Ponència Generalitat L.Garcia-Luengo - Enginyers Industrials de ...

eic.cat

Ponència Generalitat L.Garcia-Luengo - Enginyers Industrials de ...

Consideracions per l'adequació l'adequaci d’equips equips i canonades al nou

REP i l’ITC ITC-EP3 EP3

Antic RAP/ ITC MIE AP-6 AP

(RD 1244/1979, de 4.04.1979)

Equips:

• Aplicable a equips amb pressió màxima

de servei: Pms > 1 Kg/cm 2

• No és obligatori el control d'espessors

en les inspeccions exteriors si les

condicions del procés no ho permeten.

• Periodicitat d’inspeccions exteriors, B /C

Categoria 1:……… 3 anys / 6 / 12

Categoria 2:……… 4 anys / 8 / 16

Categoria 3: ………5 anys / 10 / No

Categoria 4: ………6 anys / 12 / No

Categoria 5: ……... 7 anys / No / No

En vigència des del: 05.08.2009

Nou REP/ ITC EP-3 EP

(RD 2060/2008, de 12.12.2008)

Equips:

• Aplicable a equips amb pressió màxima

admissible: Ps > 0,5 Kg/cm 2

• Obligatorietat de mesurar espessors en les

inspeccions exteriors.

En els equips on la temperatura del metall

no permeti la realització d’aquests assajos,

disposaran d’un termini addicional no

superior a 1 any, per fer-los.

• Periodicitat d’inspeccions exteriors, B /C

Classe 1 i 2:………... 4 anys - 6/12 - 8/12

Classe 3 i 4:………… 6 anys -10/No - No

Classe 5: ……………8 anys - No

More magazines by this user
Similar magazines