Estadístiques del sector ecològic a Catalunya (2000-2011). - Premsa

premsa.gencat.cat

Estadístiques del sector ecològic a Catalunya (2000-2011). - Premsa

2011:

105 milions d’euros

de facturació

+23,53%

respecte 2010

Tot i la crisi, el pes

econòmic del sector

continua creixent i

enguany bat rècords

d’augment

Evolució del volum de facturacions

ecològiques (2003-2010)

*En milions d'euros

34,5m€

42,5m€

49,6m€

57,5m€

65,5m€

78m€

85m€

105m€

Evolució del volum de les principals facturacions ecològiques

segons subsectors productius i d'elaboració (2008-2010) * En milions d'euros

2008 2009 2010

0 € 4 € 8 € 12 € 16 € 20 €

Vinya, vins, caves, sidres i altres begudes alcohòliques

Els subsectors

amb pes sobre el

volum de les

facturacions són

els de la

vitivinicultura

(18%), la

comercialització i

distribució (14%), i

els cereals (12%)

Comercialització i/o distribució

Cereals i manipulació, envasament i transformació de

grans

Elaboració, envasament i etiquetatge de preparats i

productes alimentaris

Cultiu de fruits secs i/o manipulació, elaboració i

envasament de fruits secs

Cultiu de fruiters, cítrics i transformació de la producció

hortofrutícola

Cultiu d'oliveres i fabricació i envasament d'olis i greixos

Cultiu d'hortalisses i manipulació i/o envasament de la

producció hortofrutícola

More magazines by this user
Similar magazines