Que no et cremen!

MariaCJCV

Les i els joves en general ens veiem en l'obligació o necessitat d'haver de treballar en treballs de temporada, principalment en períodes de vacances com Nadal o l’estiu. De vegades, aquests treballs temporals ens obliguen a acceptar condicions de treball sense tenir coneixement de les regles del joc. Des del CJCV pretenem amb aquesta campanya informar-vos sobre els mínims per a acceptar un treball de temporada. 

Que no et cremen!

TREBALL DE TEMPORADA

Tot el que has de saber


Vols guanyar uns

diners en estiu?

Siga pel que siga,

en tota relació

laboral existeixen

una

sèrie de drets

laborals que és

imprescindible

conéixer

per a evitar

situacions

d'explotació!


Les i els joves en general ens

veiem en l'obligació o necessitat

d'haver de treballar en treballs

de temporada, principalment en

períodes de vacances com Nadal o

l’estiu. De vegades, aquests

treballs temporals ens obliguen a

acceptar condicions de treball

sense tenir coneixement de les

regles del joc. Des del CJCV

pretenem amb aquesta campanya

informar-vos sobre els mínims per

a acceptar un treball de

temporada.

2


Què és un treball de temporada?

Es tracta d'un contracte que perdura en el temps, però

sols en determinats períodes

Per què buscar un treball de temporada?

Per obligació?

Per decisió personal?

Per què has de pagar-te els estudis?

Per què no trobes feina estable?

Per què has d'ajudar en casa?

Per què has de pagar el lloguer?

Per guanyar-te uns dinerets?

Per adquirir noves competències?

Autorealització personal?


Al parlar de treballs de temporada

pensem sempre en treballs d'estiu,

sobretot en sectors com el

turisme, l'hostaleria, activitats d'oci i

temps lliure. Però també hem de tindre

en compte que hi ha empreses

que necessiten personal per a

temporades determinades com rebaixes,

Nadal..

I en estiu, també cap la possibilitat de

fer practiques en empreses, que poden

ser una bona oportunitat per adquirir

experiència, i en moltes ocasions no

són remunerades, i darrere de l'excusa

d'adquirir experiència

potser s'estiguen aprofitant de tu!

EMPODERAT, i fica en valor el que saps!

4


Vols treballar a l’estiu?

És la primera vegada que buscaràs treball?

No saps per on començar?

en primer lloc...

PACIÈNCIA! QUE LA COSA ESTA FOTUDETA..

I després has de tindre en compte

algunes qüestions.. L


1. Busca informació sobre el tipus de

treball que vols.

2. Que saps fer? Quins son els teus

coneixements?

3. Quins són els requisits necessaris

per a desenvolupar el treball?

4. Valora el temps de dedicació que

disposes.

5. Acudeix a la teua oficina del SERVEF

per a inscriuret i rebre informació.

I si et criden d’algún lloc…

ENHORABONA i prepara la

entrevista.

6


Sectors per a treballar en estiu

Sense formació ni titulació pots trobar…

Serveis

Comerç

Repartidor/a de publicitat - Carrega i descarrega - Peó i

Mosso de magatzem - Personal de neteja – Carretillers –

Repartidor/a i missatgeria - Consergeria/vigilància –

Enquestador/a.

Dependents – Telemàrqueting – Promotor/a – Informador/a -

Reponedor/a - Caixers/es – Empaquetadors/es

Serveis

Particulars

Cuidat de xiquets/es i persones majors (assistent domiciliari)

– Cuidador/a passejador/a d'animals domèstics - Neteja

domèstica.

Hostaleria

Ajudant de cambrers/es - Ajudant de cuina - Cambrer/a de pis.

Agrícoles

Treballs agrícoles tals com: Recollida de fruita, hortalissa,

manteniment de jardins, etc.

Camps de

treball

Granges – Agricultura - Camps arqueològics - Restauració del

patrimoni - Protecció del medi ambient


Requeriràs formació o titulació per a treballar de…

Animació

Turisme

Tasques

administratives

Construcció

Animador/a – Monitor/a d'esbarjo (en atraccions,

parcs temàtics, etc.) – Monitor/a de campament –

Monitor/a esportiu – Monitor/a de temps lliure

Socorrista - Guia i hostessa turística –

Traducció - Recepcionista - Relacions

Públiques - Animació turística

Gravador/a de dades - Personal de suport -

administratiu (auxiliar administratiu,

comptable, etc.) - Pràctiques en empreses (el

lloc dependrà de la formació de la persona).

Manteniment de la Xarxa de Carreteres

(Operació Asfalt)

Educació

Educador/a – Professor/a (classes particulars,

acadèmies)

Indústria

Analista de laboratori - Operari de

fabricació - Personal de magatzems

Font: Campanya UGT-JUVENTUT

8


Garanties d’un treball com cal!

La decisió d'acceptar un treball de

temporada ha d'anar lligada sempre al

coneixement i la defensa dels nostres

drets laborals.

És important també, abans d'acceptar un

treball d'aquest tipus, informar-se tant de

la tasca que se'ns demana en aquest, com de

les condicions laborals que ens ofereixen,

així com avaluar els coneixements i

habilitats pròpies i valorar la capacitat i

adequació dels nostres interessos i

disposicions a aquest tipus de treballs.


És FONAMENTAL..

Conéixer el tipus de contracte, així com les obligacions

i deures que d'aquest se'n deriven.

Que el contracte quede registrat en el Servei Públic

d´ocupació (SEPE).

Informar-nos abans de firmar qualsevol contracte sobre

què hem de fer i què no hem de fer en el treball, així

com avaluar les nostres capacitats i la seua adequació

amb aquest treball.

Complir amb l'horari i la tasca acordats, i no fer més

hores ni més treball de l'estipulat.

Respectar les condicions d'higiene i seguretat al nostre

lloc de treball.

Informar-nos sobre si hi ha representació sindical en el

nostre centre de treball i acudir als o les nostres

representants en cas de tindre algun dubte!

Informar-nos sobre el conveni d'aplicació i comprovar

que es compleix

10


Que has de tindre en compte?

Conveni

Col·lectiu

d’aplicació

Estatut dels

treballadors/

es

Tipologies de

Contractes

La complicada situació de la gent

jove en el mercat de treball no

és excusa per a no exigir els drets

que ens pertoquen com a

treballadors i treballadores. Quan

parlem de drets, no solament ens

referim a l'aspecte econòmic de la

relació laboral (salari, hores

extres,...) sinó també a la resta de

les condicions laborals tals com

les mesures de seguretat i higiene

en el treball, la protecció de la

seguretat social, la cobertura

davant accidents o malalties, etc.


Per tant, en acceptar un treball de temporada

has de tindre en compte el següent:

En primer lloc, i encara que es tracte d'un treball de

curta durada o de poques hores al dia, és

indispensable realitzar un contracte de treball,

que haurà de ser per escrit.

Abans de signar-ho cal llegir-ho amb atenció i

comprovar que estàs d'acord amb els següents aspectes:

La durada i tipus de contracte.

La jornada (hores i dies de treball).

La retribució (salari, hores extres, pagues

extres, complements...)

A més, tens dret a rebre una còpia del contracte de

treball, així com de cadascuna de les nòmines

mensuals.

Per a aprofundir en estes qüestions has de tindre en

compte el teu conveni d´aplicació, així com l’estatut

dels treballadors per a qüestions més bàsiques. Seria

interessant també que conegues les tipologies de

contractes existents.

12


CJCV 2014 Campanya Treball de Temporada www.cjcv.org