RECERCA I IMMIGRACIÓ III - Premsa - Generalitat de Catalunya

premsa.gencat.cat
  • No tags were found...

RECERCA I IMMIGRACIÓ III - Premsa - Generalitat de Catalunya

Salutació

L’impuls a les polítiques socials per millorar la capacitat de resposta davant les necessitats

específiques de les persones és un dels principals objectius del Departament de

Benestar Social i Família.

En aquest sentit, considerem indispensable elaborar recursos per a professionals

de l’Administració pública i de les entitats del teixit associatiu que permetin potenciar

la cohesió social de la nostra comunitat. Aquest nou volum Recerca i Immigració III,

de la col·lecció «Ciutadania i Immigració» de la Direcció General per a la Immigració

n’és un. Un recurs que es fonamenta en l’anàlisi de temàtiques específiques duta a

terme per grups d’universitats catalanes mitjançant recerques aplicades avalades pel

Departament de Benestar Social i Família a través de la convocatòria d’ajuts a la recerca

ARAFI-2007.

Els resultats i les propostes d’intervenció que se’n deriven contribueixen a la reflexió

i a la ulterior implementació de polítiques socials. Unes polítiques socials estretament

vinculades a les persones, amb la igualtat d’oportunitats i de drets i deures

com a eix vertebrador.

Desitgem que els continguts vehiculats en aquesta nova publicació de la col·

lecció «Ciutadania i Immigració» siguin d’interès per als professionals de la diversitat

i de la interculturalitat, i que, amb els resultats vinculats a les recerques, siguem capaços

entre tots de generar noves iniciatives, noves propostes i noves intervencions

fonamentades en llur aplicabilitat.

Josep Lluís Cleries

Conseller de Benestar Social i Família

5

More magazines by this user
Similar magazines