Views
3 years ago

Evolució de l'Índex de preus al Consum

Evolució de l'Índex de preus al Consum

Evolució de l'Índex de preus al

06 EVOLUCIÓ DE L’ÍNDEX DE PREUS AL CONSUM juliol 2010 Després de finalitzat el primer semestre de l’any 2010 es pot assenyalar que s’ha produït un augment en el ritme de creixement de la inflació del que es va donar al primer semestre de l’any 2009. En els mesos de gener i febrer es va obtenir una mitjana de l’IPC negativa, com a conseqüència de les rebaixes, en el mes de març el valor ja ha recuperat el signe positiu. En el mes d’abril es va arribar al major percentatge de creixement, a Lleida (1,10%), superior al registrat a Espanya (1,07%) i a Catalunya (1,00%). Els mesos de maig (046%) i juny (0,12%) han registrat una desacceleració important. Taula 2.1: Evolució de l’IPC general, taxes d’augment mensual per àmbit territorial. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE Al finalitzar el mes de juny la inflació interanual a Lleida era de l’1,61%, percentatge inferior al registrat de mitjana a Catalunya (1,70%) però superior al d’Espanya (1,50%). Durant els sis primers mesos de l’any 2010 la inflació acumulada de l’any ha estat del 2,31% a Lleida, lleugerament superior a la registrada de mitjana a Catalunya (2,29%) però bastant més elevada que la registrada a Espanya (1,84%). Taula 2.2: Evolució de l’IPC acumulat mes a mes de 2010 per àmbit territorial. Variació interanual Variació de l'any 2010 Lleida Catalunya Espanya Lleida Catalunya Espanya Gener Febrer Març Abril Maig Juny Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE 20

Dades estudi cistella residus - Agència Catalana del Consum
consum.cat
jornades consum_corr.indd - Agència Catalana del Consum
consum.cat
Estudio Consumo Alimentario Extradoméstico en España: SECTOR ...
eurocarne.com
Guía El Usuario ante las Telecomunicaciones.pdf - Consumo ...
facua.org
evolució de l'índex de preus al consum - Ajuntament de Lleida
paeria.cat
Informe mensual Evolució de l'Índex de Preus de Consum
www20.gencat.cat
evolució tones i preus 2009-2010 - Mercabarna
mercabarna.es
Idescat. Nota de premsa. Índex de preus industrials de Catalunya ...
idescat.cat
La cunicultura a Espanya. Evolució recent. Autor: Oriol ... - RuralCat
ruralcat.net
Evolució del producte interior brut de l'economia catalana L ...
www20.gencat.cat
catalunya preus en llotges i mercats - Generalitat de Catalunya
www20.gencat.cat
catalunya preus en llotges i mercats - Generalitat de Catalunya
www20.gencat.cat
Cistell de mercat, cistell de consum, farcell de consum - Idescat
idescat.cat
Preus percebuts pel pagès. Catalunya 2005-2013 - Generalitat de ...
www20.gencat.cat
Idescat. Nota de premsa. Índex de preus industrials a - Institut d ...
idescat.cat
Manipulación del transporte y consumo de oxígeno en la ... - SciELO
scielo.cl
JESÚS MORENO LED Tarazona (Zaragoza) Espanya Consum ...
solidaries.org
Institut Català del Consum (ICC) - Generalitat de Catalunya
www20.gencat.cat
Gobierno aplicará más medidas para frenar consumo ... - El Tiempo
media.eltiempo.com.ve
RP 04-2011 material consumo laboratorio
rc.unesp.br
01 vestir consum_corr.indd - Agència Catalana del Consum
consum.cat
El Consejero de Sanidad y Consumo visita el Hospital Ramón y Cajal
ibanezyplaza.com
Informe sobre el consum i l'economia familiar - Catalunya Caixa
catalunyacaixa.com
Estudi d'hàbits de consum 2007 - Cambra de Comerç de Sabadell
cambrasabadell.org
** 12. El comer“ i el consum - Observatori del Comerç de Barcelona
ocub.org
Informe del sector del comerç i el consum - Generalitat de Catalunya
www20.gencat.cat
Els grups i les cooperatives de consum ecològic a ... - Xarxanet
xarxanet.org
Aspectes del comerç a Catalunya en el segle XVI segons els ... - Tesis
roth.anna51