Aspectes generals - Ajuntament de Tarragona

tarragona.cat

Aspectes generals - Ajuntament de Tarragona

XXIV PUJADA AL LORETO

ORGANITZACIÓ ONCE

Diumenge 09 de juny de 2013

13 DE MAIG DE 2012


Àrea de Seguretat Ciutadana

Guàrdia Urbana

Divisió de Planificació

ASPECTES GENERALS

DATES DE CELEBRACIÓ: 09 de juny de 2013.

• ORGANITZACIÓ: PATRONAT D'ESPORTS DE TARRAGONA, I ONCE

LLOC DE SORTIDA: Port Esportiu (Passeig Marítim) ,ARRIBADA: Santuari del

Loreto.

RECORREGUT:

• Port esportiu, Passeig Marítim Rafael de Casanoves - Platja del Miracle - Pont

d'Armes - Passeig Marítim Rafael de Casanoves - Platja Arrabassada - Vileta de

Mar - Josep V. Foix - ITV - carretera del Loreto - Santuari del Loreto.

PARTICIPANTS: 1000 aproximadament.

DATA DE CELEBRACIÓ: 09 de juny de 2012

HORA CONCENTRACIÓ: 08:00 – 09:30 hores

HORA SORTIDA COMENÇAMENT: 09:30 hores

HORA FINALITZACIÓ: 11:00 hores aproximadament

SENYALITZACIÓ: 14 senyal de prohibició en tot el Passeig Marítim de les 20:00h

del dia 9 de juny fins les 11:00 del dia 10 de juny 14 tanques i 40 cons per acotar

la zona.

COMESSES PREVIES

El Cap de dispositiu, a les 08:00h, restarà al lloc de concentració Port Esportiu

(Passeig Marítim) per contactar amb el responsable de la pujada al Loreto o

organitzador Juana Fuentes Trujillo i Ana Zanfaño per tal de que la cursa s’ajusti a les

condicions establertes pel Reglament General de Circulació – Annex II – Secció II,

Marxes Ciclistes, i especialment als següents condicionants:

L’organització disposarà de personal auxiliar habilitat per tal de garantir el control i

ordre de la marxa, tant pel que respecta als participants com a la resta d’usuaris de la

via. Aquest personal actuarà seguint les directrius de la Guàrdia Urbana. El

responsable de la marxa ciclista serà l’encarregar de traslladar les indicacions de les

funcions a desenvolupar a cada membre del personal auxiliar habilitat. Hauran d’anar

identificats amb armilla i roba visible, disposar de sistema de comunicació i de

material de senyalització; cons, banderes verdes, grogues i/o vermelles.

La Guàrdia Urbana coordinarà amb els responsables de l’organització els punts més

conflictius , per tal que se situïn agents de la Guàrdia Urbana.

La Cursa es desenvoluparà amb el trànsit obert, sense perjudici que en

circumstàncies o moments es pugui considerar tancar el trànsit a determinades zones

durant el pas dels participants

Abans de començar l’acte, efectius de la Guàrdia Urbana comprovarà que

l’organització compleix amb els condicionants anomenats anteriorment , i si no es així,

no podran començar.

ATENCIÓ:

L'organització realitzarà les gestions oportunes per informar del itinerari que tenen

que fer les persones que assisteixin tan al l'ermita del Loreto (Comunions), com les

persones que assisteixin a la zona lúdica, (Picnic). així mateix al parcelistes de la

zona.

1


Àrea de Seguretat Ciutadana

Guàrdia Urbana

Divisió de Planificació

PROGRAMA D’ACTES I INSTRUCCIONS

INSTRUCCIONS

1. CONCENTRACIÓ:

A partir de les 07:00 hores hi haurà un agent al passeig Marítim Rafael de

Casanoves Tram del Port esportiu a la platja del Miracle per treure els vehicles

estacionats i senyalitzar la sortida amb tanques i cons. Desviarà el trànsit que surti del

Port Esportiu , quan li digui l’organització, direcció Moll de Costa.

Els Guardamolls hauran de tallar a la rotonda.

Un altre agent a la rotonda de Platja del Miracle amb Mestre Benaiges, i d’aquesta

manera tancar el trànsit del passeig marítim.

2


Àrea de Seguretat Ciutadana

Guàrdia Urbana

Divisió de Planificació

2. RELACIÓ D’AGENTS

NÚM PERSONAL INDICAT LLOC

807 CAPORAL D-00 Cap de Cursa, Passeig Marítim.

681 AGENT G.U. D-101 Bandera Vermella, davant de cursa tancant circuit

1044 AGENT G.U. D-102 Bandera Verda, darrera de cursa obrint circuit

716 AGENT G.U. D-103 P. Marítim / Mestre Benaiges.

645 AGENT G.U. D-104 Rotonda Balcó ( Via Augusta, Savinosa).

764 AGENT G.U. D-105 Rotonda Balcó ( Via Augusta, Savinosa).

956 AGENT G.U D-106 Via Augusta rotonda accés a l´ Arrabassada i Josep V. Foix.

955 AGENT G.U. D-107 Cruïlla amb el Nàstic, Pont de la ITV.

965 AGENT G.U. D-108 Rotonda (Oliveres), carretera del Loreto amb Pujada des de la

Ctra. A-7 sentit Barcelona

850 AGENT G.U. D-109 Rotonda Abocador, Carretera del Loreto amb pujada des de la

Ctra. A-7 sentit Tarragona.

820

887

AGENT G.U. D-110 Arribada Santuari Loreto

RELACIÓ DE VOLUNTARIS.

NÚM. PERSONA INDICAT. LLOC

1 VOL. 1 Mestre Benaiges amb Passeig Marítim

Evitar pas de vehicles a Passeig Marítim Rafael de Casanoves

2 VOL. 2 Pont d’Armes amb Robert d’Aguiló

Evitar pas de vehicles a Passeig Marítim Rafael de Casanoves

3 VOL. 3 Pont d’Armes - Cami Vell Arrabassada amb Passeig

Marítim

Evitar pas de vehicles a Passeig Marítim Rafael de Casanoves

4 VOL. 4 P. Marítim - Carles Babot Boixella

Evitar pas de vehicles a Passeig Marítim Rafael de Casanoves

5 VOL. 5 P. Marítim amb Francesc Nel.lo Ventosa

Evitar pas de vehicles a Passeig Marítim Rafael de Casanoves

6 VOL. 6 P. Marítim – Camí dels Cossis

Evitar pas de vehicles a Passeig Marítim Rafael de Casanoves

7 VOL. 7 P. Marítim – Fdez. Cordoba – Antibes – Mare Nostrum

Evitar pas de vehicles a Passeig Marítim Rafael de Casanoves

8 VOL. 8 Platja Arrabassada – Barranc Terres Cavades pont

Evitar pas de vehicles a Platja Arrabassada

9 VOL. 9 Vespa 1er Pàrking Arrabassada.

2on Quan comenci la cursa es quedarà al lloc un voluntari i pujarà al

Camí del Llorito amb camí Urb. Balcó de Tarragona

10 VOL. 10 Josep Ras Claravalls – Vileta de Mar

Evitar pas de vehicles a J. V. Foix.

11 VOL. 11 Josep V. Foix amb Salvador Espriu

Evitar pas de vehicles a Josep V. Foix

12 VOL. 12 Josep V. Foix amb Josep Mª Segarra

Evitar pas de vehicles a Josep V. Foix

13 VOL. 13 Josep V. Foix amb Narcis Oller

Evitar pas de vehicles a Josep V. Foix

3


Àrea de Seguretat Ciutadana

Guàrdia Urbana

Divisió de Planificació

3. COL:LABORACIÖ ALTRES COSSOS:

3.1.- Guardamolls:

S’encarregaran del dispositiu de trànsit al Port esportiu amb Passeig Marítim.

Tall de la Rotonda, sense tallar accés al Port Esportiu. A les 08:30 efectuaran el tall.

3.2.- Mossos d'Esquadra:

S'encarregaran de que no pugin vehicles des de la A-7 a la Ctra. del Loreto, tan els

que procedeixen de Barcelona com los que procedeixen des de Tarragona.

4. SERVEIS AUXILIARS:

4.1.- Ambulàncies

Hi haurà una ambulància al Loreto i un altra que anirà darrera, a la cua de Protecció

Civil.

4.2.- Servei de recollida de participants

Hi haurà un autocar o similar de l'empresa Tot Ruta que anirà darrera, a la cua, per la

recollida dels participants que no puguin acabar la cursa.

4.3.- Transport de viatgers, EMT:

EMT està assabentada del recorregut i tancament del circuit.

5. COMESES DELS VOLUNTARIS:

• Voluntaris de MOTO VESPA

• Restaran al seu punt a partir de les 09:00 hores

• S’encarregarà cada voluntari de la col·locació de les tanques ubicades al seu

punt

• Els voluntaris seran informats per la Sra. Roser, del Patronat d’Esports, de les

comeses de cadascú.

• El responsable del l’organització del Patronat d’Esports, serà al dia de la cursa,

la Sra. Roser, la qual disposa del següent número de telèfon 627.555.708.

6. COMESES DELS AGENTS AL DISPOSITIU.

6.- Caporal i Agents

a) El caporal , coordinarà el dispositiu, i comprovarà que hi hagi a cada punt el

voluntari, i se'ls informarà del tancament del recorregut, a les 09:00 hores de forma

definitiva el Passeig Marítim, i a partir de les 09:15 tot el circuit, tot això depenent de

la puntualitat. Anirà com a cap de cursa.

b) Cada agent col·locarà la tanca, si té al seu punt

Tanques : a la Sortida al passeig Marítim front al port esportiu i a la arribada al Loreto haurà tanques per

delimitar la zona del corredors.

4

More magazines by this user
Similar magazines