Evolució de l'Índex de preus al Consum

Español
paeria.cat - 176 other Mags
Evolució de l'Índex de preus al Consum
|
7 Pages
|
5
|
0 Views
|
Evolució de l'Índex de preus al Consum Inappropriate

Evolució de l'Índex de preus al

06 EVOLUCIÓ DE L’ÍNDEX DE PREUS AL CONSUM juliol 2010 Després de finalitzat el primer semestre de l’any 2010 es pot assenyalar que s’ha produït un augment en el ritme de creixement de la inflació del que es va donar al primer semestre de l’any 2009. En els mesos de gener i febrer es va obtenir una mitjana de l’IPC negativa, com a conseqüència de les rebaixes, en el mes de març el valor ja ha recuperat el signe positiu. En el mes d’abril es va arribar al major percentatge de creixement, a Lleida (1,10%), superior al registrat a Espanya (1,07%) i a Catalunya (1,00%). Els mesos de maig (046%) i juny (0,12%) han registrat una desacceleració important. Taula 2.1: Evolució de l’IPC general, taxes d’augment mensual per àmbit territorial. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE Al finalitzar el mes de juny la inflació interanual a Lleida era de l’1,61%, percentatge inferior al registrat de mitjana a Catalunya (1,70%) però superior al d’Espanya (1,50%). Durant els sis primers mesos de l’any 2010 la inflació acumulada de l’any ha estat del 2,31% a Lleida, lleugerament superior a la registrada de mitjana a Catalunya (2,29%) però bastant més elevada que la registrada a Espanya (1,84%). Taula 2.2: Evolució de l’IPC acumulat mes a mes de 2010 per àmbit territorial. Variació interanual Variació de l'any 2010 Lleida Catalunya Espanya Lleida Catalunya Espanya Gener Febrer Març Abril Maig Juny Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE 20

L'Aula Municipal de Teatre celebra el 25è aniversari

L'Aula Municipal de Teatre celebra el 25è aniversari

Dossier de l'exposició - Ajuntament de Lleida

Dossier de l'exposició - Ajuntament de Lleida

ver». "ha - Ajuntament de Lleida

ver». "ha - Ajuntament de Lleida

esports - Ajuntament de Lleida

esports - Ajuntament de Lleida

BUTLLETI abril ok - Ajuntament de Lleida

BUTLLETI abril ok - Ajuntament de Lleida

Llibret de Mahalta - Ajuntament de Lleida

Llibret de Mahalta - Ajuntament de Lleida

FÁBRICA DE ALOVERA

FÁBRICA DE ALOVERA

Millores urbanístiques a la ciutat de Lleida 8 de març: segueix la ...

Millores urbanístiques a la ciutat de Lleida 8 de març: segueix la ...

Opinió - Ajuntament de Lleida

Opinió - Ajuntament de Lleida

ILTRE. SRA. DOÑA ELIA MARIA BLANCO BARBERO PRESIDENTA ...

ILTRE. SRA. DOÑA ELIA MARIA BLANCO BARBERO PRESIDENTA ...

BUT JULIOL OK - Ajuntament de Lleida

BUT JULIOL OK - Ajuntament de Lleida

Programa Dia de la Seu Vella 2011 (2,1 MB) - Ajuntament de Lleida

Programa Dia de la Seu Vella 2011 (2,1 MB) - Ajuntament de Lleida

CRISTIANISME EVANGÈLIC (també anomenat protestantisme)

CRISTIANISME EVANGÈLIC (també anomenat protestantisme)

Una Rambla Ferran de tots - Ajuntament de Lleida

Una Rambla Ferran de tots - Ajuntament de Lleida

Pactes per la ciutadania

Pactes per la ciutadania

Opinió - Ajuntament de Lleida

Opinió - Ajuntament de Lleida

Turisme - Ajuntament de Lleida

Turisme - Ajuntament de Lleida

Turisme de Lleida - Ajuntament de Lleida

Turisme de Lleida - Ajuntament de Lleida

Butlletí complert format PDF - Ajuntament de Lleida

Butlletí complert format PDF - Ajuntament de Lleida

Opinió - Ajuntament de Lleida

Opinió - Ajuntament de Lleida

Butlletí complert format PDF - Ajuntament de Lleida

Butlletí complert format PDF - Ajuntament de Lleida

Entrevista amb l'alcalde - Ajuntament de Lleida

Entrevista amb l'alcalde - Ajuntament de Lleida

Veure en versió PDF - Ajuntament de Lleida

Veure en versió PDF - Ajuntament de Lleida

Reducció de l'IVA als serveis bàsics Un any de molta feina Per l ...

Reducció de l'IVA als serveis bàsics Un any de molta feina Per l ...

but febrer - Ajuntament de Lleida

but febrer - Ajuntament de Lleida

Agenda Cultural - Ajuntament de Lleida

Agenda Cultural - Ajuntament de Lleida

Butlletí complet - Ajuntament de Lleida

Butlletí complet - Ajuntament de Lleida

evolució de l'índex de preus al consum - Ajuntament de Lleida

evolució de l'índex de preus al consum - Ajuntament de Lleida

05 BUTLLETI ABRIL.indd - Ajuntament de Lleida

05 BUTLLETI ABRIL.indd - Ajuntament de Lleida

© 2006-2014 by i-Magazine AG