Windows .................................................. 45

Prioritat dels paràmetres d'impressió ................................................................................................. 46

Canvi dels paràmetres del controlador de la impressora per al Windows ......................................... 47

Tipus d'instal·lació del programari per al Windows ............................................................................ 48

Eliminació del software al Windows ................................................................................................... 49

Utilitats compatibles amb el Windows ................................................................................................ 50

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 50

Servidor web incrustat ....................................................................................................... 50

HP Easy Printer Care ........................................................................................................ 50

Programari per a altres sistemes operatius ........................................................................................ 52

4 Ús del producte amb el Macintosh

Programari per al Macintosh .............................................................................................................. 54

Sistemes operatius compatibles per al Macintosh ............................................................. 54

Controladors de la impressora compatibles per al Macintosh ........................................... 54

Elimineu programari dels sistemes operatius Macintosh ................................................... 54

Prioritat per als paràmetres d'impressió per al Macintosh ................................................. 54

Canvi dels paràmetres del controlador de la impressora per al Macintosh ....................... 55

Programari per a ordinadors Macintosh ............................................................................ 56

Utilitat de la impressora HP .............................................................................. 56

Obriu la utilitat de la impressora HP ................................................. 56

Paràmetres de la utilitat de la impressora HP .................................. 56

Utilitats compatibles amb el Macintosh .............................................................................. 57

Servidor web incrustat ....................................................................................... 57

Ús de les funcions del controlador de la impressora del Macintosh .................................................. 58

Impressió ........................................................................................................................... 58

Creació i ús de valors predefinits d'impressió al Macintosh .............................. 58

Canvi de la mida dels documents o impressió amb una mida de paper

personalitzada ................................................................................................... 58

Imprimir una portada ......................................................................................... 58

Utilització de filigranes ...................................................................................... 59

Impressió de diverses pàgines en un full de paper al Macintosh ...................... 59

Impressió a les dues cares del full (impressió dúplex) ...................................... 60

Definició de les opcions de grapat .................................................................... 61

Tasca emmagatzemada .................................................................................... 61

Ús del menú Services (Serveis) ........................................................................ 61

5 Connectivitat

Configuració USB ............................................................................................................................... 64

Connecteu el cable USB .................................................................................................... 64

Configuració de la xarxa ..................................................................................................................... 65

iv CAWW


Protocols de xarxa admesos ............................................................................................. 65

Configuració del producte de xarxa ................................................................................... 66

Visualització o canvi dels paràmetres de xarxa ................................................ 66

Establiment o modificació de la contrasenya de la xarxa ................................. 66

Configuració manual dels paràmetres IPv4 TCP/IP des del tauler de

control ............................................................................................................... 67

Configuració manual dels paràmetres IPv6 TCP/IP des del tauler de

control ............................................................................................................... 67

Inhabilitació dels protocols de xarxa (opcional) ................................................ 68

Inhabilitació d'IPX/SPX, AppleTalk o DLC/LLC ................................ 68

Paràmetres de velocitat d’enllaç i d’impressió a doble cara ............................. 69

6 Paper i suports d'impressió

Informació sobre l'ús de paper i suports d'impressió ......................................................................... 72

Mides de paper i de suport d'impressió admesos .............................................................................. 73

Mides de paper personalitzat ............................................................................................................. 75

Tipus de paper i de suports d'impressió admesos ............................................................................. 76

Tipus de paper admesos per a les opcions d'entrada ....................................................... 76

Tipus de paper admesos per a les opcions d'entrada ....................................................... 76

Capacitat de la safata ......................................................................................................................... 78

Indicacions per a papers o suports d'impressió especials ................................................................. 79

Safates de càrrega ............................................................................................................................. 80

Orientació del paper a les safates de càrrega ................................................................... 80

Càrrega del paper de carta, preimprès o perforat ............................................. 80

Càrrega dels sobres .......................................................................................... 80

Càrrega de la safata 1 ...................................................................................................... 81

Càrrega de la safata 2 o la safata per a 500 fulls opcional ................................................ 82

Càrrega de la safata per a 1.500 fulls opcional ................................................................ 83

Configuració de les safates ................................................................................................................ 86

Configuració d'una safata quan es carrega el paper ......................................................... 86

Configuració d'una safata per ajustar-se a la configuració del treball d'impressió ............ 86

Configuració d'una safata utilitzant el menú de gestió del paper ...................................... 87

Selecció del paper segons l'origen, el tipus o la mida ....................................................... 87

Source (Origen) ................................................................................................. 87

Tipus i mida ....................................................................................................... 87

Ús de les opcions de sortida del paper ............................................................................................. 88

Impressió a la safata de sortida superior (estàndard) ....................................................... 88

Impressió a la safata de sortida posterior .......................................................................... 88

Impressió a l'apiladora o a l'apiladora/grapadora .............................................................. 89

Impressió a la bústia de 5 safates ..................................................................................... 89

7 Ús de les característiques del producte

Configuració econòmica ..................................................................................................................... 92

CAWW v


Mode EconoMode (Mode econòmic) ................................................................................. 92

Retard de repòs ................................................................................................................. 92

Establiment del mode en repòs ......................................................................... 92

Habilitació o inhabilitació del mode de repòs .................................................... 93

Hora d'activació ................................................................................................................. 93

Establiment de l'hora d'activació ....................................................................... 93

Grapat de documents ......................................................................................................................... 95

Ús de les característiques d'emmagatzematge de tasques ............................................................... 96

Creació d'una tasca emmagatzemada .............................................................................. 96

Impressió d'una tasca emmagatzemada ........................................................................... 96

Eliminació d'una tasca emmagatzemada .......................................................................... 97

8 Tasques d'impressió

Cancel·lació d'una feina d'impressió ................................................................................................ 100

Com aturar la tasca d'impressió actual des del tauler de control .................................... 100

Com aturar la tasca d'impressió actual des del programa ............................................... 100

Ús de les funcions del controlador de la impressora del Windows .................................................. 101

Obertura del controlador de la impressora ...................................................................... 101

Ús de dreceres d'impressió ............................................................................................. 101

Definició de les opcions de paper i qualitat ..................................................................... 101

Definició dels efectes del document ................................................................................ 102

Definició de les opcions d'acabat del document .............................................................. 102

Definició de les opcions de sortida del producte ............................................................. 103

Definició de les opcions d’emmagatzematge de tasques ................................................ 103

Obtenció d'assistència i d'informació sobre l'estat del producte ...................................... 104

Definició de les opcions avançades d'impressió ............................................................. 104

9 Gestió i manteniment del producte

Impressió de les pàgines d'informació i de Digue'm com ................................................................. 108

Ús del programari HP Easy Printer Care ........................................................................................ 110

Obriu el programari HP Easy Printer Care ..................................................................... 110

Apartats de programari HP Easy Printer Care ................................................................. 110

Ús del servidor web incrustat ........................................................................................................... 113

Obriu el servidor web incrustat mitjançant una connexió de xarxa .................................. 113

Apartats del servidor web incrustat .................................................................................. 113

Utilitzeu el programari HP Web Jetadmin ........................................................................................ 116

Ús de funcions de seguretat ............................................................................................................. 117

Seguretat IP ..................................................................................................................... 117

Com protegir el servidor web incrustat ............................................................................ 117

Protecció de les tasques emmagatzemades ................................................................... 117

Bloqueig dels menús del tauler de control ....................................................................... 117

Bloqueig del compartiment de la formatadora ................................................................. 118

Gestió dels subministraments .......................................................................................................... 120

vi CAWW


Emmagatzematge del cartutx d'impressió ....................................................................... 120

Directrius d'HP sobre cartutxos d'impressió que no són d'HP ......................................... 120

Línia directa de fraus d'HP i lloc web ............................................................................... 120

Durada dels subministraments ........................................................................................ 120

Substitució dels subministraments i els components ....................................................................... 121

Directrius per substituir els subministraments ................................................................. 121

Canvieu el cartutx d'impressió ......................................................................................... 121

Càrrega de grapes ........................................................................................................... 123

Realització de manteniment preventiu ............................................................................. 124

Restabliment del comptador de l'equip de manteniment ................................ 125

Instal·lació de la memòria, els dispositius USB interns i les targetes de servidor d'impressió

externes ............................................................................................................................................ 126

Visió general .................................................................................................................... 126

Instal·leu la memòria ........................................................................................................ 126

Instal·lació de la memòria del producte ........................................................... 126

Comproveu la instal·lació del DIMM ................................................................................ 130

Estalvieu recursos (recursos permanents) ..................................................................... 131

Habiliteu la memòria per al Windows .............................................................................. 131

Instal·lació dels dispositius USB interns .......................................................................... 132

Instal·lació de les targetes de servidor d'impressió HP Jetdirect ..................................... 134

Instal·leu una targeta de servidor d'impressió HP Jetdirect ............................ 134

Traieu una targeta de servidor d'impressió HP Jetdirect ................................ 136

Neteja del producte .......................................................................................................................... 137

Netegeu l'exterior ............................................................................................................. 137

Netegeu la ruta del paper ................................................................................................ 137

Actualització del microprogramari .................................................................................................... 138

Determinació de la versió actual del microprogramari ..................................................... 138

Descàrrega de microprogramari nou des del lloc web d'HP ........................................... 138

Transferència del microprogramari nou al producte ........................................................ 138

Utilització de l'FTP per carregar el microprogramari a través d'un

navegador ....................................................................................................... 138

Utilització de l'FTP per actualitzar el microprogramari en una connexió de

xarxa ............................................................................................................... 139

Utilització de l'HP Web Jetadmin per actualitzar el microprogramari .............. 140

Utilització de les ordres del Microsoft Windows per actualitzar el

microprogramari .............................................................................................. 140

Actualització del microprogramari HP Jetdirect ............................................................... 141

10 Solució de problemes

Solució de problemes generals ........................................................................................................ 144

Llista de comprovació de solució de problemes .............................................................. 144

Factors que afecten el rendiment del producte ............................................................... 145

Restabliment dels paràmetres de fàbrica ......................................................................................... 146

Interpretació dels missatges del tauler de control ............................................................................ 147

CAWW vii


Tipus de missatges del tauler de control ......................................................................... 147

Missatges del tauler de control ........................................................................................ 147

Embussos ......................................................................................................................................... 169

Causes comuns d'embussos ........................................................................................... 169

Ubicacions d'embussos ................................................................................................... 170

Eliminació dels embussos .............................................................................................. 171

Eliminació dels embussos de la coberta superior i de les àrees del cartutx

d'impressió ...................................................................................................... 171

Eliminació dels embussos de l'alimentador de sobres opcional ..................... 173

Eliminació dels embussos de les safates ........................................................ 174

Eliminació dels embussos de la safata 1 ........................................ 174

Eliminació dels embussos de la safata 2 o de la safata opcional

per a 500 fulls ................................................................................ 174

Eliminació dels embussos de la safata opcional per a 1.500

fulls ................................................................................................. 176

Eliminació dels embussos del comunicador dúplex opcional ........................ 177

Eliminació dels embussos de l'àrea del fusor ................................................. 179

Eliminació dels embussos de les àrees de sortida ......................................... 182

Eliminació dels embussos de la safata de sortida posterior ........... 183

Eliminació dels embussos de l'apiladora o de l'apiladora/

grapadora opcional ......................................................................... 184

Eliminació dels embussos de la bústia de correu de 5 safates

opcional .......................................................................................... 186

Recuperació d'embussos ................................................................................................. 187

Solució de problemes de qualitat d'impressió .................................................................................. 189

Problemes de qualitat d'impressió relacionats amb el paper .......................................... 189

Problemes de qualitat d'impressió relacionats amb l'entorn ............................................ 189

Problemes de qualitat d'impressió relacionats amb els embussos ................................. 189

Exemples de defectes a la imatge ................................................................................... 189

Solució de problemes de rendiment ................................................................................................. 195

Solució de problemes de connectivitat ............................................................................................. 196

Solució de problemes de connectivitat directa ................................................................ 196

Solució de problemes de xarxa ....................................................................................... 196

Resolució de problemes comuns al Windows ................................................................................. 198

Solució de problemes comuns al Macintosh .................................................................................... 199

Solució de problemes del Linux ....................................................................................................... 202

Apèndix A Subministraments i accessoris

Comanda de consumibles, peces i accessoris ................................................................................ 204

Comanda directament a HP ............................................................................................ 204

Comanda a través de proveïdors de serveis o d'assistència tècnica .............................. 204

Fer la comanda directament a través del programari HP Easy Printer Care .................. 204

Números de referència ..................................................................................................................... 205

Accessoris de manipulació del paper .............................................................................. 205

viii CAWW


Cartutxos d'impressió ...................................................................................................... 205

Equip de manteniment ..................................................................................................... 206

Memòria ........................................................................................................................... 206

Cables i interfícies ........................................................................................................... 207

Paper ............................................................................................................................... 207

Apèndix B Servei i assistència

Declaració de garantia limitada de Hewlett-Packard ........................................................................ 211

Declaració de garantia limitada dels cartutxos d'impressió .............................................................. 213

Servei de garantia Customer self-repair (autoreparació pel client) .................................................. 214

Assistència al client .......................................................................................................................... 215

Contractes de manteniment d'HP .................................................................................................... 216

Contractes de serveis in situ ............................................................................................ 216

Servei in situ al dia següent ............................................................................ 216

Servei in situ setmanal (volum) ....................................................................... 216

Torneu a embalar el dispositiu ......................................................................................... 216

Garantia ampliada ........................................................................................................... 217

Apèndix C Especificacions

Especificacions físiques ................................................................................................................... 220

Especificacions elèctriques .............................................................................................................. 221

Especificacions acústiques .............................................................................................................. 222

Entorn operatiu ................................................................................................................................. 223

Apèndix D Informació reglamentària

Normatives de la FCC ...................................................................................................................... 226

Programa de responsabilitat mediambiental del producte ............................................................... 227

Protecció del medi ambient ............................................................................................. 227

Producció d'ozó ............................................................................................................... 227

Consum elèctric ............................................................................................................... 227

Consum de tòner ............................................................................................................. 227

Utilització del paper ......................................................................................................... 227

Plàstics ............................................................................................................................ 227

Subministraments per a la impressió LaserJet d'HP ....................................................... 227

Instruccions de devolució i reciclatge .............................................................................. 228

Estats Units i Puerto Rico ............................................................................... 228

Devolucions múltiples (més d'un cartutx) ....................................... 228

Devolucions d'un sol cartutx ........................................................... 228

Enviament ....................................................................................... 228

Devolucions des de fora dels Estats Units ...................................................... 228

Paper ............................................................................................................................... 228

Restriccions del material .................................................................................................. 229

Deposició d'equips per part dels usuaris a les llars privades de la Unió Europea .......... 229

CAWW ix


Substàncies químiques .................................................................................................... 229

Full de dades de seguretat del material (MSDS) ............................................................. 230

Si voleu més informació ................................................................................................... 230

Declaració de conformitat ................................................................................................................. 231

Declaració de conformitat ................................................................................................ 231

Declaracions de seguretat ................................................................................................................ 232

Seguretat del làser ........................................................................................................... 232

Normativa del DOC per a Canadà ................................................................................... 232

Declaració de VCCI (Japó) .............................................................................................. 232

Declaració del cable elèctric (Japó) ................................................................................. 232

Declaració d'interferències electromagnètiques (Corea) ................................................. 232

Declaració del làser per a Finlàndia ................................................................................ 232

Taula de substàncies (Xina) ............................................................................................ 234

Índex ................................................................................................................................................................. 235

x CAWW


1 Informació bàsica del producte

● Comparació del producte

● Comparativa de característiques

● Identificació de les parts del producte

CAWW 1


Comparació del producte

Models HP LaserJet P4014

Impressora HP LaserJet P4014

CB506A

● Imprimeix fins a 45 pàgines per minut

(ppm) en paper mida de carta i a 43 ppm

en paper mida A4.

● Inclou 96 megabytes (MB) de memòria

d'accés aleatori (RAM). Ampliable fins a

608 MB.

● Cartutx d'impressió HP, per a fins a

10.000 pàgines

● La safata 1 admet fins a 100 fulls.

● La safata 2 admet fins a 500 fulls.

● Safata de sortida cara avall per a 500

fulls

● Safata de sortida cara amunt per a 100

fulls

● Pantalla de gràfics del tauler de control

de 4 línies

● Port USB 2.0 d'alta velocitat

● Ranura d'entrada/sortida (EIO)

millorada

● Ranura oberta per a mòdul dual de

memòria en línia (DIMM)

Impressora HP LaserJet P4014n

CB507A

Inclou les mateixes característiques que la

impressora HP LaserJet P4014, a part de les

següents:

● Xarxa incrustada HP Jetdirect

● Inclou 128 MB RAM. Ampliable fins a

640 MB.

Impressora HP LaserJet P4014dn

CB512A

Inclou les mateixes característiques que la

impressora HP LaserJet P4014n, a part de

les següents:

● Accessori d'impressió dúplex per a una

impressió automàtica a les dues cares.

2 Capítol 1 Informació bàsica del producte CAWW


Models HP LaserJet P4015

Impressora HP LaserJet

P4015n

CB509A

● Imprimeix fins a 52

pàgines per minut (ppm)

en paper mida de carta i

a 50 ppm en paper mida

A4.

● Xarxa incrustada

HP Jetdirect

● Inclou 128 megabytes

(MB) de memòria

d'accés aleatori (RAM).

Ampliable fins a 640 MB.

● Cartutx d'impressió HP,

per a fins a 10.000

pàgines

● La safata 1 admet fins a

100 fulls.

● La safata 2 admet fins a

500 fulls.

● Safata de sortida cara

avall per a 500 fulls

● Safata de sortida cara

amunt per a 100 fulls

● Pantalla de gràfics del

tauler de control de 4

línies

● Teclat numèric

● Port USB 2.0 d'alta

velocitat

● Ranura d'entrada/

sortida (EIO) millorada

● Ranura oberta per a

mòdul dual de memòria

en línia (DIMM)

Impressora HP LaserJet

P4015dn

CB526A

Inclou les mateixes

característiques que la

impressora HP LaserJet

P4015n, a part de les

següents:

● Accessori d'impressió

dúplex per a una

impressió automàtica a

les dues cares

Impressora HP LaserJet

P4015tn

CB510A

Inclou les mateixes

característiques que la

impressora HP LaserJet

P4015n, a part de les

següents:

● Una safata d'entrada per

a 500 fulls addicional

(safata 3)

Impressora HP LaserJet

P4015x

CB511A

Inclou les mateixes

característiques que la

HP LaserJet P4015n

impressora, a part de les

següents:

● Una safata d'entrada per

a 500 fulls addicional

(safata 3)

● Accessori d'impressió

dúplex per a una

impressió automàtica a

les dues cares

CAWW Comparació del producte 3


Models HP LaserJet P4515

Impressora HP LaserJet

P4515n

CB514A

● Imprimeix fins a 62

pàgines per minut (ppm)

en paper mida de carta i

a 60 ppm en paper mida

A4.

● Xarxa incrustada

HP Jetdirect.

● Inclou 128 megabytes

(MB) de memòria

d'accés aleatori (RAM).

Ampliable fins a 640 MB.

● Cartutx d'impressió HP,

per a fins a 10.000

pàgines

● La safata 1 admet fins a

100 fulls.

● La safata 2 admet fins a

500 fulls.

● Safata de sortida cara

avall per a 500 fulls

● Safata de sortida cara

amunt per a 100 fulls

● Pantalla de gràfics del

tauler de control de 4

línies

● Teclat numèric

● Port USB 2.0 d'alta

velocitat

● Ranura d'entrada/

sortida (EIO) millorada

● Ranura oberta per a

mòdul dual de memòria

en línia (DIMM)

Impressora HP LaserJet

P4515tn

CB515A

Inclou les mateixes

característiques que la

impressora HP LaserJet

P4515n, a part de les

següents:

● Una safata d'entrada per

a 500 fulls addicional

(safata 3)

Impressora HP LaserJet

P4515x

CB516A

Inclou les mateixes

característiques que la

impressora HP LaserJet

P4515n, a part de les

següents:

● Una safata d'entrada per

a 500 fulls addicional

(safata 3)

● Accessori d'impressió

dúplex per a una

impressió automàtica a

les dues cares

Impressora HP LaserJet

P4515xm

CB517A

Inclou les mateixes

característiques que la

impressora HP LaserJet

P4515n, a part de les

següents:

● Una safata d'entrada per

a 500 fulls addicional

(safata 3)

● Accessori d'impressió

dúplex per a una

impressió automàtica a

les dues cares

● Una bústia de correu de

5 safates, per a 500 fulls,

per classificar les

tasques

4 Capítol 1 Informació bàsica del producte CAWW


Comparativa de característiques

Característica Descripció

Rendiment ● Processador 540 MHz

Interfície de l'usuari ● Ajuda del tauler de control

● Tauler gràfic de 4 línies amb teclat numèric. (No s'inclou el teclat als models HP LaserJet

P4014.)

● Programari HP Easy Printer Care (és una eina de solució de problemes i d'estat basada en la

Web)

● Controladors d'impressora per a Windows® i Macintosh

● Servidor web incrustat per accedir al suport i demanar subministraments (només pels modeles

connectats a la xarxa)

Controladors d'impressora ● HP PCL 5 Universal Print Driver (Controlador d'impressora universal HP PCL 5) per al

Windows (HP UPD PCL 5)

HP PCL 6

HP postscript emulation Universal Print Driver (Controlador d'impressora universal d'emulació

de postscript d'HP) per al Windows (HP UPD PS)

Resolució ● FastRes 1.200: proporciona una qualitat d'impressió de 1.200 ppp per a una impressió ràpida

i de gran qualitat de texts i gràfics empresarials

Característiques

d'emmagatzematge

● ProRes 1.200: proporciona impressions a 1.200 ppp per a la millor qualitat en línia d'imatges

artístiques i gràfiques

● 600 ppp: proporciona la impressió més ràpida

● Fonts, formularis i altres macros

● Retenció de la tasca

Fonts ● Hi ha 103 fonts ajustables internes disponibles per a PCL i 93 per a l'emulació postscript

d'HP UPD

● Hi ha 80 tipus de fonts de pantalla per al dispositiu en un format TrueType disponibles amb la

solució de programari

● Es poden afegir altres fonts a través d'USB

Accessoris ● Safata d'entrada de 500 fulls HP (fins a quatre safates addicionals)

● Safata d'entrada de gran capacitat per a 1.500 fulls HP

● Alimentador de sobres per a 75 fulls d'HP LaserJet

● Suport d'impressora d'HP LaserJet

● Comunicador dúplex automàtic d'HP LaserJet per a impressió a les dues cares

● Apiladora per a 500 fulls d'HP LaserJet

● Apiladora/grapadora per a 500 fulls d'HP LaserJet

● Bústia de correu de 5 safates per a 500 fulls d'HP LaserJet

NOTA: Cada model admet fins a quatre safates d'entrada per a 500 fulls opcionals o fins a tres

safates d'entrada per a 500 fulls i una safata d'entrada de gran capacitat per a 1.500 fulls. Si hi ha

instal·lada una safata d'entrada de gran capacitat per a 1.500 fulls, haurà d'estar sempre situada

sota la resta de safates.

CAWW Comparativa de característiques 5


Característica Descripció

Connectivitat ● Port USB 2.0 d'alta velocitat

● Servidor d'impressió incrustat HP Jetdirect amb funcionalitat completa (opcional per a la

impressora HP LaserJet P4014) amb IPv4, IPv6 i Seguretat IP.

● Programari HP Web Jetadmin

● Ranura d'entrada/sortida (EIO) millorada

Subministraments ● La pàgina d'estat dels subministraments conté informació sobre el nivell de tòner, el comptador

de pàgines i el nombre estimat de pàgines que queden.

● El producte comprova que hi ha un cartutx d'impressió HP quan s'instal·la.

● Possibilitat d'encarregar subministraments a través d'Internet (utilitzeu HP Easy Printer

Care)

Sistemes operatius compatibles ● Microsoft ® Windows ® 2000, Windows ® XP i Windows Vista

● Macintosh OS X, V10.2.8 , V10.3, V10.4, V10.5 i posteriors

● Novell NetWare

● Unix ®

● Linux

Accessibilitat ● La guia de l'usuari en línia és compatible amb la lectura en pantalla del text.

● El cartutx d'impressió es pot instal·lar i desinstal·lar amb una mà.

● Totes les portes poden obrir-se amb una sola mà.

● El paper es pot carregar a la safata 1 amb una sola mà.

6 Capítol 1 Informació bàsica del producte CAWW


Identificació de les parts del producte

Vista frontal

1 Safata de sortida superior

2 Tauler de control

3 Coberta superior (proporciona accés al cartutx d'impressió)

4 Safata 1 (estireu per obrir)

5 Safata 2

Vista posterior

5

4

1 Safata de sortida posterior (estireu per obrir)

1

CAWW Identificació de les parts del producte 7

3

2

3

4

5

1

2


2 Coberta accessòria dúplex (traieu-la per instal·lar l'accessori d'impressió dúplex)

3 Ports de interfície

4 Coberta de la dreta (dóna accés a la ranura DIMM)

5 Interruptor encès/apagat

Ports d'interfície

1 Connexió de xarxa RJ.45 (no disponible per a la impressora HP LaserJet P4014)

2 Ranura EIO

3 Connexió elèctrica

6

5

4 Connexió de dispositiu USB d'amfitrió, per afegir fonts i solucions de tercers (aquesta connexió pot tenir una coberta

extraïble)

5 Ranura per a un bloqueig de seguretat de tipus de cable

6 Connexió USB 2.0 d'alta velocitat, per connectar directament a l'ordinador

Localització de l'etiqueta del model i del número de sèrie

L'etiqueta que inclou els números de sèrie i de model es troba dins de la coberta superior.

8 Capítol 1 Informació bàsica del producte CAWW

1

2

3

4


CAWW Identificació de les parts del producte 9


10 Capítol 1 Informació bàsica del producte CAWW


2 Tauler de control

● Configuració del tauler de control

● Utilització dels menús del tauler de control

● Menú Digue'm com

● Menú de recuperació de tasques

● Menú d'informació

● Menú de manipulació del paper

● Menú de configuració del dispositiu

● Menú Diagnòstics

● Menú de servei

CAWW 11


Configuració del tauler de control

Utilitzeu el tauler de control per obtenir informació sobre l'estat del producte i de la tasca i per configurar

el producte.

1

2

3

4

5

6

7

8 9 10 11

12

14

13

Número Botó o llum Funció

1 Pantalla del tauler de control Mostra la informació d'estat, els menús, la informació d'ajuda i els missatges

d'error

2 Botó fletxa amunt Va a l'element previ de la llista o augmenta el valor dels elements numèrics

3 Botó d'ajuda Proporciona informació sobre el missatge que apareix a la pantalla del tauler

de control

4 Botó OK ● Desa el valor seleccionat d'un element

● Du a terme una acció associada amb un element ressaltat a la pantalla

del tauler de control

● Esborra una condició d'error si aquesta es pot esborrar

5 Botó Atura Cancel·la la tasca d'impressió actual i elimina les pàgines del producte

6 Fletxa avall Va a l'element previ de la llista o augmenta el valor dels elements numèrics

7 Fletxa enrere Retrocedeix un nivell (a l'estructura de menús) o una entrada numèrica

8

Botó Menú ● Obre i tanca els menús.

9 Llum A punt ● Activat: El producte està en línia i a punt per acceptar dades d'impressió

● Desactivat: El producte no pot acceptar dades perquè no és en línia (està

aturada) o s'ha produït un error.

● Parpelleig: El producte no estarà en línia. El producte atura el procés de

la tasca d'impressió actual i expel·leix totes les pàgines actives del camí

del paper.

10 Llum Dades ● Activat: El producte té part de les dades per imprimir però espera rebre

totes les dades.

● Desactivat: El producte no té dades per imprimir.

● Parpelleig: El producte està processant les dades d'impressió.

12 Capítol 2 Tauler de control CAWW


Número Botó o llum Funció

11 Llum Atenció ● Activat: S'ha produït un problema al producte. Vegeu la pantalla del tauler

de control.

12 Botó de carpeta o STAR

(Recuperació de l'accés a la

transacció segura)

NOTA: Aquest element no

està inclòs als models

HP LaserJet P4014.

13 Botó d'esborrar C

NOTA: Aquest element no

està inclòs als models

HP LaserJet P4014.

14 Teclat numèric

NOTA: Aquest element no

està inclòs als models

HP LaserJet P4014.

● Desactivat: El producte funciona sense errors.

● Parpelleig: Cal realitzar alguna acció. Vegeu la pantalla del tauler de

control.

Proporciona un accés ràpid al menú RETRIEVE JOB (Recupera la tasca)

Restableix als valors per defecte i surt de la pantalla d'ajuda

Introduïu valors numèrics

CAWW Configuració del tauler de control 13


Utilització dels menús del tauler de control

Per accedir als menús del tauler de control, feu el següent.

Utilització dels menús

1. Premeu Menú .

2. Premeu la fletxa avall o amunt per moure's per les llistes.

3. Premeu OK per seleccionar l'opció adequada.

4. Premeu la fletxa enrere per tornar al nivell previ.

5. Premeu Menú per sortir del menú..

6. Premeu el botó d'ajuda per veure informació addicional sobre un determinat element.

Aquests són els menús principals:

Menús principals SHOW ME HOW (Digue'm com)

RETRIEVE JOB (Recupera la tasca)

INFORMATION (Informació)

PAPER HANDLING (Manipulació del paper)

CONFIGURE DEVICE (Configura el dispositiu)

DIAGNOSTICS (Diagnòstic)

SERVICE (Servei)

14 Capítol 2 Tauler de control CAWW


Menú Digue'm com

Cada opció del menú SHOW ME HOW (Digue'm com) imprimeix una pàgina que proporciona més

informació.

Element Explicació

CLEAR JAMS (Elimina els

embussos)

LOAD TRAYS (Safates de

càrrega)

LOAD SPECIAL MEDIA

(Càrrega de suports

especials)

PRINT ON BOTH SIDES

(Imprimeix a les dues cares)

SUPPORTED PAPER (Paper

admès)

PRINT HELP GUIDE

(Imprimeix la guia d'ajuda)

Imprimeix una pàgina que mostra com eliminar els embussos de paper.

Imprimeix una pàgina que mostra com carregar les safates d'entrada.

Imprimeix una pàgina que mostra com carregar paper especial, com sobres o capçaleres.

Imprimeix una pàgina que mostra com utilitzar la funció d'impressió a doble cara (dúplex).

NOTA: L'element dúplex del menú només apareix en paquets amb impressió dúplex.

Imprimeix una pàgina que mostra els tipus i les mides de paper admesos pel producte.

Imprimeix una pàgina que mostra enllaços a l'ajuda addicional de la Web.

CAWW Menú Digue'm com 15


Menú de recuperació de tasques

Aquest menú proporciona una llista de les tasques emmagatzemades a la impressora i accés a totes

les característiques d'emmagatzematge de tasques. Podeu imprimir o eliminar aquestes tasques al

tauler de control del producte. Aquest menú apareix quan el producte té com a mínim 80 MB de memòria

base. Consulteu Ús de les característiques d'emmagatzematge de tasques a la pàgina 96 per obtenir

més informació sobre com utilitzar aquest menú.

NOTA: Si apagueu el producte, totes les tasques emmagatzemades s'eliminen, llevat si hi ha un disc

dur opcional instal·lat.

NOTA: Premeu el botó de la carpeta per accedir directament a aquest menú.

Element Subelement Valors Explicació

USER NAME (Nom de

l'usuari)

ALL JOBS (WITH PIN)

(Totes les tasques

[amb PIN])

ALL JOBS (NO PINS)

(Totes les tasques

[sense PIN])

PRINT (Imprimeix)

DELETE (Elimina)

PRINT (Imprimeix)

DELETE ALL JOBS

(Elimina totes les

tasques)

USER NAME (Nom de l'usuari): El nom de la

persona que envia la tasca.

● PRINT (Imprimeix): Imprimeix la tasca

seleccionada després que hi introduïu el

PIN.

COPIES (Còpies): Seleccioneu el nombre

de còpies que voleu imprimir (d'1 a

32.000).

● DELETE (Elimina): Esborra la tasca

seleccionada del producte després que hi

introduïu el PIN.

● PRINT (Imprimeix): Imprimeix la tasca

seleccionada.

● DELETE (Elimina): Esborra totes les

tasques del producte. El producte us

demana que confirmeu la acció abans

d'eliminar les tasques.

16 Capítol 2 Tauler de control CAWW


Menú d'informació

El menú INFORMATION (Informació) inclou pàgines d'informació del producte que donen detalls sobre

el mateix i la seva configuració. Desplaceu-vos a la pàgina d'informació desitjada i premeu OK.

Element Explicació

PRINT MENU MAP

(Imprimeix el mapa de

menús)

PRINT CONFIGURATION

(Imprimeix configuració)

PRINT SUPPLIES STATUS

PAGE (Imprimeix la pàgina

d'estat dels

subministraments)

PRINT USAGE PAGE

(Imprimeix la pàgina

d'utilització)

PRINT FILE DIRECTORY

(Imprimeix el directori de

fitxers)

PRINT PCL FONT LIST

(Imprimeix la llista de fonts

de PCL)

PRINT PS FONT LIST

(Imprimeix la llista de fonts

de PS)

Imprimeix el mapa del menú del tauler de control que mostra la disposició i la configuració

actual dels elements del menú del tauler de control.

Imprimeix la configuració actual del producte. Si s'instal·la un servidor d'impressió

HP Jetdirect, també s'imprimirà la pàgina de configuració d'aquest.

Imprimeix una pàgina d'estat dels subministraments que mostra les nivells dels

subministraments del producte, un nombre aproximat de pàgines que queden, informació

sobre l'ús del cartutx, el número de sèrie, un comptador de pàgines i informació de la

comanda. Aquesta pàgina només està disponible si s'utilitzen subministraments

HP originals.

Imprimeix una pàgina que mostra un comptador de totes dels mides de paper utilitzades al

producte, fa una llista sobre si es van imprimir a una sola o a les dues cares i mostra un

comptador de pàgines.

Imprimeix un directori de fitxers que mostra informació sobre tots els dispositius

d'emmagatzematge de massa instal·lats. Aquest element apareix només si hi ha instal·lat al

producte un dispositiu d'emmagatzematge de massa que inclou un sistema de fitxers

reconegut.

Imprimeix una llista de fonts de PCL que mostra les fonts PCL disponibles actualment al

producte.

Imprimeix una llista de fonts de PS que mostra les fonts PS disponibles actualment al

producte.

CAWW Menú d'informació 17


Menú de manipulació del paper

Utilitzeu aquest menú per establir la mida i el tipus de paper per a cada safata. El producte utilitza

aquesta informació per obtenir pàgines amb la millor qualitat d'impressió possible. Per obtenir més

informació, vegeu Configuració de les safates a la pàgina 86.

Alguns elements d'aquest menú també estan disponibles al programa de software o al controlador de

la impressora. La configuració del programa i del controlador de la impressora primen sobre la

configuració del tauler de control.

Element Valors Explicació

ENVELOPE FEEDER SIZE (Mida

de l'alimentador de sobres)

ENVELOPE FEEDER TYPE

(Tipus d'alimentador de sobres)

Llista de mides de paper

disponibles per l'alimentador

de sobres

Llista de tipus de paper

disponibles per l'alimentador

de sobres

TRAY1 SIZE (Mida de safata 1) Llista de mides de paper

disponibles a la safata 1

TRAY1 TYPE (Tipus de safata 1) Llista de tipus de paper

disponibles a la safata 1

TRAY[N] SIZE (Mida de safata

[N])

TRAY[N] TYPE (Tipus de safata

[N])

Llista de mides de paper

disponibles a la safata 2 o les

safates opcionals

Llista de tipus de paper

disponibles a la safata 2 o les

safates opcionals

Utilitzeu aquest element per establir el valor corresponent amb la mida

de paper actualment carregada a l'alimentador de paper.

Utilitzeu aquest element per establir el valor corresponent amb el tipus

de paper actualment carregada a l'alimentador de paper.

Utilitzeu aquest element per establir el valor corresponent amb la mida

de paper actualment carregada a la safata 1. La configuració

predeterminada és ANY SIZE (Qualsevol mida).

ANY SIZE (Qualsevol mida): Si el tipus i la mida de la safata 1 estan

configurats com a ANY (Qualsevol), en primer lloc, el producte agafarà

el paper de la safata 1 sempre que aquesta tingui paper.

Per a una mida que no sigui ANY SIZE (Qualsevol mida): El producte

no carregarà paper d'aquesta safata llevat que el tipus o la mida de la

tasca d'impressió coincideixi amb el tipus o la mida carregada en

aquesta safata.

Utilitzeu aquest element per establir el valor corresponent amb la tipus

de paper actualment carregat a la safata 1. La configuració

predeterminada és ANY TYPE (Qualsevol tipus).

ANY TYPE (Qualsevol tipus): Si el tipus i la mida de la safata 1 estan

configurats com a ANY (Qualsevol), en primer lloc, el producte agafarà

el paper de la safata 1 sempre que aquesta tingui paper.

Per a un tipus que no sigui ANY TYPE (Qualsevol tipus): El producte

no agafa paper d'aquesta safata.

La safata detecta automàticament la mida de paper basant-se en la

posició de les guies de la safata. La configuració predeterminada es

LTR (carta) tant pels motors de 110 V com A4 pels motors de 220 V.

Estableix el valor corresponent amb el tipus de paper actualment

carregat a la safata 2 o les safates opcionals. La configuració

predeterminada és ANY TYPE (Qualsevol tipus).

18 Capítol 2 Tauler de control CAWW


Menú de configuració del dispositiu

Utilitzeu aquest menú per modificar la configuració d'impressió predeterminada, ajustar la qualitat

d'impressió i canviar la configuració del sistema i les opcions E/S.

Submenú d'impressió

Alguns elements d'aquest menú estan disponibles al programa de software o al controlador de la

impressora. La configuració del programa i del controlador de la impressora primen sobre la configuració

del tauler de control. En general, si cal, és preferible canviar aquesta configuració al controlador de la

impressora.

Element Valors Explicació

COPIES (Còpies) D'1 a 32.000 Estableix el nombre per defecte de còpies seleccionant qualsevol

número de l'1 al 32.000. Feu servir el teclat numèric per introduir

el nombre de còpies. Als productes que no tenen un teclat

numèric, premeu la fletxa amunt o avall per seleccionar el

nombre de còpies. Aquesta configuració només s'aplica a les

tasques d'impressió que no tenen un nombre de còpies

especificats al programa o al controlador de la impressora, com

els programes UNIX o Linus.

DEFAULT PAPER SIZE

(Mida de paper

predeterminada)

DEFAULT CUSTOM PAPER

SIZE (Mida de paper

personalitzada per defecte)

PAPER DESTINATION

(Destinació del paper)

Mostra un llistat de mides

de paper disponibles.

UNIT OF MEASURE

(Unitat de mesura)

XDIMENSION (Dimensió

X)

YDIMENSION (Dimensió

Y)

Mostra un llistat de

possibles destinacions de

paper.

DUPLEX (Dúplex) OFF (Inactiu)

ON (Actiu)

La configuració predeterminada és 1.

NOTA: Convé establir el nombre de còpies al programa o al

controlador de la impressora. (La configuració del programa i del

controlador de la impressora primen sobre la configuració del

tauler de control.)

Estableix la mida predeterminada de la imatge per al paper i els

sobres. Aquesta configuració s'aplica a les tasques d'impressió

que no tinguin especificada una mida de paper al programa o al

controlador de la impressora. La configuració predeterminada és

LETTER (Carta).

Estableix una mida de paper personalitzada per defecte per la

safata 1 o per a la safata per a 500 fulls de paper.

UNIT OF MEASURE (Unitat de mesura): Feu servir aquesta

opció per seleccionar la unitat de mesura (INCHES [polzades] o

MILLIMETERS [mil·límetres]) per utilitzar quan s'estableixen les

mides de paper personalitzades.

XDIMENSION (Dimensió X): Feu servir aquest element per

establir la mida de l'amplada del paper (mesurada de banda a

banda de la safata). L'interval va de 76 a 216 mm (de 3,0 a 8,50

polzades).

YDIMENSION (Dimensió Y): Feu servir aquest element per

establir la longitud del paper (mesurada del davant al darrere de

la safata). L'interval va de 127 a 356 mm (5,0 a 14,0 polzades).

Configura la destinació de la safata de sortida de paper. La llista

varia en funció de l'accessori de sortida que hi ha connectat. El

predeterminat és STANDARD TOP BIN (Safata superior

estàndard).

Aquest element apareix només si s'ha instal·lat un comunicador

dúplex opcional. Estableix el valor a ON (Actiu) per imprimir a les

dues cares (dúplex) o OFF (Inactiu) per imprimir a una sola cara

(símplex) del full de paper.

CAWW Menú de configuració del dispositiu 19


Element Valors Explicació

DUPLEX BINDING

(Enquadernació dúplex)

OVERRIDE A4/LETTER

(Substitueix A4/Carta)

MANUAL FEED

(Alimentació manual)

COURIER FONT (Font

Courier)

LONG EDGE (Vora

llarga)

SHORT EDGE (Vora

curta)

NO

WIDE A4 (Ample A4) NO

PRINT PS ERRORS

(Imprimeix errors de PS)

PRINT PDF ERRORS

(Imprimeix errors de PDF)

YES (Sí)

OFF (Inactiu)

ON (Actiu)

REGULAR

DARK (Fosc)

YES (Sí)

OFF (Inactiu)

ON (Actiu)

OFF (Inactiu)

ON (Actiu)

La configuració predeterminada és OFF (Inactiu).

Canvia el marge d'enquadernació per a la impressió dúplex.

Aquest element només apareix quan hi ha instal·lat un

comunicador dúplex opcional i DUPLEX (Dúplex) s'ha definit

com ON (Actiu).

La configuració predeterminada és LONG EDGE (Vora llarga).

Seleccioneu YES (Sí) per a realitzar un tasca d'impressió de mida

A4 en un paper de mida Carta si el paper A4 no s'ha carregat a

la impressora (o a l'inrevés).

La configuració predeterminada és YES (Sí).

Agafa el paper de forma manual des de la safata 1 en lloc

d'agafar-lo automàticament d'una altra safata. Si està activada

l'opció MANUAL FEED=ON (Alim. manual = activada) i la safata 1

és buida, el producte es posa fora de línia quan rep una tasca

d'impressió. A la pantalla del tauler de control apareixerà l'opció

MANUALLY FEED [PAPER SIZE] (Alimentació manual [mida del

paper]).

La configuració predeterminada és OFF (Inactiu).

Selecciona la versió de la font Courier que s'utilitzarà:

REGULAR: La font Courier interna que està disponible als

productes HP de la sèrie LaserJet 4.

DARK (Fosc): La font Courier interna que està disponible als

productes HP de la sèrie LaserJet III.

La configuració predeterminada és REGULAR.

Canvia el nombre de caràcters que es poden imprimir en una línia

d'un full de paper A4.

NO: Es poden imprimir fins a 78 caràcters de pas 10 en una línia.

YES (Sí): Es poden imprimir fins a 80 caràcters de pas 10 en una

línia.

La configuració predeterminada és NO.

Determina si s'imprimeix una pàgina d'errors PS.

OFF (Inactiu): No s'imprimirà la pàgina d'errors PS.

ON (Actiu): La pàgina d'errors PS s'imprimirà quan es produeixi

un error PS.

La configuració predeterminada és OFF (Inactiu).

Determina si s'imprimeix una pàgina d'errors PDF.

OFF (Inactiu): No s'imprimirà la pàgina d'errors PDF.

ON (Actiu): La pàgina d'errors PDF s'imprimirà quan es produeixi

un error PDF.

La configuració predeterminada és OFF (Inactiu).

20 Capítol 2 Tauler de control CAWW


Element Valors Explicació

PCL SUBMENU (Submenú

PCL)

FORM LENGTH

(Longitud del formulari)

ORIENTATION

(Orientació)

FONT SOURCE (Origen

de la font)

FONT NUMBER (Número

de font)

FONT PITCH (Pas de

font)

FONT POINT SIZE (Mida

de punts de la font)

SYMBOL SET (Joc de

símbols)

APPEND CR TO LF

(Afegir CR a LF)

SUPPRESS BLANK

PAGES (Suprimeix

pàgines en blanc)

MEDIA SOURCE

MAPPING (Classificació

de l'origen del material)

Submenú de qualitat d'impressió

Estableix l'espaiat vertical de 5 a 128 línies per la mida de paper

predeterminada.

Estableix la orientació predeterminada de pàgina com a

LANDSCAPE (Horitzontal) o PORTRAIT (Vertical).

NOTA: Convé establir la orientació de la pàgina al programa o

al controlador de la impressora. (La configuració del programa i

del controlador de la impressora primen sobre la configuració del

tauler de control.)

Seleccioneu la font origen com a INTERNAL (Interna) o EIO

DISK (Disc EIO).

El producte assigna un número a cada font i les presenta a la llista

de fonts PCL. El número assignat a la font apareix a la columna

Font núm. de la còpia impresa. L'interval va de 0 a 102.

Seleccioneu el pas de font. En funció de la font seleccionada, és

possible que aquest element no aparegui. L'interval va de 0,44 a

99,99.

Seleccioneu la mida del punt de font. L'interval va de 4 a 999,75.

El valor predeterminat és de 12.

Seleccioneu qualsevol dels conjunts de símbols disponibles al

tauler de control del producte. Un joc de símbols és un conjunt

únic de tots els caràcters d'una font. Per als caràcters de dibuix

en línia, és recomanable utilitzar PC-8 o PC-850.

Seleccioneu YES (Sí) per adjuntar un retorn a cada salt de línia

que es trobi a les tasques PCL compatibles amb els formats

anteriors (text pur, sense control de la tasca). En alguns entorns,

com a UNIX, per indicar una nova línia s'utilitza sols el codi de

control de salt de línia. Feu servir aquesta opció per adjuntar a

cada salt de línia el retorn necessari.

Quan es crea un PCL propi, s'inclouen salts de pàgina que faran

que s'imprimeixen una o més d'una pàgina en blanc. Seleccioneu

YES (Sí) per ignorar els salts de pagina quan la pàgina és en

blanc.

Seleccioneu i manteniu les safates pel seu número sempre que

no estigueu fent servir el controlador de la impressora o quan el

programa no tingui cap opció per seleccionar la safata.

CLASSIC (Clàssic): La numeració de les safates es basa en els

models antics d'impressores HP LaserJet 4. STANDARD

(Estàndard): La numeració de les safates es basa en els models

nous HP LaserJet.

Alguns elements d'aquest menú estan disponibles al programa de software o al controlador de la

impressora. La configuració del programa i del controlador de la impressora primen sobre la configuració

del tauler de control. En general, si cal, és preferible canviar aquesta configuració al controlador de la

impressora.

CAWW Menú de configuració del dispositiu 21


Element Valors Explicació

SET REGISTRATION

(Definiu registre)

FUSER MODES (Modes del

fusor)

PRINT TEST PAGE

(Imprimeix la pàgina de

prova)

SOURCE (Origen)

ADJUST TRAY [N] (Ajustaa

la safata [N])

Llista de tipus de paper

disponibles

Canvia l'alineació dels marges per centrar la imatge al full de

data a baix i d'esquerra a dreta. També es pot alinear la imatge

impresa a la part frontal amb la imatge impresa a la part

posterior. Permet l'alineació d'impressió a una sola o a les

dues cares.

PRINT TEST PAGE (Imprimeix la pàgina de prova):

Imprimeix una pàgina de prova per mostrar la configuració de

registre actual.

SOURCE (Origen): Selecciona la safata des de la qual es

desitja imprimir la pàgina de prova.

ADJUST TRAY [N] (Ajustaa la safata [N]): Estableix el

registre de la safata especificada, on [N] és el número de la

safata. Apareix una selecció per a cada safata instal·lada i s'ha

de portar un registre per a cada una d'elles.

● X1 SHIFT (Desplaçar X1): Registre de la imatge del

paper de banda a banda, segons la posició del paper a

la safata. Per a la impressió a doble cara, aquesta és la

segona cara del paper (la posterior).

● X2 SHIFT (Desplaçar X2): Registre de la imatge del

paper de banda a banda, segons la posició del paper a

la safata a la primera cara (la frontal) d'una pàgina

impresa a les dues cares. Aquest element només apareix

si el producte inclou un comunicador dúplex integrat i

DUPLEX (Dúplex) és ON (Actiu). En primer lloc, establiu

l'opció X1 SHIFT (Desplaçar X1).

● Y SHIFT (Desplaçar Y): Registre de la imatge del paper

de banda a banda, segons la posició del paper a la safata.

El paràmetre per defecte SOURCE (Origen) és TRAY 2

(Safata 2). La configuració predeterminada per les opcions

ADJUST TRAY 1 (Ajusta la safata 1) i ADJUST TRAY 2

(Ajusta la safata 2) és 0.

Configura el mode fusor associat a cada tipus de paper.

Canvieu el mode del fusible només si teniu problemes quan

imprimiu a alguns tipus de paper. Després que hagueu

seleccionar un tipus de paper, podeu seleccionar un mode de

fusible que estigui disponible per aquest tipus. El producte

admet els modes següents:

NORMAL: Utilitzat a la majoria de tipus de paper.

LIGHT1 (Lleuger 1): Utilitzat a la majoria de tipus de paper.

LIGHT2 (Lleuger 2): Feu servir aquest mode quan el material

s'arruga.

HEAVY (Pesat): Utilitzat per paper rugós.

El mode de fusor predeterminat és LIGHT1 (Lleuger 1) per a

tots els tipus de material d'impressió llevat del paper de

transparències (LIGHT2 (Lleuger 2)) i el rugós (HEAVY

(Pesat)).

22 Capítol 2 Tauler de control CAWW


Element Valors Explicació

OPTIMIZE (Optimitza)

Optimitza determinats

paràmetres per a totes les

tasques en lloc (o a més a

més de) d'optimitzar segons

el tipus de paper.

RESOLUCIÓ 300

LINE DETAIL (Detall de

línia)

RESTORE OPTIMIZE

(Optimitzeu restauració)

600

FASTRES 1200

PRORES 1200

RET OFF (Inactiu)

LIGHT (Lleuger)

MEDIUM (Mitjà)

DARK (Fosc)

ATENCIÓ: No canvieu el mode de fusor per a les

transparències. Si es produeix un error quan s'utilitza la

configuració LIGHT2 (Lleuger 2) quan imprimiu

transparències, això pot provocar danys permanents al

producte i al fusor. Seleccioneu sempre Transparencies

(Transparències) com tipus en el controlador d'impressora i

establiu el tipus de safata al tauler de control de la impressora

a TRANSPARÈNCIA.

Un cop seleccionat, RESTORE MODES (Modes de

restauració) restableix el mode de fusor per a cada tipus de

paper a la configuració predeterminada.

Activeu aquesta opció si teniu problemes d'impressió borrosa

o línies disperses.

Feu servir aquest element per tornar tots els paràmetres

OPTIMIZE (Optimitza) a OFF (Inactiu).

Seleccioneu la resolució. Tots els valors s'imprimeixen a la

mateixa velocitat.

300: Realitza la impressió en qualitat d'esborrany i és

compatible si s'utilitza amb la família de productes

HP LaserJet III.

600: Realitza la impressió d'alta qualitat per text i és

compatible si s'utilitza amb la família de productes

HP LaserJet 4.

FASTRES 1200: Proporciona una qualitat d'impressió de

1.200 ppp per a una impressió ràpida i de gran qualitat de

textos i gràfics empresarials.

PRORES 1200: Proporciona una qualitat d'impressió de 1.200

ppp per a una impressió ràpida i de gran qualitat per a línies

d'imatges artístiques i gràfiques.

NOTA: Convé canviar la resolució al programa o al

controlador de la impressora. (La configuració del programa i

del controlador de la impressora primen sobre la configuració

del tauler de control.)

La configuració predeterminada és FASTRES 1200.

Feu servir el valor de REt (Resolution Enhancement

technology; Tecnologia de millora de la resolució) per a

realitzar còpies impreses amb angles, corbes i marges

suaus.

REt no afecta la qualitat d'impressió si la resolució d'impressió

s'ha establert en FastRes 1200 o ProRes 1200. La resta de

resolucions d'impressió es beneficien de l'ús de REt.

NOTA: Convé canviar la configuració REt al programa o al

controlador de la impressora. (La configuració del programa i

del controlador de la impressora primen sobre la configuració

del tauler de control.)

La configuració predeterminada és MEDIUM (Mitjà).

CAWW Menú de configuració del dispositiu 23


Element Valors Explicació

ECONOMODE (Mode

econòmic)

TONER DENSITY (Densitat

del tòner)

AUTO CLEANING (Neteja

automàtica)

CLEANING INTERVAL

(Interval de neteja)

AUTO CLEANING SIZE

(Mida de neteja automàtica)

CREATE CLEANING PAGE

(Crea pàgina de neteja)

PROCESS CLEANING

PAGE (Processa la pàgina

de neteja.)

ON (Actiu)

OFF (Inactiu)

EconoMode (Mode econòmic) és una característica que

permet que el producte faci servir menys tòner per pàgina. La

selecció d'aquesta opció perllonga la vida del subministrament

de tòner i pot reduir el cost per pàgina. Tanmateix, també

redueix la qualitat d'impressió. La pàgina impresa és més clara

però suficient per esborranys o proves d'impressió.

HP no recomana l'ús continu del mode EconoMode. Si utilitzeu

el mode EconoMode de forma continuada, és possible que el

subministrament de tòner duri més que les parts mecàniques

del cartutx d'impressió. En aquest cas, si la qualitat d'impressió

comença a deteriorar-se haureu d'instal·lar un cartutx

d'impressió nou tot i que quedi tòner al cartutx.

NOTA: Convé activar i desactivar aquest mode al programa

o al controlador de la impressora. (La configuració del

programa i del controlador de la impressora primen sobre la

configuració del tauler de control.)

La configuració predeterminada és OFF (Inactiu).

D'1 a 5 Permet aclarir o enfosquir la impressió a la pàgina establint la

densitat del tòner. Seleccioneu una configuració que vagi d'

1 (clar) a 5 (fosc). La configuració predeterminada és 3 , que

sol donar els millors resultats.

OFF (Inactiu)

ON (Actiu)

1.000

2.000

5.000

10.000

20.000

LETTER (Carta)

A4

No hi ha valors per

seleccionar.

No hi ha valors per

seleccionar.

Feu servir aquesta opció per netejar automàticament el camí

del paper després que el producte hagi imprès un nombre

específic de pàgines. Feu servir l'element CLEANING

INTERVAL (Interval de neteja) per establir el nombre de

pàgines.

La configuració predeterminada és OFF (Inactiu).

Aquest element apareix només si AUTO CLEANING (Neteja

automàtica) és activat.

Seleccioneu el nombre de pàgines en la qual el producte haurà

de realitzar el procés de neteja.

Aquest element apareix només si AUTO CLEANING (Neteja

automàtica) és activat.

Utilitzeu aquesta opció per establir la mida de la pàgina de

neteja generada automàticament.

Premeu OK per imprimir la pàgina de neteja (per netejar el

tòner del fusor). Seguiu les instruccions que apareixen a la

pàgina de neteja. Per obtenir més informació, vegeu Netegeu

la ruta del paper a la pàgina 137.

Aquest element només estarà disponible després d'haver

creat una pàgina de neteja. Seguiu les instruccions que

apareixen a la pàgina de neteja. El procés de neteja pot trigar

un màxim de 2,5 minuts.

24 Capítol 2 Tauler de control CAWW


Submenú de configuració del sistema

Els elements d'aquest menú afecten el comportament del producte. Configureu el producte segons les

necessitats d'impressió.

Element Valors Explicació

DATE/TIME (Data i hora) DATE (Data)

JOB STORAGE LIMIT

(Temps límit

d'emmagatzematge tasca)

JOB HELD TIMEOUT

(Temps límit de retenció

tasca)

SHOW ADDRESS (Mostra

l'adreça)

DATE FORMAT (Format de

la data)

TIME (Hora)

TIME FORMAT (Format de

la data)

Estableix la configuració de data i hora.

D'1 a 100 Especifiqueu el nombre de tasques de còpia ràpida que es

poden emmagatzemar al producte.

OFF (Inactiu)

1 HOUR (1 Hora)

4 HOURS (4 hores)

1 DAY (1 Dia)

1 WEEK (1 Setmana)

AUTO (Automàtic)

OFF (Inactiu)

La configuració predeterminada és 32.

Estableix el temps de conservació de les tasques retingudes

abans que s'eliminin automàticament de la cua.

La configuració predeterminada és OFF (Inactiu).

Defineix si la adreça IP es visualitza a la pantalla quan el

producte està connectat a la xarxa. Si s'ha seleccionat AUTO

(Automàtic) l'adreça IP del producte apareix amb el missatge

A punt.

La configuració predeterminada és OFF (Inactiu).

CAWW Menú de configuració del dispositiu 25


Element Valors Explicació

TRAY BEHAVIOR

(Comportament de la

safata)

SLEEP DELAY (Retard de

repòs)

USE REQUESTED TRAY

(Utilitza la safata

demanada)

MANUALLY FEED PROMPT

(Sol·licitud d'alimentació

manual)

PS DEFER MEDIA (Material

ajorna PS)

SIZE/TYPE PROMPT

(Sol·licitud de mida/tipus)

USE ANOTHER TRAY

(Utilitza una altra safata)

DUPLEX BLANK PAGES

(Pàgines en blanc dúplex)

TRAY 2 MODEL (Model

safata 2)

IMAGE ROTATION (Rotació

d'imatge)

1 MINUTE (1 Minut)

15 MINUTES (15 minuts)

Seleccioneu si el producte intenta carregar el paper d'una

safata diferent a la seleccionada al controlador d'impressió.

● EXCLUSIVELY (Exclusiu): Estableix el producte per tal

que només es carregui paper de la safata seleccionada,

fins i tot quan la safata seleccionada és buida.

● FIRST (Primera): Estableix el producte per tal que només

carregui paper de la safata seleccionada en primer lloc

però permet que el producte agafi paper d'una altra

safata automàticament si la safata seleccionada és

buida.

Seleccioneu aquesta opció quan el producte mostra una

indicació que demana l'extracció de la safata 1 si la tasca

d'impressió no coincideix amb el tipus o mida carregat a una

altra safata.

● ALWAYS (Sempre): Seleccioneu aquesta opció si voleu

sempre que el sistema us demani abans de realitzar una

càrrega de la safata 1.

● UNLESS LOADED (A no ser que estigui carregada):

Només us demana si la safata 1 és buida.

Controla si el model de manipulació de paper PostScript (PS)

o HP s'utilitza a les tasques d'impressió. ENABLE (Habilita)

provoca que el PS ajorni el model de manipulació del paper

d'HP. DISABLE (Inhabilita) utilitza el model PS de manipulació

de paper.

Controleu si el missatge de la configuració de la safata i les

seves indicacions es mostren cada cop que s'obre i es tanca

la safata. Aquestes indicacions us mostren com establir el

tipus o la mida si la safata està configurada per un tipus o una

mida diferent de la carregada a la safata.

Activeu o desactiveu l'indicador per tal de seleccionar una altra

safata.

Configureu la forma en què el producte tracta les pàgines en

blanc quan s'utilitza el comunicador dúplex opcional.

Seleccioneu AUTO (Automàtic) per al rendiment més ràpid.

Seleccioneu YES (Sí) per tal que el full sempre passi a través

del comunicador dúplex, encara que s'imprimeixi només en

una sola cara.

Especifiqueu si la safata 2 és la STANDARD TRAY (Safata

estàndard) o la CUSTOM TRAY (Safata personalitzada)

Estableix com el producte ordena la imatge a la pàgina quan

hi ha instal·lat un accessori de sortida.

● STANDARD (Estàndard): El producte gira la imatge de

forma automàtica de forma que es pugui carregar el

paper de la mateixa manera fins i tot quan hi ha connectat

un accessori de sortida.

● ALTERNATE (Alterna): El producte no gira

automàticament la imatge de forma que calgui carregar

el paper de forma diferent per a certs tipus d'impressió.

Configura el temps que el producte estarà inactiu abans de

passar al mode Repòs.

26 Capítol 2 Tauler de control CAWW


Element Valors Explicació

WAKE TIME (Hora

d'activació)

DISPLAY BRIGHTNESS

(Claredat de la pantalla)

PERSONALITY

(Personalitat)

CLEARABLE WARNINGS

(Avisos temporals)

AUTO CONTINUE

(Continuació automàtica)

30 MINUTES (30 minuts)

45 MINUTES (45 minuts)

60 MINUTES (60 minuts)

90 MINUTES (90 minuts)

2 HOURS (2 hores)

4 HOURS (4 hores)

MONDAY (Dilluns)

TUESDAY (Dimarts)

WEDNESDAY (Dimecres)

THURSDAY (Dijous)

FRIDAY (Divendres)

SATURDAY (Dissabte)

SUNDAY (Diumenge)

El mode de repòs permet:

● Minimitzar la quantitat d'energia consumida pel producte

quan està en espera.

● Redueix el desgast dels components electrònics del

producte (apaga la retroil·luminació de la pantalla, però

encara es veu la pantalla).

El producte surt automàticament del mode Repòs quan s'envia

una tasca d'impressió, es prem un botó del tauler de control

del producte, s'obre una safata o la coberta superior.

La configuració predeterminada és 30 MINUTES (30

minuts).

Estableix una hora per "activar-se" cada dia per tal que el

producte s'escalfi. L'hora per defecte per cada dia és OFF

(Inactiu). Si establiu una hora d'activació, HP recomana

establir un període de temps de mode de repòs ampliat de

manera que el producte no torni al mode de repòs just després

d'activar-se.

Un valor d' 1 a 10 Controla la claredat de la pantalla del tauler de control. La

configuració predeterminada és 5.

AUTO (Automàtic)

PS

PDF

PCL SUBMENU (Submenú

PCL)

JOB (Tasca)

ON (Actiu)

OFF (Inactiu)

ON (Actiu)

Selecciona l'idioma predeterminat del producte (personalitat).

Els valors possibles es determinen pels idiomes vàlids

instal·lats a la impressora.

Normalment no cal canviar l'idioma del producte. Si el canvia

a un idioma del producte determinat, la impressora no

realitzarà el canvi automàticament llevat que s'enviïn al

producte unes determinades ordres de programari.

La configuració predeterminada és AUTO (Automàtic).

Estableix el temps que un avís temporal apareixerà a la

pantalla del tauler de control del producte.

JOB (Tasca): El missatge d'avís temporal apareixerà fins al

final de la tasca que va generar el missatge.

ON (Actiu): El missatge d'avís temporal apareixerà fins que

premeu OK.

La configuració predeterminada és JOB (Tasca).

Determina com reacciona el producte davant els errors. Si el

producte és en xarxa, probablement voldreu definir AUTO

CONTINUE (Continuació automàtica) com a ON (Actiu).

ON (Actiu): Si es produeix un error que impedeix la impressió,

el missatge apareixerà a la pantalla del tauler de control del

producte i aquest estarà fora de línia durant 10 segons abans

de tornar a estar en línia.

CAWW Menú de configuració del dispositiu 27


Element Valors Explicació

REPLACE BLACK

CARTRIDGE (Substituïu el

cartutx negre)

STOP AT LOW (Atura quan

el nivell sigui baix )

STOP AT OUT (Atura quan

no en quedi )

OVERRIDE AT OUT

(Substitueix quan no en

quedi)

OFF (Inactiu): Si es produeix un error que impedeix la

impressió, el missatge es quedarà a la pantalla del tauler de

control del producte i aquest estarà fora de línia fins que

premeu OK (D'acord).

La configuració predeterminada és ON (Actiu).

Determina com es comporta el producte quan el cartutx

d'impressió té un nivell baix o està esgotat.

STOP AT LOW (Atura quan el nivell sigui baix ): El producte

atura la impressió quan el cartutx d'impressió arriba al llindar

baix. Premeu OK per continuar la impressió.

STOP AT OUT (Atura quan no en quedi ): El producte atura

la impressió quan s'esgota el cartutx d'impressió. Cal substituir

el cartutx d'impressió perquè la impressió pugui continuar.

OVERRIDE AT OUT (Substitueix quan no en quedi):

Seleccioneu aquesta opció per anul·lar el missatge i continuar

imprimint un cop que el cartutx d'impressió s'hagi esgotat. HP

no garanteix la qualitat d'impressió un cop seleccionada

aquesta opció.

El valor predeterminat és OVERRIDE AT OUT (Substitueix

quan no en quedi).

ORDER AT (Encarregueu a) D'1 a 100 Establiu el llindar en què apareixerà el missatge ORDER

BLACK CARTRIDGE (Encarregueu un cartutx negre). El

valor es el percentatge que resta de la vida total del cartutx. El

valor per defecte és el 23%.

JAM RECOVERY

(Recuperació d'embussos)

AUTO (Automàtic)

OFF (Inactiu)

ON (Actiu)

RAM DISK (Disc RAM) AUTO (Automàtic)

OFF (Inactiu)

LANGUAGE (Idioma) (DEFAULT) (Per defecte)

Diversos

Determina el comportament del producte si es produeix un

embús de paper.

AUTO (Automàtic): El producte selecciona automàticament

la millor forma de recuperació de l'embús. Aquesta és la

configuració predeterminada.

OFF (Inactiu): El producte no torna a imprimir les pàgines

després de l'embús de paper. El rendiment d'impressió pot

augmentar-se amb aquest paràmetre.

ON (Actiu): El producte torna a imprimir automàticament les

pàgines després de solucionar l'embús de paper.

Determina com està configuració el disc RAM.

AUTO (Automàtic): Permet al producte determinar la mida

òptima del disc RAM segons la quantitat de memòria

disponible.

OFF (Inactiu): El disc RAM està desactivat.

NOTA: Si canvieu la configuració de OFF (Inactiu) a AUTO

(Automàtic), el producte torna a iniciar-se quan està en

espera.

La configuració predeterminada és AUTO (Automàtic).

Seleccioneu l'idioma dels missatges que apareixen a la

pantalla del tauler de control del producte.

28 Capítol 2 Tauler de control CAWW


Element Valors Explicació

Submenú de grapadora/apiladora

La configuració per defecte és determinada pel país/la regió

on es compra el producte.

Aquest menú apareix només quan hi ha connectada una grapadora/apiladora opcional.

Element Valors Explicació

STAPLES (Grapes) NONE (Cap)

STAPLES OUT (No queden

grapes)

ONE-LEFT-ANGLED (Una a

l'esquerra en angle)

STOP (Atura)

CONTINUE (Contínua)

Submenú d'MBM-5 (bústia de correu multisafata)

Seleccioneu si s'han de grapar totes les tasques. Si

seleccioneu ONE-LEFT-ANGLED (Una a l'esquerra en

angle), es graparan totes les tasques. La configuració

predeterminada és NONE (Cap).

Seleccioneu l'opció per aturar o continuar la impressió quan la

grapadora es quedi sense grapes. La configuració

predeterminada és STOP (Atura).

Aquest menú apareix només quan hi ha connectada una bústia de correu opcional de 5 safates.

Element Valors Explicació

OPERATION MODE (Mode

operatiu)

Submenú d'E/S

MAILBOX (Bústia de

correu)

STACKER (Apiladora)

JOB SEPARATOR

(Separadora de tasques)

COLLATOR

(Classificadora)

Seleccioneu com voleu que la bústia de correu de 5 safates

classifiqui les tasques.

MAILBOX (Bústia de correu): Cada safata està assignada a

un usuari o a un grup d'usuaris. Aquesta és la configuració

predeterminada.

STACKER (Apiladora): El producte utilitza totes les safates

per apilar les còpies de una tasca. Les tasques s'envien primer

des de la safata de baix i, a continuació, de la següent safata

de dalt, etcètera. Quan totes les safates són plenes, el

producte s'atura.

JOB SEPARATOR (Separadora de tasques): Cada tasca es

col·loca en una safata separada. Les tasques es col·loquen a

una safata buida, començant des de la safata superior.

COLLATOR (Classificadora): El producte classifica les

còpies de les tasques en safates separades.

Els elements del menú I/O (E/S, entrada/sortida) afecten la comunicació entre el producte i l'ordinador.

Si el producte inclou un servidor d'impressió HP Jetdirect, podeu configurar els paràmetres bàsics de

xarxa a través d'aquest submenú. També podeu configurar aquests i altres paràmetres a través de la

Web Jetadmin d'HP Web Jetadmin o el servidor web incrustat.

CAWW Menú de configuració del dispositiu 29


Element Valors Explicació

I/O TIMEOUT (Temps

d'espera d'E/S)

EMBEDDED JETDIRECT

MENU (Menú JetDirect

incrustat)

EIO JETDIRECT MENU

(EIO Menú JetDirect)

de 5 a 300 Seleccioneu el període de temps d'E/S en segons.

Consulteu la llista d'opcions de la taula següent.

Utilitzeu aquest paràmetre per ajustar el període de temps per

obtenir un bon rendiment general. Si apareixen dades d'altres

ports en mig de la tasca d'impressió, augmenteu el valor de

temps indicat.

La configuració predeterminada és 15.

NOTA: A la següent taula, els elements marcats amb un asterisc (*) són els paràmetres per defecte.

Taula 2-1 Embedded Jetdirect (Jetdirect incrustat) i EIO Menús del Jetdirect

Element del menú Element del menú

subordinat

Element del menú

subordinat

Valors i descripció

TCP/IP ENABLE (Habilita) OFF (Inactiu): Inhabilita el protocol TCP/IP.

HOST NAME (Nom de

l'amfitrió)

IPV4 SETTINGS

(Paràmetres IPV4)

CONFIG METHOD

(Mètode de

configuració)

MANUAL SETTINGS

(Configuració manual)

ON (Actiu)*: Habilita el protocol TCP/IP.

Una sèrie alfanumèrica, fins a 20 caràcters, utilitzada

per identificar el producte. Aquest nom apareix a la

pàgina de configuració de Jetdirect d'HP . El nom de

l'amfitrió per defecte és NPIxxxxxx, xxxxxx són els

últims sis dígits de l'adreça de maquinari de la LAN

(MAC).

Especifica el mètode en què els paràmetres TCP/IPv4

es configuraran al servidor d'impressió Jetdirect d'HP.

BOOTP: Utilitzeu BootP (Bootstrap Protocol) per a la

configuració automàtica des d'un servidor BootP.

DHCP*: Utilitzeu DHCP (Dynamic Host Configuration

Protocol) per a una configuració automàtica des d'un

servidor DHCPv4.

AUTO IP (IP automàtica): Utilitzeu adreces IPv4

d'enllaç local automàtiques. Automàticament s'assigna

una adreça amb el format 169.254.x.x.

MANUAL: Utilitzeu el menú MANUAL SETTINGS

(Configuració manual) per configurar els paràmetres

TCP/IPv4.

(Només està disponible si CONFIG METHOD (Mètode

de configuració) es defineix a MANUAL) Configureu

els paràmetres directament des del tauler de control de

la impressora:

IP ADDRESS (Adreça IP): Adreça IP exclusiva de la

impressora, on n és un valor del 0 al 255.

SUBNET MASK (Màscara de subxarxa): Màscara de

subxarxa de la impressió, on m és un valor del 0 al 255.

30 Capítol 2 Tauler de control CAWW


Taula 2-1 Embedded Jetdirect (Jetdirect incrustat) i EIO Menús del Jetdirect (continuació)

Element del menú Element del menú

subordinat

IPV6 SETTINGS

(Paràmetres IPV6)

Element del menú

subordinat

DEFAULT IP (IP

predeterminada)

PRIMARY DNS (DNS

primari)

SECONDARY DNS (DNS

secundari)

Valors i descripció

DEFAULT GATEWAY (Passarel·la

predeterminada): L'adreça IP de la passarel·la o

encaminador s'utilitza per comunicar-se amb altres

xarxes.

Especifiqueu l'adreça IP que apareix per defecte quan

el servidor d'impressió no pot obtenir l'adreça IP de la

xarxa en una reconfiguració TCP/IP forçada (per

exemple, quan es configura manualment per utilitzar

BootP o DHCP).

AUTO IP (IP automàtica): Es configura una adreça IP

d'enllaç local 169.254.x.x.

LEGACY (Llegat): Es configura l'adreça 192.0.0.192,

consisteix en dispositius Jetdirect d'HP anteriors.

Especifiqueu l'adreça IP (n.n.n.n) d'un servidor DNS

primari.

Especifiqueu l'adreça IP (n.n.n.n) d'un servidor DNS

(Domain Name System) secundari.

ENABLE (Habilita) Utilitzeu aquest element per habilitar o deshabilitar

l'operació de IPv6 al servidor d'impressió.

OFF (Inactiu)*: IPv6 s'ha deshabilitat.

ON (Actiu): IPv6 s'ha habilitat.

ADDRESS (Adreça) Utilitzeu aquest element per configurar manualment

l'adreça IPv6.

DHCPV6 POLICY

(Directriu DHCPV6)

MANUAL SETTINGS (Configuració manual):

Utilitzeu el menú MANUAL SETTINGS (Configuració

manual) per habilitar i configurar manualment una

adreça TCP/IPv6.

ENABLE (Habilita): Seleccioneu aquest element i

escolliu ON (Actiu) per habilitar la configuració

manual, o OFF (Inactiu) per deshabilitar la

configuració manual.

ADDRESS (Adreça): Utilitzeu aquest element per

escriure una adreça de node IPv6 de 32 dígits

hexadecimals que utilitzi la sintaxi hexadecimal de dos

punts.

ROUTE SPECIFIED (Encaminador especificat): El

mètode de configuració automàtica amb estat que farà

servir el servidor d'impressió el determina

l'encaminador. L'encaminador especifica si el servidor

d'impressió obté l'adreça, la informació de configuració

o totes dues d'un servidor DHCPv6.

ROUTER UNAVAILABLE (Encaminador no

disponible): Si l'encaminador no està disponible, el

servidor d'impressió intentarà obtenir la configuració

d'estat d'un servidor DHCPv6.

ALWAYS (Sempre): Tant si l'encaminador està

disponible o no, el servidor d'impressió sempre intenta

obtenir la configuració d'estat d'un servidor DHCPv6.

CAWW Menú de configuració del dispositiu 31


Taula 2-1 Embedded Jetdirect (Jetdirect incrustat) i EIO Menús del Jetdirect (continuació)

Element del menú Element del menú

subordinat

PROXY SERVER

(Servidor proxy)

PROXY PORT (Port

proxy)

IDLE TIMEOUT (Temps

d'espera per a inactiu)

Element del menú

subordinat

PRIMARY DNS (DNS

primari)

SECONDARY DNS (DNS

secundari)

Valors i descripció

Utilitzeu aquest element per especificar una adreça

IPv6 per a un servidor DNS primari que el servidor

d'impressió utilitzarà.

Utilitzeu aquest element per especificar una adreça

IPv6 per a un servidor DNS secundari que el servidor

d'impressió utilitzarà.

Especifiqueu el servidor proxy que faran servir les

aplicacions incrustades al producte. Els clients de la

xarxa acostumen a utilitzar un servidor proxy per tenir

accés a Internet. Emmagatzema en memòria cau

pàgines web i dóna un grau de seguretat d'Internet per

als clients.

Per especificar un servidor proxy, introduïu l'adreça

IPv4 o el nom del domini totalment qualificat. El nom

pot arribar fins a 355 octets.

En algunes xarxes haureu de posar-vos en contacte

amb el proveïdor de serveis d'Internet (ISP) per obtenir

l'adreça de servidor proxy.

Teclegeu el número de port que utilitza el servidor

proxy per a l'assistència al client. El número de port

identifica el port reservat per a l'activitat de proxy de la

xarxa. El valor pot ser de 0 a 65536.

IDLE TIMEOUT (Temps d'espera per a inactiu): El

període de temps, en segons, després del qual una

connexió de dades d'impressió TCP inactiva es tanca

(per defecte el període és de 270 segons, 0 deshabilita

el temps d'espera).

IPX/SPX ENABLE (Habilita) OFF (Inactiu): Inhabilita el protocol IPX/SPX.

FRAME TYPE (Tipus de

dest.)

ON (Actiu)*: Habilita el protocol IPX/SPX.

Seleccioneu el paràmetre de tipus de marc per a la

vostra xarxa.

AUTO (Automàtic): Configura i limita automàticament

el tipus de marc al primer que detecta.

EN_8023, EN_II, EN_8022 i EN_SNAP: Seleccions de

tipus de marc per a xarxes Ethernet

APPLETALK ENABLE (Habilita) OFF (Inactiu): Inhabilita el protocol AppleTalk

ON (Actiu)*: Habilita el protocol AppleTalk.

DLC//LLC ENABLE (Habilita) OFF (Inactiu): Inhabilita el protocol DLC/LLC.

ON (Actiu)*: Habilita el protocol DLC/LLC.

32 Capítol 2 Tauler de control CAWW


Taula 2-1 Embedded Jetdirect (Jetdirect incrustat) i EIO Menús del Jetdirect (continuació)

Element del menú Element del menú

subordinat

SECURITY (Seguretat) PRINT SEC PAGE

(Imprimeix la pàgina

seg.)

DIAGNOSTICS

(Diagnòstic)

SECURE WEB (Web

segura)

Element del menú

subordinat

Valors i descripció

YES (Sí): Imprimeix una pàgina que conté els

paràmetres de seguretat actuals al servidor

d'impressió Jetdirect d'HP .

NO*: No s'ha imprès una pàgina de paràmetres de

seguretat.

Per a la gestió de la configuració, especifiqueu si el

servidor web incrustat acceptarà comunicacions

només amb HTTPS (HTTP segura) o amb HTTP i

HTTPS.

HTTPS obligatori: Per a comunicacions segures,

codificades, només s'accepta l'accés HTTPS. El

servidor d'impressió apareixerà com a un lloc segur.

HTTP/HTTPS opcional: S'admet l'accés amb HTTP o

HTTPS.

IPSEC Especifiqueu l'estat de l'IPsec o del tallafocs al servidor

d'impressió.

RESET SECURITY

(Restableix la seguretat)

EMBEDDED TESTS

(Proves incrustades)

LAN HW TEST (Prova de

maquinari de la LAN)

KEEP (Mantingues): L'estat de l'IPsec o del tallafocs

és el mateix que el que hi ha configurat actualment.

DISABLE (Inhabilita): S'ha deshabilitat l'utilització de

l'IPsec o del tallafocs al servidor d'impressió.

Especifiqueu si es desaran els paràmetres de

seguretat actuals del servidor d'impressió o es

restabliran els paràmetres per defecte de fàbrica.

NO*: Es mantenen els paràmetres de seguretat

actuals.

YES (Sí): Els paràmetres de seguretat es restabliran

als paràmetres de fàbrica.

Aquest menú inclou proves que ajuden a diagnosticar

els problemes de connexió de la xarxa TCP/IP o del

maquinari de la xarxa.

Les proves incrustades ajuden a identificar si l'error de

la xarxa és intern o extern al producte. Utilitzeu una

prova incrustada per comprovar el maquinari i els

camins de comunicació al servidor de la impressora.

Després de seleccionar, activar una prova i configurar

el temps d'execució, heu de seleccionar EXECUTE

(Executa) per iniciar la prova.

Segons el temps d'execució, la prova seleccionada

funciona contínuament fins que s'apaga el producte o

apareix un error i s'imprimeix una pàgina de diagnòstic.

ATENCIÓ: Si executeu aquesta prova incrustada

s'esborrarà la configuració TCP/IP.

Fa una prova de bucle intern. Una prova de bucle intern

enviarà i rebrà paquets només al maquinari de la xarxa

interna. No hi ha transmissions externes a la xarxa.

Seleccioneu YES (Sí) per escollir aquesta prova o

NO per no escollir-la.

CAWW Menú de configuració del dispositiu 33


Taula 2-1 Embedded Jetdirect (Jetdirect incrustat) i EIO Menús del Jetdirect (continuació)

Element del menú Element del menú

subordinat

PING TEST (Prova de

Ping)

Element del menú

subordinat

HTTP TEST (Prova

d'HTTP)

SNMP TEST (Prova

d'SNMP)

DATA PATH TEST

(Prova del camí de

dades)

SELECT ALL TESTS

(Seleccioneu totes les

proves)

EXECUTION TIME [H]

(Temps d'execució [H])

Valors i descripció

Aquesta prova comprova l'operació d'HTTP

recuperant les pàgines predefinides del producte i

prova el servidor de web incrustat.

Seleccioneu YES (Sí) per escollir aquesta prova o

NO per no escollir-la.

Aquesta prova comprova el funcionament de les

comunicacions d'SNMP accedint a objectes SNMP

predefinits al producte.

Seleccioneu YES (Sí) per escollir aquesta prova o

NO per no escollir-la.

Aquesta prova ajuda a identificar problemes del camí

de dades i de corrupció en un producte d'emulació de

nivell 3 de postscript d'HP. Envia un fitxer PS predefinit

al producte, malgrat tot, la prova no té paper i el fitxer

no s'imprimirà.

Seleccioneu YES (Sí) per escollir aquesta prova o

NO per no escollir-la.

Seleccioneu aquest element per executar totes les

proves incrustades. Seleccioneu YES (Sí) per

executar totes les proves o seleccioneu NO per no

executar totes les proves.

Feu servir aquest element per especificar la durada de

temps (en hores) per a l'execució d'una prova

incrustada. Podeu seleccionar un valor d'1 a 60 hores.

Si seleccioneu zero (0), la prova funciona

indefinidament fins que apareix un error o fins que

s'apaga el producte.

Les dades recollides de les proves de l'HTTP, l'SNMP

i el camí de dades s'imprimeixen una vegada

completades les proves.

EXECUTE (Executa) NO*: No s'inicien les proves seleccionades.

DEST TYPE (Tipus de

dest.)

YES (Sí): S'inicien les proves seleccionades.

DEST IPV4 Teclegeu l'adreça IPv4.

DEST IPV6 Teclegeu l'adreça IPv6.

PACKET SIZE (Mida del

paquet)

TIMEOUT (Temps

d'espera)

Aquesta prova s'utilitza per comprovar les

comunicacions de la xarxa. Aquesta prova envia

paquets de nivell d'enllaç a un amfitrió de la xarxa

remot i espera una resposta apropiada.

Especifiqueu si el dispositiu que heu triat és un node

IPv4 o IPv6.

Especifiqueu la mida de cada paquet, en bytes, per

enviar a l'amfitrió remot. El mínim és 64 (per defecte) i

el màxim és 2048.

Especifiqueu la duració de temps, en segons, per

esperar una resposta de l'amfitrió remot. El valor per

defecte és 1 i el màxim és 100.

34 Capítol 2 Tauler de control CAWW


Taula 2-1 Embedded Jetdirect (Jetdirect incrustat) i EIO Menús del Jetdirect (continuació)

Element del menú Element del menú

subordinat

LINK SPEED (Velocitat

d'enllaç)

PING RESULTS

(Resultats de Ping)

Element del menú

subordinat

Valors i descripció

COUNT (Comptador) Especifiqueu el nombre de paquets de prova de ping

per enviar d'aquesta prova. Seleccioneu un valor d'1 a

100. Per configurar la prova perquè funcioni

contínuament, seleccioneu 0.

PRINT RESULTS

(Resultats d'impressió)

Si la prova de ping no s'ha configurat per a un

funcionament continu, podeu seleccionar imprimir els

resultats de la prova. Seleccioneu YES (Sí) per

imprimir els resultats. Si seleccioneu NO (per defecte),

els resultats no s'imprimeixen.

EXECUTE (Executa) Especifiqueu si voleu iniciar la prova de ping.

Seleccioneu YES (Sí) per iniciar la prova o NO per no

executar-la.

PACKETS SENT

(Paquets enviats)

PACKETS RECEIVED

(Paquets rebuts)

PERCENT LOST (%

pèrdua)

Utilitzeu aquest element per visualitzar l'estat de la

prova de ping i els resultats amb el tauler de control.

Mostra el nombre de paquets (0 - 65535) enviats a

l'amfitrió remot des que s'ha iniciat o completat la prova

més recent.

Mostra el nombre de paquets (0 - 65535) rebuts de

l'amfitrió remot des que s'ha iniciat o completat la prova

més recent.

Mostra el nombre de paquets de prova de ping que es

van enviar sense resposta des de l'amfitrió remot des

que s'ha iniciat o completat la prova més recent.

RTT MIN (Mínima d'RTT) Mostra l'RTT (Roundtrip Time) mínim detectat, des de

0 fins a 4.096 mil·lèsimes de segon, per a la

transmissió de paquet i resposta.

RTT MAX (Màxima

d'RTT)

RTT AVERAGE (Mitjana

d'RTT)

PING IN PROGRESS

(Ping en curs)

Mostra l'RTT (Roundtrip Time) màxim detectat, des de

0 fins a 4.096 mil·lèsimes de segon, per a la

transmissió de paquet i resposta.

Mostra la mitjana d'RTT (Roundtrip Time), des de 0 fins

a 4.096 mil·lèsimes de segon, per a la transmissió de

paquet i resposta.

Mostra si la prova de ping s'està executant. YES (Sí)

indica si hi ha una prova en execució i NO si s'ha

completat o no s'ha executat.

REFRESH (Actualitza) Quan es mostren els resultats de la prova de ping,

aquest element actualitza la informació de la prova de

ping amb els resultats actuals. Seleccioneu YES (Sí)

per actualitzar la informació o NO per mantenir la

informació existent. Malgrat tot, hi ha una actualització

automàtica quan el menú supera el temps d'espera o

quan es torna al menú principal manualment.

La velocitat d'enllaç i el mode de comunicació del

servidor d'impressió han de coincidir amb la xarxa. Els

paràmetres disponibles depenen del producte i del

servidor d'impressió instal·lat. Seleccioneu un dels

paràmetres següents de configuració d'enllaç:

ATENCIÓ: Si canvieu el paràmetre d'enllaç, es

perdran les comunicacions de la xarxa amb el servidor

d'impressió i el dispositiu de la xarxa.

CAWW Menú de configuració del dispositiu 35


Taula 2-1 Embedded Jetdirect (Jetdirect incrustat) i EIO Menús del Jetdirect (continuació)

Element del menú Element del menú

subordinat

PRINT PROTOCOLS

(Imprimeix protocols)

Submenú Resets (Valors inicials)

Element del menú

subordinat

Valors i descripció

AUTO (Automàtic)*: El servidor d'impressió utilitza

l'autonegociació per configurar-se amb el mode de

comunicació i la velocitat d'enllaç més alta permesos.

Si no funciona l'autonegociació, s'estableix 100TX

HALF (No simultani) o 10TX HALF (No simultani)

depenent de la velocitat d'enllaç detectada del port de

commutació/concentrador. (No s'admet la selecció

1000T Bidireccional no simultani.)

10T HALF (10T No simultani): 10 Mbps,

funcionament bidireccional no simultani.

10T FULL (10T Simultani): 10 Mbps, funcionament

bidireccional simultani.

100TX HALF (100TX No simultani): 100 Mbps,

funcionament bidireccional no simultani.

100TX FULL (100TX Simultani): 100 Mbps,

funcionament bidireccional simultani.

100TX AUTO (100TX Automàtic): Limita

l'autonegociació a una velocitat d'enllaç màxima de

100 Mbp.

1000TX FULL (1000TX Simultani): 1000 Mbps,

funcionament bidireccional simultani.

Utilitzeu aquest element per imprimir una pàgina que

indica la configuració dels protocols següents: IPX/

SPX, Novell NetWare, AppleTalk, DLC/LLC.

Feu servir aquest submenú per restablir els paràmetres a la configuració predeterminada i canviar els

paràmetres, com a del mode de Repòs.

Element Valors Explicació

RESTORE FACTORY

SETTINGS (Restableix els

paràmetres de fàbrica)

SLEEP MODE (Mode de

repòs)

No hi ha valors per

seleccionar.

ON (Actiu)

OFF (Inactiu)

Executa un restabliment senzill i restableix la majoria dels

paràmetres de fàbrica (predeterminats) i de xarxa. Aquest

element també esborra la memòria intermèdia d'entrada el

port d' E/S actiu.

ATENCIÓ: La restauració dels paràmetres de fàbrica durant

una tasca d'impressió la cancel·larà.

Activa o desactiva el mode de Repòs. L'ús del mode de Repòs

ofereix les següents avantatges:

● Minimitzar la quantitat d'energia consumida pel producte

quan està en espera.

● Redueix el desgast dels components electrònics del

producte (apaga la retroil·luminació de la pantalla, però

encara es veu la pantalla).

El producte surt automàticament del mode Repòs quan s'envia

una tasca d'impressió, es prem un botó del tauler de control,

s'obre una safata o la coberta superior.

36 Capítol 2 Tauler de control CAWW


Element Valors Explicació

Configura el temps que el producte estarà inactiu abans de

passar al mode Repòs.

La configuració predeterminada és ON (Actiu).

CAWW Menú de configuració del dispositiu 37


Menú Diagnòstics

Els administradors poden utilitzar aquest submenú per aïllar peces i resoldre problemes d'embussos i

de qualitat d'impressió.

Element Valors Explicació

PRINT EVENT LOG

(Imprimeix el registre

d'incidències)

SHOW EVENT LOG (Mostra

el registre d'incidències)

PAPER PATH SENSORS

(Sensors del camí del

paper)

PAPER PATH TEST (Prova

del camí del paper)

MANUAL SENSOR TEST 1

(Prova 1 del sensor manual)

MANUAL SENSOR TEST 2

(Prova 2 del sensor manual)

COMPONENT TEST (Prova

del component)

No hi ha valors per

seleccionar.

No hi ha valors per

seleccionar.

No hi ha valors per

seleccionar.

PRINT TEST PAGE

(Imprimeix la pàgina de

prova)

Premeu OK per generar una llista de les 50 entrades més

recents del registre d'incidències. El registre d'incidències

imprès mostra el número d'error, el recompte de pàgines, el

codi d'error i la descripció o idioma.

Premeu OK per desplaçar-vos pel contingut del registre

d'incidències al tauler de control i mostrar les 50 entrades més

recents. Premeu la fletxa amunt o la fletxa avall per

desplaçar-vos pel contingut del registre d'incidències.

Feu servir aquest element per provar cadascun dels sensors

del camí del paper. Premeu OK per iniciar la prova i, a

continuació, feu servir els menús per imprimir una pàgina

interna, com ara una pàgina de configuració.

Genera una pàgina de prova que resulta útil per provar les

funcions de manipulació del paper del producte.

NOTA: Establiu els altres elements abans de seleccionar

PRINT TEST PAGE (Imprimeix la pàgina de prova).

Premeu OK per iniciar la prova del camí del paper utilitzant la

configuració de l'origen (safata), destinació (safata de sortida),

impressió dúplex i el nombre de còpies establerta en altres

elements del menú de prova del camí del paper.

SOURCE (Origen) Seleccioneu la safata que utilitza el camí del paper que voleu

comprovar. Podeu seleccionar qualsevulla safata instal·lada.

Seleccioneu ALL TRAYS (Totes les safates) per realitzar la

prova a tots els camins del paper. (Heu de carregar paper a

les safates seleccionades.)

DESTINATION (Destinació) Seleccioneu les safates de sortida que voleu incloure a la

prova. Podeu seleccionar totes les safates.

DUPLEX (Dúplex) Determina si el paper va a través del comunicador dúplex

durant la prova del camí del paper. Aquest element del menú

apareix només si el dispositiu inclou un comunicador dúplex

integrat.

COPIES (Còpies) Establiu la quantitat de fulls de paper que s'utilitzaran a cada

safata durant la prova del camí de paper.

No hi ha valors per

seleccionar.

No hi ha valors per

seleccionar.

Apareix una llista dels

components disponibles.

El personal de servei d'HP pot utilitzar aquest element per

realitzar una prova manual d'un sensor. Localitzeu el sensor

dintre del producte i activeu-lo manualment. Si el valor canvia

de 0 a un altre número, significa que el sensor funciona.

Aquest element llista d'altres sensors per realitzar la prova.

El personal de servei d'HP pot utilitzar aquest element per

realitzar una prova dels diversos components interns per aïllar

l'origen del problema, com ara el soroll.

Abans de començar una prova, establiu el valor de la

freqüència REPEAT (Repetició): ONCE (Un sol cop) o

38 Capítol 2 Tauler de control CAWW


Element Valors Explicació

PRINT/STOP TEST (Prova

d'impressió i aturada)

CONTINUOUS (Contínua). A continuació, seleccioneu el

component que voleu comprovar.

Per identificar els problemes de soroll, escolteu amb cura quan

realitzeu cada prova.

STOP TIME (Hora d'aturada) Especifiqueu una durada de temps, en mil·lisegons, en la qual

el producte haurà d'aturar-se mentre s'està realitzant una

prova.

CAWW Menú Diagnòstics 39


Menú de servei

El menú SERVICE (Servei) està bloquejat i és necessari un PIN per accedir-hi. Aquest menú està

destinat al personal de servei autoritzat.

40 Capítol 2 Tauler de control CAWW


3 Programari per a Windows

● Sistemes operatius compatibles amb el Windows

● Controladors de la impressora compatibles per al Windows

● Controlador d'impressió universal (UPD) d'HP

● Selecció del controlador de la impressora correcte per al Windows

● Prioritat dels paràmetres d'impressió

● Canvi dels paràmetres del controlador de la impressora per al Windows

● Tipus d'instal·lació del programari per al Windows

● Eliminació del software al Windows

● Utilitats compatibles amb el Windows

● Programari per a altres sistemes operatius

CAWW 41


Sistemes operatius compatibles amb el Windows

El producte és compatible amb els sistemes operatius de Windows següents:

● Windows XP (32 bits i 64 bits)

● Windows Server 2003 (32 bits i 64 bits)

● Windows 2000

● Windows Vista (32 bits i 64 bits)

42 Capítol 3 Programari per a Windows CAWW


Controladors de la impressora compatibles per al

Windows

HP PCL 5 Universal Print Driver (Controlador d'impressora universal HP PCL 5) (HP UPD PCL 5)

HP PCL 6

HP postscript emulation Universal Print Driver (Controlador d'impressora universal d'emulació de

postscript d'HP) (HP UPD PS)

Els controladors de la impressora inclouen una eina d'ajuda en línia que ofereix instruccions per a les

tasques habituals d'impressió i descriu els botons, quadres de verificació i llistes desplegables del

controlador de la impressora.

NOTA: Per obtenir més informació sobre la UPD, consulteu la pàgina www.hp.com/go/upd.

CAWW Controladors de la impressora compatibles per al Windows 43


Controlador d'impressió universal (UPD) d'HP

El controlador d'impressió universal (UPD) d'HP per al Windows és un sol controlador que proporciona

accés immediat a gairebé qualsevol producte HP LaserJet, des de qualsevol lloc, sense que calgui

descarregar controladors a part. S'ha desenvolupat amb l'acreditada tecnologia de controladors

d'impressió d'HP, s'ha posat a prova a fons i s'ha fet servir amb molts programaris. És una solució potent

que ofereix un rendiment constant al llarg del temps.

L'UPD d'HP es comunica directament amb cada producte HP, aplega informació de configuració i

després personalitza la interfície d'usuari per mostrar les funcions disponibles i pròpies de cada

producte. També activa automàticament les funcions que el producte té disponibles, com la impressió

a dues cares o el grapat, perquè l'usuari no ho hagi de fer manualment.

Trobareu més informació a www.hp.com/go/upd.

Modes d'instal·lació de l'UPD

Mode tradicional ● Feu servir aquest mode si instal·leu el controlador des d'un CD per a un sol

ordinador.

● Quan s'instal·la amb aquest mode, l'UPD funciona com els controladors

d'impressió tradicionals.

● Si feu servir aquest mode, heu d'instal·lar l'UPD per a cada ordinador.

Mode dinàmic ● Feu servir aquest mode si instal·leu el controlador des d'un ordinador portàtil,

de manera que pugueu detectar i imprimir en productes HP des de qualsevol

lloc.

● Feu servir aquest mode si instal·leu l'UPD per a un grup de treball.

● Per fer servir aquest mode, descarregueu l'UPD d'Internet. Consulteu

www.hp.com/go/upd.

44 Capítol 3 Programari per a Windows CAWW


Selecció del controlador de la impressora correcte per al

Windows

Els controladors d'impressora permeten accedir a les funcions del producte i permeten a l'ordinador

comunicar-se amb el producte (mitjançant un llenguatge d'impressora). Consulteu les notes

d'instal·lació i els fitxers llegiu-me del CD del producte per obtenir programari i llenguatges addicionals.

Descripció del controlador HP PCL 6

● Recomanat per a la impressió a tots els entorns de Windows

● Proporciona la millor velocitat general, qualitat d'impressió i compatibilitat amb funcions del

producte per a la majoria d'usuaris

● Desenvolupat especialment per a Windows Graphic Device Interface (GDI) per tal de proporcionar

una excel·lent velocitat en entorns Windows

● Potser no és totalment compatible amb solucions personalitzades o d'altres fabricants basades en

PC L 5

Descripció del controlador HP UPD PS

● Recomanat per a la impressió amb programes de software Adobe ® o altres programes de software

que contenen molts gràfics

● Proporciona assistència per a la impressió de les necessitats d'emulació postscript o suport de

fonts postscript en format Flaix.

Descripció del controlador HP UPD PCL 5

● Recomanat per a la impressió general d'oficina en entorns de Windows

● Compatibles amb anteriors versions de PCL i antics productes HP LaserJet

● La millor opció per a la impressió des de programes de software personalitzats o d'altres fabricants

● La millor opció quan s'utilitzen entorns mixtos, que necessiten que el producte s'estableixi per

PCL5 (UNIX, Linux, grans sistemes)

● Dissenyat per l'ús en entorns empresarials de Windows per proporcionar un sol controlador d'ús

en diversos models d'impressores

● Preferent quan s'imprimeix a diversos models d'impressora des d'un ordinador de Windows mòbil

CAWW Selecció del controlador de la impressora correcte per al Windows 45


Prioritat dels paràmetres d'impressió

Les prioritats dels paràmetres d'impressió s'estableixen segons on es facin els canvis:

NOTA: Els noms dels comandaments i els quadres de diàleg varien segons el programari utilitzat.

● Quadre de diàleg Format de pàgina: Per obrir aquest quadre de diàleg, feu clic a Format de

pàgina o similar al menú Fitxer del programa. Els paràmetres que canvieu aquí anul·len els

paràmetres d'altres llocs.

● Quadre de diàleg Imprimeix: Per obrir aquest quadre de diàleg, feu clic a Imprimeix,

Configuració d'impressió o similar al menú Fitxer del programa que utilitzeu. Els paràmetres

que canvieu en el quadre de diàleg Imprimeix tenen una prioritat més baixa i no anul·len ens

canvis realitzats al quadre de diàleg Format de pàgina.

● Quadre de diàleg Propietats de la impressora (controlador de la impressora): Feu clic a

Propietats al quadre de diàleg Imprimeix per obrir el controlador de la impressora. Els paràmetres

que canvieu al quadre de diàleg Propietats de la impressora no anul·len els paràmetres d'altres

llocs del programari d'impressió.

● Paràmetres del controlador de la impressora per defecte: Els paràmetres del controlador de

la impressora per defecte determinen els paràmetres que s'utilitzaran per a totes les tasques

d'impressió, a no ser que es canviïn als quadres de diàleg Format de pàgina, Imprimeix o

Propietats de la impressora.

● Paràmetres del quadre de control de la impressora: Els paràmetres que es canvien al tauler

de control de la impressora tenen una prioritat més baixa que els canvis que es fan en altres llocs.

46 Capítol 3 Programari per a Windows CAWW


Canvi dels paràmetres del controlador de la impressora per

al Windows

Canvi dels paràmetres de totes les

tasques d'impressió fins que es

tanqui el programa

1. Al menú Fitxer del programa, feu

clic a Imprimeix.

2. Seleccioneu el controlador i feu clic

a Propietats o Preferències.

Els passos poden variar, però aquest és

el procediment més habitual.

Canvi dels paràmetres

predeterminats de totes les tasques

d'impressió

1. Windows XP i Windows Server

2003 (utilitzant la vista del menú

Inicia predeterminada): Feu clic a

Inicia i, a continuació, a

Impressores i faxos.

o

Windows 2000, Windows XP i

Windows Server 2003 (utilitzant

la vista clàssica del menú

Inicia): Feu clic a Inicia,

Paràmetres i Impressores.

o

Windows Vista: Feu clic a Inicia,

Tauler de control i després, a la

categoria de Maquinari i so, feu

clic a Impressora.

2. Feu clic amb el botó dret a la icona

del controlador i seleccioneu

Preferències d'impressió.

Canvi dels paràmetres de

configuració del producte

1. Windows XP i Windows Server

2003 (utilitzant la vista del menú

Inicia predeterminada): Feu clic a

Inicia i, a continuació, a

Impressores i faxos.

o

Windows 2000, Windows XP i

Windows Server 2003 (utilitzant

la vista clàssica del menú

Inicia): Feu clic a Inicia,

Paràmetres i Impressores.

o

Windows Vista: Feu clic a Inicia,

Tauler de control i després, a la

categoria de Maquinari i so, feu

clic a Impressora.

2. Feu clic amb el botó dret a la icona

del controlador i seleccioneu

Propietats.

3. Feu clic a la pestanya

Configuració del dispositiu.

CAWW Canvi dels paràmetres del controlador de la impressora per al Windows 47


Tipus d'instal·lació del programari per al Windows

Podeu escollir entre els següents tipus d'instal·lació del programari.

● Instal·lació bàsica (Recomanada). Instal·la el conjunt mínim de controladors i programari. Es

recomana aquest tipus d'instal·lació per a instal·lacions de xarxa.

● Instal·lació completa. Instal·la el conjunt complet de controladors i programari, incloses les eines

de resolució de problemes, alertes i estat. Es recomana aquest tipus d'instal·lació per a les

instal·lacions de connexió directa.

● Instal·lació personalitzada. Feu servir aquesta opció per seleccionar els controladors que voleu

instal·lar i determinar si voleu instal·lar les fonts internes. Es recomana aquest tipus d'instal·lació

per als usuaris avançats i administradors de sistema.

48 Capítol 3 Programari per a Windows CAWW


Eliminació del software al Windows

1. Feu clic a Inicia i a Tots els programes.

2. Feu clic a HP i, a continuació, al nom del producte.

3. Feu clic a l'opció per desinstal·lar el producte i, a continuació, seguiu les instruccions de la pantalla

per eliminar el programari.

CAWW Eliminació del software al Windows 49


Utilitats compatibles amb el Windows

HP Web Jetadmin

L'HP Web Jetadmin és una eina de gestió basada en el navegador per a les impressores connectades

a l'HP Jetdirect de la intranet i només s'ha d'instal·lar a l'ordinador de l'administrador.

Per descarregar la versió actual de l'HP Web Jetadmin i consultar la llista més recent dels sistemes

amfitrions admesos, visiteu www.hp.com/go/webjetadmin.

Si l'instal·leu a un servidor amfitrió, qualsevol client del Windows podrà accedir a l'HP Web Jetadmin

mitjançant un dels navegadors de web admesos (com el Microsoft® Internet Explorer 4.x o el

Netscape Navigator 4.x o versions posteriors) navegant a l'amfitrió de l'HP Web Jetadmin.

Servidor web incrustat

El dispositiu inclou un servidor web incrustat que permet accedir a la informació del dispositiu i de les

activitats de la xarxa. Aquesta informació apareix en un navegador de web, com el

Microsoft Internet Explorer, el Netscape Navigator, el Apple Safari o el Firefox.

El servidor web incrustat resideix al dispositiu. No està carregat en un servidor de xarxa.

El servidor web incrustat ofereix una interfície per accedir al dispositiu a tots els usuaris amb un

ordinador connectat a la xarxa i un Navegador de Web estàndard. No cal instal·lar ni configurar cap

programari especial, però l'ordinador ha de tenir un dels Navegadors de Web admesos. Per accedir al

servidor web incrustat, escriviu l'adreça IP del dispositiu a la línia d'adreça del navegador. (Per trobar

l'adreça IP, podeu imprimir una pàgina de configuració. Si voleu saber com imprimir una pàgina de

configuració, vegeu Impressió de les pàgines d'informació i de Digue'm com a la pàgina 108.)

Si us cal una explicació completa de les funcions i la funcionalitat del servidor web incrustat, consulteu

Ús del servidor web incrustat a la pàgina 113.

HP Easy Printer Care

El programari HP Easy Printer Care és una solució que podeu fer servir per a les tasques següents:

● Comprovar l'estat del producte.

● Comprovar l'estat dels subministraments i utilitzar HP SureSupply per comprar subministraments

en línia.

● Configurar avisos.

● Veure informes d'ús del producte.

● Veure informació sobre el producte.

● Accedir a les eines de manteniment i resolució de problemes.

● Fer servir l'HP Proactive Support per analitzar regularment el vostre sistema d'impressió i evitar

possibles problemes. L'HP Proactive Suport pot actualitzar el programari, el firmware i els

controladors d'impressora HP.

Podeu veure el programari HP Easy Printer Care si el producte està connectat directament al vostre

ordinador o a una xarxa.

50 Capítol 3 Programari per a Windows CAWW


Sistemes operatius compatibles ● Microsoft ® Windows 2000

● Microsoft Windows XP, Service Pack 2 (edicions Home i

Professional)

● Microsoft Windows Server 2003

● Microsoft Windows Vista

Navegadors compatibles ● Microsoft Internet Explorer 6.0 o 7.0

Per descarregar el programari HP Easy Printer Care, aneu a www.hp.com/go/easyprintercare. Aquest

lloc web també té informació actualitzada sobre els navegadors compatibles i una llista de productes HP

que admeten el programari HP Easy Printer Care.

Trobareu més informació sobre l'ús del programari HP Easy Printer Care a Obriu el programari HP Easy

Printer Care a la pàgina 110.

CAWW Utilitats compatibles amb el Windows 51


Programari per a altres sistemes operatius

SO Programari

UNIX Per a les xarxes HP-UX i Solaris, aneu a www.hp.com/support/net_printing per

descarregar l'instal·lador d'impressora HP Jetdirect per a UNIX.

Linux Per obtenir més informació, aneu a www.hp.com/go/linuxprinting.

52 Capítol 3 Programari per a Windows CAWW


4 Ús del producte amb el Macintosh

● Programari per al Macintosh

● Ús de les funcions del controlador de la impressora del Macintosh

CAWW 53


Programari per al Macintosh

Sistemes operatius compatibles per al Macintosh

El producte és compatible amb els següents sistemes operatius del Macintosh:

● Mac OS X V10.2.8, V10.3, V10.4, V10.5 i posteriors

NOTA: Mac OS X V10.4 i posteriors són compatibles amb els processadors PPC i Intel Core.

Controladors de la impressora compatibles per al Macintosh

L'instal·lador d'HP proporciona arxius PPD (descripció d'impressora PostScript ® ), PDE (extensions de

diàleg de la impressora) i l'HP Printer Utility (Utilitat de la impressora HP) per utilitzar amb els ordinadors

Macintosh.

Els PPD i els controladors de la impressora Apple PostScript permeten accedir a les funcions del

dispositiu. Utilitzeu el controlador de la impressora Apple PostScript de l'ordinador.

Elimineu programari dels sistemes operatius Macintosh

Per eliminar el programari d'un ordinador Macintosh, arrossegueu els fitxers PPD a la paperera de

reciclatge.

Prioritat per als paràmetres d'impressió per al Macintosh

Les prioritats dels paràmetres d'impressió s'estableixen segons on es facin els canvis:

NOTA: Els noms dels comandaments i els quadres de diàleg varien segons el programari utilitzat.

● Quadre de diàleg Page Setup (Configuració de la pàgina): Feu clic a Page Setup (Configuració

de la pàgina) o a una ordre semblant del menú File (Fitxer) del programa on estigueu treballant

per obrir aquest quadre de diàleg. Els paràmetres que es canviïn aquí poden anul·lar els que

s'hagin canviat a qualsevol altre lloc.

● Quadre de diàleg Imprimeix: Per obrir aquest quadre de diàleg, feu clic a Imprimeix,

Configuració d'impressió o similar al menú Fitxer del programa que utilitzeu. Els paràmetres

que canvieu en el quadre de diàleg Imprimeix tenen una prioritat més baixa i no anul·len ens

canvis realitzats al quadre de diàleg Format de pàgina.

● Paràmetres del controlador de la impressora per defecte: Els paràmetres del controlador de

la impressora per defecte determinen els paràmetres que s'utilitzaran per a totes les tasques

d'impressió, a no ser que es canviïn als quadres de diàleg Format de pàgina, Imprimeix o

Propietats de la impressora.

● Paràmetres del quadre de control de la impressora: Els paràmetres que es canvien al tauler

de control de la impressora tenen una prioritat més baixa que els canvis que es fan en altres llocs.

54 Capítol 4 Ús del producte amb el Macintosh CAWW


Canvi dels paràmetres del controlador de la impressora per al Macintosh

Canvi dels paràmetres de totes les

tasques d'impressió fins que es

tanqui el programari

1. Al menú File (Arxiu), feu clic a

Print (Imprimeix).

2. Canvieu els paràmetres que

vulgueu dels diferents menús.

Canvi dels paràmetres

predeterminats de totes les tasques

d'impressió

1. Al menú File (Arxiu), feu clic a

Print (Imprimeix).

2. Canvieu els paràmetres que

vulgueu dels diferents menús.

3. Al menú Presets (Valors

predefinits), feu clic a Save as

(Anomena i desa) i escriviu el nom

de la configuració predefinida.

Aquests paràmetres s'arxiven al menú

Presets (Valors predefinits). Per utilitzar

els paràmetres nous, heu de seleccionar

la configuració predefinida que heu

arxivat cada cop que obriu un programa

i imprimiu.

Canvi dels paràmetres de

configuració del producte

Mac OS X V10.2,8

1. Al Finder, aneu al menú Go (Vés a)

i feu clic a Applications

(Aplicacions).

2. Obriu Utilities (Utilitats) i Print

Center (Centre d'impressió).

3. Feu clic a una cua d'impressió.

4. Al menú Printers (Impressores),

feu clic a Configure (Configura).

5. Feu clic al menú Installable

Options (Opcions instal·lables).

NOTA: Els paràmetres de configuració

potser no són disponibles al mode

Classic.

Mac OS X V10.3 o Mac OS X V10.4

1. Des del menú d'Apple, feu clic a

System Preferences

(Preferències del sistema) i

després a Print & Fax (Impressió i

fax).

2. Feu clic a Printer Setup

(Configuració de la impressora).

3. Feu clic al menú Installable

Options (Opcions instal·lables).

Mac OS X V10.5

1. Des del menú d'Apple, feu clic a

System Preferences

(Preferències del sistema) i

després a Print & Fax (Impressió i

fax).

2. Feu clic a Options & Supplies

(Opcions i subministraments).

3. Feu clic al menú Driver

(Controlador).

4. Seleccioneu el controlador de la

llista i configureu les opcions

instal·lades.

CAWW Programari per al Macintosh 55


Programari per a ordinadors Macintosh

Utilitat de la impressora HP

Feu servir l'HP Printer Utility (Utilitat de la impressora HP) per configurar funcions del producte que no

estan disponibles al controlador de la impressora.

Podeu fer servir l'HP Printer Utility (Utilitat de la impressora HP) si el producte utilitza un cable USB

(bus sèrie universal) o està connectat a una xarxa basada en TCP/IP.

Obriu la utilitat de la impressora HP

Obriu la utilitat de la impressora HP amb el Mac OS X V10.2.8

1. Obriu el Finder (Localitzador) i feu clic a Applications (Aplicacions).

2. Feu clic a Library (Biblioteca) i a Printers (Impressores).

3. Feu clic a HP i a Utilities (Utilitats).

4. Feu doble clic a HP Printer Selector (Selector de la impressora d'HP) per obrir el HP Printer

Selector (Selector de la impressora HP).

5. Seleccioneu el producte que voleu configurar i, a continuació, feu clic a Utility (Utilitat).

Obriu l'HP Printer Utility (Utilitat de la impressora HP) al Mac OS X V10.3 i V10.4

1. Obriu el Finder, feu clic a Applications (Aplicacions), Utilities (Utilitats) i després feu doble clic a

Printer Setup Utility (Utilitat de configuració de la impressora).

2. Seleccioneu el producte que voleu configurar i, a continuació, feu clic a Utility (Utilitat).

Obriu l'HP Printer Utility (Utilitat de la impressora HP) al Mac OS X V10.5

▲ Al menú Printer (Impressora), feu clic a Printer Utility (Utilitat de la impressora).

o

A la Print Queue (Cua d’impressió) feu clic a la icona Utility (Utilitat).

Paràmetres de la utilitat de la impressora HP

La utilitat de la impressora HP consta de pàgines que s'obren fent clic a la llista Configuration

Settings (Paràmetres de configuració). La taula següent descriu les tasques que podeu realitzar des

d'aquestes pàgines.

Element Descripció

Configuration Page (Pàgina de

configuració)

Supplies Status (Estat dels

subministraments)

Imprimeix una pàgina de configuració.

Mostra l'estat dels subministraments del dispositiu i inclou enllaços per encarregar

subministraments en línia.

HP Support (Assistència d'HP) Permet accedir a l'assistència tècnica, encarregar subministraments en línia, registrar-se

en línia i consultar la informació de reciclatge i devolució.

File Upload (Càrrega de fitxers) Transfereix els fitxers de l'ordinador al dispositiu.

Upload Fonts (Càrrega de fonts) Transfereix els fitxers de fonts de l'ordinador al dispositiu.

56 Capítol 4 Ús del producte amb el Macintosh CAWW


Element Descripció

Firmware Update (Actualització

del microprogramari)

Transfereix els fitxers de microprogramari actualitzats de l'ordinador al dispositiu.

Duplex Mode (Mode dúplex) Activa el mode d'impressió automàtica a dues cares.

Economode & Toner Density

(Mode econòmic i densitat del

tòner)

Activa el mode econòmic per estalviar tòner o ajusta la densitat del tòner.

Resolution (Resolució) Canvia els paràmetres de resolució, inclòs el paràmetre de REt.

Lock Resources (Bloqueja els

recursos)

Stored Jobs (Tasques

emmagatzemades)

Trays Configuration

(Configuració de les safates)

Bloqueja o desbloqueja els productes d'emmagatzematge, com el disc dur.

Gestiona les tasques d'impressió que s'emmagatzemen al disc dur del dispositiu.

Canvia els paràmetres per defecte de les safates.

IP Settings (Paràmetres IP) Canvia els paràmetres de xarxa del dispositiu i permet accedir al servidor web incrustat.

Bonjour Settings (Paràmetres

Bonjour)

Additional Settings (Paràmetres

addicionals)

E-mail Alerts (Alertes de correu

electrònic)

Permet activar o desactivar l'assistència Bonjour o canviar el nom de servei del dispositiu

que s'utilitza a la xarxa.

Permet accedir al servidor web incrustat.

Utilitats compatibles amb el Macintosh

Servidor web incrustat

Configura el dispositiu per enviar alertes de correu electrònic quan es produeixen

determinats esdeveniments.

El dispositiu inclou un servidor web incrustat que permet accedir a la informació del dispositiu i de les

activitats de la xarxa. Aquesta informació apareix en un navegador de web, com el

Microsoft Internet Explorer, el Netscape Navigator, el Apple Safari o el Firefox.

El servidor web incrustat resideix al dispositiu. No està carregat en un servidor de xarxa.

El servidor web incrustat ofereix una interfície per accedir al dispositiu a tots els usuaris amb un

ordinador connectat a la xarxa i un Navegador de Web estàndard. No cal instal·lar ni configurar cap

programari especial, però l'ordinador ha de tenir un dels Navegadors de Web admesos. Per accedir al

servidor web incrustat, escriviu l'adreça IP del dispositiu a la línia d'adreça del navegador. (Per trobar

l'adreça IP, podeu imprimir una pàgina de configuració. Si voleu saber com imprimir una pàgina de

configuració, vegeu Impressió de les pàgines d'informació i de Digue'm com a la pàgina 108.)

Si us cal una explicació completa de les funcions i la funcionalitat del servidor web incrustat, consulteu

Ús del servidor web incrustat a la pàgina 113.

CAWW Programari per al Macintosh 57


Ús de les funcions del controlador de la impressora del

Macintosh

Impressió

Creació i ús de valors predefinits d'impressió al Macintosh

Utilitzeu els valors predefinits d'impressió per arxivar els paràmetres actuals del controlador de la

impressora i poder tornar a utilitzar-los.

Creació d'un valor predefinit d'impressió

1. Al menú File (Arxiu), feu clic a Print (Imprimeix).

2. Seleccioneu el controlador.

3. Seleccioneu els paràmetres d'impressió.

4. Al quadre Presets (Valors predefinits), feu clic a Save as (Anomena i desa) i escriviu el nom de

la configuració predefinida.

5. Feu clic a OK (D'acord).

Ús de valors predefinits d'impressió

1. Al menú File (Arxiu), feu clic a Print (Imprimeix).

2. Seleccioneu el controlador.

3. Al quadre Presets (Valors predefinits), seleccioneu el valor predefinit d'impressió que voleu

utilitzar.

NOTA: Per fer servir els paràmetres predeterminats del controlador de la impressora, seleccioneu

Standard (Estàndard).

Canvi de la mida dels documents o impressió amb una mida de paper personalitzada

Podeu canviar la mida d'un document per a ajustar-lo a una mida de paper diferent.

1. Al menú File (Arxiu), feu clic a Print (Imprimeix).

2. Obriu el menú Paper Handling (Tractament del paper).

3. A l'àrea de Destination Paper Size (Mida del paper de destinació), seleccioneu Scale to fit paper

size (Ajustar a la mida de paper) i seleccioneu la mida de la llista desplegable.

4. Si voleu utilitzar únicament paper més petit que el document, seleccioneu Scale down only

(Només reduir).

Imprimir una portada

Podeu imprimir una portada separada per al document que inclogui un missatge (com "Confidencial").

1. Al menú File (Arxiu), feu clic a Print (Imprimeix).

2. Seleccioneu el controlador.

58 Capítol 4 Ús del producte amb el Macintosh CAWW


3. Obriu el menú Cover Page (Portada) i escolliu si voleu imprimir la portada Before Document

(Abans del document) o After Document (Després del document).

4. Al menú Cover Page Type (Tipus de portada), seleccioneu el missatge que voleu imprimir a la

portada.

Utilització de filigranes

NOTA: Per imprimir una portada en blanc, seleccioneu Standard (Estàndard) com Cover Page

Type (Tipus de portada).

Una filigrana és un avís, com "confidencial", que és imprès en segon pla a totes les pàgines d'un

document.

1. Al menú File (Arxiu), feu clic a Print (Imprimeix).

2. Obriu el menú Watermarks (Filigranes).

3. Desprès de Mode, seleccioneu el tipus de filigrana que voleu utilitzar. Seleccioneu Watermark

(Filigrana) per imprimir un missatge semitransparent. Seleccioneu Overlay (Plantilla) per imprimir

un missatge que no sigui transparent.

4. Desprès de Pages (Pàgines), seleccioneu si voleu imprimir la filigrana a totes les pàgines o només

a la primera.

5. Desprès de Text, seleccioneu un dels missatges estàndard o bé seleccioneu Custom

(Personalitzat) i escriviu un altre missatge al quadre.

6. Seleccioneu opcions per als paràmetres restants.

Impressió de diverses pàgines en un full de paper al Macintosh

Podeu imprimir més d'una pàgina en un sol full de paper. Aquesta funció és una manera econòmica

d'imprimir esborranys.

1. Al menú File (Arxiu), feu clic a Print (Imprimeix).

2. Seleccioneu el controlador.

3. Obriu el menú Layout (Disseny).

4. A Pages per Sheet (Pàgines per full), trieu el número de pàgines que voleu imprimir en cada full

(1, 2, 4, 6, 9 o 16).

CAWW Ús de les funcions del controlador de la impressora del Macintosh 59


5. Feu clic a Layout Direction (Direcció del disseny) per triar l'ordre i la posició de les pàgines al full.

6. A Borders (Marges), seleccioneu el tipus de marge que voleu imprimir al voltant de cada pàgina

del full.

Impressió a les dues cares del full (impressió dúplex)

Utilitzar la impressió dúplex automàtica

1. Introduïu prou paper per a la tasca d'impressió a una de les safates. Si carregueu paper especial

com per exemple paper amb capçalera, feu-ho d'una d'aquestes maneres:

● Per a la safata 1, carregueu el paper de carta cara amunt amb la part de dalt a l'entrada del

producte.

● Per a la resta de safates, carregueu el paper de carta cap avall amb la part de dalt cap a la

part frontal de la safata.

2. Al menú File (Arxiu), feu clic a Print (Imprimeix).

3. Obriu el menú Layout (Disposició)

4. Desprès de Two-Sided (Dues cares), seleccioneu Long-Edge Binding (Enquadernació al marge

llarg) o Short-Edge Binding (Enquadernació al marge curt).

5. Feu clic a Print (Imprimeix).

Imprimir a les dues cares manualment

1. Introduïu prou paper per a la tasca d'impressió a una de les safates. Si carregueu paper especial

com per exemple paper amb capçalera, feu-ho d'una d'aquestes maneres:

● Per a la safata 1, carregueu el paper de carta cara amunt amb la part de dalt a l'entrada del

producte.

● Per a la resta de safates, carregueu el paper de carta cap avall amb la part de dalt cap a la

part frontal de la safata.

2. Al menú File (Arxiu), feu clic a Print (Imprimeix).

3. Al menú Finishing (Acabat), seleccioneu Manually Print on 2nd Side (Imprimeix manualment a

la segona cara).

4. Feu clic a Print (Imprimeix). Seguiu les instruccions de la finestra emergent que apareix a la

pantalla de l'ordinador abans de col·locar la pila de sortida de la safata 1 per imprimir la segona

meitat.

5. Aneu al producte i traieu-ne els fulls de paper en blanc de la safata 1.

6. Inseriu la pila impresa cara amunt a la safata 1 amb la part superior a l'entrada del producte. La

segona cara s'ha d'imprimir des de la safata 1.

7. Si apareix un missatge, premeu el botó adequat del tauler de control per continuar.

60 Capítol 4 Ús del producte amb el Macintosh CAWW


Definició de les opcions de grapat

Si hi ha instal·lat algun dispositiu d'acabat que incorpori una grapadora, podeu grapar documents.

1. Al menú File (Arxiu), feu clic a Print (Imprimeix).

2. Obriu el menú Finishing (Acabat).

3. A la llista desplegable Stapling Options (Opcions de grapat), seleccioneu l'opció que vulgueu fer

servir.

Tasca emmagatzemada

Podeu emmagatzemar tasques al producte per imprimir-les en qualsevol moment. Podeu compartir

tasques emmagatzemades amb altres usuaris o bé fer que siguin privades.

1. Al menú File (Arxiu), feu clic a Print (Imprimeix).

2. Obriu el menú Job Storage (Emmagatzematge de tasques).

3. A la llista desplegable Job Storage: (Emmagatzematge de tasques:), seleccioneu el tipus de tasca

emmagatzemada.

4. Escriviu un nom per als tipus de tasques emmagatzemades Stored Job (Tasca emmagatzemada),

Private Job (Tasca privada) i Private Stored Job (Tasca emmagatzemada privada) al quadre del

costat de Job Name: (Nom de la tasca:).

Si ja hi ha una tasca emmagatzemada amb el mateix nom, seleccioneu quina opció voleu fer servir.

● Use Job Name + (1 - 99) (Utilitza el nom de la tasca + (1-99)) afegeix un número exclusiu al

final de cada nom de tasca.

● Replace Existing File (Substitueix el fitxer existent) sobreescriu la tasca emmagatzemada

existent amb la nova.

5. Si heu seleccionat Stored Job (Tasca emmagatzemada) o Private Job (Tasca privada) en el pas

3, escriviu un número de 4 dígits al quadre del costat de PIN To Print (0000 - 9999) (PIN per

imprimir (0000-9999)). Quan una altra persona intenti imprimir aquesta tasca, el producte li

sol·licitarà que introdueixi aquest número PIN.

Ús del menú Services (Serveis)

Si el producte està connectat a una xarxa, feu servir el menú Services (Serveis) per obtenir informació

sobre el producte i l'estat dels subministraments.

1. Al menú File (Arxiu), feu clic a Print (Imprimeix).

2. Obriu el menú Services (Serveis).

CAWW Ús de les funcions del controlador de la impressora del Macintosh 61


3. Per obrir el servidor web incrustat i dur a terme una tasca de manteniment, feu el següent:

a. Seleccioneu Device Maintenance (Manteniment del dispositiu).

b. Seleccioneu una tasca de la llista desplegable.

c. Feu clic a Launch (Executa).

4. Per anar a diversos llocs web d'assistència per a aquest dispositiu, feu el següent:

a. Seleccioneu Services on the Web (Serveis a la Xarxa).

b. Seleccioneu Internet Services (Serveis d'Internet) i escolliu una opció de la llista

desplegable.

c. Feu clic a Go! (Endavant).

62 Capítol 4 Ús del producte amb el Macintosh CAWW


5 Connectivitat

● Configuració USB

● Configuració de la xarxa

CAWW 63


Configuració USB

La impressora admet un port USB 2.0 d'alta velocitat. El cable USB pot tenir com a màxim 5 metres.

Connecteu el cable USB

Endolleu el cable USB a la impressora. Endolleu l'altre extrem del cable USB a l'ordinador.

1

1 Port USB de tipus B

2 Connector USB de tipus B

2

64 Capítol 5 Connectivitat CAWW


Configuració de la xarxa

Potser haureu de configurar determinats paràmetres de xarxa al producte. Podeu configurar aquests

paràmetres des del tauler de control, el servidor web incrustat o, a per a la majoria de xarxes, des del

programari HP Web Jetadmin.

Per obtenir una llista completa de xarxes admeses i instruccions sobre la configuració dels paràmetres

de xarxa des del programari, consulteu la publicació HP Jetdirect Embedded Print Server

Administrator’s Guide. La guia s'inclou als productes on hi ha instal·lat un servidor d'impressió incrustat

HP Jetdirect.

Protocols de xarxa admesos

El producte admet el protocol de xarxa TCP/IP, el més utilitzat i acceptat. Molts serveis de xarxa utilitzen

aquest protocol. A les taules següents trobareu els protocols i serveis de xarxa admesos.

Taula 5-1 Impressió

Nom del servei Descripció

port9100 (mode directe) Servei d'impressió

LPD (Line Printer Daemon) Servei d'impressió

Taula 5-2 Detecció de dispositiu de la xarxa

Nom del servei Descripció

SLP (protocol d'ubicació de serveis) Protocol de detecció de dispositiu que s'utilitza per trobar i

configurar els dispositius de la xarxa. L'utilitzen principalment

els programes basats en el Microsoft.

Bonjour Protocol de detecció de dispositiu que s'utilitza per trobar i

configurar els dispositius de la xarxa. L'utilitzen principalment

els programes basats en el Macintosh d'Apple.

Taula 5-3 Transmissió de missatges i gestió

Nom del servei Descripció

HTTP (protocol de transferència d'hipertext) Permet als navegadors web comunicar-se amb el servidor de

web incrustat.

EWS (servidor web incrustat) Us permet gestionar el producte a través d'un navegador web.

SNMP (protocol simple d'administració de xarxes) Utilitzat per les aplicacions de xarxa de gestió del producte.

S'admeten els objectes SNMP v1 i l'estàndard MIB-II (Base de

la informació de gestió).

Taula 5-4 Assignació d'adreces IP

Nom del servei Descripció

DHCP (protocol de configuració dinàmica de sistema principal) Per a l'assignació automàtica d'adreces IP. El servidor DHCP

proporciona al producte una adreça IP. No cal sovint la

intervenció de l'usuari perquè el producte obtingui una adreça

IP des del servidor DHCP.

CAWW Configuració de la xarxa 65


Taula 5-4 Assignació d'adreces IP (continuació)

Nom del servei Descripció

BOOTP (protocol Bootstrap) Per a l'assignació automàtica d'adreces IP. El servidor BOOTP

proporciona al producte una adreça IP. Cal que l'administrador

introdueixi l'adreça de maquinari MAC del producte al servidor

BOOTP per tal que el producte obtingui una adreça IP del

servidor.

BOOTP (protocol Bootstrap) Per a l'assignació automàtica d'adreces IP. Si no troba un

servidor DHCP ni un servidor BOOTP, el producte utilitza

aquest servei per generar una adreça IP única.

Configuració del producte de xarxa

Visualització o canvi dels paràmetres de xarxa

Podeu utilitzar el servidor de web incrustat per veure o modificar la configuració IP.

1. Imprimiu una pàgina de configuració. A la pàgina incrustada de Jetdirect trobareu l'adreça IP.

● Si feu servir una adreça IPv4, l'adreça IP tindrà només dígits. Té aquest format:

xx.xx.xx.xx

● Si feu servir una adreça IPv6, l'adreça IP és una combinació hexadecimals de caràcters i

dígits. Té aquest format:

xxxx::xxx:xxxx:xxxx:xxxx

2. Escriviu l'adreça IP a la línia d'adreça del navegador web per obrir el servidor web incrustat.

3. Feu clic a la pestanya Networking (Xarxa) per obtenir informació de la xarxa. Podeu canviar la

configuració segons convingui.

Establiment o modificació de la contrasenya de la xarxa

Feu servir el servidor web incrustat per establir una contrasenya de xarxa o modificar una contrasenya

existent.

1. Obriu el servidor web incrustat i feu clic a la pestanya Settings (Configuració).

2. Al tauler esquerre, feu clic a Security (Seguretat).

NOTA: Si ja s'havia definit una contrasenya, l'haureu d'especificar. Escriviu la contrasenya i

premeu Apply (Aplica).

3. A l'àrea Device Password (Contrasenya del dispositiu), especifiqueu la contrasenya als quadres

New Password (Contrasenya nova) i Verify Password (Comprova la contrasenya).

4. A la part inferior de la finestra, feu clic a Apply (Aplica) per desar la contrasenya.

66 Capítol 5 Connectivitat CAWW


Configuració manual dels paràmetres IPv4 TCP/IP des del tauler de control

A més d'utilitzar el servidor web incrustat, també podeu utilitzar els menús del tauler de control per

establir l'adreça IPv4, la màscara de subxarxa i la passarel·la predeterminada.

1. Premeu Menú .

2. Premeu la fletxa avall per destacar CONFIGURE DEVICE (Configura el dispositiu) i, a

continuació, premeu OK.

3. Premeu la fletxa avall per destacar I/O (E/S) i, a continuació, premeu OK.

4. Premeu la fletxa avall per destacar EMBEDDED JETDIRECT MENU (Menú JetDirect

incrustat) i, a continuació, premeu OK.

5. Premeu la fletxa avall per destacar TCP/IP i, a continuació, premeu OK.

6. Premeu la fletxa avall per destacar IPV4 SETTINGS (Paràmetres IPV4) i, a continuació, premeu

OK.

7. Premeu la fletxa avall per destacar MANUAL SETTINGS (Configuració manual) i, a

continuació, premeu OK.

8. Premeu la fletxa avall per destacar IP ADDRESS (Adreça IP) i, a continuació, premeu OK.

o

Premeu la fletxa avall per destacar SUBNET MASK (Màscara de subxarxa) i, a continuació,

premeu OK.

o

Premeu la fletxa avall per destacar DEFAULT GATEWAY (Passarel·la predeterminada) i, a

continuació, premeu OK.

9. Utilitzeu el teclat numèric o premeu la fletxa amunt o la fletxa avall per augmentar o reduir el

número del primer byte de l'adreça IP, la màscara de subxarxa o la passarel·la predeterminada)

10. Premeu OK per anar al següent joc de números. Per anar al joc de números previ, premeu la fletxa

enrere .

11. Repetiu els passos 9 i 10 fins que l'adreça IP, la màscara de subxarxa o la passarel·la

predeterminada estigui completa i, a continuació, premeu OK per desar la configuració.

12. Premeu Menú per tornar a l'estat A punt.

Configuració manual dels paràmetres IPv6 TCP/IP des del tauler de control

A més d'utilitzar el servidor web incrustat, també podeu utilitzar els menús del tauler de control per

establir l'adreça IPv6.

1. Premeu Menú .

2. Premeu la fletxa avall per destacar CONFIGURE DEVICE (Configura el dispositiu) i, a

continuació, premeu OK.

3. Premeu la fletxa avall per destacar I/O (E/S) i, a continuació, premeu OK.

CAWW Configuració de la xarxa 67


4. Premeu la fletxa avall per destacar EMBEDDED JETDIRECT MENU (Menú JetDirect

incrustat) i, a continuació, premeu OK.

5. Premeu la fletxa avall per destacar TCP/IP i, a continuació, premeu OK.

6. Premeu la fletxa avall per destacar IPV6 SETTINGS (Paràmetres IPV6) i, a continuació, premeu

OK.

7. Premeu la fletxa avall per destacar ADDRESS (Adreça) i, a continuació, premeu OK.

8. Premeu la fletxa avall per destacar MANUAL SETTINGS (Configuració manual) i, a

continuació, premeu OK.

9. Premeu la fletxa avall per destacar ENABLE (Habilita) i, a continuació, premeu OK.

10. Premeu la fletxa avall per destacar ADDRESS (Adreça) i, a continuació, premeu OK.

11. Utilitzeu el teclat numèric, o premeu la fletxa amunt o la fletxa avall per introduir l'adreça.

Premeu OK .

NOTA: Si utilitzeu els botons de fletxa, haureu de prémer OK després d'introduir cada dígit.

12. Premeu Menú per tornar a l'estat A punt.

Inhabilitació dels protocols de xarxa (opcional)

Tots els protocols de xarxa admesos estan habilitats com a valors predeterminats de fàbrica. La

deshabilitació dels protocols no utilitzats té els avantatges següents:

● Redueix el tràfic de xarxa generat pel producte

● Evita que usuaris no autoritzats facin servir el producte per imprimir

● Proporciona només la informació pertinent a la pàgina de configuració

● Permet que el tauler de control del producte mostri els missatges d'avís i d'errors de protocol

específics

Inhabilitació d'IPX/SPX, AppleTalk o DLC/LLC

NOTA: No deshabiliteu l'IPX/SPX als sistemes basats a Windows que imprimeixen a través d'IPX/

SPX.

1. Premeu Menú .

2. Premeu la fletxa avall per destacar CONFIGURE DEVICE (Configuració del dispositiu) i, a

continuació, premeu OK.

3. Premeu la fletxa avall per destacar I/O (E/S) i, a continuació, premeu OK.

4. Premeu la fletxa avall per destacar EMBEDDED JETDIRECT (Jetdirect incrustat) i, a

continuació, premeu OK.

5. Premeu la fletxa avall per destacar IPX/SPX i, a continuació, premeu OK.

o

Premeu la fletxa avall per destacar APPLETALK i, a continuació, premeu OK.

o

68 Capítol 5 Connectivitat CAWW


Premeu la fletxa avall per destacar DLC/LLC i, a continuació, premeu OK.

6. Premeu OK per seleccionar ENABLE (Habilita).

7. Premeu la fletxa avall per destacar OFF (Inactiu) i, a continuació, premeu OK.

8. Premeu Menú per tornar a l'estat Ready (A punt).

Paràmetres de velocitat d’enllaç i d’impressió a doble cara

La velocitat d'enllaç i el mode de comunicació del servidor d'impressió han de coincidir amb la xarxa.

Per a la majoria de situacions, deixeu el producte al mode automàtic. Els canvis que es facin de manera

incorrecta als paràmetres de velocitat d’enllaç i impressió a doble cara poden impedir que el producte

es comuniqui amb altres dispositius de la xarxa. Si cal fer canvis, utilitzeu el tauler de control del

producte.

NOTA: La realització de canvis en aquests paràmetres provoca que el producte es desactivi i, a

continuació, es torni a activar. Feu els canvis només quan el producte estigui en espera.

1. Premeu Menú .

2. Premeu la fletxa avall per destacar CONFIGURE DEVICE (Configuració del dispositiu) i, a

continuació, premeu OK.

3. Premeu la fletxa avall per destacar I/O (E/S) i, a continuació, premeu OK.

4. Premeu la fletxa avall per destacar EMBEDDED JETDIRECT (Jetdirect incrustat) i, a

continuació, premeu OK.

5. Premeu la fletxa avall per destacar LINK SPEED (Velocitat d'enllaç) i, a continuació, premeu

OK.

6. Premeu la fletxa avall per destacar una de les opcions següents.

Paràmetre Descripció

Auto (Automàtic) El servidor d'impressió es configura automàticament amb el mode de

comunicació i la velocitat d'enllaç més alta permesos a la xarxa.

10T HALF (10T No simultani) 10 megabytes per segon (Mbps), funcionament bidireccional no simultani

10T FULL (10T Simultani) 10 Mbps, funcionament bidireccional simultani

100TX HALF (100TX No simultani) 100 Mbps, funcionament bidireccional no simultani

100TX FULL (100TX Simultani) 100 Mbps, funcionament bidireccional simultani

100TX AUTO (100TX Automàtic) Limita l'autonegociació a una velocitat d'enllaç màxima de 100 Mbps

1000TX FULL (1000TX Simultani) 1000 Mbps, funcionament bidireccional simultani

7. Premeu OK. El producte s'apaga i es torna a engegar.

CAWW Configuració de la xarxa 69


70 Capítol 5 Connectivitat CAWW


6 Paper i suports d'impressió

● Informació sobre l'ús de paper i suports d'impressió

● Mides de paper i de suport d'impressió admesos

● Mides de paper personalitzat

● Tipus de paper i de suports d'impressió admesos

● Capacitat de la safata

● Indicacions per a papers o suports d'impressió especials

● Safates de càrrega

● Configuració de les safates

● Ús de les opcions de sortida del paper

CAWW 71


Informació sobre l'ús de paper i suports d'impressió

Aquest producte pot utilitzar una gran varietat de tipus de paper i altres suports d'impressió d'acord amb

les directrius d'aquesta guia de l'usuari. Els papers o suports que no segueixin aquestes directrius poden

provocar els problemes següents:

● Qualitat d'impressió baixa

● Augment dels encallaments

● Desgast prematur del producte que requereixi una reparació

Per obtenir els millors resultats possibles, utilitzeu només paper i suports d'impressió de la marca HP.

No utilitzeu papers ni suports d'impressió per a impressores d'injecció de tinta. Hewlett-Packard

Company no pot recomanar la utilització d'altres marques de suports d'impressió perquè HP no en pot

controlar la qualitat.

És possible que un paper compleixi totes les directrius indicades en aquesta guia de l'usuari i que no

s'obtinguin resultats satisfactoris. Això pot ser a causa d'una manipulació no apropiada, una

temperatura i uns nivells d'humitat inacceptables o altres variables que Hewlett-Packard no pot

controlar.

ATENCIÓ: Si utilitzeu un suport que no compleix les especificacions de Hewlett-Packard es poden

produir problemes al producte que requereixin una reparació. Aquest tipus de reparació no queda cobert

per la garantia de Hewlett-Packard ni pels contractes de serveis.

72 Capítol 6 Paper i suports d'impressió CAWW


Mides de paper i de suport d'impressió admesos

Aquest producte admet diverses mides de paper i és compatible amb diversos tipus de suports.

NOTA: Per obtenir els millors resultats, seleccioneu la mida i el tipus de paper correctes i especifiqueulos

al controlador de la impressora abans d'imprimir.

Taula 6-1 Mides de paper i de suports d'impressió admesos

Mida i dimensions Safata 1 Safata 2 i

safates per

a 500 fulls

opcionals

Carta

216 x 279 mm

A4

210 x 297 mm

Legal

216 x 356 mm

Executiu

184 x 267 mm

A5

148 x 210 mm

8,5 x 13

216 x 330 mm

B5 (JIS)

182 x 257 mm

Executiu (JIS)

216 x 330 mm

Postal doble (JIS)

148 x 200 mm

Informe

140 x 216 mm

16K

197 x 273 mm

Personalitzat

de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm

(de 3,0 x 5,0 polzades a

8,5 x 14 polzades)

Personalitzat

Safata

opcional per

a 1.500 fulls

Alimentador

de sobres

opcional

Comunicado

r dúplex

opcional

Apiladora i

Grapadora

/Apiladora

Bústia de

correu de 5

safates

opcional

CAWW Mides de paper i de suport d'impressió admesos 73


Taula 6-1 Mides de paper i de suports d'impressió admesos (continuació)

Mida i dimensions Safata 1 Safata 2 i

safates per

a 500 fulls

opcionals

de 148 x 210 mm a 216 x 356

mm

(de 5,83 x 8,27 polzades a

8,5 x 14 polzades)

Sobre comercial núm.10

105 x 241 mm

Sobre DL ISO

110 x 220 mm

Sobre C5 ISO

162 x 229 mm

Sobre B5 ISO

176 x 250 mm

Sobre Monarch núm.7-3/4

98 x 191 mm

Safata

opcional per

a 1.500 fulls

Alimentador

de sobres

opcional

Comunicado

r dúplex

opcional

1 Les mides personalitzades no es poden grapar però es poden apilar a les safates de sortida.

Apiladora i

Grapadora

/Apiladora

Bústia de

correu de 5

safates

opcional

74 Capítol 6 Paper i suports d'impressió CAWW


Mides de paper personalitzat

Aquest producte pot utilitzar una gran varietat de mides de paper personalitzat. Les mides de paper

personalitzat admeses són mides que respecten les indicacions de mida màxima i mínima per al

producte però que no s'han inclòs a la taula de mides de paper admeses. Quan utilitzeu una mida

personalitzada admesa, heu d'especificar la mida personalitzada al controlador d'impressió i carregar

el paper a la safata que admet mides personalitzades.

CAWW Mides de paper personalitzat 75


Tipus de paper i de suports d'impressió admesos

Per obtenir una llista completa de paper HP específic admès per aquest producte, aneu a www.hp.com/

support/hpljp4010series o www.hp.com/support/hpljp4510series.

Tipus de paper admesos per a les opcions d'entrada

Tipus de paper (tauler de

control)

ANY TYPE (Qualsevol

tipus)

NORMAL Normal

Tipus de paper

(controlador d'impressora)

No s'ha especificat

LLEUGER 60-75 G/M2 Lleuger 60-75g

CARTOLINA >163 G/M2 Cartolina 176-220g

TRANSPARÈNCIA Transparència per a làser

monocrom

ETIQUETES Etiquetes

PAPER DE CARTA Paper de carta

PREIMPRÈS Preimprès

PERFORAT Perforat

COLOR De colors

RUGÓS Rugós

BOND Bond

RECICLAT Reciclat

SOBRE Sobre

Safata 1 Safata 2 Safates

opcionals

per a 500

fulls

Tipus de paper admesos per a les opcions d'entrada

Tipus de paper (tauler de

control)

ANY TYPE (Qualsevol

tipus)

NORMAL Normal

Tipus de paper

(controlador d'impressora)

No s'ha especificat

LLEUGER 60-75 G/M2 Lleuger 60-75g

CARTOLINA >163 G/M2 Cartolina 176-220g

TRANSPARÈNCIA Transparència per a làser

monocrom

ETIQUETES Etiquetes

Safata

superior

estàndard

(cara avall)

Safata

posterior

(cara

amunt)

Comunicad

or dúplex

opcional

Safata

opcional per

a 1.500 fulls

Apiladora o

apiladora/

grapadora

opcional

Alimentador

de sobres

opcional

Bústia de

correu de 5

safates

opcional

76 Capítol 6 Paper i suports d'impressió CAWW


Tipus de paper (tauler de

control)

Tipus de paper

(controlador d'impressora)

PAPER DE CARTA Paper de carta

PREIMPRÈS Preimprès

PERFORAT Perforat

COLOR De colors

RUGÓS Rugós

BOND Bond

RECICLAT Reciclat

SOBRE Sobre

Safata

superior

estàndard

(cara avall)

Safata

posterior

(cara

amunt)

Comunicad

or dúplex

opcional

Apiladora o

apiladora/

grapadora

opcional

Bústia de

correu de 5

safates

opcional

CAWW Tipus de paper i de suports d'impressió admesos 77


Capacitat de la safata

Safata Tipus de paper Especificacions Quantitat

Safata 1 Paper i cartolina Interval:

Safata 2 i safates per a 500 fulls

opcionals

Paper bond de 60 g/m 2 a paper

bond de 200 g/m 2

Sobres Paper bond de menys de 60 g/

m 2 a paper bond de 90 g/m 2

Altura màxima de la pila: 10 mm

Equivalent a 100 fulls de paper

bond de 75 g/m 2

Fins a 10 sobres

Etiquetes Gruix màxim 0,23 mm Altura màxima de la pila: 10 mm

Transparències Gruix mínim 0,13 mm Altura màxima de la pila: 10 mm

Paper i cartolina Interval:

Paper bond de 60 g/m 2 a paper

bond de 135 g/m 2

Equivalent a 500 fulls de paper

bond de 75 g/m 2

Etiquetes Gruix màxim 0,13 mm Alçada màxima de la pila: 54 mm

Transparències Gruix mínim 0,13 mm Alçada màxima de la pila: 54 mm

Safata opcional per a 1.500 fulls Paper Interval:

Paper bond de 60 g/m 2 a paper

bond de 135 g/m 2

Alimentador de sobres opcional Sobres Paper bond de 60 g/m 2 a paper

bond de 90 g/m 2

Equivalent a 1.500 fulls de paper

bond de 75 g/m 2

Fins a 75 sobres

Safata superior estàndard Paper Fins a 500 fulls de paper bond de

75 g/m 2

Safata posterior Paper Fins a 100 fulls de paper bond de

75 g/m 2

Comunicador dúplex opcional Paper Interval:

Paper bond de 60 g/m 2 a paper

bond de 120 g/m 2

Apiladora opcional Paper Fins a 500 fulls de paper bond de

75 g/m 2

Apiladora/grapadora opcional Paper Grapat: Fins a 20 tasques

d'impressió de fins a 15 pàgines

cadascuna

Bústia de correu de 5 safates

opcional

Apilament: Fins a 500 fulls de

paper bond de 75 g/m 2

Paper Fins a 500 fulls de paper bond de

75 g/m 2

78 Capítol 6 Paper i suports d'impressió CAWW


Indicacions per a papers o suports d'impressió especials

Aquest producte permet imprimir en suports d'impressió especials. Seguiu les indicacions a continuació

per a obtenir resultats satisfactoris. Quan utilitzeu papers o suports d'impressió especials, assegureuvos

que n'establiu el tipus i la mida al controlador d'impressió per tal d'obtenir resultats òptims.

ATENCIÓ: Les impressores HP LaserJet utilitzen fusors per assecar les partícules de tòner al paper

de manera que formin punts molt precisos. El paper làser HP està dissenyat per a resistir temperatures

molt altes. Si utilitzeu paper per a injecció de tinta que no ha estat dissenyat per a aquesta tecnologia,

podríeu malmetre la impressora.

Tipus de suport Sí No

Sobres ● Emmagatzemeu els sobres plans.

● Utilitzeu sobres la junta dels quals

arriba fins a la cantonada del sobre.

● Utilitzeu tires adhesives protegides

aprovades per a impressores làser.

Etiquetes ● Utilitzeu només etiquetes que no

tinguin espais entre elles.

● Utilitzeu etiquetes que estiguin

planes.

● Utilitzeu només fulls d'etiquetes

sencers.

Transparències ● Utilitzeu només transparències

aprovades per a impressores làser.

Paper de carta o formularis prèviament

impresos

● Col·loqueu les transparències

sobre una superfície plana després

de treure-les del producte.

● Utilitzeu només paper de carta o

formularis aprovats per a

impressores làser.

Paper gruixut ● Utilitzeu només paper gruixut

aprovat per a impressores làser i

que compleixi les especificacions

de pes del producte.

Paper setinat o recobert ● Utilitzeu només paper setinat o

recobert aprovat per a impressores

làser.

● No utilitzeu sobres que estiguin

arrugats, presentin incisions,

estiguin enganxats o tinguin danys

de cap altre tipus.

● No utilitzeu sobres que tinguin

ganxos, fermalls, finestres

transparents o folre.

● No utilitzeu suports adhesius o

altres materials sintètics.

● No utilitzeu etiquetes arrugades,

amb bombolles o que tinguin

danys.

● No imprimiu fulls d'etiquetes que no

estiguin sencers.

● No utilitzeu suports d'impressió

transparents que no hagin estat

aprovats per a impressores làser.

● No utilitzeu paper de carta amb

relleu o amb capçalera metàl·lica.

● No utilitzeu paper més gruixut que

el de les especificacions de suports

d'impressió recomanats per al

producte, a no ser que sigui paper

HP aprovat per a aquest producte.

● No utilitzeu paper setinat o recobert

dissenyat per a productes d'injecció

de tinta.

CAWW Indicacions per a papers o suports d'impressió especials 79


Safates de càrrega

Orientació del paper a les safates de càrrega

Càrrega del paper de carta, preimprès o perforat

Si s'ha instal·lat un comunicador dúplex, o una grapadora/apiladora, el producte canvia la disposició de

les imatges a cada pàgina. Si feu servir un paper per al qual cal una orientació específica, carregueulo

d'acord amb la informació de la taula següent.

Safata Impressió a una sola

cara, sense grapadora/

apiladora

Safata 1 Cara amunt

Vora superior cap al

producte

Resta de safates Cara avall

Càrrega dels sobres

Vora superior cap a la part

frontal de la safata

Impressió a doble cara,

sense grapadora/

apiladora

Cara avall

Vora inferior cap al

producte

Cara amunt

Vora inferior cap a la part

frontal de la safata

Impressió a una sola

cara, amb grapadora/

apiladora

Cara amunt

Vora inferior cap al

producte

Cara avall

Vora inferior cap a la part

frontal de la safata

Impressió a doble cara,

amb grapadora/

apiladora

Cara avall

Vora superior cap al

producte

Cara amunt

Vora superior cap a la part

frontal de la safata

Carregueu els sobres a la Safata 1 o a l'alimentador de sobres opcional amb la part frontal del sobre

cara amunt i, la part curta, la vora del franqueig cap al producte.

1 2

80 Capítol 6 Paper i suports d'impressió CAWW


Càrrega de la safata 1

NOTA: Potser la impressió vagi més a poc a poc quan s'utilitza la safata 1.

ATENCIÓ: Per evitar embussos, no carregueu les safates mentre el producte està imprimint. No

venteu el paper ja que això pot causar problemes d'alimentació.

1. Obriu la safata 1.

2. Traieu l'extensió de la safata.

3. Carregueu el paper a la safata. Assegureu-vos que el paper s'ajusta per sota de les pestanyes i

per sota dels indicadors d'alçada màxima.

NOTA: Per obtenir més informació sobre la càrrega de paper pel qual cal una orientació

específica, vegeu Orientació del paper a les safates de càrrega a la pàgina 80.

2

CAWW Safates de càrrega 81


4. Ajusteu les guies laterals de manera que toquin la pila de paper però sense corbar el paper.

2

Càrrega de la safata 2 o la safata per a 500 fulls opcional

ATENCIÓ: Per evitar embussos, no carregueu les safates mentre el producte està imprimint.

ATENCIÓ: No venteu el paper ja que això pot causar problemes d'alimentació.

1. Traieu la safata i aixequeu-la lleugerament per treure-la del producte.

2. Premeu la palanca d'alliberament situada a la guia esquerra i feu lliscar les guies laterals fins la

mida de paper correcta.

A5

JIS B5

EXEC

A4

LTR/LGL

82 Capítol 6 Paper i suports d'impressió CAWW


3. Premeu la palanca d'alliberament situada a la guia del paper posterior i feu-la lliscar fins la mida

de paper correcta.

4

A

R

T

L

EXEC

JIS

B5

5

A

4. Carregueu el paper a la safata. Assegureu-vos que la pila no té els cantons doblegats i que la part

superior de la pila no excedeixi els indicadors d'alçada màxima.

NOTA: Per obtenir més informació sobre la càrrega de paper pel qual cal una orientació

específica, vegeu Orientació del paper a les safates de càrrega a la pàgina 80.

5. Inseriu la safata completament al producte.

Càrrega de la safata per a 1.500 fulls opcional

La safata opcional per a 1.500 fulls s'ajusta a les mides Carta, A4 i Legal. El producte detecta

automàticament quina és la mida carregada a la safata si les guies estan ajustades correctament.

CAWW Safates de càrrega 83


ATENCIÓ: Per evitar embussos, no carregueu les safates mentre el producte està imprimint.

ATENCIÓ: No venteu el paper ja que això pot causar problemes d'alimentació.

1. Premeu la palanca d'alliberament i obriu la porta de la safata per a 1.500 fulls.

2. Si hi ha paper a la safata, traieu-lo. Quan hi ha paper a la safata, no es poden ajustar les guies.

3. Premeu les guies de la part frontal de la safata i feu-les lliscar fins a la mida de paper correcta.

84 Capítol 6 Paper i suports d'impressió CAWW


4. Carregueu el paper a la safata. Carregueu raimes completes d'un sol cop. No dividiu les raimes

en seccions més petites.

NOTA: Per obtenir més informació sobre la càrrega de paper pel qual cal una orientació

específica, vegeu Orientació del paper a les safates de càrrega a la pàgina 80.

5. Assegureu-vos que l'alçada de la pila no excedeix els indicadors de l'alçada màxima de les guies

i que la vora frontal de la pila estigui alineat amb les fletxes.

6. Tanqueu la porta de la safata.

CAWW Safates de càrrega 85


Configuració de les safates

El producte us demana automàticament que configureu una safata per al tipus i la mida en les situacions

següents:

● Quan carregueu paper a la safata

● Quan especifiqueu una safata o tipus de paper determinat per a una tasca d'impressió des del

controlador de la impressora o des d'un programa i la safata no està configurada per ajustar-se a

la configuració de la tasca d'impressió.

NOTA: El missatge no es mostrarà si esteu imprimint des de la safata 1 i la safata 1 està configurada

per a ANY SIZE (Qualsevol mida) i ANY TYPE (Qualsevol tipus).

NOTA: Si heu utilitzat altres modeles de productes d'HP LaserJet potser esteu acostumats a

configurar la safata 1 amb el mode First (Primer) o el mode Cassette (Casset). En aquest producte, la

configuració de la mida de la safata 1 a ANY SIZE (Qualsevol mida) equival al mode First (Primer). La

configuració de la mida de la safata 1 a una configuració diferent de ANY SIZE (Qualsevol mida) equival

al mode Cassette (Casset).

Configuració d'una safata quan es carrega el paper

1. Carregueu paper a la safata. Tanqueu la safata si feu servir una safata diferent a la safata 1.

2. Apareix el missatge de configuració de la safata.

3. Premeu OK per acceptar la mida detectada.

o

Premeu la fletxa avall per escollir una configuració diferent i continueu amb els passos següents.

4. Per modificar la configuració de la safata, premeu la fletxa avall per destacar la mida correcta i,

a continuació, premeu OK.

NOTA: El producte detecta automàticament la majoria de mides de paper a la resta de safates.

5. Premeu la fletxa avall per destacar el tipus correcte i, a continuació, premeu OK.

Configuració d'una safata per ajustar-se a la configuració del treball

d'impressió

1. Des del programa, especifiqueu la safata d'origen, la mida de paper i el tipus de paper.

2. Envieu la tasca al producte.

Si cal configurar la safata, apareixerà un missatge a la pantalla del tauler de control.

3. Si la mida que apareix no és la correcta, premeu la fletxa enrere . Premeu la fletxa avall per

destacar la mida correcta o destacar CUSTOM (Personalització).

Per especificar la mida personalitzada, primer premeu la fletxa avall per destacar la unitat de

mesura correcta. A continuació, establiu les dimensions X i Y utilitzant el teclat numèric o prement

la fletxa amunt o la fletxa avall .

4. Si el tipus de paper que apareix no és correcte, premeu la fletxa avall i, a continuació, premeu

la fletxa avall per destacar el tipus de paper.

86 Capítol 6 Paper i suports d'impressió CAWW


Configuració d'una safata utilitzant el menú de gestió del paper

També podeu configurar el tipus i la mida de paper de les safates sense que us ho demani el producte.

1. Premeu Menú .

2. Premeu la fletxa avall per destacar PAPER HANDLING (Manipulació del paper) i, a

continuació, premeu OK.

3. Premeu la fletxa avall per destacar configuració de la mida i del tipus de la safata desitjada i, a

continuació, premeu OK.

4. Premeu la fletxa avall per destacar la mida o el tipus. Per especificar la mida personalitzada,

primer premeu la fletxa avall per destacar la unitat de mesura correcta. A continuació, establiu

les dimensions X i Y utilitzant el teclat numèric o prement la fletxa amunt o la fletxa avall .

5. Premeu OK per desar els paràmetres.

6. Premeu Menú .

Selecció del paper segons l'origen, el tipus o la mida

Al sistema operatiu Microsoft Windows hi ha tres paràmetres que afecten la manera com el controlador

de la impressora intenta agafar paper quan s'envia una tasca d'impressió. Els paràmetres Source

(Origen), Type (Tipus) i Size (Mida) apareixen als quadres de diàleg Page Setup (Configuració de

pàgina), Print (Imprimir) o Print Properties (Propietats d'impressió) de la majoria de programes. Si

aquests valors no es canvien, el producte selecciona automàticament una safata utilitzant la

configuració predeterminada.

Source (Origen)

Tipus i mida

Per imprimir per source (origen) seleccioneu una safata específica de la qual el producte n'extraurà el

paper. Si seleccioneu una safata que està configurada per un tipus o mida que no coincideix amb la

tasca d'impressió, el producte us demanarà que carregueu el tipus o la mida de la tasca d'impressió

abans d'imprimir-la. Un cop carregada la safata, el producte començarà a imprimir.

Imprimir per tipus o mida significa que voleu que el producte agafi el paper de la safata que està

carregada amb el tipus i mida correctes de paper. La selecció del paper segons el tipus i no segons

l'origen equival a bloquejar les safates i ajuda a protegir els papers especials d'usos accidentals. Per

exemple, si una safata està configurada per a cartes i seleccioneu paper normal, el producte no agafarà

el paper de carta d'aquesta safata. En lloc d'això, el producte agafarà paper de la safata carregada amb

paper normal i que està configurada per paper normal al tauler de control del producte.

El resultat de seleccionar el paper segons el tipus i la mida és una qualitat molt més bona amb major

part de tipus de paper. Si no es configura correctament, la qualitat d'impressió no serà satisfactòria.

Imprimiu per tipus sempre que feu servir materials especials, com etiquetes o transparències. Si és

possible, imprimiu per mida en el cas dels sobres.

● Per imprimir per tipus o mida, seleccioneu el tipus o la mida al quadre de diàleg Page Setup

(Configuració de pàgina), el quadre de diàleg Print (Imprimir) o el quadre de diàleg Print

Properties (Propietats d'impressió), en funció del programa.

● Si imprimiu sovint en un tipus o mida de paper determinat, configureu una safata per a aquest tipus

o mida. Aleshores, quan seleccioneu aquest tipus o mida per imprimir una tasca, el producte

agafarà automàticament el paper de la safata configurada per a aquest tipus o mida.

CAWW Configuració de les safates 87


Ús de les opcions de sortida del paper

El producte disposa de quatre safates de sortida: la safata de sortida superior (estàndard), la safata de

sortida posterior, l'apiladora o grapadora/apiladora opcional i la bústia de 5 safates opcional.

Impressió a la safata de sortida superior (estàndard)

La safata de sortida superior agafa el paper cara avall, en l'ordre correcte. Aquesta safata s'ha d'utilitzar

per a la majoria de tasques d'impressió, incloent-hi les transparències. Per utilitzar la safata de sortida

superior, comproveu que la safata de sortida posterior està tancada. Per evitar embussos, no obri ni

tanqui la safata de sortida posterior mentre el producte està imprimint.

Impressió a la safata de sortida posterior

El producte sempre envia els documents a la safata de sortida posterior si aquesta és oberta. El paper

enviat a aquesta safata sortirà cara amunt, amb l'última pàgina a dalt (ordre invers).

La impressió des de la safata 1 a la safata de sortida posterior proporciona el camí més directe. Cal

obrir la safata de sortida posterior per a millorar el rendiment dels següents elements:

● Sobres

● Etiquetes

● Paper petit de mida personalitzada

● Postals

● Paper que pesi més de 120 g/m 2 (32 lb)

Per obrir la safata de sortida posterior, agafeu la nansa de la part superior de la safata. Estireu la safata

cap avall i traieu-la de l'extensió.

88 Capítol 6 Paper i suports d'impressió CAWW


1

2

Quan la safata de sortida posterior estigui oberta, es deshabiliten el comunicador dúplex (si s'ha

instal·lat) i la safata de sortida superior. Per evitar embussos, no obri ni tanqui la safata de sortida

posterior mentre el producte està imprimint.

Impressió a l'apiladora o a l'apiladora/grapadora

L'apiladora o apiladora/grapadora opcional té capacitat per a 500 fulls de paper (de 20 lb). L'apiladora

accepta mides de paper estàndard i personalitzat. L'apiladora/grapadora accepta mides de paper

estàndard i personalitzat, però només es poden grapar les mides Carta, Legal i A4. No intenteu grapar

altres tipus de suport d'impressió, com ara etiquetes o sobres.

Quan s'ha instal·lat una apiladora/grapadora, el producte gira automàticament les imatges impreses a

180° en totes les mides de paper, independentment de si es grapa o no la tasca. Cal carregar en un

sentit diferent els tipus de paper que s'han d'imprimir amb la orientació correcta, com ara el paper de

carta o el perforat. Vegeu Orientació del paper a les safates de càrrega a la pàgina 80.

Per imprimir a l'apiladora o l'apiladora/grapadora opcional, seleccioneu l'opció al programa, al

controlador de la impressora o al tauler de control de la impressora.

Abans de fer servir l'apiladora o l'apiladora/grapadora opcional, comproveu que el controlador de la

impressora s'ha configurat per reconèixer-la. Només heu d'establir aquest paràmetre una vegada.

Consulteu l'ajuda en línia del controlador de la impressora per obtenir més informació.

Per obtenir més informació sobre el grapat, vegeu Grapat de documents a la pàgina 95.

Impressió a la bústia de 5 safates

La bústia de correu de 5 safates opcional proporciona cinc safates de sortida que poden configurar-se

des del tauler de control per classificar les tasques d'impressió de diferents maneres.

1. Premeu Menú .

2. Premeu la fletxa avall per destacar CONFIGURE DEVICE (Configura el dispositiu) i, a

continuació, premeu OK.

3. Premeu la fletxa avall per destacar MBM-5 CONFIGURATION (Configura la bústia de correu

multisafata) i, a continuació, premeu OK.

4. Premeu OK per seleccionar OPERATION MODE (Mode operatiu).

5. Premeu la fletxa avall per destacar la manera en què la bústia de correu de 5 safates classificarà

les tasques:

CAWW Ús de les opcions de sortida del paper 89


MAILBOX

(Bústia de

correu)

STACKER

(Apiladora)

JOB

SEPARATOR

(Separadora

de tasques)

COLLATOR

(Classificador

a)

Cada safata està assignada a un usuari o a un grup d'usuaris. Aquesta és la configuració

predeterminada.

El producte utilitza totes les safates per apilar les còpies de una tasca. Les tasques s'envien primer des

de la safata de baix i, a continuació, de la següent safata de dalt, etcètera. Quan totes les safates són

plenes, el producte s'atura.

Cada tasca s'envia a una safata diferent. Les tasques s'envien a una safata buida, començant des de

la safata superior i continuant fins la safata inferior.

El producte classifica les còpies d'una sola tasca en safates separades.

6. Premeu OK per seleccionar l'opció.

90 Capítol 6 Paper i suports d'impressió CAWW


7 Ús de les característiques del producte

● Configuració econòmica

● Grapat de documents

● Ús de les característiques d'emmagatzematge de tasques

CAWW 91


Configuració econòmica

Mode EconoMode (Mode econòmic)

Aquest producte disposa d'una opció de mode EconoMode (Mode econòmic) per imprimir esborranys

de documents. El mode EconoMode pot utilitzar menys tòner i redueix el cost per pàgina. Tanmateix,

la utilització d'aquest mode pot també reduir la qualitat d'impressió.

HP no recomana l'ús continu del mode EconoMode. Si utilitzeu el mode EconoMode de forma

continuada, és possible que el subministrament de tòner duri més que les parts mecàniques del cartutx

d'impressió. En aquest cas, si la qualitat d'impressió comença a deteriorar-se haureu d'instal·lar un

cartutx d'impressió nou tot i que quedi tòner al cartutx.

Activeu o desactiveu el mode EconoMode d'una de les maneres següents:

● Al tauler de control del producte, seleccioneu el menú CONFIGURE DEVICE (Configura el

dispositiu) i, a continuació, el submenú PRINT QUALITY (Qualitat d'impressió). El mode

EconoMode és desactivat de manera predeterminada.

● Al servidor web incrustat, obriu la pestanya Settings (Configuració) i seleccioneu l'opció

Configure Device (Configuració del dispositiu). Desplaceu-vos fins al submenú Print Quality

(Qualitat d'impressió).

● A la utilitat de la impressora HP per Macintosh, feu clic a Configuration Settings (Paràmetres de

configuració) i, a continuació, feu clic a Economode & Toner Density (Mode econòmic i densitat

del tòner).

● Al controlador de la impressora PCL de Windows, obriu la pestanya Paper/Quality (Paper/

Qualitat) i seleccioneu l'opció EconoMode (Mode econòmic).

Retard de repòs

L'opció ajustable del mode de repòs redueix el consum de potència quan el producte és inactiu per un

període ampliat. Podeu establir la duració de temps abans que el producte passi al mode repòs a una

de les diverses configuracions.

NOTA: El producte mostra una pantalla fosca quan el producte està en mode de repòs. Aquest mode

no afecta al temps d'escalfament del producte.

Establiment del mode en repòs

1. Premeu Menú .

2. Premeu la fletxa avall per destacar CONFIGURE DEVICE (Configura el dispositiu) i, a

continuació, premeu OK.

3. Premeu la fletxa avall per destacar SYSTEM SETUP (Instal·lació del sistema) i, a continuació,

premeu OK.

4. Premeu la fletxa avall per destacar SLEEP DELAY (Retard de repòs) i, a continuació, premeu

OK.

5. Utilitzeu el teclat numèric o premeu la fletxa amunt o la fletxa avall per seleccionar el període

de temps adequat, i premeuOK.

6. Premeu Menú .

92 Capítol 7 Ús de les característiques del producte CAWW


Habilitació o inhabilitació del mode de repòs

1. Premeu Menú .

2. Premeu la fletxa avall per destacar CONFIGURE DEVICE (Configura el dispositiu) i, a

continuació, premeu OK.

3. Premeu la fletxa avall per destacar RESETS (Restableix) i, a continuació, premeu OK.

4. Premeu la fletxa avall per destacar SLEEP MODE (Mode de repòs) i, a continuació, premeu

OK.

5. Premeu la fletxa amunt o la fletxa avall per seleccionar ON (Actiu) o OFF (Inactiu) i, a

continuació, premeu OK.

6. Premeu Menú .

Hora d'activació

La funció de l'hora d'activació permet indicar al producte que s'activi a una determinada hora els dies

seleccionats per no haver d'esperar els períodes d'escalfament i de calibració. Cal tenir activat SLEEP

MODE (Mode de repòs) per establir una hora d'activació.

Establiment de l'hora d'activació

1. Premeu Menú .

2. Premeu la fletxa avall per destacar CONFIGURE DEVICE (Configura el dispositiu) i, a

continuació, premeu OK.

3. Premeu la fletxa avall per destacar SYSTEM SETUP (Instal·lació del sistema) i, a continuació,

premeu OK.

4. Premeu la fletxa avall per destacar WAKE TIME (Hora d'activació) i, a continuació, premeu

OK.

5. Premeu la fletxa amunt o la fletxa avall per seleccionar el dia de la setmana i, a continuació,

premeu OK.

6. Premeu la fletxa avall per destacar CUSTOM (Personalització) i, a continuació, premeu OK.

7. Utilitzeu el teclat numèric o premeu la fletxa amunt o la fletxa avall per seleccionar l'hora i, a

continuació, premeuOK.

8. Utilitzeu el teclat numèric o premeu la fletxa amunt o la fletxa avall per seleccionar els minuts

i, a continuació, premeuOK.

9. Premeu la fletxa amunt o la fletxa avall per seleccionar AM o PM i, a continuació, premeu

OK.

10. Premeu OK per seleccionar APPLY TO ALL DAYS (Aplica a tots els dies).

11. Premeu la fletxa amunt o la fletxa avall per seleccionar YES (Sí) o NO (No) i, a continuació,

premeu OK.

CAWW Configuració econòmica 93


12. Si seleccioneu NO (No), premeu la fletxa amunt o la fletxa avall per establir WAKE TIME (Hora

d'activació) a la resta dels dies de la setmana i, a continuació, premeu OK per acceptar aquesta

selecció.

13. Premeu Menú .

94 Capítol 7 Ús de les característiques del producte CAWW


Grapat de documents

Si no podeu seleccionar la grapadora al programa o controlador de la impressora, seleccioneu-la al

tauler de control del producte.

És possible que hagueu de configurar el controlador de la impressora perquè reconegui la grapadora/

apiladora opcional. Només heu d'establir aquest paràmetre una vegada. Consulteu l'ajuda en línia del

controlador de la impressora per obtenir més informació.

Selecció de la grapadora al programari (Windows)

1. En el menú File (Arxiu), feu clic a Print (Imprimeix) i després a Propietats.

2. A la pestanya Output (Sortida), feu clic a la llista desplegable sota l'entrada Staple (Grapa) i

després feu clic a One Staple Angled (Una grapa en angle).

Selecció de la grapadora al programari (Macintosh)

1. En el menú File (Arxiu), feu clic a Print (Imprimeix) i seleccioneu Finishing (Acabat) a les opcions

d'impressió.

2. En el quadre de diàleg Output Destination (Destinació de sortida), seleccioneu l'opció Stapler

(Grapadora).

3. En el quadre de diàleg Stapler (Grapadora), seleccioneu l'estil de la grapadora.

Selecció de la grapadora al tauler de control

1. Premeu Menú .

2. Premeu la fletxa avall per destacar CONFIGURE DEVICE (Configura el dispositiu) i, a

continuació, premeu OK.

3. Premeu la fletxa avall per destacar STAPLER/STACKER (Grapadora/apiladora) i, a continuació,

premeu OK.

4. Premeu la fletxa avall per destacar STAPLES (Grapes) i, a continuació, premeu OK.

5. Premeu la fletxa avall per destacar ONE-LEFT ANGLED (Una a l'esquerra en angle) i, a

continuació, premeu OK.

NOTA: Si seleccioneu la grapadora en el tauler de control del producte, la configuració

predeterminada canvia a STAPLES (Grapes). Potser es graparan totes les tasques d'impressió. Malgrat

tot, recordeu que els paràmetres que es canvien al controlador de la impressora substitueixen els

paràmetres que es canvien al tauler de control.

CAWW Grapat de documents 95


Ús de les característiques d'emmagatzematge de tasques

Aquest dispositiu ofereix les següents característiques per a l'emmagatzematge de treballs:

● Proof and hold jobs (Prova i mantén les feines): Aquesta característica és una forma ràpida i fàcil

d'imprimir i provar una còpia d'una feina i després imprimir les altres còpies.

● Personal jobs (Tasques personals): Quan envieu una tasca privada al producte, la tasca no

s'imprimeix fins que no introduïu el PIN (Personal Identification Number; Número d'identificació

personal) al tauler de control.

● Quick Copy jobs (Tasques de còpia ràpida): Podeu imprimir el nombre sol·licitat de còpies d'una

tasca i guardar-ne una còpia al disc dur del producte. Si emmagatzemeu la tasca més tard podreu

imprimir còpies addicionals de la tasca.

● Stored jobs (Tasques emmagatzemades): Podeu emmagatzemar una tasca com a formulari de

personal, taula d'horaris o calendari al producte i permetre que altres usuaris imprimeixin la tasca

quan vulguin. Les tasques emmagatzemades també es poden protegir amb un PIN.

ATENCIÓ: Si apagueu el producte, totes les tasques de còpia ràpida, d'impressió de prova i personals

s'eliminen.

Creació d'una tasca emmagatzemada

Feu servir el controlador de la impressora per crear tasques emmagatzemades.

Windows 1. Al menú Fitxer, feu clic a Imprimeix.

2. Feu clic a Propietats i, a continuació, feu clic a la pestanya Emmagatzematge

de tasques.

3. Seleccioneu el mode d'emmagatzematge de tasques que voleu.

Per obtenir més informació, vegeu Definició de les opcions d’emmagatzematge de

tasques a la pàgina 103.

Macintosh 1. Al menú File (Arxiu), feu clic a Print (Imprimeix).

2. Obriu el menú Job Storage (Emmagatzematge de tasques).

3. A Job Storage (Emmagatzematge de tasques): obriu la llista desplegable i

seleccioneu el tipus de tasca emmagatzemada.

Per obtenir més informació, vegeu Tasca emmagatzemada a la pàgina 61.

NOTA: Per emmagatzemar de manera permanent la tasca i impedir que el producte la suprimeixi

quan es necessita l'espai per a altres tasques, seleccioneu l'opció Stored Job (Tasca

emmagatzemada) al controlador.

Impressió d'una tasca emmagatzemada

NOTA: Podeu prémer el botó de la carpeta per anar directament al menú RETRIEVE JOB

(Recupera la tasca) i, a continuació, iniciar el procediment següent en el pas 3.

1. Premeu Menú .

2. Premeu la fletxa avall per destacar RETRIEVE JOB (Recupera la tasca) i, a continuació,

premeu OK.

96 Capítol 7 Ús de les característiques del producte CAWW


3. Premeu la fletxa avall per destacar el vostre nom d'usuari i, a continuació, premeu OK.

4. Premeu la fletxa avall per destacar un nom de tasca i, a continuació, premeu OK.

PRINT (Imprimeix) queda destacat.

5. Premeu OK per seleccionar PRINT (Imprimeix).

6. Si la tasca requereix un PIN, feu servir el teclat numèric o premeu la fletxa amunt o la fletxa avall

per introduir el PIN i, a continuació, premeu OK.

NOTA: Si feu servir la fletxa amunt o la fletxa avall per introduir el PIN, premeu OK després

de cada dígit.

7. Utilitzeu el teclat numèric, o premeu la fletxa amunt o la fletxa avall per seleccionar el nombre

de còpies.

8. Premeu OK per imprimir la tasca.

Eliminació d'una tasca emmagatzemada

Quan s'envia una tasca emmagatzemada, el producte sobreescriu qualsevol tasca anterior amb el

mateix nom d'usuari i de tasca. Si no hi ha una tasca ja emmagatzemada amb el mateix nom d'usuari

i de tasca, i el producte necessita espai addicional, és possible que el producte elimini altres tasques

emmagatzemades, començant per les més antigues. Podeu canviar el nombre de tasques que es poden

emmagatzemar des del menú RETRIEVE JOB (Recupera la tasca) del tauler de control del producte.

Les tasques es poden eliminar des del tauler de control, des del servidor web incrustat o des del

programari HP Web Jetadmin. Per eliminar una tasca des del tauler de control, seguiu aquest

procediment:

NOTA: Podeu prémer el botó de la carpeta per anar directament al menú RETRIEVE JOB

(Recupera la tasca) i, a continuació, iniciar el procediment següent en el pas 3.

1. Premeu Menú .

2. Premeu la fletxa avall per destacar RETRIEVE JOB (Recupera la tasca) i, a continuació,

premeu OK.

3. Premeu la fletxa avall per destacar el vostre nom d'usuari i, a continuació, premeu OK.

4. Premeu la fletxa avall per destacar un nom de tasca i, a continuació, premeu OK.

5. Premeu la fletxa avall per destacar DELETE (Elimina) i, a continuació, premeu OK.

6. Si la tasca requereix un PIN, feu servir el teclat numèric o premeu la fletxa amunt o la fletxa avall

per introduir el PIN i, a continuació, premeu OK.

NOTA: Si feu servir la fletxa amunt o la fletxa avall per introduir el PIN, premeu OK després

de cada dígit.

7. Premeu OK per confirmar que voleu eliminar la tasca.

CAWW Ús de les característiques d'emmagatzematge de tasques 97


98 Capítol 7 Ús de les característiques del producte CAWW


8 Tasques d'impressió

● Cancel·lació d'una feina d'impressió

● Ús de les funcions del controlador de la impressora del Windows

CAWW 99


Cancel·lació d'una feina d'impressió

Podeu aturar una sol·licitud d'impressió mitjançant el tauler de control o el programa. Per obtenir

instruccions sobre com aturar una sol·licitud d'impressió des d'un ordinador en xarxa, consulteu l'Ajuda

en línia del programari de la xarxa en qüestió.

NOTA: Pot ser que una feina d'impressió trigui en desaparèixer després de cancel·lar-la.

Com aturar la tasca d'impressió actual des del tauler de control

▲ Premeu el botó Stop (Atura) del tauler de control.

Com aturar la tasca d'impressió actual des del programa

Quan s'envia la tasca d'impressió, apareix breument un quadre de diàleg a la pantalla on es dóna la

possibilitat de cancel·lar la tasca d'impressió.

Si s'ha enviat més d'una sol·licitud al producte des del programari, potser s'esperen en una cua

d'impressió (per exemple, a l'Administrador d'impressió del Windows). Consulteu la documentació del

programari on trobareu instruccions per cancel·lar una sol·licitud d'impressió procedent de l'ordinador.

Si hi ha un treball d'impressió esperant en una cua d'impressió o a la gestió de cues de la impressora,

suprimiu-lo.

1. Windows XP i Windows Server 2003 (utilitzant la vista predeterminada del menú Inicia): Feu

clic a Inicia, Configuració i, tot seguit, a Impressores i faxos.

o

Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003 (utilitzant la vista clàssica del menú

Inicia): Feu clic a Inicia, Configuració i, tot seguit, a Impressores i faxos.

o

Windows Vista: Feu clic a Start (Inicia), Control Panel (Tauler de control) i, tot seguit, a la

categoria Hardware and Sound (Maquinari i so) feu clic a Printer (Impressora).

2. A la llista d'impressores, feu doble clic al nom d'aquest producte per obrir la cua d'impressió o el

gestor de cues d'impressió.

3. Seleccioneu la tasca d'impressió que vulgueu cancel·lar i premeu Suprimeix.

100 Capítol 8 Tasques d'impressió CAWW


Ús de les funcions del controlador de la impressora del

Windows

NOTA: La informació següent és per al controlador d'impressora HP PCL 6.

Obertura del controlador de la impressora

Com es fa per Passos que cal seguir

Obrir el controlador de la impressora. Al menú Fitxer del programa, feu clic a Imprimeix.

Seleccioneu la impressora i feu clic a Propietats o

Preferències.

Aconseguir ajuda per a qualsevol opció d'impressió. Feu clic al símbol ? de la part superior dreta del controlador de

la impressora i seguidament feu clic a qualsevol element del

controlador. Apareixerà un missatge emergent amb informació

sobre l'element en qüestió. També podeu fer clic a Ajuda per

obrir l'Ajuda en línia.

Ús de dreceres d'impressió

Per dur a terme les següents tasques, obriu el controlador de la impressora i feu clic a la pestanya

Dreceres d'impressió.

NOTA: Als controladors de la impressora HP anteriors, aquesta funció s’anomenava Accessos

directes.

Com es fa per Passos que cal seguir

Utilitzar una drecera d'impressió. Seleccioneu una de les dreceres i feu clic a D'acord per

imprimir la tasca amb els paràmetres predefinits.

Crear una drecera d'impressió personalitzada. a) Seleccioneu una drecera que ja existeixi per fer-la servir

com a base. b) Seleccioneu les opcions d'impressió per a la

nova drecera. c) Feu clic a Anomena i desa i poseu un nom

a la drecera; després feu clic a D'acord.

Definició de les opcions de paper i qualitat

Per dur a terme les següents tasques, obriu el controlador de la impressora i feu clic a la pestanya

Paper/Qualitat.

Com es fa per Passos que cal seguir

Seleccionar una mida de pàgina. Seleccioneu una mida a la llista desplegable Mida del paper.

Seleccionar una mida de pàgina personalitzada. a) Feu clic a Personalització. S'obrirà el quadre de diàleg

Mida de paper personalitzada. b) Assigneu un nom a la mida

personalitzada, indiqueu-ne les dimensions i feu clic a

D'acord.

Seleccionar un origen del paper. Seleccioneu una safata a la llista desplegable Origen del

paper.

Seleccionar un tipus de paper. Seleccioneu un tipus a la llista desplegable Tipus de paper.

CAWW Ús de les funcions del controlador de la impressora del Windows 101


Com es fa per Passos que cal seguir

Imprimir portades amb un paper diferent.

Imprimir la primera o l'última pàgina amb un paper diferent.

a) A l'espai Pàgines especials, feu clic a Portades o a

Imprimeix pàgines en un paper diferent i després a

Paràmetres. b) Seleccioneu una opció per imprimir una

portada, una contraportada, o totes dues coses, en blanc o

preimpreses. També podeu seleccionar una opció per imprimir

la primera o l'última pàgina amb un paper diferent.

c) Seleccioneu les opcions de les llistes desplegables Origen

del paper i Tipus de paper i feu clic a Afegeix. d) Feu clic a

D'acord.

Ajustar la resolució de les imatges impreses. A l'espai Qualitat d'impressió, seleccioneu una opció de la

llista desplegable. Llegiu l'Ajuda en línia del controlador de la

impressora per conèixer informació sobre cadascuna de les

opcions disponibles.

Seleccionar la qualitat d'esborrany per imprimir A l'àrea Qualitat d'impressió, feu clic a Economode.

Definició dels efectes del document

Per dur a terme les següents tasques, obriu el controlador de la impressora i feu clic a la pestanya

Efectes.

Com es fa per Passos que cal seguir

Ajustar una pàgina perquè s'adeqüi a la mida de paper

seleccionada.

Ajustar una pàgina perquè sigui un tant per cent de la mida

real.

Feu clic a Imprimeix document a i seleccioneu una mida de

la llista desplegable.

Feu clic a % de la mida normal i escriviu el tant per cent o bé

ajusteu la barra lliscant.

Imprimir una filigrana. a) Seleccioneu una filigrana de la llista desplegable

Filigranes. b) Per imprimir la filigrana només a la primera

pàgina, feu clic a Només primera pàgina. Si no, la filigrana

s'imprimirà a totes les pàgines.

Afegir o editar filigranes.

NOTA: Perquè funcioni, el controlador de la impressora ha

d'estar emmagatzemat en el vostre ordinador.

Definició de les opcions d'acabat del document

a) A l'espai de Filigranes, feu clic a Edita. S'obrirà el quadre

de diàleg Detalls de la filigrana. b) Establiu els paràmetres

de la filigrana i feu clic a D'acord.

Per dur a terme les següents tasques, obriu el controlador de la impressora i feu clic a la pestanya

Acabat.

Com es fa per Passos que cal seguir

Imprimir a totes dues cares (dúplex). Feu clic a Impressió a les dues cares. Si voleu enquadernar

el document pel marge superior, feu clic a Orienta les pàgines

verticalment.

Imprimir un fullet. a) Feu clic a Impressió a les dues cares. b) A la llista

desplegable Disseny de fullets, feu clic a Enquadernació

esquerra o Enquadernació dreta. L'opció Pàgines per full

es canvia automàticament per 2 pàgines per full.

Imprimir diverses pàgines per full. a) Seleccioneu el nombre de pàgines per full a la llista

desplegable Pàgines per full. b) Seleccioneu les opcions

102 Capítol 8 Tasques d'impressió CAWW


Com es fa per Passos que cal seguir

adequades a Imprimeix marges de la pàgina, Ordre de

pàgina i Orientació.

Seleccionar l'orientació de la pàgina. a) A l'espai Orientació, feu clic a Vertical o Horitzontal. b) Per

imprimir la imatge de la pàgina de cap per avall, feu clic a Gira

180 graus.

Definició de les opcions de sortida del producte

Per dur a terme les següents tasques, obriu el controlador de la impressora i feu clic a la pestanya

Sortida.

NOTA: Les opcions disponibles en aquesta pestanya depenen del dispositiu d'acabat que estigueu

fent servir.

Com es fa per Passos que cal seguir

Seleccionar les opcions de grapat. Seleccioneu una opció de grapat de la llista desplegable

Grapa.

Seleccionar una safata de sortida. Seleccioneu una safata de sortida de la llista desplegable

Safata.

Definició de les opcions d’emmagatzematge de tasques

Per dur a terme les següents tasques, obriu el controlador de la impressora i feu clic a la pestanya

Emmagatzematge de tasca.

Com es fa per Passos que cal seguir

Imprimir una tasca de prova abans d’imprimir totes les còpies A l’àrea Mode d’emmagatzematge de tasques, feu clic a

Impressió de prova. El producte imprimeix només la primera

còpia. Apareix un missatge al tauler de control del producte

per sol·licitar-vos que imprimiu la resta de còpies.

Emmagatzemar temporalment una tasca privada al producte

per imprimir-la més tard

Emmagatzemar temporalment una tasca al producte

NOTA: Aquestes tasques s’esborraran quan s’apagui el

producte.

a) A l’àrea Mode d’emmagatzematge de tasques, feu clic a

Tasca personal. b) A l’àrea Fes la tasca privada, introduïu

un número d’identificació personal (PIN) de 4 dígits.

A l’àrea Mode d’emmagatzematge de tasques, feu clic a

Còpia ràpida. S’imprimeix immediatament una còpia de la

tasca, però podeu imprimir més còpies des del tauler de

control del producte.

Emmagatzemar permanentment una tasca al producte a) A l’àrea Mode d’emmagatzematge de tasques, feu clic a

Tasca emmagatzemada.

Fer privada una tasca emmagatzemada permanentment de

mode que qualsevol que provi de imprimir-la hagi d’introduir

un PIN

Rebre una notificació quan algú imprimeixi una tasca

emmagatzemada

a) A l’àrea Mode d’emmagatzematge de tasques, feu clic a

Tasca emmagatzemada. b) A l’àrea Fes la tasca privada,

feu clic a PIN per imprimir i introduïu un número d’identificació

personal (PIN) de 4 dígits.

A l’àrea Opcions de notificació de la tasca, feu clic a Mostra

l'ID de la tasca en imprimir.

CAWW Ús de les funcions del controlador de la impressora del Windows 103


Com es fa per Passos que cal seguir

Definir el nom d’usuari per a una tasca emmagatzemada A l’àrea Nom d’usuari, feu clic a Nom d’usuari per fer servir

el nom per defecte del Windows. Per proporcionar un nom

d’usuari diferent, feu clic a Personalitzat i escriviu el nom.

Especificar un nom per a la tasca emmagatzemada a) A l’àrea Nom de la tasca, feu clic a Automàtic per fer servir

el nom de tasca per defecte. Per especificar un nom per a la

tasca, feu clic a Personalitzat i escriviu el nom. b) Seleccioneu

una opció de la llista desplegable Si el nom de la tasca ja

existeix. Seleccioneu Utilitza el nom de tasca + (1-99) per

afegir un número al final del nom existent, o seleccioneu

Reemplaça el fitxer existent per sobreescriure la tasca que

té el mateix nom.

Obtenció d'assistència i d'informació sobre l'estat del producte

Per dur a terme les següents tasques, obriu el controlador de la impressora i feu clic a la pestanya

Serveis.

Com es fa per Passos que cal seguir

Obtenir informació d'assistència per al producte i encarregar

subministraments en línia.

Comprovar l'estat del producte, inclòs el nivell dels

subministraments.

Definició de les opcions avançades d'impressió

A la llista desplegable Serveis d'Internet, seleccioneu una

opció d'assistència i feu clic a Endavant.

Feu clic a la icona Estat del dispositiu i dels

subministraments. S'obrirà la pàgina Device Status (Estat

del dispositiu) del servidor web incrustat HP.

Per dur a terme les següents tasques, obriu el controlador de la impressora i feu clic a la pestanya

Avançades.

Com es fa per Passos que cal seguir

Seleccionar les opcions avançades d'impressió. En qualsevol dels apartats, feu clic a un paràmetre actual;

s'obrirà una llista desplegable on podreu canviar el paràmetre.

Canviar el nombre de còpies per imprimir.

NOTA: Si el programa que esteu fent servir no ofereix una

manera d'imprimir un nombre determinat de còpies, podeu

canviar el nombre de còpies al controlador.

La modificació d'aquest paràmetre afecta el nombre de còpies

de totes les tasques d'impressió. Una vegada impresa la tasca,

torneu a establir aquest paràmetre al seu valor original.

Carregar paper de capçalera o paper preimprès de la mateixa

manera per a tots els treballs, ja sigui amb impressió a una o

dues cares.

Obriu l'apartat Paper/Sortida i escriviu el nombre de còpies

que voleu imprimir. Si seleccioneu dues còpies o més, podeu

escollir l'opció de classificar les pàgines.

a) Obriu l'apartat Opcions del document i després, l'apartat

Característiques de la impressora. b) A la llista desplegable

Mode de capçalera alternativa, seleccioneu Activat.

c) Carregueu el paper al producte com ho faríeu si volguéssiu

imprimir a les dues cares.

Canviar l'ordre d'impressió de les pàgines. a) Obriu l'apartat Opcions del document i després, l'apartat

Opcions de disseny. b) A la llista desplegable Ordre de

pàgina, seleccioneu Del davant al darrere per imprimir les

104 Capítol 8 Tasques d'impressió CAWW


Com es fa per Passos que cal seguir

pàgines en el mateix ordre que apareixen en el document, o

bé Del darrere al davant per imprimir-les en l'ordre invers.

CAWW Ús de les funcions del controlador de la impressora del Windows 105


106 Capítol 8 Tasques d'impressió CAWW


9 Gestió i manteniment del producte

● Impressió de les pàgines d'informació i de Digue'm com

● Ús del programari HP Easy Printer Care

● Ús del servidor web incrustat

● Utilitzeu el programari HP Web Jetadmin

● Ús de funcions de seguretat

● Gestió dels subministraments

● Substitució dels subministraments i els components

● Instal·lació de la memòria, els dispositius USB interns i les targetes de servidor d'impressió

externes

● Neteja del producte

● Actualització del microprogramari

CAWW 107


Impressió de les pàgines d'informació i de Digue'm com

Des del tauler de control del producte, podeu imprimir pàgines d'informació, que contenen dades sobre

el producte i la seva configuració actual. També podeu imprimir diverses pàgines Digue'm com, que

expliquen procediments habituals relacionats amb l'ús del producte.

Tipus de pàgina Nom de la pàgina Descripció

Pàgines d'informació PRINT MENU MAP (Imprimeix el mapa

de menús)

PRINT CONFIGURATION (Imprimeix

configuració)

PRINT SUPPLIES STATUS PAGE

(Imprimeix la pàgina d'estat dels

subministraments)

PRINT USAGE PAGE (Imprimeix la

pàgina d'utilització)

PRINT FILE DIRECTORY (Imprimeix el

directori de fitxers)

PRINT PCL FONT LIST (Imprimeix la

llista de fonts de PCL)

PRINT PS FONT LIST (Imprimeix la

llista de fonts de PS)

Imprimeix el mapa del menú del tauler de

control que mostra la disposició i la

configuració actual dels elements del

menú del tauler de control.

Imprimeix la configuració actual del

producte. Si hi ha un servidor d'impressió

HP Jetdirect instal·lat, també s'imprimeix

una pàgina de configuració

d'HP Jetdirect.

Imprimeix una pàgina d'estat dels

subministraments que mostra els nivells

dels subministraments del producte, un

nombre aproximat de pàgines que

queden, informació sobre l'ús del cartutx,

el número de sèrie, un comptador de

pàgines i informació de la comanda.

Aquesta pàgina només està disponible si

feu servir subministraments d'HP

originals.

Imprimeix una pàgina que mostra un

comptador de totes dels mides de paper

utilitzades al producte, fa una llista sobre

si es van imprimir a una sola o a les dues

cares i mostra un comptador de pàgines.

Imprimeix un directori de fitxers que

mostra informació sobre tots els

dispositius d'emmagatzematge de

massa instal·lats. Aquest element

apareix només si hi ha instal·lat al

producte un dispositiu

d'emmagatzematge de massa que

inclou un sistema de fitxers reconegut.

Imprimeix una llista de fonts de PCL que

mostra les fonts PCL disponibles

actualment al producte.

Imprimeix una llista de fonts de PS que

mostra les fonts PS disponibles

actualment al producte.

108 Capítol 9 Gestió i manteniment del producte CAWW


Tipus de pàgina Nom de la pàgina Descripció

Pàgines Digue'm com CLEAR JAMS (Elimina els embussos) Imprimeix una pàgina que mostra com

eliminar els embussos de paper.

Impressió de les pàgines d'informació

1. Premeu Menú .

LOAD TRAYS (Safates de càrrega) Imprimeix una pàgina que mostra com

carregar les safates d'entrada.

LOAD SPECIAL MEDIA (Càrrega de

suports especials)

PRINT ON BOTH SIDES (Imprimeix a

les dues cares)

Imprimeix una pàgina que mostra com

carregar paper especial, com sobres o

capçaleres.

Imprimeix una pàgina que mostra com

utilitzar la funció d'impressió a doble cara

(dúplex).

SUPPORTED PAPER (Paper admès) Imprimeix una pàgina que mostra els

tipus i les mides de paper admesos pel

producte.

PRINT HELP GUIDE (Imprimeix la guia

d'ajuda)

Imprimeix una pàgina que mostra

enllaços a l'ajuda addicional de la Web.

2. Premeu la fletxa avall per destacar INFORMATION (Informació) i, a continuació, premeu OK.

3. Premeu la fletxa avall per destacar la pàgina que vulgueu i, a continuació, premeu OK per

imprimir.

Impressió de les pàgines Digue'm com

1. Premeu Menú .

2. Assegureu-vos que l'opció SHOW ME HOW (Digue'm com) estigui destacada i, tot seguit, premeu

OK.

3. Premeu la fletxa avall per destacar la pàgina que vulgueu i, a continuació, premeu OK per

imprimir.

CAWW Impressió de les pàgines d'informació i de Digue'm com 109


Ús del programari HP Easy Printer Care

Obriu el programari HP Easy Printer Care

Feu servir un dels mètodes següents per obrir el programari HP Easy Printer Care:

● Al menú Inici, seleccioneu Programes, Hewlett-Packard, HP Easy Printer Care i després feu

clic a Start HP Easy Printer Care (Inicia HP Easy Printer Care).

● A la safata del sistema del Windows (cantonada dreta inferior de l'escriptori), feu doble clic a la

icona HP Easy Printer Care.

● Feu doble clic a la icona de l'escriptori.

Apartats de programari HP Easy Printer Care

El programari HP Easy Printer Care pot facilitar informació sobre diversos productes HP de la vostra

xarxa i sobre qualsevol producte que estigui directament connectat al vostre ordinador. És possible que

no tots els elements que apareixen a la taula següent estiguin disponibles per a tots els productes.

El botó d'Ajuda (?) de la part superior dreta de cada pàgina dóna informació més concreta sobre les

opcions de la pàgina.

Apartat Paràmetres

Pestanya Device List (Llista de

dispositius)

Quan obriu el programari, aquesta és la

primera pàgina que apareix.

NOTA: Per tornar a aquesta pàgina

des de qualsevol pestanya, feu clic a My

HP Printers (Les meves impressores

HP) al costat esquerre de la finestra.

Compatible Printers (Impressores

compatibles)

Finestra Find Other Printers (Troba

altres impressores)

Afegeix més productes a la llista

My HP Printers (Les meves

impressores HP).

Pestanya Overview (Resum)

Inclou informació d'estat bàsica per al

dispositiu

● Llista Devices (Dispositius): Mostra els productes que podeu seleccionar.

NOTA: La informació dels productes apareix en forma de llista o d'icones,

segons com estigui configurada l'opció View as (Mostra com).

● La informació d'aquesta pestanya inclou les alertes actuals per al producte.

● Si feu clic a un producte de la llista, l'HP Easy Printer Care obre la pestanya

Overview (Resum) d'aquest producte.

Ofereix una llista de tots els productes HP compatibles amb el programari HP Easy

Printer Care.

Feu clic a l'enllaç Find Other Printers (Troba altres impressores) de la llista

Devices (Dispositius) per obrir la finestra Find Other Printers (Troba altres

impressores). La finestra Find Other Printers (Troba altres impressores) ofereix

una utilitat que detecta altres impressores de la xarxa perquè pugueu afegir-les a la

llista My HP Printers (Les meves impressores HP) i controlar-les des del vostre

ordinador.

● Apartat Device Status (Estat del dispositiu): Aquest apartat mostra informació

d'identificació del producte i l'estat del producte. Indica les condicions de les

alertes del producte, per exemple un cartutx d'impressió buit. Després de

corregir un problema del producte, feu clic al botó d'actualitzar , situat a la

part superior dreta de la finestra, per actualitzar l'estat.

● Apartat Supplies Status (Estat dels subministraments): Mostra l'estat detallat

dels subministraments, com ara el percentatge de tòner que queda al cartutx

d'impressió i l'estat del paper carregat a cada safata.

● Enllaç Supplies Details (Detalls del subministrament): Obre la pàgina d'estat

dels subministraments amb més informació sobre els subministraments del

producte, informació de comandes i de reciclatge.

110 Capítol 9 Gestió i manteniment del producte CAWW


Apartat Paràmetres

Pestanya Support (Assistència)

Ofereix enllaços a informació

d'assistència

Pestanya Settings (Paràmetres)

Configura els paràmetres del producte,

ajusta els paràmetres de qualitat

d'impressió i busca informació sobre

característiques específiques del

producte.

NOTA: Aquesta pestanya no està

disponible en certs productes.

HP Proactive Support

NOTA: Aquest element està

disponible des de les pestanyes

Overview (Resum) i Support

(Assistència).

Botó Supplies Ordering (Demana

subministraments):

Feu clic al botó Supplies Ordering

(Demana subministraments) de

qualsevol pestanya per obrir la finestra

Supplies Ordering (Demana

subministraments), la qual proporciona

accés a la comanda de

subministraments en línia.

NOTA: Aquest element està

disponible des de les pestanyes

Overview (Resum) i Support

(Assistència).

● Apartat Device Status (Estat del dispositiu): Aquest apartat mostra informació

d'identificació del producte i l'estat del producte. Indica les condicions de les

alertes del producte, per exemple un cartutx d'impressió buit. Després de

corregir un problema del producte, feu clic al botó d'actualitzar , situat a la

part superior dreta de la finestra, per actualitzar l'estat.

● Apartat Device Management (Gestió del dispositiu): Ofereix enllaços a

informació sobre HP Easy Printer Care, a configuracions avançades del

producte i a informes d'ús del producte.

● Troubleshooting and Help (Resolució de problemes i ajuda): Ofereix enllaços

a eines que podeu fer servir per solucionar problemes, a informació

d'assistència del producte en línia i a experts d'HP en línia.

● About (Quant a): Facilita informació general sobre aquesta pestanya.

● General: Facilita informació sobre el producte, com el número de model, el

número de sèrie i els paràmetres de data i hora, si estan disponibles.

● Information Pages (Pàgines d'informació): Ofereix enllaços per imprimir les

pàgines d'informació disponibles per al producte.

● Capabilities (Capacitats): Facilita informació sobre les funcions del producte,

com la impressió a doble cara, la memòria disponible i els llenguatges

d'impressió disponibles. Feu clic a Change (Canvia) per ajustar els

paràmetres.

● Print Quality (Qualitat d'impressió): Facilita informació sobre els paràmetres

de qualitat d'impressió. Feu clic a Change (Canvia) per ajustar els paràmetres.

● Trays / Paper (Safates / Paper): Facilita informació sobre les safates i la seva

configuració. Feu clic a Change (Canvia) per ajustar els paràmetres.

● Restore Defaults (Restaura valors per defecte): Ofereix una manera de

restaurar els paràmetres del producte tal com van sortir de fàbrica. Feu clic a

Restore (Restaura) per restaurar els paràmetres als seus valors

predeterminats.

Quan està activat, l'HP Proactive Support analitza regularment el vostre sistema

d'impressió per detectar-hi possibles problemes. Feu clic a l'enllaç de més

informació per configurar la periodicitat d'aquest anàlisi. Aquesta pàgina també

ofereix informació sobre les actualitzacions disponibles per al programari, el

firmware i els controladors de la impressora HP. Podeu acceptar o refusar les

diferents actualitzacions que se us recomanin.

● Llista de productes: Mostra els subministraments que podeu encarregar per a

cada producte. Per encarregar un producte concret, marqueu el quadre de

verificació Order (Demanar) del producte a la llista de productes. Podeu

ordenar la llista per productes o pels subministraments que s'han d'encarregar

amb més urgència. La llista inclou informació sobre els subministraments de

tots els productes que apareixen a la llista My HP Printers (Les meves

impressores HP).

● Botó Shop Online for Supplies (Comprar subministraments en línia): Obre el

lloc web HP SureSupply en una finestra nova de l'explorador. Si heu marcat el

quadre de verificació Order (Demanar) d'algun producte, podreu transferir

aquesta informació al lloc web on rebreu informació sobre les opcions existents

per comprar els subministraments seleccionats.

● Botó Imprimeix llista de compra: Imprimeix la informació dels

subministraments amb el quadre de verificació Demanar seleccionat:

CAWW Ús del programari HP Easy Printer Care 111


Apartat Paràmetres

Enllaç Alert Settings (Configuració

d'avisos)

NOTA: Aquest element està

disponible des de les pestanyes

Overview (Resum) i Support

(Assistència).

Color Access Control

NOTA: Aquest element només està

disponible en els productes de

color d'HP compatibles amb Color

Access Control.

NOTA: Aquest element està

disponible des de les pestanyes

Overview (Resum) i Support

(Assistència).

Feu clic a Alert Settings (Configuració d'avisos) per obrir la finestra del mateix nom,

on podreu configurar els avisos de cada producte.

● Els avisos estan activats o desactivats: Activa o desactiva els avisos.

● Printer Alerts (Avisos de la impressora): Seleccioneu si voleu rebre avisos

només en cas d'error greu o per a qualsevol error.

● Job Alerts (Avisos de tasques): Si el producte és compatible amb aquesta

opció, podeu rebre avisos corresponents a determinades tasques d'impressió.

Feu servir aquesta funció per permetre o impedir la impressió en color.

112 Capítol 9 Gestió i manteniment del producte CAWW


Ús del servidor web incrustat

Utilitzeu el servidor de web incrustat per veure l'estat del producte i de la xarxa i per gestionar les

funcions d'impressió des de l'ordinador en lloc d'utilitzar el tauler de control del producte. A continuació,

es mostren alguns exemples d'allò que es pot fer utilitzant el servidor web incrustat:

NOTA: Si el producte està connectat directament a un ordinador, utilitzeu el programari HP Easy

Printer Care per veure l'estat del producte.

● Vegeu la informació d'estat del tauler de control del producte

● Determineu la vida restant de tots els subministraments i demaneu-ne de nous

● Vegeu i canvieu les configuracions de la safata

● Vegeu i canvieu la configuració del menú del tauler de control del producte

● Vegeu i imprimiu les pàgines internes

● Rebeu la notificació d'incidències del producte i dels subministraments

● Vegeu i canvieu la configuració de la xarxa

● Vegeu contingut de suport específic per a l'estat actual del producte

Per utilitzar el servidor web incrustat, heu de tenir Microsoft Internet Explorer 5.01 o versions posteriors

o Netscape 6.2 o versions posteriors per a Windows, Mac OS o Linux (només per a Netscape). Es

requereix Netscape Navigator 4.7 per a HP-UX 10 i HP-UX 11. El servidor de web incrustat funciona

quan el producte està connectat a una xarxa basada en IP. El servidor web incrustat no admet

connexions de producte basades en IPX. No cal tenir accés a Internet per obrir i fer servir el servidor

web incrustat.

Quan el producte està connectat a la xarxa, el servidor de web incrustat està disponible automàticament.

Obriu el servidor web incrustat mitjançant una connexió de xarxa

▲ Al navegador web admès pel vostre ordinador, escriviu l'adreça IP o el nom d'amfitrió al camp

d'adreça/URL. Per trobar l'adreça IP o el nom d'amfitrió, imprimiu una pàgina de configuració.

Vegeu Impressió de les pàgines d'informació i de Digue'm com a la pàgina 108.

NOTA: Un cop oberta la URL, podeu indexar-la per poder tornar-hi ràpidament en el futur.

Apartats del servidor web incrustat

Pestanya o apartat Opcions

Pestanya Information

(Informació)

Proporciona informació del

producte, l'estat i la configuració

● Device Status (Estat del dispositiu): Mostra l'estat del producte i el que queda dels

subministraments d'HP (0% indica que un subministrament és buit). La pàgina també

mostra el tipus i la mida del paper d'impressió establert per a cada safata. Per canviar

la configuració predeterminada, feu clic a Change Settings (Canvia configuració).

● Configuration Page (Pàgina de configuració): Mostra la informació de la pàgina de

configuració.

● Supplies Status (Estat dels subministraments): Mostra el que queda dels

subministraments d'HP (0% vol dir que el subministrament s'ha esgotat). Aquesta

pàgina també inclou els números de referència dels subministraments. Per

encarregar subministraments nous, feu clic a Shop for Supplies (Comprar

CAWW Ús del servidor web incrustat 113


Pestanya o apartat Opcions

Pestanya Settings (Paràmetres)

Permet configurar el producte des

de l'ordinador.

NOTA: La pestanya Settings

(Configuració) es pot protegir amb

una contrasenya. Si aquest

producte forma part d'una xarxa,

poseu-vos sempre en contacte

amb l'administrador del sistema

abans de canviar els paràmetres

d'aquesta pestanya.

Pestanya Networking (Xarxa)

Permet canviar els paràmetres de

la xarxa des de l'ordinador

subministraments) de la secció Other Links (Altres enllaços) al costat esquerre de

la finestra.

● Event Log (Registre d'incidències): Mostra una llista de totes les incidències i els

errors del producte.

● Usage page (Pàgina d'utilització): Mostra un resum del nombre de pàgines que ha

imprès el producte, agrupades per mida i tipus.

● Diagnostics page (Pàgina de diagnòstic): Mostra informació sobre el producte, que

pot ser útil per resoldre problemes. Aquesta informació us la pot demanar el personal

d'assistència autoritzat d'HP.

● Device Information (Informació del dispositiu): Mostra el nom de xarxa del producte,

l'adreça i la informació del model. Per canviar aquestes entrades, feu clic a Device

Information (Informació del dispositiu) de la pestanya Settings (Configuració).

● Control Panel (Tauler de control): Mostra missatges del tauler de control, com

Ready (A punt) o Sleep mode on (Mode de repòs activat).

● Print (Imprimeix): Us permet enviar tasques d'impressió al producte.

● Configure Device (Configureu el dispositiu): Us permet configurar els paràmetres

del producte. Aquesta pàgina inclou els menús tradicionals de la pantalla del tauler

de control.

● E-mail Server (Servidor de correu electrònic): Només en xarxa. Es fa servir

juntament amb la pàgina Alerts (Avisos) per configurar els avisos de correu

electrònic.

● Alerts (Avisos): Només en xarxa. Us permet establir la recepció d'avisos de correu

electrònic per a diferents incidències del producte i dels subministraments.

● AutoSend (Enviament automàtic): Us permet configurar el producte perquè enviï

missatges de correu electrònic automàtics sobre la configuració del producte i els

subministraments a adreces de correu electrònic específiques.

● Security (Seguretat): Permet definir una contrasenya necessària per accedir a les

pestanyes Settings (Paràmetres) i Networking (Xarxa). Activa i desactiva opcions

del servidor web incrustat.

● Edit Other Links (Edita altres enllaços): Us permet afegir o personalitzar un enllaç

a un altre lloc web. Aquest enllaç apareix a la secció Other Links (Altres enllaços)

de totes les pàgines del servidor web incrustat.

● Device Information (Informació del dispositiu): Permet anomenar el producte i

assignar-li un número d'inventari. Introduïu el nom i l'adreça de correu electrònic del

contacte principal que rebrà la informació sobre el producte.

● Language (Idioma): Permet determinar l'idioma de la informació del servidor web

incrustat.

● Date & Time (Data i hora): Permet la sincronització temporal amb un servidor horari

de la xarxa.

● Wake Time (Hora d'activació): Us permet establir o modificar una hora d'activació

per al producte.

Els administradors de la xarxa poden utilitzar aquesta pestanya per controlar els

paràmetres relacionats amb la xarxa del producte quan està connectat a una xarxa

basada en IP. Aquesta pestanya no apareix si el producte està connectat directament a

un ordinador, o si el producte està connectat a una xarxa que faci servir un servidor

d'impressió que no sigui l'HP Jetdirect.

114 Capítol 9 Gestió i manteniment del producte CAWW


Pestanya o apartat Opcions

Other Links (Altres enllaços)

Inclou enllaços d'Internet

NOTA: La pestanya Networking (Xarxa) pot estar protegida per contrasenya.

HP Instant Support (HP Instant Support): Connecta amb el lloc web d'HP per

ajudar-vos a solucionar els problemes. Aquest servei analitza el registre d'error del

producte i la informació de configuració per oferir un diagnòstic i facilitar informació

de suport específica per al vostre producte.

● Shop for Supplies (Comprar subministraments): Connecta amb el lloc web

HP SureSupply, on hi ha informació sobre les opcions per comprar subministraments

originals d'HP, com ara cartutxos de tinta i paper.

● Product Support (Assistència del producte): Connecta amb el lloc d'assistència del

producte, on trobareu ajuda sobre temes generals.

● Show Me How (Digue'm com): Connecta amb informació que mostra tasques

concretes per al producte.

NOTA: Per utilitzar qualsevol d'aquests enllaços cal tenir accés a l'Internet. Si utilitzeu

una connexió de marcatge directe i no us heu connectat a l'obrir el servidor web incrustat,

heu de connectar-vos per poder visitar aquests llocs web. Per connectar-vos, potser

haureu de tancar el servidor web incrustat i tornar-lo a obrir.

CAWW Ús del servidor web incrustat 115


Utilitzeu el programari HP Web Jetadmin

L'HP Web Jetadmin és una solució de programari basada en web per instal·lar, supervisar i resoldre

problemes dels perifèrics connectats a la xarxa de manera remota. La gestió és proactiva i permet als

administradors resoldre els problemes abans que els usuaris es vegin afectats. Podeu descarregar

aquest programari gratuït de gestió avançada a www.hp.com/go/webjetadmin.

Es poden instal·lar complements de dispositius a HP Web Jetadmin per tal d'admetre funcions

específiques del producte. El programari HP Web Jetadmin us pot informar automàticament quan hi

hagi nous complements disponibles. A la pàgina Actualització del producte, seguiu les instruccions

per connectar-vos de forma automàtica a la pàgina web d'HP i instal·lar els complements de dispositius

més recents pel vostre producte.

NOTA: Els navegadors han de tenir Java habilitat. No s'admet la navegació amb un equip d'Apple.

116 Capítol 9 Gestió i manteniment del producte CAWW


Ús de funcions de seguretat

Seguretat IP

El producte admet estàndards de seguretat i protocols recomanats que us ajudaran a mantenir la

seguretat del producte, a protegir la informació important de la xarxa i a simplificar la manera de controlar

el producte i fer-ne el manteniment.

Si voleu informació detallada sobre les solucions segures de creació d'imatges i d'impressió d'HP,

visiteu www.hp.com/go/secureprinting. Aquest lloc proporciona enllaços a documents tècnics i a

documents de preguntes freqüents relacionats amb les característiques de seguretat.

Seguretat IP (IPsec) és un conjunt de protrocols que control·len el tràfic de xarxa des de i cap al

producte. IPsec proporciona autenticacions d'ordinador a ordinador, integritat de dades i encriptació de

comunicacions de xarxa.

Per als productes amb connexió a la xarxa i que tenen un servidor d'impressió HP Jetdirect, podeu

configurar l'IPsec a través de la pestanya Networking (Xarxa) del servidor web incrustat.

Com protegir el servidor web incrustat

Podeu configurar el servidor web incrustat de forma que l'accés a les pestanyes Settings (Configuració)

i Networking (Xarxa) necessiti una contrasenya.

1. Obriu el servidor web incrustat escrivint l'adreça IP del producte a la línia d'adreça del navegador

web.

2. Seleccioneu la pestanya Settings (Configuració) i, després, seleccioneu Security (Seguretat) al

menú de l'esquerra de la pantalla.

3. A l'àrea Device Password (Contrasenya del dispositiu), especifiqueu la contrasenya als quadres

New Password (Contrasenya nova) i Verify Password (Comprova la contrasenya). Si ja teniu

una contrasenya configurada, especifiqueu-la al quadre Old Password (Contrasenya antiga).

4. Feu clic a Apply (Aplica).

Protecció de les tasques emmagatzemades

Podeu protegir les tasques emmagatzemades al producte assignant-les-hi un PIN. Qualsevol usuari

que desitgi imprimir aquestes tasques protegides haurà d'introduir el PIN al tauler de control del

producte.

Per obtenir més informació, vegeu Ús de les característiques d'emmagatzematge de tasques

a la pàgina 96.

Bloqueig dels menús del tauler de control

Podeu bloquejar diversos menús al tauler de control utilitzant el servidor web incrustat.

1. Obriu el servidor web incrustat escrivint l'adreça IP del producte a la línia d'adreça del navegador

web.

2. Feu clic a Settings (Configuració) i, a continuació, feu clic a Security (Seguretat).

3. Feu clic a Configure Security Settings (Configura els paràmetres de seguretat).

CAWW Ús de funcions de seguretat 117


4. A l'àrea Control Panel Access Lock (Bloqueig de l'accés al tauler de control), seleccioneu el nivell

de seguretat que desitgeu.

Nivell de seguretat Menús bloquejats

Mínim ● El menú RETRIEVE JOB (Recupera la tasca) exigeix un PIN per accedirhi.

● Al menú CONFIGURE DEVICE (Configura el dispositiu), el submenú

SYSTEM SETUP (Instal·lació del sistema) és bloquejat.

● Al menú CONFIGURE DEVICE (Configura el dispositiu), el submenú E/

S és bloquejat.

● Al menú CONFIGURE DEVICE (Configura el dispositiu), el submenú

RESETS (Restableix) és bloquejat.

Moderat ● El menú RETRIEVE JOB (Recupera la tasca) exigeix un PIN per accedirhi.

● El menú CONFIGURE DEVICE (Configura el dispositiu) és bloquejat

(tots els submenús).

● El menú DIAGNOSTICS (Diagnòstic) és bloquejat.

Intermedi ● El menú RETRIEVE JOB (Recupera la tasca) exigeix un PIN per accedirhi.

● El menú PAPER HANDLING (Manipulació del paper) és bloquejat.

● El menú CONFIGURE DEVICE (Configura el dispositiu) és bloquejat

(tots els submenús).

● El menú DIAGNOSTICS (Diagnòstic) és bloquejat.

Màxim ● El menú RETRIEVE JOB (Recupera la tasca) exigeix un PIN per accedirhi.

5. Feu clic a Apply (Aplica).

Bloqueig del compartiment de la formatadora

● El menú INFORMATION (Informació) és bloquejat.

● El menú PAPER HANDLING (Manipulació del paper) és bloquejat.

● El menú CONFIGURE DEVICE (Configura el dispositiu) és bloquejat

(tots els submenús).

● El menú DIAGNOSTICS (Diagnòstic) és bloquejat.

El compartiment de la formatadora, situat a la part posterior del producte, té una ranura que es pot

utilitzar per connectar-hi un cable de seguretat. El bloqueig del compartiment de la formatadora

impedeix que algú retiri els DIMM i els dispositius USB interns de la formatadora.

118 Capítol 9 Gestió i manteniment del producte CAWW


CAWW Ús de funcions de seguretat 119


Gestió dels subministraments

Utilitzar, emmagatzemar i supervisar el cartutx d'impressió us pot ajudar a garantir uns resultats de gran

qualitat.

Emmagatzematge del cartutx d'impressió

No traieu el cartutx d'impressió de l'embalatge fins que no el volgueu fer servir.

ATENCIÓ: Per evitar que el cartutx d'impressió es faci malbé, no l'exposeu al llum més d'uns pocs

minuts.

Directrius d'HP sobre cartutxos d'impressió que no són d'HP

Hewlett-Packard Company no recomana l'ús de cartutxos d'impressió que no són d'HP, ja siguin nous

o tornats a manufacturar.

NOTA: Qualsevol dany provocat per un cartutx d'impressió que no és d'HP no queda cobert pels

acords de garantia i servei d'HP.

Per instalar un nou cartutx d'impressió d'HP, vegeu Canvieu el cartutx d'impressió a la pàgina 121. Per

reciclar un cartutx usat, seguiu les instruccions que s'inclouen amb el nou cartutx.

Línia directa de fraus d'HP i lloc web

Si heu instal·lat un cartutx d'impressió d'HP i el missatge del tauler de control indica que no és un cartutx

original d'HP, truqueu a la línia directa de fraus d'HP (1-877-219-3183, trucada gratuïta als EUA) o

visiteu www.hp.com/go/anticounterfeit. HP us ajudarà a esbrinar si el cartutx és original i us indicarà

com resoldre el problema.

Si advertiu qualsevol dels següents trets, el cartutx d'impressió probablement no sigui un cartutx original

d'HP:

● Esteu tenint molts problemes amb el cartutx d'impressió.

● El cartutx no té l'aspecte habitual (per exemple, hi manca la pestanya taronja o l'embalatge és

diferent).

Durada dels subministraments

Per obtenir informació sobre el rendiment d'un producte determinat, visiteu www.hp.com/go/

learnaboutsupplies.com.

Per fer comandes de subministraments, vegeu Subministraments i accessoris a la pàgina 203.

120 Capítol 9 Gestió i manteniment del producte CAWW


Substitució dels subministraments i els components

Directrius per substituir els subministraments

Tingueu en compte les directrius següents quan instal·leu el producte.

● Cal deixar prou espai a la part de sobre i del davant del producte per treure els subministraments.

● Cal col·locar el producte en una superfície plana i sòlida.

NOTA: Hewlett-Packard recomana fer servir subministraments d'HP en aquest producte. L'ús de

subministraments que no siguin d'HP pot provocar problemes que requereixin reparacions no cobertes

per la garantia d'HP o els contractes de reparació.

Canvieu el cartutx d'impressió

Quan un cartutx d'impressió està a punt d'esgotar-se, al tauler de control apareix un missatge que

recomana encarregar un subministrament nou. El producte pot seguir imprimint amb el que queda de

tinta fins que apareix un missatge que indica que s'ha de substituir el cartutx.

1. Obriu la coberta superior.

2. Traieu el cartutx d'impressió usat del producte.

CAWW Substitució dels subministraments i els components 121


3. Traieu el cartutx d'impressió nou de la bossa. Col·loqueu el cartutx d'impressió usat a la bossa per

reciclar-lo.

4. Agafeu el cartutx d'impressió pels costats i sacsegeu-lo suaument per distribuir el tòner.

ATENCIÓ: No toqueu l'obturador o la superfície del roleu.

5. Extraieu la tanca i la cinta de transport del nou cartutx d'impressió. Llenceu la tanca i la cinta segons

la normativa local.

122 Capítol 9 Gestió i manteniment del producte CAWW


6. Alineeu el cartutx de tinta amb les pistes de l'interior del producte, introduïu el cartutx fins que quedi

ben encaixat i tanqueu la coberta superior.

Uns segons més tard, al tauler de control apareixerà el missatge Ready (Llesta).

7. La instal·lació ha finalitzat. Col·loqueu el cartutx d'impressió utilitzat a la safata del cartutx nou.

Trobareu les instruccions de reciclatge a la guia de reciclatge inclosa.

8. Si no utilitzeu un cartutx d'impressió original d'HP, consulteu els passos que heu de seguir al tauler

de control.

Si voleu més informació, aneu a www.hp.com/support/hpljp4010series o www.hp.com/support/

hpljp4510series.

Càrrega de grapes

Carregueu grapes si el tauler de control del producte us ho sol·licita en un missatge. Si la grapadora es

queda sense grapes, les tasques es continuen enviant cap a la grapadora/apiladora, però no es grapen.

1. A la part dreta de l'apiladora/grapadora, col·loqueu la grapadora cap a la part frontal del producte

fins que aquesta es trobi en el seu lloc, en posició d'obertura. Agafeu la nansa blava del cartutx

de grapes i estireu el cartutx cap enfora de la unitat grapadora.

CAWW Substitució dels subministraments i els components 123


2. Inseriu el cartutx de grapes nou a la grapadora i gireu-la cap a la part posterior del producte fins

que s'ajusti al seu lloc.

Realització de manteniment preventiu

Per garantir un rendiment òptim del producte, substituïu determinades peces quan el missatge

PERFORM PRINTER MAINTENANCE (Feu el manteniment de la impressora) aparegui a la pantalla

del tauler de control.

El missatge de manteniment apareix quan s'han imprès 225.000 pàgines. Aquest missatge es pot

esborrar temporalment durant unes 10.000 pàgines, mitjançant l'element CLEAR MAINTENANCE

MESSAGE (Esborra missatge de manteniment) del submenú Resets (Valors inicials). Per consultar el

nombre de pàgines impreses des de la instal·lació de components nous de l'equip de manteniment,

imprimiu una pàgina de configuració o d'estat dels subministraments.

Per fer la comanda de l'equip de manteniment, vegeu Subministraments i accessoris

a la pàgina 203. L'equip inclou aquests elements:

● Fusor

● Rodet de transferència

● Eina de plàstic per extreure el rodet de transferència vell

● Parell de guants per manipular el nou rodet de transferència

● Rodet de la safata 1

● Vuit rodets d'alimentació per a les altres safates

● Instruccions d'instal·lació

NOTA: L'equip de manteniment és un subministrament i no s'inclou a la garantia original del producte

ni a la majoria de garanties ampliades. La instal·lació de l'equip de manteniment és responsabilitat del

client.

Després d'instal·lar un equip de manteniment, el seu comptador s'ha de posar a zero.

124 Capítol 9 Gestió i manteniment del producte CAWW


Restabliment del comptador de l'equip de manteniment

1. Apagueu i torneu a engegar el producte

2. Quan aparegui XXX MB a la pantalla del tauler de control, manteniu premut el botó OK (D'acord)

fins que els tres llums del tauler parpellegin una vegada i després quedin encesos. Aquest procés

pot durar fins a 10 segons.

3. Deixeu anar el botó OK (D'acord) i premeu la fletxa amunt per anar fins a NEW MAINTENANCE

KIT (Equip de manteniment nou).

4. Premeu OK (D'acord) per posar a zero el comptador de l'equip de manteniment.

NOTA: Dueu a terme aquest procediment només després d'instal·lar un equip de manteniment nou.

No utilitzeu aquest procediment per esborrar temporalment el missatge PERFORM PRINTER

MAINTENANCE (Feu el manteniment de la impressora).

CAWW Substitució dels subministraments i els components 125


Instal·lació de la memòria, els dispositius USB interns i les

targetes de servidor d'impressió externes

Visió general

La formatadora té les ranures obertes i els ports oberts següents per ampliar les prestacions del

producte:

● Una ranura per a mòdul dual de memòria en línia (DIMM) per ampliar el producte amb més memòria

● Dos ports USB interns per afegir fonts, idiomes i altres solucions de tercers

● Una ranura externa I/O (EIO) per afegir un servidor d'impressió extern, un disc dur extern o un port

paral·lel

Si el producte ja té instal·lat un servidor d'impressió HP Jetdirect incrustat, podeu afegir un

dispositiu de xarxa addicional a la ranura EIO.

Si voleu informació sobre els components específics disponibles i sobre com fer-ne la comanda, vegeu

Subministraments i accessoris a la pàgina 203.

Per veure quanta memòria hi ha instal·lada al producte o saber què s'ha instal·lat als ports USB o a la

ranura EIO, imprimiu una pàgina de configuració.

Instal·leu la memòria

Si imprimiu amb freqüència gràfics complexos, documents PostScript (PS) o utilitzeu moltes fonts

descarregades, és aconsellable afegir més memòria al producte. Si afegiu més memòria, obtindreu

més flexibilitat per a les funcions d'emmagatzematge de tasques, com la còpia ràpida.

Aquest producte admet la impressió d'arxius PDF quan hi ha instal·lada una memòria de 128 MB. No

obstant això, per obtenir el millor rendiment, amplieu la memòria fins a 192 MB, com a mínim.

NOTA: Els mòduls SIMM (Single Inline Memory Modules; Mòduls simples de memòria en línia) que

s'utilitzaven als anteriors productes HP LaserJet no són compatibles amb aquest producte.

Instal·lació de la memòria del producte

Aquest producte té una ranura DIMM.

ATENCIÓ: L'electricitat estàtica pot fer malbé els DIMM. Quan manipuleu un mòdul DIMM, porteu

una polsera antiestàtica o toqueu freqüentment la superfície del paquet antiestàtic del mòdul DIMM i el

metall del producte.

126 Capítol 9 Gestió i manteniment del producte CAWW


Si encara no ho heu fet, imprimiu una pàgina de configuració per esbrinar quanta memòria hi ha

instal·lada al producte abans d'afegir-ne més. Vegeu Impressió de les pàgines d'informació i de Digue'm

com a la pàgina 108.

1. Una vegada impresa la pàgina de configuració, apagueu el producte i desconnecteu el cable

d'alimentació.

1

2. Desconnecteu tots els cables de la interfície.

2

3. Traieu el tauler lateral dret fent-lo lliscar cap a la part del darrere del producte per desbloquejarlo.

CAWW Instal·lació de la memòria, els dispositius USB interns i les targetes de servidor d'impressió

externes

127


4. Obriu la porta d'accés estirant de la pestanya metàl·lica.

5. Traieu el DIMM del paquet antiestàtic.

ATENCIÓ: Per evitar els danys causats per l'electricitat estàtica, es aconsellable portar sempre

una polsera antiestàtica (ESD) o tocar la superfície del paquet antiestàtic abans de manipular els

DIMM.

6. Agafeu el DIMM pels costats i alineeu les osques del DIMM amb la ranura DIMM. (Comproveu que

els pestells de fixació dels laterals del DIMM són oberts.)

128 Capítol 9 Gestió i manteniment del producte CAWW


7. Feu entrar el DIMM a la ranura prement amb força. Heu de sentir com els pestells de fixació dels

laterals del DIMM es col·loquen al seu lloc.

2

1

2

NOTA: Per treure un DIMM, primer heu d'alliberar els pestells de fixació.

1

2

1

8. Tanqueu la porta d'accés i premeu amb força fins que sentiu com es col·loca al seu lloc.

CAWW Instal·lació de la memòria, els dispositius USB interns i les targetes de servidor d'impressió

externes

129


9. Reinstal·lació del tauler lateral dret Alineeu les pestanyes del tauler amb les ranures del producte

i empenyeu el tauler cap a la part frontal del producte fins que encaixi al seu lloc.

10. Torneu a connectar els cables d'interfície i el cable d'alimentació.

11. Engegueu el producte.

Comproveu la instal·lació del DIMM

Després d'instal·lar el DIMM, assegureu-vos que la instal·lació és correcta.

1. Engegueu el producte. Comproveu que el llum A punt es troba encès un cop el producte hagi

acabat la seqüència d'inici. Si apareix un missatge d'error, és possible que un dels mòduls DIMM

no estigui instal·lat correctament. Vegeu Interpretació dels missatges del tauler de control

a la pàgina 147.

2. Imprimiu una pàgina de configuració (vegeu Impressió de les pàgines d'informació i de Digue'm

com a la pàgina 108).

3. Consulteu l'apartat de la memòria de la pàgina de configuració i compareu-lo amb el de la pàgina

de configuració impresa abans d'instal·lar la memòria. Si no ha augmentat la quantitat de memòria,

vol dir que el DIMM no s'ha instal·lat correctament o és defectuós. Repetiu el procés d'instal·lació.

Si cal, instal·leu un altre DIMM.

NOTA: Si heu instal·lat un idioma de producte (personalitat), comprobeu la secció "Personalitats i

opcions instal·lades" a la pàgina de configuració. Aquesta àrea mostrarà el nou idioma del producte.

130 Capítol 9 Gestió i manteniment del producte CAWW


Estalvieu recursos (recursos permanents)

Les utilitats o les tasques que es transfereixin al producte poden incloure, de forma ocasional, recursos

(per exemple, fonts, macros o patrons). Els recursos que han estat internament marcats com a

permanents es queden a la memòria del producte fins que s'apagui.

Si utilitzeu el PDL (Page Description Language) per marcar els recursos com permanents, heu de tenir

en compte aquestes directrius: Per obtenir informació tècnica detallada, consulteu una referència

apropiada sobre el PDL per al PCL o el PS.

● Marqueu un recurs com a permanent només si cal absolutament que quedi a la memòria mentre

la impressora està engegada.

● Envieu recursos permanents al producte només al començament d'una tasca d'impressió i no

mentre el producte està imprimint.

NOTA: L'ús excessiu de recursos permanents, així com la seva transferència mentre el producte està

imprimint, poden afectar el rendiment del producte o la seva capacitat de generació de pàgines

complexes.

Habiliteu la memòria per al Windows

1. Windows XP i Windows Server 2003 (utilitzant la vista predeterminada del menú Inicia): Feu

clic a Inicia, Configuració i, tot seguit, a Impressores i faxos.

o

Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003 (utilitzant la vista clàssica del menú

Inicia): Feu clic a Inicia, Configuració i, tot seguit, a Impressores i faxos.

o

Windows Vista: Feu clic a Start (Inicia), Control Panel (Tauler de control) i, tot seguit, a la

categoria Hardware and Sound (Maquinari i so) feu clic a Printer (Impressora).

2. Feu clic amb el botó dret a la icona del controlador i seleccioneu Propietats.

3. Feu clic a la pestanya Configuració del dispositiu.

4. Amplieu l'àrea de les Opcions instal·lables.

5. Al costat de l'opció Memòria de la impressora, seleccioneu la memòria total que hi ha instal·lada.

6. Feu clic a D'acord.

CAWW Instal·lació de la memòria, els dispositius USB interns i les targetes de servidor d'impressió

externes

131


Instal·lació dels dispositius USB interns

El producte té dos ports USB interns.

1. Apagueu el producte i desconnecteu el cable d'alimentació.

1

2. Desconnecteu tots els cables d'interfície.

2

3. Traieu el tauler lateral dret fent-lo lliscar cap a la part del darrere del producte per desbloquejarlo.

132 Capítol 9 Gestió i manteniment del producte CAWW


4. Obriu la porta d'accés estirant la pestanya metàl·lica.

5. Busqueu els ports USB situats a prop de la part inferior de la placa de la formatadora. Introduïu el

dispositiu USB en un dels ports.

6. Tanqueu la porta d'accés i premeu fort fins que encaixi al seu lloc.

CAWW Instal·lació de la memòria, els dispositius USB interns i les targetes de servidor d'impressió

externes

133


7. Reinstal·lació del tauler lateral dret Alineeu les pestanyes del tauler amb les ranures del producte

i empenyeu el tauler cap a la part frontal del producte fins que encaixi al seu lloc.

8. Torneu a connectar els cables d'interfície i el cable d'alimentació.

9. Engegueu el producte.

Instal·lació de les targetes de servidor d'impressió HP Jetdirect

Seguiu els procediments següents per instal·lar o treure una targeta d'EIO.

Instal·leu una targeta de servidor d'impressió HP Jetdirect

1. Apagueu el producte.

134 Capítol 9 Gestió i manteniment del producte CAWW


2. Traieu els dos cargols i la coberta de la ranura EIO de la part posterior del producte.

NOTA: No llenceu els cargols ni el plafó de la porta Deseu-los per si en el futur traieu la targeta

d'EIO.

3. Instal·leu la targeta d'EIO a la ranura d'EIO i cargoleu els cargols.

4. Connecteu el cable de xarxa a la ranura d'EIO.

5. Engegueu el producte i imprimiu una pàgina de configuració per comprovar si s'ha detectat el nou

dispositiu EIO. Vegeu Impressió de les pàgines d'informació i de Digue'm com a la pàgina 108.

NOTA: Amb la pàgina de configuració, també s'imprimeix una altra pàgina de configuració

d'HP Jetdirect que inclou informació d'estat i de configuració de la xarxa.

CAWW Instal·lació de la memòria, els dispositius USB interns i les targetes de servidor d'impressió

externes

135


Traieu una targeta de servidor d'impressió HP Jetdirect

1. Apagueu el producte.

2. Desconnecteu el cable de xarxa de la ranura d'EIO.

3. Descargoleu els dos cargols de la targeta d'EIO i traieu-la de la ranura.

4. Col·loqueu la coberta de la ranura EIO a la part posterior del producte. Introduïu i colleu fort els

dos cargols.

5. Engegueu el producte.

136 Capítol 9 Gestió i manteniment del producte CAWW


Neteja del producte

Durant el procés d'impressió es pot acumular paper, tòner i partícules de pols dins el dispositiu. Amb

el temps aquesta acumulació pot causar problemes en la qualitat de la impressió, com taques petites

o que la tinta es corri (vegeu Solució de problemes de qualitat d'impressió a la pàgina 189).

Netegeu l'exterior

Feu servir un drap suau humitejat que no deixi pèls per netejar la pols i les taques de l'exterior del

dispositiu.

Netegeu la ruta del paper

1. Premeu Menú .

2. Premeu la fletxa avall per destacar CONFIGURE DEVICE (Configura el dispositiu) i, a

continuació, premeu OK.

3. Premeu la fletxa avall per destacar PRINT QUALITY (Qualitat d'impressió) i, a continuació,

premeu OK.

NOTA: Si el vostre producte té un comunicador dúplex automàtic, aneu al pas 7.

4. Premeu la fletxa avall per destacar CREATE CLEANING PAGE (Crea pàgina de neteja) i, a

continuació, premeu OK.

5. Traieu tot el paper de la safata 1.

6. Traieu la pàgina de neteja de la safata de sortida i carregueu-la de cap per avall a la safata 1.

NOTA: Si no sou als menús, aneu fins a PRINT QUALITY (Qualitat d'impressió) tal com s'explica

a les instruccions anteriors.

7. Al tauler de control del producte, premeu la fletxa avall per destacar PROCESS CLEANING

PAGE (Processa la pàgina de neteja) i, tot seguit, premeu OK.

CAWW Neteja del producte 137


Actualització del microprogramari

Aquest producte té capacitat per fer una actualització remota del microprogramari (RFU). Utilitzeu

aquesta informació per actualitzar el microprogramari del producte.

Determinació de la versió actual del microprogramari

1. Premeu Menú .

2. Premeu la fletxa avall per destacar INFORMATION (Informació) i, a continuació, premeu OK.

3. Premeu la fletxa avall per destacar PRINT CONFIGURATION (Configuració d'impressió) i, a

continuació, premeu OK per imprimir.

El codi de la data del microprogramari apareix a la pàgina Configuration (Configuració) a la secció

Device Information (Informació de dispositiu). El codi de la data del microprogramari té aquest format:

AAAAMMDD XX.XXX.X. La primera cadena de números és la data, on AAAA representa l'any, MM

representa el mes i DD representa la data. Per exemple, un codi de data de programari que comenci

amb 20061125 representa el 25 de novembre de 2006.

Descàrrega de microprogramari nou des del lloc web d'HP

Per trobar l'actualització de microprogramari més recent del producte, visiteu www.hp.com/go/

ljp4010series_software o www.hp.com/go/ljp4510series_software. En aquesta pàgina hi trobareu

instruccions per descarregar-vos la nova versió del microprogramari.

Transferència del microprogramari nou al producte

NOTA: El producte pot rebre una actualització del fitxer .RFU quan estigui en estat "a punt".

El temps que passa per realitzar una actualització depèn del temps de transferència d'E/S, a més del

temps que es triga a reinicialitzar el producte. El temps de transferència d'E/S I/O depèn de diversos

factors, que inclouen la velocitat de l'amfitrió que envia l'actualització. Si el procés d'actualització remota

de microprogramari s'interromp abans que es descarregui el microprogramari (mentre Receiving

upgrade (S'està rebent una actualització) apareix a la pantalla del tauler de control), el fitxer de

microprogramari s'haurà de tornar a enviar. Si es perd alimentació durant l'actualització de DIMM flash

(mentre el missatge Performing upgrade (S'està actualitzant) apareix a la pantalla del tauler de

control), l'actualització s'interromprà i apareixerà el missatge Resend upgrade (Torneu a enviar

l'actualització) (només en anglès) a la pantalla del tauler de control. En aquest cas, s'ha d'enviar

l'actualització mitjançant el port paral·lel. Finalment, totes les tasques que figurin abans de la tasca RFU

a la cua s'acabaran abans que es realitzi l'actualització.

Utilització de l'FTP per carregar el microprogramari a través d'un navegador

NOTA: L'actualització del microprogramari implica un canvi en el format de la memòria d'accés

aleatori no volàtil (NVRAM). Totes els paràmetres dels menús que s'hagin canviat pot ser que recuperin

els paràmetres per defecte i s'hauran de tornar a canviar si voleu que els paràmetres siguin diferents

dels seus valors per defecte.

1. Assegureu-vos que el navegador Web que utilitzeu és configurat per visualitzar carpetes de llocs

FTP. Aquestes instruccions són per navegador Microsoft Internet Explorer.

a. Obriu el navegador i feu clic a Eines, i després a Opcions d'Internet.

b. Feu clic a la pestanya Avançades.

138 Capítol 9 Gestió i manteniment del producte CAWW


c. Seleccioneu el quadre Habilita la visualització de carpetes de llocs FTP.

d. Feu clic a D'acord.

2. Imprimiu una pàgina de configuració i anoteu l'adreça TCP/IP que apareix a la pàgina EIO Jetdirect.

3. Obriu una finestra del navegador.

4. A la línia de l'adreça escriviu ftp://, on sigui l'adreça del producte. Per

exemple, si l'adreça de TCP/IP és 192.168.0.90, escriviu ftp://192.168.0.90.

5. Localitzeu el fitxer .RFU descarregat per al producte.

6. Arrossegueu i deixeu anar el fitxer .RFU a la icona PORT1 de la finestra del navegador.

NOTA: El producte es desactivarà i s'activarà automàticament per habilitar l'actualització. Quan el

procés d'actualització acabi, es visualitzarà un missatge A punt al tauler de control del producte.

Utilització de l'FTP per actualitzar el microprogramari en una connexió de xarxa

NOTA: L'actualització del microprogramari implica un canvia en el format de la memòria d'accés

aleatori no volàtil (NVRAM). Totes els paràmetres dels menús que s'hagin canviat pot ser que recuperin

els paràmetres per defecte i s'hauran de tornar a canviar si voleu que els paràmetres siguin diferents

dels seus valors per defecte.

1. Anoteu l'adreça IP a la pàgina HP Jetdirect. La pàgina HP Jetdirect és la segona pàgina que

s'imprimeix quan s'imprimeix la pàgina de configuració.

NOTA: Abans d'actualitzar el microprogramari, comproveu que el producte no estigui en mode

Sleep (mode de Repòs). Comproveu, també, que s'hagin esborrat els missatges d'error de la

pantalla del tauler de control.

2. Obriu un indicador d'ordres de l'MS-DOS a l'ordinador:

3. Tipus: ftp TCP/IP ADDRESS>. Per exemple, si l'adreça de TCP/IP és 192.168.0.90, escriviu

ftp 192.168.0.90.

4. Aneu a la carpeta on s'hagi desat el fitxer de microprogramari.

5. Premeu Retorn al teclat.

6. Quan s'us demani el nom d'usuari, premeu Retorn.

7. Quan s'us demani la contrasenya, premeu Retorn.

8. Escriviu bin a l'indicador d'ordres.

9. Premeu Retorn. El missatge 200 Types set to I, Using binary mode to transfer files (200 tipus

configurats a I, s'està utilitzant el mode binari per transferir fitxers) apareixerà a la finestra de l'ordre.

10. Escriviu put i després el nom de l'arxiu. Per exemple, si el nom de l'arxiu és LJP4015.RFU, escriviu

put LJP4015.RFU.

11. S'inicia el procés de baixada i el microprogramari s'actualitza al producte. Aquest procés pot durar

uns cinc minuts. Deixeu que el procés finalitzi sense utilitzar el producte ni l'ordinador.

NOTA: El producte s'apagarà automàticament i es tornarà a engegar un cop processada

l'actualització.

CAWW Actualització del microprogramari 139


12. A l’indicador d’ordres, escriviu: bye per sortir de l'orde de l'ftp.

13. A l’indicador d’ordres, escriviu: exit per tornar a la interfície de Windows.

Utilització de l'HP Web Jetadmin per actualitzar el microprogramari

Aquest procediment requereix la instal·lació de l'HP Web Jetadmin Version 7.0 o posterior a l'ordinador.

Completeu els passos següents per actualitzar un sol producte a través d'HP Web Jetadmin després

de descarregar l'arxiu .RFU del lloc Web d'HP .

1. Inicieu l'HP Web Jetadmin.

2. Obriu la carpeta Device Management (Gestió de dispositiu) a la llista desplegable al quadre

Navigation (Navegació). Aneu a la carpeta Device Lists (Llistes de dispositius).

3. Desplegueu la carpeta Device Lists (Llistes de dispositius) i seleccioneu All Devices (Tots els

dispositius). Localitzeu el producte a la llista de dispositius i feu clic per seleccionar-lo.

Si heu d'actualitzar el microprogramari de diversos productes, per seleccionar-los tots premeu la

tecla Ctrl mentre feu clic al nom de cada producte.

4. Localitzeu el quadre desplegable de Device Tools (Eines de dispositius) a la cantonada superior

dreta de la finestra. Seleccioneu Update Printer Firmware (Actualitza el microprogramari de la

impressora) de la llista d'accions.

5. Si el nom del fitxer .RFU no apareix al quadre All Available Images (Totes les imatges

disponibles), feu clic a Navega al quadre de diàleg Upload New Firmware Image (Carrega la

imatge del nou microprogramari) i aneu a la ubicació del fitxer .RFU que heu descarregat del web

al principi d'aquest procés. Si el nom de fitxer apareix, seleccioneu-lo.

6. Feu clic a Upload (Carrega) per moure el fitxer .RFU des del disc dur al servidor HP Web Jetadmin.

Un cop completada la càrrega, la finestra del navegador s'actualitzarà.

7. Seleccioneu el fitxer.RFU del menú desplegable Printer Firmware Update (Actualitza el

microprogramari de la impressora).

8. Feu clic a Update Firmware Now (Actualitza microprogramari ara). L'HP Web Jetadmin envia el

fitxer .RFU al producte. El tauler de control mostra missatges que indiquen el progrés de

l'actualització. Al final del procés d'actualització, el tauler de control mostra el missatge A punt.

Utilització de les ordres del Microsoft Windows per actualitzar el microprogramari

Per actualitzar el microprogramari utilitzant una connexió de xarxa, seguiu les instruccions següents.

1. Feu clic a Inici, després a Executa, i escriviu cmd per obrir la finestra d'ordres.

2. Escriviu les dades següents: copy /B NOMFITXER> \\NOMORDINADOR>\NOMCOMPARTIT>, on

sigui el nom del fitxer .RFU (incloent-hi la ruta), sigui el nom

de l'ordinador des d'on es comparteix el producte i sigui el nom compartit del

producte. Per exemple: C:\>copy /b C:\LJP4015.RFU \\SERVIDOR\ORDINADOR.

NOTA: Si el nom del fitxer o la ruta inclouen un espai, l'heu d'escriure entre cometes. Per

exemple, escriviu: C:\>copy /b C:\ELS MEUS DOCUMENTS\\SERVIDOR\ORDINADOR.

3. Premeu Enter (Retorn) del teclat. El tauler de control mostra un missatge que indica el progrés de

l'actualització del microprogramari. Al final del procés d'actualització, el tauler de control mostra el

missatge A punt. El missatge One File Copied (1 fitxer copiat) apareix a la pantalla de l'ordinador.

140 Capítol 9 Gestió i manteniment del producte CAWW


Actualització del microprogramari HP Jetdirect

La interfície de xarxa de l'HP Jetdirect al producte té microprogramari que es pot actualitzar

independentment del microprogramari del producte. Aquest procediment requereix la instal·lació de

l'HP Web Jetadmin Version 7.0 o posterior a l'ordinador. Realitzeu els passos següents per actualitzar

el microprogramari d'HP Jetdirect mitjançant l'HP Web Jetadmin.

1. Obriu el programa HP Web Jetadmin.

2. Obriu la carpeta Device Management (Gestió de dispositiu) a la llista desplegable al quadre

Navigation (Navegació). Aneu a la carpeta Device Lists (Llistes de dispositius).

3. Seleccioneu el producte que voleu actualitzar.

4. A la llista desplegable Device Tools (Eines de dispositius) seleccioneu Jetdirect Firmware

Update (Actualització del microprogramari Jetdirect).

5. A Jetdirect firmware version (Versió de microprogramari Jetdirect) hi apareix el número de model

d'HP Jetdirect i la versió actual de microprogramari. Anoteu-los.

6. Aneu a http://www.hp.com/go/wja_firmware.

7. Desplaceu-vos per la llista de números de models HP Jetdirect i trobeu el número de model que

heu anotat.

8. Mireu la versió actual de microprogramari del model i comproveu si hi ha alguna versió posterior

de la que heu anotat. Si és així, feu clic amb el botó dret del ratolí a l'enllaç del microprogramari i

seguiu les instruccions a la pàgina web per descarregar-vos el fitxer del microprogramari nou. El

fitxer s'ha de desar a la carpeta :\PROGRAM FILES\HP WEB JETADMIN\DOC\PLUGINS

\HPWJA\FIRMWARE\JETDIRECT a l'ordinador on s'executi el programari HP Web Jetadmin.

9. A l'HP Web Jetadmin, torneu a la llista de productes principals i torneu a seleccionar l'emissor

digital.

10. A la llista desplegable Device Tools (Eines de dispositius) torneu a seleccionar Jetdirect

Firmware Update (Actualització del microprogramari Jetdirect).

11. A la pàgina HP Jetdirect firmware, la nova versió de microprogramari apareix a Jetdirect Firmware

Available on HP Web Jetadmin (Microprogramari Jetdirect disponible a HP Web Jetadmin). Feu

clic al botó Update Firmware Now (Actualitza microprogramari ara) per actualitzar el

microprogramari Jetdirect.

CAWW Actualització del microprogramari 141


142 Capítol 9 Gestió i manteniment del producte CAWW


10 Solució de problemes

● Solució de problemes generals

● Restabliment dels paràmetres de fàbrica

● Interpretació dels missatges del tauler de control

● Embussos

● Solució de problemes de qualitat d'impressió

● Solució de problemes de rendiment

● Solució de problemes de connectivitat

● Resolució de problemes comuns al Windows

● Solució de problemes comuns al Macintosh

● Solució de problemes del Linux

CAWW 143


Solució de problemes generals

Si el producte no respon correctament, realitzeu en ordre tots els passos que s'indiquen a la llista de

comprovació següent. Si el producte no segueix un pas, consulteu les propostes de solució de

problemes corresponents. Si un pas soluciona el problema, no cal que continueu amb la resta de passos

de la llista de comprovació.

Llista de comprovació de solució de problemes

1. Assegureu-vos que el llum A punt del producte és encès. Si no hi ha cap llum encès, realitzeu els

passos següents:

a. Comproveu les connexions del cable elèctric.

b. Comproveu que l'interruptor d'alimentació estigui encès.

c. Assegureu-vos que la tensió de la línia és la correcta per a la configuració d'alimentació del

producte. (Consulteu l'etiqueta de la part posterior del producte per tal de veure els

requeriments de tensió.) Si utilitzeu un allargador i la seva tensió no s'inclou a les

especificacions, endolleu el producte directament a la paret. Si ja està connectat a la paret,

utilitzeu una presa de corrent diferent.

d. Si el problema no desapareix, poseu-vos en contacte amb el servei d'assistència al client

d'HP.

2. Comproveu els cables.

a. Comproveu la connexió del cable entre el producte i l'ordinador o el port de la xarxa.

Assegureu-vos que està ben connectat.

b. Per assegurar-vos que el problema no és el cable, feu servir un altre cable, si és possible.

c. Comproveu la connexió de xarxa. Vegeu Solució de problemes de xarxa a la pàgina 196.

3. Comproveu si apareixen missatges a la pantalla del tauler de control. Si no apareix cap missatge

d'error, vegeu Interpretació dels missatges del tauler de control a la pàgina 147.

4. Assegureu-vos que el paper que utilitzeu és conforme a les especificacions.

5. Imprimiu una pàgina de configuració. Vegeu Impressió de les pàgines d'informació i de Digue'm

com a la pàgina 108. Si el producte és connectat a una xarxa, també s'imprimirà una pàgina

d'HP Jetdirect.

a. Si no s'imprimeixen les pàgines, comproveu que, com a mínim, hi ha paper a una safata.

b. Si la pàgina s'embussa al producte, vegeu Eliminació dels embussos a la pàgina 171.

6. Si s'imprimeix la pàgina de configuració, comproveu els següents elements.

a. Si la pàgina no s'imprimeix correctament, significa que el problema és al maquinari del

producte. Poseu-vos en contacte amb el Servei d'atenció al client d'HP .

b. Si la pàgina s'imprimeix correctament, significa que el maquinari del producte funciona. El

problema està relacionat amb l'ordinador, el controlador d'impressora o el programa.

7. Seleccioneu una d'aquestes opcions:

Windows: Feu clic a Inicia, Configuració i, a continuació, feu clic a Impressores o Impressores

i faxos. Feu doble clic al nom del producte.

144 Capítol 10 Solució de problemes CAWW


o

Sistema operatiu Mac OS X: Obriu Print Center (Centre d'impressió) o Printer Setup Utility

(Utilitat de configuració de la impressora) i feu doble clic a la línia del producte.

8. Comproveu que heu instal·lat el controlador de la impressora d'aquest producte. Comproveu el

programa per assegurar-vos que utilitzeu el controlador de la impressora per aquest producte.

9. Imprimiu un document curt d'un altre programa que ja s'hagi imprès correctament alguna vegada.

Si la solució funciona, el problema és del programa que feu servir. Si la solució no funciona (el

document no s'imprimeix) realitzeu els passos següents:

a. Proveu d'imprimir una tasca des d'un altre ordinador que tingui el producte instal·lat.

b. Si heu connectat el producte a la xarxa, connecteu-lo directament a un ordinador amb el cable

USB. Redirigiu el producte al port correcte, o bé instal·leu novament el programari i trieu el

nou tipus de connexió que esteu fent servir.

Factors que afecten el rendiment del producte

Hi ha diferents factors que afecten el temps que triga a imprimir-se una tasca d'impressió:

● La velocitat màxima del producte, mesurada en pàgines per minut (ppm)

● L'ús de paper especial (com ara transparències, paper gruixut i paper de mida personalitzada)

● El temps de processament i descàrrega del producte

● La complexitat i la grandària dels gràfics

● La velocitat de l'ordinador que s'utilitzi

● La connexió USB

● La configuració I/O de la impressora

● La memòria instal·lada al producte

● El sistema operatiu de xarxa i la seva configuració (si és el cas)

NOTA: Malgrat que l'addició de memòria pot millorar la forma en què el producte tracta els gràfics

complexos i millorar els temps de descàrrega, no augmentarà però la memòria màxima del producte

(ppm).

CAWW Solució de problemes generals 145


Restabliment dels paràmetres de fàbrica

Utilitzeu el menú RESETS (Restableix) per restablir els paràmetres de fàbrica.

1. Premeu Menu (Menú) .

2. Premeu la fletxa avall per destacar CONFIGURE DEVICE (Configura el dispositiu) i, a

continuació, premeu OK.

3. Premeu la fletxa avall per destacar RESETS (Restableix) i, a continuació, premeu OK.

4. Premeu la fletxa avall per destacar RESTORE FACTORY SETTINGS (Restableix els

paràmetres de fàbrica) i, a continuació, premeu OK per restablir el producte als paràmetres

originals de fàbrica.

146 Capítol 10 Solució de problemes CAWW


Interpretació dels missatges del tauler de control

Tipus de missatges del tauler de control

Hi ha quatre tipus de missatges del tauler de control, que poden indicar l'estat del producte o avisar si

hi ha qualsevol problema.

Tipus de missatge Descripció

Missatges d'estat Els missatges d'estat indiquen l'estat actual del producte. Us informen del funcionament normal del

producte i no cal cap interacció per esborrar-los. Aquests missatges canvien quan l'estat del producte

canvia. Quan el producte està a punt, no està ocupat i no té cap missatge d'advertència pendent,

apareix el missatge d'estat Ready (A punt) si el producte està en línia.

Missatges

d'advertència

Els missatges d'advertència us informen d'errors de dades i d'impressió. Aquests missatges solen

alternar-se amb els missatges Ready (A punt) o d'estat i continuen a la pantalla fins que no es prem

OK. Podeu esborrar alguns missatges d'advertència. Si CLEARABLE WARNINGS (Avisos

temporals) està establert a JOB (Tasca) al menú CONFIGURE DEVICE (Configura el dispositiu)

del producte, la següent tasca d'impressió esborra aquests missatges.

Missatges d'error Els missatges d'error informen que s'ha de dur a terme alguna acció, com afegir paper o arreglar un

embús.

Alguns missatges d'error són de continuació automàtica. Si s'ha definit AUTO-CONTINUE

(Continuació automàtica) als menús, el producte continuarà amb el funcionament normal després

que aparegui un missatge d'error de continuació automàtica durant 10 segons.

NOTA: Si es prem qualsevol botó durant el missatge d'error de continuació automàtica de 10

segons, s'anul·la la funció de continuació automàtica i el botó de funció té prioritat. Per exemple, si

es prem el botó Stop (Atura) la impressió s'atura i l'usuari té la possibilitat de cancel·lar la tasca

d'impressió.

Missatges d'error greu Els missatges d'error greu us informen d'un error del producte. Alguns d'aquests missatges es poden

esborrar apagant el producte i tornant-lo a engegar. A aquests missatges no els afecta el paràmetre

AUTO-CONTINUE (Continuació automàtica). Si el missatge d'error no desapareix, és necessari

realitzar una revisió o reparació.

Missatges del tauler de control

Taula 10-1 Missatges del tauler de control

Missatge del quadre de comandament Descripció Acció recomanada

10.94.YY REMOVE SHIPPING LOCKS

FROM CARTRIDGE (Traieu els

blocatges de transport de l' del

cartutx)

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

Com a mínim hi ha un blocatge de transport

instal·lat

1. Obriu la coberta superior.

2. Estireu la cinta i després traieu el cartutx

d'impressió.

3. Traieu les pestanyes taronja del cartutx

d'impressió.

4. Traieu la inserció de plàstic i l'escuma

de la zona del cartutx d'impressió.

5. Torneu a introduir el cartutx d'impressió

i tanqueu la coberta superior.

CAWW Interpretació dels missatges del tauler de control 147


Taula 10-1 Missatges del tauler de control (continuació)

Missatge del quadre de comandament Descripció Acció recomanada

10.XX.YY SUPPLY MEMORY ERROR

(10.XX.YY Error de memòria de

subministraments)

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

11. INTERNAL CLOCK ERROR (Error

del rellotge intern)

To continue press OK (Per continuar,

premeu OK)

13.JJ.NT DEVICE WARNING (Advertència

del dispositiu)

13.JJ.NT JAM IN (Embús a

)

13.JJ.NT JAM INSIDE

(Embús dins )

13.JJ.NT PAPER JAM OPEN INPUT

TRAYS (Embús de paper. Safates

d'entrada obertes)

s'alterna amb

Open all trays (Obriu totes les safates)

21 PAGE TOO COMPLEX (Pàgina massa

complexa)

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

s'alterna amb

21 PAGE TOO COMPLEX (Pàgina massa

complexa)

To continue press OK (Per continuar,

premeu OK)

S'ha produït un error en un o diversos

subministraments del producte. Els valors

d'XX i d'YY s'esmenten tot seguit:

XX00 = la memoria té errors

XX01 = falta memòria

YY00 = cartutx

1. Apagueu el producte i torneu-lo a

engegar per esborrar el missatge.

2. Si encara apareix el missatge, poseuvos

en contacte amb un proveïdor de

serveis o d'assistència autoritzat d'HP.

El rellotge de temps real ha tingut un error. La impressió pot continuar, però cada

vegada que s'engegui el producte apareixerà

un missatge de sol·licitud. Per solucionar el

problema, poseu-vos en contacte amb un

proveïdor de servei tècnic autoritzat d'HP.

El dispositiu extern ha enviat una

advertència.

No cal fer cap acció.

Hi ha hagut un embús a la ubicació indicada. Traieu el paper encallat de la ubicació

indicada.

Si encara apareix el missatge després

d'eliminar l'embús, potser hi ha un sensor

encallat o trencat. Poseu-vos en contacte

amb un proveïdor de serveis o d'assistència

autoritzat d'HP.

Hi ha hagut un embús a la ubicació indicada. Traieu el paper encallat de la ubicació

indicada.

Si encara apareix el missatge després

d'eliminar l'embús, potser hi ha un sensor

encallat o trencat. Poseu-vos en contacte

amb un proveïdor de serveis o d'assistència

autoritzat d'HP.

Hi ha hagut un embús a la safata d'entrada. 1. Obriu la coberta superior.

Les dades (text dens, regles, gràfics de trama

o vectorials) enviades al producte eren

massa complexes.

2. Traieu el cartutx d'impressió i qualsevol

paper que hi hagi.

3. Torneu a instal·lar els cartutxos

d'impressió i tanqueu la coberta

superior.

4. Tanqueu totes les safates.

1. Premeu OK per imprimir les dades

transferides (algunes dades es poden

perdre).

2. Si aquest missatge apareix sovint,

simplifiqueu la tasca d'impressió o

instal·leu més memòria.

148 Capítol 10 Solució de problemes CAWW


Taula 10-1 Missatges del tauler de control (continuació)

Missatge del quadre de comandament Descripció Acció recomanada

22 EIO X BUFFER OVERFLOW

(Desbordament de la memòria intermèdia

EIO X)

To continue press OK (Per continuar,

premeu OK)

22 EMBEDDED I/O BUFFER OVERFLOW

(Desbordament de la memòria intermèdia

E/S incrustada)

To continue press OK (Per continuar,

premeu OK)

22 USB I/O BUFFER OVERFLOW

(Desbordament de la memòria intermèdia

USB E/S)

To continue press OK (Per continuar,

premeu OK)

40 EIO X BAD TRANSMISSION

(Transmissió errònia EIO X)

To continue press OK (Per continuar,

premeu OK)

40 EMBEDDED I/O BAD TRANSMISSION

(Transmissió errònia E/S incrustada)

To continue press OK (Per continuar,

premeu OK)

41.3 UNEXPECTED SIZE IN TRAY (Mida

inesperada a la safata)

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

s'alterna amb

LOAD TRAY XX [TYPE] [SIZE] (Carregueu

la safata XX [Tipus] [Mida])

To use another tray press OK (Per fer

servir una altra safata, premeu OK)

S'han enviat massa dades a la targeta EIO

de la ranura especificada [X]. Potser s'està

fent servir un protocol de comunicacions

incorrecte.

Nota: EIO 0 es reserva per al servidor

d'impressió incrustat HP Jetdirect.

S'han enviat massa dades a l'HP Jetdirect

intern del producte.

1. Premeu OK per esborrar el missatge.

(La tasca no s'imprimirà.)

2. Comproveu la configuració de l'amfitrió.

Si encara apareix el missatge, poseuvos

en contacte amb un proveïdor de

serveis o d'assistència autoritzat d'HP.

Premeu OK per continuar la impressió. Es

poden perdre algunes dades.

S'han enviat massa dades al port USB. Premeu OK per esborrar el missatge. (La

tasca no s'imprimirà.)

S'ha tallat la connexió entre el producte i la

targeta EIO a la ranura especificada [X].

Nota: EIO 0 es reserva per al servidor

d'impressió incrustat HP Jetdirect.

S'ha tallat la connexió entre el producte i el

servidor d'impressió HP Jetdirect.

Això sol passar si s'enganxen dues o més

pàgines en el producte o si la safata no està

ben ajustada.

Premeu OK per esborrar el missatge d'error

i continuar imprimint.

Premeu OK per esborrar el missatge d'error

i continuar imprimint.

1. Torneu a carregar la safata amb la mida

de paper correcta.

2. Assegureu-vos que la mida de paper

que s'especifica al programari, al

controlador de la impressora i al tauler

de control sigui a tot arreu la mateixa.

3. Premeu OK per anar fins a TRAY XX

SIZE= (MIDA DE SAFATA XX=).

Torneu a configurar la mida de la safata

perquè el producte utilitzi una safata

que contingui la mida requerida per a la

tasca d'impressió.

4. Si l'error no desapareix, apagueu el

producte i torneu-lo a engegar.

5. Si encara apareix el missatge, poseuvos

en contacte amb un proveïdor de

serveis o d'assistència autoritzat d'HP.

CAWW Interpretació dels missatges del tauler de control 149


Taula 10-1 Missatges del tauler de control (continuació)

Missatge del quadre de comandament Descripció Acció recomanada

41.X ERROR

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

s'alterna amb

41.X ERROR

To continue press OK (Per continuar,

premeu OK)

49.XXXX ERROR

To continue turn off then on (Per

continuar, apagueu i engegueu)

50.X Fuser Error (Error del fusor)

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

51.XY ERROR

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

s'alterna amb

51.XY ERROR

To continue turn off then on (Per

continuar, apagueu i engegueu)

52.XY ERROR

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

s'alterna amb

52.XY ERROR

To continue turn off then on (Per

continuar, apagueu i engegueu)

Ha aparegut un error temporal d'impressió. 1. Premeu OK . La pàgina que conté l'error

es torna a imprimir automàticament si

està activada l'opció de recuperació

després d'un embús.

Ha aparegut un error crític de

microprogramari.

Aquest error pot haver estat causat per

diverses influències externes que no estan

relacionades directament amb el maquinari o

el microprogramari del producte:

● El sistema operatiu de l'ordinador

● La connexió de xarxa

● El controlador de la impressora

● L'aplicació de programari

● L'arxiu del document

Per ajudar a aïllar la causa del problema,

identifiqueu les accions que heu dut a terme

abans que es produís l'error.

2. Apagueu i torneu a engegar el producte.

3. Si encara apareix el missatge, poseuvos

en contacte amb un proveïdor de

serveis o d'assistència autoritzat d'HP.

1. Apagueu el producte, deixeu-lo apagat

uns 20 minuts i torneu-lo a engegar.

2. Si aïlleu la causa de l'error i correspon a

una influència externa, intenteu

solucionar el problema reparant el

component extern.

3. Si encara apareix el missatge, poseuvos

en contacte amb un proveïdor de

serveis o d'assistència autoritzat d'HP.

Ha aparegut un error de fusor. 1. Apagueu i torneu a engegar el producte.

2. Si encara apareix el missatge, poseuvos

en contacte amb un proveïdor de

serveis o d'assistència autoritzat d'HP.

Ha aparegut un error temporal d'impressió. 1. Apagueu i torneu a engegar el producte.

2. Si encara apareix el missatge, poseuvos

en contacte amb un proveïdor de

serveis o d'assistència autoritzat d'HP.

Ha aparegut un error temporal d'impressió. 1. Apagueu i torneu a engegar el producte.

2. Si encara apareix el missatge, poseuvos

en contacte amb un proveïdor de

serveis o d'assistència autoritzat d'HP.

150 Capítol 10 Solució de problemes CAWW


Taula 10-1 Missatges del tauler de control (continuació)

Missatge del quadre de comandament Descripció Acció recomanada

53.XY.ZZ CHECK RAM DIMM SLOT

(Comproveu la ranura RAM DIMM )

54.XX ERROR (54.XX Error)

To continue turn off then on (Per

continuar, apagueu i engegueu)

55.XX.YY DC CONTROLLER ERROR

(Error del controlador DC)

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

s'alterna amb

55.XX.YY DC CONTROLLER ERROR

(Error del controlador DC)

To continue turn off then on (Per

continuar, apagueu i engegueu)

56. ERROR

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

s'alterna amb

56. ERROR

To continue turn off then on (Per

continuar, apagueu i engegueu)

57. ERROR

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

s'alterna amb

57. ERROR

To continue turn off then on (Per

continuar, apagueu i engegueu)

Hi ha un problema amb la memòria del

producte. No s'utilitzarà el DIMM que ha

provocat l'error.

Els valors d'X i d'Y són els següents:

● X = tipus de DIMM, 0 = ROM, 1 = RAM

● Y = ubicació de DIMM, 0 = memòria

interna (ROM o RAM), 1 = ranura DIMM

1

Aquest missatge està normalment relacionat

amb un problema de sensor.

Premeu OK per continuar si se us sol·licita.

Si el missatge persisteix, potser haureu de

substituir el DIMM especificat. Apagueu el

producte i substituïu el DIMM que ha causat

l'error.

Apagueu i torneu a engegar el producte.

Si encara apareix el missatge, poseu-vos en

contacte amb un proveïdor de serveis o

d'assistència autoritzat d'HP.

Ha aparegut un error temporal d'impressió. 1. Apagueu i torneu a engegar el producte.

S'ha produït un error d'impressió temporal

com a conseqüència d'una sol·licitud

d'entrada o de sortida incorrecta.

S'ha produït un error d'impressió temporal a

un dels ventiladors del producte.

2. Si encara apareix el missatge, poseuvos

en contacte amb un proveïdor de

serveis o d'assistència autoritzat d'HP.

1. Apagueu i torneu a engegar el producte.

2. Si encara apareix el missatge, poseuvos

en contacte amb un proveïdor de

serveis o d'assistència autoritzat d'HP.

1. Apagueu i torneu a engegar el producte.

2. Si encara apareix el missatge, poseuvos

en contacte amb un proveïdor de

serveis o d'assistència autoritzat d'HP.

CAWW Interpretació dels missatges del tauler de control 151


Taula 10-1 Missatges del tauler de control (continuació)

Missatge del quadre de comandament Descripció Acció recomanada

58. ERROR

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

s'alterna amb

58. ERROR

To continue turn off then on (Per

continuar, apagueu i engegueu)

59. ERROR

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

s'alterna amb

59. ERROR

To continue turn off then on (Per

continuar, apagueu i engegueu)

S'ha produït un error a la impressora al lloc

on s'ha detectat un error de CPU d'etiquetes

de memòria o hi ha un problema amb el

sensor d'aire o font d'alimentació.

60.X ERROR S'ha produït un error mentre el producte

intentava aixecar la safata designada per X.

62 NO SYSTEM (Sense sistema)

To continue turn off then on (Per

continuar, apagueu i engegueu)

Per solucionar problemes amb la font

d'alimentació:

1. Desconnecteu els subministraments

UPS, els subministraments d'energia

addicionals o els allargadors del

producte. Connecteu el producte a una

presa de corrent i comproveu si això

soluciona el problema.

2. Si el producte ja és connectat a una

presa de corrent, proveu-ho amb una

altra font d'energia de l'edifici

independent d'aquella que actualment

esteu utilitzant.

S'ha d'inspeccionar la font de tensió i

intensitat de la línia de la zona on està

ubicada el producte per garantir que

compleixen les especificacions elèctriques

del producte.

Si encara apareix el missatge, poseu-vos en

contacte amb un proveïdor de serveis o

d'assistència autoritzat d'HP.

Ha aparegut un error temporal d'impressió. 1. Apagueu i torneu a engegar el producte.

Aquest missatge indica que no s'ha trobat

cap sistema. El sistema de programari del

producte s'ha malmès.

2. Si encara apareix el missatge, poseuvos

en contacte amb un proveïdor de

serveis o d'assistència autoritzat d'HP.

1. Obriu la safata i traieu el paper.

2. Obriu les guies i comproveu que no hi

ha cap tros de paper o cap objecte a

dins de la safata.

3. Torneu a posar el paper i tanqueu la

safata.

4. Apagueu i torneu a engegar el producte.

5. Si encara apareix el missatge, poseuvos

en contacte amb un proveïdor de

serveis o d'assistència autoritzat d'HP.

1. Apagueu i torneu a engegar el producte.

2. Si encara apareix el missatge, poseuvos

en contacte amb un proveïdor de

serveis o d'assistència autoritzat d'HP.

152 Capítol 10 Solució de problemes CAWW


Taula 10-1 Missatges del tauler de control (continuació)

Missatge del quadre de comandament Descripció Acció recomanada

65.XY.ZZ OUTPUT DEVICE

DISCONNECTED (Dispositiu de sortida

desconnectat)

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

66.XY.ZZ INPUT DEVICE ERROR (Error al

dispositiu d'entrada)

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

s'alterna amb

66.XY.ZZ INPUT DEVICE ERROR (Error al

dispositiu d'entrada)

Check cables and turn off then on

(Comproveu els cables i, tot seguit,

apagueu i torneu a engegar el producte)

66.XY.ZZ INPUT DEVICE FAILURE (Error

al dispositiu d'entrada)

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

s'alterna amb

66.XY.ZZ INPUT DEVICE FAILURE (Error

al dispositiu d'entrada)

Check cables and turn off then on

(Comproveu els cables i, tot seguit,

apagueu i torneu a engegar el producte)

66.XY.ZZ OUTPUT DEVICE ERROR (Error

al dispositiu de sortida)

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

s'alterna amb

66.XY.ZZ OUTPUT DEVICE ERROR (Error

al dispositiu de sortida)

Check cables and turn off then on

(Comproveu els cables i, tot seguit,

apagueu i torneu a engegar el producte)

66.XY.ZZ OUTPUT DEVICE FAILURE

(Error al dispositiu de sortida)

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

s'alterna amb

S'ha tret un dispositiu de sortida mentre el

producte estava encès.

El controlador extern de manipulació de

paper ha detectat un problema.

S'ha produït un error a un accessori extern de

manipulació del paper.

El controlador extern de manipulació de

paper ha detectat un problema.

S'ha produït un error a un accessori extern de

manipulació del paper.

Per continuar imprimint, seleccioneu una de

les opcions següents:

● Torneu a connectar el dispositiu de

sortida.

● Apagueu i torneu a engegar el producte.

Si encara apareix el missatge, poseu-vos en

contacte amb un proveïdor de serveis o

d'assistència autoritzat d'HP.

Comproveu els cables i, a continuació,

apagueu i torneu a engegar el producte.

1. Apagueu el producte.

2. Comproveu que l'accessori està ben

col·locat i està connectat al producte,

sense que hi hagi buits entre el producte

i l'accessori. Si l'accessori utilitza

cables, desconnecteu-los i torneu a

connectar-los.

3. Engegueu el producte.

4. Si encara apareix el missatge, poseuvos

en contacte amb un proveïdor de

serveis o d'assistència autoritzat d'HP.

Comproveu els cables i, a continuació,

apagueu i torneu a engegar el producte.

1. Apagueu el producte.

2. Comproveu que l'accessori està ben

col·locat i està connectat al producte,

sense que hi hagi buits entre el producte

i l'accessori. Si l'accessori utilitza

cables, desconnecteu-los i torneu a

connectar-los.

CAWW Interpretació dels missatges del tauler de control 153


Taula 10-1 Missatges del tauler de control (continuació)

Missatge del quadre de comandament Descripció Acció recomanada

66.XY.ZZ OUTPUT DEVICE FAILURE

(Error al dispositiu de sortida)

Turn off, check connection, turn on

(Apagueu el producte, comproveu la

connexió i torneu a engegar-lo)

66.XY.ZZ SERVICE ERROR (Error de

servei)

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

s'alterna amb

66.XY.ZZ SERVICE ERROR (Error de

servei)

Check cables and turn off then on

(Comproveu els cables i, tot seguit,

apagueu i torneu a engegar el producte)

68.X PERMANENT STORAGE FULL

(Emmagatzematge permanent complet)

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

s'alterna amb

68.X PERMANENT STORAGE FULL

(Emmagatzematge permanent complet)

To continue press OK (Per continuar,

premeu OK)

68.X PERMANENT STORAGE WRITE FAIL

(Error d'escriptura a l'emmagatzematge

permanent)

To continue press OK (Per continuar,

premeu OK)

68.X STORAGE ERROR SETTINGS

CHANGED (Error d'emmagatzematge.

Paràmetres canviats)

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

s'alterna amb

68.X STORAGE ERROR SETTINGS

CHANGED (Error d'emmagatzematge.

Paràmetres canviats)

To continue press OK (Per continuar,

premeu OK)

El controlador extern de manipulació de

paper ha detectat un problema.

L'emmagatzematge permanent està

complet. Potser alguns valors hagin tornat als

paràmetres predeterminats de fàbrica.

El dispositiu d'emmagatzematge no pot

escriure. La impressió pot continuar però

potser que es produeixin comportaments

inesperats causats per un error produït a

l'emmagatzematge permanent.

S'ha produït un error d'emmagatzematge

permanent; potser s'han restaurat un o més

valors als paràmetres predeterminats de

fàbrica.

3. Engegueu el producte.

4. Si encara apareix el missatge, poseuvos

en contacte amb un proveïdor de

serveis o d'assistència autoritzat d'HP.

Comproveu els cables i, a continuació,

apagueu i torneu a engegar el producte.

1. Si l'error no desapareix, apagueu el

producte i torneu-lo a engegar.

2. Imprimiu una pàgina de configuració de

la impressora i comproveu la

configuració del producte per

determinar quins són els valors que han

canviat.

3. Apagueu el producte i, tot seguit,

mantingueu premut Menú mentre el

producte s'encén per tal de netejar

l'emmagatzematge permanent.

4. Si encara apareix el missatge, poseuvos

en contacte amb un proveïdor de

serveis o d'assistència autoritzat d'HP.

PremeuOK per continuar.

Si l'error no desapareix, apagueu el producte

i torneu-lo a engegar. Si encara apareix el

missatge, poseu-vos en contacte amb un

proveïdor de serveis o d'assistència

autoritzat d'HP.

Premeu OK per reprendre la impressió.

Imprimiu una pàgina de configuració de la

impressora i comproveu la configuració del

producte per determinar quins són els valors

que han canviat.

Si l'error no desapareix, apagueu el producte

i torneu-lo a engegar. Si encara apareix el

missatge, poseu-vos en contacte amb un

proveïdor de serveis o d'assistència

autoritzat d'HP.

154 Capítol 10 Solució de problemes CAWW


Taula 10-1 Missatges del tauler de control (continuació)

Missatge del quadre de comandament Descripció Acció recomanada

69.X ERROR

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

s'alterna amb

69.X ERROR

To continue press OK (Per continuar,

premeu OK)

79.XXXX ERROR

To continue turn off then on (Per

continuar, apagueu i engegueu)

S'ha produït un error d'impressió. 1. Apagueu i torneu a engegar el producte.

El producte ha detectat un error crític de

programari.

2. Si encara apareix el missatge, poseuvos

en contacte amb un proveïdor de

serveis o d'assistència autoritzat d'HP.

1. Premeu el botó Stop (Atura) per

eliminar la tasca d'impressió de la

memòria del producte. Apagueu i torneu

a engegar el producte.

2. Intenteu imprimir la tasca des d'un altre

programa. Si la tasca s'imprimeix,

torneu al primer programa i intenteu

imprimir un arxiu diferent. Si el missatge

només apareix amb un determinat

programa o tasca d'impressió, sol·liciteu

assistència al proveïdor de programari.

Si el missatge continua apareixent en

diferents programes i tasques d'impressió,

feu el següent:

1. Apagueu el producte.

2. Desconnecteu tots els cables que

connecten el producte amb la xarxa o

l'ordinador.

3. Traieu del producte totes les memòries

DIMM o les DIMM d'altres fabricants.

Tot seguit, reinstal·leu la memòria

DIMM.

4. Extraieu el dispositiu EIO del producte.

5. Engegueu el producte.

Si ja no apareix l'error, seguiu els següents

passos:

1. Instal·leu el dispositiu EIO i els mòduls

DIMM un a un, assegurant-vos que

apagueu el producte i torneu-lo a

engegar cada cop que instal·leu un

dispositiu.

2. Substituïu el dispositiu EIO o els mòduls

DIMM si determineu que són la causa

de l'error.

3. Torneu a connectar tots els cables que

connecten el producte a la xarxa o a

l'ordinador.

CAWW Interpretació dels missatges del tauler de control 155


Taula 10-1 Missatges del tauler de control (continuació)

Missatge del quadre de comandament Descripció Acció recomanada

8X.YYYY EIO ERROR (ERROR EIO) La targeta de l'accessori EIO ha detectat un

error greu a la ranura [X].

8X.YYYY EMBEDDED JETDIRECT ERROR

(Error de JetDirect incrustat)

Access denied (Accés denegat)

MENUS LOCKED (Menús bloquejats)

ACTION NOT CURRENTLY AVAILABLE

FOR TRAY X (Acció actualment no

disponible per a la safata X)

La mida de la safata no pot ser ANY SIZE/

ANY CUSTOM (Qualsevol mida/qualsevol

valor personalitzat)

BAD DUPLEXER CONNECTION

(Connexió errònia amb el comunicador

dúplex)

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

BAD ENVELOPE FEEDER CONNECTION

(Connexió errònia de l'alimentador de

sobres)

BAD OPTIONAL TRAY CONNECTION

(Connexió errònia de la safata opcional)

S'ha produït un error greu al servidor

d'impressió HP Jetdirect incrustat.

La funció de tauler de control que intenteu

utilitzar s'ha bloquejat per evitar un accés no

autoritzat.

La impressió dúplex no està disponible quan

la mida de la safata s'estableix a ANY SIZE

(Qualsevol mida) o ANY CUSTOM

(Qualsevol valor personalitzat).

El comunicador dúplex opcional no està ben

connectat al producte.

L'alimentador de sobres opcional no està ben

connectat al producte.

Canceling... (S'està cancel·lant...) El producte està cancel·lant una tasca. El

missatge continua mentre la tasca està

aturada, es desencalla el camí del paper i es

reben i es descarten la resta de dades

entrants del canal de dades actiu.

1. Apagueu i torneu a engegar el producte.

2. Apagueu el producte, torneu a

connectar l'accessori EIO a la ranura [X]

i, a continuació, encengueu el producte.

3. Apagueu el producte, extraieu

l'accessori EIO de la ranura [X] i

instal·leu-lo en una ranura EIO diferent

i, tot seguit, torneu a engegar el

producte.

4. Torneu a col·locar l'accessori EIO a la

ranura [X].

1. Apagueu i torneu a engegar el producte.

2. Si encara apareix el missatge, poseuvos

en contacte amb un proveïdor de

serveis o d'assistència autoritzat d'HP.

Consulteu a l'administrador de la xarxa.

Canvi de la configuració de la safata.

1.

Premeu Menú .

2. Premeu la fletxa avall per destacar

PAPER HANDLING (Manipulació del

paper) i, a continuació, premeu OK.

3. Premeu la fletxa avall per destacar

una determinada safata i, a continuació,

premeu OK.

4. Canvieu la mida de la safata

seleccionada i escriviu la configuració.

1. Assegureu-vos que feu servir el cable

d'alimentació d'angle recte que se

subministra amb el producte.

2. Intenteu treure i reinstal·lar el

comunicador dúplex opcional. A

continuació, apagueu i torneu a engegar

el producte

Intenteu treure i reinstal·lar l'alimentador de

sobres opcional. A continuació, apagueu i

torneu a engegar el producte.

Hi ha una safata opcional mal connectada. Traieu la safata del producte i reinstal·leu-la.

A continuació, apagueu i torneu a engegar el

producte.

No cal fer cap acció.

156 Capítol 10 Solució de problemes CAWW


Taula 10-1 Missatges del tauler de control (continuació)

Missatge del quadre de comandament Descripció Acció recomanada

CANNOT DUPLEX CLOSE REAR DOOR

(No es pot imprimir a doble cara. Tanqueu

la porta posterior)

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

Checking paper path (S'està comprovant

el camí del paper)

Checking printer (S'està comprovant la

impressora)

CHOSEN PERSONALITY NOT

AVAILABLE (La personalitat escollida no

està disponible)

To continue press OK (Per continuar,

premeu OK)

CLEANING DISK % COMPLETE

(Neteja del disc % completa)

Do not power off (No apagueu el producte)

s'alterna amb

CLEANING DISK % COMPLETE

(Neteja del disc % completa)

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

CLEANING PAGE ERROR (Error de la

pàgina de neteja)

Open rear bin (Obriu la safata posterior)

S'ha de tancar la porta posterior per poder

imprimir a doble cara.

El producte està comprovant que no hi hagi

embussos o que el paper no s'hagi eliminat

del producte.

El producte està comprovant que no hi hagi

embussos o que el paper no s'hagi eliminat

del producte.

El producte ha rebut una sol·licitud de

personalitat (llenguatge del producte) que no

existeix. La tasca d'impressió es cancel·la.

El dispositiu d'emmagatzematge s'està

desinfectant o netejant. No apagueu el

producte. Les funcions del producte no estan

disponibles. El producte s'apaga i després

s'engega automàticament quan s'ha acabat.

Heu intentat crear o processar una pàgina de

neteja quan hi havia un comunicador dúplex

i la porta posterior estava tancada.

Cleaning... (S'està netejant...) El producte està duent a terme una neteja

automàtica.

Clearing event log (S'està esborrant el

registre d'incidències)

Clearing paper path (Neteja del camí del

paper)

CODE CRC ERROR SEND FULL RFU ON

PORT (Codi d'error CRC. Envia RFU

complet al port )

CORRUPT FIRMWARE IN EXTERNAL

ACCESSORY (Microprogramari malmès a

l'accessori extern)

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

El producte està esborrant el registre

d'incidències.

El producte estava encallat o bé s'ha engegat

i s'ha detectat paper en un lloc incorrecte. El

producte intenta expulsar les pàgines

automàticament.

Hi ha hagut un error durant una actualització

del microprogramari.

El producte ha detectat programari malmès

en un accessori d'entrada o de sortida.

Tanqueu la porta posterior.

No cal fer cap acció.

No cal fer cap acció.

Imprimiu la tasca utilitzant un controlador

d'impressora per a un altre llenguatge de

producte, o bé afegiu el llenguatge sol·licitat

al producte (si està disponible).

Per veure la llista de personalitats

disponibles imprimiu la pàgina de

configuració.

No cal fer cap acció.

Obriu la safata de sortida posterior per

començar a crear o processar la pàgina de

neteja.

No cal fer cap acció.

No cal fer cap acció.

Espereu que el producte acabi d'intentar

treure les pàgines. Si no pot, apareixerà un

missatge d'embús a la pantalla del tauler de

control.

Poseu-vos en contacte amb un proveïdor de

serveis o d'assistència autoritzat d'HP.

La impressió pot continuar però poden haverhi

embussos. Per consultar les instruccions

d'actualització del microprogramari i per

descarregar-ne les actualitzacions, vegeu

Actualització del microprogramari

a la pàgina 138.

CAWW Interpretació dels missatges del tauler de control 157


Taula 10-1 Missatges del tauler de control (continuació)

Missatge del quadre de comandament Descripció Acció recomanada

DATA RECEIVED (Dades rebudes)

To print last page press OK (Per imprimir

l'última pàgina, premeu OK)

s'alterna amb

()

EIO FILE OPERATION FAILED (Error en

l'operació de l'arxiu EIO)

To clear press OK (Per esborrar-lo,

premeu OK)

EIO FILE SYSTEM IS FULL (El sistema

d'arxiu EIO està ple.)

To clear press OK (Per esborrar-lo,

premeu OK)

EIO IS WRITE PROTECTED (EIO està

protegit contra l'escriptura)

Premeu OK per continuar.

Data i hora actuals. Establiu la data i l'hora o premeu el botó Stop

(Atura) per ometre.

No cal fer cap acció.

El comunicador dúplex opcional té un error. Apagueu el producte i torneu a connectar el

comunicador dúplex opcional. (Es poden

perdre les tasques que hi hagi al producte.)

El disc EIO a la ranura X no funciona

correctament.

1. Apagueu el producte.

2. Assegureu-vos que el disc EIO estigui

ben inserit i fix.

3. Si el missatge del tauler de control no

desapareix, s'ha de substituir el disc dur

opcional.

S'ha produït un error en el dispositiu indicat. Premeu OK per continuar.

L'accessori de disc a la ranura EIO [X]

s'inicialitza.

Una ordre ha intentat fer una operació

il·lògica.

El sistema d'arxiu especificat està ple i no s'hi

pot escriure.

No cal fer cap acció.

Premeu OK per continuar.

Premeu OK per continuar.

No es pot escriure al sistema d'arxiu. Premeu OK per continuar.

158 Capítol 10 Solució de problemes CAWW


Taula 10-1 Missatges del tauler de control (continuació)

Missatge del quadre de comandament Descripció Acció recomanada

To clear press OK (Per esborrar-lo,

premeu OK)

Envelope Feeder [Type] [Size]

(Alimentador de sobres [Tipus] [Mida])

To change size or type press OK (Per

canviar la mida o el tipus, premeu OK)

s'alterna amb

TRAY XX [TYPE] [SIZE] (Safata

[Tipus] [Mida])

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

ENVELOPE FEEDER EMPTY

(L'alimentador de sobres és buit)

s'alterna amb

(


Taula 10-1 Missatges del tauler de control (continuació)

Missatge del quadre de comandament Descripció Acció recomanada

INTERNAL DISK CANNOT BE WRITTEN

TO (No es pot escriure al disc intern)

To clear press OK (Per esborrar-lo,

premeu OK)

INTERNAL DISK DEVICE FAILURE (Error

al dispositiu de disc intern)

To clear press OK (Per esborrar-lo,

premeu OK)

INTERNAL DISK FILE OPERATION

FAILED (Error en l'operació de l'arxiu del

disc intern)

To clear press OK (Per esborrar-lo,

premeu OK)

INTERNAL DISK FILE SYSTEM IS FULL (El

sistema d'arxiu del disc intern és ple)

To clear press OK (Per esborrar-lo,

premeu OK)

INTERNAL DISK NOT FUNCTIONAL (El

disc intern no funciona)

INTERNAL DISK SPINNING UP (El disc

intern està girant)

s'alterna amb

(


Taula 10-1 Missatges del tauler de control (continuació)

Missatge del quadre de comandament Descripció Acció recomanada

To continue press OK (Per continuar,

premeu OK)

s'alterna amb

LOAD TRAY 1 [TYPE] [SIZE] (Carregueu la

safata 1 [Tipus] [Mida])

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

LOAD TRAY 1 [TYPE] [SIZE] (Carregueu la

safata 1 [Tipus] [Mida])

To use another tray press OK (Per fer

servir una altra safata, premeu OK)

s'alterna amb

LOAD TRAY 1 [TYPE] [SIZE] (Carregueu la

safata 1 [Tipus] [Mida])

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

LOAD TRAY [TYPE] [SIZE]

(Carregueu la safata [Tipus] [Mida])

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

LOAD TRAY [TYPE] [SIZE]

(Carregueu la safata [Tipus] [Mida])

To use another tray press OK (Per fer

servir una altra safata, premeu OK)

s'alterna amb

LOAD TRAY [TYPE] [SIZE]

(Carregueu la safata [Tipus] [Mida])

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

LOWER THE (Abaixa la

)

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

MANUALLY FEED [TYPE] [SIZE]

(Alimentació manual [Tipus] [Mida])

MANUALLY FEED [TYPE] [SIZE]

(Alimentació manual [Tipus] [Mida])

To continue press OK (Per continuar,

premeu OK)

s'alterna amb

La safata 1 està buida i hi ha altres safates

disponibles.

La safata indicada s'ha configurat per a un

tipus i una mida de paper específic que cal

per a una tasca d'impressió, però la safata és

buida. La resta de safates també són buides.

S'envia una tasca que requereix un tipus i

una mida de paper específics que no està

disponible a la safata indicada.

La safata opcional està en posició elevada. Abaixeu la safata.

El producte està esperant que es carregui

paper a la safata 1 per a l'alimentació manual.

El producte està esperant que es carregui

paper a la safata 1 per a l'alimentació manual.

Si ja hi ha paper a la safata 1, premeu el botó

d'ajuda i, tot seguit, premeu OK per

imprimir.

Per fer servir una altra safata, traieu el paper

de la safata 1 i després premeu OK per

continuar.

Premeu OK per utilitzar una altra safata.

Per fer servir la safata 1, poseu-hi el paper

sol·licitat.

Si ja hi ha paper a la safata 1, premeu el botó

d'ajuda i, tot seguit, premeu OK per

imprimir.

Per fer servir una altra safata, traieu el paper

de la safata 1 i, tot seguit, premeu OK per

utilitzar-ne una altra..

Carregueu el paper sol·licitat a la safata

indicada.

Premeu OK per fer servir un tipus i una mida

de paper disponible en una altra safata.

Si ja hi ha paper a la safata 1, premeu el botó

d'ajuda i, tot seguit, premeu OK per

imprimir.

Per fer servir una altra safata, traieu el paper

de la safata 1 i després premeu OK.

Poseu el paper sol·licitat a la safata 1 i

premeu OK.

CAWW Interpretació dels missatges del tauler de control 161


Taula 10-1 Missatges del tauler de control (continuació)

Missatge del quadre de comandament Descripció Acció recomanada

MANUALLY FEED [TYPE] [SIZE]

(Alimentació manual [Tipus] [Mida])

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

MANUALLY FEED [TYPE] [SIZE]

(Alimentació manual [Tipus] [Mida])

To use another tray press OK (Per fer

servir una altra safata, premeu OK)

s'alterna amb

MANUALLY FEED [TYPE] [SIZE]

(Alimentació manual [Tipus] [Mida])

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

MANUALLY FEED OUTPUT STACK

(Alimentació manual de la pila de sortida)

Then press OK to print second sides

(Després premeu OK per imprimir les

segones cares)

No es poden imprimir diversos originals

s'alterna amb

Current status message (Missatge d'estat

actual)

No job to cancel (No hi ha cap tasca per

cancel·lar)

NON HP SUPPLY INSTALLED (S'ha

instal·lat un subministrament que no és

d'HP)

Economode disabled (Mode econòmic

desactivat)

NON HP SUPPLY INSTALLED (S'ha

instal·lat un subministrament que no és

d'HP)

s'alterna amb

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

El producte està esperant que es carregui

paper a la safata 1 per a l'alimentació manual.

S'ha imprès la primera cara d'una tasca

manual d'impressió a doble cara i el producte

està esperant que introduïu la pila de sortida

per acabar la segona cara.

Els errors a la memòria o el sistema d'arxius

no permetran executar un treball de diversos

originals. Només es generarà una còpia.

S'ha premut el botó Stop (Atura) , però no

hi ha cap tasca activa ni dades

emmagatzemades a la memòria intermèdia

per cancel·lar.

El missatge es mostra durant uns 2 segons

abans que el producte torni a l'estat Ready (A

punt) .

El producte ha detectat que el cartutx

d'impressió no és un subministrament

original d'HP.

El producte ha detectat que el cartutx

d'impressió no és un subministrament

original d'HP.

Premeu OK per fer servir un tipus i una mida

de paper disponible en una altra safata.

1. Poseu la pila de sortida a la safata 1,

mantenint la mateixa orientació amb la

cara impresa de cap per avall.

2. Per continuar imprimint, premeu OK.

Corregiu l'error i, tot seguit, intenteu

emmagatzemar una altra vegada la tasca.

No cal fer cap acció.

Si creieu que heu comprat un

subministrament original d'HP, truqueu al

telèfon d'assistència contra estafes d'HP

Qualsevol reparació del producte que se

sol·liciti a conseqüència de l'ús de

subministraments que no siguin d'HP o de

subministraments no autoritzats no està

coberta per la garantia del producte.

To continue press OK (Per continuar, premeu

OK)

Si creieu que heu comprat un

subministrament original d'HP, truqueu al

telèfon d'assistència contra estafes d'HP.

Qualsevol reparació del producte que se

sol·liciti a conseqüència de l'ús de

subministraments que no siguin d'HP o de

162 Capítol 10 Solució de problemes CAWW


Taula 10-1 Missatges del tauler de control (continuació)

Missatge del quadre de comandament Descripció Acció recomanada

Output bin FULL (Safata de sortida

PLENA)

Remove all paper from bin (Traieu el paper

de la safata)

Output bin FULL (Safata de sortida

PLENA)

Remove all paper from bin (Traieu el paper

de la safata)

s'alterna amb

(


Taula 10-1 Missatges del tauler de control (continuació)

Missatge del quadre de comandament Descripció Acció recomanada

To clear press OK (Per esborrar-lo,

premeu OK)

RAM DISK FILE SYSTEM IS FULL (El

sistema d'arxiu del disc RAM és ple)

To clear press OK (Per esborrar-lo,

premeu OK)

RAM DISK IS WRITE PROTECTED (El disc

RAM està protegit contra l'escriptura)

To clear press OK (Per esborrar-lo,

premeu OK)

RAM DISK OPERATION FAILED (Error en

l'operació del disc RAM)

To clear press OK (Per esborrar-lo,

premeu OK)

REINSERT DUPLEXER (Torneu a introduir

el comunicador dúplex)

REPLACE BLACK CARTRIDGE

(Substituïu el cartutx negre)

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

REPLACE BLACK CARTRIDGE

(Substituïu el cartutx negre)

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

s'alterna amb

REPLACE BLACK CARTRIDGE

(Substituïu el cartutx negre)

To continue press OK (Per continuar,

premeu OK)

REPLACE STAPLE CARTRIDGE

(Substituïu el cartutx de grapes)

To continue press OK (Per continuar,

premeu OK)

REPLACE STAPLES (Substituïu les

grapes)

To continue press OK (Per continuar,

premeu OK)

Request accepted please wait (Sol·licitud

acceptada; espereu)

El sistema d'arxiu especificat està ple i no s'hi

pot escriure.

Premeu OK per continuar.

No es pot escriure al dispositiu. Premeu OK per continuar.

Una ordre ha intentat fer una operació

il·lògica.

Premeu OK per continuar.

S'ha tret el comunicador dúplex. Torneu a introduir el comunicador dúplex.

El cartutx d'impressió ha arribat al final de la

seva vida.

Substituïu el cartutx.

El cartutx ha arribat al llindar baix. Encarregueu un cartutx nou. Per continuar

imprimint, premeu OK

La grapadora s'ha quedat sense grapes. Premeu OK per continuar sense grapar.

La grapadora s'ha quedat sense grapes. Premeu OK per continuar sense grapar.

La sol·licitud d'imprimir una pàgina interna

està esperant per imprimir.

Espereu que la tasca actual s'acabi

d'imprimir.

Restauració dels paràmetres de fàbrica S'estan restaurant els paràmetres de fàbrica. No cal fer cap acció.

Restoring... (S'està restaurant...) Els paràmetres específics s'estan restaurant. No cal fer cap acció.

164 Capítol 10 Solució de problemes CAWW


Taula 10-1 Missatges del tauler de control (continuació)

Missatge del quadre de comandament Descripció Acció recomanada

RFU LOAD ERROR SEND FULL RFU ON

PORT (Error de càrrega RFU. Envieu

la RFU completa al port )

ROM DISK DEVICE FAILURE (Error al

dispositiu de disc ROM)

To clear press OK (Per esborrar-lo,

premeu OK)

ROM DISK FILE OPERATION FAILED

(Error en l'operació de l'arxiu del disc

ROM)

To clear press OK (Per esborrar-lo,

premeu OK)

ROM DISK FILE SYSTEM IS FULL (El

sistema d'arxiu del disc ROM és ple)

To clear press OK (Per esborrar-lo,

premeu OK)

ROM DISK IS WRITE PROTECTED (El disc

ROM està protegit contra l'escriptura)

To clear press OK (Per esborrar-lo,

premeu OK)

SANITIZING DISK % COMPLETE

(Desinfecció del disc % acabada)

Do not power off (No apagueu el producte)

s'alterna amb

CLEANING DISK % COMPLETE

(Neteja del disc % acabada)

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

SIZE MISMATCH IN TRAY

(Discrepància de mida a la safata )

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

s'alterna amb

Current status message (Missatge d'estat

actual)

Hi ha hagut un error durant una actualització

del microprogramari.

Poseu-vos en contacte amb un proveïdor de

serveis o d'assistència autoritzat d'HP.

S'ha produït un error al dispositiu indicat. Premeu OK per continuar.

Una ordre ha intentat fer una operació

il·lògica.

El sistema d'arxiu especificat està ple i no s'hi

pot escriure.

Premeu OK per continuar.

Premeu OK per continuar.

No es pot escriure al dispositiu. Premeu OK per continuar.

S'està desinfectant un disc dur. No cal fer cap acció.

La safata indicada està carregada amb una

mida de paper diferent de la configurada per

a la safata.

Carregueu-la amb la mida de paper

configurada per a la safata.

Sleep mode on (Mode de repòs activat) El producte es troba en mode de repòs. No cal fer cap acció.

STAPLER LOW ON STAPLES (Queden

poques grapes)

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

s'alterna amb

READY (A punt)

Queden menys de 70 grapes al cartutx de la

grapadora/apiladora opcional. La impressió

continuarà fins que el cartutx es quedi sense

grapes.

Assegureu-vos que la posició de les guies de

la safata especificada sigui correcta. Es pot

continuar la impressió des d'altres safates.

Substituïu el cartutx de grapes. Per obtenir

informació sobre com substituir el cartutx de

grapes, vegeu Càrrega de grapes

a la pàgina 123.

CAWW Interpretació dels missatges del tauler de control 165


Taula 10-1 Missatges del tauler de control (continuació)

Missatge del quadre de comandament Descripció Acció recomanada

To enter menus, press OK (Per entrar als

menús, premeu OK)

SUPPORTED HOST USB DEVICE

DETECTED BUT INACCESSIBLE (S'ha

detectat un dispositiu USB amfitrió admès

però no és accessible)

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

TOO MANY PAGES IN JOB TO FINISH (La

tasca té massa pàgines i no es pot fer

l'acabat)

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

TOO MANY PAGES IN JOB TO STAPLE

(La tasca té massa pàgines i no es pot

grapar)

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

TOO MANY PAGES TO BIND (Massa

pàgines per enquadernar)

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

TOO MANY TRAYS INSTALLED (Hi ha

massa safates instal·lades)

TRAY [TYPE] [SIZE] (Safata

[Tipus] [Mida])

To change size or type press OK (Per

canviar la mida o el tipus, premeu OK)

s'alterna amb

TRAY [TYPE] [SIZE] (Safata

[Tipus] [Mida])

To accept settings press (Per acceptar

la configuració, premeu )

TRAY OPEN (Safata oberta)

For help press (Si necessiteu ajuda,

premeu )

s'alterna amb

(


Taula 10-1 Missatges del tauler de control (continuació)

Missatge del quadre de comandament Descripció Acció recomanada

Unable to store job (No s'ha pogut

emmagatzemar la tasca)

s'alterna amb

(


Taula 10-1 Missatges del tauler de control (continuació)

Missatge del quadre de comandament Descripció Acció recomanada

WAITING FOR TRAY TO LIFT (S'està

esperant que la safata s'aixequi)

s'alterna amb

()

● Heu sortit del menú DIAGNOSTICS

(Diagnòstic).

● S'ha instal·lat una formatadora nova en

un producte antic, o bé s'ha instal·lat un

producte nou en una formatadora

antiga.

La safata especificada està pujant el paper

fins a dalt de tot de la safata per poder-lo

introduir correctament.

El producte està sortint del mode de repòs.

La impressió continuarà tan bon punt acabi.

No cal fer cap acció.

No cal fer cap acció.

168 Capítol 10 Solució de problemes CAWW


Embussos

Causes comuns d'embussos

Molts embussos apareixen perquè s'utilitza un paper que no compleix amb les especificacions d'HP.

Per obtenir especificacions completes sobre el paper per a tots els productes HP LaserJet, consulteu

la publicació HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. Podeu trobar aquesta guia a la pàgina web

www.hp.com/support/ljpaperguide.

El producte està encallat. 1

Causa Solució

El paper no compleix les especificacions. Utilitzeu només paper que compleixi les especificacions d'HP .

Vegeu Paper i suports d'impressió a la pàgina 71.

Un component s'ha instal·lat de forma incorrecta. Comproveu que tots els cartutxos d'impressió, la unitat de

transferència i el fusor estan ben instal·lats.

Esteu utilitzant un paper que ja ha passat per un producte o

fotocopiadora.

No utilitzeu paper que ja heu fet servir per imprimir o fer

fotocòpies.

Una safata s'ha carregat de forma incorrecta. Traieu l'excés de paper de la safata. Comproveu que la pila

estigui per sota de la marca d'alçada màxima de la safata.

Vegeu Safates de càrrega a la pàgina 80.

El paper és esbiaixat. Les guies de la safata no estan ben ajustades. Ajusteu-les de

manera que subjectin bé la pila de papers sense doblegar-los.

El paper s'enganxa. Traieu el paper, flexioneu-lo, capgireu-lo o doneu-li la volta.

Torneu a carregar el paper a la safata.

NOTA: No ventileu el paper. Si ho feu, pot acumular-se

l'electricitat estàtica i els fulls s'enganxaran.

El paper s'extreu abans de dipositar-se a la safata de sortida. Reinicieu el producte. Abans de retirar el full, espereu que el

material es dipositi completament a la safata de sortida.

Durant una impressió a dues cares, heu tret el paper abans

d'imprimir la segona cara del document.

El paper no es troba en bon estat. Substituïu el paper.

Reinicieu el producte i torneu a imprimir el document. Abans

de retirar el full, espereu que es dipositi completament a la

safata de sortida.

Els roleus interns de la safata no recullen el paper. Traieu el full de dalt del paper. Si el paper pesa massa, pot ser

que la safata no el pugui recollir.

Les vores del paper són irregulars o descantellades. Substituïu el paper.

El paper està perforat o té relleu. Els fulls perforats o amb relleu no se separen fàcilment.

Alimenteu els fulls d'un en un des de la safata 1.

Els subministraments del producte han esgotat el seu període

de vida útil.

Comproveu si al tauler de control del producte hi ha cap

missatge que us demani que substituïu els subministraments,

o imprimiu una pàgina d'estat per comprovar quin nivell de

subministraments queda. Vegeu Impressió de les pàgines

d'informació i de Digue'm com a la pàgina 108.

El paper no s'ha emmagatzemat correctament. Substituïu el paper de les safates. El paper s'ha de desar al

seu embalatge original en un entorn controlat.

1 Si el producte continua embussant-se, poseu-vos en contacte amb el Servei d'atenció al client d'HP o amb el vostre proveïdor

d'assistència HP autoritzat.

CAWW Embussos 169


Ubicacions d'embussos

Si apareix a la pantalla del tauler de control un missatge que indica que hi ha un embús de paper,

cerqueu el paper encallat o altres suports d'impressió a les ubicacions indicades a la següent imatge.

Consulteu a continuació el procediment d'eliminació d'embussos. És possible que hagueu de cercar el

paper en altres ubicacions, a més a més de les indicades al missatge d'embús. Si la ubicació de l'embús

no és evident, cerqueu primer a l'àrea de la coberta superior sota el cartutx d'impressió.

Quan elimineu els embussos, heu de vigilar de no esquinçar el paper encallat. Si quedés un tros petit

de paper al producte, això podria provocar més embussos.

6

5

4

1 Coberta superior i àrees del cartutx d'impressió

2 Alimentador de sobres opcional

3 Àrees de les safates (safata 1, safata 2 i safates opcionals)

4 Comunicador dúplex opcional

5 Àrea del fusor

6 Àrees de sortida (safata superior; safata posterior; i apiladora, apiladora/grapadora opcional o bústia de correu de 5

safates)

NOTA: Després de produir-se un embús, és possible que quedin taques de tòner al producte i que

es produeixin problemes temporals a la qualitat d'impressió. Aquests problemes desapareixen al cap

de poques pàgines.

170 Capítol 10 Solució de problemes CAWW

1

2

3


Eliminació dels embussos

Eliminació dels embussos de la coberta superior i de les àrees del cartutx d'impressió

1. Obriu la coberta superior i traieu el cartutx d'impressió.

ATENCIÓ: Per evitar que el cartutx d'impressió es faci malbé, no l'exposeu a la llum gaire estona.

Cobriu el cartutx d'impressió amb un full de paper mentre es trobi fora del producte.

2. Utilitzeu la nansa verda per aixecar la planxa d'accés de paper. Traieu a poc a poc el paper encallat

al producte. No estripeu el paper. Si trobeu difícil treure el paper, intenteu eliminar-lo de l'àrea de

la safata. Vegeu Eliminació dels embussos de les safates a la pàgina 174.

3. Obriu la safata 1 i traieu la coberta accessòria de sobres. Si hi trobeu paper, traieu-lo.

CAWW Embussos 171


4. Gireu la guia del paper per comprovar si hi ha fulls addicionals encallats a sota. Si hi trobeu paper

encallat, traieu-lo.

1

2

5. Torneu a col·locar la coberta accessòria de sobres i tanqueu la safata 1.

1

6. Torneu a instal·lar els cartutxos d'impressió i tanqueu la coberta superior.

2

7. Si hi continua un missatge que indica que hi ha un embús, encara hi ha paper embussat al

producte. Mireu de localitzar l'embús a la resta d'àrees. Vegeu Ubicacions d'embussos

a la pàgina 170.

172 Capítol 10 Solució de problemes CAWW


Eliminació dels embussos de l'alimentador de sobres opcional

Aquest procediment només s'aplica als embussos que es produeixen quan s'utilitza l'alimentador de

sobres opcional.

1. Traieu tots els sobres carregats a l'alimentador de sobres opcional. Baixeu el petjasobres i

aixequeu l'extensió de la safata per tancar-la.

2

3

1

2. Subjecteu ambdós costats de l'alimentador de sobres opcional i traieu-lo a poc a poc del producte.

3. Traieu a poc a poc els sobres encallats de l'alimentador de sobres opcional i del producte.

CAWW Embussos 173

1

2


4. Torneu a instal·lar l'alimentador de sobres.

5. Premeu OK per eliminar el missatge d'embús.

6. Si hi continua el missatge d'embús, vol dir que encara hi ha un sobre encallat al producte. Mireu

de localitzar l'embús a la resta d'àrees. Vegeu Ubicacions d'embussos a la pàgina 170.

7. Substituïu els sobres, assegurant-vos d'inserir els sobres de sota una mica més a dins que la resta

de sobres.

Eliminació dels embussos de les safates

Utilitzeu aquests procediments per eliminar embussos de les safates. Vegeu també Eliminació dels

embussos de l'alimentador de sobres opcional a la pàgina 173.

Eliminació dels embussos de la safata 1

Traieu a poc a poc del producte el paper encallat o altres suports d'impressió. Si ja se n'ha introduït part

del paper al producte, vegeu Eliminació dels embussos de la coberta superior i de les àrees del cartutx

d'impressió a la pàgina 171.

Eliminació dels embussos de la safata 2 o de la safata opcional per a 500 fulls

1. Traieu la safata del producte, aixequeu-la lleugerament i traieu el paper malmès de la safata.

174 Capítol 10 Solució de problemes CAWW


2. Si es pot veure la vora del paper encallat a l'àrea d'alimentació, estireu el paper cap avall i cap a

fora del producte. (No estireu el paper recte cap a fora o s'estriparà.) Si no es veu el paper, mireu

la següent safata o l'àrea de la coberta superior. Vegeu Eliminació dels embussos de la coberta

superior i de les àrees del cartutx d'impressió a la pàgina 171.

3. Assegureu-vos que el paper hagi quedat completament pla a les quatre cantonades de la safata

i per sota dels indicadors d'alçada màxima.

4. Inseriu la safata al producte.

5. Premeu OK per eliminar el missatge d'embús.

6. Si hi continua el missatge d'embús, vol dir que encara hi ha un full encallat al producte. Mireu de

localitzar l'embús a la resta d'àrees. Vegeu Ubicacions d'embussos a la pàgina 170.

CAWW Embussos 175


Eliminació dels embussos de la safata opcional per a 1.500 fulls

1. Obriu la porta frontal de la safata.

2. Si es pot veure la vora del paper encallat a l'àrea d'alimentació, estireu el paper cap avall i cap a

fora del producte. (No estireu el paper directament cap a fora o s'estriparà.) Si no es veu el paper,

mireu a l'àrea de la coberta superior. Vegeu Eliminació dels embussos de la coberta superior i de

les àrees del cartutx d'impressió a la pàgina 171.

3. Assegureu-vos que el paper no excedeixi els indicadors d'alçada màxima de les guies i que la vora

frontal de la pila està alineada amb les fletxes.

176 Capítol 10 Solució de problemes CAWW


4. Tanqueu la porta frontal de la safata.

5. Premeu OK per eliminar el missatge d'embús.

6. Si hi continua el missatge d'embús, vol dir que encara hi ha un full encallat al producte. Mireu de

localitzar l'embús a la resta d'àrees. Vegeu Ubicacions d'embussos a la pàgina 170.

Eliminació dels embussos del comunicador dúplex opcional

1. Aixequeu el comunicador dúplex opcional i estireu-lo cap a fora per treure'l.

2. Traieu el paper que es troba a la safata 2. (Potser cal que toqueu la part de dins del producte.)

CAWW Embussos 177


3. Traieu a poc a poc el paper del comunicador dúplex opcional.

4. Inseriu el comunicador dúplex opcional al producte.

5. Si hi continua el missatge d'embús, vol dir que encara hi ha un full encallat al producte. Mireu de

localitzar l'embús a la resta d'àrees. Vegeu Ubicacions d'embussos a la pàgina 170.

178 Capítol 10 Solució de problemes CAWW


Eliminació dels embussos de l'àrea del fusor

Seguiu aquest procediment només en les situacions següents:

● El paper s'ha encallat al fusor i no es pot treure de l'àrea de la coberta superior ni de l'àrea de

sortida posterior.

● S'ha trencat un full de paper mentre provàveu d'eliminar un embús del fusor.

1. Apagueu el producte i desendolleu el cable elèctric del producte.

1

2

ADVERTÈNCIA! El fusor agafa temperatures molt elevades. Per evitar cremades lleus, espereu

30 minuts per tal que el fusor es refredi abans d'extreure'l del producte.

2. Gireu el producte de forma que la part de darrere quedi davant vostre. Si hi ha instal·lat un

comunicador dúplex, aixequeu-lo i traieu-lo recte cap a fora. Separeu-lo.

3. Obriu la safata de sortida posterior.

CAWW Embussos 179


4. Traieu la safata de sortida posterior. Col·loqueu el dit a prop de la frontissa del costat esquerre i

empenyeu-la cap a la dreta fins que es vegi la part de dins del producte. Gireu la safata de sortida

cap a fora i traieu-la.

5. Si hi trobeu paper, traieu-lo.

Si no es veu el paper, empenyeu les dues palanques blaves dels costats del fusor i traieu el fusor

recte cap a fora.

6. Traieu el paper encallat. Si cal, aixequeu la guia de plàstic negre que està situada a la part superior

del fusor per accedir al full encallat.

ATENCIÓ: No utilitzeu un objecte punxegut o de metall per eliminar el paper de l'àrea del fusor.

Potser faríeu malbé el fusor.

180 Capítol 10 Solució de problemes CAWW


7. Introduïu el fusor al producte amb fermesa fins que les palanques blaves dels costats encaixin al

seu lloc amb un sol clic.

8. Torneu a instal·lar la safata de sortida posterior. Inseriu la frontissa dreta dins del forat de dins del

producte. Empenyeu cap a dins la frontissa esquerra i inseriu-la dins del forat de dins del producte.

Tanqueu la safata de sortida posterior.

9. Connecteu el cable elèctric al producte.

CAWW Embussos 181


10. Si vau treure el comunicador dúplex opcional, torneu-lo a instal·lar.

11. Engegueu el producte.

12. Si hi continua el missatge d'embús, vol dir que encara hi ha un full encallat al producte. Mireu de

localitzar l'embús a la resta d'àrees. Vegeu Ubicacions d'embussos a la pàgina 170.

Després d'eliminar els embussos, cal que envieu a imprimir de nou la tasca d'impressió perquè s'ha

apagat el corrent del producte.

Eliminació dels embussos de les àrees de sortida

Feu servir aquests procediments per eliminar els embussos que es produeixin a la safata de sortida

posterior o de l'apiladora, l'apiladora/grapadora opcional o de la bústia de correu de 5 safates.

182 Capítol 10 Solució de problemes CAWW


Eliminació dels embussos de la safata de sortida posterior

1. Obriu la safata de sortida posterior.

NOTA: Si la major part del paper segueix al producte, serà més senzill extreure'l mitjançant l'àrea

de la coberta superior. Vegeu Eliminació dels embussos de la coberta superior i de les àrees del

cartutx d'impressió a la pàgina 171.

2. Agafeu el paper pels dos costats i feu-lo sortir del producte a poc a poc. Poden haver-hi restes de

tòner al full. Vigileu de no tacar-vos o tacar el producte.

NOTA: Si resulta difícil treure el paper encallat, proveu d'obrir totalment la coberta superior per

alleugerir la pressió sobre aquest. Si s'ha trencat el full, o si encara no es pot extreure, consulteu

Eliminació dels embussos de l'àrea del fusor a la pàgina 179.

3. Tanqueu la safata de sortida posterior.

4. Si hi continua el missatge d'embús, vol dir que encara hi ha un full encallat al producte. Mireu de

localitzar l'embús a la resta d'àrees. Vegeu Ubicacions d'embussos a la pàgina 170.

CAWW Embussos 183


Eliminació dels embussos de l'apiladora o de l'apiladora/grapadora opcional

Els embussos del paper es poden produir a l'apiladora opcional o a l'apiladora/grapadora opcional. Els

embussos de grapes sols es poden produir a l'apiladora/grapadora opcional.

Eliminació dels embussos de l'apiladora o de l'apiladora/grapadora opcional

1. Obriu la porta de l'apiladora o de l'apiladora/grapadora, situada a la part de darrera del producte,

i la safata de sortida posterior.

2. Traieu el paper encallat amb cura.

3. Tanqueu la porta de l'apiladora o de l'apiladora/grapadora i la safata de sortida posterior.

4. Si hi continua el missatge d'embús, vol dir que encara hi ha un full encallat. Mireu de localitzar

l'embús a la resta d'àrees. Comproveu la part de davant de l'accessori i traieu a poc a poc el paper

encallat. Vegeu Ubicacions d'embussos a la pàgina 170.

184 Capítol 10 Solució de problemes CAWW


NOTA: S'ha d'empènyer cap avall la safata de sortida fins la posició més baixa per tal que la impressió

continuï.

Eliminació dels embussos de grapes de l'apiladora/grapadora opcional

NOTA: Elimineu els embussos de grapes quan aparegui el missatge JAM IN STAPLER (Embús a la

grapadora) a la pantalla del tauler de control del producte.

1. A la part dreta de l'apiladora/grapadora, col·loqueu la grapadora cap a la part frontal del producte

fins que aquesta es trobi en el seu lloc, en posició d'obertura. Estireu el cartutx de grapes blau per

treure'l.

2. Gireu cap a dalt la coberta verda de la vora del cartutx de grapes i traieu la grapa encallada.

3. Inseriu el cartutx de grapes a la grapadora i gireu-la cap a la part posterior del producte fins que

s'ajusti al seu lloc.

CAWW Embussos 185


Cal tornar a carregar la grapadora després d'eliminar un embús, així que és possible que els primers

documents no es grapin. Si s'envia una tasca d'impressió i la grapadora està encallada o no té grapes,

la tasca s'imprimirà sempre que el camí a la safata de la grapadora no estigui bloquejat.

Eliminació dels embussos de la bústia de correu de 5 safates opcional

1. Traieu el paper que es troba a les safates de sortida.

2. Obriu la porta d'accés per a embussos a la part de darrere de la bústia de correu de 5 safates.

3. Si hi ha paper encallat a la part de dalt de la bústia de correu de 5 safates, estireu-lo cap avall per

treure'l.

186 Capítol 10 Solució de problemes CAWW


4. Si hi ha paper encallat a la part de sota de la bústia de correu de 5 safates, obriu la safata de

sortida posterior i estireu-lo cap a dalt per treure'l.

5. Tanqueu la porta d'accés per a embussos i la safata de sortida posterior.

Recuperació d'embussos

Aquest producte proporciona una recuperació d'embussos, una característica que podeu utilitzar per

tornar a imprimir automàticament les pàgines embussades. Estan disponibles les següents opcions:

● AUTO (Automàtic): El producte intenta tornar a imprimir pàgines embussades quan torna a haverhi

suficient memòria.

● OFF (Inactiu): El producte no intenta tornar a imprimir pàgines embussades. El rendiment és òptim

perquè no s'utilitza memòria per emmagatzemar les pàgines més recents.

NOTA: Si s'utilitza aquesta opció, i el producte es queda sense paper i la tasca s'ha d'imprimir

a les dues cares, es poden perdre algunes pàgines.

● ON (Actiu) — El producte intenta sempre tornar a imprimir les pàgines embussades. S'assigna

una memòria addicional per emmagatzemar les últimes pàgines impreses. Això pot afectar el

rendiment general.

Selecció de l'opció de recuperació d'embussos

1. Premeu Menú .

2. Premeu la fletxa avall per destacar CONFIGURE DEVICE (Configura el dispositiu) i, a

continuació, premeu OK.

CAWW Embussos 187


3. Premeu la fletxa avall per destacar SYSTEM SETUP (Configuració del sistema) i, a continuació,

premeu OK.

4. Premeu la fletxa avall per destacar JAM RECOVERY (Recuperació d'embussos) i, a

continuació, premeu OK.

5. Premeu la fletxa avall o a dalt per destacar la configuració apropiada i, a continuació, premeu

OK.

188 Capítol 10 Solució de problemes CAWW


Solució de problemes de qualitat d'impressió

Es poden evitar la major part de problemes de qualitat d'impressió seguint aquestes recomanacions.

● Configureu les safates en funció de la configuració del tipus de paper. Vegeu Configuració de les

safates a la pàgina 86.

● Utilitzeu el paper que compleixi les especificacions d'HP. Vegeu Paper i suports d'impressió

a la pàgina 71.

● Netegeu el producte quan calgui. Vegeu Netegeu la ruta del paper a la pàgina 137.

Problemes de qualitat d'impressió relacionats amb el paper

Alguns problemes de qualitat d'impressió es donen per l'ús de paper que no compleix amb les

especificacions d'HP .

● La superfície del paper és massa suau.

● El contingut d'humitat del paper és irregular, massa alt o massa baix. Utilitzeu paper d'un altre

origen o d'una raima sense obrir.

● Algunes àrees del paper rebutgen el tòner. Utilitzeu paper d'un altre origen o d'una raima sense

obrir.

● La capçalera que utilitzeu s'ha imprès en un paper rugós. Utilitzeu paper xerogràfic més suau. Si

això soluciona el problema, demaneu al proveïdor de la capçalera que utilitzi paper que compleixi

les especificacions d'HP .

● El paper és excessivament rugós. Utilitzeu paper xerogràfic més suau.

● El paper és massa pesat pel tipus de configuració seleccionada de manera que el tòner no

s'adequa al paper.

Per obtenir especificacions completes sobre el paper per a tots els productes HP LaserJet, consulteu

la publicació HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. Podeu trobar aquesta guia a la pàgina web

www.hp.com/support/ljpaperguide.

Problemes de qualitat d'impressió relacionats amb l'entorn

Si el producte funciona en condicions d'extrema humitat o sequedat, comproveu que l'entorn d'impressió

està dins les especificacions. Vegeu Entorn operatiu a la pàgina 223.

Problemes de qualitat d'impressió relacionats amb els embussos

Comproveu que cap full embussi el camí del paper. Vegeu Recuperació d'embussos a la pàgina 187.

● Si s'acaba d'embussar el producte, imprimiu dues o tres pàgines per deixar lliure el camí del paper.

● Si els fulls no passen a través del fusor i provoquen defectes a la imatge en documents posteriors,

imprimiu dos o tres pàgines per deixar lliure el camí del paper. Si el problema continua, imprimiu

i processeu la pàgina de neteja. Vegeu Netegeu la ruta del paper a la pàgina 137.

Exemples de defectes a la imatge

Aquests exemples mostren el problemes de qualitat d'impressió més comuns. Si els problemes

continuen després de provar les solucions apuntades, contacteu amb el servei d'atenció al client d'HP.

CAWW Solució de problemes de qualitat d'impressió 189


Taula 10-2 Exemples de defectes d'imatge

Problema Exemple d'imatge Solució

Impressió clara (part de la

pàgina)

Impressió clara (pàgina

completa)

1. Assegureu-vos que el cartutx d'impressió estigui ben instal·lat.

2. El nivell de tòner del cartutx d'impressió pot ser baix. Substituïu el cartutx

d'impressió.

3. Potser el paper no compleix les especificacions d'HP (per exemple, el paper

és massa humit o rugós). Vegeu Paper i suports d'impressió a la pàgina 71.

1. Assegureu-vos que el cartutx d'impressió estigui ben instal·lat.

2. Comproveu que la configuració del mode ECONOMODE (Mode econòmic)

està desactivada al tauler de control i al controlador de la impressora.

3. Obriu el menú CONFIGURE DEVICE (Configura el dispositiu) al tauler de

control del producte. Obriu el submenú PRINT QUALITY (Qualitat

d'impressió) i augmenteu la configuració TONER DENSITY (Densitat del

tòner). Vegeu Submenú de qualitat d'impressió a la pàgina 21.

4. Intenteu utilitzar un tipus diferent de paper.

5. El cartutx d'impressió potser és gairebé buit. Substituïu el cartutx d'impressió.

Trossos de tòner Poden aparèixer trossos de tòner a la pàgina després d'eliminar l'embús.

1. Imprimiu unes poques pàgines més per veure si el problema es corregeix tot

sol.

2. Netegeu l'interior del producte i utilitzeu una pàgina netejadora per netejar el

fusor. (Vegeu Netegeu la ruta del paper a la pàgina 137.)

3. Intenteu utilitzar un tipus de paper diferent.

4. Comproveu que el cartutx d'impressió no tingui fuites. Si el cartutx d'impressió

té fuites, canvieu-lo.

Omissions 1. Comproveu que s'han seguit les especificacions de l'entorn per al producte.

(Vegeu Entorn operatiu a la pàgina 223.)

Línies

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

2. Si el paper és rugós i el tòner s'esborra fàcilment, obriu el menú CONFIGURE

DEVICE (Configura el dispositiu) del tauler de control del producte. Al

submenú PRINT QUALITY (Qualitat d'impressió), seleccioneu FUSER

MODES (Modes del fusor) i, a continuació, seleccioneu el tipus de paper que

utilitzeu. Canvieu la configuració a HIGH1 (Alta 1) o HIGH2 (Alta 2) per fondre

millor el tòner i adherir-lo al paper. (Vegeu Submenú de qualitat d'impressió

a la pàgina 21.)

3. Proveu d'utilitzar un paper més suau.

1. Imprimiu unes poques pàgines més per veure si el problema es corregeix tot

sol.

2. Netegeu l'interior del producte i utilitzeu una pàgina netejadora per netejar el

fusor. (Vegeu Neteja del producte a la pàgina 137.)

3. Substituïu el cartutx d'impressió.

190 Capítol 10 Solució de problemes CAWW


Taula 10-2 Exemples de defectes d'imatge (continuació)

Problema Exemple d'imatge Solució

Fons gris 1. No utilitzeu paper que ja hagi passat pel producte.

2. Intenteu utilitzar un tipus diferent de paper.

3. Imprimiu unes poques pàgines més per veure si el problema es corregeix tot

sol.

4. Gireu el paper a la safata. Intenteu també girar el paper 180°.

5. Obriu el menú CONFIGURE DEVICE (Configura el dispositiu) al tauler de

control del producte. Obriu el submenú PRINT QUALITY (Qualitat

d'impressió) i augmenteu la configuració TONER DENSITY (Densitat del

tòner). Vegeu Submenú de qualitat d'impressió a la pàgina 21.

6. Comproveu que s'han seguit les especificacions de l'entorn per al producte.

(Vegeu Entorn operatiu a la pàgina 223.)

7. Substituïu el cartutx d'impressió.

Taca de tòner 1. Imprimiu unes poques pàgines més per veure si el problema es corregeix tot

sol.

2. Intenteu utilitzar un tipus diferent de paper.

3. Comproveu que s'han seguit les especificacions de l'entorn per al producte.

(Vegeu Entorn operatiu a la pàgina 223.)

4. Netegeu l'interior del producte i utilitzeu una pàgina netejadora per netejar el

fusor. (Vegeu Neteja del producte a la pàgina 137.)

5. Substituïu el cartutx d'impressió.

Restes de tòner En aquest context, les restes de tòner fan referència al tòner que es pot esborrar

de la pàgina.

1. Si el paper és pesat o rugós, obriu el menú CONFIGURE DEVICE (Configura

el dispositiu) del tauler de control del producte. Al submenú PRINT

QUALITY (Qualitat d'impressió), seleccioneu FUSER MODES (Modes del

fusor) i, a continuació, seleccioneu el tipus de paper que utilitzeu. Canvieu la

configuració a HIGH1 (Alta 1) o HIGH2 (Alta 2) per fondre millor el tòner i

adherir-lo al paper. (Vegeu Submenú de qualitat d'impressió a la pàgina 21.)

També s'ha d'establir el tipus de paper per a la safata que esteu utilitzant.

(Vegeu Selecció del paper segons l'origen, el tipus o la mida a la pàgina 87.)

2. Si s'observa que el paper té una textura més rugosa en un dels cantons,

proveu d'imprimir al costat més suau.

3. Comproveu que s'han seguit les especificacions de l'entorn per al producte.

(Vegeu Entorn operatiu a la pàgina 223.)

4. Comproveu que el tipus i la qualitat del paper que utilitzeu segueixen les

especificacions d'HP. (Vegeu Paper i suports d'impressió a la pàgina 71.)

Repetició de defectes 1. Imprimiu unes poques pàgines més per veure si el problema es corregeix tot

sol.

2. Netegeu l'interior del producte i utilitzeu una pàgina netejadora per netejar el

fusor. (Vegeu Neteja del producte a la pàgina 137.)

3. Pot ser que no calgui substituir el cartutx d'impressió.

CAWW Solució de problemes de qualitat d'impressió 191


Taula 10-2 Exemples de defectes d'imatge (continuació)

Problema Exemple d'imatge Solució

Repetició de la imatge

Caràcters deformats

Dear Mr. Abhjerhjk,

The dhjhfiuhu if teint hhkjhjnf j us a weue jd, fnk

ksneh vnk kjdfkaakd ss hsjhnckkajhdhf kashfhnduujdn.

Pkshkkhklhlkhkhyufwe4yrh9jjflkln djd skshkshdcnksnjcnal

aksnclnslskjlncsl nas lnslna, ncnsljsjscljckn nsnclknsllj

hwlsdknls nwljs nlnscl nijhsn clsncij hn. Iosi fsjs jlkh andjna this

is a hn. jns fir stie a djakjd ajjssk. Thsi ius vnvlu tyeh lch afted,

and when hghj hgjhk jdj a dt sonnleh.

Suolklv jsdj hvjkrt ten sutc of jthjkfjkn vjdj hwjd, an olk d

.at fhjdjht ajshef. Sewlfl nv atug ahgjfjknvr kdkjdh sj hvjk

sjskrplo book. Camegajd sand their djnln as orged tyehha

as as hf hv of the tinhgh in the cescmdal vlala tojk. Ho sn shj

shjkh a sjca kvkjn? No ahdkj ahhtuah ahavjnv hv vh aefve r

Tehreh ahkj vaknihidh was skjsaa a dhkjfn anj

cjkhapsldnlj llhfoihrfhthej ahjkkjna oa hjakahw asjkskjnk as

sa fjkank cakajhjkn eanjsdn qa ejhc pjtpvjlnv4purlaxnwl. Ana

l, and the askeina of ahthvnasm. Sayhvjan tjhhjhr ajn ve fh k

v nja vkfkahjd a. Smakkljl a sehiah adheufh if you do klakc k

wvkaahcalllthe cjakhaaa dasdfijs.

Sincerely,

Mr. Scmehnjcj

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

Aquesta mena de defecte pot produir-se quan s'utilitzen formularis preimpresos o

una gran quantitat de paper estret.

1. Imprimiu unes poques pàgines més per veure si el problema es corregeix tot

sol.

2. Comproveu que el tipus i la qualitat del paper que utilitzeu segueixen les

especificacions d'HP. (Vegeu Paper i suports d'impressió a la pàgina 71.)

3. Pot ser que no calgui substituir el cartutx d'impressió.

1. Imprimiu unes poques pàgines més per veure si el problema es corregeix tot

sol.

2. Comproveu que s'han seguit les especificacions de l'entorn per al producte.

(Vegeu Entorn operatiu a la pàgina 223.)

Pàgina inclinada 1. Imprimiu unes poques pàgines més per veure si el problema es corregeix tot

sol.

2. Comproveu que no hi ha trossos de paper trencats a dins del producte.

3. Comproveu que el paper està col·locat correctament i que s'han realitzat tots

els ajustaments. (Vegeu Safates de càrrega a la pàgina 80.) Comproveu que

les guies de la safata no s'han tesat massa o destesat massa contra el paper.

4. Gireu el paper a la safata. Intenteu també girar el paper 180°.

5. Comproveu que el tipus i la qualitat del paper que utilitzeu segueixen les

especificacions d'HP. (Vegeu Paper i suports d'impressió a la pàgina 71.)

6. Comproveu que s'han seguit les especificacions de l'entorn per al producte.

(Vegeu Entorn operatiu a la pàgina 223.)

Ris o arrugat 1. Gireu el paper a la safata. Intenteu també girar el paper 180°.

2. Comproveu que el tipus i la qualitat del paper que utilitzeu segueixen les

especificacions d'HP. (Vegeu Paper i suports d'impressió a la pàgina 71.)

3. Comproveu que s'han seguit les especificacions de l'entorn per al producte.

(Vegeu Entorn operatiu a la pàgina 223.)

4. Proveu d'imprimir des d'una altra safata de sortida.

5. Si el paper és lleuger i suau, obriu el menú CONFIGURE DEVICE (Configura

el dispositiu) al tauler de control del producte. Al submenú PRINT QUALITY

(Qualitat d'impressió), seleccioneu FUSER MODES (Modes del fusor) i, a

continuació, seleccioneu el tipus de paper que utilitzeu. Canvieu el paràmetre

a LOW (Baix), la qual cosa redueix la calor del procés de fusió. (Vegeu

Submenú de qualitat d'impressió a la pàgina 21.) També s'ha d'establir el tipus

de paper per a la safata que esteu utilitzant. (VegeuSelecció del paper segons

l'origen, el tipus o la mida a la pàgina 87.)

192 Capítol 10 Solució de problemes CAWW


Taula 10-2 Exemples de defectes d'imatge (continuació)

Problema Exemple d'imatge Solució

Arrugues o plecs 1. Imprimiu unes poques pàgines més per veure si el problema es corregeix tot

sol.

Línies blanques

verticals

Marca dels rodets

Taques blanques sobre

negre

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

2. Comproveu que s'han seguit les especificacions de l'entorn per al producte.

(Vegeu Entorn operatiu a la pàgina 223.)

3. Gireu el paper a la safata. Intenteu també girar el paper 180°.

4. Comproveu que el paper està col·locat correctament i que s'han realitzat tots

els ajustaments. (Vegeu Safates de càrrega a la pàgina 80.)

5. Comproveu que el tipus i la qualitat del paper que utilitzeu segueixen les

especificacions d'HP. (Vegeu Paper i suports d'impressió a la pàgina 71.)

6. Si s'han format plecs als sobres, proveu d'emmagatzemar-los de manera que

s'allisin.

7. Si el paper és lleuger i suau, obriu el menú CONFIGURE DEVICE (Configura

el dispositiu) al tauler de control del producte. Al submenú PRINT QUALITY

(Qualitat d'impressió), seleccioneu FUSER MODES (Modes del fusor) i, a

continuació, seleccioneu el tipus de paper que utilitzeu. Canvieu el paràmetre

a LOW (Baix), la qual cosa redueix la calor del procés de fusió. (Vegeu

Submenú de qualitat d'impressió a la pàgina 21.) També s'ha d'establir el tipus

de paper per a la safata que esteu utilitzant. (Vegeu Selecció del paper segons

l'origen, el tipus o la mida a la pàgina 87.)

1. Imprimiu unes poques pàgines més per veure si el problema es corregeix tot

sol.

2. Comproveu que el tipus i la qualitat del paper que utilitzeu segueixen les

especificacions d'HP. (Vegeu Paper i suports d'impressió a la pàgina 71.)

3. Substituïu el cartutx d'impressió.

Aquest defecte es produeix normalment quan el cartutx d'impressió ha excedit la

seva duració. Per exemple, si s'està imprimint una gran quantitat de pàgines amb

poc tòner.

1. Substituïu el cartutx d'impressió.

2. Reduïu el nombre de pàgines que heu d'imprimir amb la poca cobertura del

tòner.

1. Imprimiu unes poques pàgines més per veure si el problema es corregeix tot

sol.

2. Comproveu que el tipus i la qualitat del paper que utilitzeu segueixen les

especificacions d'HP. (Vegeu Paper i suports d'impressió a la pàgina 71.)

3. Comproveu que s'han seguit les especificacions de l'entorn per al producte.

(Vegeu Entorn operatiu a la pàgina 223.)

4. Substituïu el cartutx d'impressió.

CAWW Solució de problemes de qualitat d'impressió 193


Taula 10-2 Exemples de defectes d'imatge (continuació)

Problema Exemple d'imatge Solució

Línies disperses 1. Comproveu que el tipus i la qualitat del paper que utilitzeu segueixen les

especificacions d'HP. (Vegeu Paper i suports d'impressió a la pàgina 71.)

2. Comproveu que s'han seguit les especificacions de l'entorn per al producte.

(Vegeu Entorn operatiu a la pàgina 223.)

3. Gireu el paper a la safata. Intenteu també girar el paper 180°.

4. Obriu el menú CONFIGURE DEVICE (Configura el dispositiu) al tauler de

control del producte. Obriu el submenú PRINT QUALITY (Qualitat

d'impressió) i canvieu la configuració TONER DENSITY (Densitat del tòner).

(VegeuSubmenú de qualitat d'impressió a la pàgina 21.)

5. Obriu el menú CONFIGURE DEVICE (Configura el dispositiu) al tauler de

control del producte. Al submenú PRINT QUALITY (Qualitat d'impressió),

obriu OPTIMIZE (Optimitza) i establiu LINE DETAIL=ON (Detall de línia =

Activat).

Impressió borrosa 1. Comproveu que el tipus i la qualitat del paper que utilitzeu segueixen les

especificacions d'HP. (Vegeu Paper i suports d'impressió a la pàgina 71.)

Repetició aleatòria

d'imatges

2. Comproveu que s'han seguit les especificacions de l'entorn per al producte.

(Vegeu Entorn operatiu a la pàgina 223.)

3. Gireu el paper a la safata. Intenteu també girar el paper 180°.

4. No utilitzeu paper que ja hagi passat pel producte.

5. Reduïu la intensitat del tòner. Obriu el menú CONFIGURE DEVICE (Configura

el dispositiu) al tauler de control del producte. Obriu el submenú PRINT

QUALITY (Qualitat d'impressió) i canvieu la configuració TONER DENSITY

(Densitat del tòner). (Vegeu Submenú de qualitat d'impressió a la pàgina 21.)

6. Obriu el menú CONFIGURE DEVICE (Configura el dispositiu) al tauler de

control del producte. Al submenú PRINT QUALITY (Qualitat d'impressió),

obriu OPTIMIZE (Optimitza) i establiu HIGH TRANSFER=ON (Transferència

alta = Activat). (Vegeu Submenú de qualitat d'impressió a la pàgina 21.)

Si una imatge que apareix a la part superior de la pàgina (de color negre sòlid) es

repeteix a tota la pàgina (en un camp gris), pot ser que el tòner no s'hagi esborrat

completament des de l'última tasca. (La imatge repetida pot ser més clara o més

fosca que el camp que apareix.).

● Canvieu la tonalitat (foscor) del camp en què apareix la imatge repetida.

● Canvieu l'ordre en què s'imprimeixen les imatges. Per exemple, col·loqueu la

imatge més clara a la part superior de la pàgina i la més fosca avall.

● Des del programa, gireu la pàgina 180° per imprimir en primer lloc la imatge

més clara.

● Si el defecte torna a aparèixer en un altre treball d’impressió, apagueu la

impressora durant 10 minuts i torneu-la a engegar per reiniciar el treball.

194 Capítol 10 Solució de problemes CAWW


Solució de problemes de rendiment

Problema Causa Solució

Les pàgines s'imprimeixen però estan

totalment en blanc.

Les pàgines s'imprimeixen molt

lentament.

Pot ser que encara hi hagi la cinta de

segellat als cartutxos d'impressió.

Pot ser que el document inclogui pàgines

en blanc.

Pot ser que el producte no funcioni

correctament.

Els papers més pesats poden fer més

lenta la tasca d'impressió.

Les pàgines complexes poden trigar més

temps a imprimir-se.

No s'han imprès les pàgines. Pot ser que el producte no agafi el paper

correctament.

Comproveu que s'ha extret totalment la

cinta de segellat dels cartutxos

d'impressió.

Comproveu que el document que

imprimiu té contingut a totes les pàgines.

Per comprovar el funcionament del

producte, imprimiu una pàgina de

configuració.

Imprimiu en un altre tipus de paper.

Pot ser que la fusió correcta requereixi

una velocitat d'impressió més lenta per

garantir una qualitat d'impressió òptima.

Assegureu-vos que s'ha carregat el

paper correctament a la safata.

Si el problema continua, potser que

calgui tornar a instal·lar l'equip de

manteniment preventiu. Vegeu

Realització de manteniment preventiu

a la pàgina 124.

El paper s'encalla al producte. Solucioneu l'embús. Consulteu

Embussos a la pàgina 169.

Pot ser que el cable USB sigui defectuós

o no estigui connectat correctament.

Hi ha altres dispositius que s'estan

executant a l'ordinador.

● Desconnecteu els dos extrems del

cable USB i torneu-lo a connectar.

● Imprimiu un document que ja

hagueu imprès.

● Proveu d'imprimir amb un altre

cable USB.

Pot ser que el producte no comparteixi

un port USB. Si teniu un disc dur extern

o un allargador de xarxa connectat al

mateix port que el producte, pot ser que

l’altre dispositiu provoqui interferències.

Per connectar i utilitzar el producte, cal

que desconnecteu l'altre dispositiu o que

utilitzeu dos ports USB de l'ordinador.

CAWW Solució de problemes de rendiment 195


Solució de problemes de connectivitat

Solució de problemes de connectivitat directa

Si heu connectat el producte directament a l'ordinador, comproveu el cable USB.

● Comproveu que el cable és connectat a l'ordinador i al producte.

● Comproveu que el cable no sobrepassa els 2 metres. Substituïu el cable si cal.

● Comproveu que el cable funciona correctament connectant-lo a un altre producte. Substituïu el

cable si cal.

Solució de problemes de xarxa

Comproveu els elements següents per verificar que el producte s'està comunicant amb la xarxa. Abans

de començar, imprimiu una pàgina de configuració. Vegeu Impressió de les pàgines d'informació i de

Digue'm com a la pàgina 108.

1. Hi ha cap problema de connexió física entre l'estació de treball o el servidor de fitxers i del

producte?

Verifiqueu que les configuracions dels cables de connexió de la xarxa, les connexions i

l’encaminador siguin correctes. Verifiqueu que les llargades del cable de la xarxa compleixen les

especificacions de la xarxa.

2. Teniu els cables de la xarxa ben connectats?

Assegureu-vos que el producte està connectat a la xarxa mitjançant el cable i el port adequats.

Comproveu les connexions dels cables per assegurar-vos que són segures i estan ben

col·locades. Si el problema continua, proveu un altre cable o ports diferents del concentrador o del

transceptor. L’indicador lluminós d’activitat de color taronja i el d’estat de l’enllaç de color verd al

costat de la connexió del port, a la part posterior del producte, han d’estar encesos.

3. S’han definit correctament els paràmetres de velocitat d’enllaç i d’impressió a doble cara?

Hewlett-Packard recomana que deixeu aquest paràmetre en mode automàtic (el paràmetre per

defecte). Consulteu Paràmetres de velocitat d’enllaç i d’impressió a doble cara a la pàgina 69.

4. Podeu executar l’ordre “ping” per al producte?

Utilitzeu l’indicador d’ordres per executar l’ordre “ping” per al producte des de l’ordinador. Per

exemple:

ping 192.168.45.39

Assegureu-vos que l’ordre ping mostra els temps de viatge circular.

Si podeu executar l’ordre ping per al producte, verifiqueu que la configuració de l’adreça IP del

producte és correcta a l’ordinador. Si ho és, suprimiu-la i torneu a afegir el producte.

Si l’ordre ping ha fallat, verifiqueu que els concentradors de la xarxa estiguin encesos i, a

continuació, verifiqueu que els paràmetres de la xarxa, el producte i l’ordinador s’hagin configurat

per a la mateixa xarxa.

5. S’ha afegit programari a la xarxa?

196 Capítol 10 Solució de problemes CAWW


Assegureu-vos que el programari sigui compatible i que s’hagi instal·lat correctament amb els

controladors d’impressora correctes.

6. Poden imprimir els altres usuaris?

Pot ser que es tracti d’un problema específic de l’estació de treball. Comproveu els controladors

de la xarxa de l’estació de treball, els controladors de la impressora i la redirecció (captura a Novell

NetWare).

7. En cas que els altres usuaris puguin imprimir, estan utilitzant el mateix sistema operatiu?

Comproveu si la configuració del sistema operatiu de la xarxa és correcta.

8. Teniu el protocol habilitat?

Comproveu l’estat del protocol a la pàgina de configuració. També podeu utilitzar el servidor web

incrustat per comprovar l'estat de la resta de protocols. Vegeu Ús del servidor web incrustat

a la pàgina 113.

9. Apareix el producte a l'HP Web Jetadmin o a una altra aplicació d'administració?

● Verifiqueu els paràmetres de la xarxa a la pàgina de configuració de la xarxa.

● Confirmeu els paràmetres de la xarxa per al producte mitjançant el quadre de comandament

del producte (per a productes amb quadres de comandament).

CAWW Solució de problemes de connectivitat 197


Resolució de problemes comuns al Windows

Missatge d'error:

"General Protection FaultException OE" (Excepció OE a l'error de protecció general)

"Spool32"

"Illegal Operation" (Operació no vàlida)

Causa Solució

Tanqueu tots els programaris, reinicieu Windows i torneu-ho a

provar.

Seleccioneu un controlador d'impressora diferent.

Normalment podeu fer-ho des d'un programa.

Elimineu tots els arxius temporals del subdirectori temporal.

Podeu determinar el nom del directori editant l'arxiu

AUTOEXEC.BAT i cercant la frase "Set Temp =". El nom que

es troba a continuació d'aquesta frase és el directori temporal.

En general, de forma predeterminada és C:\TEMP però es pot

tornar a definir.

Consulteu la documentació de Microsoft Windows que s'inclou

a l'ordinador per obtenir més informació sobre els missatges

d'error de Windows.

198 Capítol 10 Solució de problemes CAWW


Solució de problemes comuns al Macintosh

NOTA: La configuració de la impressió USB e IP es realitza mitjançant la utilitat de la impressora

d'escriptori. El producte no apareix al Selector.

El controlador de la impressora no apareix al Centre d'impressió.

Causa Solució

El programari del producte no s'ha instal·lat o s'ha instal·lat

incorrectament.

Comproveu que el fitxer PPD és a la carpeta del disc dur

següent: Library/Printers/PPDs/Contents/

Resources/.lproj, on “” és el codi de dues

lletres de l'idioma que utilitzeu. Si cal, torneu a instal·lar el

programari. Trobareu les instruccions a la guia de primers

passos.

L'arxiu PPD és fet malbé. Esborreu el fitxer PPD de la següent carpeta del disc dur:

Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/

.lproj, on “” és el codi de dues lletres de

l'idioma que utilitzeu. Torneu a instal·lar el programari.

Trobareu les instruccions a la guia de primers passos.

El nom del producte, l'adreça IP o el nom del sistema principal Rendezvous no apareix al quadre de llista d'impressores

del Centre d'impressió.

Causa Solució

Potser que el producte no estigui llest. Comproveu que els cables estiguin connectats correctament,

el producte estigui encès i que l'indicador lluminós "a punt"

estigui encès. Si establiu la connexió a través d'un

concentrador Ethernet o USB, intenteu connectar directament

a l'ordinador o utilitzeu un altre port.

Potser que hagueu seleccionat un tipus de connexió

incorrecte.

S'està utilitzant un nom de producte, una adreça IP o un nom

de sistema principal Rendezvous incorrecte.

Potser que el cable d'interfície estigui defectuós o sigui de

baixa qualitat.

Assegureu-vos que s'hagi seleccionat USB, IP Printing

(Impressió IP) o Rendezvous, en funció del tipus de connexió

que hi hagi entre el producte i l'ordinador.

Imprimiu una pàgina de configuració per comprovar el nom de

la impressora, l'adreça IP i el nom de host Rendezvous del

producte. Vegeu Impressió de les pàgines d'informació i de

Digue'm com a la pàgina 108. Comproveu que el nom del

producte, l'adreça IP o el nom de sistema principal

Rendezvous coincideixen amb els del Print Center (Centre

d'impressió).

Substituïu el cable d'interfície. Assegureu-vos d'utilitzar un

cable d'interfície de qualitat.

El controlador de la impressora no configura automàticament el producte seleccionat al Centre d'impressió.

Causa Solució

Potser que el producte no estigui a punt. Comproveu que els cables estiguin connectats correctament,

el producte estigui encès i que l'indicador lluminós "a punt"

estigui encès. Si establiu la connexió a través d'un

concentrador Ethernet o USB, intenteu connectar directament

a l'ordinador o utilitzeu un altre port.

CAWW Solució de problemes comuns al Macintosh 199


El controlador de la impressora no configura automàticament el producte seleccionat al Centre d'impressió.

Causa Solució

El programari del producte no s'ha instal·lat o s'ha instal·lat

incorrectament.

Comproveu que el fitxer PPD és a la carpeta del disc dur

següent: Library/Printers/PPDs/Contents/

Resources/.lproj, on “” és el codi de dues

lletres de l'idioma que utilitzeu. Si cal, torneu a instal·lar el

programari. Trobareu les instruccions a la guia de primers

passos.

L'arxiu PPD és fet malbé. Esborreu el fitxer PPD de la següent carpeta del disc dur:

Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/

.lproj, on “” és el codi de dues lletres de

l'idioma que utilitzeu. Torneu a instal·lar el programari.

Trobareu les instruccions a la guia de primers passos.

Potser que el producte no estigui llest. Comproveu que els cables estiguin connectats correctament,

el producte estigui encès i que l'indicador lluminós "a punt"

estigui encès. Si establiu la connexió a través d'un

concentrador Ethernet o USB, intenteu connectar directament

a l'ordinador o utilitzeu un altre port.

Potser que el cable d'interfície estigui defectuós o sigui de

baixa qualitat.

Una tasca d'impressió no s'ha enviat al producte que volíeu.

Causa Solució

Substituïu el cable d'interfície. Assegureu-vos d'utilitzar un

cable d'interfície de qualitat.

Pot ser que la cua d'impressió s'hagi aturat. Reinicieu la cua d'impressió. Obriu el print monitor (monitor

d'impressió) i seleccioneu Start Jobs (Inicia tasques).

S'està utilitzant un nom de producte o una adreça IP

incorrecta. És possible que una altra impressora amb un nom,

una adreça IP o un sistema principal Rendezvous igual o

semblant hagi rebut la tasca d'impressió.

Un arxiu PostScript (EPS) encapsulat no s'imprimeix amb les fonts correctes.

Causa Solució

Imprimiu una pàgina de configuració per comprovar el nom de

la impressora, l'adreça IP i el nom de host Rendezvous del

producte. Vegeu Impressió de les pàgines d'informació i de

Digue'm com a la pàgina 108. Comproveu que el nom del

producte, l'adreça IP o el nom de sistema principal

Rendezvous coincideixen amb els del Print Center (Centre

d'impressió).

Aquest problema es produeix amb alguns programes. ● Abans d'imprimir, intenteu descarregar els tipus de lletra

del fitxer EPS al producte.

No es pot imprimir des d'una targeta USB d'altres proveïdors.

Causa Solució

Aquest error es produeix quan no és instal·lat el programari

d'impressores USB.

● Envieu l'arxiu en format ASCII en lloc de amb codificació

binària.

En afegir una targeta USB d'altres proveïdors, potser calgui el

programari d'Assistència de targeta adaptadora USB d'Apple.

200 Capítol 10 Solució de problemes CAWW


No es pot imprimir des d'una targeta USB d'altres proveïdors.

Causa Solució

Al lloc web d'Apple trobareu la versió més recent d'aquest

programari.

Quan està connectat amb un cable USB, el producte no apareix al Print Center (Centre d'impressió) de Macintosh un

cop seleccionat el controlador.

Causa Solució

Aquest problema és causat per un component de programari

o de maquinari.

Solució de problemes de programari

● Comproveu que el vostre Macintosh admet USB.

● Comproveu que utilitzeu un sistema operatiu Macintosh

admès pel producte.

● Assegureu-vos que el vostre equip Macintosh té el

programari USB d'Apple correcte.

Solució de problemes de maquinari

● Comproveu que el producte està engegat.

● Comproveu que el cable USB està ben connectat.

● Comproveu que utilitzeu el cable USB d'alta velocitat

corresponent.

● Assegureu-vos que no hi ha gaires dispositius USB que

agafin l'alimentació elèctrica de la cadena. Desconnecteu

tots els dispositius de la cadena i connecteu el cable

directament al port USB a l'ordinador amfitrió.

● Comproveu si hi ha més de dos concentradors USB

sense alimentació connectats a una filera de la cadena.

Desconnecteu tots els dispositius de la cadena i

connecteu el cable directament al port USB a l'ordinador

amfitrió.

NOTA: El teclat iMac és un concentrador USB sense

alimentació.

CAWW Solució de problemes comuns al Macintosh 201


Solució de problemes del Linux

Per obtenir informació sobre la resolució de problemes del Linux, aneu al lloc web d'assistència per al

Linux d'HP: hp.sourceforge.net/.

202 Capítol 10 Solució de problemes CAWW


A Subministraments i accessoris

● Comanda de consumibles, peces i accessoris

● Números de referència

CAWW 203


Comanda de consumibles, peces i accessoris

Disposeu de diversos mètodes per a fer una comanda de consumibles, peces i accessoris.

Comanda directament a HP

Podeu obtenir els elements següents directament d' HP:

● Peces de substitució: Per fer una comanda de peces de substitució als Estats Units, aneu a

www.hp.com/go/hpparts. Fora dels Estats Units, poseu-vos en contacte amb el centre

d'assistència tècnica autoritzat d'HP per sol·licitar les peces.

● Consumibles i accessoris: Per fer una comanda de consumibles als Estats Units, aneu a

www.hp.com/go/ljsupplies. Per fer una comanda de consumibles fora dels Estats Units, aneu a

www.hp.com/ghp/buyonline.html. Per fer una comanda d'accessoris, aneu a www.hp.com/support/

hpljp4010series o www.hp.com/support/hpljp4510series.

Comanda a través de proveïdors de serveis o d'assistència tècnica

Per fer una comanda d'una peça o un accessori, poseu-vos en contacte amb un proveïdor de serveis

o d'assistència tècnica autoritzat d'HP.

Fer la comanda directament a través del programari HP Easy Printer Care

El programari HP Easy Printer Care és una eina de gestió del producte pensada per a facilitar i fer més

eficaç la configuració, la supervisió, l'encàrrec de subministraments, la solució de problemes i

l'actualització del producte. Per obtenir més informació sobre el programari HP Easy Printer Care, vegeu

Ús del programari HP Easy Printer Care a la pàgina 110.

204 Apèndix A Subministraments i accessoris CAWW


Números de referència

Aquesta és la llista d'accessoris més actual en el moment en què s'ha redactat aquesta guia. La

informació de comandes i de disponibilitat d'accessoris pot canviar durant la vida del producte

Accessoris de manipulació del paper

Element Descripció Número de referència

Safata opcional per a 500 fulls i unitat

d'alimentació

Safata opcional per a 1.500 fulls i unitat

d'alimentació

Safata opcional per augmentar la

capacitat de paper. Admet les mides de

paper Carta, A4, Legal, A5, B5 (JIS),

Executiu i 8,5 x 13 polzades.

El producte pot admetre fins a quatre

alimentadors de 500 fulls opcionals.

Safata opcional per augmentar la

capacitat de paper. Accepta mides de

paper Carta, Legal i A4.

CB518A

CB523A

Alimentador de sobres Admet fins a 75 sobres. CB524A

Comunicador dúplex (accessori

d'impressió dúplex)

Permet imprimir automàticament a les

dues cares del paper.

apiladora per a 500 fulls Proporciona una safata de sortida

addicional per a 500 fulls.

apiladora/grapadora per a 500 fulls Permet imprimir en grans quantitats amb

un acabat de tasca automàtica. Grapa

fins a 15 fulls de paper.

Bústia de correu de 5 safates d'HP Proporciona cinc safates de sortida que

es poden utilitzar per classificar les

tasques.

CB519A

CB521A

CB522A

CB520A

cartutx de grapes de 1.000 Proporciona tres cartutxos de grapes. Q3216A

Grapadora Conté el cartutx de grapes i el capçal de

la grapadora. Demani la grapadora si es

produeix qualsevol error i un proveïdor o

el servei tècnic autoritzat d'HP us

recomana que la canvieu.

NOTA: El cartutx de grapes no és

inclòs amb la grapadora i ha

d'encarregar-se separadament, quan

calgui canviar-lo.

Suport de la impressora Proporciona estabilitat quan s'instal·len

diverses safates opcionals. El suport té

rodetes per tal de moure el producte amb

facilitat.

Cartutxos d'impressió

Q3216-60501

CB525A

Element Descripció Número de referència

Cartutx d'impressió HP LaserJet cartutx per a 10.000 pàgines CC364A

cartutx per a 24.000 pàgines CC364X

CAWW Números de referència 205


Equip de manteniment

Memòria

Element Descripció Número de referència

Equip de manteniment preventiu. Inclou

un fusor de substitució, un rodet de

transferència, una eina de rodet de

transferència, un rodet de la safata 1 i un

parell de guants no reutilitzables. Inclou

instruccions per instal·lar cada

component.

L'equip de manteniment preventiu és un

element subministrament i el seu cost no

queda cobert per la garantia ni per les

garanties més amples.

Equip de manteniment de la impressora

de 110 volts.

Equip de manteniment de la impressora

de 220 volts.

CB388A

CB389A

Element Descripció Número de referència

Memòria DIMM DDR2 de pins 44 x 32

(mòdul dual de memòria en línia)

Augmenta la capacitat del producte per

gestionar tasques d'impressió

voluminoses o complexes.

64 MB CC413A

128 MB CC414A

256 MB CC415A

512 MB CE483A

Disc dur EIO Emmagatzematge permanent de 20 GB

per a fonts i formularis. S'utilitza també

per realitzar impressions múltiples d'un

original i per a les funcions

d'emmagatzematge de tasques.

J6073A

206 Apèndix A Subministraments i accessoris CAWW


Cables i interfícies

Paper

Element Descripció Número de referència

Targetes E/S (EIO) millorades

Targetes de xarxa EIO multiprotocol del

servidor d'impressió HP Jetdirect:

Disc dur EIO sèrie ATA de gran

rendiment d'HP

J6073G

adaptador paral·lel 1284B J7972G

Jetdirect EIO sense fils 690n (IPv6/

IPsec )

J8007G

Jetdirect en3700 J7942G

Jetdirect en1700 J7988G

Servidor d'impressió sense fils Jetdirect

ew2400 USB

Targeta de xarxa EIO Jetdirect 630n

(IPv6/gigabit)

Targeta de xarxa EIO Jetdirect 635n

(IPv6/IPsec)

J7951G

J7997G

J7961G

Cable USB Cable A a B de 2 metres C6518A

Per a més informació sobre el paper, vegeu http://www.hp.com/go/ljsupplies.

Element Descripció Número de referència

Paper setinat suau per a làser d'HP

Utilitzeu-lo amb impressores

HP LaserJet. Paper revestit, perfecte per

a documents empresarials de gran

impacte, com fullets, material de vendes

i documents amb gràfics i fotografies.

Especificacions: 32 lb (120 g/m 2 ).

Paper resistent HP LaserJet

Utilitzeu-lo amb impressores

HP LaserJet. Aquest paper d'acabat

setinat és impermeable i a prova

d'estripades, i no afecta negativament a

la qualitat d'impressió ni al rendiment.

Utilitzeu-lo per a registres, mapes,

menús i altres aplicacions empresarials.

Carta (220 x 280 mm), capça de 50 fulls C4179A/països i regions del Pacífic

asiàtic

A4 (210 x 297 mm), capça amb 50 fulls C4179B/països i regions del Pacífic

asiàtic i Europa

Carta (8,5 x 11 polzades), 50 fulls en

caixa de cartró

A4 (210 x 297 mm), 50 fulls en caixa de

cartró

Q1298A/EUA

Q1298B/països i regions del Pacífic

asiàtic i Europa

CAWW Números de referència 207


Element Descripció Número de referència

Paper HP Premium Choice LaserJet

El paper LaserJet més brillant d'HP.

Aquest paper tan suau i

extraordinàriament blanc ofereix colors

increïbles i negres intensos. Ideal per a

presentacions, plans comercials,

correspondència externa i altres

documents de qualitat.

Especificacions: brillantor 98 , 32 lb.

(75 g/m 2 ).

Paper HP LaserJet

Utilitzeu-lo amb impressores

HP LaserJet. És un paper ideal per a

capçaleres, notes importants,

documents legals, correu directe i

correspondència.

Especificacions: brillantor 96, 90 g/m 2 .

Paper d'impressió HP

Utilitzeu-lo amb impressores

HP LaserJet i d'injecció de tinta. S'ha

creat especialment per oficines petites i

domèstiques. Més pesat i brillant que el

paper de fotocopiadora.

Especificacions: brillantor 92, 22 lb.

Paper polivalent HP

Utilitzeu-lo amb impressores làser i

d'injecció de tinta per a oficina,

fotocopiadores i màquines de fax. S'ha

creat per empreses que volen un sol

tipus de paper per totes les seves

necessitats. És més brillant i suau que

altres papers d'oficina.

Especificacions: brillantor 90 , 20 lb

(75 g/m 2 ).

Carta (8,5 x 11 polzades), 500 fulls/

raima, 10 raimes en caixa de cartró

Carta (8,5 x 11 polzades), 250 fulls/

raima, 10 raimes en caixa de cartró

A4 (210 x 297 mm), 5 raimes en caixa de

cartró

A4 (210 x 297 mm), 250 fulls/raima, 5

raimes en caixa de cartró

A4 (210 x 297 mm), 500 fulls/raima, 5

raimes en caixa de cartró

A4 (210 x 297 mm), 160 g/m 2 , 500 fulls/

raima, 5 raimes en caixa de cartró

Carta (8,5 x 11 polzades), 500 fulls/

raima, 10 raimes en caixa de cartró

Legal (8,5 x 14 polzades), 500 fulls/

raima, 10 raimes en caixa de cartró

Carta A (220 x 280 mm), 500 fulls/raima,

5 raimes en caixa de cartró

A4 (210 x 297 mm), 500 fulls/raima, 5

raimes en caixa de cartró

HPU1132/EUA

HPU1732 EUA

Q2397A/països i regions del Pacífic

asiàtic

CHP412/Europa

CHP410/Europa

CHP413/Europa

HPJ1124/EUA

HPJ1424/EUA

A4 (210 x 297 mm), 500 fulls/raima CHP310/Europa

Carta (8,5 x 11 polzades), 500 fulls/

raima, 10 raimes en caixa de cartró

Carta (8,5 x 11 polzades), 500 fulls/

raima, 10 raimes en caixa de cartró

A4 (210 x 297 mm), 500 fulls/raima, 5

raimes en caixa de cartró

A4 (210 x 297 mm), 300 fulls/raima, 5

raimes en caixa de cartró

Carta (8,5 x 11 polzades), 500 fulls/

raima, 10 raimes en caixa de cartró

Carta (8,5 x 11 polzades), 500 fulls/

raima, 5 raimes en caixa de cartró

Carta (8,5 x 11 polzades), 250 fulls/

raima, 12 raimes en caixa de cartró

Carta (8,5 x 11 polzades), 3 forats,

500 fulls/raima, 10 raimes en caixa de

cartró

Legal (8,5 x 14 polzades), 500 fulls/

raima, 10 raimes en caixa de cartró

Q2398A/països i regions del Pacífic

asiàtic

Q2400A/països i regions del Pacífic

asiàtic

HPP1122/ EUA i Mèxic

HPP113R/EUA

CHP210/Europa

CHP213/Europa

HPM1120/EUA

HPM115R/EUA

HP25011/EUA

HPM113H/EUA

HPM1420/EUA

208 Apèndix A Subministraments i accessoris CAWW


Element Descripció Número de referència

Paper d'oficina HP

Utilitzeu-lo amb impressores làser i

d'injecció de tinta per a oficina,

fotocopiadores i màquines de fax. És un

paper ideal per a impressions de gran

volum.

Especificacions: brillantor 84 , 20 lb

(75 g/m 2 ).

Paper d'oficina reciclat d'HP

Utilitzeu-lo amb impressores làser i

d'injecció de tinta per a oficina,

fotocopiadores i màquines de fax. És un

paper ideal per a impressions de gran

volum.

S'ajusta a l'ordre executiva dels

EUA 13101 de productes aconsellats per

al medi ambient.

Especificacions: brillantor 84, 20 lb, 30%

de material reciclat post-consumidor.

Transparències HP LaserJet

Utilitzeu-les només amb impressores

monocromes HP LaserJet. Per a textos i

gràfics nítids i precisos utilitzeu les

úniques transparències dissenyades i

provades específicament per a les

impressores monocromes HP LaserJet.

Especificacions: 4,3 mm de gruix.

Carta (8,5 x 11 polzades), 500 fulls/

raima, 10 raimes en caixa de cartró

Carta (8,5 x 11 polzades), 3 forats,

500 fulls/raima, 10 raimes en caixa de

cartró

Legal (8,5 x 14 polzades), 500 fulls/

raima, 10 raimes en caixa de cartró

Carta (8,5 x 11 polzades), paquet còpia

ràpida; 2.500 fulls/cartró

Carta (8,5 x 11 polzades), paquet còpia

ràpida de 3 forats; 2.500 fulls/cartró

Carta A (220 x 280 mm), 500 fulls/raima,

5 raimes en caixa de cartró

A4 (210 x 297 mm), 500 fulls/raima, 5

raimes en caixa de cartró

A4 (210 x 297 mm), 500 fulls/raima, 5

raimes en caixa de cartró

A4 (210 x 297 mm), paquet ràpid,

2500 fulls/raima, 5 raimes en caixa de

cartró

Carta (8,5 x 11 polzades), 500 fulls/

raima, 10 raimes en caixa de cartró

Carta (8,5 x 11 polzades), 3 forats,

500 fulls/raima, 10 raimes en caixa de

cartró

Legal (8,5 x 14 polzades), 500 fulls/

raima, 10 raimes en caixa de cartró

Carta (8,5 x 11 polzades), 50 fulls en

caixa de cartró

A4 (210 x 297 mm), 50 fulls en caixa de

cartró

HPC8511/EUA i Mèxic

HPC3HP/EUA

HPC8514/EUA

HP2500S/EUA i Mèxic

HP2500P/EUA

Q2408A/països i regions del Pacífic

asiàtic

Q2407A/països i regions del Pacífic

asiàtic

CHP110/Europa

CHP113/Europa

HPE1120/EUA

HPE113H/EUA

HPE1420/EUA

92296T/EUA, països i regions del Pacífic

asiàtic i Europa

922296U/països i regions del Pacífic

asiàtic i Europa

CAWW Números de referència 209


210 Apèndix A Subministraments i accessoris CAWW


B Servei i assistència

Declaració de garantia limitada de Hewlett-Packard

PRODUCTE HP DURADA DE LA GARANTIA LIMITADA

HP LaserJet P4014, P4014n, P4015n, P4015tn, P4015x, P4515n,

P4515tn, P4515x, P4515xm

Garantia limitada d'un any

HP garanteix al client final que els accessoris i el maquinari d'HP no presentaran cap defecte de materials i mà

d'obra des de la data en què vau comprar el producte, durant el període que s'especifica més amunt. Si HP rep

avís d'un defecte d'aquest tipus durant el període de garantia, HP decidirà si repara o substitueix els productes

que realment defectuosos. Els productes substitutoris poden ser nous o amb un rendiment equivalent a un

producte nou.

HP us garanteix que el programari d'HP no deixarà d'executar les instruccions de programació després de la data

de compra, durant el període que s'especifica més amunt, a causa dels defectes de material o mà d'obra, sempre

que s'hagi instal·lat i s'utilitzi correctament. Si HP rep avís d'un defecte d'aquest tipus durant el període de garantia,

HP substituirà el programari que no executi les instruccions de programari a causa d'un defecte.

HP no garanteix que el funcionament dels productes d'HP sigui ininterromput i no presenti cap mena d'error. Si

HP no pot reparar o substituir un producte segons el que s'especifica a la garantia, dintre d'un període de temps

raonable, l'usuari tindrà dret a la devolució del preu de compra quan retorni el producte.

Els productes d'HP poden incloure components tornats a manufacturar equivalents als nous pel que fa al seu

funcionament o que poden haver estat sotmesos a usos accidentals.

La garantia no és vàlida en cas de defectes provocats per (a) un manteniment o calibració incorrectes o inadequats,

(b) programari, interfícies, components o subministraments no proporcionats per HP, (c) modificacions no

autoritzades o utilitzacions incorrectes, (d) funcionament no subjecte a les especificacions mediambientals

publicades per al producte, o (e) manteniment o preparació de l'emplaçament incorrectes.

FINS AL PUNT PERMÈS PER LA LEGISLACIÓ LOCAL, LES GARANTIES ANTERIORS SÓN EXCLUSIVES I

NO S'EXPRESSA O S'IMPLICA CAP ALTRA GARANTIA, PER ESCRIT O DE FORMA ORAL. HP REBUTJA

ESPECÍFICAMENT QUALSEVOL GARANTIA IMPLÍCITA O QUALSEVOL CONDICIÓ DE COMERCIABILITAT,

QUALITAT SATISFACTÒRIA I IDONEÏTAT PER A UNA FINALITAT DETERMINADA. Alguns països/regions,

estats o províncies no permeten restriccions de la duració d'una garantia implícita, per tant, pot ser que les

restriccions o l'exclusió anterior no us afectin. Aquesta garantia us atorga drets legals específics, però potser teniu

altres drets que varien segons el país/la regió, l'estat o la província. La garantia limitada d'HP és vàlida per a

qualsevol país/regió o ubicació on HP ofereixi assistència tècnica per a aquest producte i on HP comercialitzi

aquest producte. El nivell de servei en garantia ofert pot variar segons els estàndards locals. HP no alterarà la

forma, el reglatge o el funcionament del producte perquè funcioni en un país/una regió per al qual no ha estat

dissenyat per motius legals o normatius.

CAWW Declaració de garantia limitada de Hewlett-Packard 211


FINS ALS LÍMITS PERMESOS PER LA LEGISLACIÓ LOCAL, ELS RECURSOS D'AQUESTA DECLARACIÓ DE

GARANTIA CONSTITUEIXEN ELS ÚNICS RECURSOS QUE TENIU. EXCEPTE COM S'INDICA MÉS AMUNT,

EN CAP CAS PODRÀ CONSIDERAR-SE A HP O ALS SEUS PROVEÏDORS RESPONSABLES DE CAP DANY

DIRECTE, ESPECIAL, INCIDENTAL, DERIVAT (INCLOSA LA PÈRDUA DE DADES O BENEFICIS) O ALTRES

TIPUS DE DANYS, BASATS EN CONTRACTES, PROCEDIMENTS FRAUDULENTS O ALTRES. Alguns països/

regions, estats o províncies no permeten exclusions o restriccions de danys incidentals o conseqüencials, per

tant, pot ser que les restriccions o l'exclusió anterior no us afectin.

LES CONDICIONS DE LA GARANTIA QUE S'INCLOUEN EN AQUESTA DECLARACIÓ NO EXCLOUEN,

LIMITEN O MODIFIQUEN, SINÓ QUE S'AFEGEIXEN, ALS DRETS LEGALS OBLIGATORIS APLICABLES A LA

VENDA D'AQUEST PRODUCTE (NOMÉS FINS ALS LÍMITS PERMESOS LEGALMENT).

212 Apèndix B Servei i assistència CAWW


Declaració de garantia limitada dels cartutxos

d'impressió

HP garanteix que aquest producte d'HP no té defectes a causa de materials o manufactura.

Aquesta garantia no s'aplica als productes que (a) hagin estat reomplerts, restaurats, remanufacturats

o falsificats per qualsevol mètode, (b) pateixin problemes per un ús o emmagatzematge inadequats o

per un funcionament fora de les especificacions mediambientals publicades per a aquest producte

d'impressora o (c) tinguin defectes a causa del desgast produït per l'ús normal.

Per obtenir servei en garantia, torneu el producte al lloc de l'adquisició (amb una descripció escrita del

problema i mostres d'impressió) o poseu-vos en contacte amb l'assistència al client d'HP. A elecció

d'HP, HP substituirà els productes que es demostri que són defectuosos o us retornarà l'import de la

compra.

EN LA MESURA PREVISTA PER LES LLEIS LOCALS, LA GARANTIA ESMENTADA MÉS AMUNT

ÉS EXCLUSIVA, I NO QUEDA EXPRESSADA NI IMPLÍCITA CAP ALTRA GARANTIA O CONDICIÓ,

NI ORAL NI ESCRITA. HP REBUTJA EXPRESSAMENT QUALSEVOL AL·LUSIÓ IMPLÍCITA A

GARANTIES, CONDICIONS DE COMERCIALITZACIÓ, QUALITAT SATISFACTÒRIA I ADEQUACIÓ

PER A UN DETERMINAT PROPÒSIT.

EN LA MESURA PREVISTA PER LES LLEIS LOCALS, EN CAP CAS NI HP NI ELS SEUS

PROVEÏDORS SERAN RESPONSABLES DE QUALSEVOL PERJUDICI DIRECTE, ESPECIAL,

INCIDENTAL, CONSEQÜENCIAL (INCLOSES LES PÈRDUES DE BENEFICIS O DE DADES) O DE

QUALSEVOL ALTRA MENA, A CONSEQÜÈNCIA DE CONTRACTES, GREUGES O QUALSEVOL

ALTRE MOTIU.

LES CONDICIONS DE GARANTIA D'AQUESTA DECLARACIÓ, EXCEPTE EN LA MESURA

PREVISTA PER LES LLEIS, NO EXCLOUEN, RESTRINGEIXEN NI MODIFIQUEN ELS DRETS

OBLIGATORIS I ESTABLERTS PER LA LLEI APLICABLES A LA VENDA D'AQUEST PRODUCTE AL

CLIENT FINAL, I ES FORMULEN EN ADDICIÓ ALS DRETS ESMENTATS.

CAWW Declaració de garantia limitada dels cartutxos d'impressió 213


Servei de garantia Customer self-repair (autoreparació pel

client)

Els productes HP s'han dissenyat amb moltes peces de Customer Self Repair (CSR) per minimitzar el

temps de reparació i permetre una major flexibilitat en la substitució de les peces defectuoses. Si durant

el període de diagnòstic, HP identifica que es pot dur a terme una reparació utilitzant una peca CSR,

us l'enviarà directament per fer el canvi. Hi ha dues categories de peces CSR: 1) Peces amb

autoreparació pel client obligatòria. Si sol·liciteu a HP la substitució d'aquestes peces, haureu de pagar

les despeses d'enviament i de mà d'obra d'aquest servei. 2) Peces amb autoreparació pel client

opcional. Aquestes peces estan dissenyades pel servei Customer Self Repair. Tanmateix, si sol·liciteu

a HP la seva substitució, aquest servei no tindrà cap cost addicional d'acord amb el tipus de servei de

garantia indicat al producte.

En funció de la disponibilitat i del lloc on es demanen, les peces CSR s'enviaran per ésser lliurades el

següent dia feiner. Segons el lloc de lliurament, es pot oferir un lliurament al mateix dia o en quatre

hores. Si cal assistència, podeu trucar al Centre d'Assistència Tècnica d'HP i un tècnic us ajudarà per

telèfon. HP especifica als materials enviats amb una peça de substitució CSR si s'ha de retornar la peça

defectuosa. En els supòsits on calgui retornar la peça defectuosa a HP, haureu d'enviar-la-hi dins un

període determinat de temps, normalment en cinc (5) dies feiners. S'ha de tornar la peça defectuosa

amb la documentació associada al material de transport subministrat. Si no es torna la peça defectuosa,

HP podrà facturar-vos el recanvi. Quan s'utilitza el servei d'autoreparació pel client, HP suportarà totes

les despeses d'enviament i de devolució de la peça i determinarà el servei de missatgeria/transportista

que caldrà utilitzar.

214 Apèndix B Servei i assistència CAWW


Assistència al client

Gaudiu d'assistència telefònica, gratuïta durant el període de

garantia, per al vostre país/la vostra regió.

Tingueu preparats el nom del producte, el número de sèrie, la

data d'adquisició i la descripció del problema.

Els números de telèfon del país/la regió surten al fullet inclòs

a la capsa del producte o a www.hp.com/support/.

Gaudiu d'assistència per Internet les 24 hores. www.hp.com/support/hpljp4010series o www.hp.com/

support/hpljp4510series

Gaudiu d'assistència per a productes utilitzats amb un

ordinador Macintosh.

Descarregueu utilitats de programari, controladors i informació

electrònica.

www.hp.com/go/macosx

Feu comandes de subministraments i de paper www.hp.com/go/suresupply

Feu comandes de peces o accessoris d'HP originals. www.hp.com/buy/parts

Feu comandes de serveis addicionals o de contractes de

manteniment d'HP.

www.hp.com/go/ljp4010series_software o www.hp.com/go/

ljp4510series_software

www.hp.com/go/carepack

CAWW Assistència al client 215


Contractes de manteniment d'HP

HP ofereix diversos tipus de contractes de manteniment que satisfan una amplia gamma de necessitats

d'assistència tècnica. Els contractes de manteniment no formen part de la garantia estàndard. Els

serveis d'assistència tècnica poden variar segons la zona. Pregunteu al vostre distribuïdor local d'HP

quins serveis podeu contractar.

Contractes de serveis in situ

Per tal d'oferir-vos el nivell d'assistència tècnica més idoni segons les vostres necessitats, HP ofereix

contractes de servei in situ amb diversos temps de resposta.

Servei in situ al dia següent

Aquest contracte ofereix assistència tècnica el següent dia laborable després de rebre el vostre avís.

La majoria de contractes in situ permeten ampliar les hores de cobertura i la zona de desplaçament

especificada (per un preu addicional).

Servei in situ setmanal (volum)

Aquest contracte ofereix visites in situ setmanals programades per a les empreses amb molts

productes d'HP. Aquest contracte està pensat per a oficines on s'utilitzin 25 o més productes d'estació

de treball (inclou dispositius, traçadors, ordinadors i unitats de disc).

Torneu a embalar el dispositiu

Si el Servei d'atenció al client d'HP decideix que heu d'enviar el vostre dispositiu a HP per reparar-lo,

seguiu els passos següents per tornar a embalar el dispositiu abans d'enviar-lo.

ATENCIÓ: Si l'aparell pateix cap dany durant l'enviament com a conseqüència d'un mal embalatge,

serà responsabilitat vostra.

Per tornar a embalar el dispositiu

1. Traieu i conserveu les targetes DIMM que heu comprat i instal·lat al dispositiu. No traieu el mòdul

DIMM inclòs amb el dispositiu.

ATENCIÓ: Recordeu que l'electricitat estàtica pot fer malbé els mòduls DIMM. Quan manipuleu

un mòdul DIMM, porteu una polsera antiestàtica o toqueu freqüentment la superfície del paquet

antiestàtic del mòdul DIMM i el metall del dispositiu. Per treure els mòduls DIMM, vegeu Instal·leu

la memòria a la pàgina 126.

2. Traieu i conserveu el cartutx d'impressió.

ATENCIÓ: És molt important treure el cartutx d'impressió abans d'enviar el dispositiu. Si deixeu

el cartutx d'impressió al dispositiu i l'envieu, probablement deixarà anar el tòner i embrutarà el

motor del dispositiu i altres components.

Per evitar fer malbé el cartutx d'impressió, no toqueu el roleu i deseu el cartutx en el seu material

d'embalatge original o de forma que no quedi exposat a la llum.

3. Traieu i conserveu el cable elèctric, el cable de la interfície i els accessoris opcionals.

216 Apèndix B Servei i assistència CAWW


4. Si podeu, incloeu mostres d'impressió i entre 50 i 100 fulls de paper o altres materials d'impressió

que no s'han imprès correctament.

5. Si sou als EUA, truqueu al Servei d'atenció al client d'HP per demanar nou material d'embalatge.

A la resta de zones, si és possible utilitzeu el material d'embalatge original. Hewlett-Packard

recomana assegurar l'enviament del producte.

Garantia ampliada

El servei d'assistència d'HP ofereix cobertura per al producte de maquinari d'HP i per a tots els

components interns subministrats per HP. El manteniment del maquinari inclou un període d'entre 1 i

3 anys des del moment de l'adquisició del producte d'HP. El client haurà de contractar el Servei

d'assistència d'HP dintre de la garantia de fàbrica indicada. Si voleu més informació, poseu-vos en

contacte amb el grup d'atenció al client i assistència tècnica d'HP.

CAWW Contractes de manteniment d'HP 217


218 Apèndix B Servei i assistència CAWW


C Especificacions

● Especificacions físiques

● Especificacions elèctriques

● Especificacions acústiques

● Entorn operatiu

CAWW 219


Especificacions físiques

Taula C-1 Dimensions i pesos del producte

Model del producte Alçada Profunditat Amplada Pes

HP LaserJet Sèries P4010 i P4510 base i

models n

394 mm

(15,5 polzades)

Models HP LaserJet Sèries P4010 i P4510 tn 514 mm

(20,25 polzades)

Models HP LaserJet Sèries P4010 i P4510 x 514 mm

(20,25 polzades)

Model xm HP LaserJet Sèrie P4510 955 mm

(37,6 polzades)

Alimentador opcional per a 500 fulls 121 mm

(4,8 polzades)

Safata opcional per a 1.500 fulls 263,5 mm

(10,4 polzades)

Unitat d'impressió dúplex opcional 154 mm

(6,1 polzades)

Alimentador de sobres opcional 113 mm

(4,4 polzades)

Apiladora/grapadora opcional 371 mm

(14,6 polzades)

Apiladora opcional 304 mm

(12 polzades)

Bústia de correu multisafata opcional 522 mm (20,6

polzades)

Suport de la impressora opcional 114 mm

(4,5 polzades)

4.515 mm

(17,8 polzades)

451 mm

(17,8 polzades)

533 mm

(21,0 polzades)

533 mm

(21,0 polzades)

448,4 mm

(17,7 polzades)

511,5 mm

(20,1 polzades)

348 mm

(13,7 polzades)

354 mm

(13,9 polzades)

430 mm

(16,9 polzades)

430 mm

(16,9 polzades)

306 mm

(12 polzades)

653 mm

(25,7 polzades)

Taula C-2 Dimensions del producte amb totes les tapes i safates obertes

425 mm

(16,75 polzades)

425 mm

(16,75 polzades)

425 mm

(16,75 polzades)

425 mm

(16,75 polzades)

415 mm

(16,3 polzades)

421 mm (16,6

polzades)

332 mm

(13,1 polzades)

328 mm (12,9

polzades)

387 mm

(15,2 polzades)

378 mm

(14,9 polzades)

353 mm

(13,9 polzades)

663 mm

(26,1 polzades)

Model del producte Alçada Profunditat Amplada

23,6 kg (51,9 lb)

30,4 kg (66,8 lb)

32,6 kg (71,7 lb)

39,6 kg (87,1 lb)

6,7 kg (14,7 lb)

13 kg (28,7 lb)

2,5 kg (5,5 lb)

2,5 kg (5,5 lb)

4,2 kg (9,3 lb)

3,2 kg (7,1 lb)

7,0 kg (15,4 lb)

13,6 kg (30 lb)

HP LaserJet Sèries P4010 i P4510 base i models n 394 mm (15,5 polzades) 864 mm (34,0 polzades) 425 mm (16,75 polzades)

Models HP LaserJet Sèries P4010 i P4510 tn 514 mm (20,25 polzades) 864 mm (34,0 polzades) 425 mm (16,75 polzades)

Models HP LaserJet Sèries P4010 i P4510 x 514 mm (20,25 polzades) 864 mm (34,0 polzades) 425 mm (16,75 polzades)

Model xm HP LaserJet Sèrie P4510 955 mm (37,6 polzades) 902 mm (35,5 polzades) 425 mm (16,75 polzades)

220 Apèndix C Especificacions CAWW


Especificacions elèctriques

ADVERTÈNCIA! Els requisits d'alimentació depenen del país/la regió on es ven el producte. No

convertiu els voltatges de funcionament. Si ho feu, es podria malmetre el producte i s'anul·laria la

garantia del producte.

Taula C-3 Requisits elèctrics

Especificació Models de 110 volts Models de 220 volts

Requisits elèctrics Entre 100 i 127 volts (± 10%)

50/60 Hz (± 2 Hz)

Entre 220 i 240 volts (± 10%)

50/60 Hz (± 2 Hz)

Corrent nominal 10,7 ampers 5,7 ampers

Taula C-4 Consum elèctric (mitjana, en vats)

Model del producte Imprimint A punt Repòs Apagat

Models HP LaserJet P4014 800 W 18 W 13 W Menys d'0,1 W

Models HP LaserJet P4015 840 W 18 W 13 W Menys d'0,1 W

Models HP LaserJet P4515 910 W 20 W 13 W Menys d'0,1 W

1 Valors subjectes a canvis. Consulteu www.hp.com/support/hpljp4010series o www.hp.com/support/hpljp4510series per

obtenir informació actualitzada.

2 Els valors de potència són els més alts mesurats utilitzant tots els voltatges estàndard.

3 Temps per defecte del mode A punt al mode Repòs = 30 minuts.

4 Dispersió de la calor al mode A punt = 70 BTU/hora.

5 Temps de recuperació del mode de Repòs a l'inici de la impressió = menys de 15 segons.

6 la velocitat de l'HP LaserJet P4014 és de 45 ppm a la mida Carta. la velocitat de l' HP LaserJet P4015 és de 52 ppm a la mida

Carta. la velocitat de l' HP LaserJet P4515 és de 62 ppm a la mida Carta.

CAWW Especificacions elèctriques 221


Especificacions acústiques

Taula C-5 Nivell de pressió i potència sonora

Model del producte Nivell de potència de so Segons ISO 9296

Models HP LaserJet P4014 Imprimint L WAd= 7,1 Bels (A) [71 dB(A)]

A punt L WAd= 4,0 Bels (A) [40 dB(A)]

Models HP LaserJet P4015 Imprimint L WAd= 7,2 Bels (A) [72 dB(A)]

A punt L WAd= 4,1 Bels (A) [41 dB(A)]

Models HP LaserJet P4515 Imprimint L WAd= 7,4 Bels (A) [74 dB(A)]

A punt L WAd= 4,8 Bels (A) [48 dB(A)]

Model del producte Nivell de pressió de so Segons ISO 9296

Models HP LaserJet P4014 Imprimint L pAm=58 dB (A)

A punt L pAm=27 dB (A)

Models HP LaserJet P4015 Imprimint L pAm=58 dB (A)

A punt L pAm=27 dB (A)

Models HP LaserJet P4515 Imprimint L pAm=60 dB (A)

A punt L pAm=31 dB (A)

1 Els valors depenen de les dades preliminars. Consulteu www.hp.com/support/hpljp4010series o www.hp.com/support/

hpljp4510series per obtenir informació actualitzada.

2 la velocitat de l'HP LaserJet P4014 és de 45 ppm a la mida Carta. la velocitat de l' HP LaserJet P4015 és de 52 ppm a la mida

Carta. la velocitat de l' HP LaserJet P4515 és de 62 ppm a la mida Carta.

3 Configuració provada (HP LaserJet P4014): model LJ P4014n, imprimint en mida de paper A4 en mode simple

4 Configuració provada (HP LaserJet P4015): model LJ P4015x, imprimint en mida de paper A4 en mode simple

5 Configuració provada (HP LaserJet P4515): model LJ P4515x, imprimint en mida de paper A4 en mode simple

222 Apèndix C Especificacions CAWW


Entorn operatiu

Taula C-6 Condicions necessàries

Condicions d'entorn Imprimint Emmagatzematge/autonomia

d'espera

Temperatura (producte i cartutx

d'impressió)

de 7,5° a 32,5°C (de 45,5° a 90,5°F) de 0° a 35°C (de 32° a 95°F)

Humitat relativa de 5% a 90% d'35% a 85%

CAWW Entorn operatiu 223


224 Apèndix C Especificacions CAWW


D Informació reglamentària

● Normatives de la FCC

● Programa de responsabilitat mediambiental del producte

● Declaració de conformitat

● Declaracions de seguretat

CAWW 225


Normatives de la FCC

Aquest equip ha estat examinat i satisfà els límits d'un dispositiu digital de Classe B, segons l'Apartat

15 de la normativa de la FCC. Aquests límits s'han dissenyat per garantir una protecció raonable contra

interferències nocives a instal·lacions residencials. Aquest equip genera, utilitza i pot radiar energia de

ràdiofreqüència. Si aquest equip no s'instal·la i utilitza segons les instruccions, podria provocar

interferències nocives per a les comunicacions de ràdio. Malgrat tot, no hi ha cap garantia de que no

es produeixin interferències en una instal·lació concreta. Si l'equip provoca interferències nocives per

a la recepció de ràdio o televisió (pot comprovar-se fàcilment apagant i tornant a encendre l'equip),

l'usuari pot provar de corregir la interferència amb les indicacions següents:

● Torneu a orientar o canvieu de lloc l'antena de recepció.

● Augmenteu la distància de separació entre l'equip i el receptor.

● Connecteu l'equip a la sortida d'un circuit diferent al del receptor.

● Poseu-vos en contacte amb el distribuïdor o amb un tècnic de ràdio i televisió amb experiència.

NOTA: Qualsevol canvi o modificació de la impressora no autoritzat explícitament per HP pot anular

el dret de l'usuari d'utilitzar aquest equip.

Cal fer servir un cable d'interfície protegit per satisfer els límits de la Classe B que s'exposen a l'Apartat

15 de la normativa de la FCC.

226 Apèndix D Informació reglamentària CAWW


Programa de responsabilitat mediambiental del producte

Protecció del medi ambient

Hewlett-Packard Company es compromet a fabricar productes de qualitat respectuosos amb el medi

ambient. Aquest producte s'ha dissenyat amb diversos atributs que pretenen minimitzar l'impacte sobre

el medi ambient.

Producció d'ozó

Aquest producte no genera quantitats apreciables de gas ozó (O 3).

Consum elèctric

El consum d'energia es redueix de forma significativa amb els modes Ready (A punt) i Sleep (de Repòs),

amb la qual cosa s'estalvien recursos naturals i diners sense que es vegi afectat l'alt rendiment del

producte. Per determinar la qualificació ENERGY STAR® d'aquest producte, consulteu el full de dades

del producte o el full d'especificacions. Els productes qualificats es troben llistats a:

www.hp.com/go/energystar

Consum de tòner

El mode EconoMode (Mode econòmic) consumeix menys tòner, la qual cosa amplia la duració del

cartutx.

Utilització del paper

Plàstics

La funció opcional automàtica d'impressió dúplex (impressió a les dues cares) i la funció d'impressió n

pàgines per full (impressió de diverses pàgines en un full) d'aquest producte poden reduir el consum

de paper i, per tant, de recursos naturals.

Els components plàstics de més de 25 grams s'han etiquetat segons els estàndards internacionals que

permeten identificar-los més fàcilment per al reciclatge.

Subministraments per a la impressió LaserJet d'HP

Gràcies al programa HP Planet Partners resulta fàcil retornar i reciclar els cartutxos d'impressió buits

HP LaserJet de forma gratuïta. Tots els embalatges de cartutxos d'impressió i consumibles nous

d'HP LaserJet inclouen informació i instruccions del programa en diversos idiomes. Encara reduireu

més l’impacte sobre el medi ambient si retorneu diversos cartutxos junts en comptes de fer-ho d’un en

un.

HP es compromet a oferir productes i serveis de disseny i de gran qualitat que són respectuosos amb

el medi ambient des del disseny i la fabricació fins als processos de distribució, ús per part del client i

reciclatge. Quan participeu al programa HP Planet Partners, garantim que els cartutxos d'impressió

HP LaserJet que es tornen es reciclen correctament processant-los per tal de recuperar plàstics i metalls

valuosos per a productes nous, cosa que permet que milions de tones de residus no vagin a parar als

abocadors. Tingueu en compte que el cartutx no serà retornat. Gràcies per ésser respectuós amb el

medi ambient!

CAWW Programa de responsabilitat mediambiental del producte 227


NOTA: Utilitzeu l'etiqueta per tornar només cartutxos originals HP LaserJet retornats. No utilitzeu

aquesta etiqueta per a cartutxos d'impressió HP o que no siguin d'HP , cartutxos emplenats o reciclats

o devolucions de garantia. Per a més informació sobre el reciclatge de cartutxos d'impressió d'HP ,

aneu a www.hp.com/recycle.

Instruccions de devolució i reciclatge

Estats Units i Puerto Rico

L’etiqueta adjunta a la caixa del cartutx de tòner HP LaserJet serveix per a la devolució i reciclatge d’un

o més cartutxos d’impressió HP LaserJet un cop s’han consumit. Seguiu les següents instruccions

pertinents.

Devolucions múltiples (més d'un cartutx)

1. Embaleu cada cartutx d’impressió HP LaserJet en la seva caixa i bossa originals.

2. Enganxeu les caixes utilitzant tires o cinta d'embalatge. El paquet pot pesar fins a 31 kg (70 lb).

3. Utilitzeu una sola etiqueta de devolució de franqueig pagat.

O BÉ

1. Utilitzeu una caixa apropiada o sol·liciteu de franc una caixa de recollida indiscriminada a la pàgina

www.hp.com/recycle o al 1-800-340-2445 (admet fins a 31 kg (70 lb) o cartutxos d'impressió

HP LaserJet).

2. Utilitzeu una sola etiqueta de devolució de franqueig pagat.

Devolucions d'un sol cartutx

Enviament

1. Embaleu el cartutx d’impressió HP LaserJet en la seva caixa i bossa originals.

2. Enganxeu l’etiqueta de devolució a la part del davant de la caixa.

Per a totes les devolucions de cartutxos d'impressió HP LaserJet, doneu el paquet a UPS al proper

lliurament o recollida o porteu-lo a una oficina de recollida autoritzada d'UPS. Per trobar la situació de

la oficina local de recollida UPS, truqueu al 1-800-PICKUPS o visiteu la pàgina www.ups.com. Si

retorneu el paquet a través de l'etiqueta USPS, lliureu-lo al transportista del U.S. Postal Service o a la

oficina del mateix servei. Per a obtenir més informació o per encarregar etiquetes o caixes per a paquets

voluminosos, visiteu www.hp.com/recycle o truqueu al 1-800-340-2445. Haureu de pagar les despeses

normals de la recollida realitzada per UPS. Aquesta informació pot canviar sense avís previ.

Devolucions des de fora dels Estats Units

Paper

Per participar al programa de devolució i reciclatge HP Planet Partners, seguiu les instruccions senzilles

de la guia de reciclatge (que es troba dins de l'embalatge del nou subministrament) o visiteu

www.hp.com/recycle. Seleccioneu el vostre país/regió per a més informació sobre com retornar els

subministraments d'impressió HP LaserJet.

Aquest producte pot utilitzar papers reciclats sempre que el paper respecti les directrius que s'exposen

a l'HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (Guia de materials d'impressió de la família

228 Apèndix D Informació reglamentària CAWW


d'impressores LaserJet d'HP). Aquest producte es apte per a l'ús de paper reciclat segons l'estàndard

EN12281:2002.

Restriccions del material

Aquest producte d'HP no conté mercuri afegit.

Aquest producte d'HP inclou una bateria que s'ha de llençar com a material especial. Les bateries

incloses o subministrades per Hewlett-Packard per a aquest producte inclouen:

HP LaserJet Sèries P4010 i P4510

Tipus Monofluorur de liti-carboni

Pes 1,5 g

Posició A la placa formatadora

Extraïble per l'usuari No

Si voleu més informació sobre el reciclatge de productes, visiteu www.hp.com/recycle o poseu-vos en

contacte amb les autoritats locals o l'Electronics Industries Alliance: www.eiae.org.

Deposició d'equips per part dels usuaris a les llars privades de la Unió

Europea

Substàncies químiques

Aquest símbol imprès al producte o al seu embalatge indica que aquest producte no s'ha de llençar amb

la resta de residus domèstics. L'usuari ha d'encarregar-se de la deposició d'aquests equips portant-los

a un punt de recollida per poder reciclar els components elèctrics i electrònics residuals. La recollida

separada i el reciclatge d'aquests equips vells ajuden a conservar els recursos naturals i garanteixen

que es reciclen d'una forma que protegeix l'entorn i la salut humana. Si voleu més informació sobre on

podeu portar els vostres equips vells per a reciclar-los, poseu-vos en contacte amb el vostre ajuntament,

la deixalleria o la botiga on vàreu comprar el producte.

HP es compromet a proporcionar als seus clients informació sobre les substàncies químiques presents

als nostres productes segons sigui necessari per tal de complir amb els requisits legals, com ara REACH

(reglament CE núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i el Consell). Hi ha un informe amb dades sobre

substàncies químiques corresponent a aquest producte disponible a: www.hp.com/go/reach.

CAWW Programa de responsabilitat mediambiental del producte 229


Full de dades de seguretat del material (MSDS)

Es poden aconseguir fulls de dades de seguretat del material (MSDS) per als subministraments que

continguin substàncies químiques a la pàgina web d'HP www.hp.com/go/msds o a www.hp.com/hpinfo/

community/environment/productinfo/safety.

Si voleu més informació

Si voleu més informació sobre aquests temes mediambientals:

● Full de perfil mediambiental del producte per a aquest i altres productes similars d'HP

● Compromís d'HP amb el medi ambient

● Sistema de gestió mediambiental d'HP

● Programa de devolució de rebuigs i reciclatge d'HP

● Fulls de dades de seguretat del material

Visiteu www.hp.com/go/environment o www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

230 Apèndix D Informació reglamentària CAWW


Declaració de conformitat

Declaració de conformitat

Declaració de conformitat

d'acord amb ISO/IEC 17050-1 i EN 17050-1, doc núm.: BOISB-0702-00-rel.1.0

Nom del fabricant: Hewlett-Packard Company

Adreça del fabricant 11311 Chinden Boulevard,

Boise, Idaho 83714-1021, EUA

declara que el producte

Nom del producte: sèrie HP LaserJet P4014, P4015 i P4515

Número de model normatiu 3) : BOISB-0702-00

Opcions del producte: TOTES

Cartutxos d'impressió: CC364A /CC364X

està d'acord amb les següents especificacions del producte:

Seguretat: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11

IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Producte LED/làser de Classe 1)

GB4943-2001

EMC: CISPR22:2005 / EN 55022:2006 - Classe B1) EN 61000-3-2:2000 +A2

EN 61000-3-3:1995 +A1

EN 55024:1998 +A1 +A2

FCC Títol 47 CFR, Apartat 15 Classe B2) / ICES-003, versió 4

GB9254-1998, GB17625.1-2003

Informació addicional:

El producte compleix els requeriments de la directiva EMC 2004/108/CEE i la directiva de voltatge baix 2006/95/CEE, i, en conseqüència,

està proveït del corresponent identificador CE.

1) El producte s'ha provat en sistemes PC Hewlett-Packard amb configuracions típiques.

2) Aquest dispositiu compleix l'apartat 15 de la normativa FCC. El funcionament depèn de les dues condicions següents: (1) aquest dispositiu

no pot causar interferències perjudicials, i (2) aquest dispositiu ha d'acceptar qualsevol interferència rebuda, incloses aquelles que puguin

causar un funcionament no desitjat.

3) Per qüestions normatives s'ha assignat a aquest producte un número de model normatiu. Aquest número no s'ha de confondre amb el

nom comercial o el número del producte.

Boise, Idaho , EUA

29 de juny de 2007

Només per a qüestions normatives:

Contacte a Europa: El Departament local de vendes i serveis de Hewlett-Packard o Hewlett-Packard GmbH, Departament HQ-TRE /

Estàndards europeus,, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Böblingen, (FAX: +49-7031-14-3143), http://www.hp.com/

go/certificates

Contacte als EUA: Gestor de normativa del producte, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, ,

(Telèfon: 208-396-6000)

CAWW Declaració de conformitat 231


Declaracions de seguretat

Seguretat del làser

El Centre d'estudis sobre dispositius i salut radiològica (Center for Devices and Radiological Health,

CDRH) de la Direcció d'aliments i medicaments dels EUA ha implementat normatives per als productes

làser fabricats a partir de l'1 d'agost de 1976. Els productes comercialitzats als EUA han de satisfer

obligatòriament aquestes directrius. Aquest dispositiu ha estat certificat com a producte làser de Classe

1 sota l'Estàndard d'emissió de radiacions del Departament de Salut i Serveis Humans (Department of

Health and Human Services, DHHS) dels EUA segons el Decret de control de radiacions per a la salut

i la seguretat de 1968. Ja que les radiacions emeses dins del dispositiu queden completament

confinades dins de les cobertes externes i les carcasses de protecció, el raig làser no pot escapar-se

durant cap fase o sota el procés normal d'utilització.

ADVERTÈNCIA! La utilització de controls o l'aplicació d'arranjaments o procediments no descrits en

aquesta guia de l'usuari poden provocar exposicions a radiacions perilloses.

Normativa del DOC per a Canadà

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM ». »

Declaració de VCCI (Japó)

Declaració del cable elèctric (Japó)

Declaració d'interferències electromagnètiques (Corea)

Declaració del làser per a Finlàndia

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

232 Apèndix D Informació reglamentària CAWW


HP LaserJet P4014, P4014n, P4015n, P4015tn, P4015x, P4515n, P4515tn, P4515x, P4515xm,

laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen

suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty

standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS !

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän

turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING !

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för

osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet P4014, P4014n, P4015n, P4015tn, P4015x, P4515n, P4515tn, P4515x, P4515xm -

kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa

ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota

väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja,

käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO !

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa

toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING !

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig

laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

CAWW Declaracions de seguretat 233


Taula de substàncies (Xina)

234 Apèndix D Informació reglamentària CAWW


Índex

A

a les dues cares, impressió

menú Digue'm com 15

a les dues cares, impressió a

pàgina d'utilització 17

accessori d'impressió dúplex

embussos 177

número de referència 205

accessoris

comanda 204

disponible 5

números de referència 205

accessos directes 101

Actualització del microprogramari,

Macintosh 57

actualització

microprogramari 138

actualització remota del

microprogramari (RFU) 138

adreça IP

Macintosh, resolució de

problemes 199

visualització 25

ajuda, menú Digue'm com 15

ajustar documents

Macintosh 58

Windows 102

alertes de correu electrònic 57

alertes, correu electrònic 57

alimentació

solució de problemes 144

alimentació manual

configuració 20

alimentador de sobres

embussos de paper 173

número de referència 205

ampliació de la memòria 126

apiladora

impressió a 89, 95

número de referència 205

apiladora/grapadora

impressió a 89, 95

número de referència 205

AppleTalk Settings (Configuració

AppleTalk) 32, 68

arxius de descripció de la

impressora PostScript (PPD)

inclosos 56

Arxius PDF, impressió 126

arxius PostScript Printer

Description (PPD)

resolució de problemes 199

Assignació d'adreces IP 65

assistència

en línia 104, 215

enllaços del servidor web

incrustat 115

Linux 202

pàgines de la utilitat de la

impressora HP 56

assistència al client

enllaços del servidor web

incrustat 115

pàgines de la utilitat de la

impressora HP 56

Assistència al client d'HP 215

aturada d'una sol·licitud

d'impressió 100

aturada momentània d'una

sol·licitud d'impressió 100

B

bateries incloses 229

Bloqueja els recursos,

Macintosh 57

Bonjour Settings (Paràmetres

Bonjour) 57

botó d'ajuda, tauler de control 12

botons, tauler de control 12

C

cable USB, número de

referència 207

cables

USB, connecteu 64

USB, solució de

problemes 195

camí del paper recte 88

cancel·lació d'una sol·licitud

d'impressió 100

cancel·lar

impressió 100

canviar la mida dels documents

Macintosh 58

Windows 102

capçalera

modes del fusible 22

característiques 2, 5

caràcters deformats, resolució de

problemes 192

caràcters, deformats 192

càrrega

grapes 123

menú Digue'm com 15

safata 1 81

safata per a 1.500 fulls 83

safata per a 500 fulls 82

Càrrega de fitxers, Macintosh 56

cartolina

modes del fusible 22

safata de sortida, selecció 88

cartutxos

característiques 6

configuració de la densitat 24

EconoMode 24

emmagatzematge 120

CAWW Índex 235


encarregueu mitjançant el

servidor web incrustat 115

garantia 213

intervals de substitució 120

missatges d'estat 12

no d'HP 120

números de referència 205

reciclatge 227

substitució 121

cartutxos d'impressió

característiques 6

configuració de la densitat 24

EconoMode 24

embussos de paper 171

emmagatzematge 120

estat del Macintosh 61

garantia 213

no d'HP 120

números de referència 205

reciclatge 227

substitució 121

cartutxos de grapes

càrrega 123

números de referència 205

cartutxos de tòner. Consulteu

cartutxos d'impressió

cartutxos, grapa

càrrega 123

cartutxos, impressió

embussos de paper 171

client, assistència

Linux 202

client, assistència al

en línia 215

coberta superior

embussos de paper,

eliminació 171

comanda

consumibles i accessoris 204

comparació del producte 2

comunicador dúplex

configuració 19

menú Digue'm com 15

pàgina d'utilització 17

paràmetres del Macintosh 57

prova del camí del paper 38

configuració

restauració valors

predeterminats 36

configuració d'ample A4 20

configuració d'avisos 27

configuració d'avisos

temporals 27

configuració de continua

automàticament 27

Configuració de la font

Courier 20

configuració de paper A4 20

configuració de registre 22

configuració de tallafocs 33

configuració de temps d'espera

tasques retingudes 25

configuració de xarxa

canvi 66

visualització 66

configuració del marge

d'enquadernació 20

configuració del període de temps

E/O 30

configuració del servidor

proxy 32

configuració DLC/LLC 68

configuració econòmica 92

configuració EconoMode 24

configuració IPX/SPX 32, 68

configuració predeterminada,

restauració 36

configuració TCP/IP 30

configuració temps d'espera

mode Repòs 26

consumibles

comanda 204

contra la falsificació de

subministraments 120

contractes de manteniment 216

contractes de servei 216

contractes de serveis in situ 216

contrasenya de la xarxa

canvi 66

configuració 66

control de les tasques

d'impressió 87

controlador d'impressió universal

d'HP 44

controladors

compatibles 43

dreceres (Windows) 101

inclosos 5

Macintosh, resolució de

problemes 199

paràmetres 46, 47, 54, 55

paràmetres del Macintosh 58

tipus de paper 76

universal 44

valors predefinits

(Macintosh) 58

Windows, obertura 101

Controladors d'emulació PS 43

Controladors Linux 202

Controladors PCL 43

controladors PCL

universal 44

còpies, nombre de

Windows 104

còpies, nombre predeterminat

de 19

D

data, configuració 25

Declaració d'interferències

electromagnètiques per a

Corea 232

Declaració de conformitat 231

Declaració de seguretat del làser

per a Finlàndia 232

Declaració de VCCI per a

Japó 232

declaracions de seguretat 232

declaracions de seguretat del

làser 232

defectes a la imatge, resolució de

problemes 189

densitat

configuració 24

paràmetres 57

resolució de problemes 190

deposició de rebuigs 229

deshabilitació

AppleTalk 68

DLC/LLC 68

IPX/SPX 68

desinstal·leu programari del

Macintosh 54

detecció de dispositiu 65

diagnòstics

xarxa 33

dimensions, producte 220

DIMM

accés 7

instal·lació 126

236 Índex CAWW


números de referència 206

tipus disponibles 126

verificar la instal·lació 130

directori de fitxers, impressió

del 17

disc

directori de fitxers, impressió

del 17

instal·lació 134

retirada 136

disc RAM

configuració 28

dispositiu, idiomes

configuració 27

dispositius USB

instal·lació 132

diverses pàgines per full

Windows 102

DLC/LLC 32

DNS SETTINGS (Configuració

DNS) 31

doble cara, impressió a

menú Digue'm com 15

dreceres 101

dues cares, impressió a les

paràmetres del Macintosh 57

Windows 102

E

eliminació d'embussos

alimentador de sobres 173

àrea de sortida 182

àrea del fusor 179

coberta superior 171

comunicador dúplex 177

grapes 185

safata 1 174

safata per a 1.500 fulls 176

safata per a 500 fulls 174

ubicacions 171

elimineu programari del

Macintosh 54

embaleu el dispositiu 216

embussos

alimentador de sobres 173

àrea del fusor 179

causes comuns 169

coberta superior 171

comunicador dúplex 177

configuració de

recuperació 28

grapes 185

menú Digue'm com 15

qualitat d'impressió després

de 189

recuperació 187

safata 1 174

safata de sortida 182

safata per a 1.500 fulls 176

safata per a 500 fulls 174

ubicacions 171

embussos de grapes 185

embussos de paper

alimentador de sobres 173

àrea del fusor 179

coberta superior 171

comunicador dúplex 177

safata 1 174

safata de sortida 182

safata per a 1.500 fulls 176

safata per a 500 fulls 174

ubicacions 171

emmagatzemada, tasca

accés 96

emmagatzematge de tasques

accés 96

paràmetres del Macintosh 61

Windows 103

emmagatzematge de treballs

característiques 96

emmagatzematge, tasca

configuració 25

menú de recuperació de

tasques 16

paràmetres del Macintosh 57

emmagatzematge, treball

característiques 96

emmagatzmatge

cartutxos d'impressió 120

en línia, assistència 215

encàrrec

paper, HP 207

encarregueu

números de referència per

a 205

subministraments mitjançant el

servidor web incrustat 115

endoll, ubicació 7

entorn del producte

solució de problemes 189

entorn operatiu

especificacions 223

entorn pel producte

especificacions 223

envieu el dispositiu 216

equip de manteniment

número de referència 206

ús 124

equip de manteniment de la

impressora

número de referència 206

ús 124

equip, manteniment de la

impressora

ús 124

Errors d'operació no vàlida 198

errors d'Spool32 198

espaiat vertical, configuració

predeterminada 21

especificacions

acústiques 222

característiques 5

elèctriques 221

entorn operatiu 223

físiques 220

especificacions acústiques 222

especificacions de

temperatura 223

especificacions de tensió 221

especificacions de voltatge 221

especificacions elèctriques 221

especificacions energètiques 221

especificacions físiques 220

estalvieu recursos 131

estat

HP Easy Printer Care 110

missatges, tipus de 147

pàgina de subministrament,

impressió 17

pestanya de serveis del

Macintosh 61

servidor web incrustat 113

Estat de l'IPSEC 33

estat del dispositiu

pestanya Services (Serveis) del

Macintosh 61

estat del producte

HP Easy Printer Care 110

CAWW Índex 237


estat dels subministraments,

pestanya Serveis

Windows 104

estat dels subministraments,

pestanya Services (Serveis)

Macintosh 61

estatu

tilitat de la impressora HP,

Macintosh 56

etiquetes

modes del fusible 22

safata de sortida, selecció 88

Excepció OE a l'error de protecció

general 198

Explorer, versions admeses

servidor web incrustat 113

F

FastRes 5, 23

filigranes

Windows 102

fitxers EPS, resolució de

problemes 200

fons gris, resolució de

problemes 191

fonts

càrrega del Macintosh 56

configuració 21

Courier 20

fitxers EPS, resolució de

problemes 200

incloses 5

llista, impressió 17

recursos permanents 131

formatadora

seguretat 118

foscor, configuració 24

full de dades de seguretat del

material (MSDS) 230

funcions de seguretat 117

fusible

modes 22

fusor

embussos de paper 179

substitució 124

G

garantia

ampliada 217

cartutxos d'impressió 213

customer self repair 214

producte 211

garantia ampliada 217

gestió de la xarxa 66

grapadora/apiladora

càrrega de grapes 123

embussos, grapes 185

predeterminat, establir com

a 95

grapat

material 95

grapat de documents 95

H

hora d'activació

canvi 27, 93

hora, configuració 25

horitzontal, orientació

paràmetre, Windows 102

HP Easy Printer Care

descàrrega 50

descripció 50

navegadors compatibles 50

obrir 110

opcions 110

sistemes operatius

compatibles 50

HP SupportPack 217

HP Web Jetadmin

actualitzacions de

microprogramari 140

humitat

especificacions 223

solució de problemes 189

I

idioma, tauler de control 28

idiomes de la impressora

configuració 27

idiomes del dispositiu

configuració 27

impressió

solució de problemes 195

impressió a doble cara