Millora de la qualitat ambiental de les activitats econòmiques

web.terrassa.org

Millora de la qualitat ambiental de les activitats econòmiques

Millora de la qualitat ambiental de les activitats econòmiques

Intensificació de la vigilància i de la informació sobre la qualitat ambiental

Crear un servei d’inspecció i control ambiental

de les activitats econòmiques

ESTRATÈGIA

PROGRAMA

ACCIÓ

6

2

2

1

L’Ajuntament de Terrassa, com a Administració actuant en matèria d’intervenció ambiental en les

activitats econòmiques, s’haurà de dotar de l’equip tècnic necessari per poder realitzar la tasca

encomanada.

Les principals tasques de vigilància ambiental que s’han de realitzar són les següents:

Intensificar el control de les indústries potencialment contaminants de l’atmosfera i adequar la

xarxa de control i de prevenció de la contaminació atmosfèrica;

Intensificar el control del soroll a partir d’una major vigilància del soroll provinent del trànsit (per

exemple, per part de la Policia Local);

Continuar millorant el control dels abocaments d’aigües residuals a la xarxa de clavegueram i a la

llera pública.

termini d’execució / implantació

prioritat

cost

fonts de finançament

actors implicats

curt

1

organitzatiu

AJUT

More magazines by this user
Similar magazines