Views
1 year ago

Evolució de l'Índex de preus al Consum

Evolució de l'Índex de preus al Consum

Evolució de l'Índex de preus al

06 EVOLUCIÓ DE L’ÍNDEX DE PREUS AL CONSUM juliol 2010 Després de finalitzat el primer semestre de l’any 2010 es pot assenyalar que s’ha produït un augment en el ritme de creixement de la inflació del que es va donar al primer semestre de l’any 2009. En els mesos de gener i febrer es va obtenir una mitjana de l’IPC negativa, com a conseqüència de les rebaixes, en el mes de març el valor ja ha recuperat el signe positiu. En el mes d’abril es va arribar al major percentatge de creixement, a Lleida (1,10%), superior al registrat a Espanya (1,07%) i a Catalunya (1,00%). Els mesos de maig (046%) i juny (0,12%) han registrat una desacceleració important. Taula 2.1: Evolució de l’IPC general, taxes d’augment mensual per àmbit territorial. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE Al finalitzar el mes de juny la inflació interanual a Lleida era de l’1,61%, percentatge inferior al registrat de mitjana a Catalunya (1,70%) però superior al d’Espanya (1,50%). Durant els sis primers mesos de l’any 2010 la inflació acumulada de l’any ha estat del 2,31% a Lleida, lleugerament superior a la registrada de mitjana a Catalunya (2,29%) però bastant més elevada que la registrada a Espanya (1,84%). Taula 2.2: Evolució de l’IPC acumulat mes a mes de 2010 per àmbit territorial. Variació interanual Variació de l'any 2010 Lleida Catalunya Espanya Lleida Catalunya Espanya Gener Febrer Març Abril Maig Juny Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE 20

baixar-la en pdf - Xarxa de Consum Solidari
xarxaconsum.net
Untitled - Diputació de Barcelona
diba.cat
evolució de l'índex de preus al consum - Ajuntament de Lleida
paeria.cat
Energia per al segle XXI - Esquerra Republicana de Catalunya
esquerra.cat
2011 - Consorci per al desenvolupament de la Catalunya Central
lcc.cat
Directius catalans al món - Generalitat de Catalunya
www20.gencat.cat
Oberts al transport sostenible - Confederació de Comerç de Catalunya
w110.bcn.cat
La Unitat de Consum - Generalitat de Catalunya
www20.gencat.cat
Informe mensual Evolució de l'Índex de Preus de Consum
www20.gencat.cat
Idescat. Nota de premsa. Índex de preus industrials de Catalunya ...
idescat.cat
evolució tones i preus 2009-2010 - Mercabarna
mercabarna.es
Cistell de mercat, cistell de consum, farcell de consum - Idescat
idescat.cat
La cunicultura a Espanya. Evolució recent. Autor: Oriol ... - RuralCat
ruralcat.net
Evolució recent de la inflació catalana - Generalitat de Catalunya
www20.gencat.cat
Full informatiu dels preus de l'energia - Generalitat de Catalunya
www20.gencat.cat
Idescat. Nota de premsa. Índex de preus industrials a Catalunya ...
idescat.cat
Institut Català del Consum (ICC) - Generalitat de Catalunya
www20.gencat.cat
Anàlisi dels preus al sector hoteler de la Costa Brava Sud - TDX
tdx.cat
Tu i el consum responsable - Generalitat de Catalunya
www10.gencat.net
PRÀCTIQUES DE CONSUM RITUAL AL CURS INFERIOR ... - Dialnet
dialnet.unirioja.es
Consells per a un consum intel.ligent en època de rebaixes
indi.gva.es
El consum de carn a la Catalunya baixmedieval - Centre d'Estudis ...
cevilassarencs.org
informació de preus i horaris - Casal Lambda
lambdaweb.org
Estudi d'hàbits de consum 2007 - Cambra de Comerç de Sabadell
cambrasabadell.org
** 12. El comer“ i el consum - Observatori del Comerç de Barcelona
ocub.org
 NOTA DE PREMSA  - Agència Catalana del Consum
consum.cat
Evolució del preu de la terra a Lleida -anys 1984-2007-
www20.gencat.cat
Anàlisi dels preus al sector hoteler de la Costa Brava Sud - TDX
tdx.cat