Millora de la qualitat ambiental de les activitats econòmiques

web.terrassa.org

Millora de la qualitat ambiental de les activitats econòmiques

Millora de la qualitat ambiental de les activitats econòmiques

Impuls a l’ecogestió de les activitats econòmiques

Promoure la implantació

de sistemes de gestió ambiental a les indústries

ESTRATÈGIA

PROGRAMA

ACCIÓ

6

1

42

1

En els darrers anys, moltes empreses han implantat sistemes de gestió ambiental (SGA) a les seves

activitats (Sistema Comunitari de Gestió Mediambiental i Auditoria –EMAS- o les normes ISO

14000).

Aquests sistemes, semblants als sistemes de qualitat del procés productiu (ISO 9000), són

instruments de gestió que estableixen les normes de qualitat ambiental per desenvolupar una

activitat respectuosa amb el medi ambient. La implantació d’un SGA permet minimitzar la

contaminació, reduir l’impacte ambiental i assegurar el compliment de la legislació ambiental que

afecta la indústria.

Tot i que actualment els SGA a les indústries són de caràcter voluntari, l’Ajuntament de Terrassa

incentivarà la implantació de sistemes de gestió ambiental a les principals empreses o

sectors industrials de Terrassa a través de convenis i/o acords amb aquests agents econòmics.

La implantació de Sistemes de Gestió Ambiental a les indústries del municipi també suposa agilitar

i simplificar les tasques d’inspecció i control que realitza l’Ajuntament.

termini d’execució / implantació

prioritat

cost

fonts de finançament

actors implicats

mig-llarg

2

60.101 € (ajuts)

GENCAT

AJUT, CECOT, SP

More magazines by this user
Similar magazines