Actualización y perfeccionamiento en Lengua y Literatura española

dc.fi.udc.es

Actualización y perfeccionamiento en Lengua y Literatura española

Actualización y perfeccionamiento en Lengua y Literatura española

Departamento de Filoloxía Española e Latina

Facultade de Filoloxía- Universidade da Coruña

Outubro / 2008 - Xaneiro / 2009

7 Créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos).

Cada crédito ECTS = 25 horas.TOTAL, 175 horas, das cales 63 serán

presenciais (P) e 112 non presenciais (NP).

Horas Lingua Española: 30 (ECTS: 1,20); horas Literatura Española: 22,50

(ECTS: 0,90); horas Recursos: 122,50 (ECTS: 4,90)

OBXECTIVOS E PROGRAMA

• Actualizar coñecementos en Lingua e Literatura española para

licenciados ou diplomados que se dedican ó ensino.

• Instruir nas novas tecnoloxías aplicadas ó estudo da Lingua e Literatura

española, tanto no campo da docencia coma no da investigación.

• Ofrecer un estado da cuestión en aspectos de interese de Lingua e

Literatura española e Hispanoamericana.

• Actualización metodolóxica en aplicacións, recursos e prácticas na aula

en relación coa lingua e literatura españolas.

Profesor Título do curso Nº horas Créditos

ECTS

MÓDULO 1: Lingua Española Presenciais Non TOTAL

presen.

Esperanza Acín Villa Tipoloxía textual 6 9 15 0,60

Cristina Fernández

15

Actualización en Gramática normativa 6 9

Bernárdez

0,60

MÓDULO 2: Literatura Española Presenciais Non TOTAL

presen.

Pilar Yagüe López Introducción ó comentario de textos líricos 3 4,50 7,50 0,30

contemporáneos

Mª José Caamaño O teatro do Século de Ouro: aplicacións didácticas 3 4,50 7,50 0,30

Rojo

Eva Valcárcel López A expresión Hispanoamericana. Textos e contextos 3 4,50 7,50 0,30

MÓDULO 3: Recursos para o ensino en Lingua e Literatura Española Presenciais Non TOTAL

presen.

Mª Dolores Sánchez Aplicacións do diccionario na aula

15

Palomino

6 9

0,60

Félix Córdoba Rdez. e Recursos informáticos de utilidade para o ensino e

Carlota Fdez. Travieso a investigación 8 12 20 0,80

Sagrario López Poza A práctica da lectura comprensiva e comentario de

20

textos 8 12

0,80

José Javier Pintor Xestión e utilización das TIC na área de lingua e

20

8 12

Elizalde

literatura castelá

0,80

Nieves Pena Sueiro Comentario de textos contemporáneos 5 7,50 12,50 0,50

X. Antonio Neira Cruz

A formación do lector literario. Narrativa infantil e

10

4 6

xuvenil actual

0,40

Pedro A. Ramos García Taller de creación literaria 10 15 25 1,00

TOTAIS 175 7 cdts

ECTS


DATAS: do 3 de outubro de 2008 ó 30 de xaneiro de 2009.

63 h. de clases presenciais, 175 h. certificadas.

Días nos que se imparte docencia:

Outubro-decembro: venres de 17.00 a 21.15 h.

Xaneiro: venres de 17.00 a 21.15 e xoves 22 e 29 de 17.00 a 20.00 h.

LUGAR: Facultade de Filoloxía. Campus da Zapateira.

DESTINATARIOS: Titulados de 1º ou 2º grao e profesionais docentes.

PREINSCRICIÓN: do 01-07-2008 ata o 20-09-2008, ben por correo

electrónico, ordinario ou fax. Logo de preinscritos a organización

enviará un impreso para realizar o pagamento das taxas de matrícula,

trámite co que quedará xa formalizada.

MATRÍCULA: do 01-07-2008 ata o 20-09-2008.

SOLICITUDE DE BOLSA: do 01-07-2008 ata o 05-09-2008.

PREZO: 400 €. Bolseiros: 200 €

AXUDAS:

* Lémbrase os Profesores do Ensino Público non universitario que no

DOG do 20 de decembro de 2007 regúlase o procedemento para o

reintegro de gastos por asistencia a actividades de formación para o

2008.

* Os estudantes universitarios poden obter créditos bancarios a baixo

interese para estudios de posgrao. Para obter máis información poden

dirixirse ás oficinas de Caixa Galicia e do Banco de Santander do

Campus de Elviña.

*A organización dotará de bolsas de reducción dun 50% da matrícula a

un 10% do alumnado que así o solicite no prazo establecido. Criterios

para a concesión das bolsas: titulados en paro, antigüidade na

titulación.

AVALIACIÓN: asistencia ó 80% das clases e realización das tarefas.

A superación do curso dará dereito á obtención dun Diploma de

aptitude da Universidade da Coruña no Curso de Formación Específica

de posgrao: “Actualización en Lengua y Literatura española”.

O estudantado que se matricular en cursos propios de posgrao da UDC

terá dereito ao uso das instalacións e dos servizos universitarios

nas mesmas condicións que o alumnado de estudos oficiais

durante o período de impartición do curso.

DIRECTORAS: Sagrario López Poza e Nieves Pena Sueiro

Departamento de Filoloxía Española e Latina

Universidade da Coruña – Campus da Zapateira, s/n (A Coruña)

Tfno: 981 16 70 00 (extensións: 1858 e 1840)

Máis información na páxina web:

E.mail: emblemco@udc.es – FAX: 981 167 151


FOLLA DE PREINSCRICIÓN

CURSO DE FORMACIÓN ESPECÍFICA DE POSGRAO

Actualización y perfeccionamiento en

Lengua y Literatura española

03 de outubro de 2008 a 30 de xaneiro de 2009

Nome e apelidos:

Carreira ou título de

Profesión:

Centro traballo:

Enderezo de contacto:

Rúa:

Cidade:

Provincia:

Código Postal:

Ano:

Nº:

Teléfono:

E-mail:

@

Desexa solicitar bolsa?

COMENTARIOS QUE DESEXE FACER

Envíese por e.mail a: emblemco@udc.es

Por fax ó número: 981 167 151 dirixido á profª Nieves Pena Sueiro

ou por correo ordinario a:

Nieves Pena Sueiro

Facultade de Filoloxía

Campus da Zapateira s/n

15071 A Coruña

More magazines by this user
Similar magazines