Views
5 years ago

Evolució de l'Índex de preus al Consum

Evolució de l'Índex de preus al Consum

Evolució de l'Índex de preus al

06 EVOLUCIÓ DE L’ÍNDEX DE PREUS AL CONSUM juliol 2010 Després de finalitzat el primer semestre de l’any 2010 es pot assenyalar que s’ha produït un augment en el ritme de creixement de la inflació del que es va donar al primer semestre de l’any 2009. En els mesos de gener i febrer es va obtenir una mitjana de l’IPC negativa, com a conseqüència de les rebaixes, en el mes de març el valor ja ha recuperat el signe positiu. En el mes d’abril es va arribar al major percentatge de creixement, a Lleida (1,10%), superior al registrat a Espanya (1,07%) i a Catalunya (1,00%). Els mesos de maig (046%) i juny (0,12%) han registrat una desacceleració important. Taula 2.1: Evolució de l’IPC general, taxes d’augment mensual per àmbit territorial. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE Al finalitzar el mes de juny la inflació interanual a Lleida era de l’1,61%, percentatge inferior al registrat de mitjana a Catalunya (1,70%) però superior al d’Espanya (1,50%). Durant els sis primers mesos de l’any 2010 la inflació acumulada de l’any ha estat del 2,31% a Lleida, lleugerament superior a la registrada de mitjana a Catalunya (2,29%) però bastant més elevada que la registrada a Espanya (1,84%). Taula 2.2: Evolució de l’IPC acumulat mes a mes de 2010 per àmbit territorial. Variació interanual Variació de l'any 2010 Lleida Catalunya Espanya Lleida Catalunya Espanya Gener Febrer Març Abril Maig Juny Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE 20

Estudio Consumo Alimentario Extradoméstico en España: SECTOR ...
Dades estudi cistella residus - Agència Catalana del Consum
jornades consum_corr.indd - Agència Catalana del Consum
Memòria de l'Agència Catalana del Consum 2011
evolució de l'índex de preus al consum - Ajuntament de Lleida
evolució tones i preus 2009-2010 - Mercabarna
Idescat. Nota de premsa. Índex de preus industrials de Catalunya ...
La cunicultura a Espanya. Evolució recent. Autor: Oriol ... - RuralCat
Evolució del producte interior brut de l'economia catalana L ...
catalunya preus en llotges i mercats - Generalitat de Catalunya
Full informatiu dels preus de l'energia - Generalitat de Catalunya
catalunya preus en llotges i mercats - Generalitat de Catalunya
Preus percebuts pel pagès. Catalunya 2005-2013 - Generalitat de ...
Idescat. Nota de premsa. Índex de preus industrials a - Institut d ...
Idescat. Nota de premsa. Índex de preus industrials a Catalunya ...
Cistell de mercat, cistell de consum, farcell de consum - Idescat
Institut Català del Consum (ICC) - Generalitat de Catalunya
Informe sobre el consum i l'economia familiar - Catalunya Caixa
Informe sobre el consum i l'economia familiar - Catalunya Caixa
** 12. El comer“ i el consum - Observatori del Comerç de Barcelona
Informe del sector del comerç i el consum - Generalitat de Catalunya
Estudi d'hàbits de consum 2007 - Cambra de Comerç de Sabadell
Els grups i les cooperatives de consum ecològic a ... - Xarxanet
l'educació pel consum a catalunya - D U G i docs