Views
4 years ago

Eksterordinara turo Du antenturoj Kio okazis ĉi tie? - Radiostacja ...

Eksterordinara turo Du antenturoj Kio okazis ĉi tie? - Radiostacja ...

Eksterordinara turo Du antenturoj Kio okazis ĉi tie? - Radiostacja

Eksterordinara turo Unu el la plej interesaj teknikaj antikvaĵoj en Silezio estas la antena turo de Glivice’a Radiostacio. Nuntempe ĝi estas la plej alta ligna konstruaĵo en la mondo (111 m), elkonstruita en la jaro 1935 per germana firmao Lorenz. Precize konservata, protektata kaj ĉiujare riparata, ĝi povas funkcii multe da jaroj sub la scienca kontrolo de Konstrua Fakultato de Silezia Politekniko. Konstrumaterialo estas impregna larika ligno, precipe rezista je nocaĵoj kaj rezista je atmosferaj faktoroj. Traboj estas kunigitaj per dekses mil latunaj ŝraŭboj. La turo estas antikvaĵo konstante funkcianta. Sur ĝi troviĝas kelkdekoj da diverstipaj antenoj kiuj priservas Centron de Glivice’a Savado, reton de poŝtelefonoj kaj aliaj kunigaj sistemoj. Dank’al lupagoj pagantaj per uzantoj, la turo subtenas sin mem. Precipe atrakcie nia turo aspektas vespere. Prilumigita per ok grandegaj reflektoroj, videbla de multaj kilometroj, ĝi estas neforgesintebla impreso por rigardantoj. Du antenturoj La unuan radiostacion, la germana poŝt-ministerio konstruis en la jaro 1925, ĉe la okcidenta rando de la urbo, t.e. ĉe la str. Radiowa (konstruaĵo nun servas kiel hospitalo). Rapida radioteknika progreso, jam post dek jaroj devigis alkonstruon de la dua radiostacio. En la malnova objekto oni postlasis nur mikrofonan studion, tamen en la nova konstruaĵo (ĉe la str. Tarnogórska) oni instalis radiosendilon funkciantan pere de 243,7 metraj mezoondoj kaj frekventeco de (1231 kHz). Proksime oni konstruis lignan turon por pendigi interne vertikalan antenon. Sur la pinto de la turo oni aldonis plilongilon de anteno por plibonigi emision de la ondoj. Tio certigis bonajn kondiĉojn de propagado. Vespere dank’ al reflekto de jonosfero, radiaj ondoj atingadis la tutan Eŭropon kaj eĉ Nordan Amerikon. Nova radiostacio reelsendadis vroclavajn disaüdigojn ricevitajn per teleteknika kablo al malnova studio, kie daüre oni realigis lokajn programojn. Nova sendilo havis povon 8 kW (en la anteno). Temperaturo de lampoj estis malvarmigita per akvo. En unu el keloj troviĝas konsevita kompleta malvarmiga sistemo. Kio okazis ĉi tie? La 31-an de aŭgusto en la jaro1939, je la 20-a horo germanan radiostacion en Gliwice perforte eniris kelkaj armigitaj germanoj civilvestitaj kiel ŝajnaj sileziaj ribelantoj. Agado estis tute sekreta. Oni fiksis nur signalvorton: Grossmutter gestorben. Agresantoj terorigis germanan ekipon kaj dissendis pollingve komunikaĵon: „Atenton! Ĉi tie Gliwice. Radiostacio troviĝas en polaj manoj…” La sekva parto de la legita proklamo ne estis tiam emisiita. Tamen faris tion ĉiuj aliaj germanaj radiostacioj aldonante, ke la ribelantojn sekvas taĉmentoj de regula pola armeo. Oni informis registrarojn de Francio kaj Britio, ke Pollando komencas militon. Hitler tiumaniere garantiis sekurecon por okcidentaj limoj de Germanio. En radiostacio oni murdis la polan silezianon Franz Honiok, kiun nuntempe oni konsideras kiel la unuan viktimon de la dua mondmilito. Li tiel fariĝis “konvinko de pola kulpo”. En sekvonta tago (la 1-an de septembro) Hitler faris paroladon, en kiu argumentis la komencon de milito per limaj provokoj ŝajne faritaj de poloj. La vero pri glivice’a provoko estis publike anoncita nur dum norimberga proceso. Multe da detalaj informoj donis komandanto de agresintoj Alfred Helmut Naujocks en posta intervjuo al revuo “Der Spigel” (13.11.1963).

Page 1 Page 2 i u" n l :En E .y ėfämmmüë- nllllnlnllnnlnnl .illilllllņ-llli ...
Ĝisdate 42, julio-septembro 2008 - Esperanto Association of Britain
Geometr´ıa Anal´ıtica I 1 Propiedades de vectores
Geometr´ıa Anal´ıtica I 1 El centro de una cónica
Geometr´ıa Anal´ıtica I 1 Sobre los puntos de tangencia del c´ırculo ...
Geometr´ıa Anal´ıtica I 1 Proyección de un vector en otro
Geometr´ıa Anal´ıtica I 1´Area de un paralelogramo
Ĝisdate 27, oktobro-decembro 2004 - Esperanto Association of Britain
Geometr´ıa Anal´ıtica I 1 Sobre las medianas
Geometr´ıa Anal´ıtica I 1 Distancia entre un punto y una circunfe ...
Geometr´ıa Anal´ıtica I 1 Distancia de un punto a una recta
ANEXO I Bases de Programa Du Pont Argentina SRL y el Consejo ...
Geometr´ıa Anal´ıtica I 1 Aplicaciones de vectores ortogonales
Estad´ıstica Bayesiana - Departament d'Estadística i Investigació ...
Geometr´ıa Anal´ıtica I 1 Cálculo de vectores ortogonales
Optimització i Processos Estoc`astics Grau d'Estad´ıstica Aplicada ...
Laboratorio de F´ısica I (BG) Gu´ıa 1: Estimación del tiempo de ...
Programación I Gu´ıa Problemas 3, Unidad # 1 - Facultad de ...
Meandro 7 - Litova Esperanto-Asocio
Elŝuti la gazetan numeron ĉe gazetejo.org - La Esperanta Gazetejo