Guies de pràctica clínica Colesterol i risc coronari - Generalitat de ...

guiasalud.es

Guies de pràctica clínica Colesterol i risc coronari - Generalitat de ...

Presentació

L’Institut Català de la Salut es complau a presentar una altra guia de pràctica clínica que ve a

sumar-se a la ja àmplia sèrie de documents de suport a la tasca assistencial dels i de les

professionals, impulsats i generats per la nostra institució.

En aquesta ocasió es tracta de la Guia per a la detecció i tractament del colesterol i risc

coronari

Colesterol i risc coronari

Aquest document aporta una revisió acurada del coneixement científic actualment disponible

sobre aquest tema, i el tradueix en recomanacions per a la pràctica diària. Pel seu contingut

docent, la Guia constitueix també un valuós document per facilitar l’adquisició de

competències clíniques que ha de caracteritzar el desenvolupament dels i de les

professionals de l’Institut Català de la Salut.

L’Institut Català de la Salut vol potenciar un abordatge transversal dels problemes de salut

més prevalents, desplegant un procés de continuïtat assistencial en què els facultatius i les

facultatives i els infermers i les infermeres dels diferents nivells assistencials tenen un paper

fonamental, enfocant la resolució del procés assistencial a partir d’intervencions i criteris

compartits, disminuint la variabilitat de la pràctica clínica i millorant la qualitat i seguretat del

pacient.

La Guia per a la detecció i tractament del colesterol i risc coronari contribuirà sens dubte al

desplegament d’aquest procés de continuïtat assistencial que l’Institut Català de la Salut ha

establert com a línia prioritària de treball.

La capacitació tècnica i científica dels seus autors i de les seves autores i de les persones

que l’han revisada, el rigor metodològic amb què ha estat elaborada, i les revisions dutes a

terme per les societats científiques catalanes, l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca

Mèdiques i la Fundació Institut Català de Farmacologia, avalen la qualitat d’aquesta Guia.

Us agrairem que reviseu i considereu aquest document a l’hora de prendre les vostres

decisions assistencials, cal recordar però que les guies, malgrat la seva funció de suport i

d’ajut al professional, no poden donar resposta a totes les situacions complexes que es

produeixen a la consulta, en què és el professional qui ha d’individualitzar i decidir segons les

característiques, les preferències i els valors de cada pacient.

Volem donar les gràcies a tothom que hi ha treballat per fer-la possible, per la seva

contribució a millorar la qualitat de l’assistència sanitària que s’ofereix en els nostres centres i

el servei a la ciutadania.

Enric Argelagués Vidal

Director gerent

Montserrat Figuerola Batista

Directora adjunta d’Afers Assistencials.

Guies de pràctica clínica Institut Català de la Salut 5

More magazines by this user
Similar magazines