Views
3 years ago

Evolució de l'Índex de preus al Consum

Evolució de l'Índex de preus al Consum

Evolució de l'Índex de preus al

06 EVOLUCIÓ DE L’ÍNDEX DE PREUS AL CONSUM juliol 2010 Després de finalitzat el primer semestre de l’any 2010 es pot assenyalar que s’ha produït un augment en el ritme de creixement de la inflació del que es va donar al primer semestre de l’any 2009. En els mesos de gener i febrer es va obtenir una mitjana de l’IPC negativa, com a conseqüència de les rebaixes, en el mes de març el valor ja ha recuperat el signe positiu. En el mes d’abril es va arribar al major percentatge de creixement, a Lleida (1,10%), superior al registrat a Espanya (1,07%) i a Catalunya (1,00%). Els mesos de maig (046%) i juny (0,12%) han registrat una desacceleració important. Taula 2.1: Evolució de l’IPC general, taxes d’augment mensual per àmbit territorial. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE Al finalitzar el mes de juny la inflació interanual a Lleida era de l’1,61%, percentatge inferior al registrat de mitjana a Catalunya (1,70%) però superior al d’Espanya (1,50%). Durant els sis primers mesos de l’any 2010 la inflació acumulada de l’any ha estat del 2,31% a Lleida, lleugerament superior a la registrada de mitjana a Catalunya (2,29%) però bastant més elevada que la registrada a Espanya (1,84%). Taula 2.2: Evolució de l’IPC acumulat mes a mes de 2010 per àmbit territorial. Variació interanual Variació de l'any 2010 Lleida Catalunya Espanya Lleida Catalunya Espanya Gener Febrer Març Abril Maig Juny Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE 20

Estudio Consumo Alimentario Extradoméstico en España: SECTOR ...
eurocarne.com
Dades estudi cistella residus - Agència Catalana del Consum
consum.cat
jornades consum_corr.indd - Agència Catalana del Consum
consum.cat
Trauma y consumo de drogas en las de emergencias en hospitales
meowsup
Informe Cambio Global. Consumo y estilos de vida.pdf - Conama 2012
altekio.es
Guía El Usuario ante las Telecomunicaciones.pdf - Consumo ...
facua.org
Catálogo Wynn´s Aditivos Consumo - Krafft
krafft.es
Anys 1611-1623 - Generalitat de Catalunya
gencat.cat
Camp #19 - Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
coac.net
Núm 69 geNer - març 2011 - Il·lustre Col·legi d'Advocats de Lleida
advocatslleida.org
L'estat del món 2010 (pdf) - Centre UNESCO de Catalunya
unescocat.org
INFORMATIU DEL COMERÇ - Gener 2011 - Cambra Oficial de ...
cambravalls.com
Septiembre 2012 - 871 / MMXII - Fechipan
fechipan.cl
evolució de l'índex de preus al consum - Ajuntament de Lleida
paeria.cat
Informe mensual Evolució de l'Índex de Preus de Consum
www20.gencat.cat
evolució tones i preus 2009-2010 - Mercabarna
mercabarna.es
Idescat. Nota de premsa. Índex de preus industrials de Catalunya ...
idescat.cat
Informe sobre el consum i l'economia familiar - Catalunya Caixa
catalunyacaixa.com
La cunicultura a Espanya. Evolució recent. Autor: Oriol ... - RuralCat
ruralcat.net
Evolució del producte interior brut de l'economia catalana L ...
www20.gencat.cat
Consumo responsable consumo ético consumo crítico
comitesromero.org
catalunya preus en llotges i mercats - Generalitat de Catalunya
www20.gencat.cat
catalunya preus en llotges i mercats - Generalitat de Catalunya
www20.gencat.cat