Views
5 years ago

Estatut d'autonomia de Catalunya

Estatut d'autonomia de Catalunya

Estatut d'autonomia de

Estatut d’autonomia de Catalunya P a r l a m e n t d e C a t a l u n y a

 • Page 3 and 4: Estatut d’autonomia de Catalunya
 • Page 5 and 6: ÍNDEx SISTEmàTIC Preàmbul . . .
 • Page 7 and 8: ÍNDEx SISTEmàTIC DE L’ESTATUT D
 • Page 9 and 10: ÍNDEx SISTEmàTIC DE L’ESTATUT D
 • Page 11 and 12: ÍNDEx SISTEmàTIC DE L’ESTATUT D
 • Page 13 and 14: ÍNDEx SISTEmàTIC DE L’ESTATUT D
 • Page 15: ÍNDEx SISTEmàTIC DE L’ESTATUT D
 • Page 18 and 19: Text de la proposta de reforma elab
 • Page 20 and 21: Preàmbul 20 ESTATUT D’AUTONOmIA
 • Page 22 and 23: Art. 4 22 ESTATUT D’AUTONOmIA DE
 • Page 24 and 25: Art. 9 24 ESTATUT D’AUTONOmIA DE
 • Page 26 and 27: Art. 16 26 ESTATUT D’AUTONOmIA DE
 • Page 28 and 29: Art. 24 28 ESTATUT D’AUTONOmIA DE
 • Page 30 and 31: Art. 29 30 ESTATUT D’AUTONOmIA DE
 • Page 32 and 33: Art. 34 32 ESTATUT D’AUTONOmIA DE
 • Page 34 and 35: Art. 38 34 ESTATUT D’AUTONOmIA DE
 • Page 36 and 37: Art. 41 36 ESTATUT D’AUTONOmIA DE
 • Page 38 and 39: Art. 44 38 ESTATUT D’AUTONOmIA DE
 • Page 40 and 41: Art. 46 40 ESTATUT D’AUTONOmIA DE
 • Page 42 and 43: Art. 51 42 ESTATUT D’AUTONOmIA DE
 • Page 44 and 45: Art. 57 44 ESTATUT D’AUTONOmIA DE
 • Page 46 and 47: Art. 61 46 ESTATUT D’AUTONOmIA DE
 • Page 48 and 49: Art. 65 48 ESTATUT D’AUTONOmIA DE
 • Page 50 and 51: Art. 68 50 ESTATUT D’AUTONOmIA DE
 • Page 52 and 53:

  Art. 72 52 ESTATUT D’AUTONOmIA DE

 • Page 54 and 55:

  Art. 77 54 ESTATUT D’AUTONOmIA DE

 • Page 56 and 57:

  Art. 81 56 ESTATUT D’AUTONOmIA DE

 • Page 58 and 59:

  Art. 85 58 ESTATUT D’AUTONOmIA DE

 • Page 60 and 61:

  Art. 89 60 ESTATUT D’AUTONOmIA DE

 • Page 62 and 63:

  Art. 95 62 ESTATUT D’AUTONOmIA DE

 • Page 64 and 65:

  Art. 98 64 ESTATUT D’AUTONOmIA DE

 • Page 66 and 67:

  Art. 102 66 ESTATUT D’AUTONOmIA D

 • Page 68 and 69:

  Art. 104 68 ESTATUT D’AUTONOmIA D

 • Page 70 and 71:

  Art. 110 70 ESTATUT D’AUTONOmIA D

 • Page 72 and 73:

  Art. 116 72 ESTATUT D’AUTONOmIA D

 • Page 74 and 75:

  Art. 118 74 ESTATUT D’AUTONOmIA D

 • Page 76 and 77:

  Art. 121 76 ESTATUT D’AUTONOmIA D

 • Page 78 and 79:

  Art. 124 78 ESTATUT D’AUTONOmIA D

 • Page 80 and 81:

  Art. 126 80 ESTATUT D’AUTONOmIA D

 • Page 82 and 83:

  Art. 128 82 ESTATUT D’AUTONOmIA D

 • Page 84 and 85:

  Art. 131 84 ESTATUT D’AUTONOmIA D

 • Page 86 and 87:

  Art. 133 86 ESTATUT D’AUTONOmIA D

 • Page 88 and 89:

  Art. 135 88 ESTATUT D’AUTONOmIA D

 • Page 90 and 91:

  Art. 139 90 ESTATUT D’AUTONOmIA D

 • Page 92 and 93:

  Art. 141 92 ESTATUT D’AUTONOmIA D

 • Page 94 and 95:

  Art. 144 94 ESTATUT D’AUTONOmIA D

 • Page 96 and 97:

  Art. 145 96 ESTATUT D’AUTONOmIA D

 • Page 98 and 99:

  Art. 149 98 ESTATUT D’AUTONOmIA D

 • Page 100 and 101:

  Art. 150 100 ESTATUT D’AUTONOmIA

 • Page 102 and 103:

  Art. 155 102 ESTATUT D’AUTONOmIA

 • Page 104 and 105:

  Art. 159 104 ESTATUT D’AUTONOmIA

 • Page 106 and 107:

  Art. 161 106 ESTATUT D’AUTONOmIA

 • Page 108 and 109:

  Art. 164 108 ESTATUT D’AUTONOmIA

 • Page 110 and 111:

  Art. 166 110 ESTATUT D’AUTONOmIA

 • Page 112 and 113:

  Art. 170 112 ESTATUT D’AUTONOmIA

 • Page 114 and 115:

  Art. 172 114 ESTATUT D’AUTONOmIA

 • Page 116 and 117:

  Art. 174 116 ESTATUT D’AUTONOmIA

 • Page 118 and 119:

  Art. 179 118 ESTATUT D’AUTONOmIA

 • Page 120 and 121:

  Art. 183 120 ESTATUT D’AUTONOmIA

 • Page 122 and 123:

  Art. 187 122 ESTATUT D’AUTONOmIA

 • Page 124 and 125:

  Art. 194 124 ESTATUT D’AUTONOmIA

 • Page 126 and 127:

  Art. 202 126 ESTATUT D’AUTONOmIA

 • Page 128 and 129:

  Art. 205 128 ESTATUT D’AUTONOmIA

 • Page 130 and 131:

  Art. 207 130 ESTATUT D’AUTONOmIA

 • Page 132 and 133:

  Art. 211 132 ESTATUT D’AUTONOmIA

 • Page 134 and 135:

  Art. 219 134 ESTATUT D’AUTONOmIA

 • Page 136 and 137:

  Art. 222 136 ESTATUT D’AUTONOmIA

 • Page 138 and 139:

  DA 1 138 ESTATUT D’AUTONOmIA DE C

 • Page 140 and 141:

  DA 8 140 ESTATUT D’AUTONOmIA DE C

 • Page 142 and 143:

  DA 12 142 ESTATUT D’AUTONOmIA DE

 • Page 144 and 145:

  DF 2 144 ESTATUT D’AUTONOmIA DE C

 • Page 146 and 147:

  146 ESTATUT D’AUTONOmIA DE CATALU

 • Page 148 and 149:

  148 ESTATUT D’AUTONOmIA DE CATALU

 • Page 150 and 151:

  A 150 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 152 and 153:

  A 152 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 154 and 155:

  A 154 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 156 and 157:

  A 156 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 158 and 159:

  A 158 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 160 and 161:

  A 160 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 162 and 163:

  A alimentació Vegeu sector aliment

 • Page 164 and 165:

  A 164 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 166 and 167:

  A 166 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 168 and 169:

  A 168 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 170 and 171:

  B 170 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 172 and 173:

  C 172 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 174 and 175:

  C 174 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 176 and 177:

  C 176 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 178 and 179:

  C 178 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 180 and 181:

  C 180 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 182 and 183:

  C 182 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 184 and 185:

  C 184 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 186 and 187:

  C 186 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 188 and 189:

  C 188 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 190 and 191:

  C 190 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 192 and 193:

  C 192 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 194 and 195:

  C 194 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 196 and 197:

  C 196 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 198 and 199:

  C 198 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 200 and 201:

  C — de la contaminació Vegeu med

 • Page 202 and 203:

  C 202 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 204 and 205:

  C D 204 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’EST

 • Page 206 and 207:

  D 206 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 208 and 209:

  D 208 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 210 and 211:

  D 210 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 212 and 213:

  D 212 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 214 and 215:

  D 214 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 216 and 217:

  D 216 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 218 and 219:

  D 218 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 220 and 221:

  D 220 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 222 and 223:

  D 222 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 224 and 225:

  D 224 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 226 and 227:

  E 226 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 228 and 229:

  E 228 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 230 and 231:

  E 230 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 232 and 233:

  E 232 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 234 and 235:

  E 234 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 236 and 237:

  E esbarjo Vegeu lleure escoles Vege

 • Page 238 and 239:

  E 238 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 240 and 241:

  E — dels diputats Vegeu diputats

 • Page 242 and 243:

  F 242 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 244 and 245:

  F 244 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 246 and 247:

  F 246 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 248 and 249:

  F 248 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 250 and 251:

  F G 250 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’EST

 • Page 252 and 253:

  G 252 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 254 and 255:

  G 254 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 256 and 257:

  G H 256 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’EST

 • Page 258 and 259:

  I 258 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 260 and 261:

  I 260 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 262 and 263:

  I 262 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 264 and 265:

  I 264 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 266 and 267:

  I 266 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 268 and 269:

  I 268 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 270 and 271:

  J 270 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 272 and 273:

  L 272 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 274 and 275:

  L 274 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 276 and 277:

  L 276 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 278 and 279:

  L 278 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 280 and 281:

  L 280 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 282 and 283:

  L 282 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 284 and 285:

  L 284 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 286 and 287:

  M M 286 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’EST

 • Page 288 and 289:

  M 288 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 290 and 291:

  M 290 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 292 and 293:

  M 292 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 294 and 295:

  M 294 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 296 and 297:

  M 296 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 298 and 299:

  N 298 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 300 and 301:

  N 300 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 302 and 303:

  O 302 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 304 and 305:

  O 304 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 306 and 307:

  O 306 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 308 and 309:

  P 308 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 310 and 311:

  P 310 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 312 and 313:

  P 312 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 314 and 315:

  P 314 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 316 and 317:

  P 316 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 318 and 319:

  P 318 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 320 and 321:

  P 320 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 322 and 323:

  P 322 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 324 and 325:

  P 324 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 326 and 327:

  P 326 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 328 and 329:

  P 328 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 330 and 331:

  P 330 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 332 and 333:

  P 332 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 334 and 335:

  P 334 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 336 and 337:

  P 336 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 338 and 339:

  P 338 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 340 and 341:

  Q 340 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 342 and 343:

  R 342 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 344 and 345:

  R 344 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 346 and 347:

  R 346 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 348 and 349:

  R 348 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 350 and 351:

  R 350 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 352 and 353:

  R 352 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 354 and 355:

  R 354 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 356 and 357:

  S 356 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 358 and 359:

  S 358 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 360 and 361:

  S 360 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 362 and 363:

  S 362 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 364 and 365:

  S 364 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 366 and 367:

  S 366 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 368 and 369:

  S 368 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 370 and 371:

  S 370 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 372 and 373:

  S 372 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 374 and 375:

  T 374 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 376 and 377:

  T 376 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 378 and 379:

  T 378 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 380 and 381:

  T 380 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 382 and 383:

  T 382 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 384 and 385:

  T 384 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 386 and 387:

  T 386 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 388 and 389:

  U 388 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 390 and 391:

  U 390 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 392 and 393:

  V 392 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

 • Page 394 and 395:

  V 394 ÍNDEx ANALÍTIC DE L’ESTAT

Estatut d'autonomia de Catalunya - el joc de la transició
l'Estatut d'autonomia de Catalunya - Parlament de Catalunya
Download (3 MB) - Pro Independencia Catalunya
Constitució espanyola - Generalitat de Catalunya
Proposta de reforma de l'Estatut 2005 - Els blocs de VilaWeb
PROPOSTA DE PRIMÀRIA - Generalitat de Catalunya
Parlem d'infància - Generalitat de Catalunya
El nou Estatut de Catalunya reconeix i reforça els governs locals El ...
El projecte d'autonomia de la Mancomunitat de Catalunya del 1919 i ...
Interior Jur.dics 17 - Generalitat de Catalunya
drets davant administracio.qxd - Generalitat de Catalunya
Vint-i-cinc anys d'Estatut 1979 - 2004 - Parlament de Catalunya
Núm. 1 9 - Setembre 2009 - Generalitat de Catalunya
Doctrina - Col·legi de Notaris de Catalunya
MaquetaciÛn 1 - Generalitat de Catalunya
Descarrega - Esquerra Republicana de Catalunya
La "presumpció" - Generalitat de Catalunya
GUIA PRÀCTICA - Generalitat de Catalunya
Rondalla 01 - Generalitat de Catalunya
El Romanès - Generalitat de Catalunya
COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA - Generalitat de Catalunya
Vocabulari bàsic català-occità - Generalitat de Catalunya
REAF - Generalitat de Catalunya
Informe al Parlament 2007 - Síndic de Greuges de Catalunya
Llei blau - Generalitat de Catalunya
El nostre Govern i tu - Generalitat de Catalunya