programa municipal transversal de prevenció de les ...

santboi.cat

programa municipal transversal de prevenció de les ...

OBJECTIUS GENERALS DEL PROGRAMA

Promoure entre la ciutadania, i des del marc de l'organització municipal una més gran sensibilització

i una millor informació sobre les drogodependències, especialment en referència a les noves tendències

de consum.

Promoure la prevenció primària i universal de l'ús de drogues i la presa de decisions responsables del

la ciutadania des d'una perspectiva de promoció de la salut.

Promoure la prevenció secundària i selectiva de l'abús de drogues des d'una perspectiva de reducció

de riscos derivats del consum.

Promoure la prevenció terciària i indicada de les drogodependències des d'una perspectiva del suport

al tractament, la reinserció sociolaboral i sociocomunitària i/o la reducció dels danys derivats del

consum.

Promoure l'atenció adreçada als col·lectius de risc tot fomentant l'accessibilitat universal, la disponibilitat

de recursos, alternatives en relació a les necessitats i l'abordatge multidisciplinar.

Impulsar la coordinació de les intervencions especifiques i inespecífiques desenvolupades al municipi

per consolidar sinèrgies i evitar duplicitats entre les diverses accions.

Coresponsabilitzar els diferents actors socials, entitats i institucions tot vetllant pel foment de la formació,

la participació i la implicació en la programació, aplicació i avaluació del programa.

Configurar un instrument potent per mesurar el progrés de les intervencions en cadascun dels àmbits

i que ajudi a redefinir, planificar i avaluar el programa amb els diferents agents implicats de la política

municipal en matèria de prevenció de les drogodependències.

More magazines by this user
Similar magazines