Parte 2 - Colegio Oficial de Enfermeria de Lugo

enfermerialugo.org

Parte 2 - Colegio Oficial de Enfermeria de Lugo

SOCIEDADE

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

FESTA DE NADAL EN LUGO

Redacción

Sociedade

26 Enfermeir@s

Marzo 2008


Sociedade

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

SOCIEDADE

OS NOSOS RAPACIÑOS

Lucía Porral González

María Fernández Fernández

10 - Noviembre - 03

César Manuel Vázquez Fdez.

5 - Marzo - 07

Manuel Montero Gradaille

10 - Marzo - 07

Ana Busto López

4 - Octubre - 04

Santiago Ramudo Anido

31 - Octubre - 06

Beltrán Martínez Fortúnez

23 - Enero - 06

Pablo Fernández Sánchez

18 - Septiembre - 02

Enfermeir@s

Marzo 2008

27


SOCIEDADE

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

FESTA DE NADAL EN MONFORTE

Redacción

Sociedade

28 Enfermeir@s

Marzo 2008


Sociedade

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIO DE LA

III PROMOCIÓN DE LA E.U.E. DE LUGO (1980-1983)

Redacción

SOCIEDADE

Estos animosos compañeros se han juntado para celebrar con alegría el reencuentro tras años de andadura

profesional.

Enfermeir@s

Marzo 2008

29


OPINIÓN

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

¿PARA QUEIXARSE

María Rodríguez Trigo

Opinión

últimos meses estamos vendo nos

medios de comunicación protestas levadas

a cabo por persoal pertencente ós

“Nos

PACS de Galicia: Reclaman melloras nos seus postos de

traballo…”.

Son enfermeira no PAC de Monforte dende hai dous

anos, unha suposta interinidade que non é legal. Non

reclamo melloras. Reclamo que se regularice a nosa

situación ilegal: dereito a vacacións, nocturnidade, festivos,

días de libre disposición…. Exactamente igual que

o resto de traballadores que traballan na sanidade. Nada

máis sinxelo que iso. Non entendo que tipo de acordos

se firman nas mesas sectoriais… ¿cómo se poden consentir

contratos ilegais... ¿non existe unha asesoría xurídica

nesas mesas

Outros traballadores dos PAC teñen unhas condicións

dignas, gozan duns dereitos que, segundo eles,

ganaron a pulso. Existe un agravio comparativo claro.

Mentres uns teñen o seu mes de vacacións, días de libre

disposición, cobra nocturnidade, festivos… as outras

categorías (enfermeiros e médicos) carecen deses dereitos.

¿Cómo se explica isto. A administración responde

que eles non son culpables, que os sindicatos firmaron

esas condicións. Tamén alegan que non hai médicos

suficientes para garantir vacacións. Se iso é certo: ¿por

qué permitiron que moito persoal marchara a outros países

con mellores condicións ¿por qué non coidaron os

profesionais que se formaron aquí... Pero, enfermeiros

si que hai; e en vez de resolver esta lamentable situación,

a Administración sorpréndenos cunhas novas abraiantes

que empeoran o asunto. É importante resaltar que

estamos loitando para que nos recoñezan uns dereitos

laborais recollidos no Estatuto Marco dos traballadores

sanitarios.

As nosas demandas son entre outras:

• Xornada laboral de 1430 horas, estamos a facer

mais de 1600 horas o ano.

• Vacacións e días de libre disposición.

• Complemento de nocturnidade, festividade e

trienios.

30 Enfermeir@s

Marzo 2008


Opinión

• Valoración do tempo traballado en atención

continuada a efectos de carreira profesional.

• Que a prolongación da xornada para a substitución

do persoal das Consultas da Atención

Primaria sexa voluntario e non imposto polo

Sergas.

• Equipamento adecuado para a atención de

Urxencias Extra hospitalarias.

• Calendarios anuais e con cadencia efectiva

para persoal de PAC.

• Dereito ós permisos: enfermidade familiar

grave, falecemento, nacemento de fillos,

adopción, matrimonio, etc...

Pois si, traballo 1600 horas, unhas 9 noites ó mes (o

máximo que podía facer no hospital eran 7 noites). Non

me pagan nocturnidade. Os domingos e os luns son a

mesma cousa, non recoñecen o traballar en festivos.

Non teño dereito a días de libre disposición.

E agora as condicións empeoran… Non reclamo

un aumento de soldo, reclamo que

me recoñezan o que me corresponde por lei.

Quero igualdade de condicións. ¿Por qué se

permiten estes contratos lixo, Pool, etc., que

non respectan a lei. Claramente o colectivo

das listas de contratación e os interinos dos

PACS non están sendo respectados por parte

dos sindicatos e a Administración. ¿Somos os

escravos do século XXI.

Dirán que esaxero, pero cando as miñas

compañeiras de Pool do hospital se queixaban

porque traballaban todos os días de Nadal,

as propias enfermeiras con praza comentábanlles:

“Non te queixes, que polo menos

traballas”. ¿Onde está o sentido común. É

como se a un “sen teito” lle din: “non te

queixes que polo menos estás vivo”. Xa está

ben de tanta hipocrisía, de tanta xustificación

que lava conciencias… Eu nunca traballei

no pool, por dignidade, e son solidaria con

aqueles que acabaron aí un tanto manipulados

pola Administración e incluso sindicatos

que prometen: “apúntate que así traballarás

mais e collerás mais puntos”. A enfermeiros

que veñen de rematar, ilusionados, e que

cantas veces estragan, esixindo que cubran

quendas porque para iso están nesas listas.

Iso sen ter en conta os descansos, traballando

noites, festivos, Nadal…, e nalgún hospital

incluso sen considerar a saída da noite.

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

Impedindo que se boten da lista coa ameaza de que non

lle puntuarán o que traballaron. Neses momentos crees

que iso ten que ser así, pero co paso dos anos ves a

manipulación que sufriches, a desigualdade, a inxustiza,

pese a quen lle pese.

Eu estou manifestando a miña protesta dende un

PAC. Demando que se respecte a lei, que se respecten

os meus dereitos. Os traballadores das listas de contratación

tamén teñen os seus dereitos e iso ten que estar

regulado, porque tamén se lles esixen uns deberes. É un

colectivo totalmente esquecido polos sindicatos e a Administración.

Poténcianse as prolongacións de xornada,

dan a opción de complementar soldos, fanse oposicións

a medida, consolidación…, ¿por qué non se potencia

a creación de emprego, ¿por qué non estabilizar un

pouco o colectivo que leva substituíndo anos, traballando

o que ninguén quere ¿Por qué non equilibrar.Por

unha sanidade máis xusta e de calidade.

OPINIÓN

Enfermeir@s

Marzo 2008

31


OPINIÓN

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

NUEVAS IDENTIDADES ENFERMERAS

Alfredo Valín Méndez

Opinión

Me imagino que muchos

compañeros y compañeras

de profesión se preguntan,

como yo también me pregunto: ¿A

dónde vamos con el programa Gacela,

con los modelos teóricos, los diagnósticos

enfermeros… Hacia dónde

camina la Enfermería con la prescripción

enfermera, las especialidades,

el acuerdo de Bolonia… y demás

novedades que en los últimos años,

al que más y al que menos, nos están

trayendo de cabeza. ¿Qué perdemos y

que ganamos con todo esto

El horizonte que tenemos por

delante todavía se nos presenta algo

oscuro. Cada uno hace lo que puede.

Pero sí que es cierto que los Planes de

cuidados que se diseñan en las plantas

de hospitalización con el Programa Gacela empiezan a

dar su fruto. Las tareas que realizamos y las estrategias

de salud que diseñamos para las personas ingresadas en

el hospital y que se pueden ver en el programa, pueden

ser analizadas y valoradas por el resto de los profesionales

sanitarios, pero a día de hoy ya no existe ningún

temor a que pierdan su cuerpo e identidad enfermera.

Los Planes de cuidados de Enfermería

son estrategias de salud diseñadas por

Enfermeras y Enfermeros, líneas que

orientan sobre los cuidados, y solo

pueden ser modificados por ellas y

ellos mismos. Esto en si mismo ya representa

un salto cualitativo, en cuanto

a la autonomía profesional.

La prescripción de fármacos por parte de Enfermería

es fundamental, ya que esos Diagnósticos de Enfermería

son etiquetas que identifican situaciones de pérdidas de

salud, que muchas veces tienen componentes biológicos

mínimos y precisan Planes de Cuidados (estrategias en-

fermeras) que, a veces, sería bueno complementar con

una batería de fármacos. Queremos y debemos prescribir,

porque es mentira que la prescripción de medicamentos

tenga que ir asociado al Diagnóstico Médico…. ¿Quién

dice esto De ello se podría hablar largo y tendido, y

mucho tendrían que argumentar algunos para mantener

una postura tan sin sentido. Nuestros Diagnósticos de

Enfermería, también identifican situaciones de pérdida

de salud, y precisan de unas, cuanto menos, mínimas

estrategias farmacológicas.

Pero digo más: En muchas ocasiones, en determinadas

situaciones de falta de salud, el componente biológico

de la Enfermedad es lo que menos importa. Es por

ello que quizás, y para ofrecer soluciones al conflicto de

la “prescripción Enfermera”, si deberíamos hablar de

“rango de prescripción” y no solo de “prescripción” de

medicamentos. Tendríamos que valorar las situaciones

de falta de salud con que nos encontramos los distintos

profesionales sanitarios, en nuestra práctica diaria, y llegar

a acuerdos entre nosotros.

Pero sobre todo esto podríamos seguir razonando

hasta el infinito, darle vueltas y más vueltas, pedir disculpas

o no… y siempre habría mucho más que decir.

Aunque en definitiva, de lo que se trata es de responder

a simples preguntas como éstas: El Gacela, Bolonia, la

32 Enfermeir@s

Marzo 2008


Opinión

prescripción enfermera… ¿En realidad, todo esto beneficia

a los pacientes ¿Beneficia a las familias ¿Mejoran la

asistencia sanitaria, los cuidados ¿Se solucionan determinadas

situaciones de falta de salud, más eficazmente

Y por otra parte…. Todos los cambios que se pretenden:

¿Perjudican a alguien ¿A quién ¿De qué manera

¿Incentivan realmente a la profesión ¿Son realmente

necesarios....

Yo, sinceramente, pienso que sí.

Es mi opinión personal que, en cuanto a que nos hacen

más autónomos, en nuestra toma de decisiones ante

determinadas situaciones, todas estas modificaciones se

van a traducir en la percepción personal de un antes y

un después para con la profesión y una mejor calidad de

los cuidados.

Con todo lo que se nos viene encima, irremediablemente,

hasta podría cambiar nuestra práctica diaria, el

contenido teórico… e incluso el horizonte que tenemos

por delante, mientras que por el camino podemos

dejar olvidados retazos de nuestra identidad que bien

quisiéramos mantener con nosotros, pero que la nueva

situación no va a permitirnos guardar. Ampliamos la

perspectiva, pero… ¿Perderemos empatía Yo Sinceramente

creo que no.

Y a pesar de que hay muchos intereses en que todo

se quede en nada, que la “prescripción Enfermera”,

el programa Gacela, Bolonia… una vez más, no sean

otra cosa que “una simple pataleta de las enfermeras y

enfermeros”, estoy firmemente convencido de que esta

guerra la tenemos que ganar.

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

OPINIÓN

Enfermeir@s

Marzo 2008

33


CURSOS

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

Redacción

Cursos

DATAS: 19-23 DE NOVEMBRO DE 2007

NOME PROFESOR: MIGUEL ANGEL RUIZ CARABIAS

CIRUGÍA MENOR

Redacción

DATAS: 5 9 DE NOVEMBRO DE 2007

NOME PROFESOR: CARLOS JIMENEZ GALVAN Y Mª DE LA PAZ GATELL MASA

34 Enfermeir@s

Marzo 2008


Cursos

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN PRIMARIA

Redacción

CURSOS

DATAS: 22-26 DE OUTUBRO DE 2007

NOME PROFESOR: BLANCA GARCIA GUERRA

Enfermeir@s

Marzo 2008

35


ESCOLA DE ENFERMERÍA

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

Escola de enfermería

PROCESO ENFERMERO: LA VISIÓN DE LOS ALUMNOS

INTRODUCCION

Mª Fe Sarille Gómez · Ana Manrique González · Mª Carmen Gómez Neira

(Enfermeras del C. H. Xeral Calde de Lugo)

La formación de los alumnos de Enfermería, se estructura

en materias teóricas y prácticas, realizando las

primeras en la Universidad y las prácticas en las Instituciones

sanitarias. Es durante las prácticas clínicas, cuando

los alumnos van a entrar en contacto con las competencias

propias de su futura profesión, asimilando las características

y significados de la práctica profesional. En

el periodo de prácticas, tratan de buscar un modelo de

actuación, que les identifique con la profesión, cuestión

que muchas veces les va a resultar difícil, pues, se van a

encontrar con una realidad asistencial, que no coincide

con lo que han aprendido en las Escuelas. 1, 2

La integración entre el sistema educativo y el asistencial

es débil, existen desajustes entre la formación teórica

y la formación práctica, que, pueden llevar a los alumnos

a la frustración. 3

Los profesionales, debemos hacer una reflexión crítica

de cómo estamos formando a los alumnos. Debemos

propiciar en ellos la capacidad de pensar racionalmente,

de forma que identifiquen un rol de enfermería orientado

hacia un cuidado humanizado, ético y creativo. 3

Definimos el Proceso Enfermero (PE) como un método

sistemático de brindar cuidados humanistas, que

constituye la única herramienta de trabajo especifica de

Enfermería para administrar los cuidados de forma rigurosa

y con calidad. 4, 5

El PE es una metodología creada por los profesionales

de Enfermería para mejorar la calidad de la atención a los

pacientes. Consiste en la aplicación del método científico

en la práctica asistencial enfermera. Este término aparece

en los escritos de enfermería a mediados de 1955, cuando

Lidia Hall describía a la enfermería como un proceso.

Este método permite a las enfermeras prestar cuidados

de una forma racional, lógica y sistemática. 4, 5

La competencia en el uso del PE requiere una combinación

de conocimientos, habilidades y actitudes, de ahí

Mónica Pérez Pardo · Noelia Neira Barja

(Alumnas de la E. U. Enfermería de Lugo)

“No hay cuestiones agotadas, sino hombres agotados en las cuestiones”

Santiago Ramón y Cajal

la importancia de que los alumnos integren el PE en sus

prácticas clínicas durante sus tres cursos de formación. 4

Las instituciones que forman profesionales de enfermería

están comprometidas a utilizar en el campo de la práctica

la metodología que caracteriza a dichos profesionales,

que en nuestro caso es el PE.

La formación teórica en la metodología del PE, se

ha impartido en las Escuelas de Enfermería desde hace

más de 25 años, sin embargo, su aplicación práctica,

todavía entraña algunas dificultades. En la Escuela, se

enseña que la función propia y primordial es cuidar con

metodología enfermera, pero cuando el alumno llega al

hospital, basa su aprendizaje en una serie de técnicas

rutinarias, dedicando poco tiempo al PE y a los planes de

cuidados. 6, 7

Y es que todavía, un amplio colectivo de enfermeras

no da suficiente importancia a la metodología enfermera,

ni al registro del proceso de cuidados, los considera

como una obligación administrativa que le aparta de su

labor asistencial, que le roba tiempo para una atención

correcta al paciente. Estas formas de pensar y actuar

pueden afectar negativamente a los alumnos, que perciben

esa ruptura entre la teoría y la práctica.

36 Enfermeir@s

Marzo 2008


Escola de enfermería

No cabe duda que la enseñanza del PE y de su aplicación

práctica, implica un proceso de razonamiento y una

gran implicación por parte del profesional, pero también

es una oportunidad para enriquecerse profesionalmente,

que aumenta la motivación y ayuda a mantenerse al día. 2

Afortunadamente, cada día son más las enfermeras que

se involucran en el aprendizaje de los alumnos, especialmente

desde el reconocimiento de la carrera profesional

para enfermería.

La aplicación del PE tiene repercusiones sobre la profesión,

sobre el paciente y sobre la enfermera. 4, 5. Entre

las ventajas de la aplicación del PE, podemos señalar las

siguientes:

Favorece la Coordinación del trabajo en equipo, ya

que un plan de cuidados bien organizado permite saber

lo que hay que hacer, cuando hay que hacerlo y quien

debe hacerlo y así se asegura la continuidad de los cuidados

a pesar de los diferentes turnos de trabajo.

Nos permite ejercer nuestro derecho de cuidar, en

base a la legislación vigente. La Ley 44/2003 (LOPS)

dice: “corresponde a los Diplomados Universitarios en

Enfermería la dirección, evaluación y prestación de los

cuidados de Enfermería orientados a la promoción,

mantenimiento y recuperación de la salud, así como a la

prevención de enfermedades y discapacidades”. 8

Es nuestro deber, pues la Ley 41/2002 (básica reguladora

de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones

en materia de información y documentación)

dice que todo paciente o usuario tiene derecho a que

quede constancia de la información de todos los procesos

asistenciales incluyendo la evolución y planificación

de cuidados de enfermería 9

Sirve para definir nuestro rol: Nuestra función independiente

es cuidar, y el método para prestar cuidados

profesionales es el PE.

Nos proporciona un lenguaje común: Sin un lenguaje

común, la enfermería es invisible en los sistemas de salud.

El empleo de un lenguaje enfermero estandarizado

(NANDA, NIC, NOC), es fundamental para definir lo que

aportamos las enfermeras a la salud de las personas que

atendemos.Sirve para desarrollar la investigación de enfermería:

La investigación en enfermería ha sido una de

las funciones más olvidadas, tal vez, por la carencia de

fuentes de datos. Los planes de cuidados, registrados en

la historia del paciente, pueden ser un instrumento valioso

para investigar. Hasta el momento resulta imposible

hacer un estudio retrospectivo respecto a los cuidados

de enfermería ya que, prácticamente, no hay documentación.

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

Es útil en la docencia: Los alumnos pueden emplear

las historias como un instrumento más en su formación

proporcionándoles una visión completa del paciente.

Sirve para la evaluación de la calidad: La preocupación

por la calidad, buscar lo mejor para el paciente es la

esencia del ejercicio profesional. Para saber si realmente

se han llevado a cabo los cuidados de enfermería, y si

estos se han planificado según recomienda la evidencia

científica, la revisión de la documentación clínica, (planes

de cuidados) es fundamental.El cambio de una práctica

de enfermería basada en la rutina, a una práctica razonada,

basada en las necesidades de cuidado del paciente,

entraña dificultades. Algunos autores señalan como

causas de dificultad para integrar el PE en la práctica:

la excesiva burocracia, la escasez de tiempo y personal,

disponer de unos registros inadecuados o engorrosos y

la poca motivación por parte de de los profesionales e

6, 10, 11, 12

instituciones.

El presente trabajo pretende conocer la utilización

del PE, como método de trabajo, por los alumnos de

la Escuela Universitaria de Enfermería de Lugo, durante

sus prácticas clínicas en el Complejo Hospitalario Xeral-

Calde.

Nos hemos planteado los siguientes objetivos:

• Analizar en que medida los alumnos de la E U Enfermería

de Lugo utilizan el PE como método de

trabajo, durante sus prácticas clínicas.

ESCOLA DE ENFERMERÍA

Enfermeir@s

Marzo 2008

37


ESCOLA DE ENFERMERÍA

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

• Identificar las ventajas que han percibido de la utilización

del PE.

• Identificar los inconvenientes, que han percibido de

la utilización del PE.

MATERIAL Y MÉTODO

Se llevó a cabo un estudio descriptivo de corte transversal

en marzo de 2007. La población objeto de estudio

han sido los alumnos de la Escuela de Enfermería de

Lugo de los cursos segundo y tercero (164), dado que

son los que han estudiado la teoría del PE.

La muestra de estudio han sido 54 alumnos (26 de segundo

y 28 de tercero) que son los que voluntariamente

han contestado el cuestionario de recogida de datos.

El instrumento de recogida de datos ha sido un cuestionario

de 6 preguntas, basado en el utilizado por Díaz

Zamora 10 , del que se han extraído 3 preguntas:

1) Enumerar las etapas del PE.

2) Ventajas del PE.

3) Inconvenientes del PE.

Las restantes preguntas, de elaboración propia, se

referían a:

4) Haber o no realizado prácticas en Unidades, en

donde estuviera implantado el programa GACE-

LA.

5) Diferenciar diagnostico médico de diagnostico de

enfermería.

6) Diferenciar diagnostico de enfermería de complicación

potencial.

Las variables estudiadas han sido:

• Conocimiento del PE (Etapas del PE. Diferencias

entre Diagnostico de enfermería y Diagnostico Médico.

Diferencias entre Diagnóstico de enfermería y

Complicación Potencial).

• Realización o no de prácticas en unidades en las

que está implantado el programa Gacela.

• Ventajas de la utilización del PE, que han percibido

durante sus prácticas clínicas.

• Dificultades en la implantación del PE, que han percibido

durante su periodo de prácticas.

RESULTADOS

Han enumerado y ordenado correctamente las etapas

del PE, 9 (33%) alumnos de segundo y 2 (8%) de tercero

(Fig 1)

Las diferencias entre el Diagnóstico Médico y el

Diagnóstico de enfermería, lo señalan correctamente

Escola de enfermería

12 (44%) alumnos de segundo y 14 (50%) de tercero

(Fig 2)

Saben diferenciar correctamente Diagnóstico de Enfermería

de Complicación Potencial, 2 (7%) alumnos de

segundo, y 1 (4%) de tercero (Fig 3)

Todos los alumnos de tercer curso, y 22 (85%) de

segundo, han realizado prácticas en unidades con el programa

gacela (Fig 4)

Durante las prácticas en el hospital, han iniciado un

plan de cuidados 8 (32%) alumnos de segundo y 15

(54%) de tercero. Han actualizado un plan de cuidados,

10 (39%) de segundo y 15 (54%) de tercero. Han

cerrado un plan de cuidados, 4 (18%) de segundo y 15

(54%) de tercero. En cuanto a realizar un plan de cuidados

completo (abrir, actualizar y cerrar), lo han hecho, 3

(11%) de segundo y 12 (42%) de tercero (Fig. 5)

Han percibido dificultades para la implantación de los

planes de cuidados, 20 (75%) alumnos de segundo y 22

(92%) de tercero (Fig 6)

En cuanto a que tipo de dificultades, agrupamos las

respuestas de los dos cursos, por ser similares. Hay alumnos

que señalan más de una dificultad:

• Falta de motivación en los profesionales, lo señalan

39 alumnos (72%)

• Falta de unificar criterios entre los profesionales, 36

alumnos (69%)

• Falta de tiempo de los profesionales, 36 alumnos

(69%)

• Falta de visión holística del paciente, 33 alumnos

(62%)

• Falta de formación de los profesionales, 32 alumnos

(60%)

• Falta de personal, 31 alumnos (59%) (Fig 7)

Las ventajas que han percibido en la utilización del

PE, han sido:

• Se mejora la atención al paciente, lo señalan 43

alumnos (80%)

• Se mejora la comunicación entre los profesionales,

23 alumnos (43%)

• Se mejora la gestión, 4 (7%) alumnos (Fig 8)

DISCUSIÓN

Llama la atención que sólo 2 alumnos de tercer curso

han enumerado y ordenado correctamente las etapas del

PE. Tal vez la teoría aprendida en primer curso, se ha ido

olvidando a lo largo del tiempo, por falta de aplicarla en

la práctica.

38 Enfermeir@s

Marzo 2008


Escola de enfermería

Hay alumnos que no tienen claras las diferencias

entre diagnostico de enfermería y diagnóstico médico

(la mitad de la muestra), y todavía son más los que no

han sabido precisar las diferencias entre diagnostico de

enfermería y complicación potencial, lo que puede ser un

inconveniente para identificarse con el rol propio, con la

función independiente de cuidar.

A pesar de que la mayor parte de los alumnos, han

realizado prácticas en las unidades con el programa Gacela,

no todos han recibido formación práctica sobre el

ciclo operativo de los planes de cuidados, pues son pocos

los que han tenido la oportunidad de abrir un plan de

cuidados a un paciente, de hacer el mantenimiento, o

de cerrar un plan de cuidados, y, si nos referimos a las

tres cosas, han sido muy pocos los que han realizado un

plan de cuidados al completo. Lo cual nos invita a hacer

una reflexión crítica de cómo estamos llevando a cabo

nuestra función docente y de la necesidad de establecer

mejoras. La evaluación no debe dirigirse exclusivamente

hacia los alumnos sino también a los docentes y al sistema

de enseñanza. 13 3 en la

Los alumnos han percibido más dificultades que ventajas

en la utilización del PE. Si bien, la mayoría señalan

que se mejora la atención al paciente, son pocos los que

lo ven como método valioso para mejorar la comunicación

entre los profesionales, y muy pocos los que señalan

su utilidad para la gestión. Ningún alumno ha referido

otras ventajas.

Realmente la visión de los alumnos resulta impactante,

ellos tienen una visión muy crítica del sistema, lo

cual es bueno. Las nuevas generaciones son el motor del

cambio, y una visión crítica puede ayudarles a mejorar la

forma de trabajar.

CONCLUSIONES

A pesar de que la muestra de estudio es pequeña, por

la premura de tiempo, ya que este fue un trabajo que

hemos presentado en las pasadas Jornadas de la EUE de

Lugo, los resultados son impactantes, por tanto, aunque

la muestra no sea totalmente representativa, creemos

que merece la pena sacar algunas conclusiones:

Dado que los alumnos descubren durante las prácticas

el “modelo profesional válido”, que van a adoptar en

el futuro, se les debe transmitir la importancia del trabajo

independiente. Se deben centrar sus prácticas en la aplicación

del PE, ir más allá de las técnicas y actividades de

dependencia médica. 2

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

Dadas las consecuencias que pueden tener para los

alumnos las reticencias de los profesionales para la implantación

del PE, debemos reflexionar sobre nuestra actitud

y tratar de asumir la metodología enfermera como

un instrumento de mejora que nos va a proporcionar

autonomía e independencia profesional.

La formación es la clave, cambia la manera de pensar

y por tanto de actuar. 14

BIBLIOGRAFÍA

11. Vila Gangolells M, Escayola Maranges A M. Visión

del estudiante de Enfermería sobre sus prácticas clínicas.

Metas Enferm; 2001 nov, IV (40):25-31.

12. Gutiérrez Izquierdo MI, Latorre Fernández I. Las

prácticas clínicas de Enfermería: perspectiva de los

estudiantes de Primer Curso, Metas Enferm; 2002

oct, V(49):50-53.

13. Kantún Marín M A, Álvarez Lara C. El Aprendizaje

Significativo en la Formación del Profesional de

Enfermería. Desarrollo Científ Enferm -Méx-; 2005

nov-dic, 13(10):314-316.

14. Alfaro-Lefevre, R.: Aplicación del proceso de enfermería.

5ª Edición. Mosby, 2003, Madrid

15. Andrade Cepeda RM et all. El Proceso enfermero

para brindar atención de calidad. Desarrollo Científ

Enferm -Méx-; 2004 ene-feb, 12(1):17-19.

16. Arias Hernández MM et all. Aplicación del proceso

de enfermería: Una reflexión crítica. Metas Enferm;

2001 jul-ago, IV (37):47-52.

17. Cazorla Fernández AM. Una imagen distorsionada.

Index Enferm (Gran); 2000 primavera-verano, Año IX

(28-29):68.

18. Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias

(LOPS). 44/2003 de 21 de noviembre

19. Ley básica reguladora de la autonomía del paciente

y de derechos y obligaciones en materia de información

y documentación clínica. 41/2002 de 14 de

noviembre

10. Díaz Zamora W., Nieto Galvis C. Utilización del proceso

de enfermería en el ejercicio clínico profesional

en seis instituciones prestadoras de servicios de salud

en Santafé de Bogotá. Rev. Actualizaciones en enfermería

2000 diciembre; 3(4) [ISSN 0123-5583]. En:

http://encolombia.com/medicina/enfermeria/enfermeria3200-utilizacion.htm

ESCOLA DE ENFERMERÍA

Enfermeir@s

Marzo 2008

39


ESCOLA DE ENFERMERÍA

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

11. González Iglesias, María Elena. Interiorizar la EBE,

asumir la práctica basada en evidencias. Evidentia

2005 enero-abril;2(4). En: http://www.index-f.com/

evidentia/n4/101articulo.php [ISSN: 1697-638X].

12. Alberdi Castell RM. Sobre las concepciones de la Enfermería.

Rev ROL Enferm; 1988 mar, XI(115):25-30.

ANEXO

Escola de enfermería

13. García Vallejo R. Valoración de los estudiantes sobre

sus prácticas de Enfermería Comunitaria. Metas Enferm;

2004 mar, 7(2):20-26.

14. De la Cuesta Benjumea C. Estrategias de futuro para

el desarrollo de la Enfermería Comunitaria. Metas

Enferm; 2004 mar, 7(2):60-63.

Fig 1: Etapas del PE

Fig 5: Planes de cuidados realizados: Abrir, Mantener, Cerrar,

Realizar un plan de cuidados al completo

Fig 2: Diferencias entre DM y DE

Fig 6: Dificultades para la utilización del PE

Fig 3: Diferencias entre DE y CP

Fig 7: Causas de dificultad en la implantación del PE

Fig 4 : Prácticas con el programa Gacela

Fig 8: Ventajas de la utilización del PE

40 Enfermeir@s

Marzo 2008


Internacional

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

LA ENFERMERÍA LUCENSE COOPERANTE

PROYECTO NICARAGUA 07

«SOLIDARIEDADE GALEGA»

Lourdes Bermello López

en muchos casos son analfabetos. Pero su trabajo resulta

imprescindible en las regiones más alejadas.

El Proyecto Nicaragua 2007 se dividió en dos partes:

INTERNACIONAL

NIVEL FORMATIVO Y DOTACIÓN DE MATERIAL

Son zonas de extrema pobreza. Aisladas durante días en época

de lluvias y con altísimo riesgo de derrumbes.

La ONG “Solidariedade Galega” integrada por

sanitarios gallegos, entre ellos Mª Carmen Modia,

DUE Quirófano y Lourdes Bermello, DUE 5ª

Izq., ambos del Hospital Xeral-Calde de Lugo, realizó un

proyecto de Cooperación en Nicaragua, del 15.X al 10.XI

del 2007.

Nicaragua es el tercer país más pobre de Latinoamérica,

con una población de 5.487.000 habitantes, donde el

81% de los hogares no cubren sus necesidades básicas.

Nuestra zona de actuación ha sido los Departamentos de

Nueva Segovia y Madriz situados al Norte de Nicaragua y

situados entre los municipios más pobres.

El Ministerio de Salud (MINSA) y el Seguro Social

cubren el 65% de la población y el 35% restante queda

descubierta. Aunque la Sanidad es totalmente gratuita,

los recursos materiales y humanos son escasos, por lo

que el paciente tiene que costearse el tratamiento; así,

si no tiene dinero no accederá a medicación u operación

que necesite.

El sistema ha creado un subsistema comunitario para

la cobertura del Primer Nivel Asistencial (Puestos de

Salud) integrado por brigadistas, parteras y otros voluntarios

para cubrir las necesidades de salud. No son profesionales

sanitarios, carecen de titulación académica y

Se realizaron talleres de capacitación a un total de

326 profesionales, médicos generales, matronas (parteras

empíricas) y enfermeras de los Centros de Salud del

Departamento de Madriz a petición del MINSA, en las

especialidades de Pediatría, Ginecología y Obstetricia

(Matrona).

Se donó material sanitario básico y didáctico (libros,

folletos…) para la asistencia diaria con un coste de 3600

euros. Se realizaron talleres de planificación familiar

y sexualidad a un total de 338 menores (su índice de

natalidad: 5’5 hijos y alto porcentaje de embarazos en

adolescentes).

Los niños colaboran en los trabajos cotidianos: Johan, de 9

años, va descalzo cuatro veces al día hasta el río, a 40 minutos

de distancia y con una garrafa de 15 litros de agua.

NIVEL ASISTENCIAL

Atención médico-quirúrgica en Odontología, Urología,

Ortopedia y Traumatología infantil, Cirugía infantil,

Anestesiología y Enfermería quirúrgica en el Hospital

“Alfonso Moncada” de Ocotal, Nueva Segovia y en las

Comunidades limítrofes.

Enfermeir@s

Marzo 2008

41


INTERNACIONAL

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

Puesto de Salud de Coyolito. El único acceso es a pie,

tras una hora caminando. También es la vivienda

de la brigadista (a la izquierda la cocina de la casa

y a la derecha es donde atiende a los pacientes).

En total se realizaron 1783 consultas, 76 ecografías

(carecen de esta técnica), 143 intervenciones quirúrgicas

(con una media de 3 horas por intervención), 682 extracciones

dentales, 20 limpiezas dentales y 52 empastes

a niños, junto con la donación de material, aparatos y

medicación por un coste de 3000.

Todas las intervenciones, consultas y tratamientos

fueron costeados por la ONG, resultando totalmente

gratuito para los pacientes.

NUESTRA EXPERIENCIA PERSONAL

Internacional

Formamos un grupo de 13 personas donde la mayoría

no nos conocemos previamente, pero todos tenemos

claro que nos necesitamos y que la convivencia y el compañerismo

son vitales para que todo funcione, así que

pronto nos convertimos en un EQUIPO.

El viaje en avión dura 16 horas, con tres trasbordos,

hasta llegar a Managua. Viajamos con 45 maletas, unos

1600 Kg. de material y medicación; imprescindible para

nuestra labor (agradecemos a Iberia que no cobró el exceso

de equipaje).

Lo más difícil es calcular el tipo y la cantidad de material

que hay que llevar, ajustándolo lo mejor posible pues

el exceso de equipaje hay que pagarlo y si faltase algo no

podríamos comprarlo, además tenemos que desplazar

nosotros mismos el material. En los Hospitales y Comunidades

no tienen recursos, por lo tanto, tenemos que

llevar todo el instrumental, bisturí eléctrico, saturímetros,

motor taladro, etc. y TODO el material desechable

(gasas, suturas, compresas, yesos...) necesario para las

intervenciones quirúrgicas y para las consultas.

Una vez en Managua, cargamos todo en el autobús y

tras 5 horas de viaje llegamos a Nueva Segovia, al Norte

del país. Ese mismo día preparamos los quirófanos para

poder empezar al día siguiente. La diferencia horaria son

8 horas, por lo que el día nos cundió mucho.

Por suerte compartía mi habitación, sin ventana, con

una pareja de lagartos. “Déjelos, doña”, me dijo la casera:

“…se comen a los zancudos…” (el mosquito de la

Malaria).

Los nicaragüenses, muy hospitalarios y amables,

(unos artistas de la música y del baile) nos prepararon

una fiesta de bienvenida. Recién llegados, quizás no valoramos

suficiente la excelente barbacoa y comida típica

que nos prepararon. Los días siguientes la recordaríamos

42 Enfermeir@s

Marzo 2008


Internacional

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

Al leer estas líneas puede parecer que lo hemos pasado

mal: las condiciones de trabajo son difíciles y la situación

de la población es dramática (desnutrición infantil,

alto índice de mortalidad infantil, el agua no es potable,

etc.) pero ha resultado todo lo contrario. Para ambas ha

sido una experiencia maravillosa y muy enriquecedora.

Hemos trabajado mucho, destacar la convivencia, el

compañerismo y el intercambio cultural con una población

mucho más agradecida y sociable que nosotros.

INTERNACIONAL

Corte de luz durante una intervención pediátrica.

La cirugía se terminó gracias a la luz de las linternas.

con nostalgia, pues en general comíamos arroz con pollo

y cenábamos pollo con arroz...

Es fundamental aprovechar la luz del día, pues hay

muchos cortes de luz y agua. Además a las 18 horas

oscurece y muchos pacientes tienen 2 horas o más caminando

a casa. Así trabajamos en jornadas continuas de

unas 12 horas, parando para un simple tentempié.

El Equipo Quirúrgico, entre ellos Mª Carmen, operó

en el Hospital de Ocotal. Cubrimos especialidades allí

inexistentes por lo que la demanda fue muy alta. Es la

única oportunidad que tienen para operarse, su pobreza

no les permitiría pagárselo.

Se operaron 143 pacientes con patologías complejas

y laboriosas, adenomectomías de próstata, ortopedia

infantil (pie zambo, secuelas de fracturas…), cirugías infantiles,

extracciones complicadas de cordales, etc.

El mayor problema no es la cirugía en sí, sino las situaciones

imprevisibles a las que tenemos que enfrentarnos:

cortes de luz, el “Despertar” es una habitación con dos

camas y unas botellas de Oxígeno, las unidades de hospitalización

son grandes salas con varias camas y recursos

limitados que debemos gestionar minuciosamente, pues

no hay para comprar.

El Equipo de Formación formado por: Ginecólogo,

Pediatra, Matrona y yo como coordinadora, realizamos

la parte educativa; viajando cada semana por las distintas

Comunidades. Aquí las condiciones de vida son más

duras, noches frías, cortes de luz diarios, la comida...

mejor no hablar, lluvias torrenciales, desplazamientos

interminables... Pero nuestro objetivo es clave, formar

profesionales y dotarles de material para que sean independientes.

El trabajo es a largo plazo, pero muy beneficioso.

Nos recompensa compartir conocimientos con

ellos, tienen mucho que enseñarnos.

Los recursos son limitados y las condiciones deficitarias.

Sala de Urgencias del Hospital “Alfonso Moncada”.

Ocotal. Centro de referencia del Departamento.

Niños y mayores hacen cola pacientemente

hasta ser atendidos.

Curso a las matronas “empíricas”. No tienen titulación

y muchas de ellas son analfabetas.

Profesionalmente, tenemos la suerte de contar con

más medios y mayor especialización pero... ¿qué haríamos

solos en un puesto de salud, atendiendo todo lo

que llegue sin los mínimos medios materiales y con el

hospital a dos horas de distancia....

Tendríamos que aprender a hacer milagros como

nuestros homólogos.

Enfermeir@s

Marzo 2008

43


INTERNACIONAL

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

Queremos agradecer de todo corazón a nuestras

compañeras de Quirófano y la 5ª Izquierda delHospital

Xeral-Calde su enorme colaboración a la hora

de hacernos y arreglarnos turnos para que pudiéramos

realizar el viaje, SIN VUESTRA AYUDA HABRÍA

SIDO IMPOSIBLE. También agradecer a la Dirección

del Hospital que nos concedieran cuatro días para

el proyecto. Muchas Gracias a todas.

LA HISTORIA DE LENIN: UN NIÑO DE 13 AÑOS QUE

QUIERE JUGAR AL FÚTBOL

Internacional

Primera operación, pierna izquierda.

Pie derecho zambo.

Lenin tiene 13 años y como cualquier chico de su

edad, juega al fútbol con sus amigos; pero tiene un

problema, tiene un pie zambo bilateral. Sus pies están

totalmente rotados y su punto de apoyo es el maléolo

externo (en España se hubiese solucionado al nacer, sin

cirugía).

Lenin, en el centro con sus padres, y todo el equipo

quirúrgico “al completo”, el día en que se fue de alta.

En el Hospital no hay traumatólogos infantiles que

realicen esta técnica. La familia es pobre y no puede

costearse el viaje a Managua para realizar la cirugía que

precisa.

Fue operado por los Doctores Miguel Castro y Teresa

Fernández (traumatólogos), Enrique Rodríguez

(anestesiólogo) y Mª Carmen Modia y Paz Vázquez

(Enfermeras).

Se realizaron dos intervenciones con una semana de

diferencia, ambas con éxito.

Queda pendiente una cirugía estética para reparar el

colgajo de piel sobrante.

Lenin ya puede volver a jugar al fútbol y correr con

sus amigos.

En el próximo viaje le llevaremos una camiseta y un

balón del F.C Barcelona, su equipo favorito.

A veces con pequeños objetivos se logran grandes

hazañas.

44 Enfermeir@s

Marzo 2008


Formación continuada

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

GUÍA DE COMUNICACIÓN EN PACIENTES CON

ALTERACIONES DEL LENGUAJE AFASIA, DISARTRIA

Pardo Fernández, P · Bermello López, L · Castro López ML · del Río Arias, M · Ferreiro Felpeto, MP

López Arias, L · Núnez Corredoira, I · Piñeiro Soto, M · Vidal Iglesias, P · Vila Iglesias, I

FORMACIÓN CONTINUADA

Enfermeir@s

Marzo 2008

45


FORMACIÓN CONTINUADA

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

Formación continuada

46 Enfermeir@s

Marzo 2008


Formación continuada

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

FORMACIÓN CONTINUADA

Enfermeir@s

Marzo 2008

47


FORMACIÓN CONTINUADA

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

Formación continuada

48 Enfermeir@s

Marzo 2008


Formación continuada

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

FORMACIÓN CONTINUADA

Enfermeir@s

Marzo 2008

49


FORMACIÓN CONTINUADA

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

Formación continuada

50 Enfermeir@s

Marzo 2008


Formación continuada

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

FORMACIÓN CONTINUADA

Enfermeir@s

Marzo 2008

51


FORMACIÓN CONTINUADA

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

Formación continuada

52 Enfermeir@s

Marzo 2008


Formación continuada

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

FORMACIÓN CONTINUADA

Enfermeir@s

Marzo 2008

53


FORMACIÓN CONTINUADA

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

Formación continuada

54 Enfermeir@s

Marzo 2008


Formación continuada

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

FORMACIÓN CONTINUADA

Enfermeir@s

Marzo 2008

55

More magazines by this user
Similar magazines