Estadístiques del sector ecològic a Catalunya (2000-2011). - Premsa

premsa.gencat.cat

Estadístiques del sector ecològic a Catalunya (2000-2011). - Premsa

Evolució d'operadors inscrits i de superfície

en agricultura ecològica (2000-2011)

100.000

90.000

1.916

83.506

92.435

2.000

1.800

80.000

71.513

1.639

1.600

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

236

4.936

341 386 421

303

6.578 7.187 7.835

9.570

450

10.827

50.788

682

52.346

777

56.211 56.368

805

895

54.189

932

55.355

986

60.095

1.068

62.331

1.251

1.431

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0

Superfície

Operadors

2011:

1.916 operadors

2500

Número d'operadors en agricultura

ecològica (2000-2011)

277 nous inscrits

+16,9%

respecte 2010

Número d'operadors

2000

1500

1000

500

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Total

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

More magazines by this user
Similar magazines