BAZTANgo Udala

baztan.es

BAZTANgo Udala

1. ZKia

2005eko

Apirila / Abril

3

agurra saludo

Baztango

UDAL INFORMAZIOA / INFORMACIÓN MUNICIPAL

4-6

erreportaia

reportaje

7-14

udal arloak

areas municipales

15-21

herriak pueblos

22-23

erreportaia

reportaje

Baztan


BAZTANGO UDAL INFORMAZIOA / Boletín de información Municipal de Baztan

2 kultur ekitaldiak

actividades culturales

Udal Zerbitzuak

BALLEKO ETXEA

CASA CONSISTORIAL

________948-580006 948-5810 07

Alkatetza / Alcaldía: astearte, asteazken

eta ortzegunetan jendeari harrera eginen zaio 9:00

etatik 14:00etara;aurretik administrazio zerbitzuetan

ordua eskatuta eta kontsulta gaia eta datu pertsonalak

utzita.

CEDERNA GARALUR

____________________948-580561

Astearte eta asteazkenetan, aurretik ordua eskatuta.

Lan Orientazio Zerbitzua /

Servicio de Orientación Laboral:

asteazkenetan

IRATXE Ortzegunetan, hamabortzean behin

Arkitektua / Arquitecto:Ortzegunetan,

hamabortzean behin

N.A.N. / D.N.I. Hilabetean behin

Bake epaitegia / Juzgado de Paz

___________________948-452244

Baztango Udal Liburutegia /

Biblioteca Municipal de Baztan

___________________948-581204

Astelehenetik ortziralera. Ordutegia: Neguan, arratsaldez,15:00etatik

21:00etara.Udan, goizez,8:00etatik

14:30etara.

Kultura eta Kirola/Cultura y

Deporte___________948 58 12 79

Arizkunenea Kultur etxeko ordutegia: 9:00etatik

21:45era

Polikirordegiko ordutegia: 9:00etatik 22:00etara

Igerilekuetako ordutegia: Neguan: astelehenetik

ortziralera 10:00-14:00/16:00-22:00 larunbatetan:

10:00-14:00/16:00-20:00 igande eta jai-egunetan:

10:00etatik 14:00etara Udan: 11:00etatik 20:00etara,

egunero

Igerilikuetako telefonoa:__________948-452301

Bertze Zerbitzuak

Otros Servicios

Osasun Zerbitzua / Centro de

Salud____948 581832 948 58 18 33

COFES HAIZEA_____948 58 18 35

Zaharretxea / Residencia de

ancianos____________948 58 07 30

Albaiteroa, Mendizainak eta

Nekazal Ganbara / Veterinario,

Guardabosques y Cámara Agraria

___________________948 58 18 06

Anbulantziak / Ambulancia

___________________948 45 08 05

BIDELAGUN Laguntza emaile taldea

/ Asociación de voluntariado

___________________948 58 13 27

Haurtzaindegia / Guardería

___________________948 58 09 65

BAZTAN Ikastola_____948 45 24 48

San Fko Xabier Ikastetxea / Colegio

San Fco Javier________948 58 18 08

Lekaroz BHI / IES Lekaroz

___________________948 58 18 03

Lekarozko Irakasle Laguntza Zerbitzua

/ CAP______________948 58 06 06

Euskaltegia-AEK______948 45 24 71

XORROXIN________948 58 12 26

XALOA____________948 58 18 00

Etnografia Museoa / Museo Etnográfico

___________________948 58 15 17

Santxotena Parke Museoa / Parque

Santxotena___________948 45 31 91

LA BAZTANESA_____948 58 01 29

ERAKUSKETAK

Arizkunenean

EXPOSICIONES

"EL HUEVO"

maiatzaren 2tik 31ra.

"ZONALDEKO ARTISTAK"

ekainaren 1etik uztailaren 21era.

"KULTUR 2005"

uztailaren 22tik abuztuaren 31ra.

" E L K A R L A N E A N /

INTERCAMBIOS"

urriaren 15etik azaroaren 4ra.

"EUSKALKIAK"

azaroaren 14tik 30era.

IKASTAROAK

CURSILLOS

KANPOKO PINTURA IKASTA-

ROA / PINTURA AL AIRE LIBRE:

Matrikula epea ekainaren 15ean zabaltzen

da.Prezioa:90 euro.Ikastaroa

abuztuan izanen da.

GRABATU ETA ESTANPAZIO

TAILERRA / ESTAMPACIÓN PA-

RA NIÑOS: Ikastaroa uztailean izanen

da, prezioa 6 euro.

ANTZERKIA / TEATRO CALLE-

JERO: Urriak 28, eguerdiko 12etan:

"El pisito" (Trapu Zaharrak).

ZINEA KANPOAN / CINE AL AI-

RE LIBRE: Ekainak 27 eta 28 eta uztailaren

1, 6 ,8 , 11 eta 13 Merkatu

Plazan, gaueko 10:30etan

FOLK AMETSETAN/ENSUEÑOS

DE FOLK:

Azaroak 6: Niko Etxart/ Dominika

Etxart/ Robert Larrandaburu

Azaroak 13: Al-Caraván (musika

arabiarra).

Azaroak 20: Nevoa (musika portugaldarra).

Kontzertu guztiak

Arizkunenean izanen dira,arratsaldeko

20:00etan.

kultur ekitaldiak actividades culturales


BAZTANGO UDAL INFORMAZIOA / Boletín de información Municipal de Baztan

Hauxe duzue Baztango Udalak kaleratu duen lehenengo berripapera.

Helburua: Udalak dituen baliabide publikoen kudeaketaren

berri zuei, baztandarroi, ematea. Izan ere, Baztango Udalak hasieratik

gardentasuna izan du eredu, eta zentzu horretan, bertze aurrerapausu

bat eman nahi izan dugu aldizkari honekin.

Bai Udalak bai eta Baztan osatzen duten hamabotz herrietako alkateek

ahotsa izanen dugu berripaper honetan, gure haranean aitzin

eramandako ekimenak eta aurrerantzean egin beharrekoen

berri izan ditzazuen.Aldi berean ezagutarazi nahi dizuegu Udalak

zenbait muga dituela ekintzak gauzatzeko, egon baitaude bertze

zenbait instituzio gure gainetik daudenak, Nafarroako Gobernua

errate baterako.Kasu anitzetan,Gobernuaren baimenik gabe Udalak

ezin ditu proiektuak aitzin eraman.

Aldizkaria urtean behin kaleratuko da, urte bukaeran. Lehenengo

hau, ordea, atzerapenarekin heldu da, 2004 urtean gertatutakoak

jasotzen baititu. Hurrengoa, 2005ari dagokiona, abenduan kaleratuko

dugu.

Laburbilduz erran, Udalak argitaratuko dituen berripaperak, herritarrei

haranean gertatutako intereseko berriez informatzea duela

xede.

Adeitasunez,

Alkatesa, Virginia Aleman.

agurra

saludo

Udal taldea

Corporación

municipal

Este primer boletín municipal, es una inicativa, entre otras, que

el Ayuntamiento del Valle desarrolla en cumpimiento de nuestra

obligación por hacer más participativa la gestión de los recursos

públicos que tenemos a nuestra disposición.

En esta tarea, la Corporación Municipal y los alcaldes Jurados

trataremos de estar a la altura, informando de nuestra visión y

de los proyectos de futuro que vemos necesarios para el Valle y

para cada uno de los pueblos que lo integran. Así también, vemos

necesario haceros partícipes de los límites que institucionalmente

tenemos para nuestras actuaciones, y de los espacios

y responsabilidades que afectan a otras instituciones que están

por encima del Ayuntamiento , así como la respuesta que den a

la atención de nuestras necesidades,demancdas y requerimientos.

Atentamente,

La alcaldesa, Virginia Aleman

saludo agurra

3


BAZTANGO UDAL INFORMAZIOA / Boletín de información Municipal de Baztan

4 erreportaia

reportaje

Plan estratégico,Agenda Local 21

El Ayuntamiento de Baztan cuenta hoy

en día con diversos instrumentos de gestión

que la corporación tiene en cuenta a

la hora de llevar a cabo las diferentes actuaciones

en el Municipio:el Plan Estratégico,

la Agenda local 21,Red Plena o el Diagnóstico

sobre la situación de las mujeres en el Valle.

PLAN ESTRATÉGICO

El Plan Estratégico se desarrolló durante

el año 2002 gracias a la colaboración de

numerosos agentes sociales. El Plan, lejos

de quedarse en la teoría,contiene los proyectos,

medidas y propuestas de actuación,es

decir,la estrategia que hay que seguir

y que es preciso implantar en el tiempo

para promover un desarrollo socio-económico

sostenible en el Valle. La planificación

estratégica es un proceso a partir del

cual los miembros de una organización o

comunidad -agentes políticos, sociales y

económicos- definen el futuro que desean

para su territorio, las bases sobre las que

se sustentará su modelo de desarrollo futuro

y las estrategias, proyectos y actuaciones

necesarias para alcanzarlo.

El Plan Estratégico no es un documento,

sino un proceso que debe continuar más

allá del momento de plasmación en un

documento de las actuaciones a desarrollar.

Tampoco es un estudio elaborado exclusivamente

desde la óptica de una empresa

de consultoría externa o del equipo municipal,

sino el resultado de la participación

en la reflexión de todos los agentes

con intereses de algún tipo en el Valle.

Se trata de un instrumento de gestión

abierto, al cual se van incorporando nuevos

retos y actuaciones. Por eso, lo complementan

ya la Agenda Local 21, y

RedPlena, y además, el diagnóstico sobre

la situación de las mujeres en el Valle que

erreportaia reportaje

Virginia ALEMAN

Alcaldesa del

Valle de Baztan

El Plan Estratégico es uno de los modelos

con los que contamos para trabajar

está en proceso de elaboración.

De hecho,las actuaciones en distintos ámbitos

del Ayuntamiento intentan seguir las

líneas estratégicas que quedan marcadas

por estos instrumentos. Desde las que se

van a llevar a cabo en el Matadero de

Baztan, hasta la mejora de infraestructuras,

pasando por la nueva gestión de residuos

a través de la recogida selectiva o

la mejora de los espacios urbanos.

AGENDA LOCAL 21

La Agenda Local 21 es un Plan de Acción

Ambiental promovido y desarrollado por

autoridades locales en pro del desarrollo

sostenible de su comunidad, es un

"Compromiso de actuar hacia la mejora

ambiental continua del municipio".

Se podría resumir en principios de sostenibilidad

ambiental, social y económica.


BAZTANGO UDAL INFORMAZIOA / Boletín de información Municipal de Baztan

y RedPlena Instrumentos

PASOS

Para ello, primero se llevará a cabo una

auditoría ambiental (subvención 100 %

Gobierno de Navarra),para conocer la situación.Después,se

realizará un Plan de

acción local, con líneas estratégicas que

marcarán los objetivos hacia la sostenibilidad;

programas de actuación, que se

referirán a los ámbitos; y acciones, que

concretarán los proyectos.

También se realizará un Plan de seguimiento

y una Declaración Ambiental que

sintetizará los resultados de la auditoría

ambiental y que fijará la estrategia ambiental

futura. Es decir, que al final, el

Ayuntamiento poseerá un documento que

marcará también las líneas de gestión,

pero desde un punto de vista de la sostenibilidad.

REDPLENA

RedPlena es un proyecto que se ha desarrollado

para intentar crear más y me-

jor empleo en Navarra impulsando y desarrollando

Estrategias Locales de Empleo

e Innovación. En cada localidad se creó

un grupo básico de trabajo,la "Asociación

Local de Empleo", donde están representadas

distintas entidades que tienen

algo que aportar en materia de empleo

y desarrollo local, y que han sido los encargados

de redactar el Plan Local de

Empleo. De él también saldrán las vías

de actuación,pero desde un punto de vista

de creación de empleo desde la perspectiva

de los propios agentes locales.

En definitiva, los instrumentos de gestión

dependen sobre todo del ámbito de actuación

y además, son los propios agentes

locales los que realizan el diagnóstico,

ya que ellos son en realidad los que

conocen las necesidades del Municipio.

Objetivos Estratégicos

El Plan Estratégico aboga por actuar en

la asunción y difusión del principio de sostenibilidad

en todas y cada una de las iniciativas

que se desarrollen en el Valle.

erreportaia

reportaje

Los principales objetivos estratégicos son:

dinamizar el sector agrario,diversificar la

agricultura y ganadería,desarrollar de una

manera sostenible el turismo con una oferta

diferenciada y de calidad, fomentar la

iniciativa emprendedora y apoyar la implantación

de nuevas iniciativas empresariales,mejorar

las infraestructuras y consolidar

el modelo territorial, y mantener

y revalorizar el medio natural y el medio

ambiente.

Agenda Local 21 es sobre todo sostenibilidad

Líneas estratégicas

Se han marcado para conseguir esos objetivos

unas líneas estratégicas que señalan

la forma posible de trabajo. Se refieren

por ejemplo a crear una agrupación

comarcal y fomentar la formación

agraria para dinamizar este sector,o crear

una cartera de proyectos para fomentar

la iniciativa emprendedora.

reportaje erreportaia

5


BAZTANGO UDAL INFORMAZIOA / Boletín de información Municipal de Baztan

6 erreportaia

reportaje

BAZTANGO PLAN ESTRATEGIKOA,

21TOKI AGENDA ETA REDPLENA

PLAN ESTRATEGIKOA

Baztango udalerrian jarduerak

aitzin eraman ahal izateko Udalak kudeaketa

baliabide ezberdinak erabiltzen

ditu.Horien artean aipagarrienak:

Baztango Plan Estrategikoa, 21 Toki

Agenda, RedPlena edo bertako emakumeen

egoerari buruzko diagnosia.

2002an, hainbat eragile sozialek bultzaturik

,Baztango Plan Estrategikoa garatu

zen.

Planaren helburua Baztan aztertzea

izan da,egoeraren diagnosia egiteko:gero,definitu

ahal izateko zer nolako ekintzak

martxan jarri beharko liratekeen

Baztanen garapen iraunkorra lortzeko.

Diagnosia eginda,etorkizunean nahi dugun

Baztan hori lortzeko lanean has gaitezke.Eta

hori da Udalak egin nahi duena.

Plan Estrategikoa ordea, lanabes irekia

da, horregatik bertze lanabes batzuekin

osatu egin da: 21 Toki Agenda,

RedPlena eta egiten ari den Baztango

emakumeen egoerari buruzko diagnosia.Hauek

jarraituz eginen dira:hainbat

azpiegitura lan,herrigune ezberdinetan

hobekuntzak, hiltegian lanak edota zaborren

kudeaketaren berritzea.

21 TOKI AGENDA

Ingurugiroarekin erlazionaturiko plana

da, garapen iraunkorra bultzatzea xede

duena, ingurugiroa gero eta egoera

hobean izateko.

Ingurugiro auditoria bat eginen da lanean

hasi aitzin.Nafarroako Gobernuak

%100ean ordaindurik. Gero "Tokiko

Ekintza Plana" definituko da garapen

iraunkorra lortzeko: ekimenak eta

proiektuak zehazteaz gain jarraipen plan

bat burutu eta ingurugiroaren gaineko

deklarazio bat eginen da; honetan

gerora begira zer nolako ekimenak aurreikusten

diren zehaztuko dira.

REDPLENA

Enplegua eta berrikuntza oinarritzat

harturik herri estrategia ezberdinak garatzen

ditu RedPlena proiektuak, helburua:

Nafarroako herrietan lanpostuak

sortzea. Gauzak horrela, Udalerri

bakoitzean, enplegu arloan zerikusirik

erreportaia reportaje

duten entitateek osaturik, "Tokiko

Enplegu Elkartea" sortu da.Elkartearen

lana:toki enplegu plana garatzea.Beraz,

jardun behar dugun esparruaren araberakoak

behar dute kudeaketa baliabideak.Herriko

eragileek diagnosia egiten

dute, euren aburuz udalerriak dituen

gabeziak kontutan harturik.

Udalak kudeaketa baliabide

ezberdinak erabiltzen ditu

jarduerak aitzin eramateko


BAZTANGO UDAL INFORMAZIOA / Boletín de información Municipal de Baztan

Lurralde, Etxebizitza

eta Hirigintza I.B.I.

Benardo Amiano

Hirigintza Plana

Egun Udal taldea egiten ari den hirigintza-garapenak,lehen

zegoen Udalak

onarturiko hirigintza-plana du oinarri.

Izan ere 2003an onetsitako Plan horrek

zuzentzen du Baztango hirigintza.

Hirigintza batzordeak jaso dituen eskaera

gehienak,lurren kalifikazioari dagozkio.

Nafarroako Gobernuak zerutik

hartutako argazkiak erabiltzen ditu

lurrak kalifikatzeko.Arbolak ez dauden

lurretan, printzipioz, eta zenbait baldintza

betez gero,eraikitzen ahal da.Ez

ordea,zuhaitzak dauden lurretan.Zerutik

hartutako argazkiak ez dira zehatz-zehatzak:

sasiak dauden toki asko arbolak

baleude gisa agertzen baitira.

Kalifikazio horrek dituen akatsak aldatzeko

eskaerak izan dira nagusi batzorde

honetan 2004an.

Comisión de Información

Pública de Territorio,

Vivienda y Urbanismo

Benardo Amiano

Plan Municipal

El grupo Municipal está llevando a cabo

el desarrollo urbanístico siempre en base

al Plan Municipal, que fue aprobado por

la anterior corporación en 2003. El Plan

fue redactado y estuvo un año y medio en

exposición pública, periodo en el que se

pudieron presentar, y de hecho se presentaron,

diversas alegaciones.

Una de las demandas principales del pasado

año se refirió a la clasificación que

desde el Gobierno de Navarra se realiza

de los terrenos mediante fotografías aéreas

que a veces inducen a confusión (te-

udal arloak

áreas municipales

Lur bereizketak

Lur bereizketen praktikak arazoak sortu

ditu, horregatik Udalak lur zati batean

bereizketa bat baino gehiago egitea

debekatu egin du.Lur zati bat bitan

bereizten ahal da, baina, hortik aitzin,

ezin da gehiago zatitu.Azken urteotan

lur bereizketa anitz egin dira eta Udalak

praktika hori kontrolatu eta arautu

beharra ikusi du. Beraz, neurririk

hartzen ez dituen bitartean, banaketa

bakarra egin ahalko da, bertzerik ez.

rrenos de mediana productividad se confunden

por forestales).

El Ayuntamiento ha parado,al menos hasta

que se estudie alguna medida, las segregaciones.

Se puede realizar una primera

segregación (1.500 m2) sobre una

finca matriz de al menos 3.000 m2, pero

las siguientes están paradas hasta que

se estudie alguna medida.

En el 2004 se desarrollaron varias áreas

de reparto (entrada de Elizondo-naves-,

camino hacia Lekaroz-95 pisos,50% VPOs

junto a la concentración-unifamiliares).

También Unidades de Ejecución (junto al

psiquiátrico-unifamiliares-).

Oronoz

AR-2 de Oronoz:el Ayuntamiento está tramitando

actualmente lo que está aprobado

en el Plan Municipal. El promotor lo

puede ejecutar porque posee más del 33%

de la parcela total que abarca dicha área

Babes Ofizialeko Etxebizitzak

Babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko

araudia badago: 3.000 biztanle baino

gehiago dituen herri batean eraikitzen

diren etxebizitzen % 50ak babes

ofizialekoa izan behar du. Lege hau

Elizondon soilik aplikatu ahal da,eta horregatik,

Landetako bidean eraikitzen

ari diren pisuen % 50a babes ofizialekoak

izanen dira.

Nafarroako Gobernuak lege hau

Erratzun aplikatzea agindu zuen, baina

inork ez zuen babes ofizialeko etxebizitzarik

eskatu.

de reparto. Las dudas surgen en la AR-3·,

en el Colegio de San Martín, que está calificado

como dotacional. Tanto desde la

anterior Corporación como desde ésta, se

ha intentado dar diferentes usos al edificio,pero

nada ha podido salir adelante.El

constructor ha propuesto construir viviendas

y el Ayuntamiento lo está estudiando.

Ha habido algunos temas urbanísticos

complicados con los que el Ayuntamiento

se ha dado cuenta que es necesario disponer

de un mayor asesoramiento urbanístico.

Lekaroz

Se está valorando la posibilidad de adquisición

no sólo del Colegio,sino de todos

los terrenos adyacentes.Con una visión de

futuro su situación es estratégica de cara

a afrontar las nuevas necesidades del

Municipio.

áreas municipales udal arloak

7


BAZTANGO UDAL INFORMAZIOA / Boletín de información Municipal de Baztan

8 udal arloak

áreas municipales

Ekologia, Ingurugiro eta

Hiri hondakin I.B.I.

Ignacio Aguerrea

“Birziklatzen ikasi"kontzientziazio kanpaina

martxan dago eskualde osoan.

Lehen zabortegiak kontrolatu gabeak ziren,orain

jendeak zaborra bereizten du.

"Birziklatzen ikasi" liburuxka kaleratzeaz

gain, egutegi bat banatu da herritarren

artean.Bertan birziklatze-zerbitzu

ezberdinak herri bakoitzean noiz dauden

agertzen da. Egutegiak zenbatuta

daude eta zenbaki horiek Kanarietarako

bidaia baten zozketan parte hartzeko

balio dute.Birziklatzeko dokumentazioa

eskoletara bidali da, txikitatik hasi behar

baita kontzientziazio eta hezitze lana.

Lur azpian kontainerontziak egiteko

proiektua dago Elizondoko bi guneetan:

Udaletxe parean eta Santiago Karrikan,

Labayen ostatu ondoan. Etxe-animaliak

izateko ordenantza egiteko asmoa dago

Baztanen, batez ere txakurrak nola

zaindu behar diren arautu nahi da.

Bertzetik, zakur gorotzak biltzeko zakarrontzi

bereziak jarriko dira, parkeak

garbi mantentzearren.

Barne erregimen,

Ekonomia,

Ogasun eta

Kontu berezien

I.B.I. Santiago Aldako

Zabortegia

Udal talde berriak kargua

hartu zuenean, Arraioz eta

Irurita artean dagoen hondakindegia

ixtear zegoen,kamionek

askotan lohi arrastoak

uzten baitzituzten errepidean.

Arazoa konpondu

egin du Udalak, bideari hormigoia

emanez eta kamionek

deskargatzeko toki berezi

bat eraikiz.

Hondakindegia erabili ahal

izateko, lehenik Balleko

Etxera deitu beharra dago,

948-580006 telefonora.

Denbora aitzin joanda litekeena

da hondakindegia itxi

C.I.P. de Ecologia, Medio

Ambiente y Residuos urbanos

Ignacio Aguerrea

La campaña de concienciación "Aprende

a reciclar" ha sido una apuesta de toda

la comarca. Además del folleto y de la

publicidad, también se ha editado el calendario

con las fechas y el recorrido del

punto limpio. En el calendario aparecen

los días de recogida de los residuos especiales

en cada localidad y un número para

un sorteo de un viaje a Canarias.También

se ha enviado toda la documentación sobre

reciclaje a las escuelas, porque educando

desde niños se puede cambiar el

hábito y conseguir que cada vez se reci-

behar izatea Europako legedietaramugatzeko,horregatik

Udala hondakindegi berri

bat egitea aztertzen ari

da.

Trafikoa

Trafikoa arazo bihurtu da

Elizondon, horregatik trafikoa

mugatzeko hainbat neurri

hartu dira, aparkatzeko

eremuak mugatzea, bertzeak

bertze. Saneamendu lanak

akituta Santiago Kalean

aparkatzea debekatuko da.

Udaletxeak aparkaleku berriak

egitea aztertzen ari da,

leku egokia aparkaleku berri

bat egiteko, Udaletxeko

atzealdean dagoen lur eremua

litzateke. Bertzalde

Balleko Etxearen parean dagoen

aparkalekua gune urdina

bihurtzea ere aztertzen

ari dira.

C.I.P. de Régimen

Interior, Economia,

Hacienda y Cuentas

especiales

Santiago Aldako

Escombrera

Una de las primeras acuaciones

fue en la escombrera situada entre

Arraioz e Irurita.Se colocó un

portillo a la entrada y se hormigonaron

800 metros. Desde entonces,los

camiones pueden echar

sus cargas sin meterse en el barro

y por lo tanto ya no ensucian

la carretera N-121-B como antes,motivo

por el que el Gobierno

de Navarra quería cerrarla. Con

la nueva normativa europea quizá

haya que cerrar la actual escombrera.

Existe una empresa

privada que está estudiando realizar

una nueva, en la que se

transformaría el material de desecho.

udal arloak áreas municipales

cle más.

Para este año se está estudiando la posibilidad

de colocar contenedores soterrados,

en dos puntos de Elizondo: frente

del Ayuntamiento (4 contenedores) y

en la Calle Santiago frente al Tanatoriao

Iratxe (otros 4).Sin contabilizar la obra civil

tendría un coste de 43.000 euros,aunque

se podría contar con una subvención

importante de Europa.

También se estudia la creación de una ordenanza

reguladora de tenencia de

animales domésticos. Probablemente

se coloquen en un futuro diferentes puntos

con dispensadores y papeleras especiales

para excrementos de perros.

Tráfico

Se está estudiando echar hacia

atrás la pared de la Plaza del

Mercado. Tras el arreglo de la

travesía de Elizondo, continuará

la prohibición de aparcar en la

Calle Santiago. Se quieren habilitar

zonas de aparcamiento en

la huerta que hay detrás del

Ayuntamiento. Además, se está

estudiando habilitar el aparcamiento

de la Plaza de los Fueros

como zona azul.


BAZTANGO UDAL INFORMAZIOA / Boletín de información Municipal de Baztan

Industria, Herrilan,

Garraio eta

Komunikazio I.B.I.

Florentino Goñi

Oharriz

Oharrizko harri-lubetan lanak egin dira

2004an,lubizi baten ondorioz errepidea

itxita baitzegoen.Aurrekontua

27.087 eurokoa izan zen eta jasotako

dirulaguntza % 47koa.

Baztango begiratokian konponketa lanak

egin dira.Inbertsioa:33.454 euro.

Iñarbil

Hainbat bidetan hormigoia eman da,

bertzeak bertze, Iñarbil eta Iñarbegi

arteko bidean. Auzolagunen arabera

600 zulo zeuden errepidean eta konponketa

ezinbertzekoa zen. 400.000

euroko aurrekontua izan zuten lanek,

Nafarroako Gobernuaren dirulaguntza

% 80koa izanik.

Santiago kalea

Elizondoko Santiago Kalean egiten ari

diren saneamendu lanak azaroan hasi

ziren. 14 hilabeteko epea du

Mariezkurrena enpresak lanak

akitzeko, dena den, litekeena da 8 hilabeteren

buruan lanak bukatzea,baldin

eta eguraldiak laguntzen badu.

Lanak azpiegitura Hirurteko Planaren

barne daude eta 1.463.225 euroko

aurrekontua dute. Udalak, Toki

Administrazio eta Herrilan

Departamentuetatik 192.000 euroko

dirulaguntza jasoko du.

Hirurteko Plana

2001-2204ko Hirurteko Planean agertzen

ziren egin beharreko zenbait lan

oraindik egiteke daude:saneamendua

zenbait herritan, argi indarra bertzeetan,...onartuta

dago ordea hainbat

bideetan hormigoia botatzea.

udal arloak

áreas municipales

C.I.P. de Industria,

Obras públicas,Transporte

y Comunicaciones

Florentino Goñi

Oharriz

Uno de los puntos en los que se tuvo que

actuar fue la escollera de Oharriz ya que

la carretera estaba totalmente cortada al

tráfico por desprendimientos. El presupuesto

para la escollera fue de 39.669,09

euros y tuvo una subvención del Gobierno

de Navarra del 70%.Además se arregló la

carretera.El presupuesto fue de 27.087,12

euros y la subvención fue del 47 %.

También se acondicionó el Mirador de

Baztan.La inversión fue de 33.454,10 euros.

Se tuvo que excavar y demoler para

después rellenar el terreno y acondicionar

una zona de aparcamiento.

Hormigonado de caminos

Una de las principales inversiones fue la

carretera de conexión entre los barrios de

Iñarbil e Iñarbegi en la localidad de Erratzu.

El presupuesto de 400.000 euros tuvo una

subvención del 80 % del Departamento

de Obras Públicas, Transportes y

Comunicaciones del Gobierno de Navarra.

El trazado del camino de Iñarbil a Iñarbegi,

única vía de acceso rodado a estos dos barrios,

se encontraba en condiciones muy

deficientes y se había convertido en un peligro

para los usuarios.

Variante de Mugairi: Además de la inauguración

de la Variante,se realizaron obras

paralelas como el hormigonado desde la

carretera general a Can-Can e iglesia a

Azkazkorro.También desde Oronoz hasta

el depósito de agua,embreado de Sagoalde

(Pierresenea).

Travesía de Elizondo

Se trata de una de las principales obras

que está acometiendo el Ayuntamiento.Las

obras comenzaron en noviembre y aunque

tienen un plazo de ejecución de 14

meses, la empresa contratada,

Construcciones Mariezkurrena, cree que

si la climatología acompaña, se podrían

terminar antes.La empresa,única que presentó

una oferta, ejecutará las obras por

1.463.225,55 euros.Los trabajos están incluidas

en el Plan de Infraestructuras Locales

y comprenden la renovación de redes de

abastecimiento y saneamiento de fecales

y pluviales, el alumbrado y las canalizaciones

de los distintos servicios como la red

de distribución de gas propano, energía

eléctrica, telefonía, teledistribución, así como

la pavimentación completa de la travesía,

incluyendo calzada y aceras laterales.El

Ayuntamiento de Baztan cuenta para

la financiación de los trabajos con ayudas

de Administración Local y de Obras

Públicas que ascienden a 1.192.000 euros.

Industria

Se ha conseguido que diferentes empresas

ocupen 6 parcelas que están situadas

en el Polígono Industrial de Ordoki .

Previsiones

Habrá que esperar para que se lleve a cabo

la variante de Elizondo. En este momento

hay tres alternativas. Hay que escoger

uno y el proceso hasta que las obras

puedan comenzar todavía será largo.

Se va atrasado con el Plan Trienal (2001-

2004), que va a suponer una inversión en

el Valle de 3.375.000 euros destinados a

la realización de obras de abastecimiento

y saneamiento, pavimentación de calles y

acondicionamiento de caminos locales a

caseríos.

áreas municipales udal arloak

9


BAZTANGO UDAL INFORMAZIOA / Boletín de información Municipal de Baztan

10 udal arloak

áreas municipales

Nekazaritza,

Abeltzantza eta Mendi

I.B.I.

Remigio Lizasoain

Mendiak

Suteak kontrolatzearen aldeko apostuak

emaitzak eman ditu 2004an,izan

ere ez baita egon nahita eragindako

suterik Baztango mendietan.Gogoratu,

hala ere, inork erreketarik egin nahi

izanez gero, aurretik baimena eskatu

behar duela Ingurugiro

Departamenduak Elizondoko Santiago

kalean duen bulegoan.

4x4

Udalak ordenantza berria onartu du,

mendietako bideen erabilera

arautzen duen ordenantza hain zuzen

ere, zonaldean 4x4 ibilgailu anitz ibiltzen

baitira mendi pistetan barna bide

hauetan kalte haundiak eraginez.

2005ean indarrean sartu da araudi

hau eta betetzen ez dutenendako isunak

aurreikusten ditu. Isunik garestiena

300 eurokoa da.

Egur sortak

Urtero bezala, 1.000 egur lote atera

ditu Udalak,baina gero eta baztandar

gutxiagok eskatzen dituzte.Antzekoa

gertatzen da egur enkanteekin.Azken

aldiotan esleitu gabe geratu dira.

C.I.P. de Agricultura,

Ganadería y Montes

Remigio Lizasoain

Montes

En el balance de 2004 destaca la eficacia

de las campañas de sensibilización llevadas

a cabo por el Ayuntamiento en torno

al peligro de realizar quemas incontroladas.

Se ha editado un folleto sobre cómo

se deben realizar las quemas y todo indica

que las recomendaciones han sido atendidas:

2002 fue el peor año, con 396 incendios,

la mayoría intencionados. Pues

bien,en 2004 no hubo NINGUNA quema

incontrolada.

Para realizar una quema, hay que hacerlo

dentro del plazo establecido y con autorización.

Se debe solicitar el permiso en

la oficina que el Departamento de Medio

Ambiente del Gobierno de Navarra tiene

en la C/ Santiago.Realizada la instancia

desde la propia oficina le tramitarán el permiso

pertinente. Las quemas se llevan a

cabo en días climatológicamente favorables

y con la presencia de profesionales

que controlan las llamas.

Otro problema que existe en los montes

es la presencia de vehículos todoterreno.

Por ello el Ayuntamiento ha redactado una

normativa que regula la circulación de éstos

por la red de caminos rurales de Baztan.

La implantación de la misma incluye sanciones

económicas de hasta 300 euros.

Pastizales

En 2004 se adjudicaron 4 pastizales, uno

en Elizondo,otro en Lekaroz y dos más en

Gartzain.En total,14,70 hectáreas por valor

de 45.556 euros.En 2005 se prevé cerrar

pastizales en Belate para evitar que

el ganado que pasta en la zona se escape

de los comunales.

udal arloak áreas municipales

Pistas

Baztan cuenta con un total de 800 kilómetros

lineales de pistas.Son caminos que

se encuentran en los montes, que dan acceso

a pastizales o a caseríos.En 2004 se

han acometido trabajos de hormigonado

en 184 kilómetros,aunque todavía restan

de ejecutar trabajos en 7,5 kilómetros. El

valor total de estos trabajos asciende a

295.210 euros. Financiados en un 60%

por el Gobierno de Navarra, el 40% restante

del gasto ( 118.244 euros) recae sobre

el presupuesto municipal. Las pistas a

caseríos se realizan generalmente en auzolan,

lo que permite reducir gastos.

También se han ejecutado 3 captaciones

y conducciones de aguas en Gartzain,

Azpilkueta e Irurita con un coste total de

93.235 euros.

El Sector Agrícola en Descenso

Como todos los años el Ayuntamiento ha

sacado 1000 cargas de leña, pero cada

vez son menos los baztandarras que las

solicitan.

Tampoco se presentan pujas a las subastas

de los lotes de madera. En la década

de los -40 la mayor parte de los ingresos

del presupuesto del valle procedían de la

madera, ahora sin embargo esto sería impensable.

Hay muy poca haya y los ejemplares

que quedan son muy viejos y están

huecos, por ello se llevan a cabo repoblaciones.

Impulso a la Ganadería

En 2003 se celebró en Elizondo la Feria

de Ganado Nacional. Una feria que, sin

duda, sirvió para impulsar tanto la ganadería

de la zona como para promocionar

el Valle a nivel nacional.


BAZTANGO UDAL INFORMAZIOA / Boletín de información Municipal de Baztan

Kultura eta Hezkuntza

I.B.I. Carlos Garaikoetxea

Herri eskolak

Udala herri eskolak mantentzearen alde

dago,herri eskolak baitira herria bizirik

mantentzen dutenak.Azken urteotan,

gero eta haur gehiago dagoenez,

garrantzitsua da eskolak egoki mantentzea.

Iaz Arizkungoan lanak egin ziren

eta aurten Iruritakoan lanak egin

beharko dituzte, izan ere, haur kopurua

hurrengo 3 urteetan 39tik 50era

pasatzea espero da. Almandozen ere

eskola berria behar dute.Udalak bereganatu

du pilotalekuaren atzealdean dagoen

lur eremua. Aurten urbanizazioa

eginen dute eta gero eraikina egitea

Nafarroako Gobernuari dagokio.

Erratzun eta Arizkunen teilatua konpondu

da, eta bi eskola hauetan berogailua

ere jarri behar da . Zigako eskolan

ere lanak egin beharko dira,

otsailaren 25ean ekaitza batek eskolan

hainbat kalte eragin baitzituen.Ondorioz,

eraikina oso egoera txarrean dagoela

ikusi da. Eskola berritzea beharrezkoa

da, zigatarrek ezin baitituzte orainarteko

tokian klaserik eman.

C.I.P. de Cultura y Educación

Carlos Garaikoetxea

Educación

El Ayuntamiento apuesta por el mantenimiento de las escuelas

unitarias sin perjuicio de las de Elizondo. Es importante mantener

las escuelas en los pueblos , que necesitan arreglos importantes,

para que no haya desarraigo. El año pasado se actuó en

la de Arizkun, en el piso de arriba se ha creado una sala de audiciones

y un aula.La subvención ha sido del 100 % del Gobierno

de Navarra. Este año se va a tener que actuar en Ziga (tras el

derrumbe) e Irurita. En Almandoz se trabaja para la construcción

de una nueva. En Erratzu se pretende cambiar el tejado y

también hay que cambiar las calefacciones de las escuelas de

Erratzu y Arizkun.

udal arloak

áreas municipales

Kultura

Kultura arloan egindako lanen artean

azpimarratu beharrak:"Artearen Bidea"

liburuxka kaleratu da. Eusko

Ikasuntzarekin elkarlan hitzarmena sinatu

da eta litekeena da Baztango

Historia aztertzeko beka bat sortzea.

Museo etnografikoak 9.300 bisitari jaso

ditu 2004an. Soalarreko menhirra

bertan jarri izana albiste garrantzitsua

izan da eta horren harira,haraneko mo-

11

numentu megatilikoetan barna antolaturiko

ibilbideak egin ziren. Ibilaldien

zati batzuk, gainera, markatuta daude

Cederna Garalurrek aurrera daraman

LEADER programari esker. Oroitarri

megalitikoak Interes Kulturaleko Ondare

izendatzea eskatu du Baztango Udalak;

hala eginez gero,bideak garbitu eta seinalizatuko

lirateke.

Baztanen barna pasatzen den Santiago

Bidea ibilkizun uzteko lanak aitzin doaz.Aintzialde

auzoko galtzada errekuperatu

da,baita zenbait zati Urrasunen

eta Amaiurko Kisuan ere. Zenbait tokitan

ere bidea seinalizatu egin da.Udalak

Urdazubi-Baztan Santiago Bideko Lagun

Elkartearen lana babesten jarraituko

du.

Cultura

Se editó el folleto de la Ruta del Arte y se firmó un convenio con

Eusko Ikaskutza, (se creará una beca de investigación de la

Historia de Baztan). El Museo Enográfico fue noticia en 2004

por la instalación en su jardín del Menhir de Soalar, del cual se

ha realizado un estudio por parte de especialistas de la Universidad

de Alcalá de Henares.También se han llevado a cabo diferentes

recorridos por monumentos megalíticos del Valle y se ha señalizado

parte de los recorridos gracias al programa Leader de

Cederna. Se ha solicitado la consideración de Bien de Interés

Cultural el conjunto megalítico de Baztan.

Dorrea de Irurita: desde el Ayuntamiento se espera un compromiso

de financiación por parte del Gobierno de Navarra y se estudia

su utilización.

Molino de Amaiur: Se ha firmado un convenio con el Gobierno

de Navarra. Se va a realizar un apartamento rural, con cocina,

sala, baños, además del arreglo de la maquinaria, del canal y de

la presa de captación. (Subvención 70%).

Camino de Santiago: Se trabaja en la recuperación de esta vía

con la Asociación de Amigos del Camino de Santiago por Urdazubi-

Baztan.

áreas municipales udal arloak


BAZTANGO UDAL INFORMAZIOA / Boletín de información Municipal de Baztan

12 udal arloak

áreas municipales

Kirol, Aisialdi, gazteri

eta Euskera I.B.I.

Iñigo Iturralde

Euskara

Euskara arloan aunitz dira batzorde honek

2004an aurrera eramandako ekimenak.

Bi azpimarratzearren:

Bai Euskarari Akordioa

2004ko abenduaren 27an, Virginia

Aleman, Baztango alkateak eta Xabier

Mendiguren, Kontseiluko buruak Bai

Euskarari Akordioa bigarren aldiz sinatu

zuten. Udalak Kontseiluari emandako

1.000 euroren truke erakundeak

hizkuntza aholkularitza bideratzen du

euskararen garapen eta normalizazioa

bermatzearren.

Euskararen normalizazio prozesuan

ezinbestekoa da bai erakunde, instituzio,bai

eta gizarte eragileek inplika dai-

tezen.Zentzu honetan,2004an,Baztango

23 gizarte eragileek Bai Euakarari ziurtagiria

jaso zuten eta beste batzuk egiaztagiria

lortzeko bidean zeuden.

Baztango Udalaren konpromisua euskararekiko

tinkoa da eta horregatik normalizazioa

lortzeko lanean gogor jarraituko

du.

Honi lotuta erran Euskara Zerbitzuak

itzulpen eta hizkuntza aholkularitza zerbitzuak

eskaintzen dituela Balleko

Etxean.

Tuku-Keta

Baztanen gaineko mahai jokoa argitaratu

egin da. Fermin Gartxitorena eta

Arantxa Zelaia berroetarrena izan zen

Baztani buruzko jokua sortzeko ideia.

Euskara zerbitzauak ekimena sustatu

du eta Udalak ekonomikoki lagundu du.

udal arloak áreas municipales

C.I.P. de Deporte,

Ocio y juventud y Euskera

Iñigo Iturralde

Deporte

El principal proyecto en este campo ha sido

el de la piscina cubierta de Baztan, sita

en Elizondo. Un proyecto que inició la

corporación anterior y que ha concluyó en

2004. La ejecución de las obras se llevó

a cabo en dos fases:

-En la primera se construyó la piscina cubierta

y el edificio de vestuarios y recepción,con

un presupuesto de 2.009.522 euros.

El Gobierno foral subvencionó la obra

con 603.000 euros y el resto lo aportó el

Ayuntamiento de Baztan.Las instalaciones

se inauguraron el 25 de junio de 2004.

-Cuatro meses más tarde,el 4 de octubre,

se inauguraban las instalaciones ejecutadas

en la 2ª fase: gimnasio sala de actividades

múltiples,zona termal,zona de snaks,

parque infantil y zona de merendero. El

coste de estas obras ha sido de 255.202

euros a sufragar íntegramente por el

Ayuntamiento del Valle.

(Más detalles en el reportaje)

También en materia de deporte, esta comisión

ha destinado 7.381,761 euros a financiar

trofeos y actividades deportivas; y

ha concedido ayudas económicas por valor

de 51.600 euros a los clubes deportivos

del Valle.

En 2004 se ha reformado el frontón de

Elbete, cuya obra ha tenido un coste de

36.000 euros.Para 2005 se considera priotritario

ejecutar reformas en los frontones

de Arizkun, Lekaroz, Gartzain , Elizondo,

Berroeta y Almandoz.

Otro proyecto que se quiere llevar a cabo

es el cambio de la hierba del campo de

fútbol. Se quiere instalar hierba artificial

especial para fútbol y rugby. La inversión

de esta actuación es importante, pero no

requiere mantenimiento posterior.

Ocio y juventud

En lo que a ocio y juventud se refiere,destaca

la instalación de parques infantiles

en Aniz, Berroeta, Lekaroz y Garzain, con

un presupuesto total de 14.400 euros.


BAZTANGO UDAL INFORMAZIOA / Boletín de información Municipal de Baztan

Komertzio eta Turismo

I.B.I.

Mª Isabel Vidart

Argitalpenak

Bi liburuxka kaleratu dira Baztan sustatzeko.

"Zentzumenen ernatzea"

eta " Santiago Bidea:Baiona-Baztan-

Iruña”.Lehenak balleko ohitura eta tradizioetan

barna eramaten du bisitaria,

bigarrenak Donejakue bidea du ardatz:

bidea ez ezik, erromesarendako interesa

izan ditzaketen datuak ere agertzen

ditu.

Bideak seinalizatzea da Turismo batzordeak

esku-artean daukan proiektuetariko

bat. Dagoeneko hainbat bide

markatu dira Baztanen barna eta elbarrituendako

hiru ibilbide egokitu dira.

Orain arteko gisan lanean jarraitzea da

helburua.

C.I.P. de Comercio y Turismo

Mª Isabel Vidart

Publicaciones

En 2004 se reeditó la publicación "El despertar

de los sentidos". Una publicación

que sirve de guía al visitante que llega a

Baztan. El folleto, actualizado, lleva al turista

de la mano por el Valle. A través de

14 páginas ilustradas con magníficas fotografías,

el visitante puede conocer más

de cerca la idiosincrasia de los baztaneses:

su origen, historia, cultura y tradición.

Otra publicación editada en 2004 es “El

Camino de Santiago, Bayonne-Baztan-

Pamplona”.El folleto se presentó el 16 de

julio de 2004 en el Museo Etnográfico de

Baztan.Se trata de una original página en

la que se detallan las características del

udal arloak

áreas municipales

“Baztango Merkatue”

Artisau merkatuak martxan jarri dira

Baztanen, bertako ohiko lanbideak gal

ez daitezen. Merkatu hauek artisauei

haien lanak agertzeko aukera ematen

diete eta, bide batez, bisitatzen gaituztenendako

gure ohiturak erakusteko

leihoa ere badira.

trazado jacobeo que transcurre desde

Bayona hasta Pamplona, por Urdazubi y

Baztan. Además de mapas, el folleto recoge

también pinceladas de la relación entre

el Camino y Navarra, y el Camino y

Baztan, y otros datos de interés para el

peregrino: teléfonos de albergues y oficinas

de turismo, así como la dirección de

una página web donde el caminante encontrará

más información sobre las rutas

jacobeas.

Rutas

A estas publicaciones hay que añadirle los

trabajos realizados en el balizamiento de

recorridos por el Valle; la limpieza de caminos;

y la adaptación de trayectos para

personas con minusvalías, en concreto se

han adaptado tres rutas: desde el albergue

de Lekaroz por Arrazkazan y Oharriz

hasta llegar al cruce de Arraioz (ida y vuelta);

desde el albergue por Arrazkazan y

Oharriz hasta el pueblo de Lekaroz;y por

último, desde el barrio de Ariztegi hasta

el pueblo de Gartzain. Los tres recorridos

están pendientes de que ASPACE los homologue

y se prevé acondicionar otros tantos

trayectos en Lekaroz,Elizondo y Arizkun.

Precisamente la preparación de diferentes

rutas por el Valle es uno de los proyectos

para 2005.

13

Azienda Lehiaketa

Azienda Estatu Lehiaketa burutu zen

2003ko irailean Elizondon.Esperientzia

ahalegin eta diru inbertsio handia izan

bazen ere, onuragarria gertatu zen bai

abeltzatza sektorearendako baita turismoarendako

ere.Gure zonaldea ezagutzera

emateko bertze bide bat da,

horregatik,Udalak bi urtetan behin antolatzeko

asmoa dauka, antolaketa lanak

Tafalla herriarekin txandakatuz.

Mercados Artesanales

También este año, se han puesto en marcha

los mercados artesanales, que se celebran

una vez al mes. El objetivo es doble:

impulsar la artesanía de la zona y no

dejar que nuestros oficios de antaño se

pierdan; y por otro, ofrecer al visitante la

oportunidad de conocer el modo de vida

y la tradición de Baztan.

Concurso de Ganado

En septiembre de 2003 se celebró en

Baztan el Concurso Nacional de Ganado,

un certamen que atrajo a muchísima gente

de todo el estado y que sirvió para promocionar

la zona. La experiencia del concurso

nacional de ganado fue positiva,por

lo que desde la Comisión de Turismo se

considera interesante continuar con el certamen

junto con Tafalla.

áreas municipales udal arloak


BAZTANGO UDAL INFORMAZIOA / Boletín de información Municipal de Baztan

14 udal arloak

áreas municipales

Gizarte ongizate,

Osasun eta

Hirugarren adina I.B.I.

José Javier Bazterrica

Laguntzak Hirugarren

Mundura

Baztango Udalak ematen dien

dirulaguntzekin hainbat proiektu

aitzin eraman dituzte Hirugarren

Munduan. Udalak proiektuetan inplikatu

nahi du,hurbildik jarraitu eta,horregatik

apostu zehatza egin du:alkatesak,

Udalak diruz laguntzen duen

atzerriko proiektu oro bisitatzeko

konpromisua hartu du.

Sahararrak Baztanen

Baztango lau familietan izandako haur

sahararrek oroitzapen ona

utzi dute. Esperientzia onuragarria

izan da eta, horregatik, ongizate

batzordeak ekimen honetan lanean

jarraitzeko asmoa dauka.

C.I.P. de Bienestar Social,

Salud y Tercera edad

José Javier Bazterrica

Ayuda humanitaria

Esta comisión destinó en 2004 una partida

presupuestaria de 33.500 euros a

ayudas al Tercer Mundo; al tiempo subvencionó

con 7.000 euros más a distintas

entidades. Se trata de entidades que trabajan

en el Valle como Bidelagun,

A.N.A.S.A.P.S.(Asocaición Navarra de Salud

mental) y A.N.A.R.A.S.D.(Asociación Navarra

de Amigos del Sahara)

El criterio que se utiliza para la concesión

de ayudas está relacionado con el compromiso

que el Valle adquiere con dichas

entidades,de esta manera se aportan subvenciones

sobre todo a entidades y asociaciones,bien

que están en el Valle o bien

a aquellas en las que está integrado un

baztanés, es el caso por ejemplo de las

ayudas concedidas a por ejemplo al sa-

udal arloak áreas municipales

cerdote berroetarra Felipe Santesteban

(4.651 euros) que trabaja de misionero

en el Poblado de Aúna, en Venezuela; la

ayuda concedida a la hermana amaiurtarra

Joaquina Aleman ( 4.490 euros) que

se encuentra en Guinea Ecuatorial o la

que recibe Milagros Urrutia,de Azpilkueta,

y misionera en la India.

Acogida a niños Saharauis

Destacar también que, por primera vez

en 2004 se ha concedido una ayuda de

2.324 euros al Acogimiento de niñ@s

Saharauis. De esta manera, 4 niños saharauis

visitaron nuestro valle durante el verano.

Estuvieron acogidos en familias de

Ziga, Erratzu, Elizondo y Lekaroz.

A modo de curiosidad informar de que

desde esta Comisión se envía documentación

sobre el Valle a aquellos baztaneses

de la diáspora o descendientes de baztaneses

que buscan sus orígenes.


BAZTANGO UDAL INFORMAZIOA / Boletín de información Municipal de Baztan

herriak

baztangoiza pueblos

AMAIUR

Juan Mª Aleman

KISUA

"KISUA-Hotel del Golf" enpresak,

Amaiurko Kisuan hotela,golf-zelaia eta

urbanizazio bat egiteko proiektua aurkeztu

zion Baztango Udalari. Udalak,

hasiera batean, hotela eta golf zelaia

eraikitzearen alde egin zuen, ez ordea

urbanizazioa eraikitzearen alde.

Proiektuaren sustatzaileek aldiz, hiru

gauzak zaku berean sartu nahi izan zituzten.

Gauzak horrela, proiektua

Amaiurko herriko batzarrera eraman

zen. Ekainaren 13an agindako batzarrean,bertan

bildutako bizilagunek,aho

batez ezetza eman zioten proiektuari.

Arrazoien artean: proiektuak nekazal

sailean izanen zituen eragin ezkorrak;

eta urbanizazio baten eraikuntzak ekarriko

lukeen inpakto soziala.

APEZAREN ETXEA

2004an apezaren etxea saldu egin da

175.174 eurotan.Salerosketa honetan,

herriak bitartekaritza lanak egin ditu,

apeza eta apezpikutzaren artean.

Irabaziaren % 10 gotzaingoak bereganatu

du eta gainontzekoarekin herriak

elizako teilatua,fatxada eta serorategia

konponduko ditu. Lanak apirilean hasi

eta abuzturako akitu nahi dituzte.

PISTAK

Martineneko bordara,Erdikoborda eta

Arluzeko bordara doazen bideetean

hormigoitze lanak egin dira. Bai eta

Agotxenekoborda eta Komainekomen-

AZPILKUETA

Ramón Urrutia

El pasado año se llevó a cabo el embreado

de Bergara a Apaioa.

En ayudas a infraestructuras ganaderas

se realizaron obras para que las explotaciones

ganaderas que existen en Apaiolarre

tuvieran abastecimiento de agua.

Durante los últimos meses,los vecinos tra-

dikobordara doazen bideetan ere.

AUZOLANEAN

Ostatuko aurrealdea eta atzealdea konpondu

dituzte:udalak materialea eman

zien amaiurtarrei eta beraiek egin zituzten

lan guztiak.

Herriko saneamendua

2005ean Amaiurren eginen den lan garrantzitsuena

saneamendua izanen da.

53.000 euroko aurrekontua du argindarra,

telefonoa, saneamendua eta zolaketa

guztia egiteak.

HONDEAKETA

ARKEOLOGIKOAK

Amaiur herri historikoa da. Nafarroak

independentzia Amaiurko borrokan galdu

zuen 1522an , horregatik, herriak

gaztelua zegoen tokian arkeologi indusketak

egin nahi ditu, gaztelu zaharraren

aztarnak bilatzeko.Gaztelua no-

bajan en auzolan para arreglar un piso de

la sociedad y convertirlo en sala de batzarres.

El Ayuntamiento subvenciona las

obras con 30.000 euros. El segundo piso,

el sabai, pasará a ser una sala de batzarres,

un cuarto para la alcaldía y un almacén.

Para este año Urrutia querría que continuasen

las obras en la carretera de acceso

desde la N-121-B. Son dos kilómetros,

el proyecto estaba aprobado,se ensanchó

unos metros pero todo quedó paralizado

y este año “lo volveremos a pedir”.

15

lakoa zen ezagutu nahi dute, gero jendeari

azaldu ahal izateko Amaiurren gertatutakoa,

Amaiur gune turistikoa eta

historikoa bilakatuz.Aranzadi Elkarteak

interesa jarri du proiektu honetan.

Elkarteko arkeologoek laginak hartuko

dituzte eta lagin horien emaitzen

arabera indusketak eginen dituzte.

ERROTA

2005ean Errota landa-etxe egiteko lanak

esleituko dira. Lan horiek 180.000

euroko aurrekontua dute.Lehendabiziko

solairuan bi logela eta sukalde-egongela

duen landa-etxe txiki bat egitea da

proiektua. Sarrera ubidetik izanen du.

Beheko aldean Errota mantenduko da

funtzionamenduan. Errota eta landa

etxearen kudeaketa enkantera, lehiaketara

aterako da. Hori hartzen duen

pertsonak Udalari kanon bat ordaindu

beharko dio.

pueblos herriak


BAZTANGO UDAL INFORMAZIOA / Boletín de información Municipal de Baztan

16 herriak

pueblos baztangoiza

ARIZKUN

Martin Elizalde

PISTAK AUZO ETA

BORDETARA

2004 urtean ez da proiektu garrantzitsurik

gauzatu Arizkunen.

Azpimarratzeko gauza bakarra hainbat

pistetan eginiko hormigoitze lanak dira,

izan ere eskatutako pisten konponketaz

gain beste batzuk konpondu baitira.

Aintzialdetik Erniegi auzora doan

2.500 metroko pista moldatu da; baita

Larraineko bordarako bidea ere.

Bertzalde, Udalak, Orabidean zati batzuk

hormigoitu ditu eta,azkenik,Amuntsen

bordara eta Etxezuriko bordara

doazen bideak ere konpondu ditu.

Herriko alkateak pistak moldatzeko eskaera

egiten dio Udalari,gero horri dagokio

lanak egitea; horretarako

ERRATZU

Santiago Ibargarai

herriak pueblos

Nafarroako Gobernutik dirulaguntza

jasotzen duelarik.Aurrekontuaren % 80

Gobernuak ordainduko du, gainontzekoa,

Baztango Udalak.

PILOTALEKUA BERRITZEA

2005ean frontonaren konponketa izanen

da lanik garrantzitsuena.

Otsailaren 13ko gauean haizeak pilotalekuaren

teilatua eraman zuen.Teilatua

txapazkoa zen eta haize bolada bortitz

batek txapa goratu eta elizaraino eraman

zuen. Zorionez kalte materialik

bertzerik ez zen egon. Frontona konpontzeko

eskaera egina zegoen aspalditik,

Baztango ia herri guzietan bezalaxe.

Orain, halabeharrez egin beharko

dituzte moldaketa lanak Arizkungo

Elkartasuna frontonan. Teilatua kon-

CARRETERA A IÑARBEGI

La actuación en la carretera de Iñarbil a

Iñarbegi era totalmente necesaria, sobre

todo después de que en la pasada primavera

se registrase un hundimiento parcial.

Los usuarios aseguraban que podían

contarse unos 500 baches. Se actuó en

6.241 metros y el presupuesto ascencdió

a 400.000 euros de los que el 80% eran

subvencionados por el Gobierno de Navarra

y el resto por el Ayuntamiento.La obra fue

realizada por la empresa Excavaciones y

Transportes Orsa.

pontzeaz gain, frontoia bera ere txukuntzea

eskatu dute arizkundarrek:frontisa

lixatu, gradak berritu, zola lixatu,

pintatu,...

PLAZA MOLDATU

Aurten ere egiteko egon badaude bertze

zenbait proiektu: Plazaren moldaketa

da horietako bat: zolari hormigoi

bertze plantxa bat bota eta iturri bat

paratu nahi dute.

AINTZIALDE

Auzoei dagokienez,Aintzialde da behar

gehien dituena: auzora doan zubia zabaltzeko

eskakizuna eginda dago Balleko

Etxean, baita bertan dauden bertze bi

zubietan ere barandak jartzea eskatu

dute. Herriko argiak Aintzialderaino

eramatea ere nahiko lukete auzokoek.

SALA DE BATZARRES

También el pasado año se habilitó la Sala

de Batzarres. El Ayuntamiento corrió con

los gastos de material y obra que ascendieron

a unos 42.000 euros. Además se

han realizado en el mismo edificio baños

públicos.

Se ha incluido las obras de saneamiento

en el Plan Trienal anterior. La traida de

aguas data de 1912. En el Plan director

aparece un depósito y tres generales a los

tres barrios y uno de ellos para el cámping.


BAZTANGO UDAL INFORMAZIOA / Boletín de información Municipal de Baztan

herriak

elizondo pueblos

ELIZONDO

Rafael Olaizola

(Mitxel Eraso 2004)

AUZOLAN

El pasado año los vecinos retomaron,

tras muchos años, los trabajos en

Auzolan. En concreto, se repararon dos

tramos de la Travesía Mendinueta, que

después asfaltó el Ayuntamiento.

ORAKUNDE

El pasado año diferentes localidades,

pero sobre todo Elizondo, vieron como

una asociación para la defensa de los

animales (ANPBA) denunciaba el

Orakunde o Día del Gallo. Pero tras diferentes

denuncias a centros y a organizadores,

éstas quedaron archivadas, por lo

que este año la tradicional fiesta se pudo

celebrar con normalidad.

COBRO DE RECIBOS

Por primera vez, la Junta General ha

tomado la decisión de cobrar los impagos

de Auzolan a través de la Agencia

Tributaria. En Elizondo, cada familia

aporta 33’92 euros anuales (más IPC) y

en total, de 970 recibos, unos 80 son

devueltos.“No es lógico que unos paguen

y otros no”, apunta el alcalde jurado.

JÓVENES

La cesión de la Herriko Etxea

Txiki a los jóvenes “fue positiva, pero

parece que la iniciativa ha quedado diluida

porque no se ha firmado el contrato

de cesión”. La negociación continúa

abierta.“Se constituyeron en una asociación

tal y como se les pidió, y con el contrato

sólo buscamos que haya una persona

responsable”.

31 PROPUESTAS

Rafael Olaizola ha presentado a los vecinos

un programa de 31 propuestas de

actuación. Para empezar, hace hincapié

en la necesidad de la renovación de las

Ordenanzas, Cotos y Paramentos del

Valle, para que “quede refeljada la autonomía

y la importancia de los Lugares y

que éstos recuperen su poder”.También

cree importante el registro legal de todas

las propiedades del Pueblo de Elizondo y

el resto del Valle. Olaizola quiere dejar

claro que es muy difícil, con el presupuesto

actual, llevar a cabo actuaciones

en una localidad como Elizondo. “Se

17

necesitan más fuentes de ingresos. Tal

vez el mercado de los jueves de Elizondo

podría aportar a la economía del pueblo

y también nos gustaría recuperar el convenio

con Caja Navarra”.

Entre otras propuestas, destaca la construcción

de aceras, desde la nueva discoteca

hasta la localidad “quizá por detrás

de los árboles”, junto a la Residencia de

Ancianos y desde Lekaroz hasta

Elizondo.

También cre que el pueblo podría llevar

a cabo el diseño de la Plaza, “e incluso

que nos dieran el poder para su construcción”,

así como el retomar la inciativa

para la construcción del espacio de

Artes Escénicas y Biblioteca.

Olaizola ve necesario cubrir e iluminar el

frontón Iriarte y para ello va a remitir

una carta a una de sus descendientes,

Mª Asunción Aramburuzabala.

Entre otras ideas propone reparar y

recuperar la Casa del Pueblo,“de la que

no se tienen ni planos”, dinamizar el

Museo Etnográfico, o el cambio de vallado

de Kuartelekozelaia.

pueblos herriak


BAZTANGO UDAL INFORMAZIOA / Boletín de información Municipal de Baztan

18 herriak

pueblos elizondo

ELBETE

José Antonio Muñoz

(Joaquín Urreaga 2004)

TRÁFICO

Los vecinos están preocupados por el

tráfico que entra en la localidad a gran

velocidad. Ya se han registrado algunos

accidentes, por lo que han pedido la colocación

de guardias durmientes. En concreto

apuestan por la colocación de

pasos de cebra en altura, como ya se ha

hecho en otras localidades de la comarca.

PLAN TRIENAL

Las obras de saneamiento, aguas e iluminación

han entrado este año en el

Plan de Infraestructuras Locales 2001-

2004. Como en otras localidades, las

partidas inicales no eran apetecibles

para las empresas, por lo que se ha tenido

que esperar a que sufrieran un incremento

y a que éste fuera aprobado de

nuevo por el Gobierno de Navarra.

LEKAROZ

Fernando Astiz

PLAZA BERRITU

2004an plaza berritu dute Lekarozen.

Bertan zegoen etxea bota zenean, plaza

xehetua geratu zen. Hasiera batean

auzolanean konpontzea erabaki zuten

herriak pueblos

FRONTÓN

El pasado año los vecinos de Elbete vieron

como al fin, tras muchos años de

peticiones, se pudieron acometer las

obras del frontón de la localidad que

estaba muy deteriorado. Las obras consistieron

principalmente en cambiar la

cubierta y el tejado. También el interior

del recinto ha cambiado considerablemte

tras el pintado de las paredes.

herritarrek, baina lana ez zen erraza,

horregatik azkenean Elizondo

Eraikuntza enpresari eman zioten egin

beharra. Udalak, materiala jarri zuen

eta gainontzekoa herriak ordaindu zuen

herriaren diruz.

Elkarte ondoan dagoen parkean haurrendako

zalanburu berriak jarri dituzte.

PISTAK

Pista aunitzetan lanak egin dira eta bertze

batzuetan, zaborra bota da. Udalak

materiala eta kamiona jartzen du; gero

herritarrek auzolanean hedatzen dute.

Datorren urtera begira zenbait pistetan

hormigoia botatzeko eskaera egin

du herriak.

PREBISIOAK

Ur horniketa sarrera berria egin nahi

dute. Lehenago zazpi iturrietatik

hartzen zuten ura lekaroztarrek, baina

horietako hiru agortu egin dira eta ur

gutxi dute herrian.Neguan ez dute arazorik

izaten, udan ordea kontsumoa

ESCUELAS

Otra de las ideas del alcalde jurado es

impulsar los auzolanes y recuperar la

antigua escuela del pueblo, que ahora

apenas se utiliza, como local de usos

múltiples.

kontrolatu behar dute,baratzeak ureztatzeko,

errate baterako ez dute urik

izaten.

Horri bertze datu garrantzitsu bat gehitu

behar zaio,Lekarozko biztanleria ez

dela azken urteotan jeitsi. Bertze herrietan

ez bezala, gazteak herrian geratzen

dira.

Gauzak horrela, urarekin arazorik ez

edukitzeko bertze ur horniketa bat egin

nahi dute herriko ur biltegira.Iñartzetako

errekako ura sartu nahiko lukete.

Propiektua martxan dago eta ahal bezain

laister egitea espero dute herritarrek.

Bertze herrietan bezala ere frontona

konpondu nahi dute,batez ere teilatua

berritzea eskatzen dute:zura usteltzen

ari da eta itezurak badaude. Teilatua

erortzeko arriskuan dago eta horregatik

lehenbailehen konpontzea eskatzen

dute,izan ere herriko haur guztiak ibiltzen

baitira bertan jostetan.Udalak teilatua

konponduz gero, herritarrak prest

daude gainontzeko lanak (pintatu,...) auzolanean

egiteko.


BAZTANGO UDAL INFORMAZIOA / Boletín de información Municipal de Baztan

herriak

erberea pueblos

IRURITA

Maribel San José

GIZARTE BILGUNEA

2004 urtekoan Baztango Gizarte

Bilgunea zabaldu da Iruritan. Damaso

Zabalzaren etxeko lur eremuan dago

etxea.

Sei-zazpi urte eman dute iruritarrek

proeiktu honen atzetik. Hasiera batean

eliza ondoan dagoen lur sail batean

egin behar zuten Gizarte Bilgunea.

Artzapezpikutzak ordea, diru gehiegi

eskatu zien salerosketan eta solasaldiak

bertan behera gelditu ziren.

Gero,Agerreko baratzean egitekoa zen

Bilgunea, Udalak lur-saila ematen zion

herriari eta honi zegokion urbanizazio

lanak egitea. Diru ezak atzera bota zituen

herritarrak.

Azkenean, Dorreako lur eremuan egin

da Gizarte Bilgunea. 2000 urtean hasi

ziren proiektuarekin. Lanak hiru urte

beranduago hasi zituzten,2003ko otsailan;

eta 2004ko irailan jendeari ateak

zabaldu zizkion Baztango Gizarte

Bilguneak.

Proiektua Mariano Oteizak egin du eta

lanak Ungar eraikuntza enpresak.

Hasierako aurrekoantua 65 milio pezetakoa

bazen, denak azkenean 85 milioi

pezeta kostatu du. Nafarroako

Gobernuak % 40a ordainduko du eta

gainontzekoa, % 60a, Baztango Udalak

eta Iruritako herriak ordaindu behar

dute erdibana.

Etxeak bi solairu ditu: behekoan ostatua

dago eta goian ekintzak egin ahal

izateko gela bat.

SANEAMENDU LANAK

Aurten saneamendu lanak egiteko asmoa

dutenez, 2004an Apote auzoko

pareta bat gibeleratu dute bai eta bidea

moldatu ere.Lan horiek auzolanean

egin dituzte herritarrek.

Saneamendu lanak hasten direnean,ezinen

da herri erditik pasatu eta bide hori

ordezko erabili beharko dute herritarrek.

Arduradunek dagoeneko lanak baimentzen

duen foru agindua sinatu dute,

beraz saneamendua laister egingo

den esperantza dute iruritarrek, izan

ere proiektua 2000-2003ko Hirurteko

Planari dagokion proiektua baitzen.

19

PLAZAN MOLDAKETAK

Plaza ondoan dagoen txokoa konpondu

nahi dute 2005ean. Plaza birmoldatu

zenean, iturria eta bankuak ez ziren

moldatu ondoko etxea berritzen ari zirelako.Ordutik

egiteke dago moldaketa.

Litekeena da aurten egitea.

LUR-JAUZIAK

Artesiagako bidean luizi garrantzisua

gertatu zen 2004an. Ubideak ura galtzen

zuen,honi negu euritsua gehitu zitzaion.

Ezkerreko paretak behiti egin

eta lurra errepidera jauzi egin zen.

Ondorioz, hamabortz bat borda isolaturik

gelditu ziren. Iberduerok muro

bat egin du lurra kontzearren bai eta

ubidea konpondu ere.Orain, bidea moldatu

beharra dago.

SANTA BARBARA ERMITA

Kanposantu barruan Santa Barbara ermita

dago eta iruritarrek konponketa

dute burutan. 2005ean moldatzeko

asmoa dute. Teilatua oso gaizki dago;

konponketa profesional batek egin beharko

luke. Gainontzekoa iruritarrek

moldatuko lukete auzolanean: paretak

pikatu, lurrean losa jarri,...

Aintzinean erromeriak egiten ziren Santa

Barbara ermitara: Salbatore bestak baino

hiru egun lehenago. Egun, ordea, ez

zaio ohitura horri segitu.

pueblos herriak


BAZTANGO UDAL INFORMAZIOA / Boletín de información Municipal de Baztan

20 herriak

pueblos erberea

GARTZAIN ARRAIOZ ORONOZ

Jesus Elizegi

(Angel Mª Irungarai 2004)

EZKALDO

El año pasado se comenzó a arreglar la

pista a Ezkaldo, cuyas obras han finalizado

este año.También se llevó a cabo en

Auzolan el arreglo de dos pequeños puentes,ya

que las losas habían reventado.Los

vecinos también ayudaron al arreglo de la

ermita de Ariztegi (ermita del Pilar).

FRONTÓN

Para este año, el alcalde jurado cree prioritario

arreglar el frontón.“Hay que cambiar

el tejado ya que ahora tenemos que

colocar un plástico en el lateral para que

no entre el agua y además hay bastantes

goteras”. Elizegi también cree necesario

actuar en el abastecemiento de agua.“Hay

dos depósitos y el que peor está es el que

abastece a Gartzain. El otro, que da agua

a Aristegi y Etxarri, está bastante mejor”.

Los batzarres en Gartzain se realizarn en

la Casa del cura, conocida como Eskola

zaharra.

“Hemos pedido el arreglo de la entrada

a Gartzain porque está bastante peligrosa.

Pensamos que con la colocación de

“guardias durmientes”sería suficiente,pero

es una actuación que está por ver”.

herriak pueblos

Pedro Agerrebere

CEMENTERIO

El pasado año se adecentaron los pasillos

del cementerio. El material lo pagaba el

Ayuntamiento y lo demás , como sucede

con otras obras y en otras localidades, se

llevó a cabo en Auzolan. Los vecinos trabajaron,

pero también cada casa colaboró

con algo de dinero. Se han arreglado

paredes, como las del puente de Xartea,

pistas,…

PREVISIONES

El próximo año se llevará a cabo la ampliación

del cementerio. La obra ya está

aprobada y subvencionada por el Gobierno

de Navarra en un 70%. (Construcción de

aparcadero del cementerio realizando dos

paredes.).

Las obras que pedimos para arreglar el

puente que une los dos barrios están a la

espera. “Ahora el paso nos parece peligroso,

pero esperamos que se solucione

con la colocación de las redes que ya está

aprobada. También se aprobó poner

guardias durmientes, pero de momento

no han llegado”.

Agerrebere anuncia que probablemente

las fiestas este año se trasladarán al frontón

de la localidad.

Sin candidato

(Elena Zabaleta 2004)

El pasado año se realizó el aparcamiento

del cementerio. Un vecino cedió unos

70 m2 de un prado cercano en usufructo

al pueblo. En un futuro cualquiera podría

comparlo, pero el pueblo también.

Se hormigonó la pista al caserío Ezponda.

El coste fue de 12 millones de pesetas,

con una subvención del 80% del Gobierno

de Navarra, mientras que el 20% restante

corrió a cuenta del Ayuntamiento del

Valle.

ZOZAIA

Se solucionaron los problemas de agua en

Zozaia gracias a una subvención del

Ayuntamiento y al arreglo que efectuaron

los vecinos en Auzolan. Parecía que la solución

iba a ser complicada, pero el problema

estaba en las redes de abastecimiento.También

se llevó a cabo el embreado

de Sagaldea (Pierresenea)

Se ha incluido en el plan trienal 2005-

2008 el hormigonado de la última pista,

desde la plaza de Zozaia al caserío

Gartzainzelaieta.

También se ha incluido el saneamiento del

pueblo de Oronoz. La memoria esta redactada

ya (Macla).“Además es necesario

ralizar obras de electrificación en la zona

de garajes detrás de la carnicería Esarte

y también es arreglo del una pista de 300

metros en Orabidea”. (El primer caserío

pertenece a Arraioz).


BAZTANGO UDAL INFORMAZIOA / Boletín de información Municipal de Baztan

herriak

basaburua pueblos

ANIZ

Martin Gamio

Marcelino Rementegi (2004)

Gorgoin, zalanburu edo kolunpio berriak

dituzte Anizko haurrek.

Kanposantura eta ur biltegira doazen

bieetan hormigoia botatzeko eskaera

egina dute aniztarrek. Saneamendu lanak

egitea ere duela bi urte onartu zen,

beraz, aurten egin daitezen eskatzen

dute.

Herri ondoan dagoen Trinitate ermita

oso egoera txarrean dago. Horregatik

aniztarrek Udalari ermita konpontzea

edo botatzea eskatu diote.

ALMANDOZ

Luis Roldan

MENDIOLAKO BIDEA

Eskaera aspaldikoa bazen ere, 2004an

Mendiolara doan bidean hormigoia bota

du Udalak. Horretaz gain, Sastra inguruko

un horniketa hobetu ere egin du.

HERRI ESKOLA

Almandozko herri eskola oso egoera

txarrean dago eta herritarrek bertze

eskola bat egitea eskatu dute. Eskaera

onartuta dago. Udalak pilotalekuaren

atzealdean dagoen lur eremu bat ero-

si du,bertan etxebizitzak egiteko.Eremu

horretan eskola berria ere eraikiko lukete.

Lanak hasi aitzin, ordea, beherrezkoa

da Udalak lur sail hori urbanizatzea.

Ondoren, Nafarroako

Gobernuari dagokio eskola eraikitzea.

Proiektua onartuta dago eta litekeena

da almandoztarrek 2007an eskola berria

izatea.

Bitartean, orain eskola dagoen

etxean zenbait moldaketa egiteko asmoa

adierazi dute herritarrek. Bertan

gizarte bilgunea eta batzar gela egin

nahiko lukete.

BERROETA

Rafael Arretxea

AIZKOAKO BIDEA

2004an Aizkoako bidea konpondu dute.

Berroetarrek hamar urte zeramatzaten

bide horren konponketa eskatzen,baina

lanak atzeratuz joan dira bide

horrek ez baitu inongo bizi bordatara

eramaten.2003an saneamendu lanak

egin baitziren,2004an ez da lan berezirik

egin.

AURREIKUSPENAK

Aintzineko herri eskola oso egoera txarrean

dago, horregatik berroetarrek

moldaketa lanak egitea eskatu dute.

Trinkete gainean dagoen tokian erromesendako

aterpea eta batzar gela egin

nahi dute.Proiektua interesagarria izan

daiteke herria turistikoki sustatzeko.

Donejakue bidea Berroetatik pasatzen

denez,erromesek bertan gelditzeko aukera

izan dezaten nahi dute herritarrek.

Elizaldeko bordako bidea da Berroetak

konpondu gabe duen bide bakarra.

2005ean Udalak hormigoia botako du

bide horretan. Lanak 2001- 2004

Hirurteko Planean dituzte.

Bertzalde, kanposantura doan bidea

konpontzea ere eskatu dute herritarrek,

zuloz beterik baitago bidea.

ZIGA

Pablo Zenoz

Francisco Javier Etxenike(2004)

2004AN EGINDAKO LANAK

Elizako eskaileretan baranda jarri dute

2004an. Horretaz gain pistetan egindako

lanak dira aipagarri. Zenbait bidetan

zaborra bota dute eta konponduriko

pisten artean Egozkuekoa,

Solaburukoa eta Elizaldeko bordakoa

daude. 2005ean bide gehiago konpontzeko

eskaera egina dago Balleko etxean,bai

eta Arginagako bordara eta bertze

bi puntu zehatzetara argi indarra

eramateko eskakizuna ere.

ESKOLA BERRITZEA

2005erako Zigan duten proiekturik garrantzitsuena

eskola berritzea da

Otsailaren 25ean ekaitza batek kalteak

eragin zituen eraikinean eta ondorioz,

eskola oso egoera txarrean dagoela

agerian gelditu da. Gauzak horrela,

konponbidea bilatu beharko du

Udalak herrian klaseak ematen jarraitu

ahal izateko.

KANPOSANTUA HAUNDITU

Bertzetik,zigatarrek kanposantua haunditu

nahi dute.Gazteak herrian gelditzen

direnez,etxeak egiten dituzte,eta

aintzinako ohiturari jarraikiz, etxeari

dagokion hilobia nahi dute.Hamabortz

ehortz-leku falta direnez, kanposantua

haunditu nahi dute. Lanak eginez gero,

hogeita hamar hilobi eginen lituzkete.

pueblos herriak

21


BAZTANGO UDAL INFORMAZIOA / Boletín de información Municipal de Baztan

22 erreportaia

reportaje

Giltxaurdi Udal Kirol Instalazio berria

2004ko ekainaren 25ean inauguratu ziren

Baztango igerileku berriak.

Ordurarte neurri olinpikoak zituen igerilekua

zegoen Elizondon, 1973an estreinaturikoa.

Igerileku hark azken urteetan

nahiko arazo sortarazi zituen,

pitzadura ugari zeuzkan eta urak ihes

egiten zion. Gauzak horrela, aurreko

udal taldeak igerilekua berritzeari ekin

zion.Proiektuak herritarren artean eztabaida

sortarazi bazuen ere aitzin jarraitu

zuen eta 2004an instalazio berriak

bere ateak zabaldu zituen.

AURREKO IGERILEKUEKIN

KONPARATUZ

Aurreko igerilekuetan bi piszina zeuden:

haundia bata eta txikia

bertzea. Haundiak neurri olinpikoak

zeuzkan eta bertan ez zen

hondoa ukitzen, beraz igeri egiten zekitenek

soilik sar zitezkeen.

Txikia ordea haurrentzat zen,urak belaunaraino

bertzerik ez zuen estaltzen.

Gauzak horrela, igeri egiten ez zekiten

helduek ez zeukaten uretan sartzerik.

Igerileku berria aurrekoa baino txikiagoa

da 25 x 12,50 m. neurtzen ditu.

Sakoneran aldiz 1,10 m. neurtzen du

guttien estaltzen duen aldean eta 1,70

m. gehien estaltzen duen ertzean.Bertan

sartzeko igeriketan jakitea beharrezkoa

da, baina hondoa ukitzeak zihurtasuna

ematen dio igeri egiten sobera ongi

ez dakienari.

Haurrendako bertze putzu bat dago.

Honen neurriak 7 x 12,50 m.Eragozpen

bakarra dauka:1,10 metroko sakonera

dauka azalera guztian eta horren bestez,

haurrek ez dute inon ere hondoa

ukitzen. Amak ez daude sobera kontent

aldaketa honekin, ezin baitituzte

haurrak laxo utzi.

Putzu haundia eta txikiaz gain,

erreportaia reportaje

Gorka BIDEGAIN

Giltxaurdi udal kirol instalazioko

arduraduna

Igerileku estaliak izugarrizko arrakasta izan

du, jende aunitz animatu da igeri egitera

jakuzzi txiki bat ere badago.

Igerileku zaharra udan besterik ez zen

zabaltzen. Orain urte osoan igeri egin

ahal da. Neguan estali egiten dira instalazioak

eta udan estalkirik gabe uzten

dira.

UDAL INZTALAZIOEN

KUDEAKETA GESPORT

ENPRESAK DARAMA

Lanak bi alditan egin ziren.

Lehenengoan igerilekuak egin ziren eta

bigarrenean gimnasioa, gune-termala,

askaldegia eta haurrendako zalanburuak.

Igerilekuen kudeaketa lehiaketara

atera zuen Udalak eta GESPORT enpresak

hartu zuen horren ardura.Berari

dagokio, beraz, igerilekuen funtzionamendua,

mantenua, ikastaroak antolatzea,

bezeroen kexei aurre egitea eta

orohar, gauza guztiak egoera onean

mantentzea.


BAZTANGO UDAL INFORMAZIOA / Boletín de información Municipal de Baztan

GORKAREKIN

SOLASEAN

-Igerileku estalia gauza berria da

Baztanen.Zein izan da jendearen

erantzuna?

Jendeak oso ongi erantzun du. Orain arte

ez zegoen ohituratuta igerilekura bakarrik

igeri egitera etortzera.Eguzkitan etzatzera,

igeri egitera eta denbora pasa

etortzen ziren. Pixkanaka ordea ohitzen

ari dira.

Kasik mila

erabiltzaile

lehenengo

urtean

Lehenengo urtean urte osoko 700 kide

lortzea aurreikusten genuen eta 800 lortu

ditugu. 800 kide urte osokoak eta beste

300 ikastaroetara datozenak edota neguko

edo udako abonatuak direnak.Beraz,

oso balantze positiboa egiten dugu lehenengo

urte honetan. Aurrerantzean kide

kopurua haudiagotzea dugu helburu: urte

osoko 1100 bezero lortu nahi ditugu.

-Nolakoa izaten da igerilekuetara

datorren jendea?

Abonatu gehienak helduak dira,18-64 urte

bitartekoak; baina 4-9 urteko haur aunitz

ere gurasoekin batera abonatuta daude.

Bezeroen % 60 emakumeak dira.

Eguneko orduen arabera ere bezeroen profila

aldatzen da.Goizetan emakumeak datoz

batik bat, eta azken orduan gizonezkoak.

-Jendea igeri egitera ez ezik,

bertze kirolak egitera ere dator?

Bai, igerilekuan igeri egiten ikasteko ikastaroak

ematen ditugu: haurrei zuzenduriko

ikastaroak bai eta helduei zuzendurikoak

ere.

Baina egia da igerilekuak ez ezik bertze

instalazio batzuk dauzkagula.Muskulazio

gelan makina aerobikoak eta muskulazio

makinak dauzkagu;gero gune-termala dago,

sauna idor eta hezea daudela eta, azkenik,

aerobikeko gelan hainbat ekintza

egiten dira: aerobik, aerobik-gap, mantentze-gimnasia

eta luzatze eta erlajazioa.

Udarara begira, kanpoan Yoga eta Taichi

emateko asmoa daukagu, hala ere ikastaroak

emateko daukagun arazo garrantzitsuena

monitore falta da.

hobekuntzak

egin ditugu

eta horretan

jarraituko dugu

erreportaia

reportaje

reportaje erreportaia

23

-Balantze positiboa egin duzu,baina

ezin da ahaztu kexak agon direla

eta sinadura bilketa bat ere

martxan jarri dela zenbait gauza

salatzeko.

Bai, hori ezin da ukatu, eta kexa horietariko

batzuk arrazoituak ziren. Igerilekua

zabaldu zenean akats eta hutsune batzuk

zeuden eta horiek konpontzen saiatu gara.Aldageletan

ateak aldatu ditugu; aerobikeko

gelako hezetasunarekin akitzeko

aireztapena eta teilatu isotzailea jarri dugu;

aparkalekua moldatu dugu; belagian

zuhaitzak jarri,...pixkanaka-pixkanaka gauzak

moldatzen eta hobetzen ari gara.

-Jendea uraren tenperaturaz eta

ordutegiaz kexatu da.

Ordutegiari dagokionez, jendeak instalazioak

eguerditan zabaltzea eskatu zuen.

GESPORT enpresak azterketa bat egin

zuen kurtso hasieran eta bertan ez da beharrezkotzat

jotzen eguerditan zabaltzea.

Guri ordutegia Iruñetik datorkigu.

Uraren tenperaturari dagokionez

Gabonetan makina hondatu zitzaigun eta

ura hotza zegoen,hori egia da baina,arazo

hura konponduta,orain ura legeak ezartzen

duen graduetan dago.Legeak dio 24-

30 gradu bitartean egon behar duela.

Igerileku haundiko ura 27 gradutan dago,

putzu txikikoa 27,30 gradutan eta jakuzzikoa

30 gradutan.

Oraindik badaude hainbat gauza hobetu

ahal direnak eta horietan lan egiten jarraituko

dugu.


IKASI BIRZIKLATZEN

zure esku dago

Baztango

Udala

Pilak

Botoi-pilak

Pila arruntak

Bortzirietako

Hiri Hondakinen

Mankomunitatea

Beirazko botilak

Beirazko potoak

etxeko hondakin bereziak

eta sukaldeko olioaren bilketa

Sukaldeko olioa

Pinturak, esmalteak, lixibak, esprai enbaseak,

ibilgailuen bateriak, iragazkiak, pestizidak, …

Malerrekako

Zerbitzu orokorren

Mankomunitatea

Beira Enbaseak Paper eta kartoa

Nafarroako

Gobernua

Plastikozko enbaseak

Metalezko enbaseak

Brik erako enbaseak

Siloetako plastikoak

Silo boletako plastikoak

Kartoizko kaxak

Egunkariak

Publizitate liburuxkak

Traste handiak

Mahaiak, armairuak,

lanparak, hozkailuak,

mikrouhinak, arropa…

TELEFONOAK

Baztango Udala . . . . . . . . . . . . . . . . .948 580 006

Bortzirietako Hiri Hondakinen

Mankomunitatea . . . . . . . . . . . . . . . .948 635 254

Malerrekako Zerbitzu Orokorren

Mankomunitatea . . . . . . . . . . . . . . . .948 451 746

Similar magazines